ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.พังงา
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 139 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 138 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 99.28
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านเกาะกลาง 28
2 7.14
1 3.57
23 82.14
1 3.57
1 3.57
0 0.00
28 100.00%
2  โรงเรียนบ้านรมณีย์ 58
12 20.69
10 17.24
6 10.34
11 18.97
12 20.69
7 12.07
51 87.93%
3  โรงเรียนบ้านท่าเขา 48
4 8.33
10 20.83
6 12.50
6 12.50
10 20.83
12 25.00
36 75.00%
4  โรงเรียนอนุบาลพังงา 1503
45 2.99
85 5.66
395 26.28
110 7.32
480 31.94
388 25.82
1115 74.18%
5  โรงเรียนบ้านปากถัก 185
5 2.70
9 4.86
43 23.24
14 7.57
49 26.49
65 35.14
120 64.86%
6  โรงเรียนบ้านคุระ 117
12 10.26
9 7.69
12 10.26
21 17.95
16 13.68
47 40.17
70 59.83%
7  โรงเรียนบ้านย่านสะบ้า 91
10 10.99
5 5.49
7 7.69
15 16.48
12 13.19
42 46.15
49 53.85%
8  โรงเรียนอนุบาลทับปุด 723
69 9.54
44 6.09
147 20.33
26 3.60
62 8.58
375 51.87
348 48.13%
9  โรงเรียนบ้านคลองเหีย 39
3 7.69
3 7.69
10 25.64
2 5.13
0 0.00
21 53.85
18 46.15%
10  โรงเรียนบ้านบางแก้ว 162
11 6.79
9 5.56
12 7.41
20 12.35
22 13.58
88 54.32
74 45.68%
11  โรงเรียนวัดราษฎร์อุปถัมภ์ 60
10 16.67
2 3.33
15 25.00
0 0.00
0 0.00
33 55.00
27 45.00%
12  โรงเรียนบ้านนอกนา 68
6 8.82
7 10.29
6 8.82
5 7.35
6 8.82
38 55.88
30 44.12%
13  โรงเรียนบ้านย่าหมี 28
0 0.00
4 14.29
6 21.43
2 7.14
0 0.00
16 57.14
12 42.86%
14  โรงเรียนบ้านกะปง 100
11 11.00
11 11.00
16 16.00
4 4.00
0 0.00
58 58.00
42 42.00%
15  โรงเรียนบ้านใหญ่ 50
11 22.00
3 6.00
6 12.00
0 0.00
0 0.00
30 60.00
20 40.00%
16  โรงเรียนบ้านท่าสนุก 258
20 7.75
26 10.08
20 7.75
20 7.75
17 6.59
155 60.08
103 39.92%
17  โรงเรียนวัดศรีรัตนาราม 48
4 8.33
0 0.00
6 12.50
4 8.33
3 6.25
31 64.58
17 35.42%
18  โรงเรียนวัดสองแพรก 46
9 19.57
4 8.70
3 6.52
0 0.00
0 0.00
30 65.22
16 34.78%
19  โรงเรียนวัดสุวรรณาวาส 210
18 8.57
7 3.33
39 18.57
5 2.38
2 0.95
139 66.19
71 33.81%
20  โรงเรียนบ้านคลองเคียน 166
18 10.84
8 4.82
5 3.01
12 7.23
13 7.83
110 66.27
56 33.73%
21  โรงเรียนบ้านลำวะ 34
2 5.88
1 2.94
8 23.53
0 0.00
0 0.00
23 67.65
11 32.35%
22  โรงเรียนเกาะยาว 215
11 5.12
26 12.09
25 11.63
6 2.79
0 0.00
147 68.37
68 31.63%
23  โรงเรียนบ้านริมทะเล 87
5 5.75
2 2.30
20 22.99
0 0.00
0 0.00
60 68.97
27 31.03%
24  โรงเรียนบ้านทุ่งละออง 91
3 3.30
7 7.69
17 18.68
1 1.10
0 0.00
63 69.23
28 30.77%
25  โรงเรียนบ้านคลองบอน 114
12 10.53
8 7.02
6 5.26
6 5.26
3 2.63
79 69.30
35 30.70%
26  โรงเรียนวัดช้างนอน 160
5 3.13
1 0.63
39 24.38
0 0.00
0 0.00
115 71.88
45 28.13%
27  โรงเรียนบ้านบางวัน 90
5 5.56
7 7.78
12 13.33
1 1.11
0 0.00
65 72.22
25 27.78%
28  โรงเรียนบ้านบางครั่ง 112
6 5.36
6 5.36
18 16.07
1 0.89
0 0.00
81 72.32
31 27.68%
29  โรงเรียนบ้านเขาเปาะ 98
7 7.14
2 2.04
7 7.14
8 8.16
3 3.06
71 72.45
27 27.55%
30  โรงเรียนบ้านทุ่งไทรงาม 69
4 5.80
3 4.35
7 10.14
2 2.90
3 4.35
50 72.46
19 27.54%
31  โรงเรียนวัดชนาธิการาม 62
3 4.84
1 1.61
9 14.52
4 6.45
0 0.00
45 72.58
17 27.42%
32  โรงเรียน วัดสุวรรณคูหา 128
13 10.16
8 6.25
7 5.47
5 3.91
2 1.56
93 72.66
35 27.34%
33  โรงเรียนบ้านน้ำเค็ม 191
16 8.38
11 5.76
19 9.95
4 2.09
2 1.05
139 72.77
52 27.23%
34  โรงเรียนเกาะเคี่ยม 71
6 8.45
2 2.82
11 15.49
0 0.00
0 0.00
52 73.24
19 26.76%
35  โรงเรียนบ้านบางม่วง 509
15 2.95
16 3.14
29 5.70
31 6.09
45 8.84
373 73.28
136 26.72%
36  โรงเรียนบ้านบางนายสี 42
3 7.14
4 9.52
4 9.52
0 0.00
0 0.00
31 73.81
11 26.19%
37  โรงเรียนบ้านกลาง 180
13 7.22
6 3.33
22 12.22
5 2.78
0 0.00
134 74.44
46 25.56%
38  โรงเรียนบ้านบางมรวน 111
3 2.70
11 9.91
6 5.41
5 4.50
3 2.70
83 74.77
28 25.23%
39  โรงเรียนเมืองพังงา 203
5 2.46
4 1.97
19 9.36
7 3.45
16 7.88
152 74.88
51 25.12%
40  โรงเรียนบ้านสวนใหม่ 36
1 2.78
4 11.11
3 8.33
1 2.78
0 0.00
27 75.00
9 25.00%
41  โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 12
0 0.00
0 0.00
1 8.33
1 8.33
1 8.33
9 75.00
3 25.00%
42  โรงเรียนอ่าวมะม่วง 112
6 5.36
4 3.57
16 14.29
2 1.79
0 0.00
84 75.00
28 25.00%
43  โรงเรียนบ้านกระโสม (ผดุงนิคมวิทยา) 182
21 11.54
4 2.20
19 10.44
0 0.00
0 0.00
138 75.82
44 24.18%
44  โรงเรียนบ้านห้วยทราย 54
1 1.85
0 0.00
11 20.37
1 1.85
0 0.00
41 75.93
13 24.07%
45  โรงเรียน เกาะหมากน้อย 181
7 3.87
12 6.63
11 6.08
7 3.87
6 3.31
138 76.24
43 23.76%
46  โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 785
60 7.64
53 6.75
5 0.64
62 7.90
6 0.76
599 76.31
186 23.69%
47  โรงเรียนพระราชทานทับละมุ 119
3 2.52
5 4.20
20 16.81
0 0.00
0 0.00
91 76.47
28 23.53%
48  โรงเรียนบ้านท่านุ่น 354
20 5.65
10 2.82
46 12.99
6 1.69
1 0.28
271 76.55
83 23.45%
49  โรงเรียนบ้านบางกรัก 255
12 4.71
13 5.10
24 9.41
8 3.14
1 0.39
197 77.25
58 22.75%
50  โรงเรียนวัดเหมืองประชาราม 292
9 3.08
5 1.71
52 17.81
0 0.00
0 0.00
226 77.40
66 22.60%
51  โรงเรียนบ้านเกาะนก 49
4 8.16
7 14.29
0 0.00
0 0.00
0 0.00
38 77.55
11 22.45%
52  โรงเรียนบ้านบางหว้า 206
21 10.19
3 1.46
20 9.71
2 0.97
0 0.00
160 77.67
46 22.33%
53  โรงเรียนบ้านพอแดง 109
4 3.67
3 2.75
8 7.34
5 4.59
4 3.67
85 77.98
24 22.02%
54  โรงเรียนวัดนิโครธาราม 354
16 4.52
6 1.69
47 13.28
7 1.98
1 0.28
277 78.25
77 21.75%
55  โรงเรียนบ้านทองหลาง 74
5 6.76
2 2.70
9 12.16
0 0.00
0 0.00
58 78.38
16 21.62%
56  โรงเรียนบ้านบางเนียง 218
9 4.13
11 5.05
14 6.42
11 5.05
2 0.92
171 78.44
47 21.56%
57  โรงเรียนวัดไตรมารคสถิตตั้งตรงจิตร 11 ฯ 618
33 5.34
23 3.72
54 8.74
16 2.59
6 0.97
486 78.64
132 21.36%
58  โรงเรียนบ้านทุ่งดอน 108
11 10.19
4 3.70
5 4.63
3 2.78
0 0.00
85 78.70
23 21.30%
59  โรงเรียนบ้านติเตะ 62
4 6.45
3 4.84
2 3.23
4 6.45
0 0.00
49 79.03
13 20.97%
60  โรงเรียนวัดคมนียเขต 287
15 5.23
10 3.48
15 5.23
10 3.48
10 3.48
227 79.09
60 20.91%
61  โรงเรียนบ้านดอน 53
0 0.00
8 15.09
3 5.66
0 0.00
0 0.00
42 79.25
11 20.75%
62  โรงเรียนวัดนิโครธคุณากร 175
5 2.86
4 2.29
27 15.43
0 0.00
0 0.00
139 79.43
36 20.57%
63  โรงเรียนบ้านนาแฝก 44
1 2.27
0 0.00
4 9.09
3 6.82
1 2.27
35 79.55
9 20.45%
64  โรงเรียนบ้านกะไหล 137
8 5.84
0 0.00
20 14.60
0 0.00
0 0.00
109 79.56
28 20.44%
65  โรงเรียนบ้านโคกยาง 153
13 8.50
0 0.00
18 11.76
0 0.00
0 0.00
122 79.74
31 20.26%
66  โรงเรียนบ้านในไร่ 159
18 11.32
5 3.14
7 4.40
1 0.63
0 0.00
128 80.50
31 19.50%
67  โรงเรียนบ้านฝ่ายท่า 161
6 3.73
3 1.86
21 13.04
1 0.62
0 0.00
130 80.75
31 19.25%
68  โรงเรียนวัดดิตถาราม 152
8 5.26
1 0.66
19 12.50
0 0.00
1 0.66
123 80.92
29 19.08%
69  โรงเรียนบ้านช้างเชื่อ 42
2 4.76
0 0.00
6 14.29
0 0.00
0 0.00
34 80.95
8 19.05%
70  โรงเรียนบ้านหินร่ม 174
7 4.02
1 0.57
16 9.20
6 3.45
3 1.72
141 81.03
33 18.97%
71  โรงเรียนบ้านบางด้ง 53
1 1.89
4 7.55
5 9.43
0 0.00
0 0.00
43 81.13
10 18.87%
72  โรงเรียนบ้านบางหลาม 118
7 5.93
4 3.39
10 8.47
1 0.85
0 0.00
96 81.36
22 18.64%
73  โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร 60
2 3.33
3 5.00
4 6.67
2 3.33
0 0.00
49 81.67
11 18.33%
74  โรงเรียนบ้านเขาเฒ่า 99
1 1.01
4 4.04
13 13.13
0 0.00
0 0.00
81 81.82
18 18.18%
75  โรงเรียน วัดอินทนิน 94
6 6.38
2 2.13
9 9.57
0 0.00
0 0.00
77 81.91
17 18.09%
76  โรงเรียนกะปง 72
3 4.17
3 4.17
4 5.56
2 2.78
1 1.39
59 81.94
13 18.06%
77  โรงเรียนบุญสูงอุปถัมภ์ 39
1 2.56
0 0.00
5 12.82
0 0.00
1 2.56
32 82.05
7 17.95%
78  โรงเรียนชาวไทยใหม่(โดม-ทักษิณอนุสรณ์) 140
1 0.71
13 9.29
11 7.86
0 0.00
0 0.00
115 82.14
25 17.86%
79  โรงเรียนบ้านท่าปากแหว่ง 73
1 1.37
3 4.11
9 12.33
0 0.00
0 0.00
60 82.19
13 17.81%
80  โรงเรียนบ้านคุรอด 194
2 1.03
8 4.12
22 11.34
2 1.03
0 0.00
160 82.47
34 17.53%
81  โรงเรียนบ้านบ่อแสน 349
20 5.73
16 4.58
15 4.30
6 1.72
3 0.86
289 82.81
60 17.19%
82  โรงเรียนบ้านบากัน 35
0 0.00
0 0.00
3 8.57
3 8.57
0 0.00
29 82.86
6 17.14%
83  โรงเรียนบ้านห้วยทรัพย์มิตรภาพที่ 61 175
6 3.43
10 5.71
13 7.43
1 0.57
0 0.00
145 82.86
30 17.14%
84  โรงเรียนบ้านในหยง 111
2 1.80
3 2.70
10 9.01
4 3.60
0 0.00
92 82.88
19 17.12%
85  โรงเรียนวัดปัจจันตคาม 146
0 0.00
5 3.42
15 10.27
5 3.42
0 0.00
121 82.88
25 17.12%
86  โรงเรียนวัดประชาธิการาม 176
8 4.55
4 2.27
12 6.82
4 2.27
2 1.14
146 82.95
30 17.05%
87  โรงเรียนบ้านควนแรด 53
1 1.89
3 5.66
5 9.43
0 0.00
0 0.00
44 83.02
9 16.98%
88  โรงเรียนบ้านท่าหัน 42
2 4.76
2 4.76
3 7.14
0 0.00
0 0.00
35 83.33
7 16.67%
89  โรงเรียนบ้านเขาน้อย 42
4 9.52
0 0.00
3 7.14
0 0.00
0 0.00
35 83.33
7 16.67%
90  โรงเรียนบ้านเจ้าขรัว 67
4 5.97
0 0.00
7 10.45
0 0.00
0 0.00
56 83.58
11 16.42%
91  โรงเรียนบ้านตำหนัง 110
9 8.18
2 1.82
7 6.36
0 0.00
0 0.00
92 83.64
18 16.36%
92  โรงเรียนบ้านถ้ำทองหลาง 37
3 8.11
1 2.70
0 0.00
2 5.41
0 0.00
31 83.78
6 16.22%
93  โรงเรียนบ้านท่าดินแดง 37
4 10.81
2 5.41
0 0.00
0 0.00
0 0.00
31 83.78
6 16.22%
94  โรงเรียนวัดโคกสวย 174
8 4.60
1 0.57
19 10.92
0 0.00
0 0.00
146 83.91
28 16.09%
95  โรงเรียนวัดตรัยรัตนากร 45
2 4.44
0 0.00
5 11.11
0 0.00
0 0.00
38 84.44
7 15.56%
96  โรงเรียนบ้านเขาปิหลาย 87
2 2.30
2 2.30
9 10.34
0 0.00
0 0.00
74 85.06
13 14.94%
97  โรงเรียนบ้านคลองไส 94
7 7.45
2 2.13
5 5.32
0 0.00
0 0.00
80 85.11
14 14.89%
98  โรงเรียนบ้านหินลาด 324
23 7.10
12 3.70
13 4.01
0 0.00
0 0.00
276 85.19
48 14.81%
99  โรงเรียนคุระบุรี 970
13 1.34
23 2.37
100 10.31
7 0.72
0 0.00
827 85.26
143 14.74%
100  โรงเรียนบ้านในวัง 82
5 6.10
0 0.00
7 8.54
0 0.00
0 0.00
70 85.37
12 14.63%
101  โรงเรียนบ้านปากพู่ (รองหงส์ทองรัฐรังสรรค์) 137
6 4.38
2 1.46
12 8.76
0 0.00
0 0.00
117 85.40
20 14.60%
102  โรงเรียนบ้านคอกช้าง 48
2 4.17
0 0.00
5 10.42
0 0.00
0 0.00
41 85.42
7 14.58%
103  โรงเรียนบ้านบางติบ 104
4 3.85
2 1.92
6 5.77
2 1.92
0 0.00
90 86.54
14 13.46%
104  โรงเรียนบ้านบางคลี 142
10 7.04
0 0.00
9 6.34
0 0.00
0 0.00
123 86.62
19 13.38%
105  โรงเรียน บ้านช่องหลาด 183
7 3.83
0 0.00
17 9.29
0 0.00
0 0.00
159 86.89
24 13.11%
106  โรงเรียนบ้านบางทอง 16
2 12.50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
14 87.50
2 12.50%
107  โรงเรียนบ้านแหลมหิน 72
2 2.78
3 4.17
3 4.17
0 0.00
1 1.39
63 87.50
9 12.50%
108  โรงเรียน บ้านทับช้าง 74
0 0.00
0 0.00
9 12.16
0 0.00
0 0.00
65 87.84
9 12.16%
109  โรงเรียนบ้านน้ำจืด 66
2 3.03
1 1.52
3 4.55
1 1.52
1 1.52
58 87.88
8 12.12%
110  โรงเรียนบ้านปากคลอง 77
0 0.00
0 0.00
9 11.69
0 0.00
0 0.00
68 88.31
9 11.69%
111  โรงเรียนเกาะไม้ไผ่ 70
3 4.29
0 0.00
3 4.29
1 1.43
1 1.43
62 88.57
8 11.43%
112  โรงเรียนบ้านนาใน 9
0 0.00
0 0.00
1 11.11
0 0.00
0 0.00
8 88.89
1 11.11%
113  โรงเรียนวัดนารายณิการาม 144
1 0.69
1 0.69
13 9.03
1 0.69
0 0.00
128 88.89
16 11.11%
114  โรงเรียนบ้านอ่าวมะขาม 92
3 3.26
0 0.00
6 6.52
1 1.09
0 0.00
82 89.13
10 10.87%
115  โรงเรียนบ้านพรุใน 249
1 0.40
4 1.61
18 7.23
4 1.61
0 0.00
222 89.16
27 10.84%
116  โรงเรียนบ้านตากแดด 85
3 3.53
2 2.35
4 4.71
0 0.00
0 0.00
76 89.41
9 10.59%
117  โรงเรียนบ้านเตรียม 186
4 2.15
5 2.69
10 5.38
0 0.00
0 0.00
167 89.78
19 10.22%
118  โรงเรียนบ้านลำแก่น 353
11 3.12
6 1.70
8 2.27
11 3.12
0 0.00
317 89.80
36 10.20%
119  โรงเรียนบ้านบางจัน 71
1 1.41
0 0.00
6 8.45
0 0.00
0 0.00
64 90.14
7 9.86%
120  โรงเรียนบ้านป่ายาง 67
0 0.00
1 1.49
4 5.97
1 1.49
0 0.00
61 91.04
6 8.96%
121  โรงเรียนบ้านท่าจูด 45
2 4.44
0 0.00
2 4.44
0 0.00
0 0.00
41 91.11
4 8.89%
122  โรงเรียนบ้านคลองดินเหนียว 80
3 3.75
0 0.00
4 5.00
0 0.00
0 0.00
73 91.25
7 8.75%
123  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 54 (วัดไสเสียด) 219
3 1.37
6 2.74
2 0.91
7 3.20
1 0.46
200 91.32
19 8.68%
124  โรงเรียนบ้านบางกัน 58
0 0.00
2 3.45
3 5.17
0 0.00
0 0.00
53 91.38
5 8.62%
125  โรงเรียนเกาะปันหยี 120
3 2.50
1 0.83
4 3.33
1 0.83
1 0.83
110 91.67
10 8.33%
126  โรงเรียนวัดประชุมศึกษา 163
2 1.23
0 0.00
11 6.75
0 0.00
0 0.00
150 92.02
13 7.98%
127  โรงเรียนบ้านปากวีปมิตรภาพที่ 124 56
0 0.00
1 1.79
3 5.36
0 0.00
0 0.00
52 92.86
4 7.14%
128  โรงเรียนบ้านทุ่งรักชัยพัฒน์ 119
0 0.00
2 1.68
5 4.20
0 0.00
0 0.00
112 94.12
7 5.88%
129  โรงเรียนบ้านบ่อดาน 91
1 1.10
1 1.10
3 3.30
0 0.00
0 0.00
86 94.51
5 5.49%
130  โรงเรียนวัดปัตติการาม 115
0 0.00
1 0.87
4 3.48
1 0.87
0 0.00
109 94.78
6 5.22%
131  โรงเรียนบ้านท่าเรือ 194
2 1.03
1 0.52
3 1.55
2 1.03
2 1.03
184 94.85
10 5.15%
132  โรงเรียน นิคมสร้างตนเอง 1 101
0 0.00
0 0.00
3 2.97
2 1.98
0 0.00
96 95.05
5 4.95%
133  โรงเรียนวัดนากลางมิตรภาพที่ 163 179
2 1.12
2 1.12
0 0.00
4 2.23
0 0.00
171 95.53
8 4.47%
134  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 97
1 1.03
0 0.00
2 2.06
0 0.00
1 1.03
93 95.88
4 4.12%
135  โรงเรียนอ่าวกะพ้อ 217
3 1.38
0 0.00
5 2.30
0 0.00
0 0.00
209 96.31
8 3.69%
136  โรงเรียนบ้านบางใหญ่ 169
1 0.59
3 1.78
0 0.00
0 0.00
0 0.00
165 97.63
4 2.37%
137  โรงเรียนบ้านควน 46
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
46 100.00
0 0.00%
138  โรงเรียนบ้านทุ่งต่อเรือ 4
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  20,688 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  980 4.74
เตี้ย  766 3.70
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,134 10.32
ผอมและเตี้ย  599 2.90
อ้วนและเตี้ย  840 4.06
ไม่มีภาวะโภชนาการ  15,369 74.29
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,319 คน


25.71%


Powered By www.thaieducation.net