ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

จำนวนโรงเรียน 119 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 119 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ 36
3 8.33
3 8.33
6 16.67
6 16.67
9 25.00
9 25.00
27 75.00%
2  โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1722
154 8.94
134 7.78
399 23.17
62 3.60
533 30.95
440 25.55
1282 74.45%
3  โรงเรียนบ้านสุชน 97
19 19.59
14 14.43
30 30.93
5 5.15
0 0.00
29 29.90
68 70.10%
4  โรงเรียนบ้านคอกช้าง 158
16 10.13
13 8.23
29 18.35
23 14.56
25 15.82
52 32.91
106 67.09%
5  โรงเรียนวัดบางใบไม้ 187
32 17.11
22 11.76
34 18.18
21 11.23
14 7.49
64 34.22
123 65.78%
6  โรงเรียนวัดวังไทร 400
32 8.00
44 11.00
25 6.25
76 19.00
86 21.50
137 34.25
263 65.75%
7  โรงเรียนบ้านกำสนประชาสรรค์ 94
12 12.77
19 20.21
13 13.83
7 7.45
7 7.45
36 38.30
58 61.70%
8  โรงเรียนบ้านหนองเปล 28
3 10.71
6 21.43
2 7.14
1 3.57
5 17.86
11 39.29
17 60.71%
9  โรงเรียนวัดกงตาก 423
35 8.27
49 11.58
17 4.02
84 19.86
66 15.60
172 40.66
251 59.34%
10  โรงเรียนบ้านโพหวาย 378
22 5.82
37 9.79
33 8.73
47 12.43
78 20.63
161 42.59
217 57.41%
11  โรงเรียนบ้านแม่โมกข์ 233
18 7.73
27 11.59
55 23.61
18 7.73
13 5.58
102 43.78
131 56.22%
12  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 342
33 9.65
46 13.45
32 9.36
42 12.28
37 10.82
152 44.44
190 55.56%
13  โรงเรียนบ้านห้วยเสียด 41
5 12.20
4 9.76
5 12.20
4 9.76
4 9.76
19 46.34
22 53.66%
14  โรงเรียนบ้านซอย 2 137
20 14.60
4 2.92
20 14.60
26 18.98
1 0.73
66 48.18
71 51.82%
15  โรงเรียนวัดนทีคมเขต 64
12 18.75
0 0.00
19 29.69
2 3.13
0 0.00
31 48.44
33 51.56%
16  โรงเรียนบ้านศิลางาม 157
5 3.18
7 4.46
57 36.31
6 3.82
5 3.18
77 49.04
80 50.96%
17  โรงเรียนชุมชนวัดวิสุทธิชลาราม 187
25 13.37
16 8.56
23 12.30
12 6.42
18 9.63
93 49.73
94 50.27%
18  โรงเรียนบ้านหาดงาม 490
34 6.94
61 12.45
115 23.47
17 3.47
18 3.67
245 50.00
245 50.00%
19  โรงเรียนวัดอุทยาราม 76
8 10.53
8 10.53
12 15.79
10 13.16
0 0.00
38 50.00
38 50.00%
20  โรงเรียนวัดเขานางเภา 121
10 8.26
19 15.70
21 17.36
6 4.96
4 3.31
61 50.41
60 49.59%
21  โรงเรียนบ้านคีรีรอบ 152
17 11.18
19 12.50
13 8.55
19 12.50
5 3.29
79 51.97
73 48.03%
22  โรงเรียนบ้านไสตอ 260
31 11.92
37 14.23
40 15.38
10 3.85
0 0.00
142 54.62
118 45.38%
23  โรงเรียนบ้านเกาะนกเภา 7
0 0.00
0 0.00
3 42.86
0 0.00
0 0.00
4 57.14
3 42.86%
24  โรงเรียนวัดชลธาร 21
3 14.29
3 14.29
1 4.76
2 9.52
0 0.00
12 57.14
9 42.86%
25  โรงเรียนวัดแจ้ง 436
25 5.73
37 8.49
49 11.24
23 5.28
42 9.63
260 59.63
176 40.37%
26  โรงเรียนบ้านดอนสน 73
9 12.33
1 1.37
14 19.18
5 6.85
0 0.00
44 60.27
29 39.73%
27  โรงเรียนบ้านท่าเพชร 157
13 8.28
19 12.10
28 17.83
1 0.64
0 0.00
96 61.15
61 38.85%
28  โรงเรียนบ้านบางสำโรง 788
59 7.49
83 10.53
90 11.42
40 5.08
32 4.06
484 61.42
304 38.58%
29  โรงเรียนบ้านแหลมหอย 282
20 7.09
19 6.74
49 17.38
10 3.55
10 3.55
174 61.70
108 38.30%
30  โรงเรียนวัดคงคาล้อม 87
10 11.49
12 13.79
11 12.64
0 0.00
0 0.00
54 62.07
33 37.93%
31  โรงเรียนบ้านหัวหมากบน 153
13 8.50
10 6.54
27 17.65
7 4.58
0 0.00
96 62.75
57 37.25%
32  โรงเรียนบ้านทับท้อน 57
12 21.05
3 5.26
6 10.53
0 0.00
0 0.00
36 63.16
21 36.84%
33  โรงเรียนบ้านคลองกรูด 22
0 0.00
1 4.55
7 31.82
0 0.00
0 0.00
14 63.64
8 36.36%
34  โรงเรียนวัดวชิรประดิษฐ์ 177
21 11.86
15 8.47
23 12.99
4 2.26
0 0.00
114 64.41
63 35.59%
35  โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 315
12 3.81
22 6.98
48 15.24
11 3.49
18 5.71
204 64.76
111 35.24%
36  โรงเรียนวัดนอก 106
3 2.83
7 6.60
26 24.53
1 0.94
0 0.00
69 65.09
37 34.91%
37  โรงเรียนวัดดอนยาง 85
10 11.76
2 2.35
17 20.00
0 0.00
0 0.00
56 65.88
29 34.12%
38  โรงเรียนบ้านปากกะแดะ 143
7 4.90
6 4.20
3 2.10
13 9.09
19 13.29
95 66.43
48 33.57%
39  โรงเรียนวัดบุญบันเทิง 24
1 4.17
3 12.50
4 16.67
0 0.00
0 0.00
16 66.67
8 33.33%
40  โรงเรียนวัดสันติวราราม 58
12 20.69
0 0.00
6 10.34
1 1.72
0 0.00
39 67.24
19 32.76%
41  โรงเรียนบ้านทอนหญ้าปล้อง 68
3 4.41
7 10.29
10 14.71
2 2.94
0 0.00
46 67.65
22 32.35%
42  โรงเรียนบ้านม่วงลีบ 106
7 6.60
1 0.94
23 21.70
0 0.00
3 2.83
72 67.92
34 32.08%
43  โรงเรียนบ้านมะเดื่อหวาน 156
12 7.69
7 4.49
27 17.31
2 1.28
1 0.64
107 68.59
49 31.41%
44  โรงเรียนบ้านอ่างทอง 322
9 2.80
7 2.17
30 9.32
16 4.97
37 11.49
223 69.25
99 30.75%
45  โรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ 639
63 9.86
26 4.07
64 10.02
31 4.85
9 1.41
446 69.80
193 30.20%
46  โรงเรียนวัดกาญจนาราม 522
41 7.85
33 6.32
68 13.03
11 2.11
4 0.77
365 69.92
157 30.08%
47  โรงเรียนบ้านบ่อผุด 568
45 7.92
17 2.99
101 17.78
3 0.53
0 0.00
402 70.77
166 29.23%
48  โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต 452
2 0.44
20 4.42
54 11.95
21 4.65
33 7.30
322 71.24
130 28.76%
49  โรงเรียนวัดกลาง 391
10 2.56
34 8.70
52 13.30
13 3.32
1 0.26
281 71.87
110 28.13%
50  โรงเรียนวัดแหลมทอง 50
2 4.00
1 2.00
11 22.00
0 0.00
0 0.00
36 72.00
14 28.00%
51  โรงเรียนวัดสมัยคงคา 125
2 1.60
10 8.00
21 16.80
0 0.00
0 0.00
92 73.60
33 26.40%
52  โรงเรียนชุมชนวัดสุนทรนิวาส 110
4 3.64
5 4.55
11 10.00
5 4.55
4 3.64
81 73.64
29 26.36%
53  โรงเรียนบ้านควนนิมิต 111
16 14.41
3 2.70
10 9.01
0 0.00
0 0.00
82 73.87
29 26.13%
54  โรงเรียนบ้านคลองคราม 180
8 4.44
12 6.67
14 7.78
8 4.44
5 2.78
133 73.89
47 26.11%
55  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 88 (บ้านคลองควน) 77
10 12.99
6 7.79
4 5.19
0 0.00
0 0.00
57 74.03
20 25.97%
56  โรงเรียนวัดท่าทอง 221
14 6.33
7 3.17
36 16.29
0 0.00
0 0.00
164 74.21
57 25.79%
57  โรงเรียนวัดนิกรประสาท 153
7 4.58
5 3.27
17 11.11
7 4.58
3 1.96
114 74.51
39 25.49%
58  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 978
65 6.65
43 4.40
120 12.27
21 2.15
0 0.00
729 74.54
249 25.46%
59  โรงเรียนบ้านควนราชา 32
1 3.13
0 0.00
7 21.88
0 0.00
0 0.00
24 75.00
8 25.00%
60  โรงเรียนวัดคุณาราม 203
12 5.91
12 5.91
13 6.40
6 2.96
7 3.45
153 75.37
50 24.63%
61  โรงเรียนบ้านปากดอนสัก 123
4 3.25
9 7.32
5 4.07
6 4.88
6 4.88
93 75.61
30 24.39%
62  โรงเรียนบ้านศรีธนู 131
6 4.58
0 0.00
24 18.32
1 0.76
0 0.00
100 76.34
31 23.66%
63  โรงเรียนวัดภูเขาทอง 706
40 5.67
25 3.54
95 13.46
2 0.28
0 0.00
544 77.05
162 22.95%
64  โรงเรียนบ้านกงหนิง 83
5 6.02
0 0.00
7 8.43
5 6.02
2 2.41
64 77.11
19 22.89%
65  โรงเรียนบ้านบางใหญ่ 254
21 8.27
8 3.15
15 5.91
6 2.36
8 3.15
196 77.17
58 22.83%
66  โรงเรียนวัดบุณฑริการาม 366
7 1.91
19 5.19
56 15.30
1 0.27
0 0.00
283 77.32
83 22.68%
67  โรงเรียนบ้านสันติสุข 159
7 4.40
4 2.52
25 15.72
0 0.00
0 0.00
123 77.36
36 22.64%
68  โรงเรียนวัดประสพ 233
13 5.58
7 3.00
32 13.73
0 0.00
0 0.00
181 77.68
52 22.32%
69  โรงเรียนวัดนทีวัฒนาราม 9
0 0.00
0 0.00
2 22.22
0 0.00
0 0.00
7 77.78
2 22.22%
70  โรงเรียนบ้านหัวหมากล่าง 181
2 1.10
2 1.10
35 19.34
1 0.55
0 0.00
141 77.90
40 22.10%
71  โรงเรียนบ้านเกาะพลวย 32
2 6.25
0 0.00
5 15.63
0 0.00
0 0.00
25 78.13
7 21.88%
72  โรงเรียนวัดคีรีวงการาม 83
2 2.41
9 10.84
6 7.23
1 1.20
0 0.00
65 78.31
18 21.69%
73  โรงเรียนวัดเขาแก้ว 148
8 5.41
12 8.11
12 8.11
0 0.00
0 0.00
116 78.38
32 21.62%
74  โรงเรียนบ้านปลายแหลม 512
17 3.32
10 1.95
81 15.82
0 0.00
0 0.00
404 78.91
108 21.09%
75  โรงเรียนวัดเขาพระนิ่ม 177
5 2.82
12 6.78
13 7.34
1 0.56
6 3.39
140 79.10
37 20.90%
76  โรงเรียนวัดบ้านใน 123
9 7.32
0 0.00
16 13.01
0 0.00
0 0.00
98 79.67
25 20.33%
77  โรงเรียนบ้านคลองสระ 328
13 3.96
6 1.83
39 11.89
3 0.91
5 1.52
262 79.88
66 20.12%
78  โรงเรียนบ้านไสใน 65
0 0.00
4 6.15
0 0.00
7 10.77
2 3.08
52 80.00
13 20.00%
79  โรงเรียนบ้านดอนหลวง 91
8 8.79
8 8.79
2 2.20
0 0.00
0 0.00
73 80.22
18 19.78%
80  โรงเรียนบ้านหาดริ้น 107
7 6.54
7 6.54
7 6.54
0 0.00
0 0.00
86 80.37
21 19.63%
81  โรงเรียนบ้านมะม่วงหวาน 37
1 2.70
1 2.70
5 13.51
0 0.00
0 0.00
30 81.08
7 18.92%
82  โรงเรียนวัดสิงขร 119
6 5.04
4 3.36
10 8.40
2 1.68
0 0.00
97 81.51
22 18.49%
83  โรงเรียนวัดนาราเจริญสุข 131
7 5.34
3 2.29
14 10.69
0 0.00
0 0.00
107 81.68
24 18.32%
84  โรงเรียนบ้านไสขาม 93
4 4.30
5 5.38
6 6.45
2 2.15
0 0.00
76 81.72
17 18.28%
85  โรงเรียนวัดประเดิม 197
6 3.05
9 4.57
19 9.64
2 1.02
0 0.00
161 81.73
36 18.27%
86  โรงเรียนบ้านเกาะเต่า 291
11 3.78
13 4.47
29 9.97
0 0.00
0 0.00
238 81.79
53 18.21%
87  โรงเรียนบ้านน้ำฉา 198
10 5.05
11 5.56
13 6.57
2 1.01
0 0.00
162 81.82
36 18.18%
88  โรงเรียนชุมชนบ้านใต้ 184
7 3.80
6 3.26
6 3.26
8 4.35
6 3.26
151 82.07
33 17.93%
89  โรงเรียนบ้านควนยูง 234
5 2.14
7 2.99
27 11.54
1 0.43
1 0.43
193 82.48
41 17.52%
90  โรงเรียนวัดกลางใหม่ 197
3 1.52
5 2.54
21 10.66
3 1.52
2 1.02
163 82.74
34 17.26%
91  โรงเรียนวัดคีรีวง 188
8 4.26
4 2.13
9 4.79
4 2.13
5 2.66
158 84.04
30 15.96%
92  โรงเรียนบ้านห้วยด่าน 175
7 4.00
7 4.00
9 5.14
4 2.29
0 0.00
148 84.57
27 15.43%
93  โรงเรียนบ้านซอย 10 26
0 0.00
0 0.00
2 7.69
2 7.69
0 0.00
22 84.62
4 15.38%
94  โรงเรียนบ้านดินแดงสามัคคี 215
4 1.86
0 0.00
29 13.49
0 0.00
0 0.00
182 84.65
33 15.35%
95  โรงเรียนบ้านวังหวาย 53
1 1.89
1 1.89
4 7.55
2 3.77
0 0.00
45 84.91
8 15.09%
96  โรงเรียนบ้านท่าเสาเภา 49
1 2.04
3 6.12
3 6.12
0 0.00
0 0.00
42 85.71
7 14.29%
97  โรงเรียนบ้านคลองสุข 79
3 3.80
2 2.53
1 1.27
3 3.80
1 1.27
69 87.34
10 12.66%
98  โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 24
2 8.33
0 0.00
1 4.17
0 0.00
0 0.00
21 87.50
3 12.50%
99  โรงเรียนวัดปากคู 138
5 3.62
0 0.00
10 7.25
1 0.72
0 0.00
122 88.41
16 11.59%
100  โรงเรียนวัดพ่วง 55
0 0.00
0 0.00
3 5.45
3 5.45
0 0.00
49 89.09
6 10.91%
101  โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) 682
25 3.67
23 3.37
25 3.67
0 0.00
0 0.00
609 89.30
73 10.70%
102  โรงเรียนบ้านบางรักษ์ 291
4 1.37
8 2.75
15 5.15
2 0.69
2 0.69
260 89.35
31 10.65%
103  โรงเรียนบ้านศรีชัยคราม 136
0 0.00
0 0.00
10 7.35
3 2.21
0 0.00
123 90.44
13 9.56%
104  โรงเรียนบ้านดอนธูป 178
2 1.12
3 1.69
11 6.18
0 0.00
0 0.00
162 91.01
16 8.99%
105  โรงเรียนวัดพุฒ 117
5 4.27
0 0.00
5 4.27
0 0.00
0 0.00
107 91.45
10 8.55%
106  โรงเรียนบ้านโฉลกหลำ 129
0 0.00
0 0.00
11 8.53
0 0.00
0 0.00
118 91.47
11 8.53%
107  โรงเรียนชุมชนบ้านนางกำ 109
0 0.00
2 1.83
7 6.42
0 0.00
0 0.00
100 91.74
9 8.26%
108  โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ 342
6 1.75
0 0.00
22 6.43
0 0.00
0 0.00
314 91.81
28 8.19%
109  โรงเรียนบ้านกำสนราษฎร์อุทิศ 188
5 2.66
4 2.13
2 1.06
3 1.60
1 0.53
173 92.02
15 7.98%
110  โรงเรียนบ้านห้วยโศก 139
3 2.16
1 0.72
6 4.32
0 0.00
0 0.00
129 92.81
10 7.19%
111  โรงเรียนบ้านท้องนายปาน 70
0 0.00
0 0.00
5 7.14
0 0.00
0 0.00
65 92.86
5 7.14%
112  โรงเรียนวัดชลคราม 103
5 4.85
0 0.00
2 1.94
0 0.00
0 0.00
96 93.20
7 6.80%
113  โรงเรียนบ้านหน้าค่าย 168
6 3.57
4 2.38
1 0.60
0 0.00
0 0.00
157 93.45
11 6.55%
114  โรงเรียนบ้านบ่อน้ำร้อน 98
2 2.04
1 1.02
2 2.04
1 1.02
0 0.00
92 93.88
6 6.12%
115  โรงเรียนวัดสมหวัง 411
0 0.00
0 0.00
3 0.73
10 2.43
11 2.68
387 94.16
24 5.84%
116  โรงเรียนวัดแสงประดิษฐ์ 112
0 0.00
0 0.00
6 5.36
0 0.00
0 0.00
106 94.64
6 5.36%
117  โรงเรียนบ้านดอนเสาธง 56
0 0.00
0 0.00
2 3.57
0 0.00
0 0.00
54 96.43
2 3.57%
118  โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 9 123
0 0.00
2 1.63
0 0.00
0 0.00
0 0.00
121 98.37
2 1.63%
119  โรงเรียนบ้านวังทองสามัคคี 23
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
23 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  24,307 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,439 5.92
เตี้ย  1,359 5.59
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,938 12.09
ผอมและเตี้ย  860 3.54
อ้วนและเตี้ย  1,214 4.99
ไม่มีภาวะโภชนาการ  16,497 67.87
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 7,810 คน


32.13%


Powered By www.thaieducation.net