ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สมุทรสงคราม
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

จำนวนโรงเรียน 71 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 71 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านฉู่ฉี่ 53
4 7.55
4 7.55
13 24.53
4 7.55
0 0.00
28 52.83
25 47.17%
2  โรงเรียนบ้านลาดใหญ่สามัคคี 152
20 13.16
11 7.24
31 20.39
0 0.00
0 0.00
90 59.21
62 40.79%
3  โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1405
148 10.53
67 4.77
315 22.42
0 0.00
0 0.00
875 62.28
530 37.72%
4  โรงเรียนวัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร) 367
37 10.08
26 7.08
19 5.18
34 9.26
22 5.99
229 62.40
138 37.60%
5  โรงเรียนวัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์) 64
2 3.13
3 4.69
8 12.50
1 1.56
6 9.38
44 68.75
20 31.25%
6  โรงเรียนวัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) 153
10 6.54
0 0.00
9 5.88
16 10.46
11 7.19
107 69.93
46 30.07%
7  โรงเรียนวัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์) 105
8 7.62
1 0.95
17 16.19
5 4.76
0 0.00
74 70.48
31 29.52%
8  โรงเรียนอนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล) 143
12 8.39
12 8.39
14 9.79
4 2.80
0 0.00
101 70.63
42 29.37%
9  โรงเรียนวัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล) 86
6 6.98
3 3.49
16 18.60
0 0.00
0 0.00
61 70.93
25 29.07%
10  โรงเรียนวัดบางแคกลาง(ไพลประชานุกูล) 38
2 5.26
2 5.26
7 18.42
0 0.00
0 0.00
27 71.05
11 28.95%
11  โรงเรียนบ้านบางบ่อ 63
3 4.76
2 3.17
4 6.35
4 6.35
5 7.94
45 71.43
18 28.57%
12  โรงเรียนวัดตะโหนดราย(พรหมสวัสดิ์สาทร) 7
1 14.29
0 0.00
0 0.00
1 14.29
0 0.00
5 71.43
2 28.57%
13  โรงเรียนวัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) 141
9 6.38
8 5.67
8 5.67
7 4.96
5 3.55
104 73.76
37 26.24%
14  โรงเรียนวัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์) 46
1 2.17
0 0.00
8 17.39
1 2.17
2 4.35
34 73.91
12 26.09%
15  โรงเรียนวัดจุฬามณี(มาลยานุสาวรีย์) 8
0 0.00
0 0.00
2 25.00
0 0.00
0 0.00
6 75.00
2 25.00%
16  โรงเรียนศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี) 29
2 6.90
1 3.45
3 10.34
1 3.45
0 0.00
22 75.86
7 24.14%
17  โรงเรียนบ้านเขตเมือง 129
10 7.75
3 2.33
17 13.18
1 0.78
0 0.00
98 75.97
31 24.03%
18  โรงเรียน วัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์) 63
3 4.76
0 0.00
12 19.05
0 0.00
0 0.00
48 76.19
15 23.81%
19  โรงเรียนวัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล) 67
3 4.48
3 4.48
6 8.96
3 4.48
0 0.00
52 77.61
15 22.39%
20  โรงเรียนวัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร) 63
2 3.17
4 6.35
8 12.70
0 0.00
0 0.00
49 77.78
14 22.22%
21  โรงเรียนวัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส) 45
3 6.67
2 4.44
5 11.11
0 0.00
0 0.00
35 77.78
10 22.22%
22  โรงเรียนวัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) 185
9 4.86
7 3.78
14 7.57
6 3.24
4 2.16
145 78.38
40 21.62%
23  โรงเรียนวัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ) 288
20 6.94
13 4.51
20 6.94
9 3.13
0 0.00
226 78.47
62 21.53%
24  โรงเรียนวัดแก้วเจริญ(เฟื้อบำรุง) 42
1 2.38
1 2.38
7 16.67
0 0.00
0 0.00
33 78.57
9 21.43%
25  โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง 154
11 7.14
3 1.95
16 10.39
2 1.30
0 0.00
122 79.22
32 20.78%
26  โรงเรียนบ้านแพรกหนามแดง 49
1 2.04
0 0.00
9 18.37
0 0.00
0 0.00
39 79.59
10 20.41%
27  โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 141
8 5.67
3 2.13
5 3.55
7 4.96
5 3.55
113 80.14
28 19.86%
28  โรงเรียนวัดสวนแก้ว 82
5 6.10
0 0.00
11 13.41
0 0.00
0 0.00
66 80.49
16 19.51%
29  โรงเรียนวัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล) 171
7 4.09
4 2.34
20 11.70
2 1.17
0 0.00
138 80.70
33 19.30%
30  โรงเรียนวัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง) 151
4 2.65
5 3.31
20 13.25
0 0.00
0 0.00
122 80.79
29 19.21%
31  โรงเรียนวัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์) 106
2 1.89
3 2.83
13 12.26
1 0.94
0 0.00
87 82.08
19 17.92%
32  โรงเรียนวัดมณีสรรค์(ไสวประชานุสรณ์) 28
1 3.57
1 3.57
3 10.71
0 0.00
0 0.00
23 82.14
5 17.86%
33  โรงเรียนวัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร) 63
3 4.76
3 4.76
2 3.17
2 3.17
1 1.59
52 82.54
11 17.46%
34  โรงเรียนวัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์) 110
4 3.64
3 2.73
12 10.91
0 0.00
0 0.00
91 82.73
19 17.27%
35  โรงเรียนบ้านรางห้าตำลึง(สายบุญเรืองราษฎร์รังสรรค์) 18
0 0.00
0 0.00
3 16.67
0 0.00
0 0.00
15 83.33
3 16.67%
36  โรงเรียนวัดคลองโคน 54
3 5.56
1 1.85
5 9.26
0 0.00
0 0.00
45 83.33
9 16.67%
37  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว) 162
11 6.79
4 2.47
11 6.79
1 0.62
0 0.00
135 83.33
27 16.67%
38  โรงเรียนวัดธรรมประสิทธิ์ 100
0 0.00
0 0.00
8 8.00
0 0.00
8 8.00
84 84.00
16 16.00%
39  โรงเรียนวัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง) 100
5 5.00
0 0.00
11 11.00
0 0.00
0 0.00
84 84.00
16 16.00%
40  โรงเรียนบ้านคลองบางกก 88
2 2.27
3 3.41
6 6.82
3 3.41
0 0.00
74 84.09
14 15.91%
41  โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ 89
8 8.99
0 0.00
6 6.74
0 0.00
0 0.00
75 84.27
14 15.73%
42  โรงเรียนวัดลาดเป้ง 230
15 6.52
7 3.04
4 1.74
4 1.74
5 2.17
195 84.78
35 15.22%
43  โรงเรียนวัดบางประจันต์(หวังเจริญราษฎร์นุกูล) 60
0 0.00
0 0.00
9 15.00
0 0.00
0 0.00
51 85.00
9 15.00%
44  โรงเรียนวัดช่องลม(ธรรมโชติ) 129
10 7.75
2 1.55
7 5.43
0 0.00
0 0.00
110 85.27
19 14.73%
45  โรงเรียนวัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70 82
3 3.66
0 0.00
8 9.76
1 1.22
0 0.00
70 85.37
12 14.63%
46  โรงเรียนวัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ) 83
1 1.20
1 1.20
8 9.64
2 2.41
0 0.00
71 85.54
12 14.46%
47  โรงเรียนบ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ) 72
1 1.39
2 2.78
4 5.56
0 0.00
3 4.17
62 86.11
10 13.89%
48  โรงเรียนวัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์) 125
4 3.20
0 0.00
13 10.40
0 0.00
0 0.00
108 86.40
17 13.60%
49  โรงเรียนวัดเทพประสิทธิ์คณาวาส(ฉ่ำบุญรอดชนูทิศ) 420
11 2.62
14 3.33
16 3.81
12 2.86
0 0.00
367 87.38
53 12.62%
50  โรงเรียนบ้านตะวันจาก 135
9 6.67
0 0.00
8 5.93
0 0.00
0 0.00
118 87.41
17 12.59%
51  โรงเรียนวัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา) 50
2 4.00
0 0.00
4 8.00
0 0.00
0 0.00
44 88.00
6 12.00%
52  โรงเรียนศาลจ้าวอาม้า 52
0 0.00
0 0.00
6 11.54
0 0.00
0 0.00
46 88.46
6 11.54%
53  โรงเรียนบ้านต้นลำแพน 9
0 0.00
0 0.00
1 11.11
0 0.00
0 0.00
8 88.89
1 11.11%
54  โรงเรียนวัดเสด็จ(สุทธิวิทยานุสรณ์) 55
3 5.45
1 1.82
2 3.64
0 0.00
0 0.00
49 89.09
6 10.91%
55  โรงเรียนวัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์) 78
4 5.13
0 0.00
3 3.85
0 0.00
1 1.28
70 89.74
8 10.26%
56  โรงเรียนวัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง) 129
0 0.00
0 0.00
13 10.08
0 0.00
0 0.00
116 89.92
13 10.08%
57  โรงเรียนวัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง) 20
0 0.00
0 0.00
2 10.00
0 0.00
0 0.00
18 90.00
2 10.00%
58  โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1314
22 1.67
17 1.29
32 2.44
20 1.52
32 2.44
1191 90.64
123 9.36%
59  โรงเรียนวัดปากสมุทร(ไวยวุฒิชนานุสรณ์) 164
0 0.00
7 4.27
8 4.88
0 0.00
0 0.00
149 90.85
15 9.15%
60  โรงเรียนคลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ) 55
0 0.00
0 0.00
5 9.09
0 0.00
0 0.00
50 90.91
5 9.09%
61  โรงเรียนบ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี) 78
0 0.00
0 0.00
5 6.41
0 0.00
1 1.28
72 92.31
6 7.69%
62  โรงเรียน วัดเกตการาม(พรหมสุวัฒน์วิทยาคาร) 64
0 0.00
0 0.00
4 6.25
0 0.00
0 0.00
60 93.75
4 6.25%
63  โรงเรียนวัดศรัทธาธรรม 100
3 3.00
1 1.00
1 1.00
1 1.00
0 0.00
94 94.00
6 6.00%
64  โรงเรียนวัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์) 68
1 1.47
0 0.00
3 4.41
0 0.00
0 0.00
64 94.12
4 5.88%
65  โรงเรียนวัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล) 121
1 0.83
0 0.00
2 1.65
1 0.83
2 1.65
115 95.04
6 4.96%
66  โรงเรียนวัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล) 52
0 0.00
0 0.00
2 3.85
0 0.00
0 0.00
50 96.15
2 3.85%
67  โรงเรียนวัดจันทร์เจริญสุข 58
0 0.00
0 0.00
2 3.45
0 0.00
0 0.00
56 96.55
2 3.45%
68  โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ 103
0 0.00
1 0.97
2 1.94
0 0.00
0 0.00
100 97.09
3 2.91%
69  โรงเรียนวัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล) 106
0 0.00
0 0.00
1 0.94
0 0.00
0 0.00
105 99.06
1 0.94%
70  โรงเรียนจตุวัฏมหาราชานุสรณ์ 3
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 100.00
0 0.00%
71  โรงเรียนวัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล) 47
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
47 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  9,470 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  481 5.08
เตี้ย  259 2.73
เริ่มอ้วน=>อ้วน  899 9.49
ผอมและเตี้ย  156 1.65
อ้วนและเตี้ย  113 1.19
ไม่มีภาวะโภชนาการ  7,562 79.85
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 1,908 คน


20.15%


Powered By www.thaieducation.net