ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562

จำนวนโรงเรียน 119 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 119 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านสุชน 97
30 30.93
10 10.31
16 16.49
11 11.34
0 0.00
30 30.93
67 69.07%
2  โรงเรียนบ้านหนองเปล 28
5 17.86
5 17.86
3 10.71
4 14.29
2 7.14
9 32.14
19 67.86%
3  โรงเรียนบ้านคอกช้าง 158
16 10.13
13 8.23
30 18.99
23 14.56
25 15.82
51 32.28
107 67.72%
4  โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ 36
3 8.33
3 8.33
6 16.67
6 16.67
6 16.67
12 33.33
24 66.67%
5  โรงเรียนวัดวังไทร 400
32 8.00
44 11.00
25 6.25
76 19.00
86 21.50
137 34.25
263 65.75%
6  โรงเรียนบ้านกำสนประชาสรรค์ 94
10 10.64
13 13.83
14 14.89
14 14.89
9 9.57
34 36.17
60 63.83%
7  โรงเรียนวัดบางใบไม้ 189
29 15.34
21 11.11
33 17.46
20 10.58
15 7.94
71 37.57
118 62.43%
8  โรงเรียนวัดกงตาก 423
33 7.80
48 11.35
17 4.02
82 19.39
65 15.37
178 42.08
245 57.92%
9  โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1713
122 7.12
57 3.33
348 20.32
41 2.39
405 23.64
740 43.20
973 56.80%
10  โรงเรียนบ้านแม่โมกข์ 233
18 7.73
27 11.59
55 23.61
18 7.73
13 5.58
102 43.78
131 56.22%
11  โรงเรียนบ้านห้วยเสียด 41
5 12.20
4 9.76
5 12.20
4 9.76
4 9.76
19 46.34
22 53.66%
12  โรงเรียนวัดนทีคมเขต 64
12 18.75
0 0.00
19 29.69
2 3.13
0 0.00
31 48.44
33 51.56%
13  โรงเรียนบ้านหาดงาม 474
38 8.02
57 12.03
115 24.26
14 2.95
20 4.22
230 48.52
244 51.48%
14  โรงเรียนวัดอุทยาราม 76
8 10.53
8 10.53
12 15.79
10 13.16
0 0.00
38 50.00
38 50.00%
15  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 342
42 12.28
27 7.89
18 5.26
44 12.87
37 10.82
174 50.88
168 49.12%
16  โรงเรียนบ้านศิลางาม 156
3 1.92
6 3.85
54 34.62
5 3.21
4 2.56
84 53.85
72 46.15%
17  โรงเรียนบ้านไสตอ 260
31 11.92
37 14.23
40 15.38
10 3.85
0 0.00
142 54.62
118 45.38%
18  โรงเรียนวัดเขานางเภา 121
9 7.44
16 13.22
18 14.88
5 4.13
3 2.48
70 57.85
51 42.15%
19  โรงเรียนบ้านซอย 2 137
17 12.41
2 1.46
14 10.22
18 13.14
2 1.46
84 61.31
53 38.69%
20  โรงเรียนบ้านแหลมหอย 282
20 7.09
19 6.74
45 15.96
10 3.55
14 4.96
174 61.70
108 38.30%
21  โรงเรียนบ้านท่าเพชร 160
13 8.13
19 11.88
28 17.50
1 0.63
0 0.00
99 61.88
61 38.13%
22  โรงเรียนวัดคงคาล้อม 87
10 11.49
12 13.79
11 12.64
0 0.00
0 0.00
54 62.07
33 37.93%
23  โรงเรียนวัดแจ้ง 439
22 5.01
32 7.29
46 10.48
21 4.78
42 9.57
276 62.87
163 37.13%
24  โรงเรียนบ้านไสใน 65
2 3.08
4 6.15
3 4.62
11 16.92
4 6.15
41 63.08
24 36.92%
25  โรงเรียนบ้านทับท้อน 57
12 21.05
3 5.26
6 10.53
0 0.00
0 0.00
36 63.16
21 36.84%
26  โรงเรียนบ้านคลองกรูด 22
0 0.00
1 4.55
7 31.82
0 0.00
0 0.00
14 63.64
8 36.36%
27  โรงเรียนวัดชลธาร 22
2 9.09
3 13.64
2 9.09
1 4.55
0 0.00
14 63.64
8 36.36%
28  โรงเรียนบ้านหัวหมากบน 149
12 8.05
10 6.71
26 17.45
6 4.03
0 0.00
95 63.76
54 36.24%
29  โรงเรียนบ้านโพหวาย 369
19 5.15
15 4.07
39 10.57
11 2.98
48 13.01
237 64.23
132 35.77%
30  โรงเรียนบ้านดอนสน 70
7 10.00
1 1.43
13 18.57
4 5.71
0 0.00
45 64.29
25 35.71%
31  โรงเรียนวัดวชิรประดิษฐ์ 177
21 11.86
15 8.47
23 12.99
4 2.26
0 0.00
114 64.41
63 35.59%
32  โรงเรียนบ้านคีรีรอบ 152
10 6.58
12 7.89
13 8.55
10 6.58
9 5.92
98 64.47
54 35.53%
33  โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 315
12 3.81
22 6.98
48 15.24
11 3.49
18 5.71
204 64.76
111 35.24%
34  โรงเรียนวัดดอนยาง 87
10 11.49
2 2.30
17 19.54
1 1.15
0 0.00
57 65.52
30 34.48%
35  โรงเรียนวัดบุญบันเทิง 24
1 4.17
3 12.50
4 16.67
0 0.00
0 0.00
16 66.67
8 33.33%
36  โรงเรียนบ้านปากกะแดะ 147
7 4.76
6 4.08
3 2.04
13 8.84
19 12.93
99 67.35
48 32.65%
37  โรงเรียนบ้านทอนหญ้าปล้อง 68
3 4.41
7 10.29
12 17.65
0 0.00
0 0.00
46 67.65
22 32.35%
38  โรงเรียนวัดนอก 106
3 2.83
6 5.66
24 22.64
1 0.94
0 0.00
72 67.92
34 32.08%
39  โรงเรียนบ้านควนราชา 32
2 6.25
1 3.13
7 21.88
0 0.00
0 0.00
22 68.75
10 31.25%
40  โรงเรียนบ้านมะเดื่อหวาน 155
12 7.74
7 4.52
26 16.77
2 1.29
1 0.65
107 69.03
48 30.97%
41  โรงเรียนบ้านบางสำโรง 788
40 5.08
65 8.25
70 8.88
27 3.43
38 4.82
548 69.54
240 30.46%
42  โรงเรียนบ้านอ่างทอง 322
7 2.17
7 2.17
25 7.76
14 4.35
42 13.04
227 70.50
95 29.50%
43  โรงเรียนบ้านม่วงลีบ 106
7 6.60
1 0.94
23 21.70
0 0.00
0 0.00
75 70.75
31 29.25%
44  โรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ 639
62 9.70
24 3.76
62 9.70
29 4.54
7 1.10
455 71.21
184 28.79%
45  โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต 452
2 0.44
20 4.42
54 11.95
21 4.65
33 7.30
322 71.24
130 28.76%
46  โรงเรียนบ้านเกาะนกเภา 7
0 0.00
0 0.00
2 28.57
0 0.00
0 0.00
5 71.43
2 28.57%
47  โรงเรียนวัดสันติวราราม 58
10 17.24
0 0.00
5 8.62
1 1.72
0 0.00
42 72.41
16 27.59%
48  โรงเรียนบ้านบ่อผุด 568
44 7.75
17 2.99
92 16.20
3 0.53
0 0.00
412 72.54
156 27.46%
49  โรงเรียนวัดกลาง 391
8 2.05
33 8.44
51 13.04
12 3.07
1 0.26
286 73.15
105 26.85%
50  โรงเรียนวัดสมัยคงคา 123
2 1.63
10 8.13
21 17.07
0 0.00
0 0.00
90 73.17
33 26.83%
51  โรงเรียนชุมชนวัดวิสุทธิชลาราม 187
14 7.49
5 2.67
14 7.49
17 9.09
0 0.00
137 73.26
50 26.74%
52  โรงเรียนวัดกาญจนาราม 547
34 6.22
23 4.20
81 14.81
8 1.46
0 0.00
401 73.31
146 26.69%
53  โรงเรียนบ้านหัวหมากล่าง 181
4 2.21
3 1.66
39 21.55
1 0.55
0 0.00
134 74.03
47 25.97%
54  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 88 (บ้านคลองควน) 77
10 12.99
6 7.79
4 5.19
0 0.00
0 0.00
57 74.03
20 25.97%
55  โรงเรียนบ้านสันติสุข 163
7 4.29
4 2.45
30 18.40
1 0.61
0 0.00
121 74.23
42 25.77%
56  โรงเรียนบ้านควนนิมิต 113
16 14.16
3 2.65
10 8.85
0 0.00
0 0.00
84 74.34
29 25.66%
57  โรงเรียนวัดนิกรประสาท 153
7 4.58
5 3.27
17 11.11
7 4.58
3 1.96
114 74.51
39 25.49%
58  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 978
65 6.65
43 4.40
120 12.27
21 2.15
0 0.00
729 74.54
249 25.46%
59  โรงเรียนบ้านท่าเสาเภา 49
0 0.00
2 4.08
2 4.08
7 14.29
1 2.04
37 75.51
12 24.49%
60  โรงเรียนวัดแหลมทอง 50
1 2.00
0 0.00
11 22.00
0 0.00
0 0.00
38 76.00
12 24.00%
61  โรงเรียนบ้านปากดอนสัก 123
4 3.25
8 6.50
5 4.07
6 4.88
6 4.88
94 76.42
29 23.58%
62  โรงเรียนบ้านปลายแหลม 538
35 6.51
9 1.67
81 15.06
0 0.00
0 0.00
413 76.77
125 23.23%
63  โรงเรียนบ้านกงหนิง 83
5 6.02
0 0.00
7 8.43
5 6.02
2 2.41
64 77.11
19 22.89%
64  โรงเรียนวัดคีรีวงการาม 80
2 2.50
9 11.25
6 7.50
1 1.25
0 0.00
62 77.50
18 22.50%
65  โรงเรียนวัดนทีวัฒนาราม 9
0 0.00
0 0.00
2 22.22
0 0.00
0 0.00
7 77.78
2 22.22%
66  โรงเรียนวัดบุณฑริการาม 366
3 0.82
14 3.83
64 17.49
0 0.00
0 0.00
285 77.87
81 22.13%
67  โรงเรียนวัดเขาพระนิ่ม 177
5 2.82
13 7.34
14 7.91
1 0.56
6 3.39
138 77.97
39 22.03%
68  โรงเรียนวัดเขาแก้ว 148
8 5.41
12 8.11
12 8.11
0 0.00
0 0.00
116 78.38
32 21.62%
69  โรงเรียนบ้านบางใหญ่ 229
16 6.99
8 3.49
13 5.68
6 2.62
6 2.62
180 78.60
49 21.40%
70  โรงเรียนวัดคุณาราม 203
10 4.93
9 4.43
7 3.45
7 3.45
10 4.93
160 78.82
43 21.18%
71  โรงเรียนวัดท่าทอง 221
8 3.62
4 1.81
34 15.38
0 0.00
0 0.00
175 79.19
46 20.81%
72  โรงเรียนบ้านมะม่วงหวาน 39
1 2.56
1 2.56
6 15.38
0 0.00
0 0.00
31 79.49
8 20.51%
73  โรงเรียนวัดบ้านใน 123
9 7.32
0 0.00
16 13.01
0 0.00
0 0.00
98 79.67
25 20.33%
74  โรงเรียนบ้านซอย 10 20
0 0.00
0 0.00
2 10.00
2 10.00
0 0.00
16 80.00
4 20.00%
75  โรงเรียนชุมชนบ้านใต้ 178
6 3.37
8 4.49
7 3.93
8 4.49
6 3.37
143 80.34
35 19.66%
76  โรงเรียนบ้านดอนหลวง 93
8 8.60
8 8.60
2 2.15
0 0.00
0 0.00
75 80.65
18 19.35%
77  โรงเรียนวัดประสพ 233
12 5.15
1 0.43
32 13.73
0 0.00
0 0.00
188 80.69
45 19.31%
78  โรงเรียนวัดภูเขาทอง 700
26 3.71
19 2.71
88 12.57
1 0.14
0 0.00
566 80.86
134 19.14%
79  โรงเรียนบ้านคลองสระ 324
10 3.09
5 1.54
39 12.04
3 0.93
4 1.23
263 81.17
61 18.83%
80  โรงเรียนวัดสิงขร 117
5 4.27
4 3.42
11 9.40
2 1.71
0 0.00
95 81.20
22 18.80%
81  โรงเรียนบ้านควนยูง 234
5 2.14
7 2.99
27 11.54
1 0.43
1 0.43
193 82.48
41 17.52%
82  โรงเรียนวัดกลางใหม่ 197
3 1.52
5 2.54
21 10.66
3 1.52
2 1.02
163 82.74
34 17.26%
83  โรงเรียนวัดประเดิม 197
5 2.54
7 3.55
20 10.15
2 1.02
0 0.00
163 82.74
34 17.26%
84  โรงเรียนบ้านศรีธนู 134
5 3.73
0 0.00
17 12.69
1 0.75
0 0.00
111 82.84
23 17.16%
85  โรงเรียนบ้านน้ำฉา 191
9 4.71
9 4.71
11 5.76
2 1.05
0 0.00
160 83.77
31 16.23%
86  โรงเรียนวัดคีรีวง 188
8 4.26
4 2.13
9 4.79
4 2.13
5 2.66
158 84.04
30 15.96%
87  โรงเรียนบ้านเกาะพลวย 32
2 6.25
0 0.00
3 9.38
0 0.00
0 0.00
27 84.38
5 15.63%
88  โรงเรียนบ้านดินแดงสามัคคี 215
4 1.86
0 0.00
29 13.49
0 0.00
0 0.00
182 84.65
33 15.35%
89  โรงเรียนบ้านวังหวาย 53
1 1.89
1 1.89
4 7.55
2 3.77
0 0.00
45 84.91
8 15.09%
90  โรงเรียนบ้านห้วยด่าน 173
6 3.47
7 4.05
9 5.20
4 2.31
0 0.00
147 84.97
26 15.03%
91  โรงเรียนบ้านหาดริ้น 107
6 5.61
3 2.80
5 4.67
1 0.93
0 0.00
92 85.98
15 14.02%
92  โรงเรียนบ้านคลองสุข 79
3 3.80
2 2.53
1 1.27
4 5.06
1 1.27
68 86.08
11 13.92%
93  โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) 682
25 3.67
22 3.23
42 6.16
0 0.00
0 0.00
593 86.95
89 13.05%
94  โรงเรียนชุมชนวัดสุนทรนิวาส 104
2 1.92
1 0.96
8 7.69
1 0.96
1 0.96
91 87.50
13 12.50%
95  โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 24
2 8.33
0 0.00
1 4.17
0 0.00
0 0.00
21 87.50
3 12.50%
96  โรงเรียนบ้านเกาะเต่า 287
4 1.39
7 2.44
23 8.01
0 0.00
0 0.00
253 88.15
34 11.85%
97  โรงเรียนวัดปากคู 138
5 3.62
0 0.00
10 7.25
1 0.72
0 0.00
122 88.41
16 11.59%
98  โรงเรียนวัดพ่วง 54
0 0.00
0 0.00
3 5.56
3 5.56
0 0.00
48 88.89
6 11.11%
99  โรงเรียนบ้านโฉลกหลำ 127
0 0.00
0 0.00
14 11.02
0 0.00
0 0.00
113 88.98
14 11.02%
100  โรงเรียนบ้านบางรักษ์ 291
3 1.03
8 2.75
15 5.15
4 1.37
2 0.69
259 89.00
32 11.00%
101  โรงเรียนบ้านคลองคราม 176
1 0.57
1 0.57
14 7.95
3 1.70
0 0.00
157 89.20
19 10.80%
102  โรงเรียนบ้านศรีชัยคราม 136
0 0.00
0 0.00
10 7.35
3 2.21
0 0.00
123 90.44
13 9.56%
103  โรงเรียนวัดพุฒ 117
5 4.27
0 0.00
5 4.27
0 0.00
0 0.00
107 91.45
10 8.55%
104  โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ 327
6 1.83
0 0.00
21 6.42
0 0.00
0 0.00
300 91.74
27 8.26%
105  โรงเรียนชุมชนบ้านนางกำ 110
0 0.00
2 1.82
7 6.36
0 0.00
0 0.00
101 91.82
9 8.18%
106  โรงเรียนบ้านกำสนราษฎร์อุทิศ 185
6 3.24
3 1.62
4 2.16
1 0.54
1 0.54
170 91.89
15 8.11%
107  โรงเรียนบ้านดอนธูป 178
1 0.56
3 1.69
10 5.62
0 0.00
0 0.00
164 92.13
14 7.87%
108  โรงเรียนบ้านห้วยโศก 139
3 2.16
1 0.72
6 4.32
0 0.00
0 0.00
129 92.81
10 7.19%
109  โรงเรียนบ้านท้องนายปาน 70
0 0.00
0 0.00
5 7.14
0 0.00
0 0.00
65 92.86
5 7.14%
110  โรงเรียนวัดชลคราม 103
5 4.85
0 0.00
2 1.94
0 0.00
0 0.00
96 93.20
7 6.80%
111  โรงเรียนบ้านหน้าค่าย 166
6 3.61
4 2.41
1 0.60
0 0.00
0 0.00
155 93.37
11 6.63%
112  โรงเรียนบ้านไสขาม 93
1 1.08
2 2.15
2 2.15
1 1.08
0 0.00
87 93.55
6 6.45%
113  โรงเรียนวัดนาราเจริญสุข 130
3 2.31
1 0.77
4 3.08
0 0.00
0 0.00
122 93.85
8 6.15%
114  โรงเรียนบ้านบ่อน้ำร้อน 98
2 2.04
1 1.02
2 2.04
1 1.02
0 0.00
92 93.88
6 6.12%
115  โรงเรียนวัดแสงประดิษฐ์ 112
0 0.00
0 0.00
6 5.36
0 0.00
0 0.00
106 94.64
6 5.36%
116  โรงเรียนบ้านดอนเสาธง 56
0 0.00
0 0.00
2 3.57
0 0.00
0 0.00
54 96.43
2 3.57%
117  โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 9 123
0 0.00
2 1.63
0 0.00
0 0.00
0 0.00
121 98.37
2 1.63%
118  โรงเรียนบ้านวังทองสามัคคี 24
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
24 100.00
0 0.00%
119  โรงเรียนวัดสมหวัง 402
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
402 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  24,235 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,313 5.42
เตี้ย  1,104 4.56
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,799 11.55
ผอมและเตี้ย  767 3.16
อ้วนและเตี้ย  1,029 4.25
ไม่มีภาวะโภชนาการ  17,223 71.07
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 7,012 คน


28.93%


Powered By www.thaieducation.net