ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สมุทรสงคราม
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

จำนวนโรงเรียน 71 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 71 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านลาดใหญ่สามัคคี 152
20 13.16
11 7.24
30 19.74
0 0.00
0 0.00
91 59.87
61 40.13%
2  โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1405
148 10.53
67 4.77
315 22.42
0 0.00
0 0.00
875 62.28
530 37.72%
3  โรงเรียนวัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) 154
10 6.49
3 1.95
20 12.99
13 8.44
12 7.79
96 62.34
58 37.66%
4  โรงเรียนจตุวัฏมหาราชานุสรณ์ 3
1 33.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 66.67
1 33.33%
5  โรงเรียนวัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล) 70
6 8.57
1 1.43
9 12.86
7 10.00
0 0.00
47 67.14
23 32.86%
6  โรงเรียนวัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์) 65
2 3.08
3 4.62
9 13.85
1 1.54
6 9.23
44 67.69
21 32.31%
7  โรงเรียนวัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์) 106
9 8.49
0 0.00
19 17.92
6 5.66
0 0.00
72 67.92
34 32.08%
8  โรงเรียนบ้านเขตเมือง 129
15 11.63
5 3.88
15 11.63
2 1.55
1 0.78
91 70.54
38 29.46%
9  โรงเรียนวัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร) 366
36 9.84
24 6.56
12 3.28
26 7.10
9 2.46
259 70.77
107 29.23%
10  โรงเรียนวัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล) 86
6 6.98
3 3.49
16 18.60
0 0.00
0 0.00
61 70.93
25 29.07%
11  โรงเรียนวัดบางแคกลาง(ไพลประชานุกูล) 38
2 5.26
2 5.26
7 18.42
0 0.00
0 0.00
27 71.05
11 28.95%
12  โรงเรียนวัดตะโหนดราย(พรหมสวัสดิ์สาทร) 7
1 14.29
0 0.00
0 0.00
1 14.29
0 0.00
5 71.43
2 28.57%
13  โรงเรียนอนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล) 142
8 5.63
18 12.68
11 7.75
2 1.41
1 0.70
102 71.83
40 28.17%
14  โรงเรียนวัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์) 44
1 2.27
0 0.00
2 4.55
1 2.27
8 18.18
32 72.73
12 27.27%
15  โรงเรียน วัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์) 63
4 6.35
0 0.00
13 20.63
0 0.00
0 0.00
46 73.02
17 26.98%
16  โรงเรียนบ้านบางบ่อ 63
2 3.17
2 3.17
5 7.94
5 7.94
3 4.76
46 73.02
17 26.98%
17  โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ 89
7 7.87
5 5.62
9 10.11
2 2.25
0 0.00
66 74.16
23 25.84%
18  โรงเรียนวัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) 184
11 5.98
10 5.43
15 8.15
6 3.26
5 2.72
137 74.46
47 25.54%
19  โรงเรียนวัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล) 171
12 7.02
5 2.92
23 13.45
2 1.17
0 0.00
129 75.44
42 24.56%
20  โรงเรียนบ้านฉู่ฉี่ 53
0 0.00
0 0.00
13 24.53
0 0.00
0 0.00
40 75.47
13 24.53%
21  โรงเรียนวัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร) 63
4 6.35
3 4.76
8 12.70
0 0.00
0 0.00
48 76.19
15 23.81%
22  โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 141
10 7.09
3 2.13
7 4.96
8 5.67
5 3.55
108 76.60
33 23.40%
23  โรงเรียนวัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร) 61
4 6.56
3 4.92
4 6.56
3 4.92
0 0.00
47 77.05
14 22.95%
24  โรงเรียนบ้านต้นลำแพน 9
1 11.11
0 0.00
1 11.11
0 0.00
0 0.00
7 77.78
2 22.22%
25  โรงเรียนวัดมณีสรรค์(ไสวประชานุสรณ์) 27
2 7.41
1 3.70
3 11.11
0 0.00
0 0.00
21 77.78
6 22.22%
26  โรงเรียนวัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์) 109
5 4.59
6 5.50
13 11.93
0 0.00
0 0.00
85 77.98
24 22.02%
27  โรงเรียนวัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ) 288
20 6.94
13 4.51
20 6.94
9 3.13
0 0.00
226 78.47
62 21.53%
28  โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง 154
11 7.14
3 1.95
17 11.04
2 1.30
0 0.00
121 78.57
33 21.43%
29  โรงเรียนวัดแก้วเจริญ(เฟื้อบำรุง) 42
1 2.38
1 2.38
7 16.67
0 0.00
0 0.00
33 78.57
9 21.43%
30  โรงเรียนวัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์) 110
5 4.55
3 2.73
15 13.64
0 0.00
0 0.00
87 79.09
23 20.91%
31  โรงเรียนวัดคลองโคน 54
4 7.41
0 0.00
7 12.96
0 0.00
0 0.00
43 79.63
11 20.37%
32  โรงเรียนวัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) 144
6 4.17
3 2.08
11 7.64
3 2.08
6 4.17
115 79.86
29 20.14%
33  โรงเรียนวัดจุฬามณี(มาลยานุสาวรีย์) 10
0 0.00
0 0.00
2 20.00
0 0.00
0 0.00
8 80.00
2 20.00%
34  โรงเรียนวัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส) 45
2 4.44
2 4.44
5 11.11
0 0.00
0 0.00
36 80.00
9 20.00%
35  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว) 162
13 8.02
5 3.09
12 7.41
1 0.62
0 0.00
131 80.86
31 19.14%
36  โรงเรียนบ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ) 69
3 4.35
2 2.90
4 5.80
0 0.00
3 4.35
57 82.61
12 17.39%
37  โรงเรียนวัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง) 151
2 1.32
4 2.65
20 13.25
0 0.00
0 0.00
125 82.78
26 17.22%
38  โรงเรียนวัดเทพประสิทธิ์คณาวาส(ฉ่ำบุญรอดชนูทิศ) 329
12 3.65
14 4.26
18 5.47
12 3.65
0 0.00
273 82.98
56 17.02%
39  โรงเรียนบ้านรางห้าตำลึง(สายบุญเรืองราษฎร์รังสรรค์) 18
0 0.00
0 0.00
3 16.67
0 0.00
0 0.00
15 83.33
3 16.67%
40  โรงเรียนบ้านแพรกหนามแดง 49
1 2.04
0 0.00
6 12.24
1 2.04
0 0.00
41 83.67
8 16.33%
41  โรงเรียนวัดลาดเป้ง 229
13 5.68
15 6.55
9 3.93
0 0.00
0 0.00
192 83.84
37 16.16%
42  โรงเรียนบ้านตะวันจาก 131
9 6.87
11 8.40
1 0.76
0 0.00
0 0.00
110 83.97
21 16.03%
43  โรงเรียนบ้านคลองบางกก 88
3 3.41
2 2.27
6 6.82
3 3.41
0 0.00
74 84.09
14 15.91%
44  โรงเรียนบ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี) 78
4 5.13
3 3.85
4 5.13
1 1.28
0 0.00
66 84.62
12 15.38%
45  โรงเรียนวัดเสด็จ(สุทธิวิทยานุสรณ์) 55
4 7.27
0 0.00
3 5.45
1 1.82
0 0.00
47 85.45
8 14.55%
46  โรงเรียนวัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ) 83
1 1.20
1 1.20
8 9.64
2 2.41
0 0.00
71 85.54
12 14.46%
47  โรงเรียนวัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70 82
2 2.44
2 2.44
7 8.54
0 0.00
0 0.00
71 86.59
11 13.41%
48  โรงเรียนวัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง) 120
5 4.17
0 0.00
11 9.17
0 0.00
0 0.00
104 86.67
16 13.33%
49  โรงเรียนวัดบางประจันต์(หวังเจริญราษฎร์นุกูล) 61
0 0.00
0 0.00
8 13.11
0 0.00
0 0.00
53 86.89
8 13.11%
50  โรงเรียนวัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์) 78
6 7.69
0 0.00
3 3.85
0 0.00
1 1.28
68 87.18
10 12.82%
51  โรงเรียนวัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์) 125
4 3.20
0 0.00
10 8.00
0 0.00
0 0.00
111 88.80
14 11.20%
52  โรงเรียนวัดช่องลม(ธรรมโชติ) 126
4 3.17
2 1.59
8 6.35
0 0.00
0 0.00
112 88.89
14 11.11%
53  โรงเรียนวัดธรรมประสิทธิ์ 100
0 0.00
0 0.00
11 11.00
0 0.00
0 0.00
89 89.00
11 11.00%
54  โรงเรียน วัดเกตการาม(พรหมสุวัฒน์วิทยาคาร) 66
1 1.52
2 3.03
4 6.06
0 0.00
0 0.00
59 89.39
7 10.61%
55  โรงเรียนวัดปากสมุทร(ไวยวุฒิชนานุสรณ์) 161
5 3.11
4 2.48
8 4.97
0 0.00
0 0.00
144 89.44
17 10.56%
56  โรงเรียนวัดจันทร์เจริญสุข 58
1 1.72
1 1.72
4 6.90
0 0.00
0 0.00
52 89.66
6 10.34%
57  โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1314
23 1.75
21 1.60
35 2.66
25 1.90
31 2.36
1179 89.73
135 10.27%
58  โรงเรียนวัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง) 20
0 0.00
0 0.00
2 10.00
0 0.00
0 0.00
18 90.00
2 10.00%
59  โรงเรียนวัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง) 133
0 0.00
0 0.00
13 9.77
0 0.00
0 0.00
120 90.23
13 9.77%
60  โรงเรียนคลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ) 55
0 0.00
0 0.00
5 9.09
0 0.00
0 0.00
50 90.91
5 9.09%
61  โรงเรียนวัดศรัทธาธรรม 100
2 2.00
5 5.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
93 93.00
7 7.00%
62  โรงเรียนวัดสวนแก้ว 82
0 0.00
0 0.00
4 4.88
0 0.00
1 1.22
77 93.90
5 6.10%
63  โรงเรียนวัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์) 68
0 0.00
0 0.00
4 5.88
0 0.00
0 0.00
64 94.12
4 5.88%
64  โรงเรียนวัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล) 121
1 0.83
0 0.00
3 2.48
1 0.83
2 1.65
114 94.21
7 5.79%
65  โรงเรียนวัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา) 50
0 0.00
0 0.00
2 4.00
0 0.00
0 0.00
48 96.00
2 4.00%
66  โรงเรียนศาลจ้าวอาม้า 51
0 0.00
0 0.00
2 3.92
0 0.00
0 0.00
49 96.08
2 3.92%
67  โรงเรียนวัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล) 52
0 0.00
0 0.00
2 3.85
0 0.00
0 0.00
50 96.15
2 3.85%
68  โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ 104
0 0.00
1 0.96
2 1.92
0 0.00
0 0.00
101 97.12
3 2.88%
69  โรงเรียนวัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล) 106
0 0.00
0 0.00
1 0.94
0 0.00
0 0.00
105 99.06
1 0.94%
70  โรงเรียนวัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล) 47
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
47 100.00
0 0.00%
71  โรงเรียนศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี) 30
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
30 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  9,399 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  495 5.27
เตี้ย  295 3.14
เริ่มอ้วน=>อ้วน  906 9.64
ผอมและเตี้ย  146 1.55
อ้วนและเตี้ย  94 1.00
ไม่มีภาวะโภชนาการ  7,463 79.40
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 1,936 คน


20.60%


Powered By www.thaieducation.net