ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สมุทรสงคราม
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

จำนวนโรงเรียน 69 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 69 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านต้นลำแพน 13
2 15.38
2 15.38
4 30.77
1 7.69
0 0.00
4 30.77
9 69.23%
2  โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1357
130 9.58
80 5.90
328 24.17
66 4.86
92 6.78
661 48.71
696 51.29%
3  โรงเรียนวัดมณีสรรค์(ไสวประชานุสรณ์) 33
11 33.33
4 12.12
1 3.03
0 0.00
0 0.00
17 51.52
16 48.48%
4  โรงเรียนวัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล) 87
17 19.54
6 6.90
18 20.69
0 0.00
0 0.00
46 52.87
41 47.13%
5  โรงเรียน วัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์) 70
6 8.57
2 2.86
9 12.86
7 10.00
8 11.43
38 54.29
32 45.71%
6  โรงเรียนวัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) 150
30 20.00
12 8.00
14 9.33
8 5.33
4 2.67
82 54.67
68 45.33%
7  โรงเรียนบ้านบางบ่อ 70
3 4.29
3 4.29
10 14.29
4 5.71
10 14.29
40 57.14
30 42.86%
8  โรงเรียนวัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) 174
19 10.92
18 10.34
12 6.90
11 6.32
11 6.32
103 59.20
71 40.80%
9  โรงเรียนวัดบางประจันต์(หวังเจริญราษฎร์นุกูล) 74
11 14.86
0 0.00
0 0.00
8 10.81
9 12.16
46 62.16
28 37.84%
10  โรงเรียนวัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์) 83
10 12.05
8 9.64
1 1.20
8 9.64
4 4.82
52 62.65
31 37.35%
11  โรงเรียนวัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) 167
5 2.99
9 5.39
12 7.19
14 8.38
21 12.57
106 63.47
61 36.53%
12  โรงเรียนวัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร) 74
6 8.11
6 8.11
3 4.05
6 8.11
6 8.11
47 63.51
27 36.49%
13  โรงเรียนบ้านตะวันจาก 119
8 6.72
6 5.04
26 21.85
1 0.84
1 0.84
77 64.71
42 35.29%
14  โรงเรียนวัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล) 86
8 9.30
5 5.81
16 18.60
0 0.00
0 0.00
57 66.28
29 33.72%
15  โรงเรียนวัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ) 82
12 14.63
2 2.44
13 15.85
0 0.00
0 0.00
55 67.07
27 32.93%
16  โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1411
119 8.43
68 4.82
271 19.21
0 0.00
0 0.00
953 67.54
458 32.46%
17  โรงเรียนวัดลาดเป้ง 250
27 10.80
17 6.80
12 4.80
23 9.20
0 0.00
171 68.40
79 31.60%
18  โรงเรียนวัดคลองโคน 54
6 11.11
1 1.85
6 11.11
0 0.00
4 7.41
37 68.52
17 31.48%
19  โรงเรียนวัดช่องลม(ธรรมโชติ) 132
21 15.91
1 0.76
19 14.39
0 0.00
0 0.00
91 68.94
41 31.06%
20  โรงเรียนวัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์) 81
4 4.94
4 4.94
15 18.52
0 0.00
1 1.23
57 70.37
24 29.63%
21  โรงเรียนบ้านฉู่ฉี่ 55
0 0.00
0 0.00
16 29.09
0 0.00
0 0.00
39 70.91
16 29.09%
22  โรงเรียนศาลจ้าวอาม้า 56
5 8.93
2 3.57
6 10.71
1 1.79
2 3.57
40 71.43
16 28.57%
23  โรงเรียนคลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ) 57
4 7.02
3 5.26
3 5.26
3 5.26
3 5.26
41 71.93
16 28.07%
24  โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ 100
12 12.00
5 5.00
8 8.00
0 0.00
3 3.00
72 72.00
28 28.00%
25  โรงเรียนวัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์) 41
1 2.44
0 0.00
10 24.39
0 0.00
0 0.00
30 73.17
11 26.83%
26  โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ 101
8 7.92
0 0.00
18 17.82
0 0.00
0 0.00
75 74.26
26 25.74%
27  โรงเรียนวัดจุฬามณี(มาลยานุสาวรีย์) 16
1 6.25
0 0.00
3 18.75
0 0.00
0 0.00
12 75.00
4 25.00%
28  โรงเรียนวัดเทพประสิทธิ์คณาวาส(ฉ่ำบุญรอดชนูทิศ) 324
27 8.33
16 4.94
35 10.80
2 0.62
0 0.00
244 75.31
80 24.69%
29  โรงเรียนบ้านแพรกหนามแดง 37
2 5.41
1 2.70
2 5.41
4 10.81
0 0.00
28 75.68
9 24.32%
30  โรงเรียนวัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง) 25
0 0.00
0 0.00
4 16.00
2 8.00
0 0.00
19 76.00
6 24.00%
31  โรงเรียนวัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง) 160
6 3.75
4 2.50
22 13.75
6 3.75
0 0.00
122 76.25
38 23.75%
32  โรงเรียนวัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล) 38
4 10.53
2 5.26
1 2.63
2 5.26
0 0.00
29 76.32
9 23.68%
33  โรงเรียนวัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส) 43
2 4.65
3 6.98
5 11.63
0 0.00
0 0.00
33 76.74
10 23.26%
34  โรงเรียนวัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร) 370
28 7.57
30 8.11
10 2.70
0 0.00
18 4.86
284 76.76
86 23.24%
35  โรงเรียนบ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ) 90
6 6.67
0 0.00
4 4.44
6 6.67
4 4.44
70 77.78
20 22.22%
36  โรงเรียนวัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์) 109
4 3.67
4 3.67
8 7.34
4 3.67
4 3.67
85 77.98
24 22.02%
37  โรงเรียนวัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร) 78
7 8.97
0 0.00
9 11.54
0 0.00
0 0.00
62 79.49
16 20.51%
38  โรงเรียนวัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์) 119
1 0.84
0 0.00
12 10.08
9 7.56
2 1.68
95 79.83
24 20.17%
39  โรงเรียนวัดธรรมประสิทธิ์ 105
4 3.81
1 0.95
16 15.24
0 0.00
0 0.00
84 80.00
21 20.00%
40  โรงเรียนวัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์) 108
7 6.48
2 1.85
12 11.11
0 0.00
0 0.00
87 80.56
21 19.44%
41  โรงเรียนอนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล) 151
5 3.31
2 1.32
20 13.25
2 1.32
0 0.00
122 80.79
29 19.21%
42  โรงเรียนบ้านคลองบางกก 93
1 1.08
9 9.68
7 7.53
0 0.00
0 0.00
76 81.72
17 18.28%
43  โรงเรียนวัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ) 307
20 6.51
14 4.56
22 7.17
0 0.00
0 0.00
251 81.76
56 18.24%
44  โรงเรียนบ้านเขตเมือง 140
12 8.57
2 1.43
10 7.14
0 0.00
0 0.00
116 82.86
24 17.14%
45  โรงเรียนวัดสวนแก้ว 97
4 4.12
3 3.09
7 7.22
2 2.06
0 0.00
81 83.51
16 16.49%
46  โรงเรียนวัดศรัทธาธรรม 104
5 4.81
1 0.96
4 3.85
5 4.81
2 1.92
87 83.65
17 16.35%
47  โรงเรียนวัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์) 70
3 4.29
2 2.86
3 4.29
1 1.43
1 1.43
60 85.71
10 14.29%
48  โรงเรียนวัดแก้วเจริญ(เฟื้อบำรุง) 42
0 0.00
1 2.38
5 11.90
0 0.00
0 0.00
36 85.71
6 14.29%
49  โรงเรียนบ้านรางห้าตำลึง(สายบุญเรืองราษฎร์รังสรรค์) 15
0 0.00
0 0.00
2 13.33
0 0.00
0 0.00
13 86.67
2 13.33%
50  โรงเรียนวัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง) 132
0 0.00
0 0.00
17 12.88
0 0.00
0 0.00
115 87.12
17 12.88%
51  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว) 172
6 3.49
0 0.00
12 6.98
4 2.33
0 0.00
150 87.21
22 12.79%
52  โรงเรียนวัดจันทร์เจริญสุข 57
1 1.75
3 5.26
3 5.26
0 0.00
0 0.00
50 87.72
7 12.28%
53  โรงเรียนวัดบางแคกลาง(ไพลประชานุกูล) 37
1 2.70
0 0.00
2 5.41
1 2.70
0 0.00
33 89.19
4 10.81%
54  โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 140
2 1.43
1 0.71
2 1.43
7 5.00
2 1.43
126 90.00
14 10.00%
55  โรงเรียนวัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์) 119
3 2.52
1 0.84
6 5.04
0 0.00
0 0.00
109 91.60
10 8.40%
56  โรงเรียนวัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70 85
0 0.00
0 0.00
6 7.06
1 1.18
0 0.00
78 91.76
7 8.24%
57  โรงเรียนวัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง) 106
1 0.94
5 4.72
0 0.00
2 1.89
0 0.00
98 92.45
8 7.55%
58  โรงเรียนวัดเสด็จ(สุทธิวิทยานุสรณ์) 55
0 0.00
0 0.00
4 7.27
0 0.00
0 0.00
51 92.73
4 7.27%
59  โรงเรียนบ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี) 84
0 0.00
0 0.00
6 7.14
0 0.00
0 0.00
78 92.86
6 7.14%
60  โรงเรียนวัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา) 46
0 0.00
1 2.17
2 4.35
0 0.00
0 0.00
43 93.48
3 6.52%
61  โรงเรียนวัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล) 137
3 2.19
0 0.00
4 2.92
0 0.00
0 0.00
130 94.89
7 5.11%
62  โรงเรียนวัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล) 49
0 0.00
0 0.00
2 4.08
0 0.00
0 0.00
47 95.92
2 4.08%
63  โรงเรียนวัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล) 108
0 0.00
0 0.00
2 1.85
1 0.93
0 0.00
105 97.22
3 2.78%
64  โรงเรียนบ้านลาดใหญ่สามัคคี 168
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
168 100.00
0 0.00%
65  โรงเรียนวัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล) 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
66  โรงเรียนวัดปากสมุทร(ไวยวุฒิชนานุสรณ์) 175
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
175 100.00
0 0.00%
67  โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง 156
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
156 100.00
0 0.00%
68  โรงเรียนศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี) 29
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
29 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  9,473 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  651 6.87
เตี้ย  372 3.93
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,142 12.06
ผอมและเตี้ย  222 2.34
อ้วนและเตี้ย  212 2.24
ไม่มีภาวะโภชนาการ  6,874 72.56
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 2,599 คน


27.44%


Powered By www.thaieducation.net