ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 128 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 128 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านหนองห้าง 101
14 13.86
5 4.95
4 3.96
12 11.88
24 23.76
42 41.58
59 58.42%
2  โรงเรียนวัดปากดงท่าศาล 155
6 3.87
4 2.58
34 21.94
10 6.45
36 23.23
65 41.94
90 58.06%
3  โรงเรียนบ้านใหม่กิโล 8 121
20 16.53
13 10.74
26 21.49
2 1.65
2 1.65
58 47.93
63 52.07%
4  โรงเรียนวัดหัวเขา 64
16 25.00
6 9.38
10 15.63
0 0.00
1 1.56
31 48.44
33 51.56%
5  โรงเรียนบ้านทุ่งนาตาปิ่น 107
7 6.54
5 4.67
17 15.89
9 8.41
16 14.95
53 49.53
54 50.47%
6  โรงเรียนวัดน้ำพุ 125
31 24.80
10 8.00
17 13.60
4 3.20
1 0.80
62 49.60
63 50.40%
7  โรงเรียนวัดท่ามะนาว 158
15 9.49
3 1.90
26 16.46
18 11.39
15 9.49
81 51.27
77 48.73%
8  โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต 932
30 3.22
56 6.01
102 10.94
71 7.62
162 17.38
511 54.83
421 45.17%
9  โรงเรียนบ้านหนองราชวัตร 46
3 6.52
4 8.70
10 21.74
3 6.52
0 0.00
26 56.52
20 43.48%
10  โรงเรียนบ้านทุ่งหนองแก้ว 80
16 20.00
1 1.25
12 15.00
5 6.25
0 0.00
46 57.50
34 42.50%
11  โรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ(วัดหนองหลวง) 500
9 1.80
16 3.20
105 21.00
5 1.00
72 14.40
293 58.60
207 41.40%
12  โรงเรียนวัดวังสำเภาล่ม 47
3 6.38
0 0.00
14 29.79
2 4.26
0 0.00
28 59.57
19 40.43%
13  โรงเรียนบ้านราษฎร์บำรุง 5
1 20.00
0 0.00
1 20.00
0 0.00
0 0.00
3 60.00
2 40.00%
14  โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย 127
4 3.15
14 11.02
4 3.15
6 4.72
20 15.75
79 62.20
48 37.80%
15  โรงเรียนวัดดงพิกุล 8
2 25.00
0 0.00
1 12.50
0 0.00
0 0.00
5 62.50
3 37.50%
16  โรงเรียนบ้านทัพตาแทน 129
28 21.71
0 0.00
19 14.73
0 0.00
0 0.00
82 63.57
47 36.43%
17  โรงเรียนบ้านมาบพะยอม 69
9 13.04
4 5.80
11 15.94
0 0.00
1 1.45
44 63.77
25 36.23%
18  โรงเรียนบ้านดงเสลา สาขาบ้านวังโหรา 14
0 0.00
0 0.00
1 7.14
4 28.57
0 0.00
9 64.29
5 35.71%
19  โรงเรียนบ้านดงเสลา 128
6 4.69
6 4.69
33 25.78
0 0.00
0 0.00
83 64.84
45 35.16%
20  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 2 121
24 19.83
0 0.00
14 11.57
3 2.48
1 0.83
79 65.29
42 34.71%
21  โรงเรียนวัดวุ้งสุทธาวาส 50
4 8.00
0 0.00
13 26.00
0 0.00
0 0.00
33 66.00
17 34.00%
22  โรงเรียนบ้านสระบัวก่ำ 85
1 1.18
3 3.53
21 24.71
2 2.35
0 0.00
58 68.24
27 31.76%
23  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง) 232
24 10.34
19 8.19
29 12.50
0 0.00
0 0.00
160 68.97
72 31.03%
24  โรงเรียนบ้านหนองแหน 117
19 16.24
6 5.13
8 6.84
3 2.56
0 0.00
81 69.23
36 30.77%
25  โรงเรียนวัดท่าเตียน 51
5 9.80
0 0.00
9 17.65
0 0.00
1 1.96
36 70.59
15 29.41%
26  โรงเรียนบ้านหนองนา 71
6 8.45
9 12.68
2 2.82
2 2.82
1 1.41
51 71.83
20 28.17%
27  โรงเรียนวัดวังหว้า 72
4 5.56
4 5.56
9 12.50
3 4.17
0 0.00
52 72.22
20 27.78%
28  โรงเรียนบ้านเขาดิน 29
1 3.45
0 0.00
7 24.14
0 0.00
0 0.00
21 72.41
8 27.59%
29  โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม 203
18 8.87
8 3.94
27 13.30
1 0.49
2 0.99
147 72.41
56 27.59%
30  โรงเรียนวัดหัวนา 51
1 1.96
1 1.96
11 21.57
1 1.96
0 0.00
37 72.55
14 27.45%
31  โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง 66
1 1.52
1 1.52
16 24.24
0 0.00
0 0.00
48 72.73
18 27.27%
32  โรงเรียนวัดโคกหม้อ 45
1 2.22
2 4.44
8 17.78
0 0.00
1 2.22
33 73.33
12 26.67%
33  โรงเรียนวัดหนองทราย 200
13 6.50
1 0.50
11 5.50
15 7.50
13 6.50
147 73.50
53 26.50%
34  โรงเรียนสวนป่าองค์พระ 80
7 8.75
2 2.50
5 6.25
6 7.50
1 1.25
59 73.75
21 26.25%
35  โรงเรียนวัดคลองขอม 106
8 7.55
0 0.00
19 17.92
0 0.00
0 0.00
79 74.53
27 25.47%
36  โรงเรียนวัดสุวรรณตะไล 59
7 11.86
0 0.00
8 13.56
0 0.00
0 0.00
44 74.58
15 25.42%
37  โรงเรียนวัดบางขวาก 187
7 3.74
10 5.35
28 14.97
2 1.07
0 0.00
140 74.87
47 25.13%
38  โรงเรียนบ้านรังงาม 142
1 0.70
2 1.41
31 21.83
1 0.70
0 0.00
107 75.35
35 24.65%
39  โรงเรียนวัดโป่งแดง 69
8 11.59
0 0.00
7 10.14
2 2.90
0 0.00
52 75.36
17 24.64%
40  โรงเรียนบ้านแจงงาม 37
1 2.70
2 5.41
0 0.00
1 2.70
5 13.51
28 75.68
9 24.32%
41  โรงเรียนวัดดอนสำโรง 161
11 6.83
2 1.24
22 13.66
4 2.48
0 0.00
122 75.78
39 24.22%
42  โรงเรียนวัดหนองไผ่ 120
8 6.67
7 5.83
14 11.67
0 0.00
0 0.00
91 75.83
29 24.17%
43  โรงเรียนวัดสามชุก 315
5 1.59
16 5.08
51 16.19
0 0.00
0 0.00
243 77.14
72 22.86%
44  โรงเรียนบ้านหนองสำโรง 57
7 12.28
1 1.75
4 7.02
0 0.00
1 1.75
44 77.19
13 22.81%
45  โรงเรียนวัดหนองกรด 22
3 13.64
0 0.00
1 4.55
1 4.55
0 0.00
17 77.27
5 22.73%
46  โรงเรียนบ้านโป่งคอม 31
2 6.45
0 0.00
4 12.90
1 3.23
0 0.00
24 77.42
7 22.58%
47  โรงเรียนบ้านหนองตาแก้ว 119
10 8.40
7 5.88
9 7.56
0 0.00
0 0.00
93 78.15
26 21.85%
48  โรงเรียนวัดอู่ตะเภา 134
13 9.70
4 2.99
5 3.73
4 2.99
3 2.24
105 78.36
29 21.64%
49  โรงเรียนวัดวังคัน 144
1 0.69
6 4.17
5 3.47
14 9.72
5 3.47
113 78.47
31 21.53%
50  โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว 57
2 3.51
2 3.51
3 5.26
2 3.51
3 5.26
45 78.95
12 21.05%
51  โรงเรียนวัดเนินมหาเชษฐ 43
2 4.65
0 0.00
5 11.63
0 0.00
2 4.65
34 79.07
9 20.93%
52  โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 106
6 5.66
0 0.00
15 14.15
1 0.94
0 0.00
84 79.25
22 20.75%
53  โรงเรียนบ้านทับกระดาษ 52
3 5.77
5 9.62
2 3.85
0 0.00
0 0.00
42 80.77
10 19.23%
54  โรงเรียนบ้านแหลมสะแก 63
2 3.17
0 0.00
10 15.87
0 0.00
0 0.00
51 80.95
12 19.05%
55  โรงเรียนบ้านหนองยาว 223
11 4.93
10 4.48
21 9.42
0 0.00
0 0.00
181 81.17
42 18.83%
56  โรงเรียนวัดกุ่มโคก 101
3 2.97
6 5.94
4 3.96
1 0.99
5 4.95
82 81.19
19 18.81%
57  โรงเรียนวัดไทร 60
8 13.33
1 1.67
2 3.33
0 0.00
0 0.00
49 81.67
11 18.33%
58  โรงเรียนบ้านห้วยหินดำ 82
2 2.44
0 0.00
13 15.85
0 0.00
0 0.00
67 81.71
15 18.29%
59  โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) 1110
55 4.95
30 2.70
104 9.37
14 1.26
0 0.00
907 81.71
203 18.29%
60  โรงเรียนวัดลาดสิงห์ 44
5 11.36
0 0.00
3 6.82
0 0.00
0 0.00
36 81.82
8 18.18%
61  โรงเรียนวัดบัลลังก์ 100
5 5.00
2 2.00
8 8.00
0 0.00
3 3.00
82 82.00
18 18.00%
62  โรงเรียนวัดวังกุลา 101
5 4.95
4 3.96
0 0.00
2 1.98
7 6.93
83 82.18
18 17.82%
63  โรงเรียนวัดนางบวช 68
3 4.41
2 2.94
7 10.29
0 0.00
0 0.00
56 82.35
12 17.65%
64  โรงเรียนวัดทับผึ้งน้อย 120
5 4.17
4 3.33
11 9.17
1 0.83
0 0.00
99 82.50
21 17.50%
65  โรงเรียนวัดใหม่สระพลอย 86
2 2.33
1 1.16
12 13.95
0 0.00
0 0.00
71 82.56
15 17.44%
66  โรงเรียนวัดบ้านสระ 170
8 4.71
2 1.18
11 6.47
6 3.53
2 1.18
141 82.94
29 17.06%
67  โรงเรียนบ้านหนองอุโลก 65
3 4.62
2 3.08
6 9.23
0 0.00
0 0.00
54 83.08
11 16.92%
68  โรงเรียนวัดกาบบัว 121
1 0.83
0 0.00
19 15.70
0 0.00
0 0.00
101 83.47
20 16.53%
69  โรงเรียนบ้านหนองแขม 67
2 2.99
0 0.00
9 13.43
0 0.00
0 0.00
56 83.58
11 16.42%
70  โรงเรียนบ้านกกเชียง 50
1 2.00
0 0.00
7 14.00
0 0.00
0 0.00
42 84.00
8 16.00%
71  โรงเรียนบ้านดงเชือก 57
0 0.00
1 1.75
7 12.28
1 1.75
0 0.00
48 84.21
9 15.79%
72  โรงเรียนวัดหนองสังข์ทอง 109
2 1.83
3 2.75
6 5.50
0 0.00
6 5.50
92 84.40
17 15.60%
73  โรงเรียนบ้านทับละคร 58
2 3.45
1 1.72
3 5.17
1 1.72
2 3.45
49 84.48
9 15.52%
74  โรงเรียนวัดนางพิมพ์ 85
3 3.53
0 0.00
8 9.41
1 1.18
1 1.18
72 84.71
13 15.29%
75  โรงเรียนบ้านหนองขาม 55
0 0.00
2 3.64
6 10.91
0 0.00
0 0.00
47 85.45
8 14.55%
76  โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1416
32 2.26
23 1.62
148 10.45
3 0.21
0 0.00
1210 85.45
206 14.55%
77  โรงเรียนวัดท่าทอง 105
2 1.90
3 2.86
9 8.57
1 0.95
0 0.00
90 85.71
15 14.29%
78  โรงเรียน บ้านวังยาว 178
4 2.25
10 5.62
11 6.18
0 0.00
0 0.00
153 85.96
25 14.04%
79  โรงเรียนบ้านทัพหลวง 157
2 1.27
1 0.64
13 8.28
5 3.18
1 0.64
135 85.99
22 14.01%
80  โรงเรียนวัดวังจิก 200
0 0.00
4 2.00
22 11.00
2 1.00
0 0.00
172 86.00
28 14.00%
81  โรงเรียนวัดปากน้ำ 50
1 2.00
0 0.00
5 10.00
1 2.00
0 0.00
43 86.00
7 14.00%
82  โรงเรียนวัดประชุมสงฆ์ 36
0 0.00
0 0.00
1 2.78
3 8.33
1 2.78
31 86.11
5 13.89%
83  โรงเรียนบ้านหนองโก 87
3 3.45
0 0.00
8 9.20
1 1.15
0 0.00
75 86.21
12 13.79%
84  โรงเรียนวัดเขาพระ 29
1 3.45
0 0.00
2 6.90
1 3.45
0 0.00
25 86.21
4 13.79%
85  โรงเรียนวัดบ้านทึง 118
7 5.93
3 2.54
6 5.08
0 0.00
0 0.00
102 86.44
16 13.56%
86  โรงเรียนวัดหนองโรง 126
3 2.38
0 0.00
14 11.11
0 0.00
0 0.00
109 86.51
17 13.49%
87  โรงเรียนวัดด่านช้าง 1026
38 3.70
26 2.53
29 2.83
23 2.24
20 1.95
890 86.74
136 13.26%
88  โรงเรียนบ้านหนองกระถิน 152
4 2.63
3 1.97
4 2.63
5 3.29
4 2.63
132 86.84
20 13.16%
89  โรงเรียนวัดหนองผักนาก 122
0 0.00
2 1.64
8 6.56
6 4.92
0 0.00
106 86.89
16 13.11%
90  โรงเรียนวัดกร่างสามยอด 69
6 8.70
0 0.00
3 4.35
0 0.00
0 0.00
60 86.96
9 13.04%
91  โรงเรียนวัดคูเมือง 62
2 3.23
1 1.61
4 6.45
0 0.00
1 1.61
54 87.10
8 12.90%
92  โรงเรียนวัดทุ่งกฐิน 62
4 6.45
0 0.00
4 6.45
0 0.00
0 0.00
54 87.10
8 12.90%
93  โรงเรียนวัดบ่อกรุ 280
7 2.50
0 0.00
17 6.07
7 2.50
3 1.07
246 87.86
34 12.14%
94  โรงเรียน นิคมสร้างตนเองกระเสียว 1 241
6 2.49
0 0.00
17 7.05
6 2.49
0 0.00
212 87.97
29 12.03%
95  โรงเรียนวัดวังหิน 84
6 7.14
0 0.00
4 4.76
0 0.00
0 0.00
74 88.10
10 11.90%
96  โรงเรียนพัฒนาปากน้ำ 52
1 1.92
3 5.77
2 3.85
0 0.00
0 0.00
46 88.46
6 11.54%
97  โรงเรียนบ้านหนองจิกยาว 70
2 2.86
0 0.00
5 7.14
1 1.43
0 0.00
62 88.57
8 11.43%
98  โรงเรียนบ้านกล้วย 216
6 2.78
11 5.09
7 3.24
0 0.00
0 0.00
192 88.89
24 11.11%
99  โรงเรียนวัดยางนอน 164
5 3.05
0 0.00
11 6.71
1 0.61
1 0.61
146 89.02
18 10.98%
100  โรงเรียนวัดดอนตาล 73
2 2.74
0 0.00
6 8.22
0 0.00
0 0.00
65 89.04
8 10.96%
101  โรงเรียนวัดลำพันบอง 119
1 0.84
0 0.00
12 10.08
0 0.00
0 0.00
106 89.08
13 10.92%
102  โรงเรียนวัดดอนไร่ 147
1 0.68
1 0.68
5 3.40
1 0.68
8 5.44
131 89.12
16 10.88%
103  โรงเรียนวัดเดิมบาง 77
2 2.60
3 3.90
3 3.90
0 0.00
0 0.00
69 89.61
8 10.39%
104  โรงเรียนวัดหนองเปาะ 68
2 2.94
1 1.47
2 2.94
1 1.47
1 1.47
61 89.71
7 10.29%
105  โรงเรียนวัดสามเอก 41
0 0.00
0 0.00
4 9.76
0 0.00
0 0.00
37 90.24
4 9.76%
106  โรงเรียนบ้านหนองกระดี่ 134
0 0.00
5 3.73
3 2.24
4 2.99
1 0.75
121 90.30
13 9.70%
107  โรงเรียนบ้านทุ่งมะกอก 121
7 5.79
0 0.00
4 3.31
0 0.00
0 0.00
110 90.91
11 9.09%
108  โรงเรียนบ้านหนองหิน 22
0 0.00
0 0.00
1 4.55
1 4.55
0 0.00
20 90.91
2 9.09%
109  โรงเรียนบ้านพุบ่องป่าขี 89
2 2.25
2 2.25
3 3.37
1 1.12
0 0.00
81 91.01
8 8.99%
110  โรงเรียนวัดป่าสะแก 137
1 0.73
2 1.46
7 5.11
2 1.46
0 0.00
125 91.24
12 8.76%
111  โรงเรียนวัดกกเต็น 156
4 2.56
1 0.64
7 4.49
0 0.00
1 0.64
143 91.67
13 8.33%
112  โรงเรียนวัดดอนประดู่ 73
2 2.74
2 2.74
2 2.74
0 0.00
0 0.00
67 91.78
6 8.22%
113  โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม 81
1 1.23
2 2.47
3 3.70
0 0.00
0 0.00
75 92.59
6 7.41%
114  โรงเรียนบ้านปากดง 60
2 3.33
1 1.67
1 1.67
0 0.00
0 0.00
56 93.33
4 6.67%
115  โรงเรียนบ้านหนองผือ 125
4 3.20
0 0.00
1 0.80
0 0.00
3 2.40
117 93.60
8 6.40%
116  โรงเรียนวัดหนองสะเดา 125
0 0.00
0 0.00
3 2.40
2 1.60
3 2.40
117 93.60
8 6.40%
117  โรงเรียนบ้านไผ่สีทอง 94
2 2.13
0 0.00
4 4.26
0 0.00
0 0.00
88 93.62
6 6.38%
118  โรงเรียนวัดโคกพระ 52
2 3.85
0 0.00
1 1.92
0 0.00
0 0.00
49 94.23
3 5.77%
119  โรงเรียนวัดฉวาก 64
1 1.56
1 1.56
1 1.56
0 0.00
0 0.00
61 95.31
3 4.69%
120  โรงเรียนวัดทุ่งแฝก 388
0 0.00
9 2.32
4 1.03
3 0.77
2 0.52
370 95.36
18 4.64%
121  โรงเรียนบ้านลาด 46
0 0.00
0 0.00
2 4.35
0 0.00
0 0.00
44 95.65
2 4.35%
122  โรงเรียนวัดคอกช้าง 117
1 0.85
0 0.00
2 1.71
0 0.00
2 1.71
112 95.73
5 4.27%
123  โรงเรียนบ้านพุน้ำร้อน 210
0 0.00
2 0.95
0 0.00
0 0.00
6 2.86
202 96.19
8 3.81%
124  โรงเรียนวัดกกตาด 114
0 0.00
0 0.00
4 3.51
0 0.00
0 0.00
110 96.49
4 3.51%
125  โรงเรียนบ้านสระเตย 231
2 0.87
2 0.87
2 0.87
0 0.00
1 0.43
224 96.97
7 3.03%
126  โรงเรียนวัดกำมะเชียร 137
1 0.73
0 0.00
1 0.73
0 0.00
0 0.00
135 98.54
2 1.46%
127  โรงเรียนบ้านหนองอิงพิง 104
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
104 100.00
0 0.00%
128  โรงเรียนบ้านใหม่ไร่อ้อย 43
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
43 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  17,695 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  764 4.32
เตี้ย  462 2.61
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,589 8.98
ผอมและเตี้ย  328 1.85
อ้วนและเตี้ย  474 2.68
ไม่มีภาวะโภชนาการ  14,078 79.56
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,617 คน


20.44%


Powered By www.thaieducation.net