ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

จำนวนโรงเรียน 128 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 128 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดหนองเปาะ 18
2 11.11
6 33.33
4 22.22
2 11.11
4 22.22
0 0.00
18 100.00%
2  โรงเรียนวัดหัวนา 51
7 13.73
9 17.65
9 17.65
7 13.73
9 17.65
10 19.61
41 80.39%
3  โรงเรียนบ้านราษฎร์บำรุง 5
2 40.00
0 0.00
1 20.00
0 0.00
0 0.00
2 40.00
3 60.00%
4  โรงเรียนวัดหัวเขา 65
16 24.62
6 9.23
11 16.92
0 0.00
1 1.54
31 47.69
34 52.31%
5  โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย 129
7 5.43
18 13.95
6 4.65
7 5.43
28 21.71
63 48.84
66 51.16%
6  โรงเรียนวัดน้ำพุ 126
29 23.02
11 8.73
16 12.70
4 3.17
1 0.79
65 51.59
61 48.41%
7  โรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ(วัดหนองหลวง) 501
21 4.19
14 2.79
106 21.16
35 6.99
62 12.38
263 52.50
238 47.50%
8  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง) 112
10 8.93
10 8.93
33 29.46
0 0.00
0 0.00
59 52.68
53 47.32%
9  โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต 937
35 3.74
63 6.72
97 10.35
72 7.68
168 17.93
502 53.58
435 46.42%
10  โรงเรียนบ้านทุ่งนาตาปิ่น 108
6 5.56
5 4.63
15 13.89
11 10.19
13 12.04
58 53.70
50 46.30%
11  โรงเรียนบ้านมาบพะยอม 65
13 20.00
4 6.15
12 18.46
0 0.00
1 1.54
35 53.85
30 46.15%
12  โรงเรียนวัดหนองทราย 195
15 7.69
5 2.56
24 12.31
20 10.26
26 13.33
105 53.85
90 46.15%
13  โรงเรียนบ้านทัพหลวง 163
16 9.82
27 16.56
29 17.79
2 1.23
1 0.61
88 53.99
75 46.01%
14  โรงเรียนบ้านหนองราชวัตร 45
4 8.89
3 6.67
10 22.22
3 6.67
0 0.00
25 55.56
20 44.44%
15  โรงเรียนพัฒนาปากน้ำ 50
10 20.00
4 8.00
8 16.00
0 0.00
0 0.00
28 56.00
22 44.00%
16  โรงเรียนวัดเขาพระ 30
4 13.33
2 6.67
5 16.67
2 6.67
0 0.00
17 56.67
13 43.33%
17  โรงเรียนบ้านหนองห้าง 96
14 14.58
5 5.21
13 13.54
8 8.33
0 0.00
56 58.33
40 41.67%
18  โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม 203
29 14.29
13 6.40
34 16.75
6 2.96
0 0.00
121 59.61
82 40.39%
19  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 2 120
37 30.83
0 0.00
8 6.67
0 0.00
1 0.83
74 61.67
46 38.33%
20  โรงเรียนบ้านทุ่งหนองแก้ว 79
21 26.58
1 1.27
1 1.27
1 1.27
6 7.59
49 62.03
30 37.97%
21  โรงเรียนวัดวังหว้า 74
7 9.46
8 10.81
9 12.16
4 5.41
0 0.00
46 62.16
28 37.84%
22  โรงเรียนวัดคลองขอม 103
7 6.80
13 12.62
8 7.77
0 0.00
10 9.71
65 63.11
38 36.89%
23  โรงเรียนวัดบ้านสระ 172
17 9.88
4 2.33
21 12.21
10 5.81
11 6.40
109 63.37
63 36.63%
24  โรงเรียนวัดเนินมหาเชษฐ 41
5 12.20
6 14.63
2 4.88
1 2.44
1 2.44
26 63.41
15 36.59%
25  โรงเรียนบ้านดงเสลา สาขาบ้านวังโหรา 14
0 0.00
4 28.57
0 0.00
1 7.14
0 0.00
9 64.29
5 35.71%
26  โรงเรียนบ้านรังงาม 144
7 4.86
8 5.56
34 23.61
2 1.39
0 0.00
93 64.58
51 35.42%
27  โรงเรียนบ้านทัพตาแทน 126
27 21.43
0 0.00
17 13.49
0 0.00
0 0.00
82 65.08
44 34.92%
28  โรงเรียน นิคมสร้างตนเองกระเสียว 1 244
27 11.07
16 6.56
34 13.93
7 2.87
0 0.00
160 65.57
84 34.43%
29  โรงเรียนบ้านหนองแหน 125
17 13.60
6 4.80
17 13.60
3 2.40
0 0.00
82 65.60
43 34.40%
30  โรงเรียนวัดหนองไผ่ 120
10 8.33
8 6.67
22 18.33
1 0.83
0 0.00
79 65.83
41 34.17%
31  โรงเรียนวัดอู่ตะเภา 134
12 8.96
5 3.73
9 6.72
10 7.46
9 6.72
89 66.42
45 33.58%
32  โรงเรียนวัดวุ้งสุทธาวาส 48
2 4.17
1 2.08
11 22.92
2 4.17
0 0.00
32 66.67
16 33.33%
33  โรงเรียนวัดวังหิน 82
8 9.76
0 0.00
10 12.20
7 8.54
1 1.22
56 68.29
26 31.71%
34  โรงเรียนบ้านหนองนา 73
8 10.96
10 13.70
2 2.74
2 2.74
1 1.37
50 68.49
23 31.51%
35  โรงเรียนวัดหนองสังข์ทอง 107
11 10.28
0 0.00
22 20.56
0 0.00
0 0.00
74 69.16
33 30.84%
36  โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) 1106
71 6.42
31 2.80
204 18.44
13 1.18
15 1.36
772 69.80
334 30.20%
37  โรงเรียนวัดวังคัน 147
9 6.12
7 4.76
21 14.29
6 4.08
1 0.68
103 70.07
44 29.93%
38  โรงเรียนวัดปากดงท่าศาล 154
15 9.74
0 0.00
8 5.19
15 9.74
7 4.55
109 70.78
45 29.22%
39  โรงเรียนวัดไทร 62
13 20.97
2 3.23
3 4.84
0 0.00
0 0.00
44 70.97
18 29.03%
40  โรงเรียนวัดท่ามะนาว 162
15 9.26
5 3.09
26 16.05
0 0.00
0 0.00
116 71.60
46 28.40%
41  โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง 67
1 1.49
1 1.49
17 25.37
0 0.00
0 0.00
48 71.64
19 28.36%
42  โรงเรียนวัดบางขวาก 187
10 5.35
11 5.88
30 16.04
2 1.07
0 0.00
134 71.66
53 28.34%
43  โรงเรียนวัดสามชุก 315
8 2.54
15 4.76
64 20.32
0 0.00
0 0.00
228 72.38
87 27.62%
44  โรงเรียนบ้านแหลมสะแก 62
6 9.68
0 0.00
11 17.74
0 0.00
0 0.00
45 72.58
17 27.42%
45  โรงเรียนบ้านหนองตาแก้ว 118
9 7.63
9 7.63
14 11.86
0 0.00
0 0.00
86 72.88
32 27.12%
46  โรงเรียนสวนป่าองค์พระ 80
7 8.75
2 2.50
5 6.25
6 7.50
1 1.25
59 73.75
21 26.25%
47  โรงเรียนวัดสามเอก 42
6 14.29
0 0.00
5 11.90
0 0.00
0 0.00
31 73.81
11 26.19%
48  โรงเรียนวัดดอนสำโรง 161
9 5.59
3 1.86
29 18.01
1 0.62
0 0.00
119 73.91
42 26.09%
49  โรงเรียนบ้านหนองโก 87
6 6.90
2 2.30
12 13.79
2 2.30
0 0.00
65 74.71
22 25.29%
50  โรงเรียนวัดบ้านทึง 115
11 9.57
4 3.48
14 12.17
0 0.00
0 0.00
86 74.78
29 25.22%
51  โรงเรียนบ้านดงเชือก 61
2 3.28
2 3.28
8 13.11
2 3.28
1 1.64
46 75.41
15 24.59%
52  โรงเรียนวัดกร่างสามยอด 70
6 8.57
0 0.00
6 8.57
0 0.00
5 7.14
53 75.71
17 24.29%
53  โรงเรียนบ้านโป่งคอม 29
2 6.90
0 0.00
4 13.79
1 3.45
0 0.00
22 75.86
7 24.14%
54  โรงเรียนวัดนางบวช 67
5 7.46
2 2.99
9 13.43
0 0.00
0 0.00
51 76.12
16 23.88%
55  โรงเรียนบ้านหนองสำโรง 55
3 5.45
3 5.45
3 5.45
3 5.45
1 1.82
42 76.36
13 23.64%
56  โรงเรียนบ้านหนองแขม 68
5 7.35
0 0.00
10 14.71
1 1.47
0 0.00
52 76.47
16 23.53%
57  โรงเรียนวัดนางพิมพ์ 85
6 7.06
0 0.00
11 12.94
2 2.35
1 1.18
65 76.47
20 23.53%
58  โรงเรียนบ้านดงเสลา 131
14 10.69
7 5.34
9 6.87
0 0.00
0 0.00
101 77.10
30 22.90%
59  โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว 57
2 3.51
2 3.51
4 7.02
2 3.51
3 5.26
44 77.19
13 22.81%
60  โรงเรียนวัดโคกหม้อ 45
1 2.22
1 2.22
8 17.78
0 0.00
0 0.00
35 77.78
10 22.22%
61  โรงเรียนวัดบัลลังก์ 100
8 8.00
2 2.00
9 9.00
0 0.00
3 3.00
78 78.00
22 22.00%
62  โรงเรียนวัดดอนประดู่ 74
5 6.76
6 8.11
5 6.76
0 0.00
0 0.00
58 78.38
16 21.62%
63  โรงเรียนวัดวังสำเภาล่ม 47
1 2.13
0 0.00
9 19.15
0 0.00
0 0.00
37 78.72
10 21.28%
64  โรงเรียนบ้านห้วยหินดำ 87
8 9.20
1 1.15
9 10.34
0 0.00
0 0.00
69 79.31
18 20.69%
65  โรงเรียนบ้านใหม่กิโล 8 121
3 2.48
0 0.00
22 18.18
0 0.00
0 0.00
96 79.34
25 20.66%
66  โรงเรียนบ้านหนองยาว 228
18 7.89
8 3.51
21 9.21
0 0.00
0 0.00
181 79.39
47 20.61%
67  โรงเรียนวัดทับผึ้งน้อย 122
7 5.74
1 0.82
15 12.30
2 1.64
0 0.00
97 79.51
25 20.49%
68  โรงเรียนวัดบ่อกรุ 277
8 2.89
9 3.25
22 7.94
17 6.14
0 0.00
221 79.78
56 20.22%
69  โรงเรียนวัดกกเต็น 155
8 5.16
5 3.23
11 7.10
4 2.58
3 1.94
124 80.00
31 20.00%
70  โรงเรียนบ้านหนองอุโลก 67
5 7.46
3 4.48
3 4.48
1 1.49
1 1.49
54 80.60
13 19.40%
71  โรงเรียนวัดลำพันบอง 119
4 3.36
3 2.52
15 12.61
0 0.00
1 0.84
96 80.67
23 19.33%
72  โรงเรียนบ้านทับกระดาษ 52
3 5.77
3 5.77
4 7.69
0 0.00
0 0.00
42 80.77
10 19.23%
73  โรงเรียนวัดด่านช้าง 1035
63 6.09
50 4.83
35 3.38
32 3.09
16 1.55
839 81.06
196 18.94%
74  โรงเรียนบ้านกกเชียง 48
2 4.17
0 0.00
7 14.58
0 0.00
0 0.00
39 81.25
9 18.75%
75  โรงเรียนวัดใหม่สระพลอย 86
3 3.49
1 1.16
12 13.95
0 0.00
0 0.00
70 81.40
16 18.60%
76  โรงเรียนบ้านเขาดิน 27
0 0.00
0 0.00
5 18.52
0 0.00
0 0.00
22 81.48
5 18.52%
77  โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1412
40 2.83
65 4.60
146 10.34
10 0.71
0 0.00
1151 81.52
261 18.48%
78  โรงเรียนวัดลาดสิงห์ 45
5 11.11
0 0.00
3 6.67
0 0.00
0 0.00
37 82.22
8 17.78%
79  โรงเรียนบ้านทับละคร 58
3 5.17
1 1.72
3 5.17
1 1.72
2 3.45
48 82.76
10 17.24%
80  โรงเรียนวัดหนองโรง 122
4 3.28
0 0.00
17 13.93
0 0.00
0 0.00
101 82.79
21 17.21%
81  โรงเรียนวัดทุ่งกฐิน 60
4 6.67
0 0.00
6 10.00
0 0.00
0 0.00
50 83.33
10 16.67%
82  โรงเรียนวัดประชุมสงฆ์ 36
0 0.00
0 0.00
2 5.56
1 2.78
3 8.33
30 83.33
6 16.67%
83  โรงเรียนบ้านลาด 44
2 4.55
0 0.00
4 9.09
1 2.27
0 0.00
37 84.09
7 15.91%
84  โรงเรียนวัดท่าทอง 102
3 2.94
2 1.96
10 9.80
1 0.98
0 0.00
86 84.31
16 15.69%
85  โรงเรียนบ้านหนองกระดี่ 136
1 0.74
5 3.68
9 6.62
5 3.68
1 0.74
115 84.56
21 15.44%
86  โรงเรียนบ้านพุน้ำร้อน 213
14 6.57
8 3.76
5 2.35
3 1.41
2 0.94
181 84.98
32 15.02%
87  โรงเรียนวัดกุ่มโคก 102
0 0.00
6 5.88
9 8.82
0 0.00
0 0.00
87 85.29
15 14.71%
88  โรงเรียนบ้านพุบ่องป่าขี 90
2 2.22
3 3.33
7 7.78
1 1.11
0 0.00
77 85.56
13 14.44%
89  โรงเรียนวัดวังจิก 201
0 0.00
5 2.49
22 10.95
2 1.00
0 0.00
172 85.57
29 14.43%
90  โรงเรียนบ้านกล้วย 216
6 2.78
18 8.33
5 2.31
2 0.93
0 0.00
185 85.65
31 14.35%
91  โรงเรียนบ้านหนองขาม 56
0 0.00
2 3.57
6 10.71
0 0.00
0 0.00
48 85.71
8 14.29%
92  โรงเรียนวัดเดิมบาง 78
8 10.26
0 0.00
3 3.85
0 0.00
0 0.00
67 85.90
11 14.10%
93  โรงเรียนวัดโคกพระ 50
4 8.00
1 2.00
2 4.00
0 0.00
0 0.00
43 86.00
7 14.00%
94  โรงเรียนวัดหนองผักนาก 123
5 4.07
2 1.63
10 8.13
0 0.00
0 0.00
106 86.18
17 13.82%
95  โรงเรียนวัดยางนอน 159
1 0.63
5 3.14
10 6.29
3 1.89
2 1.26
138 86.79
21 13.21%
96  โรงเรียนวัดท่าเตียน 54
3 5.56
0 0.00
3 5.56
0 0.00
1 1.85
47 87.04
7 12.96%
97  โรงเรียนวัดป่าสะแก 139
0 0.00
2 1.44
15 10.79
1 0.72
0 0.00
121 87.05
18 12.95%
98  โรงเรียนบ้านหนองจิกยาว 71
2 2.82
0 0.00
6 8.45
1 1.41
0 0.00
62 87.32
9 12.68%
99  โรงเรียนวัดโป่งแดง 71
1 1.41
1 1.41
4 5.63
0 0.00
3 4.23
62 87.32
9 12.68%
100  โรงเรียนวัดปากน้ำ 49
1 2.04
1 2.04
4 8.16
0 0.00
0 0.00
43 87.76
6 12.24%
101  โรงเรียนวัดคูเมือง 60
2 3.33
0 0.00
5 8.33
0 0.00
0 0.00
53 88.33
7 11.67%
102  โรงเรียนวัดวังกุลา 103
5 4.85
1 0.97
6 5.83
0 0.00
0 0.00
91 88.35
12 11.65%
103  โรงเรียนวัดกาบบัว 121
4 3.31
2 1.65
8 6.61
0 0.00
0 0.00
107 88.43
14 11.57%
104  โรงเรียนบ้านไผ่สีทอง 97
5 5.15
1 1.03
5 5.15
0 0.00
0 0.00
86 88.66
11 11.34%
105  โรงเรียนบ้านหนองกระถิน 150
3 2.00
0 0.00
5 3.33
5 3.33
4 2.67
133 88.67
17 11.33%
106  โรงเรียนบ้านสระเตย 224
4 1.79
4 1.79
8 3.57
4 1.79
5 2.23
199 88.84
25 11.16%
107  โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 110
1 0.91
3 2.73
6 5.45
1 0.91
1 0.91
98 89.09
12 10.91%
108  โรงเรียนบ้านแจงงาม 37
1 2.70
2 5.41
0 0.00
1 2.70
0 0.00
33 89.19
4 10.81%
109  โรงเรียนวัดดอนตาล 75
2 2.67
0 0.00
6 8.00
0 0.00
0 0.00
67 89.33
8 10.67%
110  โรงเรียนวัดหนองกรด 20
2 10.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
18 90.00
2 10.00%
111  โรงเรียนวัดหนองสะเดา 124
1 0.81
1 0.81
2 1.61
3 2.42
5 4.03
112 90.32
12 9.68%
112  โรงเรียนบ้านหนองผือ 127
5 3.94
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 5.51
115 90.55
12 9.45%
113  โรงเรียนบ้านหนองหิน 22
1 4.55
0 0.00
1 4.55
0 0.00
0 0.00
20 90.91
2 9.09%
114  โรงเรียนวัดดอนไร่ 143
2 1.40
2 1.40
9 6.29
0 0.00
0 0.00
130 90.91
13 9.09%
115  โรงเรียนบ้านสระบัวก่ำ 82
0 0.00
0 0.00
7 8.54
0 0.00
0 0.00
75 91.46
7 8.54%
116  โรงเรียนบ้านทุ่งมะกอก 118
2 1.69
0 0.00
5 4.24
2 1.69
1 0.85
108 91.53
10 8.47%
117  โรงเรียนวัดสุวรรณตะไล 60
2 3.33
0 0.00
2 3.33
0 0.00
1 1.67
55 91.67
5 8.33%
118  โรงเรียนวัดฉวาก 64
2 3.13
1 1.56
1 1.56
0 0.00
0 0.00
60 93.75
4 6.25%
119  โรงเรียนบ้านปากดง 60
0 0.00
0 0.00
3 5.00
0 0.00
0 0.00
57 95.00
3 5.00%
120  โรงเรียนวัดคอกช้าง 121
0 0.00
0 0.00
6 4.96
0 0.00
0 0.00
115 95.04
6 4.96%
121  โรงเรียน บ้านวังยาว 173
4 2.31
0 0.00
2 1.16
0 0.00
2 1.16
165 95.38
8 4.62%
122  โรงเรียนวัดทุ่งแฝก 387
4 1.03
2 0.52
1 0.26
4 1.03
6 1.55
370 95.61
17 4.39%
123  โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม 80
0 0.00
1 1.25
1 1.25
0 0.00
1 1.25
77 96.25
3 3.75%
124  โรงเรียนวัดกกตาด 116
0 0.00
0 0.00
4 3.45
0 0.00
0 0.00
112 96.55
4 3.45%
125  โรงเรียนวัดกำมะเชียร 137
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 2.92
133 97.08
4 2.92%
126  โรงเรียนบ้านหนองอิงพิง 105
0 0.00
0 0.00
1 0.95
0 0.00
0 0.00
104 99.05
1 0.95%
127  โรงเรียนบ้านใหม่ไร่อ้อย 40
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
40 100.00
0 0.00%
128  โรงเรียนวัดดงพิกุล 8
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  17,534 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,012 5.77
เตี้ย  643 3.67
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,804 10.29
ผอมและเตี้ย  394 2.25
อ้วนและเตี้ย  464 2.65
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,217 75.38
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,317 คน


24.62%


Powered By www.thaieducation.net