ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สมุทรสงคราม
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

จำนวนโรงเรียน 69 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 69 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร) 69
7 10.14
5 7.25
4 5.80
9 13.04
4 5.80
40 57.97
29 42.03%
2  โรงเรียนวัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) 162
24 14.81
14 8.64
13 8.02
9 5.56
5 3.09
97 59.88
65 40.12%
3  โรงเรียนบ้านต้นลำแพน 13
1 7.69
1 7.69
3 23.08
0 0.00
0 0.00
8 61.54
5 38.46%
4  โรงเรียนบ้านเขตเมือง 141
27 19.15
6 4.26
20 14.18
1 0.71
0 0.00
87 61.70
54 38.30%
5  โรงเรียนวัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) 165
7 4.24
8 4.85
17 10.30
15 9.09
16 9.70
102 61.82
63 38.18%
6  โรงเรียนวัดจุฬามณี(มาลยานุสาวรีย์) 11
0 0.00
1 9.09
3 27.27
0 0.00
0 0.00
7 63.64
4 36.36%
7  โรงเรียน วัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์) 69
10 14.49
0 0.00
3 4.35
0 0.00
11 15.94
45 65.22
24 34.78%
8  โรงเรียนวัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล) 86
8 9.30
5 5.81
16 18.60
0 0.00
0 0.00
57 66.28
29 33.72%
9  โรงเรียนวัดเทพประสิทธิ์คณาวาส(ฉ่ำบุญรอดชนูทิศ) 319
27 8.46
19 5.96
22 6.90
20 6.27
16 5.02
215 67.40
104 32.60%
10  โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1411
119 8.43
68 4.82
271 19.21
0 0.00
0 0.00
953 67.54
458 32.46%
11  โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1357
70 5.16
51 3.76
176 12.97
30 2.21
102 7.52
928 68.39
429 31.61%
12  โรงเรียนวัดคลองโคน 54
6 11.11
1 1.85
5 9.26
0 0.00
5 9.26
37 68.52
17 31.48%
13  โรงเรียนบ้านตะวันจาก 123
7 5.69
5 4.07
24 19.51
1 0.81
0 0.00
86 69.92
37 30.08%
14  โรงเรียนวัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส) 44
3 6.82
3 6.82
7 15.91
0 0.00
0 0.00
31 70.45
13 29.55%
15  โรงเรียนวัดลาดเป้ง 254
19 7.48
13 5.12
19 7.48
14 5.51
10 3.94
179 70.47
75 29.53%
16  โรงเรียนวัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์) 41
3 7.32
0 0.00
9 21.95
0 0.00
0 0.00
29 70.73
12 29.27%
17  โรงเรียนอนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล) 144
17 11.81
9 6.25
14 9.72
1 0.69
0 0.00
103 71.53
41 28.47%
18  โรงเรียนวัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร) 76
11 14.47
4 5.26
6 7.89
0 0.00
0 0.00
55 72.37
21 27.63%
19  โรงเรียนวัดมณีสรรค์(ไสวประชานุสรณ์) 31
4 12.90
2 6.45
1 3.23
0 0.00
1 3.23
23 74.19
8 25.81%
20  โรงเรียนวัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง) 163
7 4.29
7 4.29
28 17.18
0 0.00
0 0.00
121 74.23
42 25.77%
21  โรงเรียนวัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์) 70
6 8.57
4 5.71
3 4.29
2 2.86
3 4.29
52 74.29
18 25.71%
22  โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ 95
4 4.21
4 4.21
12 12.63
0 0.00
4 4.21
71 74.74
24 25.26%
23  โรงเรียนศาลจ้าวอาม้า 56
3 5.36
2 3.57
8 14.29
1 1.79
0 0.00
42 75.00
14 25.00%
24  โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง 157
10 6.37
6 3.82
20 12.74
2 1.27
0 0.00
119 75.80
38 24.20%
25  โรงเรียนวัดบางแคกลาง(ไพลประชานุกูล) 38
2 5.26
2 5.26
5 13.16
0 0.00
0 0.00
29 76.32
9 23.68%
26  โรงเรียนวัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล) 81
0 0.00
0 0.00
12 14.81
0 0.00
7 8.64
62 76.54
19 23.46%
27  โรงเรียนบ้านบางบ่อ 73
3 4.11
1 1.37
6 8.22
3 4.11
4 5.48
56 76.71
17 23.29%
28  โรงเรียนวัดเสด็จ(สุทธิวิทยานุสรณ์) 56
8 14.29
0 0.00
3 5.36
2 3.57
0 0.00
43 76.79
13 23.21%
29  โรงเรียนบ้านรางห้าตำลึง(สายบุญเรืองราษฎร์รังสรรค์) 13
2 15.38
0 0.00
1 7.69
0 0.00
0 0.00
10 76.92
3 23.08%
30  โรงเรียนวัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล) 172
6 3.49
9 5.23
24 13.95
0 0.00
0 0.00
133 77.33
39 22.67%
31  โรงเรียนวัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์) 80
3 3.75
3 3.75
11 13.75
1 1.25
0 0.00
62 77.50
18 22.50%
32  โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 141
9 6.38
6 4.26
6 4.26
7 4.96
3 2.13
110 78.01
31 21.99%
33  โรงเรียนวัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร) 370
22 5.95
21 5.68
11 2.97
15 4.05
11 2.97
290 78.38
80 21.62%
34  โรงเรียนวัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ) 304
16 5.26
15 4.93
27 8.88
7 2.30
0 0.00
239 78.62
65 21.38%
35  โรงเรียนบ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ) 91
6 6.59
0 0.00
4 4.40
6 6.59
3 3.30
72 79.12
19 20.88%
36  โรงเรียนบ้านลาดใหญ่สามัคคี 168
9 5.36
6 3.57
19 11.31
0 0.00
0 0.00
134 79.76
34 20.24%
37  โรงเรียนวัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง) 25
0 0.00
0 0.00
3 12.00
2 8.00
0 0.00
20 80.00
5 20.00%
38  โรงเรียนวัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) 180
10 5.56
7 3.89
14 7.78
3 1.67
1 0.56
145 80.56
35 19.44%
39  โรงเรียนบ้านฉู่ฉี่ 57
0 0.00
0 0.00
11 19.30
0 0.00
0 0.00
46 80.70
11 19.30%
40  โรงเรียนวัดธรรมประสิทธิ์ 105
2 1.90
0 0.00
18 17.14
0 0.00
0 0.00
85 80.95
20 19.05%
41  โรงเรียนวัดช่องลม(ธรรมโชติ) 135
10 7.41
2 1.48
13 9.63
0 0.00
0 0.00
110 81.48
25 18.52%
42  โรงเรียนวัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์) 108
9 8.33
3 2.78
7 6.48
0 0.00
0 0.00
89 82.41
19 17.59%
43  โรงเรียนวัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70 88
3 3.41
3 3.41
9 10.23
0 0.00
0 0.00
73 82.95
15 17.05%
44  โรงเรียนวัดแก้วเจริญ(เฟื้อบำรุง) 37
0 0.00
1 2.70
5 13.51
0 0.00
0 0.00
31 83.78
6 16.22%
45  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว) 173
8 4.62
7 4.05
8 4.62
3 1.73
0 0.00
147 84.97
26 15.03%
46  โรงเรียนวัดจันทร์เจริญสุข 54
2 3.70
1 1.85
5 9.26
0 0.00
0 0.00
46 85.19
8 14.81%
47  โรงเรียนศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี) 28
2 7.14
0 0.00
2 7.14
0 0.00
0 0.00
24 85.71
4 14.29%
48  โรงเรียนวัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง) 132
0 0.00
0 0.00
16 12.12
0 0.00
0 0.00
116 87.88
16 12.12%
49  โรงเรียนวัดปากสมุทร(ไวยวุฒิชนานุสรณ์) 175
3 1.71
3 1.71
7 4.00
4 2.29
4 2.29
154 88.00
21 12.00%
50  โรงเรียนบ้านคลองบางกก 93
1 1.08
5 5.38
5 5.38
0 0.00
0 0.00
82 88.17
11 11.83%
51  โรงเรียนบ้านแพรกหนามแดง 36
0 0.00
1 2.78
3 8.33
0 0.00
0 0.00
32 88.89
4 11.11%
52  โรงเรียนบ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี) 84
3 3.57
2 2.38
3 3.57
0 0.00
1 1.19
75 89.29
9 10.71%
53  โรงเรียนวัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ) 85
1 1.18
1 1.18
7 8.24
0 0.00
0 0.00
76 89.41
9 10.59%
54  โรงเรียนวัดบางประจันต์(หวังเจริญราษฎร์นุกูล) 69
4 5.80
0 0.00
3 4.35
0 0.00
0 0.00
62 89.86
7 10.14%
55  โรงเรียนวัดศรัทธาธรรม 104
3 2.88
2 1.92
3 2.88
1 0.96
1 0.96
94 90.38
10 9.62%
56  โรงเรียนวัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์) 108
2 1.85
2 1.85
5 4.63
1 0.93
0 0.00
98 90.74
10 9.26%
57  โรงเรียนวัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์) 79
3 3.80
0 0.00
4 5.06
0 0.00
0 0.00
72 91.14
7 8.86%
58  โรงเรียนวัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง) 103
2 1.94
0 0.00
7 6.80
0 0.00
0 0.00
94 91.26
9 8.74%
59  โรงเรียนวัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล) 137
2 1.46
3 2.19
5 3.65
1 0.73
0 0.00
126 91.97
11 8.03%
60  โรงเรียนคลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ) 52
2 3.85
0 0.00
2 3.85
0 0.00
0 0.00
48 92.31
4 7.69%
61  โรงเรียนวัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์) 128
2 1.56
5 3.91
2 1.56
0 0.00
0 0.00
119 92.97
9 7.03%
62  โรงเรียนวัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์) 124
5 4.03
0 0.00
3 2.42
0 0.00
0 0.00
116 93.55
8 6.45%
63  โรงเรียนวัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา) 47
0 0.00
1 2.13
2 4.26
0 0.00
0 0.00
44 93.62
3 6.38%
64  โรงเรียนวัดสวนแก้ว 102
0 0.00
0 0.00
6 5.88
0 0.00
0 0.00
96 94.12
6 5.88%
65  โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ 102
2 1.96
1 0.98
0 0.00
1 0.98
1 0.98
97 95.10
5 4.90%
66  โรงเรียนวัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล) 48
0 0.00
0 0.00
2 4.17
0 0.00
0 0.00
46 95.83
2 4.17%
67  โรงเรียนวัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล) 108
0 0.00
0 0.00
1 0.93
0 0.00
0 0.00
107 99.07
1 0.93%
68  โรงเรียนวัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล) 41
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
41 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  9,645 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  567 5.88
เตี้ย  351 3.64
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,014 10.51
ผอมและเตี้ย  162 1.68
อ้วนและเตี้ย  213 2.21
ไม่มีภาวะโภชนาการ  7,338 76.08
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 2,307 คน


23.92%


Powered By www.thaieducation.net