ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

จำนวนโรงเรียน 128 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 128 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดดงพิกุล 8
0 0.00
0 0.00
2 25.00
6 75.00
0 0.00
0 0.00
8 100.00%
2  โรงเรียนวัดปากดงท่าศาล 151
6 3.97
4 2.65
31 20.53
10 6.62
35 23.18
65 43.05
86 56.95%
3  โรงเรียนบ้านทุ่งนาตาปิ่น 110
11 10.00
4 3.64
16 14.55
15 13.64
12 10.91
52 47.27
58 52.73%
4  โรงเรียนวัดหัวเขา 65
16 24.62
6 9.23
11 16.92
0 0.00
1 1.54
31 47.69
34 52.31%
5  โรงเรียนบ้านใหม่กิโล 8 121
19 15.70
13 10.74
25 20.66
2 1.65
2 1.65
60 49.59
61 50.41%
6  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 2 120
55 45.83
1 0.83
3 2.50
0 0.00
0 0.00
61 50.83
59 49.17%
7  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง) 112
10 8.93
10 8.93
33 29.46
0 0.00
0 0.00
59 52.68
53 47.32%
8  โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย 129
6 4.65
18 13.95
5 3.88
7 5.43
25 19.38
68 52.71
61 47.29%
9  โรงเรียนวัดน้ำพุ 125
29 23.20
10 8.00
15 12.00
4 3.20
1 0.80
66 52.80
59 47.20%
10  โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต 937
32 3.42
58 6.19
100 10.67
71 7.58
162 17.29
514 54.86
423 45.14%
11  โรงเรียนวัดท่ามะนาว 162
15 9.26
2 1.23
26 16.05
17 10.49
11 6.79
91 56.17
71 43.83%
12  โรงเรียนบ้านมาบพะยอม 65
11 16.92
4 6.15
12 18.46
0 0.00
1 1.54
37 56.92
28 43.08%
13  โรงเรียนบ้านหนองห้าง 96
14 14.58
5 5.21
12 12.50
10 10.42
0 0.00
55 57.29
41 42.71%
14  โรงเรียนบ้านราษฎร์บำรุง 5
1 20.00
0 0.00
1 20.00
0 0.00
0 0.00
3 60.00
2 40.00%
15  โรงเรียนวัดหัวนา 51
6 11.76
3 5.88
8 15.69
2 3.92
1 1.96
31 60.78
20 39.22%
16  โรงเรียนวัดวังกุลา 102
11 10.78
10 9.80
12 11.76
5 4.90
1 0.98
63 61.76
39 38.24%
17  โรงเรียนบ้านหนองราชวัตร 45
2 4.44
3 6.67
10 22.22
2 4.44
0 0.00
28 62.22
17 37.78%
18  โรงเรียนบ้านหนองแหน 124
18 14.52
9 7.26
14 11.29
4 3.23
0 0.00
79 63.71
45 36.29%
19  โรงเรียนบ้านดงเสลา สาขาบ้านวังโหรา 14
0 0.00
2 14.29
1 7.14
2 14.29
0 0.00
9 64.29
5 35.71%
20  โรงเรียนบ้านสระบัวก่ำ 85
3 3.53
3 3.53
20 23.53
3 3.53
0 0.00
56 65.88
29 34.12%
21  โรงเรียนบ้านทัพตาแทน 130
29 22.31
0 0.00
15 11.54
0 0.00
0 0.00
86 66.15
44 33.85%
22  โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม 203
14 6.90
12 5.91
35 17.24
7 3.45
0 0.00
135 66.50
68 33.50%
23  โรงเรียนวัดวุ้งสุทธาวาส 48
2 4.17
0 0.00
13 27.08
0 0.00
0 0.00
33 68.75
15 31.25%
24  โรงเรียนบ้านรังงาม 145
10 6.90
1 0.69
33 22.76
1 0.69
0 0.00
100 68.97
45 31.03%
25  โรงเรียนวัดคลองขอม 105
2 1.90
6 5.71
11 10.48
0 0.00
13 12.38
73 69.52
32 30.48%
26  โรงเรียนวัดวังหว้า 74
4 5.41
5 6.76
9 12.16
4 5.41
0 0.00
52 70.27
22 29.73%
27  โรงเรียนวัดหนองไผ่ 118
8 6.78
7 5.93
19 16.10
1 0.85
0 0.00
83 70.34
35 29.66%
28  โรงเรียนบ้านแหลมสะแก 62
10 16.13
0 0.00
8 12.90
0 0.00
0 0.00
44 70.97
18 29.03%
29  โรงเรียนวัดหนองทราย 201
14 6.97
2 1.00
12 5.97
16 7.96
14 6.97
143 71.14
58 28.86%
30  โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง 67
2 2.99
1 1.49
16 23.88
0 0.00
0 0.00
48 71.64
19 28.36%
31  โรงเรียนพัฒนาปากน้ำ 50
6 12.00
3 6.00
5 10.00
0 0.00
0 0.00
36 72.00
14 28.00%
32  โรงเรียนบ้านหนองนา 73
6 8.22
9 12.33
2 2.74
2 2.74
1 1.37
53 72.60
20 27.40%
33  โรงเรียนวัดบางขวาก 187
7 3.74
11 5.88
30 16.04
2 1.07
0 0.00
137 73.26
50 26.74%
34  โรงเรียนวัดโคกหม้อ 45
1 2.22
2 4.44
8 17.78
0 0.00
1 2.22
33 73.33
12 26.67%
35  โรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ(วัดหนองหลวง) 499
20 4.01
15 3.01
98 19.64
0 0.00
0 0.00
366 73.35
133 26.65%
36  โรงเรียนสวนป่าองค์พระ 80
7 8.75
2 2.50
5 6.25
6 7.50
1 1.25
59 73.75
21 26.25%
37  โรงเรียนวัดหนองสังข์ทอง 111
7 6.31
3 2.70
18 16.22
0 0.00
0 0.00
83 74.77
28 25.23%
38  โรงเรียนวัดสามชุก 314
12 3.82
8 2.55
59 18.79
0 0.00
0 0.00
235 74.84
79 25.16%
39  โรงเรียนบ้านดงเสลา 129
6 4.65
5 3.88
21 16.28
0 0.00
0 0.00
97 75.19
32 24.81%
40  โรงเรียนวัดวังคัน 147
6 4.08
6 4.08
18 12.24
5 3.40
1 0.68
111 75.51
36 24.49%
41  โรงเรียนบ้านโป่งคอม 29
2 6.90
0 0.00
4 13.79
1 3.45
0 0.00
22 75.86
7 24.14%
42  โรงเรียนวัดเขาพระ 29
3 10.34
1 3.45
2 6.90
1 3.45
0 0.00
22 75.86
7 24.14%
43  โรงเรียนบ้านทุ่งหนองแก้ว 80
10 12.50
1 1.25
8 10.00
0 0.00
0 0.00
61 76.25
19 23.75%
44  โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) 1110
60 5.41
37 3.33
127 11.44
18 1.62
20 1.80
848 76.40
262 23.60%
45  โรงเรียนวัดทับผึ้งน้อย 121
8 6.61
5 4.13
15 12.40
0 0.00
0 0.00
93 76.86
28 23.14%
46  โรงเรียนวัดบ้านทึง 117
10 8.55
4 3.42
13 11.11
0 0.00
0 0.00
90 76.92
27 23.08%
47  โรงเรียนวัดบ้านสระ 172
12 6.98
2 1.16
15 8.72
8 4.65
2 1.16
133 77.33
39 22.67%
48  โรงเรียนบ้านเขาดิน 27
0 0.00
0 0.00
6 22.22
0 0.00
0 0.00
21 77.78
6 22.22%
49  โรงเรียนวัดดอนสำโรง 161
9 5.59
2 1.24
21 13.04
3 1.86
0 0.00
126 78.26
35 21.74%
50  โรงเรียนบ้านหนองสำโรง 56
7 12.50
1 1.79
4 7.14
0 0.00
0 0.00
44 78.57
12 21.43%
51  โรงเรียนวัดสามเอก 42
4 9.52
0 0.00
5 11.90
0 0.00
0 0.00
33 78.57
9 21.43%
52  โรงเรียนวัดวังสำเภาล่ม 47
0 0.00
0 0.00
7 14.89
2 4.26
1 2.13
37 78.72
10 21.28%
53  โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว 57
2 3.51
2 3.51
3 5.26
2 3.51
3 5.26
45 78.95
12 21.05%
54  โรงเรียนวัดไทร 62
10 16.13
1 1.61
2 3.23
0 0.00
0 0.00
49 79.03
13 20.97%
55  โรงเรียนบ้านทัพหลวง 160
8 5.00
0 0.00
25 15.63
0 0.00
0 0.00
127 79.38
33 20.63%
56  โรงเรียนวัดวังหิน 84
8 9.52
0 0.00
8 9.52
0 0.00
1 1.19
67 79.76
17 20.24%
57  โรงเรียนบ้านหนองตาแก้ว 118
6 5.08
6 5.08
11 9.32
0 0.00
0 0.00
95 80.51
23 19.49%
58  โรงเรียนวัดประชุมสงฆ์ 36
0 0.00
0 0.00
2 5.56
2 5.56
3 8.33
29 80.56
7 19.44%
59  โรงเรียนวัดบัลลังก์ 100
6 6.00
2 2.00
8 8.00
0 0.00
3 3.00
81 81.00
19 19.00%
60  โรงเรียนวัดนางบวช 69
4 5.80
2 2.90
7 10.14
0 0.00
0 0.00
56 81.16
13 18.84%
61  โรงเรียนบ้านหนองอุโลก 64
3 4.69
2 3.13
7 10.94
0 0.00
0 0.00
52 81.25
12 18.75%
62  โรงเรียนวัดอู่ตะเภา 134
10 7.46
3 2.24
5 3.73
4 2.99
3 2.24
109 81.34
25 18.66%
63  โรงเรียนวัดหนองผักนาก 125
0 0.00
3 2.40
10 8.00
10 8.00
0 0.00
102 81.60
23 18.40%
64  โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 106
4 3.77
1 0.94
13 12.26
1 0.94
0 0.00
87 82.08
19 17.92%
65  โรงเรียนบ้านห้วยหินดำ 84
2 2.38
3 3.57
10 11.90
0 0.00
0 0.00
69 82.14
15 17.86%
66  โรงเรียนวัดลาดสิงห์ 45
5 11.11
0 0.00
3 6.67
0 0.00
0 0.00
37 82.22
8 17.78%
67  โรงเรียนวัดใหม่สระพลอย 86
2 2.33
1 1.16
12 13.95
0 0.00
0 0.00
71 82.56
15 17.44%
68  โรงเรียนบ้านหนองยาว 225
10 4.44
9 4.00
20 8.89
0 0.00
0 0.00
186 82.67
39 17.33%
69  โรงเรียนบ้านทับละคร 58
3 5.17
1 1.72
3 5.17
1 1.72
2 3.45
48 82.76
10 17.24%
70  โรงเรียนวัดเนินมหาเชษฐ 41
1 2.44
0 0.00
5 12.20
0 0.00
1 2.44
34 82.93
7 17.07%
71  โรงเรียนบ้านกกเชียง 48
1 2.08
0 0.00
7 14.58
0 0.00
0 0.00
40 83.33
8 16.67%
72  โรงเรียนบ้านหนองแขม 67
2 2.99
0 0.00
9 13.43
0 0.00
0 0.00
56 83.58
11 16.42%
73  โรงเรียนวัดบ่อกรุ 279
6 2.15
6 2.15
18 6.45
14 5.02
0 0.00
235 84.23
44 15.77%
74  โรงเรียนวัดกร่างสามยอด 70
4 5.71
0 0.00
4 5.71
3 4.29
0 0.00
59 84.29
11 15.71%
75  โรงเรียนวัดท่าทอง 102
2 1.96
3 2.94
10 9.80
1 0.98
0 0.00
86 84.31
16 15.69%
76  โรงเรียนบ้านทับกระดาษ 52
3 5.77
3 5.77
2 3.85
0 0.00
0 0.00
44 84.62
8 15.38%
77  โรงเรียนวัดนางพิมพ์ 85
3 3.53
0 0.00
8 9.41
1 1.18
1 1.18
72 84.71
13 15.29%
78  โรงเรียนบ้านดงเชือก 59
0 0.00
1 1.69
7 11.86
1 1.69
0 0.00
50 84.75
9 15.25%
79  โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1408
32 2.27
24 1.70
151 10.72
2 0.14
0 0.00
1199 85.16
209 14.84%
80  โรงเรียนวัดหนองโรง 123
3 2.44
0 0.00
15 12.20
0 0.00
0 0.00
105 85.37
18 14.63%
81  โรงเรียนบ้านหนองขาม 55
0 0.00
2 3.64
6 10.91
0 0.00
0 0.00
47 85.45
8 14.55%
82  โรงเรียนวัดลำพันบอง 119
3 2.52
0 0.00
14 11.76
0 0.00
0 0.00
102 85.71
17 14.29%
83  โรงเรียนวัดวังจิก 203
0 0.00
5 2.46
22 10.84
2 0.99
0 0.00
174 85.71
29 14.29%
84  โรงเรียนบ้านหนองโก 87
3 3.45
0 0.00
8 9.20
1 1.15
0 0.00
75 86.21
12 13.79%
85  โรงเรียนวัดดอนประดู่ 74
3 4.05
4 5.41
3 4.05
0 0.00
0 0.00
64 86.49
10 13.51%
86  โรงเรียนวัดทุ่งกฐิน 60
4 6.67
0 0.00
4 6.67
0 0.00
0 0.00
52 86.67
8 13.33%
87  โรงเรียน บ้านวังยาว 173
5 2.89
10 5.78
8 4.62
0 0.00
0 0.00
150 86.71
23 13.29%
88  โรงเรียนวัดด่านช้าง 1035
34 3.29
37 3.57
29 2.80
25 2.42
12 1.16
898 86.76
137 13.24%
89  โรงเรียนบ้านพุน้ำร้อน 213
11 5.16
7 3.29
5 2.35
2 0.94
2 0.94
186 87.32
27 12.68%
90  โรงเรียนบ้านหนองจิกยาว 71
2 2.82
0 0.00
6 8.45
1 1.41
0 0.00
62 87.32
9 12.68%
91  โรงเรียนวัดหนองเปาะ 71
0 0.00
5 7.04
1 1.41
3 4.23
0 0.00
62 87.32
9 12.68%
92  โรงเรียนวัดกุ่มโคก 103
2 1.94
5 4.85
1 0.97
3 2.91
2 1.94
90 87.38
13 12.62%
93  โรงเรียนวัดกกเต็น 156
5 3.21
3 1.92
9 5.77
1 0.64
1 0.64
137 87.82
19 12.18%
94  โรงเรียน นิคมสร้างตนเองกระเสียว 1 242
6 2.48
0 0.00
17 7.02
6 2.48
0 0.00
213 88.02
29 11.98%
95  โรงเรียนบ้านหนองกระดี่ 136
0 0.00
5 3.68
6 4.41
4 2.94
1 0.74
120 88.24
16 11.76%
96  โรงเรียนวัดป่าสะแก 137
0 0.00
2 1.46
13 9.49
1 0.73
0 0.00
121 88.32
16 11.68%
97  โรงเรียนวัดสุวรรณตะไล 60
1 1.67
0 0.00
6 10.00
0 0.00
0 0.00
53 88.33
7 11.67%
98  โรงเรียนบ้านกล้วย 217
5 2.30
14 6.45
4 1.84
1 0.46
1 0.46
192 88.48
25 11.52%
99  โรงเรียนบ้านแจงงาม 37
1 2.70
2 5.41
0 0.00
1 2.70
0 0.00
33 89.19
4 10.81%
100  โรงเรียนบ้านหนองกระถิน 149
3 2.01
0 0.00
4 2.68
5 3.36
4 2.68
133 89.26
16 10.74%
101  โรงเรียนวัดท่าเตียน 56
2 3.57
0 0.00
3 5.36
0 0.00
1 1.79
50 89.29
6 10.71%
102  โรงเรียนบ้านพุบ่องป่าขี 89
2 2.25
2 2.25
4 4.49
1 1.12
0 0.00
80 89.89
9 10.11%
103  โรงเรียนวัดคูเมือง 60
2 3.33
0 0.00
4 6.67
0 0.00
0 0.00
54 90.00
6 10.00%
104  โรงเรียนวัดโคกพระ 50
3 6.00
0 0.00
2 4.00
0 0.00
0 0.00
45 90.00
5 10.00%
105  โรงเรียนวัดโป่งแดง 70
1 1.43
1 1.43
4 5.71
0 0.00
1 1.43
63 90.00
7 10.00%
106  โรงเรียนวัดหนองกรด 21
1 4.76
0 0.00
0 0.00
1 4.76
0 0.00
19 90.48
2 9.52%
107  โรงเรียนวัดดอนไร่ 143
2 1.40
2 1.40
9 6.29
0 0.00
0 0.00
130 90.91
13 9.09%
108  โรงเรียนวัดเดิมบาง 77
2 2.60
3 3.90
2 2.60
0 0.00
0 0.00
70 90.91
7 9.09%
109  โรงเรียนบ้านลาด 46
1 2.17
0 0.00
3 6.52
0 0.00
0 0.00
42 91.30
4 8.70%
110  โรงเรียนวัดยางนอน 162
0 0.00
3 1.85
8 4.94
3 1.85
0 0.00
148 91.36
14 8.64%
111  โรงเรียนบ้านไผ่สีทอง 97
3 3.09
1 1.03
4 4.12
0 0.00
0 0.00
89 91.75
8 8.25%
112  โรงเรียนวัดดอนตาล 74
2 2.70
0 0.00
4 5.41
0 0.00
0 0.00
68 91.89
6 8.11%
113  โรงเรียนวัดปากน้ำ 50
0 0.00
0 0.00
4 8.00
0 0.00
0 0.00
46 92.00
4 8.00%
114  โรงเรียนวัดฉวาก 64
2 3.13
1 1.56
1 1.56
0 0.00
1 1.56
59 92.19
5 7.81%
115  โรงเรียนบ้านทุ่งมะกอก 118
2 1.69
0 0.00
4 3.39
2 1.69
1 0.85
109 92.37
9 7.63%
116  โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม 80
1 1.25
2 2.50
3 3.75
0 0.00
0 0.00
74 92.50
6 7.50%
117  โรงเรียนวัดหนองสะเดา 124
1 0.81
1 0.81
2 1.61
2 1.61
3 2.42
115 92.74
9 7.26%
118  โรงเรียนวัดกาบบัว 119
1 0.84
0 0.00
7 5.88
0 0.00
0 0.00
111 93.28
8 6.72%
119  โรงเรียนบ้านสระเตย 231
4 1.73
3 1.30
4 1.73
3 1.30
1 0.43
216 93.51
15 6.49%
120  โรงเรียนวัดทุ่งแฝก 389
0 0.00
0 0.00
12 3.08
9 2.31
0 0.00
368 94.60
21 5.40%
121  โรงเรียนบ้านหนองผือ 122
1 0.82
0 0.00
2 1.64
0 0.00
3 2.46
116 95.08
6 4.92%
122  โรงเรียนบ้านหนองหิน 22
0 0.00
0 0.00
1 4.55
0 0.00
0 0.00
21 95.45
1 4.55%
123  โรงเรียนวัดคอกช้าง 117
1 0.85
0 0.00
2 1.71
0 0.00
2 1.71
112 95.73
5 4.27%
124  โรงเรียนบ้านปากดง 60
1 1.67
1 1.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
58 96.67
2 3.33%
125  โรงเรียนวัดกกตาด 116
0 0.00
0 0.00
3 2.59
0 0.00
0 0.00
113 97.41
3 2.59%
126  โรงเรียนวัดกำมะเชียร 137
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 2.19
134 97.81
3 2.19%
127  โรงเรียนบ้านหนองอิงพิง 105
0 0.00
0 0.00
1 0.95
0 0.00
0 0.00
104 99.05
1 0.95%
128  โรงเรียนบ้านใหม่ไร่อ้อย 40
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
40 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  17,590 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  826 4.70
เตี้ย  510 2.90
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,663 9.45
ผอมและเตี้ย  356 2.02
อ้วนและเตี้ย  362 2.06
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,873 78.87
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,717 คน


21.13%


Powered By www.thaieducation.net