ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 119 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 107 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 89.92
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านหนองเปล 25
5 20.00
3 12.00
4 16.00
1 4.00
0 0.00
12 48.00
13 52.00%
2  โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) 657
27 4.11
57 8.68
129 19.63
36 5.48
79 12.02
329 50.08
328 49.92%
3  โรงเรียนวัดบ้านใน 115
6 5.22
4 3.48
22 19.13
18 15.65
7 6.09
58 50.43
57 49.57%
4  โรงเรียนบ้านหาดงาม 482
36 7.47
51 10.58
80 16.60
22 4.56
25 5.19
268 55.60
214 44.40%
5  โรงเรียนวัดเขาแก้ว 148
13 8.78
13 8.78
33 22.30
4 2.70
0 0.00
85 57.43
63 42.57%
6  โรงเรียนวัดวชิรประดิษฐ์ 177
29 16.38
13 7.34
28 15.82
1 0.56
0 0.00
106 59.89
71 40.11%
7  โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต 427
38 8.90
47 11.01
70 16.39
12 2.81
4 0.94
256 59.95
171 40.05%
8  โรงเรียนวัดเขานางเภา 105
8 7.62
9 8.57
15 14.29
6 5.71
3 2.86
64 60.95
41 39.05%
9  โรงเรียนบ้านปากกะแดะ 164
13 7.93
13 7.93
25 15.24
12 7.32
1 0.61
100 60.98
64 39.02%
10  โรงเรียนวัดคงคาล้อม 88
18 20.45
4 4.55
12 13.64
0 0.00
0 0.00
54 61.36
34 38.64%
11  โรงเรียนบ้านศิลางาม 157
8 5.10
7 4.46
39 24.84
6 3.82
0 0.00
97 61.78
60 38.22%
12  โรงเรียนวัดกาญจนาราม 530
42 7.92
49 9.25
100 18.87
6 1.13
4 0.75
329 62.08
201 37.92%
13  โรงเรียนบ้านดอนหลวง 96
10 10.42
12 12.50
9 9.38
4 4.17
0 0.00
61 63.54
35 36.46%
14  โรงเรียนบ้านคลองกรูด 17
0 0.00
1 5.88
5 29.41
0 0.00
0 0.00
11 64.71
6 35.29%
15  โรงเรียนวัดแจ้ง 468
23 4.91
33 7.05
45 9.62
21 4.49
42 8.97
304 64.96
164 35.04%
16  โรงเรียนบ้านสันติสุข 140
14 10.00
12 8.57
23 16.43
0 0.00
0 0.00
91 65.00
49 35.00%
17  โรงเรียนวัดบุณฑริการาม 375
51 13.60
51 13.60
28 7.47
0 0.00
0 0.00
245 65.33
130 34.67%
18  โรงเรียนวัดนอก 97
7 7.22
4 4.12
21 21.65
1 1.03
0 0.00
64 65.98
33 34.02%
19  โรงเรียนบ้านบ่อผุด 612
33 5.39
64 10.46
88 14.38
13 2.12
9 1.47
405 66.18
207 33.82%
20  โรงเรียนบ้านเกาะนกเภา 9
1 11.11
0 0.00
2 22.22
0 0.00
0 0.00
6 66.67
3 33.33%
21  โรงเรียนวัดบางใบไม้ 187
15 8.02
9 4.81
25 13.37
12 6.42
1 0.53
125 66.84
62 33.16%
22  โรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ 610
55 9.02
22 3.61
85 13.93
33 5.41
7 1.15
408 66.89
202 33.11%
23  โรงเรียนวัดสันติวราราม 68
15 22.06
2 2.94
5 7.35
0 0.00
0 0.00
46 67.65
22 32.35%
24  โรงเรียนบ้านสุชน 96
2 2.08
0 0.00
23 23.96
5 5.21
1 1.04
65 67.71
31 32.29%
25  โรงเรียนบ้านท้องนายปาน 81
15 18.52
0 0.00
6 7.41
0 0.00
5 6.17
55 67.90
26 32.10%
26  โรงเรียนบ้านคีรีรอบ 155
12 7.74
11 7.10
8 5.16
11 7.10
4 2.58
109 70.32
46 29.68%
27  โรงเรียนบ้านท่าเสาเภา 44
4 9.09
3 6.82
5 11.36
1 2.27
0 0.00
31 70.45
13 29.55%
28  โรงเรียนบ้านไสใน 95
2 2.11
0 0.00
14 14.74
12 12.63
0 0.00
67 70.53
28 29.47%
29  โรงเรียนบ้านคอกช้าง 162
12 7.41
3 1.85
32 19.75
0 0.00
0 0.00
115 70.99
47 29.01%
30  โรงเรียนบ้านบางใหญ่ 242
19 7.85
12 4.96
16 6.61
11 4.55
12 4.96
172 71.07
70 28.93%
31  โรงเรียนวัดกลาง 405
11 2.72
33 8.15
55 13.58
12 2.96
3 0.74
291 71.85
114 28.15%
32  โรงเรียนวัดนทีคมเขต 61
7 11.48
1 1.64
9 14.75
0 0.00
0 0.00
44 72.13
17 27.87%
33  โรงเรียนวัดอุทยาราม 72
5 6.94
4 5.56
6 8.33
3 4.17
2 2.78
52 72.22
20 27.78%
34  โรงเรียนบ้านคลองสระ 268
18 6.72
14 5.22
32 11.94
6 2.24
4 1.49
194 72.39
74 27.61%
35  โรงเรียนบ้านเกาะพลวย 40
0 0.00
2 5.00
8 20.00
1 2.50
0 0.00
29 72.50
11 27.50%
36  โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 333
10 3.00
20 6.01
36 10.81
9 2.70
16 4.80
242 72.67
91 27.33%
37  โรงเรียนวัดคีรีวง 169
4 2.37
8 4.73
33 19.53
1 0.59
0 0.00
123 72.78
46 27.22%
38  โรงเรียนวัดแสงประดิษฐ์ 125
7 5.60
5 4.00
22 17.60
0 0.00
0 0.00
91 72.80
34 27.20%
39  โรงเรียนวัดแหลมทอง 37
3 8.11
1 2.70
6 16.22
0 0.00
0 0.00
27 72.97
10 27.03%
40  โรงเรียนบ้านมะม่วงหวาน 38
2 5.26
0 0.00
8 21.05
0 0.00
0 0.00
28 73.68
10 26.32%
41  โรงเรียนบ้านไสขาม 98
5 5.10
3 3.06
14 14.29
2 2.04
1 1.02
73 74.49
25 25.51%
42  โรงเรียนวัดสมัยคงคา 126
10 7.94
2 1.59
20 15.87
0 0.00
0 0.00
94 74.60
32 25.40%
43  โรงเรียนวัดชลธาร 20
0 0.00
0 0.00
3 15.00
2 10.00
0 0.00
15 75.00
5 25.00%
44  โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ 380
22 5.79
8 2.11
59 15.53
5 1.32
0 0.00
286 75.26
94 24.74%
45  โรงเรียนบ้านอ่างทอง 310
13 4.19
14 4.52
26 8.39
11 3.55
11 3.55
235 75.81
75 24.19%
46  โรงเรียนวัดคีรีวงการาม 77
2 2.60
9 11.69
6 7.79
1 1.30
0 0.00
59 76.62
18 23.38%
47  โรงเรียนวัดดอนยาง 87
3 3.45
6 6.90
10 11.49
0 0.00
1 1.15
67 77.01
20 22.99%
48  โรงเรียนบ้านปลายแหลม 516
29 5.62
20 3.88
67 12.98
2 0.39
0 0.00
398 77.13
118 22.87%
49  โรงเรียนวัดท่าทอง 225
12 5.33
2 0.89
33 14.67
4 1.78
0 0.00
174 77.33
51 22.67%
50  โรงเรียนบ้านควนราชา 53
4 7.55
1 1.89
7 13.21
0 0.00
0 0.00
41 77.36
12 22.64%
51  โรงเรียนวัดนาราเจริญสุข 134
3 2.24
4 2.99
22 16.42
1 0.75
0 0.00
104 77.61
30 22.39%
52  โรงเรียนบ้านบางรักษ์ 305
22 7.21
5 1.64
40 13.11
1 0.33
0 0.00
237 77.70
68 22.30%
53  โรงเรียนวัดนิกรประสาท 148
10 6.76
8 5.41
13 8.78
2 1.35
0 0.00
115 77.70
33 22.30%
54  โรงเรียนบ้านหน้าค่าย 178
10 5.62
10 5.62
9 5.06
7 3.93
3 1.69
139 78.09
39 21.91%
55  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 893
40 4.48
11 1.23
137 15.34
2 0.22
1 0.11
702 78.61
191 21.39%
56  โรงเรียนบ้านศรีธนู 136
2 1.47
0 0.00
24 17.65
3 2.21
0 0.00
107 78.68
29 21.32%
57  โรงเรียนบ้านทับท้อน 66
4 6.06
3 4.55
7 10.61
0 0.00
0 0.00
52 78.79
14 21.21%
58  โรงเรียนวัดกงตาก 402
15 3.73
18 4.48
13 3.23
16 3.98
21 5.22
319 79.35
83 20.65%
59  โรงเรียนบ้านวังหวาย 73
7 9.59
2 2.74
6 8.22
0 0.00
0 0.00
58 79.45
15 20.55%
60  โรงเรียนวัดสิงขร 127
2 1.57
6 4.72
18 14.17
0 0.00
0 0.00
101 79.53
26 20.47%
61  โรงเรียนบ้านซอย 2 137
10 7.30
1 0.73
17 12.41
0 0.00
0 0.00
109 79.56
28 20.44%
62  โรงเรียนบ้านม่วงลีบ 98
2 2.04
0 0.00
18 18.37
0 0.00
0 0.00
78 79.59
20 20.41%
63  โรงเรียนบ้านห้วยโศก 128
4 3.13
0 0.00
13 10.16
0 0.00
9 7.03
102 79.69
26 20.31%
64  โรงเรียนวัดปากคู 139
12 8.63
1 0.72
13 9.35
2 1.44
0 0.00
111 79.86
28 20.14%
65  โรงเรียนบ้านหัวหมากล่าง 166
2 1.20
0 0.00
30 18.07
1 0.60
0 0.00
133 80.12
33 19.88%
66  โรงเรียนบ้านควนนิมิต 126
6 4.76
1 0.79
18 14.29
0 0.00
0 0.00
101 80.16
25 19.84%
67  โรงเรียนบ้านไสตอ 257
6 2.33
2 0.78
39 15.18
4 1.56
0 0.00
206 80.16
51 19.84%
68  โรงเรียนบ้านมะเดื่อหวาน 172
4 2.33
0 0.00
30 17.44
0 0.00
0 0.00
138 80.23
34 19.77%
69  โรงเรียนวัดพุฒ 129
5 3.88
5 3.88
9 6.98
4 3.10
2 1.55
104 80.62
25 19.38%
70  โรงเรียนบ้านคลองสุข 85
4 4.71
2 2.35
3 3.53
4 4.71
3 3.53
69 81.18
16 18.82%
71  โรงเรียนบ้านกงหนิง 87
6 6.90
1 1.15
0 0.00
7 8.05
2 2.30
71 81.61
16 18.39%
72  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 365
9 2.47
13 3.56
17 4.66
15 4.11
10 2.74
301 82.47
64 17.53%
73  โรงเรียนบ้านแม่โมกข์ 225
10 4.44
13 5.78
13 5.78
0 0.00
2 0.89
187 83.11
38 16.89%
74  โรงเรียนบ้านดินแดงสามัคคี 243
3 1.23
0 0.00
38 15.64
0 0.00
0 0.00
202 83.13
41 16.87%
75  โรงเรียนวัดบุญบันเทิง 18
1 5.56
0 0.00
2 11.11
0 0.00
0 0.00
15 83.33
3 16.67%
76  โรงเรียนวัดคุณาราม 211
11 5.21
8 3.79
7 3.32
7 3.32
1 0.47
177 83.89
34 16.11%
77  โรงเรียนบ้านบางสำโรง 767
39 5.08
22 2.87
52 6.78
8 1.04
0 0.00
646 84.22
121 15.78%
78  โรงเรียนวัดภูเขาทอง 704
34 4.83
19 2.70
54 7.67
1 0.14
2 0.28
594 84.38
110 15.63%
79  โรงเรียนบ้านซอย 10 13
0 0.00
0 0.00
2 15.38
0 0.00
0 0.00
11 84.62
2 15.38%
80  โรงเรียนวัดประสพ 228
4 1.75
2 0.88
28 12.28
1 0.44
0 0.00
193 84.65
35 15.35%
81  โรงเรียนบ้านดอนธูป 199
7 3.52
4 2.01
14 7.04
1 0.50
3 1.51
170 85.43
29 14.57%
82  โรงเรียนบ้านหัวหมากบน 153
4 2.61
1 0.65
11 7.19
6 3.92
0 0.00
131 85.62
22 14.38%
83  โรงเรียนบ้านปากดอนสัก 123
3 2.44
2 1.63
12 9.76
0 0.00
0 0.00
106 86.18
17 13.82%
84  โรงเรียนบ้านทอนหญ้าปล้อง 58
3 5.17
2 3.45
2 3.45
1 1.72
0 0.00
50 86.21
8 13.79%
85  โรงเรียนวัดประเดิม 183
6 3.28
4 2.19
15 8.20
0 0.00
0 0.00
158 86.34
25 13.66%
86  โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 22
1 4.55
0 0.00
2 9.09
0 0.00
0 0.00
19 86.36
3 13.64%
87  โรงเรียนบ้านหาดริ้น 125
3 2.40
3 2.40
4 3.20
3 2.40
4 3.20
108 86.40
17 13.60%
88  โรงเรียนวัดพ่วง 59
3 5.08
0 0.00
3 5.08
2 3.39
0 0.00
51 86.44
8 13.56%
89  โรงเรียนบ้านบ่อน้ำร้อน 97
2 2.06
2 2.06
9 9.28
0 0.00
0 0.00
84 86.60
13 13.40%
90  โรงเรียนบ้านกำสนราษฎร์อุทิศ 181
4 2.21
4 2.21
7 3.87
8 4.42
0 0.00
158 87.29
23 12.71%
91  โรงเรียนบ้านน้ำฉา 168
3 1.79
3 1.79
3 1.79
2 1.19
10 5.95
147 87.50
21 12.50%
92  โรงเรียนบ้านโฉลกหลำ 131
3 2.29
0 0.00
12 9.16
0 0.00
0 0.00
116 88.55
15 11.45%
93  โรงเรียนบ้านดอนสน 70
1 1.43
0 0.00
6 8.57
0 0.00
0 0.00
63 90.00
7 10.00%
94  โรงเรียนชุมชนบ้านใต้ 182
0 0.00
0 0.00
9 4.95
0 0.00
9 4.95
164 90.11
18 9.89%
95  โรงเรียนบ้านคลองคราม 185
6 3.24
3 1.62
7 3.78
2 1.08
0 0.00
167 90.27
18 9.73%
96  โรงเรียนบ้านศรีชัยคราม 135
2 1.48
2 1.48
9 6.67
0 0.00
0 0.00
122 90.37
13 9.63%
97  โรงเรียนชุมชนวัดวิสุทธิชลาราม 187
7 3.74
1 0.53
5 2.67
4 2.14
0 0.00
170 90.91
17 9.09%
98  โรงเรียนวัดชลคราม 101
2 1.98
2 1.98
3 2.97
1 0.99
1 0.99
92 91.09
9 8.91%
99  โรงเรียนบ้านกำสนประชาสรรค์ 94
4 4.26
4 4.26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
86 91.49
8 8.51%
100  โรงเรียนวัดนทีวัฒนาราม 12
0 0.00
0 0.00
1 8.33
0 0.00
0 0.00
11 91.67
1 8.33%
101  โรงเรียนชุมชนบ้านนางกำ 97
0 0.00
0 0.00
5 5.15
3 3.09
0 0.00
89 91.75
8 8.25%
102  โรงเรียนชุมชนวัดสุนทรนิวาส 111
5 4.50
1 0.90
2 1.80
1 0.90
0 0.00
102 91.89
9 8.11%
103  โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 9 115
1 0.87
5 4.35
3 2.61
0 0.00
0 0.00
106 92.17
9 7.83%
104  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 88 (บ้านคลองควน) 65
0 0.00
0 0.00
2 3.08
0 0.00
0 0.00
63 96.92
2 3.08%
105  โรงเรียนบ้านดอนเสาธง 49
0 0.00
0 0.00
1 2.04
0 0.00
0 0.00
48 97.96
1 2.04%
106  โรงเรียนวัดสมหวัง 436
1 0.23
0 0.00
2 0.46
0 0.00
0 0.00
433 99.31
3 0.69%
107  โรงเรียนบ้านวังทองสามัคคี 25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
25 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  20,192 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,058 5.24
เตี้ย  862 4.27
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,298 11.38
ผอมและเตี้ย  427 2.11
อ้วนและเตี้ย  325 1.61
ไม่มีภาวะโภชนาการ  15,222 75.39
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,970 คน


24.61%


Powered By www.thaieducation.net