ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สมุทรสงคราม
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562

จำนวนโรงเรียน 71 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 71 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดตะโหนดราย(พรหมสวัสดิ์สาทร) 8
3 37.50
0 0.00
0 0.00
1 12.50
0 0.00
4 50.00
4 50.00%
2  โรงเรียนวัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) 162
24 14.81
14 8.64
13 8.02
9 5.56
5 3.09
97 59.88
65 40.12%
3  โรงเรียนบ้านเขตเมือง 141
28 19.86
5 3.55
21 14.89
0 0.00
1 0.71
86 60.99
55 39.01%
4  โรงเรียน วัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์) 69
10 14.49
0 0.00
3 4.35
0 0.00
13 18.84
43 62.32
26 37.68%
5  โรงเรียนวัดจุฬามณี(มาลยานุสาวรีย์) 11
0 0.00
1 9.09
3 27.27
0 0.00
0 0.00
7 63.64
4 36.36%
6  โรงเรียนวัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) 165
7 4.24
7 4.24
16 9.70
15 9.09
15 9.09
105 63.64
60 36.36%
7  โรงเรียนวัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร) 69
7 10.14
5 7.25
4 5.80
4 5.80
4 5.80
45 65.22
24 34.78%
8  โรงเรียนวัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล) 86
8 9.30
5 5.81
16 18.60
0 0.00
0 0.00
57 66.28
29 33.72%
9  โรงเรียนจตุวัฏมหาราชานุสรณ์ 6
0 0.00
0 0.00
1 16.67
1 16.67
0 0.00
4 66.67
2 33.33%
10  โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1411
118 8.36
67 4.75
270 19.14
0 0.00
0 0.00
956 67.75
455 32.25%
11  โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1357
48 3.54
23 1.69
192 14.15
12 0.88
144 10.61
938 69.12
419 30.88%
12  โรงเรียนบ้านตะวันจาก 122
7 5.74
5 4.10
23 18.85
1 0.82
1 0.82
85 69.67
37 30.33%
13  โรงเรียนวัดเทพประสิทธิ์คณาวาส(ฉ่ำบุญรอดชนูทิศ) 319
25 7.84
17 5.33
20 6.27
12 3.76
14 4.39
231 72.41
88 27.59%
14  โรงเรียนวัดลาดเป้ง 254
18 7.09
13 5.12
21 8.27
12 4.72
5 1.97
185 72.83
69 27.17%
15  โรงเรียนวัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร) 77
10 12.99
3 3.90
7 9.09
0 0.00
0 0.00
57 74.03
20 25.97%
16  โรงเรียนวัดมณีสรรค์(ไสวประชานุสรณ์) 31
4 12.90
2 6.45
1 3.23
0 0.00
1 3.23
23 74.19
8 25.81%
17  โรงเรียนวัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์) 70
6 8.57
4 5.71
3 4.29
2 2.86
3 4.29
52 74.29
18 25.71%
18  โรงเรียนวัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส) 44
3 6.82
3 6.82
5 11.36
0 0.00
0 0.00
33 75.00
11 25.00%
19  โรงเรียนศาลจ้าวอาม้า 56
3 5.36
2 3.57
8 14.29
1 1.79
0 0.00
42 75.00
14 25.00%
20  โรงเรียนวัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง) 163
1 0.61
7 4.29
32 19.63
0 0.00
0 0.00
123 75.46
40 24.54%
21  โรงเรียนวัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์) 41
1 2.44
0 0.00
9 21.95
0 0.00
0 0.00
31 75.61
10 24.39%
22  โรงเรียนวัดคลองโคน 54
5 9.26
1 1.85
4 7.41
0 0.00
3 5.56
41 75.93
13 24.07%
23  โรงเรียนวัดบางแคกลาง(ไพลประชานุกูล) 38
2 5.26
2 5.26
5 13.16
0 0.00
0 0.00
29 76.32
9 23.68%
24  โรงเรียนวัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล) 81
0 0.00
0 0.00
12 14.81
0 0.00
7 8.64
62 76.54
19 23.46%
25  โรงเรียนวัดเสด็จ(สุทธิวิทยานุสรณ์) 56
8 14.29
0 0.00
3 5.36
2 3.57
0 0.00
43 76.79
13 23.21%
26  โรงเรียนวัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร) 361
22 6.09
22 6.09
12 3.32
17 4.71
9 2.49
279 77.29
82 22.71%
27  โรงเรียนวัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์) 80
3 3.75
3 3.75
11 13.75
1 1.25
0 0.00
62 77.50
18 22.50%
28  โรงเรียนวัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ) 301
16 5.32
15 4.98
27 8.97
7 2.33
0 0.00
236 78.41
65 21.59%
29  โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 141
8 5.67
6 4.26
6 4.26
7 4.96
3 2.13
111 78.72
30 21.28%
30  โรงเรียนศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี) 29
2 6.90
0 0.00
4 13.79
0 0.00
0 0.00
23 79.31
6 20.69%
31  โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง 187
10 5.35
6 3.21
20 10.70
2 1.07
0 0.00
149 79.68
38 20.32%
32  โรงเรียนบ้านลาดใหญ่สามัคคี 168
9 5.36
6 3.57
19 11.31
0 0.00
0 0.00
134 79.76
34 20.24%
33  โรงเรียนบ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ) 90
5 5.56
0 0.00
4 4.44
6 6.67
3 3.33
72 80.00
18 20.00%
34  โรงเรียนวัดช่องลม(ธรรมโชติ) 135
11 8.15
2 1.48
14 10.37
0 0.00
0 0.00
108 80.00
27 20.00%
35  โรงเรียนวัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง) 25
0 0.00
0 0.00
3 12.00
2 8.00
0 0.00
20 80.00
5 20.00%
36  โรงเรียนอนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล) 144
8 5.56
3 2.08
16 11.11
1 0.69
0 0.00
116 80.56
28 19.44%
37  โรงเรียนบ้านบางบ่อ 73
2 2.74
1 1.37
5 6.85
3 4.11
3 4.11
59 80.82
14 19.18%
38  โรงเรียนวัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) 180
10 5.56
7 3.89
13 7.22
2 1.11
2 1.11
146 81.11
34 18.89%
39  โรงเรียนวัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล) 172
6 3.49
6 3.49
20 11.63
0 0.00
0 0.00
140 81.40
32 18.60%
40  โรงเรียนบ้านฉู่ฉี่ 57
0 0.00
0 0.00
10 17.54
0 0.00
0 0.00
47 82.46
10 17.54%
41  โรงเรียนวัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70 88
3 3.41
3 3.41
9 10.23
0 0.00
0 0.00
73 82.95
15 17.05%
42  โรงเรียนวัดแก้วเจริญ(เฟื้อบำรุง) 37
0 0.00
1 2.70
5 13.51
0 0.00
0 0.00
31 83.78
6 16.22%
43  โรงเรียนวัดธรรมประสิทธิ์ 102
0 0.00
0 0.00
16 15.69
0 0.00
0 0.00
86 84.31
16 15.69%
44  โรงเรียนบ้านต้นลำแพน 13
0 0.00
0 0.00
2 15.38
0 0.00
0 0.00
11 84.62
2 15.38%
45  โรงเรียนวัดจันทร์เจริญสุข 53
1 1.89
1 1.89
6 11.32
0 0.00
0 0.00
45 84.91
8 15.09%
46  โรงเรียนวัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์) 128
3 2.34
7 5.47
9 7.03
0 0.00
0 0.00
109 85.16
19 14.84%
47  โรงเรียนบ้านรางห้าตำลึง(สายบุญเรืองราษฎร์รังสรรค์) 14
0 0.00
0 0.00
2 14.29
0 0.00
0 0.00
12 85.71
2 14.29%
48  โรงเรียนวัดปากสมุทร(ไวยวุฒิชนานุสรณ์) 175
3 1.71
3 1.71
11 6.29
4 2.29
4 2.29
150 85.71
25 14.29%
49  โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ 93
1 1.08
1 1.08
9 9.68
0 0.00
1 1.08
81 87.10
12 12.90%
50  โรงเรียนวัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง) 103
4 3.88
0 0.00
9 8.74
0 0.00
0 0.00
90 87.38
13 12.62%
51  โรงเรียนบ้านแพรกหนามแดง 35
0 0.00
1 2.86
3 8.57
0 0.00
0 0.00
31 88.57
4 11.43%
52  โรงเรียนวัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง) 132
0 0.00
0 0.00
15 11.36
0 0.00
0 0.00
117 88.64
15 11.36%
53  โรงเรียนบ้านคลองบางกก 91
0 0.00
5 5.49
5 5.49
0 0.00
0 0.00
81 89.01
10 10.99%
54  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว) 169
6 3.55
5 2.96
6 3.55
1 0.59
0 0.00
151 89.35
18 10.65%
55  โรงเรียนวัดบางประจันต์(หวังเจริญราษฎร์นุกูล) 69
4 5.80
0 0.00
3 4.35
0 0.00
0 0.00
62 89.86
7 10.14%
56  โรงเรียนวัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ) 84
1 1.19
0 0.00
7 8.33
0 0.00
0 0.00
76 90.48
8 9.52%
57  โรงเรียนวัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา) 47
1 2.13
2 4.26
1 2.13
0 0.00
0 0.00
43 91.49
4 8.51%
58  โรงเรียนบ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี) 84
2 2.38
1 1.19
3 3.57
1 1.19
0 0.00
77 91.67
7 8.33%
59  โรงเรียนวัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์) 108
4 3.70
2 1.85
3 2.78
0 0.00
0 0.00
99 91.67
9 8.33%
60  โรงเรียนวัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์) 108
2 1.85
1 0.93
5 4.63
1 0.93
0 0.00
99 91.67
9 8.33%
61  โรงเรียนวัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล) 137
2 1.46
3 2.19
5 3.65
1 0.73
0 0.00
126 91.97
11 8.03%
62  โรงเรียน วัดเกตการาม(พรหมสุวัฒน์วิทยาคาร) 77
2 2.60
0 0.00
3 3.90
0 0.00
0 0.00
72 93.51
5 6.49%
63  โรงเรียนวัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์) 77
3 3.90
0 0.00
2 2.60
0 0.00
0 0.00
72 93.51
5 6.49%
64  โรงเรียนวัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์) 124
1 0.81
1 0.81
3 2.42
0 0.00
2 1.61
117 94.35
7 5.65%
65  โรงเรียนวัดสวนแก้ว 101
0 0.00
0 0.00
5 4.95
0 0.00
0 0.00
96 95.05
5 4.95%
66  โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ 102
1 0.98
2 1.96
2 1.96
0 0.00
0 0.00
97 95.10
5 4.90%
67  โรงเรียนวัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล) 48
0 0.00
0 0.00
2 4.17
0 0.00
0 0.00
46 95.83
2 4.17%
68  โรงเรียนวัดศรัทธาธรรม 98
0 0.00
0 0.00
4 4.08
0 0.00
0 0.00
94 95.92
4 4.08%
69  โรงเรียนคลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ) 52
0 0.00
0 0.00
2 3.85
0 0.00
0 0.00
50 96.15
2 3.85%
70  โรงเรียนวัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล) 107
0 0.00
0 0.00
1 0.93
0 0.00
0 0.00
106 99.07
1 0.93%
71  โรงเรียนวัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล) 41
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
41 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  9,731 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  502 5.16
เตี้ย  302 3.10
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,034 10.63
ผอมและเตี้ย  128 1.32
อ้วนและเตี้ย  243 2.50
ไม่มีภาวะโภชนาการ  7,522 77.30
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 2,209 คน


22.70%


Powered By www.thaieducation.net