ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.พังงา
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563

จำนวนโรงเรียน 139 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 24 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 17.27
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านบางใหญ่ 9
2 22.22
2 22.22
4 44.44
0 0.00
0 0.00
1 11.11
8 88.89%
2  โรงเรียนบ้านบางนายสี 45
13 28.89
0 0.00
4 8.89
1 2.22
0 0.00
27 60.00
18 40.00%
3  โรงเรียนบ้านห้วยทราย 55
2 3.64
1 1.82
16 29.09
1 1.82
2 3.64
33 60.00
22 40.00%
4  โรงเรียนบ้านท่าเขา 48
3 6.25
2 4.17
12 25.00
1 2.08
0 0.00
30 62.50
18 37.50%
5  โรงเรียนบ้านท่าจูด 44
4 9.09
2 4.55
5 11.36
4 9.09
0 0.00
29 65.91
15 34.09%
6  โรงเรียน เกาะหมากน้อย 179
3 1.68
10 5.59
13 7.26
13 7.26
15 8.38
125 69.83
54 30.17%
7  โรงเรียนวัดช้างนอน 160
2 1.25
0 0.00
40 25.00
0 0.00
0 0.00
118 73.75
42 26.25%
8  โรงเรียนวัดนิโครธาราม 352
17 4.83
8 2.27
50 14.20
12 3.41
0 0.00
265 75.28
87 24.72%
9  โรงเรียนบ้านทองหลาง 72
4 5.56
2 2.78
10 13.89
0 0.00
0 0.00
56 77.78
16 22.22%
10  โรงเรียนวัดชนาธิการาม 64
5 7.81
0 0.00
3 4.69
6 9.38
0 0.00
50 78.13
14 21.88%
11  โรงเรียนบ้านทุ่งดอน 109
10 9.17
4 3.67
5 4.59
2 1.83
0 0.00
88 80.73
21 19.27%
12  โรงเรียนบ้านฝ่ายท่า 161
6 3.73
3 1.86
21 13.04
1 0.62
0 0.00
130 80.75
31 19.25%
13  โรงเรียนบ้านท่าปากแหว่ง 75
1 1.33
2 2.67
7 9.33
1 1.33
0 0.00
64 85.33
11 14.67%
14  โรงเรียนกะปง 72
1 1.39
2 2.78
5 6.94
0 0.00
2 2.78
62 86.11
10 13.89%
15  โรงเรียนบ้านสวนใหม่ 36
1 2.78
2 5.56
2 5.56
0 0.00
0 0.00
31 86.11
5 13.89%
16  โรงเรียนบ้านควนแรด 52
1 1.92
1 1.92
3 5.77
2 3.85
0 0.00
45 86.54
7 13.46%
17  โรงเรียนบ้านบางทอง 16
2 12.50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
14 87.50
2 12.50%
18  โรงเรียนบ้านตากแดด 85
3 3.53
2 2.35
4 4.71
0 0.00
0 0.00
76 89.41
9 10.59%
19  โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร 69
2 2.90
2 2.90
2 2.90
1 1.45
0 0.00
62 89.86
7 10.14%
20  โรงเรียนบ้านเขาน้อย 41
1 2.44
0 0.00
3 7.32
0 0.00
0 0.00
37 90.24
4 9.76%
21  โรงเรียนเกาะปันหยี 122
3 2.46
2 1.64
3 2.46
1 0.82
2 1.64
111 90.98
11 9.02%
22  โรงเรียนบ้านป่ายาง 67
0 0.00
1 1.49
3 4.48
2 2.99
0 0.00
61 91.04
6 8.96%
23  โรงเรียนบ้านปากวีปมิตรภาพที่ 124 58
0 0.00
1 1.72
3 5.17
0 0.00
1 1.72
53 91.38
5 8.62%
24  โรงเรียนบ้านบางคลี 144
3 2.08
0 0.00
7 4.86
0 0.00
0 0.00
134 93.06
10 6.94%

 

จำนวนนักเรียน  2,135 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  89 4.17
เตี้ย  49 2.30
เริ่มอ้วน=>อ้วน  225 10.54
ผอมและเตี้ย  48 2.25
อ้วนและเตี้ย  22 1.03
ไม่มีภาวะโภชนาการ  1,702 79.72
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 433 คน


20.28%


Powered By www.thaieducation.net