ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สมุทรสงคราม
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

จำนวนโรงเรียน 71 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 71 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดตะโหนดราย(พรหมสวัสดิ์สาทร) 8
3 37.50
0 0.00
0 0.00
1 12.50
0 0.00
4 50.00
4 50.00%
2  โรงเรียนวัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร) 69
7 10.14
5 7.25
4 5.80
9 13.04
4 5.80
40 57.97
29 42.03%
3  โรงเรียนวัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) 162
24 14.81
14 8.64
13 8.02
9 5.56
5 3.09
97 59.88
65 40.12%
4  โรงเรียนบ้านต้นลำแพน 13
1 7.69
1 7.69
3 23.08
0 0.00
0 0.00
8 61.54
5 38.46%
5  โรงเรียนบ้านเขตเมือง 141
27 19.15
6 4.26
20 14.18
1 0.71
0 0.00
87 61.70
54 38.30%
6  โรงเรียนวัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) 165
7 4.24
8 4.85
17 10.30
15 9.09
16 9.70
102 61.82
63 38.18%
7  โรงเรียนวัดจุฬามณี(มาลยานุสาวรีย์) 11
0 0.00
1 9.09
3 27.27
0 0.00
0 0.00
7 63.64
4 36.36%
8  โรงเรียน วัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์) 69
10 14.49
0 0.00
3 4.35
0 0.00
11 15.94
45 65.22
24 34.78%
9  โรงเรียนวัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล) 86
8 9.30
5 5.81
16 18.60
0 0.00
0 0.00
57 66.28
29 33.72%
10  โรงเรียนจตุวัฏมหาราชานุสรณ์ 6
0 0.00
0 0.00
1 16.67
1 16.67
0 0.00
4 66.67
2 33.33%
11  โรงเรียนวัดเทพประสิทธิ์คณาวาส(ฉ่ำบุญรอดชนูทิศ) 319
27 8.46
19 5.96
22 6.90
20 6.27
16 5.02
215 67.40
104 32.60%
12  โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1411
119 8.43
68 4.82
271 19.21
0 0.00
0 0.00
953 67.54
458 32.46%
13  โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1357
70 5.16
51 3.76
176 12.97
30 2.21
102 7.52
928 68.39
429 31.61%
14  โรงเรียนวัดคลองโคน 54
6 11.11
1 1.85
5 9.26
0 0.00
5 9.26
37 68.52
17 31.48%
15  โรงเรียนบ้านตะวันจาก 123
7 5.69
5 4.07
24 19.51
1 0.81
0 0.00
86 69.92
37 30.08%
16  โรงเรียนวัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส) 44
3 6.82
3 6.82
7 15.91
0 0.00
0 0.00
31 70.45
13 29.55%
17  โรงเรียนวัดลาดเป้ง 254
19 7.48
13 5.12
19 7.48
14 5.51
10 3.94
179 70.47
75 29.53%
18  โรงเรียนวัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์) 41
3 7.32
0 0.00
9 21.95
0 0.00
0 0.00
29 70.73
12 29.27%
19  โรงเรียนอนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล) 144
17 11.81
9 6.25
14 9.72
1 0.69
0 0.00
103 71.53
41 28.47%
20  โรงเรียนวัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร) 76
11 14.47
4 5.26
6 7.89
0 0.00
0 0.00
55 72.37
21 27.63%
21  โรงเรียนวัดมณีสรรค์(ไสวประชานุสรณ์) 31
4 12.90
2 6.45
1 3.23
0 0.00
1 3.23
23 74.19
8 25.81%
22  โรงเรียนวัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง) 163
7 4.29
7 4.29
28 17.18
0 0.00
0 0.00
121 74.23
42 25.77%
23  โรงเรียนวัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์) 70
6 8.57
4 5.71
3 4.29
2 2.86
3 4.29
52 74.29
18 25.71%
24  โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ 95
4 4.21
4 4.21
12 12.63
0 0.00
4 4.21
71 74.74
24 25.26%
25  โรงเรียนศาลจ้าวอาม้า 56
3 5.36
2 3.57
8 14.29
1 1.79
0 0.00
42 75.00
14 25.00%
26  โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง 157
10 6.37
6 3.82
20 12.74
2 1.27
0 0.00
119 75.80
38 24.20%
27  โรงเรียนวัดบางแคกลาง(ไพลประชานุกูล) 38
2 5.26
2 5.26
5 13.16
0 0.00
0 0.00
29 76.32
9 23.68%
28  โรงเรียนวัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล) 81
0 0.00
0 0.00
12 14.81
0 0.00
7 8.64
62 76.54
19 23.46%
29  โรงเรียนบ้านบางบ่อ 73
3 4.11
1 1.37
6 8.22
3 4.11
4 5.48
56 76.71
17 23.29%
30  โรงเรียนวัดเสด็จ(สุทธิวิทยานุสรณ์) 56
8 14.29
0 0.00
3 5.36
2 3.57
0 0.00
43 76.79
13 23.21%
31  โรงเรียนบ้านรางห้าตำลึง(สายบุญเรืองราษฎร์รังสรรค์) 13
2 15.38
0 0.00
1 7.69
0 0.00
0 0.00
10 76.92
3 23.08%
32  โรงเรียนวัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล) 172
6 3.49
9 5.23
24 13.95
0 0.00
0 0.00
133 77.33
39 22.67%
33  โรงเรียนวัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์) 80
3 3.75
3 3.75
11 13.75
1 1.25
0 0.00
62 77.50
18 22.50%
34  โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 141
9 6.38
6 4.26
6 4.26
7 4.96
3 2.13
110 78.01
31 21.99%
35  โรงเรียนวัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร) 370
22 5.95
21 5.68
11 2.97
15 4.05
11 2.97
290 78.38
80 21.62%
36  โรงเรียนวัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ) 304
16 5.26
15 4.93
27 8.88
7 2.30
0 0.00
239 78.62
65 21.38%
37  โรงเรียนบ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ) 91
6 6.59
0 0.00
4 4.40
6 6.59
3 3.30
72 79.12
19 20.88%
38  โรงเรียนบ้านลาดใหญ่สามัคคี 168
9 5.36
6 3.57
19 11.31
0 0.00
0 0.00
134 79.76
34 20.24%
39  โรงเรียนวัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง) 25
0 0.00
0 0.00
3 12.00
2 8.00
0 0.00
20 80.00
5 20.00%
40  โรงเรียนวัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) 180
10 5.56
7 3.89
14 7.78
3 1.67
1 0.56
145 80.56
35 19.44%
41  โรงเรียนบ้านฉู่ฉี่ 57
0 0.00
0 0.00
11 19.30
0 0.00
0 0.00
46 80.70
11 19.30%
42  โรงเรียนวัดธรรมประสิทธิ์ 105
2 1.90
0 0.00
18 17.14
0 0.00
0 0.00
85 80.95
20 19.05%
43  โรงเรียนวัดช่องลม(ธรรมโชติ) 135
10 7.41
2 1.48
13 9.63
0 0.00
0 0.00
110 81.48
25 18.52%
44  โรงเรียนวัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์) 108
9 8.33
3 2.78
7 6.48
0 0.00
0 0.00
89 82.41
19 17.59%
45  โรงเรียนวัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70 88
3 3.41
3 3.41
9 10.23
0 0.00
0 0.00
73 82.95
15 17.05%
46  โรงเรียนวัดแก้วเจริญ(เฟื้อบำรุง) 37
0 0.00
1 2.70
5 13.51
0 0.00
0 0.00
31 83.78
6 16.22%
47  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว) 173
8 4.62
7 4.05
8 4.62
3 1.73
0 0.00
147 84.97
26 15.03%
48  โรงเรียนวัดจันทร์เจริญสุข 54
2 3.70
1 1.85
5 9.26
0 0.00
0 0.00
46 85.19
8 14.81%
49  โรงเรียนศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี) 28
2 7.14
0 0.00
2 7.14
0 0.00
0 0.00
24 85.71
4 14.29%
50  โรงเรียนวัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง) 132
0 0.00
0 0.00
16 12.12
0 0.00
0 0.00
116 87.88
16 12.12%
51  โรงเรียนวัดปากสมุทร(ไวยวุฒิชนานุสรณ์) 175
3 1.71
3 1.71
7 4.00
4 2.29
4 2.29
154 88.00
21 12.00%
52  โรงเรียนบ้านคลองบางกก 93
1 1.08
5 5.38
5 5.38
0 0.00
0 0.00
82 88.17
11 11.83%
53  โรงเรียนบ้านแพรกหนามแดง 36
0 0.00
1 2.78
3 8.33
0 0.00
0 0.00
32 88.89
4 11.11%
54  โรงเรียนบ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี) 84
3 3.57
2 2.38
3 3.57
0 0.00
1 1.19
75 89.29
9 10.71%
55  โรงเรียนวัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ) 85
1 1.18
1 1.18
7 8.24
0 0.00
0 0.00
76 89.41
9 10.59%
56  โรงเรียนวัดบางประจันต์(หวังเจริญราษฎร์นุกูล) 69
4 5.80
0 0.00
3 4.35
0 0.00
0 0.00
62 89.86
7 10.14%
57  โรงเรียนวัดศรัทธาธรรม 104
3 2.88
2 1.92
3 2.88
1 0.96
1 0.96
94 90.38
10 9.62%
58  โรงเรียนวัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์) 108
2 1.85
2 1.85
5 4.63
1 0.93
0 0.00
98 90.74
10 9.26%
59  โรงเรียน วัดเกตการาม(พรหมสุวัฒน์วิทยาคาร) 77
2 2.60
0 0.00
5 6.49
0 0.00
0 0.00
70 90.91
7 9.09%
60  โรงเรียนวัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์) 79
3 3.80
0 0.00
4 5.06
0 0.00
0 0.00
72 91.14
7 8.86%
61  โรงเรียนวัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง) 103
2 1.94
0 0.00
7 6.80
0 0.00
0 0.00
94 91.26
9 8.74%
62  โรงเรียนวัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล) 137
2 1.46
3 2.19
5 3.65
1 0.73
0 0.00
126 91.97
11 8.03%
63  โรงเรียนคลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ) 52
2 3.85
0 0.00
2 3.85
0 0.00
0 0.00
48 92.31
4 7.69%
64  โรงเรียนวัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์) 128
2 1.56
5 3.91
2 1.56
0 0.00
0 0.00
119 92.97
9 7.03%
65  โรงเรียนวัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์) 124
5 4.03
0 0.00
3 2.42
0 0.00
0 0.00
116 93.55
8 6.45%
66  โรงเรียนวัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา) 47
0 0.00
1 2.13
2 4.26
0 0.00
0 0.00
44 93.62
3 6.38%
67  โรงเรียนวัดสวนแก้ว 102
0 0.00
0 0.00
6 5.88
0 0.00
0 0.00
96 94.12
6 5.88%
68  โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ 102
2 1.96
1 0.98
0 0.00
1 0.98
1 0.98
97 95.10
5 4.90%
69  โรงเรียนวัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล) 48
0 0.00
0 0.00
2 4.17
0 0.00
0 0.00
46 95.83
2 4.17%
70  โรงเรียนวัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล) 108
0 0.00
0 0.00
1 0.93
0 0.00
0 0.00
107 99.07
1 0.93%
71  โรงเรียนวัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล) 41
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
41 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  9,736 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  572 5.88
เตี้ย  351 3.61
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,020 10.48
ผอมและเตี้ย  164 1.68
อ้วนและเตี้ย  213 2.19
ไม่มีภาวะโภชนาการ  7,416 76.17
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 2,320 คน


23.83%


Powered By www.thaieducation.net