ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 126 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 128 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 101.59
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านหนองห้าง 101
14 13.86
5 4.95
4 3.96
12 11.88
24 23.76
42 41.58
59 58.42%
2  โรงเรียนวัดปากดงท่าศาล 155
6 3.87
4 2.58
34 21.94
10 6.45
36 23.23
65 41.94
90 58.06%
3  โรงเรียนบ้านใหม่กิโล 8 121
20 16.53
13 10.74
26 21.49
2 1.65
2 1.65
58 47.93
63 52.07%
4  โรงเรียนวัดหัวเขา 64
16 25.00
6 9.38
10 15.63
0 0.00
1 1.56
31 48.44
33 51.56%
5  โรงเรียนบ้านทุ่งนาตาปิ่น 107
7 6.54
5 4.67
17 15.89
9 8.41
16 14.95
53 49.53
54 50.47%
6  โรงเรียนวัดน้ำพุ 125
31 24.80
10 8.00
17 13.60
4 3.20
1 0.80
62 49.60
63 50.40%
7  โรงเรียนวัดท่ามะนาว 158
15 9.49
3 1.90
26 16.46
18 11.39
15 9.49
81 51.27
77 48.73%
8  โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต 932
30 3.22
56 6.01
102 10.94
71 7.62
162 17.38
511 54.83
421 45.17%
9  โรงเรียนบ้านหนองราชวัตร 46
3 6.52
4 8.70
10 21.74
3 6.52
0 0.00
26 56.52
20 43.48%
10  โรงเรียนบ้านทุ่งหนองแก้ว 80
16 20.00
1 1.25
12 15.00
5 6.25
0 0.00
46 57.50
34 42.50%
11  โรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ (วัดหนองหลวง) 500
9 1.80
16 3.20
105 21.00
5 1.00
72 14.40
293 58.60
207 41.40%
12  โรงเรียนวัดวังสำเภาล่ม 47
3 6.38
0 0.00
14 29.79
2 4.26
0 0.00
28 59.57
19 40.43%
13  โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย 127
4 3.15
14 11.02
4 3.15
6 4.72
20 15.75
79 62.20
48 37.80%
14  โรงเรียนบ้านทัพตาแทน 129
28 21.71
0 0.00
19 14.73
0 0.00
0 0.00
82 63.57
47 36.43%
15  โรงเรียนบ้านมาบพะยอม 69
9 13.04
4 5.80
11 15.94
0 0.00
1 1.45
44 63.77
25 36.23%
16  โรงเรียนบ้านดงเสลา สาขาบ้านวังโหรา 14
0 0.00
0 0.00
1 7.14
4 28.57
0 0.00
9 64.29
5 35.71%
17  โรงเรียนบ้านดงเสลา 128
6 4.69
6 4.69
33 25.78
0 0.00
0 0.00
83 64.84
45 35.16%
18  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 2 121
24 19.83
0 0.00
14 11.57
3 2.48
1 0.83
79 65.29
42 34.71%
19  โรงเรียนวัดวุ้งสุทธาวาส 50
4 8.00
0 0.00
13 26.00
0 0.00
0 0.00
33 66.00
17 34.00%
20  โรงเรียนบ้านสระบัวก่ำ 85
1 1.18
3 3.53
21 24.71
2 2.35
0 0.00
58 68.24
27 31.76%
21  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง) 232
24 10.34
19 8.19
29 12.50
0 0.00
0 0.00
160 68.97
72 31.03%
22  โรงเรียนบ้านหนองแหน 117
19 16.24
6 5.13
8 6.84
3 2.56
0 0.00
81 69.23
36 30.77%
23  โรงเรียนวัดท่าเตียน 51
5 9.80
0 0.00
9 17.65
0 0.00
1 1.96
36 70.59
15 29.41%
24  โรงเรียนบ้านหนองนา 71
6 8.45
9 12.68
2 2.82
2 2.82
1 1.41
51 71.83
20 28.17%
25  โรงเรียนวัดวังหว้า 72
4 5.56
4 5.56
9 12.50
3 4.17
0 0.00
52 72.22
20 27.78%
26  โรงเรียนบ้านเขาดิน 29
1 3.45
0 0.00
7 24.14
0 0.00
0 0.00
21 72.41
8 27.59%
27  โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม 203
18 8.87
8 3.94
27 13.30
1 0.49
2 0.99
147 72.41
56 27.59%
28  โรงเรียนวัดหัวนา 51
1 1.96
1 1.96
11 21.57
1 1.96
0 0.00
37 72.55
14 27.45%
29  โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง 66
1 1.52
1 1.52
16 24.24
0 0.00
0 0.00
48 72.73
18 27.27%
30  โรงเรียนวัดโคกหม้อ 45
1 2.22
2 4.44
8 17.78
0 0.00
1 2.22
33 73.33
12 26.67%
31  โรงเรียนวัดหนองทราย 200
13 6.50
1 0.50
11 5.50
15 7.50
13 6.50
147 73.50
53 26.50%
32  โรงเรียนสวนป่าองค์พระ 80
7 8.75
2 2.50
5 6.25
6 7.50
1 1.25
59 73.75
21 26.25%
33  โรงเรียนวัดคลองขอม 106
8 7.55
0 0.00
19 17.92
0 0.00
0 0.00
79 74.53
27 25.47%
34  โรงเรียนวัดสุวรรณตะไล 59
7 11.86
0 0.00
8 13.56
0 0.00
0 0.00
44 74.58
15 25.42%
35  โรงเรียนวัดบางขวาก 187
7 3.74
10 5.35
28 14.97
2 1.07
0 0.00
140 74.87
47 25.13%
36  โรงเรียนบ้านรังงาม 142
1 0.70
2 1.41
31 21.83
1 0.70
0 0.00
107 75.35
35 24.65%
37  โรงเรียนวัดโป่งแดง 69
8 11.59
0 0.00
7 10.14
2 2.90
0 0.00
52 75.36
17 24.64%
38  โรงเรียนบ้านแจงงาม 37
1 2.70
2 5.41
0 0.00
1 2.70
5 13.51
28 75.68
9 24.32%
39  โรงเรียนวัดดอนสำโรง 161
11 6.83
2 1.24
22 13.66
4 2.48
0 0.00
122 75.78
39 24.22%
40  โรงเรียนวัดหนองไผ่ 120
8 6.67
7 5.83
14 11.67
0 0.00
0 0.00
91 75.83
29 24.17%
41  โรงเรียนวัดสามชุก 315
5 1.59
16 5.08
51 16.19
0 0.00
0 0.00
243 77.14
72 22.86%
42  โรงเรียนบ้านหนองสำโรง 57
7 12.28
1 1.75
4 7.02
0 0.00
1 1.75
44 77.19
13 22.81%
43  โรงเรียนวัดหนองกรด 22
3 13.64
0 0.00
1 4.55
1 4.55
0 0.00
17 77.27
5 22.73%
44  โรงเรียนบ้านโป่งคอม 31
2 6.45
0 0.00
4 12.90
1 3.23
0 0.00
24 77.42
7 22.58%
45  โรงเรียนบ้านหนองตาแก้ว 119
10 8.40
7 5.88
9 7.56
0 0.00
0 0.00
93 78.15
26 21.85%
46  โรงเรียนวัดอู่ตะเภา 134
13 9.70
4 2.99
5 3.73
4 2.99
3 2.24
105 78.36
29 21.64%
47  โรงเรียนวัดวังคัน 144
1 0.69
6 4.17
5 3.47
14 9.72
5 3.47
113 78.47
31 21.53%
48  โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว 57
2 3.51
2 3.51
3 5.26
2 3.51
3 5.26
45 78.95
12 21.05%
49  โรงเรียนวัดเนินมหาเชษฐ 43
2 4.65
0 0.00
5 11.63
0 0.00
2 4.65
34 79.07
9 20.93%
50  โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 106
6 5.66
0 0.00
15 14.15
1 0.94
0 0.00
84 79.25
22 20.75%
51  โรงเรียนบ้านทับกระดาษ 52
3 5.77
5 9.62
2 3.85
0 0.00
0 0.00
42 80.77
10 19.23%
52  โรงเรียนบ้านแหลมสะแก 63
2 3.17
0 0.00
10 15.87
0 0.00
0 0.00
51 80.95
12 19.05%
53  โรงเรียนบ้านหนองยาว 223
11 4.93
10 4.48
21 9.42
0 0.00
0 0.00
181 81.17
42 18.83%
54  โรงเรียนวัดกุ่มโคก 101
3 2.97
6 5.94
4 3.96
1 0.99
5 4.95
82 81.19
19 18.81%
55  โรงเรียนวัดไทร 60
8 13.33
1 1.67
2 3.33
0 0.00
0 0.00
49 81.67
11 18.33%
56  โรงเรียนบ้านห้วยหินดำ 82
2 2.44
0 0.00
13 15.85
0 0.00
0 0.00
67 81.71
15 18.29%
57  โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1110
55 4.95
30 2.70
104 9.37
14 1.26
0 0.00
907 81.71
203 18.29%
58  โรงเรียนวัดลาดสิงห์ 44
5 11.36
0 0.00
3 6.82
0 0.00
0 0.00
36 81.82
8 18.18%
59  โรงเรียนวัดบัลลังก์ 100
5 5.00
2 2.00
8 8.00
0 0.00
3 3.00
82 82.00
18 18.00%
60  โรงเรียนวัดวังกุลา 101
5 4.95
4 3.96
0 0.00
2 1.98
7 6.93
83 82.18
18 17.82%
61  โรงเรียนวัดนางบวช 68
3 4.41
2 2.94
7 10.29
0 0.00
0 0.00
56 82.35
12 17.65%
62  โรงเรียนวัดทับผึ้งน้อย 120
5 4.17
4 3.33
11 9.17
1 0.83
0 0.00
99 82.50
21 17.50%
63  โรงเรียนวัดใหม่สระพลอย 86
2 2.33
1 1.16
12 13.95
0 0.00
0 0.00
71 82.56
15 17.44%
64  โรงเรียนวัดบ้านสระ 170
8 4.71
2 1.18
11 6.47
6 3.53
2 1.18
141 82.94
29 17.06%
65  โรงเรียนบ้านหนองอุโลก 65
3 4.62
2 3.08
6 9.23
0 0.00
0 0.00
54 83.08
11 16.92%
66  โรงเรียนวัดกาบบัว 121
1 0.83
0 0.00
19 15.70
0 0.00
0 0.00
101 83.47
20 16.53%
67  โรงเรียนบ้านหนองแขม 67
2 2.99
0 0.00
9 13.43
0 0.00
0 0.00
56 83.58
11 16.42%
68  โรงเรียนบ้านกกเชียง 50
1 2.00
0 0.00
7 14.00
0 0.00
0 0.00
42 84.00
8 16.00%
69  โรงเรียนบ้านดงเชือก 57
0 0.00
1 1.75
7 12.28
1 1.75
0 0.00
48 84.21
9 15.79%
70  โรงเรียนวัดหนองสังข์ทอง 109
2 1.83
3 2.75
6 5.50
0 0.00
6 5.50
92 84.40
17 15.60%
71  โรงเรียนบ้านทับละคร 58
2 3.45
1 1.72
3 5.17
1 1.72
2 3.45
49 84.48
9 15.52%
72  โรงเรียนวัดนางพิมพ์ 85
3 3.53
0 0.00
8 9.41
1 1.18
1 1.18
72 84.71
13 15.29%
73  โรงเรียนบ้านหนองขาม 55
0 0.00
2 3.64
6 10.91
0 0.00
0 0.00
47 85.45
8 14.55%
74  โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1416
32 2.26
23 1.62
148 10.45
3 0.21
0 0.00
1210 85.45
206 14.55%
75  โรงเรียนวัดท่าทอง 105
2 1.90
3 2.86
9 8.57
1 0.95
0 0.00
90 85.71
15 14.29%
76  โรงเรียนบ้านวังยาว 178
4 2.25
10 5.62
11 6.18
0 0.00
0 0.00
153 85.96
25 14.04%
77  โรงเรียนบ้านทัพหลวง 157
2 1.27
1 0.64
13 8.28
5 3.18
1 0.64
135 85.99
22 14.01%
78  โรงเรียนวัดวังจิก 200
0 0.00
4 2.00
22 11.00
2 1.00
0 0.00
172 86.00
28 14.00%
79  โรงเรียนวัดปากน้ำ 50
1 2.00
0 0.00
5 10.00
1 2.00
0 0.00
43 86.00
7 14.00%
80  โรงเรียนวัดประชุมสงฆ์ 36
0 0.00
0 0.00
1 2.78
3 8.33
1 2.78
31 86.11
5 13.89%
81  โรงเรียนบ้านหนองโก 87
3 3.45
0 0.00
8 9.20
1 1.15
0 0.00
75 86.21
12 13.79%
82  โรงเรียนวัดเขาพระ 29
1 3.45
0 0.00
2 6.90
1 3.45
0 0.00
25 86.21
4 13.79%
83  โรงเรียนวัดบ้านทึง 118
7 5.93
3 2.54
6 5.08
0 0.00
0 0.00
102 86.44
16 13.56%
84  โรงเรียนวัดหนองโรง 126
3 2.38
0 0.00
14 11.11
0 0.00
0 0.00
109 86.51
17 13.49%
85  โรงเรียนวัดด่านช้าง 1026
38 3.70
26 2.53
29 2.83
23 2.24
20 1.95
890 86.74
136 13.26%
86  โรงเรียนบ้านหนองกระถิน 152
4 2.63
3 1.97
4 2.63
5 3.29
4 2.63
132 86.84
20 13.16%
87  โรงเรียนวัดหนองผักนาก 122
0 0.00
2 1.64
8 6.56
6 4.92
0 0.00
106 86.89
16 13.11%
88  โรงเรียนวัดกร่างสามยอด 69
6 8.70
0 0.00
3 4.35
0 0.00
0 0.00
60 86.96
9 13.04%
89  โรงเรียนวัดคูเมือง 62
2 3.23
1 1.61
4 6.45
0 0.00
1 1.61
54 87.10
8 12.90%
90  โรงเรียนวัดทุ่งกฐิน 62
4 6.45
0 0.00
4 6.45
0 0.00
0 0.00
54 87.10
8 12.90%
91  โรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" 280
7 2.50
0 0.00
17 6.07
7 2.50
3 1.07
246 87.86
34 12.14%
92  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 1 241
6 2.49
0 0.00
17 7.05
6 2.49
0 0.00
212 87.97
29 12.03%
93  โรงเรียนวัดวังหิน 84
6 7.14
0 0.00
4 4.76
0 0.00
0 0.00
74 88.10
10 11.90%
94  โรงเรียนพัฒนาปากน้ำ 52
1 1.92
3 5.77
2 3.85
0 0.00
0 0.00
46 88.46
6 11.54%
95  โรงเรียนบ้านหนองจิกยาว 70
2 2.86
0 0.00
5 7.14
1 1.43
0 0.00
62 88.57
8 11.43%
96  โรงเรียนบ้านกล้วย 216
6 2.78
11 5.09
7 3.24
0 0.00
0 0.00
192 88.89
24 11.11%
97  โรงเรียนวัดยางนอน 164
5 3.05
0 0.00
11 6.71
1 0.61
1 0.61
146 89.02
18 10.98%
98  โรงเรียนวัดดอนตาล 73
2 2.74
0 0.00
6 8.22
0 0.00
0 0.00
65 89.04
8 10.96%
99  โรงเรียนวัดลำพันบอง 119
1 0.84
0 0.00
12 10.08
0 0.00
0 0.00
106 89.08
13 10.92%
100  โรงเรียนวัดดอนไร่ 147
1 0.68
1 0.68
5 3.40
1 0.68
8 5.44
131 89.12
16 10.88%
101  โรงเรียนวัดเดิมบาง 77
2 2.60
3 3.90
3 3.90
0 0.00
0 0.00
69 89.61
8 10.39%
102  โรงเรียนวัดหนองเปาะ 68
2 2.94
1 1.47
2 2.94
1 1.47
1 1.47
61 89.71
7 10.29%
103  โรงเรียนวัดสามเอก 41
0 0.00
0 0.00
4 9.76
0 0.00
0 0.00
37 90.24
4 9.76%
104  โรงเรียนบ้านหนองปลากระดี่ 134
0 0.00
5 3.73
3 2.24
4 2.99
1 0.75
121 90.30
13 9.70%
105  โรงเรียนบ้านทุ่งมะกอก 121
7 5.79
0 0.00
4 3.31
0 0.00
0 0.00
110 90.91
11 9.09%
106  โรงเรียนบ้านหนองหิน 22
0 0.00
0 0.00
1 4.55
1 4.55
0 0.00
20 90.91
2 9.09%
107  โรงเรียนบ้านพุบ่องป่าขี 89
2 2.25
2 2.25
3 3.37
1 1.12
0 0.00
81 91.01
8 8.99%
108  โรงเรียนวัดป่าสะแก 137
1 0.73
2 1.46
7 5.11
2 1.46
0 0.00
125 91.24
12 8.76%
109  โรงเรียนวัดกกเต็น 156
4 2.56
1 0.64
7 4.49
0 0.00
1 0.64
143 91.67
13 8.33%
110  โรงเรียนวัดดอนประดู่ 73
2 2.74
2 2.74
2 2.74
0 0.00
0 0.00
67 91.78
6 8.22%
111  โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม 81
1 1.23
2 2.47
3 3.70
0 0.00
0 0.00
75 92.59
6 7.41%
112  โรงเรียนบ้านปากดง 60
2 3.33
1 1.67
1 1.67
0 0.00
0 0.00
56 93.33
4 6.67%
113  โรงเรียนบ้านหนองผือ 125
4 3.20
0 0.00
1 0.80
0 0.00
3 2.40
117 93.60
8 6.40%
114  โรงเรียนวัดหนองสะเดา 125
0 0.00
0 0.00
3 2.40
2 1.60
3 2.40
117 93.60
8 6.40%
115  โรงเรียนบ้านไผ่สีทอง 94
2 2.13
0 0.00
4 4.26
0 0.00
0 0.00
88 93.62
6 6.38%
116  โรงเรียนวัดโคกพระ 52
2 3.85
0 0.00
1 1.92
0 0.00
0 0.00
49 94.23
3 5.77%
117  โรงเรียนวัดฉวาก 64
1 1.56
1 1.56
1 1.56
0 0.00
0 0.00
61 95.31
3 4.69%
118  โรงเรียนวัดทุ่งแฝก 388
0 0.00
9 2.32
4 1.03
3 0.77
2 0.52
370 95.36
18 4.64%
119  โรงเรียนบ้านลาด 46
0 0.00
0 0.00
2 4.35
0 0.00
0 0.00
44 95.65
2 4.35%
120  โรงเรียนวัดคอกช้าง 117
1 0.85
0 0.00
2 1.71
0 0.00
2 1.71
112 95.73
5 4.27%
121  โรงเรียนบ้านพุน้ำร้อน 210
0 0.00
2 0.95
0 0.00
0 0.00
6 2.86
202 96.19
8 3.81%
122  โรงเรียนวัดกกตาด 114
0 0.00
0 0.00
4 3.51
0 0.00
0 0.00
110 96.49
4 3.51%
123  โรงเรียนบ้านสระเตย 231
2 0.87
2 0.87
2 0.87
0 0.00
1 0.43
224 96.97
7 3.03%
124  โรงเรียนวัดกำมะเชียร 137
1 0.73
0 0.00
1 0.73
0 0.00
0 0.00
135 98.54
2 1.46%
125  โรงเรียนบ้านหนองอิงพิง 104
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
104 100.00
0 0.00%
126  โรงเรียนบ้านใหม่ไร่อ้อย 43
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
43 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  17,682 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  761 4.30
เตี้ย  462 2.61
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,587 8.98
ผอมและเตี้ย  328 1.85
อ้วนและเตี้ย  474 2.68
ไม่มีภาวะโภชนาการ  14,070 79.57
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,612 คน


20.43%


Powered By www.thaieducation.net