ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

จำนวนโรงเรียน 119 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 119 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านดอนเสาธง 50
17 34.00
13 26.00
1 2.00
2 4.00
0 0.00
17 34.00
33 66.00%
2  โรงเรียนวัดวังไทร 410
35 8.54
22 5.37
74 18.05
26 6.34
62 15.12
191 46.59
219 53.41%
3  โรงเรียนบ้านบ่อผุด 605
54 8.93
47 7.77
134 22.15
21 3.47
55 9.09
294 48.60
311 51.40%
4  โรงเรียนวัดชลธาร 20
3 15.00
2 10.00
3 15.00
2 10.00
0 0.00
10 50.00
10 50.00%
5  โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1744
167 9.58
95 5.45
373 21.39
60 3.44
168 9.63
881 50.52
863 49.48%
6  โรงเรียนบ้านมะม่วงหวาน 36
7 19.44
0 0.00
10 27.78
0 0.00
0 0.00
19 52.78
17 47.22%
7  โรงเรียนบ้านหาดงาม 484
36 7.44
51 10.54
90 18.60
22 4.55
22 4.55
263 54.34
221 45.66%
8  โรงเรียนวัดกาญจนาราม 525
46 8.76
54 10.29
117 22.29
8 1.52
5 0.95
295 56.19
230 43.81%
9  โรงเรียนบ้านศิลางาม 160
13 8.13
4 2.50
28 17.50
9 5.63
14 8.75
92 57.50
68 42.50%
10  โรงเรียนวัดวชิรประดิษฐ์ 176
29 16.48
13 7.39
28 15.91
1 0.57
0 0.00
105 59.66
71 40.34%
11  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 356
13 3.65
23 6.46
24 6.74
36 10.11
47 13.20
213 59.83
143 40.17%
12  โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต 427
38 8.90
47 11.01
70 16.39
12 2.81
4 0.94
256 59.95
171 40.05%
13  โรงเรียนวัดเขาแก้ว 145
13 8.97
13 8.97
28 19.31
4 2.76
0 0.00
87 60.00
58 40.00%
14  โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) 687
103 14.99
81 11.79
27 3.93
42 6.11
21 3.06
413 60.12
274 39.88%
15  โรงเรียนบ้านปากกะแดะ 164
13 7.93
13 7.93
25 15.24
12 7.32
1 0.61
100 60.98
64 39.02%
16  โรงเรียนบ้านคลองกรูด 18
0 0.00
1 5.56
6 33.33
0 0.00
0 0.00
11 61.11
7 38.89%
17  โรงเรียนวัดสันติวราราม 68
17 25.00
3 4.41
5 7.35
0 0.00
1 1.47
42 61.76
26 38.24%
18  โรงเรียนบ้านไสใน 74
1 1.35
0 0.00
15 20.27
12 16.22
0 0.00
46 62.16
28 37.84%
19  โรงเรียนวัดคงคาล้อม 88
13 14.77
4 4.55
12 13.64
3 3.41
0 0.00
56 63.64
32 36.36%
20  โรงเรียนวัดบุณฑริการาม 385
56 14.55
56 14.55
28 7.27
0 0.00
0 0.00
245 63.64
140 36.36%
21  โรงเรียนบ้านคอกช้าง 162
13 8.02
6 3.70
35 21.60
3 1.85
0 0.00
105 64.81
57 35.19%
22  โรงเรียนวัดกงตาก 423
58 13.71
39 9.22
10 2.36
25 5.91
16 3.78
275 65.01
148 34.99%
23  โรงเรียนบ้านอ่างทอง 307
12 3.91
15 4.89
26 8.47
23 7.49
31 10.10
200 65.15
107 34.85%
24  โรงเรียนชุมชนบ้านใต้ 179
9 5.03
8 4.47
6 3.35
8 4.47
31 17.32
117 65.36
62 34.64%
25  โรงเรียนวัดบางใบไม้ 186
15 8.06
10 5.38
24 12.90
14 7.53
1 0.54
122 65.59
64 34.41%
26  โรงเรียนบ้านดอนหลวง 96
8 8.33
10 10.42
9 9.38
6 6.25
0 0.00
63 65.63
33 34.38%
27  โรงเรียนบ้านบ่อน้ำร้อน 96
17 17.71
0 0.00
15 15.63
0 0.00
0 0.00
64 66.67
32 33.33%
28  โรงเรียนวัดคีรีวง 159
15 9.43
8 5.03
28 17.61
1 0.63
1 0.63
106 66.67
53 33.33%
29  โรงเรียนบ้านสุชน 95
11 11.58
0 0.00
20 21.05
0 0.00
0 0.00
64 67.37
31 32.63%
30  โรงเรียนวัดแจ้ง 439
18 4.10
27 6.15
42 9.57
16 3.64
39 8.88
297 67.65
142 32.35%
31  โรงเรียนวัดกลางใหม่ 223
24 10.76
2 0.90
36 16.14
10 4.48
0 0.00
151 67.71
72 32.29%
32  โรงเรียนบ้านห้วยด่าน 162
9 5.56
14 8.64
9 5.56
11 6.79
9 5.56
110 67.90
52 32.10%
33  โรงเรียนบ้านควนยูง 253
20 7.91
0 0.00
61 24.11
0 0.00
0 0.00
172 67.98
81 32.02%
34  โรงเรียนบ้านหนองเปล 25
1 4.00
1 4.00
0 0.00
6 24.00
0 0.00
17 68.00
8 32.00%
35  โรงเรียนบ้านห้วยเสียด 41
6 14.63
0 0.00
7 17.07
0 0.00
0 0.00
28 68.29
13 31.71%
36  โรงเรียนวัดบ้านใน 116
12 10.34
6 5.17
18 15.52
0 0.00
0 0.00
80 68.97
36 31.03%
37  โรงเรียนวัดนอก 94
4 4.26
6 6.38
18 19.15
1 1.06
0 0.00
65 69.15
29 30.85%
38  โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 331
12 3.63
19 5.74
42 12.69
11 3.32
16 4.83
231 69.79
100 30.21%
39  โรงเรียนวัดนาราเจริญสุข 136
8 5.88
4 2.94
28 20.59
1 0.74
0 0.00
95 69.85
41 30.15%
40  โรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ 615
61 9.92
13 2.11
91 14.80
17 2.76
3 0.49
430 69.92
185 30.08%
41  โรงเรียนบ้านบางใหญ่ 237
23 9.70
9 3.80
14 5.91
7 2.95
18 7.59
166 70.04
71 29.96%
42  โรงเรียนวัดดอนยาง 87
4 4.60
4 4.60
17 19.54
0 0.00
0 0.00
62 71.26
25 28.74%
43  โรงเรียนบ้านหัวหมากบน 157
7 4.46
2 1.27
27 17.20
9 5.73
0 0.00
112 71.34
45 28.66%
44  โรงเรียนบ้านซอย 10 14
0 0.00
0 0.00
2 14.29
2 14.29
0 0.00
10 71.43
4 28.57%
45  โรงเรียนวัดแสงประดิษฐ์ 125
7 5.60
5 4.00
22 17.60
0 0.00
0 0.00
91 72.80
34 27.20%
46  โรงเรียนวัดอุทยาราม 75
5 6.67
4 5.33
6 8.00
3 4.00
2 2.67
55 73.33
20 26.67%
47  โรงเรียนบ้านปลายแหลม 529
38 7.18
26 4.91
70 13.23
4 0.76
1 0.19
390 73.72
139 26.28%
48  โรงเรียนบ้านไสตอ 252
12 4.76
12 4.76
33 13.10
8 3.17
1 0.40
186 73.81
66 26.19%
49  โรงเรียนบ้านทอนหญ้าปล้อง 59
0 0.00
3 5.08
5 8.47
7 11.86
0 0.00
44 74.58
15 25.42%
50  โรงเรียนวัดกลาง 406
8 1.97
32 7.88
50 12.32
12 2.96
1 0.25
303 74.63
103 25.37%
51  โรงเรียนบ้านคลองสระ 271
14 5.17
10 3.69
36 13.28
4 1.48
4 1.48
203 74.91
68 25.09%
52  โรงเรียนวัดสมัยคงคา 129
2 1.55
11 8.53
19 14.73
0 0.00
0 0.00
97 75.19
32 24.81%
53  โรงเรียนวัดนิกรประสาท 146
10 6.85
4 2.74
13 8.90
5 3.42
4 2.74
110 75.34
36 24.66%
54  โรงเรียนบ้านไสขาม 102
8 7.84
5 4.90
5 4.90
7 6.86
0 0.00
77 75.49
25 24.51%
55  โรงเรียนบ้านท้องนายปาน 82
9 10.98
0 0.00
4 4.88
0 0.00
7 8.54
62 75.61
20 24.39%
56  โรงเรียนบ้านดอนธูป 197
9 4.57
0 0.00
32 16.24
7 3.55
0 0.00
149 75.63
48 24.37%
57  โรงเรียนวัดนทีคมเขต 62
3 4.84
1 1.61
10 16.13
1 1.61
0 0.00
47 75.81
15 24.19%
58  โรงเรียนวัดคีรีวงการาม 78
2 2.56
9 11.54
6 7.69
1 1.28
0 0.00
60 76.92
18 23.08%
59  โรงเรียนวัดท่าทอง 224
12 5.36
2 0.89
33 14.73
4 1.79
0 0.00
173 77.23
51 22.77%
60  โรงเรียนบ้านหัวหมากล่าง 167
4 2.40
1 0.60
32 19.16
1 0.60
0 0.00
129 77.25
38 22.75%
61  โรงเรียนบ้านบางรักษ์ 306
13 4.25
11 3.59
44 14.38
0 0.00
1 0.33
237 77.45
69 22.55%
62  โรงเรียนบ้านหาดริ้น 121
4 3.31
5 4.13
7 5.79
5 4.13
6 4.96
94 77.69
27 22.31%
63  โรงเรียนบ้านควนราชา 54
1 1.85
2 3.70
9 16.67
0 0.00
0 0.00
42 77.78
12 22.22%
64  โรงเรียนบ้านเกาะนกเภา 9
0 0.00
0 0.00
2 22.22
0 0.00
0 0.00
7 77.78
2 22.22%
65  โรงเรียนบ้านหน้าค่าย 177
10 5.65
10 5.65
9 5.08
7 3.95
3 1.69
138 77.97
39 22.03%
66  โรงเรียนวัดแหลมทอง 37
2 5.41
0 0.00
5 13.51
1 2.70
0 0.00
29 78.38
8 21.62%
67  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 895
41 4.58
12 1.34
135 15.08
2 0.22
1 0.11
704 78.66
191 21.34%
68  โรงเรียนบ้านทับท้อน 61
3 4.92
3 4.92
7 11.48
0 0.00
0 0.00
48 78.69
13 21.31%
69  โรงเรียนบ้านม่วงลีบ 99
3 3.03
1 1.01
17 17.17
0 0.00
0 0.00
78 78.79
21 21.21%
70  โรงเรียนวัดปากคู 138
14 10.14
1 0.72
12 8.70
2 1.45
0 0.00
109 78.99
29 21.01%
71  โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ 369
18 4.88
5 1.36
54 14.63
0 0.00
0 0.00
292 79.13
77 20.87%
72  โรงเรียนบ้านท่าเสาเภา 48
2 4.17
0 0.00
8 16.67
0 0.00
0 0.00
38 79.17
10 20.83%
73  โรงเรียนบ้านวังหวาย 72
7 9.72
2 2.78
6 8.33
0 0.00
0 0.00
57 79.17
15 20.83%
74  โรงเรียนบ้านมะเดื่อหวาน 174
11 6.32
2 1.15
20 11.49
2 1.15
1 0.57
138 79.31
36 20.69%
75  โรงเรียนวัดสิงขร 131
2 1.53
6 4.58
19 14.50
0 0.00
0 0.00
104 79.39
27 20.61%
76  โรงเรียนวัดบุญบันเทิง 20
1 5.00
0 0.00
3 15.00
0 0.00
0 0.00
16 80.00
4 20.00%
77  โรงเรียนวัดพุฒ 128
9 7.03
6 4.69
5 3.91
2 1.56
3 2.34
103 80.47
25 19.53%
78  โรงเรียนบ้านคลองสุข 82
4 4.88
2 2.44
3 3.66
4 4.88
3 3.66
66 80.49
16 19.51%
79  โรงเรียนบ้านศรีธนู 129
1 0.78
1 0.78
23 17.83
0 0.00
0 0.00
104 80.62
25 19.38%
80  โรงเรียนวัดประสพ 229
6 2.62
4 1.75
29 12.66
5 2.18
0 0.00
185 80.79
44 19.21%
81  โรงเรียนบ้านโฉลกหลำ 131
8 6.11
1 0.76
16 12.21
0 0.00
0 0.00
106 80.92
25 19.08%
82  โรงเรียนบ้านคีรีรอบ 158
6 3.80
10 6.33
6 3.80
5 3.16
3 1.90
128 81.01
30 18.99%
83  โรงเรียนวัดสมหวัง 437
17 3.89
22 5.03
27 6.18
14 3.20
3 0.69
354 81.01
83 18.99%
84  โรงเรียนบ้านน้ำฉา 169
7 4.14
3 1.78
20 11.83
1 0.59
1 0.59
137 81.07
32 18.93%
85  โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 22
1 4.55
0 0.00
3 13.64
0 0.00
0 0.00
18 81.82
4 18.18%
86  โรงเรียนวัดเขานางเภา 108
7 6.48
2 1.85
10 9.26
0 0.00
0 0.00
89 82.41
19 17.59%
87  โรงเรียนบ้านดินแดงสามัคคี 241
4 1.66
0 0.00
38 15.77
0 0.00
0 0.00
199 82.57
42 17.43%
88  โรงเรียนบ้านแหลมหอย 304
8 2.63
10 3.29
15 4.93
10 3.29
8 2.63
253 83.22
51 16.78%
89  โรงเรียนบ้านบางสำโรง 765
36 4.71
18 2.35
55 7.19
16 2.09
0 0.00
640 83.66
125 16.34%
90  โรงเรียนบ้านแม่โมกข์ 221
10 4.52
12 5.43
12 5.43
0 0.00
2 0.90
185 83.71
36 16.29%
91  โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 9 111
2 1.80
10 9.01
6 5.41
0 0.00
0 0.00
93 83.78
18 16.22%
92  โรงเรียนชุมชนวัดวิสุทธิชลาราม 187
12 6.42
2 1.07
8 4.28
8 4.28
0 0.00
157 83.96
30 16.04%
93  โรงเรียนบ้านกงหนิง 88
6 6.82
1 1.14
0 0.00
5 5.68
2 2.27
74 84.09
14 15.91%
94  โรงเรียนวัดคุณาราม 211
10 4.74
8 3.79
7 3.32
7 3.32
1 0.47
178 84.36
33 15.64%
95  โรงเรียนวัดเขาพระนิ่ม 175
3 1.71
7 4.00
16 9.14
1 0.57
0 0.00
148 84.57
27 15.43%
96  โรงเรียนวัดพ่วง 59
3 5.08
1 1.69
3 5.08
2 3.39
0 0.00
50 84.75
9 15.25%
97  โรงเรียนบ้านควนนิมิต 125
3 2.40
1 0.80
14 11.20
0 0.00
1 0.80
106 84.80
19 15.20%
98  โรงเรียนบ้านซอย 2 139
0 0.00
10 7.19
11 7.91
0 0.00
0 0.00
118 84.89
21 15.11%
99  โรงเรียนบ้านกำสนราษฎร์อุทิศ 188
8 4.26
7 3.72
4 2.13
6 3.19
3 1.60
160 85.11
28 14.89%
100  โรงเรียนวัดประเดิม 183
7 3.83
4 2.19
16 8.74
0 0.00
0 0.00
156 85.25
27 14.75%
101  โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ 42
0 0.00
0 0.00
4 9.52
2 4.76
0 0.00
36 85.71
6 14.29%
102  โรงเรียนวัดภูเขาทอง 700
32 4.57
17 2.43
47 6.71
1 0.14
0 0.00
603 86.14
97 13.86%
103  โรงเรียนบ้านท่าเพชร 182
8 4.40
7 3.85
4 2.20
3 1.65
2 1.10
158 86.81
24 13.19%
104  โรงเรียนบ้านเกาะพลวย 39
0 0.00
0 0.00
5 12.82
0 0.00
0 0.00
34 87.18
5 12.82%
105  โรงเรียนบ้านเกาะเต่า 235
9 3.83
6 2.55
8 3.40
0 0.00
4 1.70
208 88.51
27 11.49%
106  โรงเรียนชุมชนวัดสุนทรนิวาส 117
2 1.71
1 0.85
9 7.69
0 0.00
1 0.85
104 88.89
13 11.11%
107  โรงเรียนวัดนทีวัฒนาราม 9
0 0.00
0 0.00
1 11.11
0 0.00
0 0.00
8 88.89
1 11.11%
108  โรงเรียนบ้านปากดอนสัก 122
4 3.28
2 1.64
7 5.74
0 0.00
0 0.00
109 89.34
13 10.66%
109  โรงเรียนบ้านห้วยโศก 130
5 3.85
1 0.77
7 5.38
0 0.00
0 0.00
117 90.00
13 10.00%
110  โรงเรียนบ้านศรีชัยคราม 134
2 1.49
1 0.75
8 5.97
2 1.49
0 0.00
121 90.30
13 9.70%
111  โรงเรียนวัดชลคราม 106
3 2.83
2 1.89
3 2.83
1 0.94
1 0.94
96 90.57
10 9.43%
112  โรงเรียนบ้านโพหวาย 343
5 1.46
7 2.04
7 2.04
9 2.62
4 1.17
311 90.67
32 9.33%
113  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 88 (บ้านคลองควน) 66
0 0.00
0 0.00
2 3.03
4 6.06
0 0.00
60 90.91
6 9.09%
114  โรงเรียนบ้านดอนสน 67
1 1.49
0 0.00
5 7.46
0 0.00
0 0.00
61 91.04
6 8.96%
115  โรงเรียนชุมชนบ้านนางกำ 101
0 0.00
0 0.00
7 6.93
2 1.98
0 0.00
92 91.09
9 8.91%
116  โรงเรียนบ้านกำสนประชาสรรค์ 94
4 4.26
4 4.26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
86 91.49
8 8.51%
117  โรงเรียนบ้านสันติสุข 141
0 0.00
3 2.13
1 0.71
5 3.55
0 0.00
132 93.62
9 6.38%
118  โรงเรียนบ้านคลองคราม 183
0 0.00
1 0.55
3 1.64
0 0.00
0 0.00
179 97.81
4 2.19%
119  โรงเรียนบ้านวังทองสามัคคี 25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
25 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  24,296 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,569 6.46
เตี้ย  1,124 4.63
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,891 11.90
ผอมและเตี้ย  641 2.64
อ้วนและเตี้ย  639 2.63
ไม่มีภาวะโภชนาการ  17,432 71.75
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 6,864 คน


28.25%


Powered By www.thaieducation.net