ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563

จำนวนโรงเรียน 119 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 119 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนชุมชนวัดสุนทรนิวาส 109
15 13.76
8 7.34
18 16.51
2 1.83
0 0.00
66 60.55
43 39.45%
2  โรงเรียนบ้านหาดงาม 495
37 7.47
48 9.70
68 13.74
19 3.84
19 3.84
304 61.41
191 38.59%
3  โรงเรียนบ้านคลองกรูด 16
0 0.00
1 6.25
5 31.25
0 0.00
0 0.00
10 62.50
6 37.50%
4  โรงเรียนบ้านดอนหลวง 94
9 9.57
7 7.45
16 17.02
3 3.19
0 0.00
59 62.77
35 37.23%
5  โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต 418
38 9.09
31 7.42
69 16.51
12 2.87
4 0.96
264 63.16
154 36.84%
6  โรงเรียนวัดปากคู 137
9 6.57
11 8.03
22 16.06
4 2.92
3 2.19
88 64.23
49 35.77%
7  โรงเรียนบ้านสันติสุข 139
14 10.07
12 8.63
23 16.55
0 0.00
0 0.00
90 64.75
49 35.25%
8  โรงเรียนบ้านบางรักษ์ 298
35 11.74
27 9.06
40 13.42
3 1.01
0 0.00
193 64.77
105 35.23%
9  โรงเรียนวัดนอก 95
9 9.47
5 5.26
19 20.00
0 0.00
0 0.00
62 65.26
33 34.74%
10  โรงเรียนวัดกงตาก 405
25 6.17
35 8.64
8 1.98
45 11.11
27 6.67
265 65.43
140 34.57%
11  โรงเรียนบ้านเกาะนกเภา 9
1 11.11
0 0.00
2 22.22
0 0.00
0 0.00
6 66.67
3 33.33%
12  โรงเรียนบ้านท้องนายปาน 76
15 19.74
0 0.00
5 6.58
0 0.00
5 6.58
51 67.11
25 32.89%
13  โรงเรียนบ้านควนยูง 257
3 1.17
4 1.56
45 17.51
9 3.50
23 8.95
173 67.32
84 32.68%
14  โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1758
27 1.54
48 2.73
265 15.07
51 2.90
182 10.35
1185 67.41
573 32.59%
15  โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) 657
27 4.11
28 4.26
61 9.28
18 2.74
78 11.87
445 67.73
212 32.27%
16  โรงเรียนวัดเขาแก้ว 147
10 6.80
10 6.80
20 13.61
4 2.72
3 2.04
100 68.03
47 31.97%
17  โรงเรียนวัดบ้านใน 119
7 5.88
5 4.20
12 10.08
11 9.24
3 2.52
81 68.07
38 31.93%
18  โรงเรียนวัดวังไทร 403
20 4.96
18 4.47
44 10.92
18 4.47
27 6.70
276 68.49
127 31.51%
19  โรงเรียนวัดบุณฑริการาม 366
19 5.19
3 0.82
78 21.31
6 1.64
7 1.91
253 69.13
113 30.87%
20  โรงเรียนบ้านหัวหมากบน 151
8 5.30
2 1.32
29 19.21
7 4.64
0 0.00
105 69.54
46 30.46%
21  โรงเรียนบ้านคีรีรอบ 158
14 8.86
11 6.96
8 5.06
9 5.70
6 3.80
110 69.62
48 30.38%
22  โรงเรียนบ้านคอกช้าง 152
7 4.61
3 1.97
32 21.05
4 2.63
0 0.00
106 69.74
46 30.26%
23  โรงเรียนบ้านสุชน 96
3 3.13
3 3.13
23 23.96
0 0.00
0 0.00
67 69.79
29 30.21%
24  โรงเรียนวัดกลางใหม่ 220
22 10.00
11 5.00
28 12.73
2 0.91
0 0.00
157 71.36
63 28.64%
25  โรงเรียนวัดวชิรประดิษฐ์ 177
9 5.08
9 5.08
31 17.51
0 0.00
1 0.56
127 71.75
50 28.25%
26  โรงเรียนวัดเขานางเภา 107
8 7.48
4 3.74
14 13.08
4 3.74
0 0.00
77 71.96
30 28.04%
27  โรงเรียนวัดบางใบไม้ 180
12 6.67
7 3.89
23 12.78
8 4.44
0 0.00
130 72.22
50 27.78%
28  โรงเรียนบ้านคลองสระ 268
19 7.09
12 4.48
34 12.69
6 2.24
3 1.12
194 72.39
74 27.61%
29  โรงเรียนบ้านห้วยด่าน 168
9 5.36
1 0.60
34 20.24
2 1.19
0 0.00
122 72.62
46 27.38%
30  โรงเรียนวัดอุทยาราม 77
6 7.79
4 5.19
5 6.49
4 5.19
2 2.60
56 72.73
21 27.27%
31  โรงเรียนวัดแสงประดิษฐ์ 125
7 5.60
5 4.00
22 17.60
0 0.00
0 0.00
91 72.80
34 27.20%
32  โรงเรียนบ้านบางใหญ่ 249
17 6.83
12 4.82
22 8.84
9 3.61
7 2.81
182 73.09
67 26.91%
33  โรงเรียนวัดนทีคมเขต 60
6 10.00
0 0.00
10 16.67
0 0.00
0 0.00
44 73.33
16 26.67%
34  โรงเรียนบ้านบ่อผุด 608
39 6.41
25 4.11
92 15.13
4 0.66
1 0.16
447 73.52
161 26.48%
35  โรงเรียนวัดแจ้ง 466
20 4.29
22 4.72
33 7.08
19 4.08
26 5.58
346 74.25
120 25.75%
36  โรงเรียนบ้านไสใน 75
4 5.33
0 0.00
10 13.33
5 6.67
0 0.00
56 74.67
19 25.33%
37  โรงเรียนวัดชลธาร 20
0 0.00
0 0.00
3 15.00
2 10.00
0 0.00
15 75.00
5 25.00%
38  โรงเรียนวัดนทีวัฒนาราม 12
0 0.00
0 0.00
2 16.67
0 0.00
1 8.33
9 75.00
3 25.00%
39  โรงเรียนบ้านแหลมหอย 293
15 5.12
3 1.02
25 8.53
15 5.12
15 5.12
220 75.09
73 24.91%
40  โรงเรียนวัดคีรีวงการาม 73
0 0.00
0 0.00
18 24.66
0 0.00
0 0.00
55 75.34
18 24.66%
41  โรงเรียนวัดกลาง 404
7 1.73
31 7.67
49 12.13
11 2.72
1 0.25
305 75.50
99 24.50%
42  โรงเรียนวัดแหลมทอง 37
3 8.11
0 0.00
6 16.22
0 0.00
0 0.00
28 75.68
9 24.32%
43  โรงเรียนบ้านศิลางาม 157
6 3.82
3 1.91
26 16.56
3 1.91
0 0.00
119 75.80
38 24.20%
44  โรงเรียนวัดสมัยคงคา 125
9 7.20
6 4.80
14 11.20
1 0.80
0 0.00
95 76.00
30 24.00%
45  โรงเรียนวัดสันติวราราม 71
10 14.08
2 2.82
5 7.04
0 0.00
0 0.00
54 76.06
17 23.94%
46  โรงเรียนบ้านศรีธนู 134
3 2.24
1 0.75
28 20.90
0 0.00
0 0.00
102 76.12
32 23.88%
47  โรงเรียนบ้านปลายแหลม 516
22 4.26
23 4.46
76 14.73
2 0.39
0 0.00
393 76.16
123 23.84%
48  โรงเรียนวัดดอนยาง 86
3 3.49
6 6.98
10 11.63
0 0.00
1 1.16
66 76.74
20 23.26%
49  โรงเรียนบ้านหาดริ้น 121
5 4.13
6 4.96
7 5.79
4 3.31
6 4.96
93 76.86
28 23.14%
50  โรงเรียนวัดท่าทอง 222
12 5.41
2 0.90
33 14.86
4 1.80
0 0.00
171 77.03
51 22.97%
51  โรงเรียนบ้านไสขาม 98
5 5.10
2 2.04
10 10.20
4 4.08
1 1.02
76 77.55
22 22.45%
52  โรงเรียนวัดกาญจนาราม 530
34 6.42
20 3.77
53 10.00
0 0.00
11 2.08
412 77.74
118 22.26%
53  โรงเรียนวัดบุญบันเทิง 18
1 5.56
0 0.00
3 16.67
0 0.00
0 0.00
14 77.78
4 22.22%
54  โรงเรียนบ้านห้วยเสียด 41
1 2.44
0 0.00
8 19.51
0 0.00
0 0.00
32 78.05
9 21.95%
55  โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 338
12 3.55
17 5.03
22 6.51
11 3.25
12 3.55
264 78.11
74 21.89%
56  โรงเรียนบ้านหัวหมากล่าง 166
0 0.00
3 1.81
32 19.28
1 0.60
0 0.00
130 78.31
36 21.69%
57  โรงเรียนวัดคีรีวง 171
4 2.34
9 5.26
23 13.45
1 0.58
0 0.00
134 78.36
37 21.64%
58  โรงเรียนบ้านมะม่วงหวาน 37
1 2.70
0 0.00
7 18.92
0 0.00
0 0.00
29 78.38
8 21.62%
59  โรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ 613
34 5.55
17 2.77
61 9.95
16 2.61
4 0.65
481 78.47
132 21.53%
60  โรงเรียนบ้านหนองเปล 29
2 6.90
3 10.34
1 3.45
0 0.00
0 0.00
23 79.31
6 20.69%
61  โรงเรียนวัดนิกรประสาท 145
7 4.83
3 2.07
16 11.03
4 2.76
0 0.00
115 79.31
30 20.69%
62  โรงเรียนบ้านท่าเสาเภา 44
1 2.27
2 4.55
1 2.27
1 2.27
4 9.09
35 79.55
9 20.45%
63  โรงเรียนบ้านห้วยโศก 128
4 3.13
0 0.00
13 10.16
0 0.00
9 7.03
102 79.69
26 20.31%
64  โรงเรียนบ้านม่วงลีบ 99
2 2.02
0 0.00
18 18.18
0 0.00
0 0.00
79 79.80
20 20.20%
65  โรงเรียนบ้านไสตอ 247
4 1.62
6 2.43
30 12.15
8 3.24
1 0.40
198 80.16
49 19.84%
66  โรงเรียนบ้านอ่างทอง 306
10 3.27
12 3.92
20 6.54
8 2.61
10 3.27
246 80.39
60 19.61%
67  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 909
35 3.85
11 1.21
127 13.97
1 0.11
1 0.11
734 80.75
175 19.25%
68  โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 9 115
6 5.22
4 3.48
8 6.96
2 1.74
2 1.74
93 80.87
22 19.13%
69  โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ 378
10 2.65
0 0.00
62 16.40
0 0.00
0 0.00
306 80.95
72 19.05%
70  โรงเรียนบ้านควนนิมิต 123
4 3.25
1 0.81
18 14.63
0 0.00
0 0.00
100 81.30
23 18.70%
71  โรงเรียนบ้านกงหนิง 87
6 6.90
1 1.15
0 0.00
7 8.05
2 2.30
71 81.61
16 18.39%
72  โรงเรียนบ้านควนราชา 49
2 4.08
0 0.00
2 4.08
0 0.00
5 10.20
40 81.63
9 18.37%
73  โรงเรียนบ้านแม่โมกข์ 225
11 4.89
13 5.78
15 6.67
0 0.00
2 0.89
184 81.78
41 18.22%
74  โรงเรียนบ้านซอย 10 11
0 0.00
0 0.00
2 18.18
0 0.00
0 0.00
9 81.82
2 18.18%
75  โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 22
3 13.64
0 0.00
1 4.55
0 0.00
0 0.00
18 81.82
4 18.18%
76  โรงเรียนวัดคุณาราม 218
11 5.05
12 5.50
7 3.21
4 1.83
5 2.29
179 82.11
39 17.89%
77  โรงเรียนบ้านทับท้อน 68
3 4.41
1 1.47
8 11.76
0 0.00
0 0.00
56 82.35
12 17.65%
78  โรงเรียนบ้านบ่อน้ำร้อน 98
2 2.04
0 0.00
12 12.24
3 3.06
0 0.00
81 82.65
17 17.35%
79  โรงเรียนวัดคงคาล้อม 89
4 4.49
0 0.00
4 4.49
4 4.49
3 3.37
74 83.15
15 16.85%
80  โรงเรียนบ้านคลองสุข 85
4 4.71
2 2.35
4 4.71
2 2.35
2 2.35
71 83.53
14 16.47%
81  โรงเรียนบ้านดินแดงสามัคคี 250
3 1.20
0 0.00
38 15.20
0 0.00
0 0.00
209 83.60
41 16.40%
82  โรงเรียนบ้านมะเดื่อหวาน 174
5 2.87
4 2.30
19 10.92
0 0.00
0 0.00
146 83.91
28 16.09%
83  โรงเรียนบ้านทอนหญ้าปล้อง 63
2 3.17
4 6.35
3 4.76
1 1.59
0 0.00
53 84.13
10 15.87%
84  โรงเรียนบ้านหน้าค่าย 177
8 4.52
8 4.52
12 6.78
0 0.00
0 0.00
149 84.18
28 15.82%
85  โรงเรียนวัดประสพ 228
4 1.75
2 0.88
28 12.28
1 0.44
0 0.00
193 84.65
35 15.35%
86  โรงเรียนบ้านซอย 2 136
7 5.15
5 3.68
8 5.88
0 0.00
0 0.00
116 85.29
20 14.71%
87  โรงเรียนบ้านดอนสน 68
1 1.47
0 0.00
9 13.24
0 0.00
0 0.00
58 85.29
10 14.71%
88  โรงเรียนบ้านวังหวาย 75
1 1.33
0 0.00
9 12.00
0 0.00
1 1.33
64 85.33
11 14.67%
89  โรงเรียนบ้านปากกะแดะ 164
8 4.88
3 1.83
11 6.71
2 1.22
0 0.00
140 85.37
24 14.63%
90  โรงเรียนวัดเขาพระนิ่ม 184
1 0.54
4 2.17
20 10.87
0 0.00
1 0.54
158 85.87
26 14.13%
91  โรงเรียนวัดภูเขาทอง 682
28 4.11
22 3.23
45 6.60
0 0.00
0 0.00
587 86.07
95 13.93%
92  โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ 44
1 2.27
0 0.00
3 6.82
2 4.55
0 0.00
38 86.36
6 13.64%
93  โรงเรียนบ้านบางสำโรง 762
28 3.67
13 1.71
53 6.96
8 1.05
1 0.13
659 86.48
103 13.52%
94  โรงเรียนชุมชนบ้านนางกำ 97
2 2.06
2 2.06
8 8.25
1 1.03
0 0.00
84 86.60
13 13.40%
95  โรงเรียนวัดสิงขร 127
5 3.94
1 0.79
8 6.30
3 2.36
0 0.00
110 86.61
17 13.39%
96  โรงเรียนบ้านกำสนประชาสรรค์ 83
4 4.82
4 4.82
2 2.41
0 0.00
1 1.20
72 86.75
11 13.25%
97  โรงเรียนบ้านปากดอนสัก 123
1 0.81
2 1.63
13 10.57
0 0.00
0 0.00
107 86.99
16 13.01%
98  โรงเรียนบ้านน้ำฉา 164
3 1.83
3 1.83
4 2.44
2 1.22
9 5.49
143 87.20
21 12.80%
99  โรงเรียนวัดพุฒ 130
5 3.85
2 1.54
6 4.62
1 0.77
2 1.54
114 87.69
16 12.31%
100  โรงเรียนวัดประเดิม 187
4 2.14
4 2.14
15 8.02
0 0.00
0 0.00
164 87.70
23 12.30%
101  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 365
13 3.56
9 2.47
10 2.74
6 1.64
5 1.37
322 88.22
43 11.78%
102  โรงเรียนบ้านกำสนราษฎร์อุทิศ 180
3 1.67
6 3.33
5 2.78
3 1.67
4 2.22
159 88.33
21 11.67%
103  โรงเรียนบ้านโฉลกหลำ 130
3 2.31
0 0.00
12 9.23
0 0.00
0 0.00
115 88.46
15 11.54%
104  โรงเรียนบ้านคลองคราม 187
4 2.14
1 0.53
14 7.49
0 0.00
1 0.53
167 89.30
20 10.70%
105  โรงเรียนบ้านศรีชัยคราม 134
2 1.49
3 2.24
8 5.97
1 0.75
0 0.00
120 89.55
14 10.45%
106  โรงเรียนวัดพ่วง 59
3 5.08
0 0.00
2 3.39
1 1.69
0 0.00
53 89.83
6 10.17%
107  โรงเรียนวัดชลคราม 100
3 3.00
0 0.00
7 7.00
0 0.00
0 0.00
90 90.00
10 10.00%
108  โรงเรียนบ้านเกาะเต่า 319
5 1.57
5 1.57
8 2.51
5 1.57
7 2.19
289 90.60
30 9.40%
109  โรงเรียนบ้านท่าเพชร 184
7 3.80
3 1.63
5 2.72
2 1.09
0 0.00
167 90.76
17 9.24%
110  โรงเรียนชุมชนบ้านใต้ 180
5 2.78
3 1.67
3 1.67
2 1.11
3 1.67
164 91.11
16 8.89%
111  โรงเรียนบ้านดอนเสาธง 47
2 4.26
0 0.00
2 4.26
0 0.00
0 0.00
43 91.49
4 8.51%
112  โรงเรียนบ้านดอนธูป 197
1 0.51
0 0.00
5 2.54
0 0.00
9 4.57
182 92.39
15 7.61%
113  โรงเรียนบ้านเกาะพลวย 41
0 0.00
0 0.00
3 7.32
0 0.00
0 0.00
38 92.68
3 7.32%
114  โรงเรียนชุมชนวัดวิสุทธิชลาราม 189
6 3.17
1 0.53
4 2.12
2 1.06
0 0.00
176 93.12
13 6.88%
115  โรงเรียนวัดนาราเจริญสุข 132
3 2.27
1 0.76
4 3.03
0 0.00
0 0.00
124 93.94
8 6.06%
116  โรงเรียนวัดสมหวัง 436
7 1.61
4 0.92
3 0.69
7 1.61
0 0.00
415 95.18
21 4.82%
117  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 88 (บ้านคลองควน) 66
0 0.00
0 0.00
3 4.55
0 0.00
0 0.00
63 95.45
3 4.55%
118  โรงเรียนบ้านโพหวาย 345
3 0.87
3 0.87
3 0.87
1 0.29
0 0.00
335 97.10
10 2.90%
119  โรงเรียนบ้านวังทองสามัคคี 25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
25 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  24,327 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,039 4.27
เตี้ย  776 3.19
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,575 10.58
ผอมและเตี้ย  458 1.88
อ้วนและเตี้ย  569 2.34
ไม่มีภาวะโภชนาการ  18,910 77.73
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,417 คน


22.27%


Powered By www.thaieducation.net