ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สมุทรสงคราม
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562

จำนวนโรงเรียน 69 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 69 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) 162
24 14.81
14 8.64
13 8.02
9 5.56
5 3.09
97 59.88
65 40.12%
2  โรงเรียนบ้านเขตเมือง 141
28 19.86
5 3.55
21 14.89
0 0.00
1 0.71
86 60.99
55 39.01%
3  โรงเรียน วัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์) 69
10 14.49
0 0.00
3 4.35
0 0.00
13 18.84
43 62.32
26 37.68%
4  โรงเรียนวัดจุฬามณี(มาลยานุสาวรีย์) 11
0 0.00
1 9.09
3 27.27
0 0.00
0 0.00
7 63.64
4 36.36%
5  โรงเรียนวัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) 165
7 4.24
7 4.24
16 9.70
15 9.09
15 9.09
105 63.64
60 36.36%
6  โรงเรียนวัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร) 69
7 10.14
5 7.25
4 5.80
4 5.80
4 5.80
45 65.22
24 34.78%
7  โรงเรียนวัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล) 86
8 9.30
5 5.81
16 18.60
0 0.00
0 0.00
57 66.28
29 33.72%
8  โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1411
118 8.36
67 4.75
270 19.14
0 0.00
0 0.00
956 67.75
455 32.25%
9  โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1357
48 3.54
23 1.69
192 14.15
12 0.88
144 10.61
938 69.12
419 30.88%
10  โรงเรียนบ้านตะวันจาก 122
7 5.74
5 4.10
23 18.85
1 0.82
1 0.82
85 69.67
37 30.33%
11  โรงเรียนวัดเทพประสิทธิ์คณาวาส(ฉ่ำบุญรอดชนูทิศ) 319
25 7.84
17 5.33
20 6.27
12 3.76
14 4.39
231 72.41
88 27.59%
12  โรงเรียนวัดลาดเป้ง 254
18 7.09
13 5.12
21 8.27
12 4.72
5 1.97
185 72.83
69 27.17%
13  โรงเรียนวัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร) 77
10 12.99
3 3.90
7 9.09
0 0.00
0 0.00
57 74.03
20 25.97%
14  โรงเรียนวัดมณีสรรค์(ไสวประชานุสรณ์) 31
4 12.90
2 6.45
1 3.23
0 0.00
1 3.23
23 74.19
8 25.81%
15  โรงเรียนวัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์) 70
6 8.57
4 5.71
3 4.29
2 2.86
3 4.29
52 74.29
18 25.71%
16  โรงเรียนวัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส) 44
3 6.82
3 6.82
5 11.36
0 0.00
0 0.00
33 75.00
11 25.00%
17  โรงเรียนศาลจ้าวอาม้า 56
3 5.36
2 3.57
8 14.29
1 1.79
0 0.00
42 75.00
14 25.00%
18  โรงเรียนวัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง) 163
1 0.61
7 4.29
32 19.63
0 0.00
0 0.00
123 75.46
40 24.54%
19  โรงเรียนวัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์) 41
1 2.44
0 0.00
9 21.95
0 0.00
0 0.00
31 75.61
10 24.39%
20  โรงเรียนวัดคลองโคน 54
5 9.26
1 1.85
4 7.41
0 0.00
3 5.56
41 75.93
13 24.07%
21  โรงเรียนวัดบางแคกลาง(ไพลประชานุกูล) 38
2 5.26
2 5.26
5 13.16
0 0.00
0 0.00
29 76.32
9 23.68%
22  โรงเรียนวัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล) 81
0 0.00
0 0.00
12 14.81
0 0.00
7 8.64
62 76.54
19 23.46%
23  โรงเรียนวัดเสด็จ(สุทธิวิทยานุสรณ์) 56
8 14.29
0 0.00
3 5.36
2 3.57
0 0.00
43 76.79
13 23.21%
24  โรงเรียนวัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร) 361
22 6.09
22 6.09
12 3.32
17 4.71
9 2.49
279 77.29
82 22.71%
25  โรงเรียนวัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์) 80
3 3.75
3 3.75
11 13.75
1 1.25
0 0.00
62 77.50
18 22.50%
26  โรงเรียนวัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ) 301
16 5.32
15 4.98
27 8.97
7 2.33
0 0.00
236 78.41
65 21.59%
27  โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 141
8 5.67
6 4.26
6 4.26
7 4.96
3 2.13
111 78.72
30 21.28%
28  โรงเรียนศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี) 29
2 6.90
0 0.00
4 13.79
0 0.00
0 0.00
23 79.31
6 20.69%
29  โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง 187
10 5.35
6 3.21
20 10.70
2 1.07
0 0.00
149 79.68
38 20.32%
30  โรงเรียนบ้านลาดใหญ่สามัคคี 168
9 5.36
6 3.57
19 11.31
0 0.00
0 0.00
134 79.76
34 20.24%
31  โรงเรียนบ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ) 90
5 5.56
0 0.00
4 4.44
6 6.67
3 3.33
72 80.00
18 20.00%
32  โรงเรียนวัดช่องลม(ธรรมโชติ) 135
11 8.15
2 1.48
14 10.37
0 0.00
0 0.00
108 80.00
27 20.00%
33  โรงเรียนวัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง) 25
0 0.00
0 0.00
3 12.00
2 8.00
0 0.00
20 80.00
5 20.00%
34  โรงเรียนอนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล) 144
8 5.56
3 2.08
16 11.11
1 0.69
0 0.00
116 80.56
28 19.44%
35  โรงเรียนบ้านบางบ่อ 73
2 2.74
1 1.37
5 6.85
3 4.11
3 4.11
59 80.82
14 19.18%
36  โรงเรียนวัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) 180
10 5.56
7 3.89
13 7.22
2 1.11
2 1.11
146 81.11
34 18.89%
37  โรงเรียนวัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล) 172
6 3.49
6 3.49
20 11.63
0 0.00
0 0.00
140 81.40
32 18.60%
38  โรงเรียนบ้านฉู่ฉี่ 57
0 0.00
0 0.00
10 17.54
0 0.00
0 0.00
47 82.46
10 17.54%
39  โรงเรียนวัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70 88
3 3.41
3 3.41
9 10.23
0 0.00
0 0.00
73 82.95
15 17.05%
40  โรงเรียนวัดแก้วเจริญ(เฟื้อบำรุง) 37
0 0.00
1 2.70
5 13.51
0 0.00
0 0.00
31 83.78
6 16.22%
41  โรงเรียนวัดธรรมประสิทธิ์ 102
0 0.00
0 0.00
16 15.69
0 0.00
0 0.00
86 84.31
16 15.69%
42  โรงเรียนบ้านต้นลำแพน 13
0 0.00
0 0.00
2 15.38
0 0.00
0 0.00
11 84.62
2 15.38%
43  โรงเรียนวัดจันทร์เจริญสุข 53
1 1.89
1 1.89
6 11.32
0 0.00
0 0.00
45 84.91
8 15.09%
44  โรงเรียนวัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์) 128
3 2.34
7 5.47
9 7.03
0 0.00
0 0.00
109 85.16
19 14.84%
45  โรงเรียนบ้านรางห้าตำลึง(สายบุญเรืองราษฎร์รังสรรค์) 14
0 0.00
0 0.00
2 14.29
0 0.00
0 0.00
12 85.71
2 14.29%
46  โรงเรียนวัดปากสมุทร(ไวยวุฒิชนานุสรณ์) 175
3 1.71
3 1.71
11 6.29
4 2.29
4 2.29
150 85.71
25 14.29%
47  โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ 93
1 1.08
1 1.08
9 9.68
0 0.00
1 1.08
81 87.10
12 12.90%
48  โรงเรียนวัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง) 103
4 3.88
0 0.00
9 8.74
0 0.00
0 0.00
90 87.38
13 12.62%
49  โรงเรียนบ้านแพรกหนามแดง 35
0 0.00
1 2.86
3 8.57
0 0.00
0 0.00
31 88.57
4 11.43%
50  โรงเรียนวัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง) 132
0 0.00
0 0.00
15 11.36
0 0.00
0 0.00
117 88.64
15 11.36%
51  โรงเรียนบ้านคลองบางกก 91
0 0.00
5 5.49
5 5.49
0 0.00
0 0.00
81 89.01
10 10.99%
52  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว) 169
6 3.55
5 2.96
6 3.55
1 0.59
0 0.00
151 89.35
18 10.65%
53  โรงเรียนวัดบางประจันต์(หวังเจริญราษฎร์นุกูล) 69
4 5.80
0 0.00
3 4.35
0 0.00
0 0.00
62 89.86
7 10.14%
54  โรงเรียนวัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ) 84
1 1.19
0 0.00
7 8.33
0 0.00
0 0.00
76 90.48
8 9.52%
55  โรงเรียนวัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา) 47
1 2.13
2 4.26
1 2.13
0 0.00
0 0.00
43 91.49
4 8.51%
56  โรงเรียนบ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี) 84
2 2.38
1 1.19
3 3.57
1 1.19
0 0.00
77 91.67
7 8.33%
57  โรงเรียนวัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์) 108
4 3.70
2 1.85
3 2.78
0 0.00
0 0.00
99 91.67
9 8.33%
58  โรงเรียนวัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์) 108
2 1.85
1 0.93
5 4.63
1 0.93
0 0.00
99 91.67
9 8.33%
59  โรงเรียนวัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล) 137
2 1.46
3 2.19
5 3.65
1 0.73
0 0.00
126 91.97
11 8.03%
60  โรงเรียนวัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์) 77
3 3.90
0 0.00
2 2.60
0 0.00
0 0.00
72 93.51
5 6.49%
61  โรงเรียนวัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์) 124
1 0.81
1 0.81
3 2.42
0 0.00
2 1.61
117 94.35
7 5.65%
62  โรงเรียนวัดสวนแก้ว 101
0 0.00
0 0.00
5 4.95
0 0.00
0 0.00
96 95.05
5 4.95%
63  โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ 102
1 0.98
2 1.96
2 1.96
0 0.00
0 0.00
97 95.10
5 4.90%
64  โรงเรียนวัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล) 48
0 0.00
0 0.00
2 4.17
0 0.00
0 0.00
46 95.83
2 4.17%
65  โรงเรียนวัดศรัทธาธรรม 98
0 0.00
0 0.00
4 4.08
0 0.00
0 0.00
94 95.92
4 4.08%
66  โรงเรียนคลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ) 52
0 0.00
0 0.00
2 3.85
0 0.00
0 0.00
50 96.15
2 3.85%
67  โรงเรียนวัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล) 107
0 0.00
0 0.00
1 0.93
0 0.00
0 0.00
106 99.07
1 0.93%
68  โรงเรียนวัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล) 41
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
41 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  9,640 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  497 5.16
เตี้ย  302 3.13
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,030 10.68
ผอมและเตี้ย  126 1.31
อ้วนและเตี้ย  243 2.52
ไม่มีภาวะโภชนาการ  7,442 77.20
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 2,198 คน


22.80%


Powered By www.thaieducation.net