ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.พังงา
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562

จำนวนโรงเรียน 136 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 136 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านบางใหญ่ 8
2 25.00
2 25.00
2 25.00
0 0.00
2 25.00
0 0.00
8 100.00%
2  โรงเรียนบ้านเกาะกลาง 22
1 4.55
1 4.55
17 77.27
1 4.55
0 0.00
2 9.09
20 90.91%
3  โรงเรียนวัดสองแพรก 60
15 25.00
14 23.33
12 20.00
5 8.33
5 8.33
9 15.00
51 85.00%
4  โรงเรียนบ้านท่าดินแดง 38
6 15.79
4 10.53
9 23.68
7 18.42
5 13.16
7 18.42
31 81.58%
5  โรงเรียนบ้านคลองเหีย 46
20 43.48
0 0.00
11 23.91
2 4.35
0 0.00
13 28.26
33 71.74%
6  โรงเรียนบ้านในวัง 67
9 13.43
5 7.46
7 10.45
5 7.46
10 14.93
31 46.27
36 53.73%
7  โรงเรียนบ้านปากคลอง 83
7 8.43
14 16.87
11 13.25
10 12.05
0 0.00
41 49.40
42 50.60%
8  โรงเรียนบ้านคลองเคียน 167
21 12.57
5 2.99
14 8.38
24 14.37
20 11.98
83 49.70
84 50.30%
9  โรงเรียนบ้านท่าเขา 54
3 5.56
3 5.56
14 25.93
3 5.56
4 7.41
27 50.00
27 50.00%
10  โรงเรียนอนุบาลพังงา 1438
40 2.78
63 4.38
232 16.13
95 6.61
275 19.12
733 50.97
705 49.03%
11  โรงเรียนอนุบาลทับปุด 700
70 10.00
44 6.29
136 19.43
26 3.71
55 7.86
369 52.71
331 47.29%
12  โรงเรียนบ้านคลองบอน 118
8 6.78
9 7.63
5 4.24
18 15.25
9 7.63
69 58.47
49 41.53%
13  โรงเรียนบ้านท่าสนุก 258
20 7.75
26 10.08
20 7.75
20 7.75
17 6.59
155 60.08
103 39.92%
14  โรงเรียนวัดศรีรัตนาราม 43
4 9.30
4 9.30
4 9.30
5 11.63
0 0.00
26 60.47
17 39.53%
15  โรงเรียนบ้านโคกยาง 151
7 4.64
11 7.28
5 3.31
18 11.92
16 10.60
94 62.25
57 37.75%
16  โรงเรียนบ้านใหญ่ 41
3 7.32
4 9.76
6 14.63
2 4.88
0 0.00
26 63.41
15 36.59%
17  โรงเรียนบ้านปากถัก 187
3 1.60
5 2.67
25 13.37
5 2.67
30 16.04
119 63.64
68 36.36%
18  โรงเรียนบ้านในหยง 108
6 5.56
8 7.41
20 18.52
5 4.63
0 0.00
69 63.89
39 36.11%
19  โรงเรียนบ้านย่าหมี 25
0 0.00
0 0.00
5 20.00
4 16.00
0 0.00
16 64.00
9 36.00%
20  โรงเรียนบ้านนอกนา 64
5 7.81
5 7.81
3 4.69
5 7.81
5 7.81
41 64.06
23 35.94%
21  โรงเรียน เกาะหมากน้อย 192
10 5.21
11 5.73
11 5.73
21 10.94
15 7.81
124 64.58
68 35.42%
22  โรงเรียนบ้านทุ่งละออง 105
16 15.24
5 4.76
14 13.33
2 1.90
0 0.00
68 64.76
37 35.24%
23  โรงเรียนวัดชนาธิการาม 77
12 15.58
5 6.49
0 0.00
10 12.99
0 0.00
50 64.94
27 35.06%
24  โรงเรียนบ้านฝ่ายท่า 169
30 17.75
1 0.59
28 16.57
0 0.00
0 0.00
110 65.09
59 34.91%
25  โรงเรียนบ้านบางแก้ว 158
10 6.33
9 5.70
10 6.33
10 6.33
12 7.59
107 67.72
51 32.28%
26  โรงเรียนเกาะยาว 234
12 5.13
15 6.41
43 18.38
5 2.14
0 0.00
159 67.95
75 32.05%
27  โรงเรียนบ้านบางมรวน 92
2 2.17
18 19.57
8 8.70
1 1.09
0 0.00
63 68.48
29 31.52%
28  โรงเรียนเกาะไม้ไผ่ 70
5 7.14
4 5.71
5 7.14
4 5.71
4 5.71
48 68.57
22 31.43%
29  โรงเรียนบ้านเขาเปาะ 113
7 6.19
1 0.88
14 12.39
8 7.08
5 4.42
78 69.03
35 30.97%
30  โรงเรียนบ้านช้างเชื่อ 52
3 5.77
5 9.62
2 3.85
3 5.77
3 5.77
36 69.23
16 30.77%
31  โรงเรียนบ้านติเตะ 65
4 6.15
7 10.77
2 3.08
6 9.23
0 0.00
46 70.77
19 29.23%
32  โรงเรียนอ่าวมะม่วง 115
11 9.57
7 6.09
15 13.04
0 0.00
0 0.00
82 71.30
33 28.70%
33  โรงเรียนบ้านบางนายสี 49
5 10.20
6 12.24
1 2.04
1 2.04
1 2.04
35 71.43
14 28.57%
34  โรงเรียนบ้านปากพู่ (รองหงส์ทองรัฐรังสรรค์) 143
7 4.90
3 2.10
13 9.09
10 6.99
7 4.90
103 72.03
40 27.97%
35  โรงเรียน วัดสุวรรณคูหา 129
19 14.73
4 3.10
12 9.30
0 0.00
0 0.00
94 72.87
35 27.13%
36  โรงเรียนบ้านท่านุ่น 360
24 6.67
15 4.17
27 7.50
22 6.11
7 1.94
265 73.61
95 26.39%
37  โรงเรียนบ้านย่านสะบ้า 84
6 7.14
2 2.38
10 11.90
4 4.76
0 0.00
62 73.81
22 26.19%
38  โรงเรียนบ้านเขาน้อย 42
7 16.67
0 0.00
4 9.52
0 0.00
0 0.00
31 73.81
11 26.19%
39  โรงเรียนบ้านบ่อแสน 372
22 5.91
34 9.14
12 3.23
3 0.81
26 6.99
275 73.92
97 26.08%
40  โรงเรียนบ้านคุระ 116
5 4.31
0 0.00
10 8.62
5 4.31
10 8.62
86 74.14
30 25.86%
41  โรงเรียนบ้านบางกรัก 239
11 4.60
8 3.35
36 15.06
6 2.51
0 0.00
178 74.48
61 25.52%
42  โรงเรียนบ้านทองหลาง 83
8 9.64
6 7.23
7 8.43
0 0.00
0 0.00
62 74.70
21 25.30%
43  โรงเรียนเกาะปันหยี 125
10 8.00
3 2.40
4 3.20
12 9.60
2 1.60
94 75.20
31 24.80%
44  โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 803
60 7.47
60 7.47
6 0.75
67 8.34
5 0.62
605 75.34
198 24.66%
45  โรงเรียนบ้านบางครั่ง 141
6 4.26
10 7.09
18 12.77
0 0.00
0 0.00
107 75.89
34 24.11%
46  โรงเรียนบ้านน้ำจืด 71
5 7.04
3 4.23
5 7.04
1 1.41
3 4.23
54 76.06
17 23.94%
47  โรงเรียนบ้านท่าปากแหว่ง 92
3 3.26
5 5.43
12 13.04
2 2.17
0 0.00
70 76.09
22 23.91%
48  โรงเรียนบ้านลำวะ 46
9 19.57
2 4.35
0 0.00
0 0.00
0 0.00
35 76.09
11 23.91%
49  โรงเรียนบ้านท่าหัน 51
6 11.76
2 3.92
2 3.92
0 0.00
2 3.92
39 76.47
12 23.53%
50  โรงเรียนบ้านบางม่วง 565
14 2.48
18 3.19
25 4.42
32 5.66
43 7.61
433 76.64
132 23.36%
51  โรงเรียนบ้านบางหว้า 218
7 3.21
16 7.34
9 4.13
9 4.13
9 4.13
168 77.06
50 22.94%
52  โรงเรียนเกียรติประชา 48
5 10.42
2 4.17
2 4.17
2 4.17
0 0.00
37 77.08
11 22.92%
53  โรงเรียนวัดปัจจันตคาม 158
1 0.63
3 1.90
31 19.62
0 0.00
0 0.00
123 77.85
35 22.15%
54  โรงเรียนวัดสุวรรณาวาส 209
16 7.66
11 5.26
14 6.70
5 2.39
0 0.00
163 77.99
46 22.01%
55  โรงเรียนบ้านคอกช้าง 51
5 9.80
2 3.92
4 7.84
0 0.00
0 0.00
40 78.43
11 21.57%
56  โรงเรียนวัดราษฎร์อุปถัมภ์ 67
2 2.99
5 7.46
5 7.46
1 1.49
1 1.49
53 79.10
14 20.90%
57  โรงเรียนบ้านกะไหล 143
8 5.59
12 8.39
5 3.50
4 2.80
0 0.00
114 79.72
29 20.28%
58  โรงเรียนบ้านท่าเรือ 193
6 3.11
6 3.11
10 5.18
7 3.63
10 5.18
154 79.79
39 20.21%
59  โรงเรียนบ้านคลองไส 112
13 11.61
1 0.89
6 5.36
1 0.89
1 0.89
90 80.36
22 19.64%
60  โรงเรียนบ้านเตรียม 218
20 9.17
0 0.00
3 1.38
15 6.88
3 1.38
177 81.19
41 18.81%
61  โรงเรียนบ้านกะปง 96
6 6.25
7 7.29
5 5.21
0 0.00
0 0.00
78 81.25
18 18.75%
62  โรงเรียนบ้านเกาะนก 64
1 1.56
0 0.00
4 6.25
1 1.56
6 9.38
52 81.25
12 18.75%
63  โรงเรียนบ้านถ้ำทองหลาง 43
5 11.63
0 0.00
2 4.65
1 2.33
0 0.00
35 81.40
8 18.60%
64  โรงเรียนบ้านบางติบ 124
4 3.23
10 8.06
8 6.45
0 0.00
1 0.81
101 81.45
23 18.55%
65  โรงเรียนคุระบุรี 981
23 2.34
23 2.34
113 11.52
12 1.22
9 0.92
801 81.65
180 18.35%
66  โรงเรียนเกาะเคี่ยม 82
3 3.66
4 4.88
4 4.88
2 2.44
2 2.44
67 81.71
15 18.29%
67  โรงเรียนวัดดิตถาราม 176
7 3.98
3 1.70
22 12.50
0 0.00
0 0.00
144 81.82
32 18.18%
68  โรงเรียนบ้านน้ำเค็ม 204
8 3.92
7 3.43
22 10.78
0 0.00
0 0.00
167 81.86
37 18.14%
69  โรงเรียนบ้านกระโสม (ผดุงนิคมวิทยา) 171
0 0.00
0 0.00
22 12.87
9 5.26
0 0.00
140 81.87
31 18.13%
70  โรงเรียนกะปง 62
5 8.06
2 3.23
4 6.45
0 0.00
0 0.00
51 82.26
11 17.74%
71  โรงเรียนบ้านบากัน 35
3 8.57
3 8.57
0 0.00
0 0.00
0 0.00
29 82.86
6 17.14%
72  โรงเรียนบ้านหินลาด 316
21 6.65
15 4.75
18 5.70
0 0.00
0 0.00
262 82.91
54 17.09%
73  โรงเรียนบ้านทุ่งไทรงาม 72
2 2.78
5 6.94
4 5.56
0 0.00
1 1.39
60 83.33
12 16.67%
74  โรงเรียนบ้านรมณีย์ 48
6 12.50
2 4.17
0 0.00
0 0.00
0 0.00
40 83.33
8 16.67%
75  โรงเรียนบ้านบางหลาม 121
7 5.79
5 4.13
7 5.79
1 0.83
0 0.00
101 83.47
20 16.53%
76  โรงเรียนวัดนิโครธาราม 358
12 3.35
9 2.51
28 7.82
6 1.68
4 1.12
299 83.52
59 16.48%
77  โรงเรียนบ้านลำแก่น 350
31 8.86
10 2.86
16 4.57
0 0.00
0 0.00
293 83.71
57 16.29%
78  โรงเรียนวัดนารายณิการาม 118
0 0.00
0 0.00
17 14.41
1 0.85
1 0.85
99 83.90
19 16.10%
79  โรงเรียนบ้านกลาง 216
13 6.02
5 2.31
12 5.56
3 1.39
0 0.00
183 84.72
33 15.28%
80  โรงเรียน วัดอินทนิน 92
5 5.43
2 2.17
7 7.61
0 0.00
0 0.00
78 84.78
14 15.22%
81  โรงเรียนบ้านทุ่งดอน 112
9 8.04
4 3.57
4 3.57
0 0.00
0 0.00
95 84.82
17 15.18%
82  โรงเรียนวัดนิโครธคุณากร 178
5 2.81
5 2.81
17 9.55
0 0.00
0 0.00
151 84.83
27 15.17%
83  โรงเรียนบ้านตากแดด 74
3 4.05
3 4.05
4 5.41
1 1.35
0 0.00
63 85.14
11 14.86%
84  โรงเรียนวัดช้างนอน 151
7 4.64
2 1.32
13 8.61
0 0.00
0 0.00
129 85.43
22 14.57%
85  โรงเรียนวัดปัตติการาม 118
3 2.54
3 2.54
6 5.08
3 2.54
2 1.69
101 85.59
17 14.41%
86  โรงเรียนบ้านพรุใน 252
2 0.79
4 1.59
26 10.32
4 1.59
0 0.00
216 85.71
36 14.29%
87  โรงเรียนบ้านคุรอด 201
6 2.99
5 2.49
12 5.97
5 2.49
0 0.00
173 86.07
28 13.93%
88  โรงเรียนบ้านดอน 65
4 6.15
4 6.15
1 1.54
0 0.00
0 0.00
56 86.15
9 13.85%
89  โรงเรียนเมืองพังงา 195
3 1.54
10 5.13
6 3.08
4 2.05
4 2.05
168 86.15
27 13.85%
90  โรงเรียน บ้านทับช้าง 82
0 0.00
0 0.00
11 13.41
0 0.00
0 0.00
71 86.59
11 13.41%
91  โรงเรียนบ้านอ่าวมะขาม 105
6 5.71
0 0.00
8 7.62
0 0.00
0 0.00
91 86.67
14 13.33%
92  โรงเรียนบ้านห้วยทรัพย์มิตรภาพที่ 61 173
5 2.89
7 4.05
11 6.36
0 0.00
0 0.00
150 86.71
23 13.29%
93  โรงเรียนบ้านเจ้าขรัว 68
3 4.41
0 0.00
6 8.82
0 0.00
0 0.00
59 86.76
9 13.24%
94  โรงเรียนวัดเหมืองประชาราม 311
0 0.00
0 0.00
41 13.18
0 0.00
0 0.00
270 86.82
41 13.18%
95  โรงเรียนชาวไทยใหม่(โดม-ทักษิณอนุสรณ์) 139
3 2.16
7 5.04
4 2.88
4 2.88
0 0.00
121 87.05
18 12.95%
96  โรงเรียนบ้านห้วยทราย 64
0 0.00
0 0.00
8 12.50
0 0.00
0 0.00
56 87.50
8 12.50%
97  โรงเรียนพระราชทานทับละมุ 113
2 1.77
4 3.54
8 7.08
0 0.00
0 0.00
99 87.61
14 12.39%
98  โรงเรียนบ้านริมทะเล 83
1 1.20
1 1.20
8 9.64
0 0.00
0 0.00
73 87.95
10 12.05%
99  โรงเรียนบ้านบางจัน 75
0 0.00
2 2.67
5 6.67
0 0.00
2 2.67
66 88.00
9 12.00%
100  โรงเรียนบ้านนาแฝก 51
1 1.96
1 1.96
3 5.88
0 0.00
1 1.96
45 88.24
6 11.76%
101  โรงเรียนบ้านบางด้ง 68
3 4.41
0 0.00
5 7.35
0 0.00
0 0.00
60 88.24
8 11.76%
102  โรงเรียนวัดไตรมารคสถิตตั้งตรงจิตร 11 ฯ 640
6 0.94
5 0.78
51 7.97
5 0.78
8 1.25
565 88.28
75 11.72%
103  โรงเรียนบ้านพอแดง 111
3 2.70
0 0.00
3 2.70
2 1.80
5 4.50
98 88.29
13 11.71%
104  โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร 70
1 1.43
2 2.86
5 7.14
0 0.00
0 0.00
62 88.57
8 11.43%
105  โรงเรียนบ้านเขาเฒ่า 71
3 4.23
1 1.41
4 5.63
0 0.00
0 0.00
63 88.73
8 11.27%
106  โรงเรียนบ้านแหลมหิน 75
2 2.67
2 2.67
4 5.33
0 0.00
0 0.00
67 89.33
8 10.67%
107  โรงเรียนบ้านบางวัน 87
0 0.00
3 3.45
4 4.60
0 0.00
2 2.30
78 89.66
9 10.34%
108  โรงเรียน บ้านช่องหลาด 184
4 2.17
0 0.00
14 7.61
1 0.54
0 0.00
165 89.67
19 10.33%
109  โรงเรียนวัดโคกสวย 181
6 3.31
2 1.10
3 1.66
1 0.55
6 3.31
163 90.06
18 9.94%
110  โรงเรียนบ้านตำหนัง 94
2 2.13
2 2.13
5 5.32
0 0.00
0 0.00
85 90.43
9 9.57%
111  โรงเรียนบ้านบ่อดาน 96
2 2.08
1 1.04
4 4.17
2 2.08
0 0.00
87 90.63
9 9.38%
112  โรงเรียนบ้านปากวีปมิตรภาพที่ 124 86
0 0.00
0 0.00
6 6.98
2 2.33
0 0.00
78 90.70
8 9.30%
113  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 54 (วัดไสเสียด) 223
8 3.59
3 1.35
2 0.90
4 1.79
3 1.35
203 91.03
20 8.97%
114  โรงเรียนบ้านสวนใหม่ 67
2 2.99
0 0.00
3 4.48
0 0.00
1 1.49
61 91.04
6 8.96%
115  โรงเรียนบ้านบางทอง 34
2 5.88
0 0.00
1 2.94
0 0.00
0 0.00
31 91.18
3 8.82%
116  โรงเรียนบ้านหินร่ม 176
1 0.57
0 0.00
6 3.41
4 2.27
3 1.70
162 92.05
14 7.95%
117  โรงเรียนบ้านทุ่งรักชัยพัฒน์ 126
0 0.00
6 4.76
4 3.17
0 0.00
0 0.00
116 92.06
10 7.94%
118  โรงเรียนบุญสูงอุปถัมภ์ 38
1 2.63
1 2.63
1 2.63
0 0.00
0 0.00
35 92.11
3 7.89%
119  โรงเรียนบ้านเขาปิหลาย 91
2 2.20
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 5.49
84 92.31
7 7.69%
120  โรงเรียนบ้านในไร่ 169
6 3.55
0 0.00
7 4.14
0 0.00
0 0.00
156 92.31
13 7.69%
121  โรงเรียนวัดคมนียเขต 288
6 2.08
0 0.00
16 5.56
0 0.00
0 0.00
266 92.36
22 7.64%
122  โรงเรียนวัดประชุมศึกษา 190
0 0.00
0 0.00
14 7.37
0 0.00
0 0.00
176 92.63
14 7.37%
123  โรงเรียน นิคมสร้างตนเอง 1 111
2 1.80
0 0.00
5 4.50
1 0.90
0 0.00
103 92.79
8 7.21%
124  โรงเรียนบ้านบางเนียง 221
2 0.90
4 1.81
4 1.81
2 0.90
3 1.36
206 93.21
15 6.79%
125  โรงเรียนบ้านบางกัน 62
0 0.00
1 1.61
3 4.84
0 0.00
0 0.00
58 93.55
4 6.45%
126  โรงเรียนบ้านคลองดินเหนียว 82
2 2.44
2 2.44
1 1.22
0 0.00
0 0.00
77 93.90
5 6.10%
127  โรงเรียนบ้านป่ายาง 83
1 1.20
1 1.20
3 3.61
0 0.00
0 0.00
78 93.98
5 6.02%
128  โรงเรียนบ้านท่าจูด 50
0 0.00
0 0.00
3 6.00
0 0.00
0 0.00
47 94.00
3 6.00%
129  โรงเรียนบ้านบางคลี 146
2 1.37
0 0.00
6 4.11
0 0.00
0 0.00
138 94.52
8 5.48%
130  โรงเรียนวัดตรัยรัตนากร 55
2 3.64
0 0.00
0 0.00
1 1.82
0 0.00
52 94.55
3 5.45%
131  โรงเรียนบ้านควนแรด 61
2 3.28
0 0.00
1 1.64
0 0.00
0 0.00
58 95.08
3 4.92%
132  โรงเรียนวัดนากลางมิตรภาพที่ 163 200
2 1.00
4 2.00
2 1.00
0 0.00
1 0.50
191 95.50
9 4.50%
133  โรงเรียนอ่าวกะพ้อ 223
4 1.79
1 0.45
3 1.35
1 0.45
0 0.00
214 95.96
9 4.04%
134  โรงเรียนวัดประชาธิการาม 183
1 0.55
0 0.00
2 1.09
4 2.19
0 0.00
176 96.17
7 3.83%
135  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 65
0 0.00
0 0.00
2 3.08
0 0.00
0 0.00
63 96.92
2 3.08%
136  โรงเรียนบ้านควน 46
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
46 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  21,140 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  987 4.67
เตี้ย  769 3.64
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,717 8.12
ผอมและเตี้ย  626 2.96
อ้วนและเตี้ย  692 3.27
ไม่มีภาวะโภชนาการ  16,349 77.34
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,791 คน


22.66%


Powered By www.thaieducation.net