ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

จำนวนโรงเรียน 119 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 119 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดอุทยาราม 74
19 25.68
13 17.57
17 22.97
19 25.68
6 8.11
0 0.00
74 100.00%
2  โรงเรียนบ้านปากกะแดะ 145
24 16.55
28 19.31
34 23.45
24 16.55
10 6.90
25 17.24
120 82.76%
3  โรงเรียนบ้านควนราชา 34
7 20.59
8 23.53
4 11.76
6 17.65
2 5.88
7 20.59
27 79.41%
4  โรงเรียนวัดสันติวราราม 53
20 37.74
2 3.77
11 20.75
8 15.09
0 0.00
12 22.64
41 77.36%
5  โรงเรียนบ้านห้วยเสียด 42
18 42.86
8 19.05
6 14.29
0 0.00
0 0.00
10 23.81
32 76.19%
6  โรงเรียนวัดเขานางเภา 121
16 13.22
25 20.66
27 22.31
13 10.74
8 6.61
32 26.45
89 73.55%
7  โรงเรียนวัดบางใบไม้ 187
36 19.25
24 12.83
34 18.18
22 11.76
16 8.56
55 29.41
132 70.59%
8  โรงเรียนบ้านท่าเพชร 159
15 9.43
17 10.69
35 22.01
12 7.55
20 12.58
60 37.74
99 62.26%
9  โรงเรียนบ้านคีรีรอบ 152
20 13.16
20 13.16
22 14.47
20 13.16
11 7.24
59 38.82
93 61.18%
10  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 354
34 9.60
37 10.45
69 19.49
34 9.60
37 10.45
143 40.40
211 59.60%
11  โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 325
32 9.85
36 11.08
69 21.23
18 5.54
36 11.08
134 41.23
191 58.77%
12  โรงเรียนบ้านศิลางาม 169
8 4.73
8 4.73
76 44.97
7 4.14
0 0.00
70 41.42
99 58.58%
13  โรงเรียนบ้านดอนเสาธง 60
7 11.67
3 5.00
6 10.00
12 20.00
6 10.00
26 43.33
34 56.67%
14  โรงเรียนบ้านแม่โมกข์ 229
22 9.61
44 19.21
41 17.90
15 6.55
7 3.06
100 43.67
129 56.33%
15  โรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ 657
95 14.46
82 12.48
110 16.74
50 7.61
33 5.02
287 43.68
370 56.32%
16  โรงเรียนวัดกงตาก 425
63 14.82
82 19.29
10 2.35
45 10.59
27 6.35
198 46.59
227 53.41%
17  โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1722
154 8.94
100 5.81
399 23.17
62 3.60
164 9.52
843 48.95
879 51.05%
18  โรงเรียนวัดนทีวัฒนาราม 10
3 30.00
0 0.00
2 20.00
0 0.00
0 0.00
5 50.00
5 50.00%
19  โรงเรียนชุมชนวัดวิสุทธิชลาราม 192
25 13.02
16 8.33
23 11.98
12 6.25
17 8.85
99 51.56
93 48.44%
20  โรงเรียนวัดชลธาร 21
4 19.05
3 14.29
1 4.76
2 9.52
0 0.00
11 52.38
10 47.62%
21  โรงเรียนบ้านโพหวาย 378
25 6.61
36 9.52
63 16.67
31 8.20
22 5.82
201 53.17
177 46.83%
22  โรงเรียนบ้านบางสำโรง 789
106 13.43
91 11.53
100 12.67
47 5.96
22 2.79
423 53.61
366 46.39%
23  โรงเรียนวัดวังไทร 402
53 13.18
33 8.21
67 16.67
22 5.47
10 2.49
217 53.98
185 46.02%
24  โรงเรียนวัดดอนยาง 80
9 11.25
5 6.25
16 20.00
4 5.00
1 1.25
45 56.25
35 43.75%
25  โรงเรียนบ้านหาดงาม 498
37 7.43
50 10.04
119 23.90
1 0.20
9 1.81
282 56.63
216 43.37%
26  โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ 41
9 21.95
0 0.00
8 19.51
0 0.00
0 0.00
24 58.54
17 41.46%
27  โรงเรียนวัดกลางใหม่ 209
26 12.44
17 8.13
33 15.79
10 4.78
0 0.00
123 58.85
86 41.15%
28  โรงเรียนบ้านแหลมหอย 291
28 9.62
19 6.53
49 16.84
11 3.78
10 3.44
174 59.79
117 40.21%
29  โรงเรียนวัดแจ้ง 439
25 5.69
37 8.43
49 11.16
23 5.24
42 9.57
263 59.91
176 40.09%
30  โรงเรียนวัดบุณฑริการาม 372
25 6.72
34 9.14
82 22.04
4 1.08
4 1.08
223 59.95
149 40.05%
31  โรงเรียนบ้านคลองคราม 179
14 7.82
19 10.61
23 12.85
10 5.59
5 2.79
108 60.34
71 39.66%
32  โรงเรียนวัดวชิรประดิษฐ์ 181
13 7.18
14 7.73
34 18.78
10 5.52
0 0.00
110 60.77
71 39.23%
33  โรงเรียนวัดปากคู 136
2 1.47
17 12.50
28 20.59
6 4.41
0 0.00
83 61.03
53 38.97%
34  โรงเรียนวัดคงคาล้อม 85
10 11.76
12 14.12
11 12.94
0 0.00
0 0.00
52 61.18
33 38.82%
35  โรงเรียนบ้านควนนิมิต 115
25 21.74
3 2.61
13 11.30
2 1.74
1 0.87
71 61.74
44 38.26%
36  โรงเรียนบ้านสุชน 94
6 6.38
9 9.57
16 17.02
4 4.26
0 0.00
59 62.77
35 37.23%
37  โรงเรียนวัดพุฒ 117
15 12.82
12 10.26
9 7.69
4 3.42
3 2.56
74 63.25
43 36.75%
38  โรงเรียนบ้านปลายแหลม 532
29 5.45
18 3.38
40 7.52
47 8.83
58 10.90
340 63.91
192 36.09%
39  โรงเรียนบ้านวังหวาย 53
7 13.21
3 5.66
7 13.21
2 3.77
0 0.00
34 64.15
19 35.85%
40  โรงเรียนบ้านท้องนายปาน 70
20 28.57
0 0.00
5 7.14
0 0.00
0 0.00
45 64.29
25 35.71%
41  โรงเรียนบ้านเกาะพลวย 28
0 0.00
0 0.00
10 35.71
0 0.00
0 0.00
18 64.29
10 35.71%
42  โรงเรียนวัดท่าทอง 219
21 9.59
0 0.00
39 17.81
16 7.31
0 0.00
143 65.30
76 34.70%
43  โรงเรียนบ้านคลองกรูด 21
0 0.00
2 9.52
5 23.81
0 0.00
0 0.00
14 66.67
7 33.33%
44  โรงเรียนบ้านท่าเสาเภา 51
1 1.96
1 1.96
6 11.76
9 17.65
0 0.00
34 66.67
17 33.33%
45  โรงเรียนวัดกลาง 389
16 4.11
35 9.00
63 16.20
13 3.34
1 0.26
261 67.10
128 32.90%
46  โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต 448
2 0.45
20 4.46
63 14.06
21 4.69
33 7.37
309 68.97
139 31.03%
47  โรงเรียนวัดนอก 110
4 3.64
8 7.27
21 19.09
1 0.91
0 0.00
76 69.09
34 30.91%
48  โรงเรียนบ้านโฉลกหลำ 138
15 10.87
9 6.52
18 13.04
0 0.00
0 0.00
96 69.57
42 30.43%
49  โรงเรียนบ้านซอย 10 33
2 6.06
1 3.03
6 18.18
1 3.03
0 0.00
23 69.70
10 30.30%
50  โรงเรียนบ้านหาดริ้น 107
11 10.28
4 3.74
17 15.89
0 0.00
0 0.00
75 70.09
32 29.91%
51  โรงเรียนบ้านบ่อผุด 566
47 8.30
17 3.00
102 18.02
3 0.53
0 0.00
397 70.14
169 29.86%
52  โรงเรียนบ้านมะเดื่อหวาน 155
10 6.45
5 3.23
24 15.48
5 3.23
2 1.29
109 70.32
46 29.68%
53  โรงเรียนบ้านทับท้อน 54
5 9.26
3 5.56
8 14.81
0 0.00
0 0.00
38 70.37
16 29.63%
54  โรงเรียนบ้านไสขาม 100
8 8.00
6 6.00
13 13.00
2 2.00
0 0.00
71 71.00
29 29.00%
55  โรงเรียนชุมชนบ้านนางกำ 112
2 1.79
2 1.79
11 9.82
4 3.57
13 11.61
80 71.43
32 28.57%
56  โรงเรียนบ้านหนองเปล 21
4 19.05
0 0.00
2 9.52
0 0.00
0 0.00
15 71.43
6 28.57%
57  โรงเรียนบ้านเกาะนกเภา 7
0 0.00
0 0.00
2 28.57
0 0.00
0 0.00
5 71.43
2 28.57%
58  โรงเรียนวัดนิกรประสาท 156
13 8.33
15 9.62
16 10.26
0 0.00
0 0.00
112 71.79
44 28.21%
59  โรงเรียนบ้านไสตอ 276
43 15.58
0 0.00
34 12.32
0 0.00
0 0.00
199 72.10
77 27.90%
60  โรงเรียนบ้านมะม่วงหวาน 36
2 5.56
1 2.78
7 19.44
0 0.00
0 0.00
26 72.22
10 27.78%
61  โรงเรียนบ้านหัวหมากบน 149
11 7.38
6 4.03
21 14.09
2 1.34
1 0.67
108 72.48
41 27.52%
62  โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 22
1 4.55
2 9.09
2 9.09
1 4.55
0 0.00
16 72.73
6 27.27%
63  โรงเรียนวัดสมัยคงคา 125
3 2.40
20 16.00
10 8.00
1 0.80
0 0.00
91 72.80
34 27.20%
64  โรงเรียนบ้านบางรักษ์ 292
21 7.19
28 9.59
15 5.14
14 4.79
0 0.00
214 73.29
78 26.71%
65  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 978
67 6.85
46 4.70
123 12.58
23 2.35
0 0.00
719 73.52
259 26.48%
66  โรงเรียนวัดเขาพระนิ่ม 191
8 4.19
4 2.09
18 9.42
15 7.85
4 2.09
142 74.35
49 25.65%
67  โรงเรียนบ้านปากดอนสัก 124
5 4.03
9 7.26
5 4.03
6 4.84
6 4.84
93 75.00
31 25.00%
68  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 88 (บ้านคลองควน) 83
10 12.05
6 7.23
4 4.82
0 0.00
0 0.00
63 75.90
20 24.10%
69  โรงเรียนบ้านกำสนประชาสรรค์ 96
5 5.21
6 6.25
4 4.17
5 5.21
3 3.13
73 76.04
23 23.96%
70  โรงเรียนบ้านคอกช้าง 155
4 2.58
0 0.00
33 21.29
0 0.00
0 0.00
118 76.13
37 23.87%
71  โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) 687
44 6.40
80 11.64
40 5.82
0 0.00
0 0.00
523 76.13
164 23.87%
72  โรงเรียนวัดคีรีวงการาม 84
2 2.38
10 11.90
6 7.14
1 1.19
1 1.19
64 76.19
20 23.81%
73  โรงเรียนวัดสิงขร 117
10 8.55
4 3.42
12 10.26
1 0.85
0 0.00
90 76.92
27 23.08%
74  โรงเรียนวัดแหลมทอง 49
3 6.12
1 2.04
7 14.29
0 0.00
0 0.00
38 77.55
11 22.45%
75  โรงเรียนบ้านสันติสุข 158
7 4.43
4 2.53
24 15.19
0 0.00
0 0.00
123 77.85
35 22.15%
76  โรงเรียนบ้านเกาะเต่า 282
10 3.55
11 3.90
16 5.67
15 5.32
10 3.55
220 78.01
62 21.99%
77  โรงเรียนบ้านดอนสน 73
0 0.00
4 5.48
12 16.44
0 0.00
0 0.00
57 78.08
16 21.92%
78  โรงเรียนบ้านศรีธนู 133
1 0.75
1 0.75
25 18.80
2 1.50
0 0.00
104 78.20
29 21.80%
79  โรงเรียนวัดประสพ 230
13 5.65
7 3.04
30 13.04
0 0.00
0 0.00
180 78.26
50 21.74%
80  โรงเรียนวัดคุณาราม 203
10 4.93
5 2.46
12 5.91
7 3.45
10 4.93
159 78.33
44 21.67%
81  โรงเรียนวัดบุญบันเทิง 24
0 0.00
1 4.17
4 16.67
0 0.00
0 0.00
19 79.17
5 20.83%
82  โรงเรียนบ้านบางใหญ่ 254
13 5.12
0 0.00
25 9.84
5 1.97
9 3.54
202 79.53
52 20.47%
83  โรงเรียนบ้านห้วยด่าน 179
8 4.47
7 3.91
19 10.61
2 1.12
0 0.00
143 79.89
36 20.11%
84  โรงเรียนบ้านหัวหมากล่าง 184
7 3.80
8 4.35
20 10.87
1 0.54
0 0.00
148 80.43
36 19.57%
85  โรงเรียนวัดคีรีวง 204
8 3.92
9 4.41
7 3.43
6 2.94
9 4.41
165 80.88
39 19.12%
86  โรงเรียนวัดภูเขาทอง 693
55 7.94
28 4.04
46 6.64
1 0.14
0 0.00
563 81.24
130 18.76%
87  โรงเรียนบ้านบ่อน้ำร้อน 98
4 4.08
3 3.06
4 4.08
4 4.08
3 3.06
80 81.63
18 18.37%
88  โรงเรียนบ้านกงหนิง 83
5 6.02
0 0.00
5 6.02
3 3.61
2 2.41
68 81.93
15 18.07%
89  โรงเรียนบ้านน้ำฉา 200
9 4.50
13 6.50
13 6.50
1 0.50
0 0.00
164 82.00
36 18.00%
90  โรงเรียนบ้านควนยูง 232
5 2.16
7 3.02
27 11.64
1 0.43
1 0.43
191 82.33
41 17.67%
91  โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 9 125
4 3.20
5 4.00
12 9.60
1 0.80
0 0.00
103 82.40
22 17.60%
92  โรงเรียนบ้านคลองสระ 354
11 3.11
6 1.69
36 10.17
4 1.13
5 1.41
292 82.49
62 17.51%
93  โรงเรียนวัดนทีคมเขต 70
0 0.00
2 2.86
10 14.29
0 0.00
0 0.00
58 82.86
12 17.14%
94  โรงเรียนวัดประเดิม 194
4 2.06
10 5.15
18 9.28
1 0.52
0 0.00
161 82.99
33 17.01%
95  โรงเรียนชุมชนบ้านใต้ 184
7 3.80
5 2.72
7 3.80
7 3.80
5 2.72
153 83.15
31 16.85%
96  โรงเรียนบ้านดอนธูป 176
8 4.55
5 2.84
14 7.95
1 0.57
1 0.57
147 83.52
29 16.48%
97  โรงเรียนบ้านห้วยโศก 140
5 3.57
1 0.71
16 11.43
0 0.00
0 0.00
118 84.29
22 15.71%
98  โรงเรียนวัดพ่วง 54
3 5.56
1 1.85
2 3.70
2 3.70
0 0.00
46 85.19
8 14.81%
99  โรงเรียนบ้านอ่างทอง 322
0 0.00
6 1.86
39 12.11
2 0.62
0 0.00
275 85.40
47 14.60%
100  โรงเรียนบ้านศรีชัยคราม 134
2 1.49
2 1.49
13 9.70
1 0.75
1 0.75
115 85.82
19 14.18%
101  โรงเรียนวัดชลคราม 115
4 3.48
4 3.48
6 5.22
0 0.00
2 1.74
99 86.09
16 13.91%
102  โรงเรียนวัดกาญจนาราม 522
12 2.30
3 0.57
48 9.20
5 0.96
4 0.77
450 86.21
72 13.79%
103  โรงเรียนวัดบ้านใน 117
0 0.00
0 0.00
16 13.68
0 0.00
0 0.00
101 86.32
16 13.68%
104  โรงเรียนบ้านทอนหญ้าปล้อง 67
0 0.00
4 5.97
5 7.46
0 0.00
0 0.00
58 86.57
9 13.43%
105  โรงเรียนบ้านคลองสุข 76
4 5.26
2 2.63
1 1.32
3 3.95
0 0.00
66 86.84
10 13.16%
106  โรงเรียนบ้านดอนหลวง 92
0 0.00
0 0.00
3 3.26
9 9.78
0 0.00
80 86.96
12 13.04%
107  โรงเรียนบ้านม่วงลีบ 108
1 0.93
0 0.00
13 12.04
0 0.00
0 0.00
94 87.04
14 12.96%
108  โรงเรียนบ้านไสใน 64
2 3.13
0 0.00
6 9.38
0 0.00
0 0.00
56 87.50
8 12.50%
109  โรงเรียนวัดนาราเจริญสุข 137
3 2.19
3 2.19
11 8.03
0 0.00
0 0.00
120 87.59
17 12.41%
110  โรงเรียนชุมชนวัดสุนทรนิวาส 110
1 0.91
0 0.00
11 10.00
0 0.00
0 0.00
98 89.09
12 10.91%
111  โรงเรียนบ้านกำสนราษฎร์อุทิศ 185
5 2.70
4 2.16
5 2.70
5 2.70
0 0.00
166 89.73
19 10.27%
112  โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ 345
5 1.45
0 0.00
23 6.67
0 0.00
0 0.00
317 91.88
28 8.12%
113  โรงเรียนบ้านหน้าค่าย 168
6 3.57
2 1.19
1 0.60
0 0.00
0 0.00
159 94.64
9 5.36%
114  โรงเรียนวัดแสงประดิษฐ์ 112
0 0.00
0 0.00
6 5.36
0 0.00
0 0.00
106 94.64
6 5.36%
115  โรงเรียนบ้านซอย 2 141
4 2.84
0 0.00
2 1.42
0 0.00
0 0.00
135 95.74
6 4.26%
116  โรงเรียนบ้านดินแดงสามัคคี 215
3 1.40
0 0.00
5 2.33
0 0.00
0 0.00
207 96.28
8 3.72%
117  โรงเรียนวัดเขาแก้ว 141
3 2.13
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
138 97.87
3 2.13%
118  โรงเรียนวัดสมหวัง 430
2 0.47
0 0.00
6 1.40
0 0.00
0 0.00
422 98.14
8 1.86%
119  โรงเรียนบ้านวังทองสามัคคี 23
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
23 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  24,522 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,760 7.18
เตี้ย  1,509 6.15
เริ่มอ้วน=>อ้วน  3,159 12.88
ผอมและเตี้ย  852 3.47
อ้วนและเตี้ย  713 2.91
ไม่มีภาวะโภชนาการ  16,529 67.40
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 7,993 คน


32.60%


Powered By www.thaieducation.net