ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สมุทรสงคราม
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

จำนวนโรงเรียน 71 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 71 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านต้นลำแพน 13
2 15.38
2 15.38
5 38.46
1 7.69
0 0.00
3 23.08
10 76.92%
2  โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1357
130 9.58
80 5.90
312 22.99
66 4.86
92 6.78
677 49.89
680 50.11%
3  โรงเรียนวัดตะโหนดราย(พรหมสวัสดิ์สาทร) 8
3 37.50
0 0.00
0 0.00
1 12.50
0 0.00
4 50.00
4 50.00%
4  โรงเรียนวัดมณีสรรค์(ไสวประชานุสรณ์) 33
11 33.33
4 12.12
1 3.03
0 0.00
0 0.00
17 51.52
16 48.48%
5  โรงเรียน วัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์) 70
4 5.71
1 1.43
14 20.00
5 7.14
8 11.43
38 54.29
32 45.71%
6  โรงเรียนวัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) 150
27 18.00
12 8.00
14 9.33
7 4.67
5 3.33
85 56.67
65 43.33%
7  โรงเรียนวัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร) 70
6 8.57
6 8.57
6 8.57
6 8.57
5 7.14
41 58.57
29 41.43%
8  โรงเรียนบ้านลาดใหญ่สามัคคี 168
29 17.26
10 5.95
25 14.88
0 0.00
0 0.00
104 61.90
64 38.10%
9  โรงเรียนวัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล) 87
8 9.20
6 6.90
18 20.69
0 0.00
0 0.00
55 63.22
32 36.78%
10  โรงเรียนวัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล) 172
19 11.05
19 11.05
24 13.95
0 0.00
0 0.00
110 63.95
62 36.05%
11  โรงเรียนบ้านตะวันจาก 119
8 6.72
6 5.04
26 21.85
1 0.84
1 0.84
77 64.71
42 35.29%
12  โรงเรียนวัดบางประจันต์(หวังเจริญราษฎร์นุกูล) 75
10 13.33
0 0.00
1 1.33
7 9.33
8 10.67
49 65.33
26 34.67%
13  โรงเรียนจตุวัฏมหาราชานุสรณ์ 6
1 16.67
0 0.00
1 16.67
0 0.00
0 0.00
4 66.67
2 33.33%
14  โรงเรียนวัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล) 87
8 9.20
5 5.75
16 18.39
0 0.00
0 0.00
58 66.67
29 33.33%
15  โรงเรียนศาลจ้าวอาม้า 54
6 11.11
2 3.70
6 11.11
1 1.85
2 3.70
37 68.52
17 31.48%
16  โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1412
113 8.00
65 4.60
264 18.70
0 0.00
0 0.00
970 68.70
442 31.30%
17  โรงเรียนวัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) 167
7 4.19
8 4.79
8 4.79
15 8.98
14 8.38
115 68.86
52 31.14%
18  โรงเรียนคลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ) 55
4 7.27
3 5.45
4 7.27
3 5.45
3 5.45
38 69.09
17 30.91%
19  โรงเรียนบ้านบางบ่อ 70
2 2.86
1 1.43
11 15.71
4 5.71
3 4.29
49 70.00
21 30.00%
20  โรงเรียนวัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์) 109
3 2.75
3 2.75
8 7.34
6 5.50
11 10.09
78 71.56
31 28.44%
21  โรงเรียนวัดคลองโคน 54
6 11.11
0 0.00
5 9.26
0 0.00
4 7.41
39 72.22
15 27.78%
22  โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ 101
12 11.88
5 4.95
8 7.92
0 0.00
3 2.97
73 72.28
28 27.72%
23  โรงเรียนวัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์) 81
4 4.94
3 3.70
14 17.28
0 0.00
1 1.23
59 72.84
22 27.16%
24  โรงเรียนวัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์) 41
1 2.44
0 0.00
10 24.39
0 0.00
0 0.00
30 73.17
11 26.83%
25  โรงเรียนวัดลาดเป้ง 250
19 7.60
17 6.80
11 4.40
16 6.40
0 0.00
187 74.80
63 25.20%
26  โรงเรียนอนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล) 149
15 10.07
2 1.34
16 10.74
4 2.68
0 0.00
112 75.17
37 24.83%
27  โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง 156
9 5.77
7 4.49
15 9.62
1 0.64
6 3.85
118 75.64
38 24.36%
28  โรงเรียนวัดช่องลม(ธรรมโชติ) 134
13 9.70
3 2.24
16 11.94
0 0.00
0 0.00
102 76.12
32 23.88%
29  โรงเรียนวัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง) 160
5 3.13
5 3.13
19 11.88
9 5.63
0 0.00
122 76.25
38 23.75%
30  โรงเรียนบ้านฉู่ฉี่ 56
0 0.00
0 0.00
13 23.21
0 0.00
0 0.00
43 76.79
13 23.21%
31  โรงเรียนวัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร) 78
13 16.67
5 6.41
0 0.00
0 0.00
0 0.00
60 76.92
18 23.08%
32  โรงเรียนวัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์) 83
5 6.02
5 6.02
5 6.02
1 1.20
3 3.61
64 77.11
19 22.89%
33  โรงเรียนวัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ) 83
5 6.02
1 1.20
13 15.66
0 0.00
0 0.00
64 77.11
19 22.89%
34  โรงเรียนบ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ) 90
6 6.67
0 0.00
4 4.44
6 6.67
4 4.44
70 77.78
20 22.22%
35  โรงเรียนวัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร) 369
25 6.78
28 7.59
9 2.44
0 0.00
16 4.34
291 78.86
78 21.14%
36  โรงเรียนวัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส) 43
2 4.65
3 6.98
4 9.30
0 0.00
0 0.00
34 79.07
9 20.93%
37  โรงเรียนบ้านเขตเมือง 140
13 9.29
0 0.00
15 10.71
0 0.00
0 0.00
112 80.00
28 20.00%
38  โรงเรียนวัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง) 25
0 0.00
0 0.00
3 12.00
2 8.00
0 0.00
20 80.00
5 20.00%
39  โรงเรียนวัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์) 108
16 14.81
0 0.00
5 4.63
0 0.00
0 0.00
87 80.56
21 19.44%
40  โรงเรียนวัดธรรมประสิทธิ์ 105
4 3.81
1 0.95
15 14.29
0 0.00
0 0.00
85 80.95
20 19.05%
41  โรงเรียนวัดจุฬามณี(มาลยานุสาวรีย์) 16
1 6.25
0 0.00
2 12.50
0 0.00
0 0.00
13 81.25
3 18.75%
42  โรงเรียนวัดเทพประสิทธิ์คณาวาส(ฉ่ำบุญรอดชนูทิศ) 324
22 6.79
14 4.32
22 6.79
2 0.62
0 0.00
264 81.48
60 18.52%
43  โรงเรียนวัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล) 38
3 7.89
2 5.26
1 2.63
1 2.63
0 0.00
31 81.58
7 18.42%
44  โรงเรียนบ้านคลองบางกก 93
1 1.08
9 9.68
7 7.53
0 0.00
0 0.00
76 81.72
17 18.28%
45  โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ 97
5 5.15
0 0.00
12 12.37
0 0.00
0 0.00
80 82.47
17 17.53%
46  โรงเรียนวัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์) 119
1 0.84
0 0.00
10 8.40
8 6.72
1 0.84
99 83.19
20 16.81%
47  โรงเรียนบ้านแพรกหนามแดง 36
1 2.78
0 0.00
1 2.78
4 11.11
0 0.00
30 83.33
6 16.67%
48  โรงเรียนวัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ) 307
13 4.23
12 3.91
26 8.47
0 0.00
0 0.00
256 83.39
51 16.61%
49  โรงเรียนบ้านรางห้าตำลึง(สายบุญเรืองราษฎร์รังสรรค์) 14
2 14.29
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
12 85.71
2 14.29%
50  โรงเรียนวัดแก้วเจริญ(เฟื้อบำรุง) 42
0 0.00
1 2.38
5 11.90
0 0.00
0 0.00
36 85.71
6 14.29%
51  โรงเรียนวัดบางแคกลาง(ไพลประชานุกูล) 37
2 5.41
0 0.00
2 5.41
1 2.70
0 0.00
32 86.49
5 13.51%
52  โรงเรียนวัดจันทร์เจริญสุข 57
1 1.75
3 5.26
3 5.26
0 0.00
0 0.00
50 87.72
7 12.28%
53  โรงเรียนวัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์) 70
2 2.86
2 2.86
2 2.86
1 1.43
1 1.43
62 88.57
8 11.43%
54  โรงเรียนวัดสวนแก้ว 97
3 3.09
1 1.03
5 5.15
2 2.06
0 0.00
86 88.66
11 11.34%
55  โรงเรียน วัดเกตการาม(พรหมสุวัฒน์วิทยาคาร) 72
0 0.00
1 1.39
7 9.72
0 0.00
0 0.00
64 88.89
8 11.11%
56  โรงเรียนบ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี) 84
3 3.57
0 0.00
6 7.14
0 0.00
0 0.00
75 89.29
9 10.71%
57  โรงเรียนวัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง) 132
0 0.00
0 0.00
14 10.61
0 0.00
0 0.00
118 89.39
14 10.61%
58  โรงเรียนวัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์) 119
3 2.52
1 0.84
8 6.72
0 0.00
0 0.00
107 89.92
12 10.08%
59  โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 140
2 1.43
1 0.71
2 1.43
7 5.00
2 1.43
126 90.00
14 10.00%
60  โรงเรียนวัดศรัทธาธรรม 101
4 3.96
0 0.00
2 1.98
3 2.97
1 0.99
91 90.10
10 9.90%
61  โรงเรียนวัดปากสมุทร(ไวยวุฒิชนานุสรณ์) 175
3 1.71
3 1.71
7 4.00
0 0.00
4 2.29
158 90.29
17 9.71%
62  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว) 172
4 2.33
0 0.00
8 4.65
3 1.74
0 0.00
157 91.28
15 8.72%
63  โรงเรียนวัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70 85
0 0.00
0 0.00
6 7.06
1 1.18
0 0.00
78 91.76
7 8.24%
64  โรงเรียนวัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง) 105
1 0.95
5 4.76
0 0.00
2 1.90
0 0.00
97 92.38
8 7.62%
65  โรงเรียนวัดเสด็จ(สุทธิวิทยานุสรณ์) 55
0 0.00
0 0.00
4 7.27
0 0.00
0 0.00
51 92.73
4 7.27%
66  โรงเรียนวัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา) 46
0 0.00
1 2.17
2 4.35
0 0.00
0 0.00
43 93.48
3 6.52%
67  โรงเรียนวัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล) 137
3 2.19
0 0.00
4 2.92
0 0.00
0 0.00
130 94.89
7 5.11%
68  โรงเรียนวัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล) 49
0 0.00
0 0.00
1 2.04
0 0.00
0 0.00
48 97.96
1 2.04%
69  โรงเรียนวัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล) 108
0 0.00
0 0.00
2 1.85
0 0.00
0 0.00
106 98.15
2 1.85%
70  โรงเรียนวัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) 174
1 0.57
0 0.00
1 0.57
0 0.00
0 0.00
172 98.85
2 1.15%
71  โรงเรียนศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี) 29
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
29 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  9,718 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  655 6.74
เตี้ย  374 3.85
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,136 11.69
ผอมและเตี้ย  197 2.03
อ้วนและเตี้ย  198 2.04
ไม่มีภาวะโภชนาการ  7,158 73.66
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 2,560 คน


26.34%


Powered By www.thaieducation.net