ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

จำนวนโรงเรียน 128 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 128 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดหนองเปาะ 18
2 11.11
6 33.33
4 22.22
2 11.11
4 22.22
0 0.00
18 100.00%
2  โรงเรียนวัดหัวนา 51
7 13.73
9 17.65
9 17.65
7 13.73
9 17.65
10 19.61
41 80.39%
3  โรงเรียนบ้านราษฎร์บำรุง 5
2 40.00
0 0.00
1 20.00
0 0.00
0 0.00
2 40.00
3 60.00%
4  โรงเรียนวัดหัวเขา 65
16 24.62
6 9.23
11 16.92
0 0.00
1 1.54
31 47.69
34 52.31%
5  โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย 129
7 5.43
18 13.95
6 4.65
7 5.43
28 21.71
63 48.84
66 51.16%
6  โรงเรียนวัดน้ำพุ 126
29 23.02
11 8.73
16 12.70
4 3.17
1 0.79
65 51.59
61 48.41%
7  โรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ(วัดหนองหลวง) 501
21 4.19
14 2.79
106 21.16
35 6.99
62 12.38
263 52.50
238 47.50%
8  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง) 112
10 8.93
10 8.93
33 29.46
0 0.00
0 0.00
59 52.68
53 47.32%
9  โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต 937
35 3.74
63 6.72
97 10.35
72 7.68
168 17.93
502 53.58
435 46.42%
10  โรงเรียนบ้านทุ่งนาตาปิ่น 108
6 5.56
5 4.63
15 13.89
11 10.19
13 12.04
58 53.70
50 46.30%
11  โรงเรียนบ้านมาบพะยอม 65
13 20.00
4 6.15
12 18.46
0 0.00
1 1.54
35 53.85
30 46.15%
12  โรงเรียนวัดหนองทราย 195
15 7.69
5 2.56
24 12.31
20 10.26
26 13.33
105 53.85
90 46.15%
13  โรงเรียนบ้านทัพหลวง 163
16 9.82
27 16.56
29 17.79
2 1.23
1 0.61
88 53.99
75 46.01%
14  โรงเรียนบ้านหนองราชวัตร 45
4 8.89
3 6.67
10 22.22
3 6.67
0 0.00
25 55.56
20 44.44%
15  โรงเรียนพัฒนาปากน้ำ 50
10 20.00
4 8.00
8 16.00
0 0.00
0 0.00
28 56.00
22 44.00%
16  โรงเรียนวัดเขาพระ 30
4 13.33
2 6.67
5 16.67
2 6.67
0 0.00
17 56.67
13 43.33%
17  โรงเรียนบ้านหนองห้าง 96
14 14.58
5 5.21
13 13.54
8 8.33
0 0.00
56 58.33
40 41.67%
18  โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม 203
29 14.29
13 6.40
34 16.75
6 2.96
0 0.00
121 59.61
82 40.39%
19  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 2 120
37 30.83
0 0.00
8 6.67
0 0.00
1 0.83
74 61.67
46 38.33%
20  โรงเรียนบ้านทุ่งหนองแก้ว 79
21 26.58
1 1.27
1 1.27
1 1.27
6 7.59
49 62.03
30 37.97%
21  โรงเรียนวัดวังหว้า 74
7 9.46
8 10.81
9 12.16
4 5.41
0 0.00
46 62.16
28 37.84%
22  โรงเรียนวัดคลองขอม 103
7 6.80
13 12.62
8 7.77
0 0.00
10 9.71
65 63.11
38 36.89%
23  โรงเรียนวัดบ้านสระ 172
17 9.88
4 2.33
21 12.21
10 5.81
11 6.40
109 63.37
63 36.63%
24  โรงเรียนวัดเนินมหาเชษฐ 41
5 12.20
6 14.63
2 4.88
1 2.44
1 2.44
26 63.41
15 36.59%
25  โรงเรียนบ้านดงเสลา สาขาบ้านวังโหรา 14
0 0.00
4 28.57
0 0.00
1 7.14
0 0.00
9 64.29
5 35.71%
26  โรงเรียนบ้านรังงาม 144
7 4.86
8 5.56
34 23.61
2 1.39
0 0.00
93 64.58
51 35.42%
27  โรงเรียนบ้านทัพตาแทน 126
27 21.43
0 0.00
17 13.49
0 0.00
0 0.00
82 65.08
44 34.92%
28  โรงเรียน นิคมสร้างตนเองกระเสียว 1 244
27 11.07
16 6.56
34 13.93
7 2.87
0 0.00
160 65.57
84 34.43%
29  โรงเรียนบ้านหนองแหน 125
17 13.60
6 4.80
17 13.60
3 2.40
0 0.00
82 65.60
43 34.40%
30  โรงเรียนวัดหนองไผ่ 120
10 8.33
8 6.67
22 18.33
1 0.83
0 0.00
79 65.83
41 34.17%
31  โรงเรียนวัดอู่ตะเภา 134
12 8.96
5 3.73
9 6.72
10 7.46
9 6.72
89 66.42
45 33.58%
32  โรงเรียนวัดวุ้งสุทธาวาส 48
2 4.17
1 2.08
11 22.92
2 4.17
0 0.00
32 66.67
16 33.33%
33  โรงเรียนวัดวังหิน 82
8 9.76
0 0.00
10 12.20
7 8.54
1 1.22
56 68.29
26 31.71%
34  โรงเรียนบ้านหนองนา 73
8 10.96
10 13.70
2 2.74
2 2.74
1 1.37
50 68.49
23 31.51%
35  โรงเรียนวัดหนองสังข์ทอง 107
11 10.28
0 0.00
22 20.56
0 0.00
0 0.00
74 69.16
33 30.84%
36  โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) 1106
71 6.42
31 2.80
204 18.44
13 1.18
15 1.36
772 69.80
334 30.20%
37  โรงเรียนวัดวังคัน 147
9 6.12
7 4.76
21 14.29
6 4.08
1 0.68
103 70.07
44 29.93%
38  โรงเรียนวัดปากดงท่าศาล 154
15 9.74
0 0.00
8 5.19
15 9.74
7 4.55
109 70.78
45 29.22%
39  โรงเรียนวัดไทร 62
13 20.97
2 3.23
3 4.84
0 0.00
0 0.00
44 70.97
18 29.03%
40  โรงเรียนวัดท่ามะนาว 162
15 9.26
5 3.09
26 16.05
0 0.00
0 0.00
116 71.60
46 28.40%
41  โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง 67
1 1.49
1 1.49
17 25.37
0 0.00
0 0.00
48 71.64
19 28.36%
42  โรงเรียนวัดบางขวาก 187
10 5.35
11 5.88
30 16.04
2 1.07
0 0.00
134 71.66
53 28.34%
43  โรงเรียนวัดสามชุก 315
8 2.54
15 4.76
64 20.32
0 0.00
0 0.00
228 72.38
87 27.62%
44  โรงเรียนบ้านแหลมสะแก 62
6 9.68
0 0.00
11 17.74
0 0.00
0 0.00
45 72.58
17 27.42%
45  โรงเรียนบ้านหนองตาแก้ว 118
9 7.63
9 7.63
14 11.86
0 0.00
0 0.00
86 72.88
32 27.12%
46  โรงเรียนสวนป่าองค์พระ 80
7 8.75
2 2.50
5 6.25
6 7.50
1 1.25
59 73.75
21 26.25%
47  โรงเรียนวัดสามเอก 42
6 14.29
0 0.00
5 11.90
0 0.00
0 0.00
31 73.81
11 26.19%
48  โรงเรียนวัดดอนสำโรง 161
9 5.59
3 1.86
29 18.01
1 0.62
0 0.00
119 73.91
42 26.09%
49  โรงเรียนบ้านหนองโก 87
6 6.90
2 2.30
12 13.79
2 2.30
0 0.00
65 74.71
22 25.29%
50  โรงเรียนวัดบ้านทึง 115
11 9.57
4 3.48
14 12.17
0 0.00
0 0.00
86 74.78
29 25.22%
51  โรงเรียนบ้านดงเชือก 61
2 3.28
2 3.28
8 13.11
2 3.28
1 1.64
46 75.41
15 24.59%
52  โรงเรียนวัดกร่างสามยอด 70
6 8.57
0 0.00
6 8.57
0 0.00
5 7.14
53 75.71
17 24.29%
53  โรงเรียนบ้านโป่งคอม 29
2 6.90
0 0.00
4 13.79
1 3.45
0 0.00
22 75.86
7 24.14%
54  โรงเรียนวัดนางบวช 67
5 7.46
2 2.99
9 13.43
0 0.00
0 0.00
51 76.12
16 23.88%
55  โรงเรียนบ้านหนองสำโรง 55
3 5.45
3 5.45
3 5.45
3 5.45
1 1.82
42 76.36
13 23.64%
56  โรงเรียนบ้านหนองแขม 68
5 7.35
0 0.00
10 14.71
1 1.47
0 0.00
52 76.47
16 23.53%
57  โรงเรียนวัดนางพิมพ์ 85
6 7.06
0 0.00
11 12.94
2 2.35
1 1.18
65 76.47
20 23.53%
58  โรงเรียนบ้านดงเสลา 131
14 10.69
7 5.34
9 6.87
0 0.00
0 0.00
101 77.10
30 22.90%
59  โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว 57
2 3.51
2 3.51
4 7.02
2 3.51
3 5.26
44 77.19
13 22.81%
60  โรงเรียนวัดโคกหม้อ 45
1 2.22
1 2.22
8 17.78
0 0.00
0 0.00
35 77.78
10 22.22%
61  โรงเรียนวัดบัลลังก์ 100
8 8.00
2 2.00
9 9.00
0 0.00
3 3.00
78 78.00
22 22.00%
62  โรงเรียนวัดดอนประดู่ 74
5 6.76
6 8.11
5 6.76
0 0.00
0 0.00
58 78.38
16 21.62%
63  โรงเรียนวัดวังสำเภาล่ม 47
1 2.13
0 0.00
9 19.15
0 0.00
0 0.00
37 78.72
10 21.28%
64  โรงเรียนบ้านห้วยหินดำ 87
8 9.20
1 1.15
9 10.34
0 0.00
0 0.00
69 79.31
18 20.69%
65  โรงเรียนบ้านใหม่กิโล 8 121
3 2.48
0 0.00
22 18.18
0 0.00
0 0.00
96 79.34
25 20.66%
66  โรงเรียนบ้านหนองยาว 228
18 7.89
8 3.51
21 9.21
0 0.00
0 0.00
181 79.39
47 20.61%
67  โรงเรียนวัดทับผึ้งน้อย 122
7 5.74
1 0.82
15 12.30
2 1.64
0 0.00
97 79.51
25 20.49%
68  โรงเรียนวัดบ่อกรุ 277
8 2.89
9 3.25
22 7.94
17 6.14
0 0.00
221 79.78
56 20.22%
69  โรงเรียนวัดกกเต็น 155
8 5.16
5 3.23
11 7.10
4 2.58
3 1.94
124 80.00
31 20.00%
70  โรงเรียนบ้านหนองอุโลก 67
5 7.46
3 4.48
3 4.48
1 1.49
1 1.49
54 80.60
13 19.40%
71  โรงเรียนวัดลำพันบอง 119
4 3.36
3 2.52
15 12.61
0 0.00
1 0.84
96 80.67
23 19.33%
72  โรงเรียนบ้านทับกระดาษ 52
3 5.77
3 5.77
4 7.69
0 0.00
0 0.00
42 80.77
10 19.23%
73  โรงเรียนวัดด่านช้าง 1035
63 6.09
50 4.83
35 3.38
32 3.09
16 1.55
839 81.06
196 18.94%
74  โรงเรียนบ้านกกเชียง 48
2 4.17
0 0.00
7 14.58
0 0.00
0 0.00
39 81.25
9 18.75%
75  โรงเรียนวัดใหม่สระพลอย 86
3 3.49
1 1.16
12 13.95
0 0.00
0 0.00
70 81.40
16 18.60%
76  โรงเรียนบ้านเขาดิน 27
0 0.00
0 0.00
5 18.52
0 0.00
0 0.00
22 81.48
5 18.52%
77  โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1412
40 2.83
65 4.60
146 10.34
10 0.71
0 0.00
1151 81.52
261 18.48%
78  โรงเรียนวัดลาดสิงห์ 45
5 11.11
0 0.00
3 6.67
0 0.00
0 0.00
37 82.22
8 17.78%
79  โรงเรียนบ้านทับละคร 58
3 5.17
1 1.72
3 5.17
1 1.72
2 3.45
48 82.76
10 17.24%
80  โรงเรียนวัดหนองโรง 122
4 3.28
0 0.00
17 13.93
0 0.00
0 0.00
101 82.79
21 17.21%
81  โรงเรียนวัดทุ่งกฐิน 60
4 6.67
0 0.00
6 10.00
0 0.00
0 0.00
50 83.33
10 16.67%
82  โรงเรียนวัดประชุมสงฆ์ 36
0 0.00
0 0.00
2 5.56
1 2.78
3 8.33
30 83.33
6 16.67%
83  โรงเรียนบ้านลาด 44
2 4.55
0 0.00
4 9.09
1 2.27
0 0.00
37 84.09
7 15.91%
84  โรงเรียนวัดท่าทอง 102
3 2.94
2 1.96
10 9.80
1 0.98
0 0.00
86 84.31
16 15.69%
85  โรงเรียนบ้านหนองกระดี่ 136
1 0.74
5 3.68
9 6.62
5 3.68
1 0.74
115 84.56
21 15.44%
86  โรงเรียนบ้านพุน้ำร้อน 213
14 6.57
8 3.76
5 2.35
3 1.41
2 0.94
181 84.98
32 15.02%
87  โรงเรียนวัดกุ่มโคก 102
0 0.00
6 5.88
9 8.82
0 0.00
0 0.00
87 85.29
15 14.71%
88  โรงเรียนบ้านพุบ่องป่าขี 90
2 2.22
3 3.33
7 7.78
1 1.11
0 0.00
77 85.56
13 14.44%
89  โรงเรียนวัดวังจิก 201
0 0.00
5 2.49
22 10.95
2 1.00
0 0.00
172 85.57
29 14.43%
90  โรงเรียนบ้านกล้วย 216
6 2.78
18 8.33
5 2.31
2 0.93
0 0.00
185 85.65
31 14.35%
91  โรงเรียนบ้านหนองขาม 56
0 0.00
2 3.57
6 10.71
0 0.00
0 0.00
48 85.71
8 14.29%
92  โรงเรียนวัดเดิมบาง 78
8 10.26
0 0.00
3 3.85
0 0.00
0 0.00
67 85.90
11 14.10%
93  โรงเรียนวัดโคกพระ 50
4 8.00
1 2.00
2 4.00
0 0.00
0 0.00
43 86.00
7 14.00%
94  โรงเรียนวัดหนองผักนาก 123
5 4.07
2 1.63
10 8.13
0 0.00
0 0.00
106 86.18
17 13.82%
95  โรงเรียนวัดยางนอน 159
1 0.63
5 3.14
10 6.29
3 1.89
2 1.26
138 86.79
21 13.21%
96  โรงเรียนวัดท่าเตียน 54
3 5.56
0 0.00
3 5.56
0 0.00
1 1.85
47 87.04
7 12.96%
97  โรงเรียนวัดป่าสะแก 139
0 0.00
2 1.44
15 10.79
1 0.72
0 0.00
121 87.05
18 12.95%
98  โรงเรียนบ้านหนองจิกยาว 71
2 2.82
0 0.00
6 8.45
1 1.41
0 0.00
62 87.32
9 12.68%
99  โรงเรียนวัดโป่งแดง 71
1 1.41
1 1.41
4 5.63
0 0.00
3 4.23
62 87.32
9 12.68%
100  โรงเรียนวัดปากน้ำ 49
1 2.04
1 2.04
4 8.16
0 0.00
0 0.00
43 87.76
6 12.24%
101  โรงเรียนวัดคูเมือง 60
2 3.33
0 0.00
5 8.33
0 0.00
0 0.00
53 88.33
7 11.67%
102  โรงเรียนวัดวังกุลา 103
5 4.85
1 0.97
6 5.83
0 0.00
0 0.00
91 88.35
12 11.65%
103  โรงเรียนวัดกาบบัว 121
4 3.31
2 1.65
8 6.61
0 0.00
0 0.00
107 88.43
14 11.57%
104  โรงเรียนบ้านไผ่สีทอง 97
5 5.15
1 1.03
5 5.15
0 0.00
0 0.00
86 88.66
11 11.34%
105  โรงเรียนบ้านหนองกระถิน 150
3 2.00
0 0.00
5 3.33
5 3.33
4 2.67
133 88.67
17 11.33%
106  โรงเรียนบ้านสระเตย 224
4 1.79
4 1.79
8 3.57
4 1.79
5 2.23
199 88.84
25 11.16%
107  โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 110
1 0.91
3 2.73
6 5.45
1 0.91
1 0.91
98 89.09
12 10.91%
108  โรงเรียนบ้านแจงงาม 37
1 2.70
2 5.41
0 0.00
1 2.70
0 0.00
33 89.19
4 10.81%
109  โรงเรียนวัดดอนตาล 75
2 2.67
0 0.00
6 8.00
0 0.00
0 0.00
67 89.33
8 10.67%
110  โรงเรียนวัดหนองกรด 20
2 10.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
18 90.00
2 10.00%
111  โรงเรียนวัดหนองสะเดา 124
1 0.81
1 0.81
2 1.61
3 2.42
5 4.03
112 90.32
12 9.68%
112  โรงเรียนบ้านหนองผือ 127
5 3.94
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 5.51
115 90.55
12 9.45%
113  โรงเรียนบ้านหนองหิน 22
1 4.55
0 0.00
1 4.55
0 0.00
0 0.00
20 90.91
2 9.09%
114  โรงเรียนวัดดอนไร่ 143
2 1.40
2 1.40
9 6.29
0 0.00
0 0.00
130 90.91
13 9.09%
115  โรงเรียนบ้านสระบัวก่ำ 82
0 0.00
0 0.00
7 8.54
0 0.00
0 0.00
75 91.46
7 8.54%
116  โรงเรียนบ้านทุ่งมะกอก 118
2 1.69
0 0.00
5 4.24
2 1.69
1 0.85
108 91.53
10 8.47%
117  โรงเรียนวัดสุวรรณตะไล 60
2 3.33
0 0.00
2 3.33
0 0.00
1 1.67
55 91.67
5 8.33%
118  โรงเรียนวัดฉวาก 64
2 3.13
1 1.56
1 1.56
0 0.00
0 0.00
60 93.75
4 6.25%
119  โรงเรียนบ้านปากดง 60
0 0.00
0 0.00
3 5.00
0 0.00
0 0.00
57 95.00
3 5.00%
120  โรงเรียนวัดคอกช้าง 121
0 0.00
0 0.00
6 4.96
0 0.00
0 0.00
115 95.04
6 4.96%
121  โรงเรียน บ้านวังยาว 173
4 2.31
0 0.00
2 1.16
0 0.00
2 1.16
165 95.38
8 4.62%
122  โรงเรียนวัดทุ่งแฝก 387
4 1.03
2 0.52
1 0.26
4 1.03
6 1.55
370 95.61
17 4.39%
123  โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม 80
0 0.00
1 1.25
1 1.25
0 0.00
1 1.25
77 96.25
3 3.75%
124  โรงเรียนวัดกกตาด 116
0 0.00
0 0.00
4 3.45
0 0.00
0 0.00
112 96.55
4 3.45%
125  โรงเรียนวัดกำมะเชียร 137
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 2.92
133 97.08
4 2.92%
126  โรงเรียนบ้านหนองอิงพิง 105
0 0.00
0 0.00
1 0.95
0 0.00
0 0.00
104 99.05
1 0.95%
127  โรงเรียนบ้านใหม่ไร่อ้อย 40
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
40 100.00
0 0.00%
128  โรงเรียนวัดดงพิกุล 8
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  17,534 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,012 5.77
เตี้ย  643 3.67
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,804 10.29
ผอมและเตี้ย  394 2.25
อ้วนและเตี้ย  464 2.65
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,217 75.38
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,317 คน


24.62%


Powered By www.thaieducation.net