ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สมุทรสงคราม
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

จำนวนโรงเรียน 71 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 71 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดตะโหนดราย(พรหมสวัสดิ์สาทร) 8
3 37.50
0 0.00
0 0.00
3 37.50
0 0.00
2 25.00
6 75.00%
2  โรงเรียนบ้านต้นลำแพน 13
2 15.38
2 15.38
4 30.77
1 7.69
0 0.00
4 30.77
9 69.23%
3  โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1357
130 9.58
80 5.90
328 24.17
66 4.86
92 6.78
661 48.71
696 51.29%
4  โรงเรียนวัดมณีสรรค์(ไสวประชานุสรณ์) 33
11 33.33
4 12.12
1 3.03
0 0.00
0 0.00
17 51.52
16 48.48%
5  โรงเรียนวัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล) 87
17 19.54
6 6.90
18 20.69
0 0.00
0 0.00
46 52.87
41 47.13%
6  โรงเรียน วัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์) 70
6 8.57
2 2.86
9 12.86
7 10.00
8 11.43
38 54.29
32 45.71%
7  โรงเรียนวัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) 150
30 20.00
12 8.00
14 9.33
8 5.33
4 2.67
82 54.67
68 45.33%
8  โรงเรียนบ้านบางบ่อ 70
3 4.29
3 4.29
10 14.29
4 5.71
10 14.29
40 57.14
30 42.86%
9  โรงเรียนวัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) 174
19 10.92
18 10.34
12 6.90
11 6.32
11 6.32
103 59.20
71 40.80%
10  โรงเรียนวัดบางประจันต์(หวังเจริญราษฎร์นุกูล) 74
11 14.86
0 0.00
0 0.00
8 10.81
9 12.16
46 62.16
28 37.84%
11  โรงเรียนวัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์) 83
10 12.05
8 9.64
1 1.20
8 9.64
4 4.82
52 62.65
31 37.35%
12  โรงเรียนวัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) 167
5 2.99
9 5.39
12 7.19
14 8.38
21 12.57
106 63.47
61 36.53%
13  โรงเรียนวัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร) 74
6 8.11
6 8.11
3 4.05
6 8.11
6 8.11
47 63.51
27 36.49%
14  โรงเรียนบ้านตะวันจาก 119
8 6.72
6 5.04
26 21.85
1 0.84
1 0.84
77 64.71
42 35.29%
15  โรงเรียนวัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล) 86
8 9.30
5 5.81
16 18.60
0 0.00
0 0.00
57 66.28
29 33.72%
16  โรงเรียนจตุวัฏมหาราชานุสรณ์ 6
1 16.67
0 0.00
1 16.67
0 0.00
0 0.00
4 66.67
2 33.33%
17  โรงเรียนวัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ) 82
12 14.63
2 2.44
13 15.85
0 0.00
0 0.00
55 67.07
27 32.93%
18  โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1411
119 8.43
68 4.82
271 19.21
0 0.00
0 0.00
953 67.54
458 32.46%
19  โรงเรียนวัดลาดเป้ง 250
27 10.80
17 6.80
12 4.80
23 9.20
0 0.00
171 68.40
79 31.60%
20  โรงเรียนวัดคลองโคน 54
6 11.11
1 1.85
6 11.11
0 0.00
4 7.41
37 68.52
17 31.48%
21  โรงเรียนวัดช่องลม(ธรรมโชติ) 132
21 15.91
1 0.76
19 14.39
0 0.00
0 0.00
91 68.94
41 31.06%
22  โรงเรียนวัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์) 81
4 4.94
4 4.94
15 18.52
0 0.00
1 1.23
57 70.37
24 29.63%
23  โรงเรียนบ้านฉู่ฉี่ 55
0 0.00
0 0.00
16 29.09
0 0.00
0 0.00
39 70.91
16 29.09%
24  โรงเรียนศาลจ้าวอาม้า 56
5 8.93
2 3.57
6 10.71
1 1.79
2 3.57
40 71.43
16 28.57%
25  โรงเรียนคลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ) 57
4 7.02
3 5.26
3 5.26
3 5.26
3 5.26
41 71.93
16 28.07%
26  โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ 100
12 12.00
5 5.00
8 8.00
0 0.00
3 3.00
72 72.00
28 28.00%
27  โรงเรียนวัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์) 41
1 2.44
0 0.00
10 24.39
0 0.00
0 0.00
30 73.17
11 26.83%
28  โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ 101
8 7.92
0 0.00
18 17.82
0 0.00
0 0.00
75 74.26
26 25.74%
29  โรงเรียนวัดจุฬามณี(มาลยานุสาวรีย์) 16
1 6.25
0 0.00
3 18.75
0 0.00
0 0.00
12 75.00
4 25.00%
30  โรงเรียนวัดเทพประสิทธิ์คณาวาส(ฉ่ำบุญรอดชนูทิศ) 324
27 8.33
16 4.94
35 10.80
2 0.62
0 0.00
244 75.31
80 24.69%
31  โรงเรียนบ้านแพรกหนามแดง 37
2 5.41
1 2.70
2 5.41
4 10.81
0 0.00
28 75.68
9 24.32%
32  โรงเรียนวัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง) 25
0 0.00
0 0.00
4 16.00
2 8.00
0 0.00
19 76.00
6 24.00%
33  โรงเรียนวัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง) 160
6 3.75
4 2.50
22 13.75
6 3.75
0 0.00
122 76.25
38 23.75%
34  โรงเรียนวัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล) 38
4 10.53
2 5.26
1 2.63
2 5.26
0 0.00
29 76.32
9 23.68%
35  โรงเรียนวัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส) 43
2 4.65
3 6.98
5 11.63
0 0.00
0 0.00
33 76.74
10 23.26%
36  โรงเรียนวัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร) 370
28 7.57
30 8.11
10 2.70
0 0.00
18 4.86
284 76.76
86 23.24%
37  โรงเรียนบ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ) 90
6 6.67
0 0.00
4 4.44
6 6.67
4 4.44
70 77.78
20 22.22%
38  โรงเรียนวัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์) 109
4 3.67
4 3.67
8 7.34
4 3.67
4 3.67
85 77.98
24 22.02%
39  โรงเรียนวัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร) 78
7 8.97
0 0.00
9 11.54
0 0.00
0 0.00
62 79.49
16 20.51%
40  โรงเรียนวัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์) 119
1 0.84
0 0.00
12 10.08
9 7.56
2 1.68
95 79.83
24 20.17%
41  โรงเรียนวัดธรรมประสิทธิ์ 105
4 3.81
1 0.95
16 15.24
0 0.00
0 0.00
84 80.00
21 20.00%
42  โรงเรียนวัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์) 108
7 6.48
2 1.85
12 11.11
0 0.00
0 0.00
87 80.56
21 19.44%
43  โรงเรียนอนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล) 151
5 3.31
2 1.32
20 13.25
2 1.32
0 0.00
122 80.79
29 19.21%
44  โรงเรียนบ้านคลองบางกก 93
1 1.08
9 9.68
7 7.53
0 0.00
0 0.00
76 81.72
17 18.28%
45  โรงเรียนวัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ) 307
20 6.51
14 4.56
22 7.17
0 0.00
0 0.00
251 81.76
56 18.24%
46  โรงเรียนบ้านเขตเมือง 140
12 8.57
2 1.43
10 7.14
0 0.00
0 0.00
116 82.86
24 17.14%
47  โรงเรียนวัดสวนแก้ว 97
4 4.12
3 3.09
7 7.22
2 2.06
0 0.00
81 83.51
16 16.49%
48  โรงเรียนวัดศรัทธาธรรม 104
5 4.81
1 0.96
4 3.85
5 4.81
2 1.92
87 83.65
17 16.35%
49  โรงเรียนวัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์) 70
3 4.29
2 2.86
3 4.29
1 1.43
1 1.43
60 85.71
10 14.29%
50  โรงเรียนวัดแก้วเจริญ(เฟื้อบำรุง) 42
0 0.00
1 2.38
5 11.90
0 0.00
0 0.00
36 85.71
6 14.29%
51  โรงเรียนบ้านรางห้าตำลึง(สายบุญเรืองราษฎร์รังสรรค์) 15
0 0.00
0 0.00
2 13.33
0 0.00
0 0.00
13 86.67
2 13.33%
52  โรงเรียนวัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง) 132
0 0.00
0 0.00
17 12.88
0 0.00
0 0.00
115 87.12
17 12.88%
53  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว) 172
6 3.49
0 0.00
12 6.98
4 2.33
0 0.00
150 87.21
22 12.79%
54  โรงเรียน วัดเกตการาม(พรหมสุวัฒน์วิทยาคาร) 72
0 0.00
1 1.39
8 11.11
0 0.00
0 0.00
63 87.50
9 12.50%
55  โรงเรียนวัดจันทร์เจริญสุข 57
1 1.75
3 5.26
3 5.26
0 0.00
0 0.00
50 87.72
7 12.28%
56  โรงเรียนวัดบางแคกลาง(ไพลประชานุกูล) 37
1 2.70
0 0.00
2 5.41
1 2.70
0 0.00
33 89.19
4 10.81%
57  โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 140
2 1.43
1 0.71
2 1.43
7 5.00
2 1.43
126 90.00
14 10.00%
58  โรงเรียนวัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์) 119
3 2.52
1 0.84
6 5.04
0 0.00
0 0.00
109 91.60
10 8.40%
59  โรงเรียนวัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70 85
0 0.00
0 0.00
6 7.06
1 1.18
0 0.00
78 91.76
7 8.24%
60  โรงเรียนวัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง) 106
1 0.94
5 4.72
0 0.00
2 1.89
0 0.00
98 92.45
8 7.55%
61  โรงเรียนวัดเสด็จ(สุทธิวิทยานุสรณ์) 55
0 0.00
0 0.00
4 7.27
0 0.00
0 0.00
51 92.73
4 7.27%
62  โรงเรียนบ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี) 84
0 0.00
0 0.00
6 7.14
0 0.00
0 0.00
78 92.86
6 7.14%
63  โรงเรียนวัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา) 46
0 0.00
1 2.17
2 4.35
0 0.00
0 0.00
43 93.48
3 6.52%
64  โรงเรียนวัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล) 137
3 2.19
0 0.00
4 2.92
0 0.00
0 0.00
130 94.89
7 5.11%
65  โรงเรียนวัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล) 49
0 0.00
0 0.00
2 4.08
0 0.00
0 0.00
47 95.92
2 4.08%
66  โรงเรียนวัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล) 108
0 0.00
0 0.00
2 1.85
1 0.93
0 0.00
105 97.22
3 2.78%
67  โรงเรียนบ้านลาดใหญ่สามัคคี 168
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
168 100.00
0 0.00%
68  โรงเรียนวัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล) 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
69  โรงเรียนวัดปากสมุทร(ไวยวุฒิชนานุสรณ์) 175
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
175 100.00
0 0.00%
70  โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง 156
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
156 100.00
0 0.00%
71  โรงเรียนศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี) 29
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
29 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  9,559 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  655 6.85
เตี้ย  373 3.90
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,151 12.04
ผอมและเตี้ย  225 2.35
อ้วนและเตี้ย  212 2.22
ไม่มีภาวะโภชนาการ  6,943 72.63
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 2,616 คน


27.37%


Powered By www.thaieducation.net