ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

จำนวนโรงเรียน 119 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 119 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดอุทยาราม 74
21 28.38
13 17.57
16 21.62
17 22.97
7 9.46
0 0.00
74 100.00%
2  โรงเรียนบ้านโพหวาย 375
30 8.00
33 8.80
93 24.80
93 24.80
93 24.80
33 8.80
342 91.20%
3  โรงเรียนบ้านปากกะแดะ 144
23 15.97
28 19.44
34 23.61
24 16.67
10 6.94
25 17.36
119 82.64%
4  โรงเรียนบ้านห้วยเสียด 42
18 42.86
8 19.05
6 14.29
0 0.00
0 0.00
10 23.81
32 76.19%
5  โรงเรียนวัดบางใบไม้ 187
36 19.25
24 12.83
34 18.18
22 11.76
16 8.56
55 29.41
132 70.59%
6  โรงเรียนวัดสันติวราราม 52
15 28.85
2 3.85
11 21.15
8 15.38
0 0.00
16 30.77
36 69.23%
7  โรงเรียนบ้านควนราชา 34
7 20.59
7 20.59
4 11.76
5 14.71
0 0.00
11 32.35
23 67.65%
8  โรงเรียนบ้านท่าเพชร 159
16 10.06
18 11.32
36 22.64
12 7.55
19 11.95
58 36.48
101 63.52%
9  โรงเรียนบ้านแม่โมกข์ 229
22 9.61
44 19.21
41 17.90
15 6.55
7 3.06
100 43.67
129 56.33%
10  โรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ 657
95 14.46
82 12.48
110 16.74
50 7.61
33 5.02
287 43.68
370 56.32%
11  โรงเรียนบ้านศิลางาม 169
8 4.73
8 4.73
71 42.01
7 4.14
0 0.00
75 44.38
94 55.62%
12  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 342
42 12.28
37 10.82
22 6.43
42 12.28
37 10.82
162 47.37
180 52.63%
13  โรงเรียนวัดกงตาก 425
62 14.59
82 19.29
9 2.12
44 10.35
25 5.88
203 47.76
222 52.24%
14  โรงเรียนบ้านคีรีรอบ 152
16 10.53
15 9.87
16 10.53
15 9.87
14 9.21
76 50.00
76 50.00%
15  โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1722
150 8.71
99 5.75
387 22.47
62 3.60
159 9.23
865 50.23
857 49.77%
16  โรงเรียนชุมชนวัดวิสุทธิชลาราม 193
25 12.95
16 8.29
23 11.92
12 6.22
17 8.81
100 51.81
93 48.19%
17  โรงเรียนบ้านบางสำโรง 789
116 14.70
108 13.69
70 8.87
63 7.98
22 2.79
410 51.96
379 48.04%
18  โรงเรียนวัดวังไทร 402
53 13.18
33 8.21
67 16.67
22 5.47
10 2.49
217 53.98
185 46.02%
19  โรงเรียนวัดชลธาร 21
3 14.29
3 14.29
1 4.76
2 9.52
0 0.00
12 57.14
9 42.86%
20  โรงเรียนวัดดอนยาง 86
9 10.47
5 5.81
17 19.77
4 4.65
1 1.16
50 58.14
36 41.86%
21  โรงเรียนบ้านดอนเสาธง 60
6 10.00
3 5.00
5 8.33
7 11.67
4 6.67
35 58.33
25 41.67%
22  โรงเรียนวัดเขานางเภา 121
15 12.40
0 0.00
27 22.31
0 0.00
8 6.61
71 58.68
50 41.32%
23  โรงเรียนบ้านแหลมหอย 291
28 9.62
19 6.53
49 16.84
11 3.78
10 3.44
174 59.79
117 40.21%
24  โรงเรียนวัดแจ้ง 439
25 5.69
37 8.43
49 11.16
23 5.24
42 9.57
263 59.91
176 40.09%
25  โรงเรียนบ้านไสตอ 260
27 10.38
31 11.92
24 9.23
17 6.54
4 1.54
157 60.38
103 39.62%
26  โรงเรียนวัดวชิรประดิษฐ์ 177
15 8.47
0 0.00
18 10.17
31 17.51
5 2.82
108 61.02
69 38.98%
27  โรงเรียนบ้านหาดงาม 490
48 9.80
17 3.47
103 21.02
9 1.84
13 2.65
300 61.22
190 38.78%
28  โรงเรียนบ้านควนนิมิต 110
23 20.91
3 2.73
13 11.82
2 1.82
1 0.91
68 61.82
42 38.18%
29  โรงเรียนวัดคงคาล้อม 85
9 10.59
10 11.76
13 15.29
0 0.00
0 0.00
53 62.35
32 37.65%
30  โรงเรียนวัดบุณฑริการาม 372
19 5.11
25 6.72
93 25.00
2 0.54
1 0.27
232 62.37
140 37.63%
31  โรงเรียนบ้านสุชน 94
6 6.38
9 9.57
16 17.02
4 4.26
0 0.00
59 62.77
35 37.23%
32  โรงเรียนวัดปากคู 136
1 0.74
15 11.03
29 21.32
4 2.94
0 0.00
87 63.97
49 36.03%
33  โรงเรียนบ้านท้องนายปาน 70
20 28.57
0 0.00
5 7.14
0 0.00
0 0.00
45 64.29
25 35.71%
34  โรงเรียนบ้านเกาะพลวย 28
0 0.00
0 0.00
10 35.71
0 0.00
0 0.00
18 64.29
10 35.71%
35  โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 315
12 3.81
22 6.98
48 15.24
11 3.49
18 5.71
204 64.76
111 35.24%
36  โรงเรียนวัดพุฒ 117
15 12.82
12 10.26
8 6.84
3 2.56
3 2.56
76 64.96
41 35.04%
37  โรงเรียนวัดท่าทอง 219
21 9.59
0 0.00
39 17.81
16 7.31
0 0.00
143 65.30
76 34.70%
38  โรงเรียนวัดกาญจนาราม 522
45 8.62
33 6.32
89 17.05
5 0.96
5 0.96
345 66.09
177 33.91%
39  โรงเรียนบ้านคลองกรูด 21
0 0.00
2 9.52
5 23.81
0 0.00
0 0.00
14 66.67
7 33.33%
40  โรงเรียนวัดนทีคมเขต 66
8 12.12
0 0.00
13 19.70
0 0.00
0 0.00
45 68.18
21 31.82%
41  โรงเรียนบ้านม่วงลีบ 108
3 2.78
5 4.63
23 21.30
0 0.00
3 2.78
74 68.52
34 31.48%
42  โรงเรียนบ้านท่าเสาเภา 51
1 1.96
2 3.92
6 11.76
6 11.76
1 1.96
35 68.63
16 31.37%
43  โรงเรียนบ้านวังหวาย 53
6 11.32
3 5.66
6 11.32
1 1.89
0 0.00
37 69.81
16 30.19%
44  โรงเรียนบ้านทับท้อน 54
5 9.26
3 5.56
8 14.81
0 0.00
0 0.00
38 70.37
16 29.63%
45  โรงเรียนบ้านบ่อผุด 566
45 7.95
17 3.00
102 18.02
3 0.53
0 0.00
399 70.49
167 29.51%
46  โรงเรียนบ้านหัวหมากบน 150
11 7.33
6 4.00
24 16.00
2 1.33
1 0.67
106 70.67
44 29.33%
47  โรงเรียนวัดกลาง 389
11 2.83
34 8.74
54 13.88
13 3.34
1 0.26
276 70.95
113 29.05%
48  โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต 452
2 0.44
20 4.42
54 11.95
21 4.65
33 7.30
322 71.24
130 28.76%
49  โรงเรียนชุมชนบ้านนางกำ 112
2 1.79
2 1.79
11 9.82
4 3.57
13 11.61
80 71.43
32 28.57%
50  โรงเรียนบ้านหนองเปล 21
4 19.05
0 0.00
2 9.52
0 0.00
0 0.00
15 71.43
6 28.57%
51  โรงเรียนบ้านเกาะนกเภา 7
0 0.00
2 28.57
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 71.43
2 28.57%
52  โรงเรียนวัดคุณาราม 203
12 5.91
8 3.94
16 7.88
10 4.93
12 5.91
145 71.43
58 28.57%
53  โรงเรียนวัดนอก 116
4 3.45
7 6.03
21 18.10
1 0.86
0 0.00
83 71.55
33 28.45%
54  โรงเรียนบ้านมะเดื่อหวาน 152
4 2.63
5 3.29
29 19.08
3 1.97
1 0.66
110 72.37
42 27.63%
55  โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 22
1 4.55
2 9.09
2 9.09
1 4.55
0 0.00
16 72.73
6 27.27%
56  โรงเรียนบ้านปลายแหลม 532
30 5.64
0 0.00
45 8.46
24 4.51
45 8.46
388 72.93
144 27.07%
57  โรงเรียนบ้านซอย 10 26
2 7.69
1 3.85
1 3.85
2 7.69
1 3.85
19 73.08
7 26.92%
58  โรงเรียนวัดสมัยคงคา 127
3 2.36
20 15.75
10 7.87
1 0.79
0 0.00
93 73.23
34 26.77%
59  โรงเรียนบ้านคอกช้าง 155
4 2.58
2 1.29
34 21.94
1 0.65
0 0.00
114 73.55
41 26.45%
60  โรงเรียนบ้านหาดริ้น 107
11 10.28
3 2.80
14 13.08
0 0.00
0 0.00
79 73.83
28 26.17%
61  โรงเรียนบ้านบางรักษ์ 289
25 8.65
19 6.57
26 9.00
4 1.38
0 0.00
215 74.39
74 25.61%
62  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 978
65 6.65
43 4.40
120 12.27
21 2.15
0 0.00
729 74.54
249 25.46%
63  โรงเรียนวัดกลางใหม่ 200
17 8.50
6 3.00
24 12.00
3 1.50
0 0.00
150 75.00
50 25.00%
64  โรงเรียนบ้านปากดอนสัก 126
5 3.97
9 7.14
5 3.97
6 4.76
6 4.76
95 75.40
31 24.60%
65  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 88 (บ้านคลองควน) 83
10 12.05
6 7.23
4 4.82
0 0.00
0 0.00
63 75.90
20 24.10%
66  โรงเรียนวัดนิกรประสาท 156
9 5.77
13 8.33
14 8.97
0 0.00
0 0.00
120 76.92
36 23.08%
67  โรงเรียนบ้านสันติสุข 159
7 4.40
4 2.52
25 15.72
0 0.00
0 0.00
123 77.36
36 22.64%
68  โรงเรียนบ้านดอนสน 80
0 0.00
6 7.50
12 15.00
0 0.00
0 0.00
62 77.50
18 22.50%
69  โรงเรียนวัดประสพ 234
13 5.56
7 2.99
32 13.68
0 0.00
0 0.00
182 77.78
52 22.22%
70  โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ 41
5 12.20
0 0.00
4 9.76
0 0.00
0 0.00
32 78.05
9 21.95%
71  โรงเรียนวัดคีรีวงการาม 82
2 2.44
9 10.98
6 7.32
1 1.22
0 0.00
64 78.05
18 21.95%
72  โรงเรียนบ้านมะม่วงหวาน 37
1 2.70
1 2.70
6 16.22
0 0.00
0 0.00
29 78.38
8 21.62%
73  โรงเรียนบ้านไสขาม 93
5 5.38
5 5.38
8 8.60
2 2.15
0 0.00
73 78.49
20 21.51%
74  โรงเรียนวัดแหลมทอง 52
3 5.77
1 1.92
7 13.46
0 0.00
0 0.00
41 78.85
11 21.15%
75  โรงเรียนบ้านศรีธนู 134
5 3.73
0 0.00
12 8.96
0 0.00
11 8.21
106 79.10
28 20.90%
76  โรงเรียนวัดบุญบันเทิง 24
1 4.17
0 0.00
4 16.67
0 0.00
0 0.00
19 79.17
5 20.83%
77  โรงเรียนวัดสิงขร 119
8 6.72
4 3.36
11 9.24
1 0.84
0 0.00
95 79.83
24 20.17%
78  โรงเรียนบ้านห้วยด่าน 179
8 4.47
7 3.91
19 10.61
2 1.12
0 0.00
143 79.89
36 20.11%
79  โรงเรียนวัดนทีวัฒนาราม 10
1 10.00
0 0.00
1 10.00
0 0.00
0 0.00
8 80.00
2 20.00%
80  โรงเรียนบ้านหัวหมากล่าง 184
7 3.80
8 4.35
20 10.87
1 0.54
0 0.00
148 80.43
36 19.57%
81  โรงเรียนวัดคีรีวง 204
9 4.41
10 4.90
7 3.43
5 2.45
8 3.92
165 80.88
39 19.12%
82  โรงเรียนบ้านคลองสระ 330
13 3.94
6 1.82
35 10.61
3 0.91
5 1.52
268 81.21
62 18.79%
83  โรงเรียนบ้านเกาะเต่า 282
7 2.48
10 3.55
14 4.96
13 4.61
8 2.84
230 81.56
52 18.44%
84  โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 9 125
4 3.20
5 4.00
12 9.60
1 0.80
1 0.80
102 81.60
23 18.40%
85  โรงเรียนบ้านบ่อน้ำร้อน 99
4 4.04
3 3.03
4 4.04
4 4.04
3 3.03
81 81.82
18 18.18%
86  โรงเรียนบ้านน้ำฉา 198
9 4.55
13 6.57
13 6.57
1 0.51
0 0.00
162 81.82
36 18.18%
87  โรงเรียนบ้านกงหนิง 83
5 6.02
0 0.00
5 6.02
3 3.61
2 2.41
68 81.93
15 18.07%
88  โรงเรียนวัดเขาพระนิ่ม 191
2 1.05
3 1.57
15 7.85
11 5.76
3 1.57
157 82.20
34 17.80%
89  โรงเรียนบ้านคลองคราม 164
2 1.22
1 0.61
20 12.20
1 0.61
5 3.05
135 82.32
29 17.68%
90  โรงเรียนบ้านควนยูง 232
5 2.16
7 3.02
27 11.64
1 0.43
1 0.43
191 82.33
41 17.67%
91  โรงเรียนบ้านกำสนประชาสรรค์ 99
3 3.03
2 2.02
4 4.04
5 5.05
3 3.03
82 82.83
17 17.17%
92  โรงเรียนวัดภูเขาทอง 697
51 7.32
19 2.73
45 6.46
4 0.57
0 0.00
578 82.93
119 17.07%
93  โรงเรียนบ้านบางใหญ่ 254
9 3.54
0 0.00
22 8.66
4 1.57
7 2.76
212 83.46
42 16.54%
94  โรงเรียนบ้านทอนหญ้าปล้อง 67
0 0.00
4 5.97
7 10.45
0 0.00
0 0.00
56 83.58
11 16.42%
95  โรงเรียนบ้านห้วยโศก 134
5 3.73
1 0.75
16 11.94
0 0.00
0 0.00
112 83.58
22 16.42%
96  โรงเรียนวัดประเดิม 197
4 2.03
9 4.57
18 9.14
1 0.51
0 0.00
165 83.76
32 16.24%
97  โรงเรียนวัดพ่วง 54
3 5.56
1 1.85
2 3.70
2 3.70
0 0.00
46 85.19
8 14.81%
98  โรงเรียนบ้านศรีชัยคราม 134
2 1.49
2 1.49
13 9.70
1 0.75
1 0.75
115 85.82
19 14.18%
99  โรงเรียนบ้านคลองสุข 79
4 5.06
2 2.53
1 1.27
3 3.80
1 1.27
68 86.08
11 13.92%
100  โรงเรียนวัดชลคราม 115
4 3.48
4 3.48
6 5.22
0 0.00
2 1.74
99 86.09
16 13.91%
101  โรงเรียนวัดบ้านใน 117
0 0.00
0 0.00
16 13.68
0 0.00
0 0.00
101 86.32
16 13.68%
102  โรงเรียนบ้านอ่างทอง 322
0 0.00
6 1.86
37 11.49
1 0.31
0 0.00
278 86.34
44 13.66%
103  โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) 687
27 3.93
40 5.82
24 3.49
0 0.00
0 0.00
596 86.75
91 13.25%
104  โรงเรียนบ้านดอนหลวง 91
0 0.00
0 0.00
3 3.30
9 9.89
0 0.00
79 86.81
12 13.19%
105  โรงเรียนชุมชนบ้านใต้ 184
5 2.72
4 2.17
6 3.26
1 0.54
7 3.80
161 87.50
23 12.50%
106  โรงเรียนบ้านกำสนราษฎร์อุทิศ 188
7 3.72
4 2.13
6 3.19
4 2.13
0 0.00
167 88.83
21 11.17%
107  โรงเรียนบ้านไสใน 63
1 1.59
0 0.00
6 9.52
0 0.00
0 0.00
56 88.89
7 11.11%
108  โรงเรียนวัดนาราเจริญสุข 136
2 1.47
3 2.21
9 6.62
0 0.00
0 0.00
122 89.71
14 10.29%
109  โรงเรียนบ้านดอนธูป 173
2 1.16
3 1.73
12 6.94
0 0.00
0 0.00
156 90.17
17 9.83%
110  โรงเรียนชุมชนวัดสุนทรนิวาส 115
1 0.87
0 0.00
9 7.83
0 0.00
0 0.00
105 91.30
10 8.70%
111  โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ 345
5 1.45
1 0.29
23 6.67
0 0.00
0 0.00
316 91.59
29 8.41%
112  โรงเรียนบ้านโฉลกหลำ 132
0 0.00
0 0.00
11 8.33
0 0.00
0 0.00
121 91.67
11 8.33%
113  โรงเรียนวัดเขาแก้ว 141
10 7.09
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
131 92.91
10 7.09%
114  โรงเรียนบ้านหน้าค่าย 168
6 3.57
2 1.19
1 0.60
0 0.00
0 0.00
159 94.64
9 5.36%
115  โรงเรียนวัดแสงประดิษฐ์ 112
0 0.00
0 0.00
6 5.36
0 0.00
0 0.00
106 94.64
6 5.36%
116  โรงเรียนบ้านซอย 2 141
4 2.84
0 0.00
2 1.42
0 0.00
0 0.00
135 95.74
6 4.26%
117  โรงเรียนบ้านดินแดงสามัคคี 215
3 1.40
0 0.00
5 2.33
0 0.00
0 0.00
207 96.28
8 3.72%
118  โรงเรียนวัดสมหวัง 411
0 0.00
0 0.00
6 1.46
0 0.00
0 0.00
405 98.54
6 1.46%
119  โรงเรียนบ้านวังทองสามัคคี 23
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
23 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  24,412 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,686 6.91
เตี้ย  1,358 5.56
เริ่มอ้วน=>อ้วน  3,014 12.35
ผอมและเตี้ย  876 3.59
อ้วนและเตี้ย  769 3.15
ไม่มีภาวะโภชนาการ  16,709 68.45
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 7,703 คน


31.55%


Powered By www.thaieducation.net