ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

จำนวนโรงเรียน 126 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 128 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 101.59
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดปากดงท่าศาล 151
6 3.97
4 2.65
31 20.53
10 6.62
35 23.18
65 43.05
86 56.95%
2  โรงเรียนบ้านทุ่งนาตาปิ่น 110
11 10.00
4 3.64
16 14.55
15 13.64
12 10.91
52 47.27
58 52.73%
3  โรงเรียนวัดหัวเขา 65
16 24.62
6 9.23
11 16.92
0 0.00
1 1.54
31 47.69
34 52.31%
4  โรงเรียนบ้านใหม่กิโล 8 121
19 15.70
13 10.74
25 20.66
2 1.65
2 1.65
60 49.59
61 50.41%
5  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 2 120
55 45.83
1 0.83
3 2.50
0 0.00
0 0.00
61 50.83
59 49.17%
6  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง) 112
10 8.93
10 8.93
33 29.46
0 0.00
0 0.00
59 52.68
53 47.32%
7  โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย 129
6 4.65
18 13.95
5 3.88
7 5.43
25 19.38
68 52.71
61 47.29%
8  โรงเรียนวัดน้ำพุ 125
29 23.20
10 8.00
15 12.00
4 3.20
1 0.80
66 52.80
59 47.20%
9  โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต 937
32 3.42
58 6.19
100 10.67
71 7.58
162 17.29
514 54.86
423 45.14%
10  โรงเรียนวัดท่ามะนาว 162
15 9.26
2 1.23
26 16.05
17 10.49
11 6.79
91 56.17
71 43.83%
11  โรงเรียนบ้านมาบพะยอม 65
11 16.92
4 6.15
12 18.46
0 0.00
1 1.54
37 56.92
28 43.08%
12  โรงเรียนบ้านหนองห้าง 96
14 14.58
5 5.21
12 12.50
10 10.42
0 0.00
55 57.29
41 42.71%
13  โรงเรียนวัดหัวนา 51
6 11.76
3 5.88
8 15.69
2 3.92
1 1.96
31 60.78
20 39.22%
14  โรงเรียนวัดวังกุลา 102
11 10.78
10 9.80
12 11.76
5 4.90
1 0.98
63 61.76
39 38.24%
15  โรงเรียนบ้านหนองราชวัตร 45
2 4.44
3 6.67
10 22.22
2 4.44
0 0.00
28 62.22
17 37.78%
16  โรงเรียนบ้านหนองแหน 124
18 14.52
9 7.26
14 11.29
4 3.23
0 0.00
79 63.71
45 36.29%
17  โรงเรียนบ้านดงเสลา สาขาบ้านวังโหรา 14
0 0.00
2 14.29
1 7.14
2 14.29
0 0.00
9 64.29
5 35.71%
18  โรงเรียนบ้านสระบัวก่ำ 85
3 3.53
3 3.53
20 23.53
3 3.53
0 0.00
56 65.88
29 34.12%
19  โรงเรียนบ้านทัพตาแทน 130
29 22.31
0 0.00
15 11.54
0 0.00
0 0.00
86 66.15
44 33.85%
20  โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม 203
14 6.90
12 5.91
35 17.24
7 3.45
0 0.00
135 66.50
68 33.50%
21  โรงเรียนวัดวุ้งสุทธาวาส 48
2 4.17
0 0.00
13 27.08
0 0.00
0 0.00
33 68.75
15 31.25%
22  โรงเรียนบ้านรังงาม 145
10 6.90
1 0.69
33 22.76
1 0.69
0 0.00
100 68.97
45 31.03%
23  โรงเรียนวัดคลองขอม 105
2 1.90
6 5.71
11 10.48
0 0.00
13 12.38
73 69.52
32 30.48%
24  โรงเรียนวัดวังหว้า 74
4 5.41
5 6.76
9 12.16
4 5.41
0 0.00
52 70.27
22 29.73%
25  โรงเรียนวัดหนองไผ่ 118
8 6.78
7 5.93
19 16.10
1 0.85
0 0.00
83 70.34
35 29.66%
26  โรงเรียนบ้านแหลมสะแก 62
10 16.13
0 0.00
8 12.90
0 0.00
0 0.00
44 70.97
18 29.03%
27  โรงเรียนวัดหนองทราย 201
14 6.97
2 1.00
12 5.97
16 7.96
14 6.97
143 71.14
58 28.86%
28  โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง 67
2 2.99
1 1.49
16 23.88
0 0.00
0 0.00
48 71.64
19 28.36%
29  โรงเรียนพัฒนาปากน้ำ 50
6 12.00
3 6.00
5 10.00
0 0.00
0 0.00
36 72.00
14 28.00%
30  โรงเรียนบ้านหนองนา 73
6 8.22
9 12.33
2 2.74
2 2.74
1 1.37
53 72.60
20 27.40%
31  โรงเรียนวัดบางขวาก 187
7 3.74
11 5.88
30 16.04
2 1.07
0 0.00
137 73.26
50 26.74%
32  โรงเรียนวัดโคกหม้อ 45
1 2.22
2 4.44
8 17.78
0 0.00
1 2.22
33 73.33
12 26.67%
33  โรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ (วัดหนองหลวง) 499
20 4.01
15 3.01
98 19.64
0 0.00
0 0.00
366 73.35
133 26.65%
34  โรงเรียนสวนป่าองค์พระ 80
7 8.75
2 2.50
5 6.25
6 7.50
1 1.25
59 73.75
21 26.25%
35  โรงเรียนวัดหนองสังข์ทอง 111
7 6.31
3 2.70
18 16.22
0 0.00
0 0.00
83 74.77
28 25.23%
36  โรงเรียนวัดสามชุก 314
12 3.82
8 2.55
59 18.79
0 0.00
0 0.00
235 74.84
79 25.16%
37  โรงเรียนบ้านดงเสลา 129
6 4.65
5 3.88
21 16.28
0 0.00
0 0.00
97 75.19
32 24.81%
38  โรงเรียนวัดวังคัน 147
6 4.08
6 4.08
18 12.24
5 3.40
1 0.68
111 75.51
36 24.49%
39  โรงเรียนบ้านโป่งคอม 29
2 6.90
0 0.00
4 13.79
1 3.45
0 0.00
22 75.86
7 24.14%
40  โรงเรียนวัดเขาพระ 29
3 10.34
1 3.45
2 6.90
1 3.45
0 0.00
22 75.86
7 24.14%
41  โรงเรียนบ้านทุ่งหนองแก้ว 80
10 12.50
1 1.25
8 10.00
0 0.00
0 0.00
61 76.25
19 23.75%
42  โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1110
60 5.41
37 3.33
127 11.44
18 1.62
20 1.80
848 76.40
262 23.60%
43  โรงเรียนวัดทับผึ้งน้อย 121
8 6.61
5 4.13
15 12.40
0 0.00
0 0.00
93 76.86
28 23.14%
44  โรงเรียนวัดบ้านทึง 117
10 8.55
4 3.42
13 11.11
0 0.00
0 0.00
90 76.92
27 23.08%
45  โรงเรียนวัดบ้านสระ 172
12 6.98
2 1.16
15 8.72
8 4.65
2 1.16
133 77.33
39 22.67%
46  โรงเรียนบ้านเขาดิน 27
0 0.00
0 0.00
6 22.22
0 0.00
0 0.00
21 77.78
6 22.22%
47  โรงเรียนวัดดอนสำโรง 161
9 5.59
2 1.24
21 13.04
3 1.86
0 0.00
126 78.26
35 21.74%
48  โรงเรียนบ้านหนองสำโรง 56
7 12.50
1 1.79
4 7.14
0 0.00
0 0.00
44 78.57
12 21.43%
49  โรงเรียนวัดสามเอก 42
4 9.52
0 0.00
5 11.90
0 0.00
0 0.00
33 78.57
9 21.43%
50  โรงเรียนวัดวังสำเภาล่ม 47
0 0.00
0 0.00
7 14.89
2 4.26
1 2.13
37 78.72
10 21.28%
51  โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว 57
2 3.51
2 3.51
3 5.26
2 3.51
3 5.26
45 78.95
12 21.05%
52  โรงเรียนวัดไทร 62
10 16.13
1 1.61
2 3.23
0 0.00
0 0.00
49 79.03
13 20.97%
53  โรงเรียนบ้านทัพหลวง 160
8 5.00
0 0.00
25 15.63
0 0.00
0 0.00
127 79.38
33 20.63%
54  โรงเรียนวัดวังหิน 84
8 9.52
0 0.00
8 9.52
0 0.00
1 1.19
67 79.76
17 20.24%
55  โรงเรียนบ้านหนองตาแก้ว 118
6 5.08
6 5.08
11 9.32
0 0.00
0 0.00
95 80.51
23 19.49%
56  โรงเรียนวัดประชุมสงฆ์ 36
0 0.00
0 0.00
2 5.56
2 5.56
3 8.33
29 80.56
7 19.44%
57  โรงเรียนวัดบัลลังก์ 100
6 6.00
2 2.00
8 8.00
0 0.00
3 3.00
81 81.00
19 19.00%
58  โรงเรียนวัดนางบวช 69
4 5.80
2 2.90
7 10.14
0 0.00
0 0.00
56 81.16
13 18.84%
59  โรงเรียนบ้านหนองอุโลก 64
3 4.69
2 3.13
7 10.94
0 0.00
0 0.00
52 81.25
12 18.75%
60  โรงเรียนวัดอู่ตะเภา 134
10 7.46
3 2.24
5 3.73
4 2.99
3 2.24
109 81.34
25 18.66%
61  โรงเรียนวัดหนองผักนาก 125
0 0.00
3 2.40
10 8.00
10 8.00
0 0.00
102 81.60
23 18.40%
62  โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 106
4 3.77
1 0.94
13 12.26
1 0.94
0 0.00
87 82.08
19 17.92%
63  โรงเรียนบ้านห้วยหินดำ 84
2 2.38
3 3.57
10 11.90
0 0.00
0 0.00
69 82.14
15 17.86%
64  โรงเรียนวัดลาดสิงห์ 45
5 11.11
0 0.00
3 6.67
0 0.00
0 0.00
37 82.22
8 17.78%
65  โรงเรียนวัดใหม่สระพลอย 86
2 2.33
1 1.16
12 13.95
0 0.00
0 0.00
71 82.56
15 17.44%
66  โรงเรียนบ้านหนองยาว 225
10 4.44
9 4.00
20 8.89
0 0.00
0 0.00
186 82.67
39 17.33%
67  โรงเรียนบ้านทับละคร 58
3 5.17
1 1.72
3 5.17
1 1.72
2 3.45
48 82.76
10 17.24%
68  โรงเรียนวัดเนินมหาเชษฐ 41
1 2.44
0 0.00
5 12.20
0 0.00
1 2.44
34 82.93
7 17.07%
69  โรงเรียนบ้านกกเชียง 48
1 2.08
0 0.00
7 14.58
0 0.00
0 0.00
40 83.33
8 16.67%
70  โรงเรียนบ้านหนองแขม 67
2 2.99
0 0.00
9 13.43
0 0.00
0 0.00
56 83.58
11 16.42%
71  โรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" 279
6 2.15
6 2.15
18 6.45
14 5.02
0 0.00
235 84.23
44 15.77%
72  โรงเรียนวัดกร่างสามยอด 70
4 5.71
0 0.00
4 5.71
3 4.29
0 0.00
59 84.29
11 15.71%
73  โรงเรียนวัดท่าทอง 102
2 1.96
3 2.94
10 9.80
1 0.98
0 0.00
86 84.31
16 15.69%
74  โรงเรียนบ้านทับกระดาษ 52
3 5.77
3 5.77
2 3.85
0 0.00
0 0.00
44 84.62
8 15.38%
75  โรงเรียนวัดนางพิมพ์ 85
3 3.53
0 0.00
8 9.41
1 1.18
1 1.18
72 84.71
13 15.29%
76  โรงเรียนบ้านดงเชือก 59
0 0.00
1 1.69
7 11.86
1 1.69
0 0.00
50 84.75
9 15.25%
77  โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1408
32 2.27
24 1.70
151 10.72
2 0.14
0 0.00
1199 85.16
209 14.84%
78  โรงเรียนวัดหนองโรง 123
3 2.44
0 0.00
15 12.20
0 0.00
0 0.00
105 85.37
18 14.63%
79  โรงเรียนบ้านหนองขาม 55
0 0.00
2 3.64
6 10.91
0 0.00
0 0.00
47 85.45
8 14.55%
80  โรงเรียนวัดลำพันบอง 119
3 2.52
0 0.00
14 11.76
0 0.00
0 0.00
102 85.71
17 14.29%
81  โรงเรียนวัดวังจิก 203
0 0.00
5 2.46
22 10.84
2 0.99
0 0.00
174 85.71
29 14.29%
82  โรงเรียนบ้านหนองโก 87
3 3.45
0 0.00
8 9.20
1 1.15
0 0.00
75 86.21
12 13.79%
83  โรงเรียนวัดดอนประดู่ 74
3 4.05
4 5.41
3 4.05
0 0.00
0 0.00
64 86.49
10 13.51%
84  โรงเรียนวัดทุ่งกฐิน 60
4 6.67
0 0.00
4 6.67
0 0.00
0 0.00
52 86.67
8 13.33%
85  โรงเรียนบ้านวังยาว 173
5 2.89
10 5.78
8 4.62
0 0.00
0 0.00
150 86.71
23 13.29%
86  โรงเรียนวัดด่านช้าง 1035
34 3.29
37 3.57
29 2.80
25 2.42
12 1.16
898 86.76
137 13.24%
87  โรงเรียนบ้านพุน้ำร้อน 213
11 5.16
7 3.29
5 2.35
2 0.94
2 0.94
186 87.32
27 12.68%
88  โรงเรียนบ้านหนองจิกยาว 71
2 2.82
0 0.00
6 8.45
1 1.41
0 0.00
62 87.32
9 12.68%
89  โรงเรียนวัดหนองเปาะ 71
0 0.00
5 7.04
1 1.41
3 4.23
0 0.00
62 87.32
9 12.68%
90  โรงเรียนวัดกุ่มโคก 103
2 1.94
5 4.85
1 0.97
3 2.91
2 1.94
90 87.38
13 12.62%
91  โรงเรียนวัดกกเต็น 156
5 3.21
3 1.92
9 5.77
1 0.64
1 0.64
137 87.82
19 12.18%
92  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 1 242
6 2.48
0 0.00
17 7.02
6 2.48
0 0.00
213 88.02
29 11.98%
93  โรงเรียนบ้านหนองปลากระดี่ 136
0 0.00
5 3.68
6 4.41
4 2.94
1 0.74
120 88.24
16 11.76%
94  โรงเรียนวัดป่าสะแก 137
0 0.00
2 1.46
13 9.49
1 0.73
0 0.00
121 88.32
16 11.68%
95  โรงเรียนวัดสุวรรณตะไล 60
1 1.67
0 0.00
6 10.00
0 0.00
0 0.00
53 88.33
7 11.67%
96  โรงเรียนบ้านกล้วย 217
5 2.30
14 6.45
4 1.84
1 0.46
1 0.46
192 88.48
25 11.52%
97  โรงเรียนบ้านแจงงาม 37
1 2.70
2 5.41
0 0.00
1 2.70
0 0.00
33 89.19
4 10.81%
98  โรงเรียนบ้านหนองกระถิน 149
3 2.01
0 0.00
4 2.68
5 3.36
4 2.68
133 89.26
16 10.74%
99  โรงเรียนวัดท่าเตียน 56
2 3.57
0 0.00
3 5.36
0 0.00
1 1.79
50 89.29
6 10.71%
100  โรงเรียนบ้านพุบ่องป่าขี 89
2 2.25
2 2.25
4 4.49
1 1.12
0 0.00
80 89.89
9 10.11%
101  โรงเรียนวัดคูเมือง 60
2 3.33
0 0.00
4 6.67
0 0.00
0 0.00
54 90.00
6 10.00%
102  โรงเรียนวัดโคกพระ 50
3 6.00
0 0.00
2 4.00
0 0.00
0 0.00
45 90.00
5 10.00%
103  โรงเรียนวัดโป่งแดง 70
1 1.43
1 1.43
4 5.71
0 0.00
1 1.43
63 90.00
7 10.00%
104  โรงเรียนวัดหนองกรด 21
1 4.76
0 0.00
0 0.00
1 4.76
0 0.00
19 90.48
2 9.52%
105  โรงเรียนวัดดอนไร่ 143
2 1.40
2 1.40
9 6.29
0 0.00
0 0.00
130 90.91
13 9.09%
106  โรงเรียนวัดเดิมบาง 77
2 2.60
3 3.90
2 2.60
0 0.00
0 0.00
70 90.91
7 9.09%
107  โรงเรียนบ้านลาด 46
1 2.17
0 0.00
3 6.52
0 0.00
0 0.00
42 91.30
4 8.70%
108  โรงเรียนวัดยางนอน 162
0 0.00
3 1.85
8 4.94
3 1.85
0 0.00
148 91.36
14 8.64%
109  โรงเรียนบ้านไผ่สีทอง 97
3 3.09
1 1.03
4 4.12
0 0.00
0 0.00
89 91.75
8 8.25%
110  โรงเรียนวัดดอนตาล 74
2 2.70
0 0.00
4 5.41
0 0.00
0 0.00
68 91.89
6 8.11%
111  โรงเรียนวัดปากน้ำ 50
0 0.00
0 0.00
4 8.00
0 0.00
0 0.00
46 92.00
4 8.00%
112  โรงเรียนวัดฉวาก 64
2 3.13
1 1.56
1 1.56
0 0.00
1 1.56
59 92.19
5 7.81%
113  โรงเรียนบ้านทุ่งมะกอก 118
2 1.69
0 0.00
4 3.39
2 1.69
1 0.85
109 92.37
9 7.63%
114  โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม 80
1 1.25
2 2.50
3 3.75
0 0.00
0 0.00
74 92.50
6 7.50%
115  โรงเรียนวัดหนองสะเดา 124
1 0.81
1 0.81
2 1.61
2 1.61
3 2.42
115 92.74
9 7.26%
116  โรงเรียนวัดกาบบัว 119
1 0.84
0 0.00
7 5.88
0 0.00
0 0.00
111 93.28
8 6.72%
117  โรงเรียนบ้านสระเตย 231
4 1.73
3 1.30
4 1.73
3 1.30
1 0.43
216 93.51
15 6.49%
118  โรงเรียนวัดทุ่งแฝก 389
0 0.00
0 0.00
12 3.08
9 2.31
0 0.00
368 94.60
21 5.40%
119  โรงเรียนบ้านหนองผือ 122
1 0.82
0 0.00
2 1.64
0 0.00
3 2.46
116 95.08
6 4.92%
120  โรงเรียนบ้านหนองหิน 22
0 0.00
0 0.00
1 4.55
0 0.00
0 0.00
21 95.45
1 4.55%
121  โรงเรียนวัดคอกช้าง 117
1 0.85
0 0.00
2 1.71
0 0.00
2 1.71
112 95.73
5 4.27%
122  โรงเรียนบ้านปากดง 60
1 1.67
1 1.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
58 96.67
2 3.33%
123  โรงเรียนวัดกกตาด 116
0 0.00
0 0.00
3 2.59
0 0.00
0 0.00
113 97.41
3 2.59%
124  โรงเรียนวัดกำมะเชียร 137
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 2.19
134 97.81
3 2.19%
125  โรงเรียนบ้านหนองอิงพิง 105
0 0.00
0 0.00
1 0.95
0 0.00
0 0.00
104 99.05
1 0.95%
126  โรงเรียนบ้านใหม่ไร่อ้อย 40
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
40 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  17,577 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  825 4.69
เตี้ย  510 2.90
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,660 9.44
ผอมและเตี้ย  350 1.99
อ้วนและเตี้ย  362 2.06
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,870 78.91
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,707 คน


21.09%


Powered By www.thaieducation.net