ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562

จำนวนโรงเรียน 126 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 128 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 101.59
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดหนองเปาะ 22
8 36.36
4 18.18
4 18.18
4 18.18
2 9.09
0 0.00
22 100.00%
2  โรงเรียนบ้านทุ่งหนองแก้ว 88
13 14.77
11 12.50
12 13.64
21 23.86
25 28.41
6 6.82
82 93.18%
3  โรงเรียนบ้านหนองห้าง 99
16 16.16
15 15.15
22 22.22
7 7.07
1 1.01
38 38.38
61 61.62%
4  โรงเรียนบ้านแจงงาม 40
7 17.50
7 17.50
0 0.00
7 17.50
0 0.00
19 47.50
21 52.50%
5  โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย 138
11 7.97
14 10.14
23 16.67
8 5.80
15 10.87
67 48.55
71 51.45%
6  โรงเรียนวัดน้ำพุ 135
22 16.30
15 11.11
21 15.56
6 4.44
1 0.74
70 51.85
65 48.15%
7  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง) 112
10 8.93
10 8.93
33 29.46
0 0.00
0 0.00
59 52.68
53 47.32%
8  โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต 937
32 3.42
58 6.19
100 10.67
71 7.58
162 17.29
514 54.86
423 45.14%
9  โรงเรียนบ้านทัพหลวง 178
13 7.30
28 15.73
30 16.85
2 1.12
1 0.56
104 58.43
74 41.57%
10  โรงเรียนบ้านมาบพะยอม 77
15 19.48
4 5.19
12 15.58
0 0.00
0 0.00
46 59.74
31 40.26%
11  โรงเรียนพัฒนาปากน้ำ 60
6 10.00
9 15.00
9 15.00
0 0.00
0 0.00
36 60.00
24 40.00%
12  โรงเรียนวัดท่าเตียน 56
3 5.36
6 10.71
10 17.86
3 5.36
0 0.00
34 60.71
22 39.29%
13  โรงเรียนบ้านหนองแหน 129
8 6.20
18 13.95
20 15.50
4 3.10
0 0.00
79 61.24
50 38.76%
14  โรงเรียนวัดหัวเขา 66
17 25.76
2 3.03
5 7.58
1 1.52
0 0.00
41 62.12
25 37.88%
15  โรงเรียนบ้านหนองราชวัตร 48
2 4.17
3 6.25
11 22.92
2 4.17
0 0.00
30 62.50
18 37.50%
16  โรงเรียนวัดเนินมหาเชษฐ 43
7 16.28
2 4.65
6 13.95
0 0.00
1 2.33
27 62.79
16 37.21%
17  โรงเรียนวัดวังหิน 77
8 10.39
0 0.00
12 15.58
8 10.39
0 0.00
49 63.64
28 36.36%
18  โรงเรียนบ้านหนองนา 72
14 19.44
3 4.17
6 8.33
3 4.17
0 0.00
46 63.89
26 36.11%
19  โรงเรียนวัดหัวนา 54
5 9.26
6 11.11
3 5.56
3 5.56
2 3.70
35 64.81
19 35.19%
20  โรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ (วัดหนองหลวง) 501
17 3.39
23 4.59
99 19.76
35 6.99
0 0.00
327 65.27
174 34.73%
21  โรงเรียนบ้านทุ่งนาตาปิ่น 105
5 4.76
4 3.81
6 5.71
9 8.57
12 11.43
69 65.71
36 34.29%
22  โรงเรียนวัดหนองทราย 193
16 8.29
4 2.07
11 5.70
20 10.36
15 7.77
127 65.80
66 34.20%
23  โรงเรียนบ้านดงเสลา 137
10 7.30
17 12.41
16 11.68
2 1.46
0 0.00
92 67.15
45 32.85%
24  โรงเรียนวัดคลองขอม 107
2 1.87
6 5.61
11 10.28
0 0.00
16 14.95
72 67.29
35 32.71%
25  โรงเรียนบ้านทัพตาแทน 138
25 18.12
0 0.00
20 14.49
0 0.00
0 0.00
93 67.39
45 32.61%
26  โรงเรียนวัดยางนอน 164
17 10.37
10 6.10
9 5.49
0 0.00
17 10.37
111 67.68
53 32.32%
27  โรงเรียนวัดกาบบัว 119
7 5.88
10 8.40
13 10.92
0 0.00
8 6.72
81 68.07
38 31.93%
28  โรงเรียนบ้านรังงาม 152
4 2.63
7 4.61
33 21.71
4 2.63
0 0.00
104 68.42
48 31.58%
29  โรงเรียนวัดป่าสะแก 149
20 13.42
4 2.68
9 6.04
11 7.38
1 0.67
104 69.80
45 30.20%
30  โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1503
116 7.72
98 6.52
218 14.50
12 0.80
2 0.13
1057 70.33
446 29.67%
31  โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม 199
6 3.02
4 2.01
41 20.60
8 4.02
0 0.00
140 70.35
59 29.65%
32  โรงเรียนบ้านหนองสำโรง 54
3 5.56
3 5.56
2 3.70
6 11.11
2 3.70
38 70.37
16 29.63%
33  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 2 125
17 13.60
2 1.60
16 12.80
2 1.60
0 0.00
88 70.40
37 29.60%
34  โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1066
64 6.00
41 3.85
169 15.85
19 1.78
22 2.06
751 70.45
315 29.55%
35  โรงเรียนบ้านแหลมสะแก 67
8 11.94
0 0.00
11 16.42
0 0.00
0 0.00
48 71.64
19 28.36%
36  โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง 64
3 4.69
0 0.00
14 21.88
0 0.00
1 1.56
46 71.88
18 28.13%
37  โรงเรียนวัดทุ่งกฐิน 64
8 12.50
3 4.69
6 9.38
1 1.56
0 0.00
46 71.88
18 28.13%
38  โรงเรียนวัดบางขวาก 188
10 5.32
9 4.79
30 15.96
2 1.06
0 0.00
137 72.87
51 27.13%
39  โรงเรียนวัดท่ามะนาว 163
8 4.91
6 3.68
29 17.79
0 0.00
0 0.00
120 73.62
43 26.38%
40  โรงเรียนวัดหนองผักนาก 122
5 4.10
3 2.46
10 8.20
2 1.64
12 9.84
90 73.77
32 26.23%
41  โรงเรียนวัดปากดงท่าศาล 165
13 7.88
0 0.00
11 6.67
8 4.85
11 6.67
122 73.94
43 26.06%
42  โรงเรียนวัดอู่ตะเภา 119
4 3.36
7 5.88
7 5.88
7 5.88
6 5.04
88 73.95
31 26.05%
43  โรงเรียนวัดกร่างสามยอด 70
6 8.57
0 0.00
6 8.57
1 1.43
5 7.14
52 74.29
18 25.71%
44  โรงเรียนวัดดอนสำโรง 161
8 4.97
4 2.48
27 16.77
2 1.24
0 0.00
120 74.53
41 25.47%
45  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 1 252
11 4.37
4 1.59
42 16.67
0 0.00
7 2.78
188 74.60
64 25.40%
46  โรงเรียนบ้านหนองแขม 67
6 8.96
1 1.49
10 14.93
0 0.00
0 0.00
50 74.63
17 25.37%
47  โรงเรียนวัดนางบวช 60
4 6.67
4 6.67
7 11.67
0 0.00
0 0.00
45 75.00
15 25.00%
48  โรงเรียนวัดบ้านสระ 177
10 5.65
4 2.26
16 9.04
6 3.39
8 4.52
133 75.14
44 24.86%
49  โรงเรียนสวนป่าองค์พระ 81
6 7.41
2 2.47
5 6.17
6 7.41
1 1.23
61 75.31
20 24.69%
50  โรงเรียนวัดลาดสิงห์ 65
11 16.92
0 0.00
5 7.69
0 0.00
0 0.00
49 75.38
16 24.62%
51  โรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" 292
11 3.77
3 1.03
22 7.53
15 5.14
19 6.51
222 76.03
70 23.97%
52  โรงเรียนบ้านทับละคร 69
5 7.25
2 2.90
6 8.70
1 1.45
2 2.90
53 76.81
16 23.19%
53  โรงเรียนวัดปากน้ำ 48
0 0.00
4 8.33
7 14.58
0 0.00
0 0.00
37 77.08
11 22.92%
54  โรงเรียนวัดบ้านทึง 119
6 5.04
9 7.56
12 10.08
0 0.00
0 0.00
92 77.31
27 22.69%
55  โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว 51
2 3.92
3 5.88
2 3.92
2 3.92
2 3.92
40 78.43
11 21.57%
56  โรงเรียนบ้านโป่งคอม 33
2 6.06
0 0.00
4 12.12
1 3.03
0 0.00
26 78.79
7 21.21%
57  โรงเรียนบ้านหนองโก 95
3 3.16
0 0.00
9 9.47
8 8.42
0 0.00
75 78.95
20 21.05%
58  โรงเรียนวัดลำพันบอง 119
3 2.52
4 3.36
17 14.29
0 0.00
1 0.84
94 78.99
25 21.01%
59  โรงเรียนบ้านหนองยาว 235
13 5.53
8 3.40
20 8.51
8 3.40
0 0.00
186 79.15
49 20.85%
60  โรงเรียนบ้านหนองอุโลก 68
7 10.29
1 1.47
6 8.82
0 0.00
0 0.00
54 79.41
14 20.59%
61  โรงเรียนบ้านหนองตาแก้ว 125
7 5.60
5 4.00
13 10.40
0 0.00
0 0.00
100 80.00
25 20.00%
62  โรงเรียนวัดหนองไผ่ 141
7 4.96
1 0.71
20 14.18
0 0.00
0 0.00
113 80.14
28 19.86%
63  โรงเรียนวัดบัลลังก์ 102
5 4.90
2 1.96
8 7.84
0 0.00
5 4.90
82 80.39
20 19.61%
64  โรงเรียนบ้านกกเชียง 52
1 1.92
0 0.00
9 17.31
0 0.00
0 0.00
42 80.77
10 19.23%
65  โรงเรียนบ้านเขาดิน 32
1 3.13
1 3.13
3 9.38
1 3.13
0 0.00
26 81.25
6 18.75%
66  โรงเรียนบ้านใหม่กิโล 8 124
3 2.42
0 0.00
20 16.13
0 0.00
0 0.00
101 81.45
23 18.55%
67  โรงเรียนวัดโคกหม้อ 54
2 3.70
1 1.85
7 12.96
0 0.00
0 0.00
44 81.48
10 18.52%
68  โรงเรียนบ้านดงเชือก 60
2 3.33
2 3.33
4 6.67
2 3.33
1 1.67
49 81.67
11 18.33%
69  โรงเรียนบ้านหนองหิน 22
2 9.09
0 0.00
2 9.09
0 0.00
0 0.00
18 81.82
4 18.18%
70  โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 111
4 3.60
5 4.50
7 6.31
3 2.70
1 0.90
91 81.98
20 18.02%
71  โรงเรียนวัดสามชุก 333
7 2.10
9 2.70
43 12.91
0 0.00
0 0.00
274 82.28
59 17.72%
72  โรงเรียนวัดคูเมือง 57
4 7.02
1 1.75
5 8.77
0 0.00
0 0.00
47 82.46
10 17.54%
73  โรงเรียนบ้านทับกระดาษ 46
3 6.52
1 2.17
3 6.52
1 2.17
0 0.00
38 82.61
8 17.39%
74  โรงเรียนวัดท่าทอง 93
1 1.08
2 2.15
13 13.98
0 0.00
0 0.00
77 82.80
16 17.20%
75  โรงเรียนวัดวังหว้า 82
3 3.66
3 3.66
6 7.32
1 1.22
1 1.22
68 82.93
14 17.07%
76  โรงเรียนวัดกกเต็น 160
6 3.75
4 2.50
12 7.50
3 1.88
2 1.25
133 83.13
27 16.88%
77  โรงเรียนวัดคอกช้าง 125
7 5.60
5 4.00
4 3.20
5 4.00
0 0.00
104 83.20
21 16.80%
78  โรงเรียนบ้านพุน้ำร้อน 245
13 5.31
9 3.67
11 4.49
3 1.22
2 0.82
207 84.49
38 15.51%
79  โรงเรียนบ้านห้วยหินดำ 85
1 1.18
3 3.53
9 10.59
0 0.00
0 0.00
72 84.71
13 15.29%
80  โรงเรียนวัดทับผึ้งน้อย 144
1 0.69
2 1.39
16 11.11
3 2.08
0 0.00
122 84.72
22 15.28%
81  โรงเรียนวัดวุ้งสุทธาวาส 46
0 0.00
7 15.22
0 0.00
0 0.00
0 0.00
39 84.78
7 15.22%
82  โรงเรียนวัดเดิมบาง 79
9 11.39
0 0.00
3 3.80
0 0.00
0 0.00
67 84.81
12 15.19%
83  โรงเรียนวัดวังกุลา 106
5 4.72
3 2.83
7 6.60
1 0.94
0 0.00
90 84.91
16 15.09%
84  โรงเรียนวัดไทร 81
8 9.88
1 1.23
3 3.70
0 0.00
0 0.00
69 85.19
12 14.81%
85  โรงเรียนวัดหนองกรด 21
3 14.29
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
18 85.71
3 14.29%
86  โรงเรียนวัดเขาพระ 22
1 4.55
1 4.55
1 4.55
0 0.00
0 0.00
19 86.36
3 13.64%
87  โรงเรียนวัดหนองสะเดา 125
4 3.20
1 0.80
4 3.20
3 2.40
5 4.00
108 86.40
17 13.60%
88  โรงเรียนวัดสามเอก 74
2 2.70
0 0.00
8 10.81
0 0.00
0 0.00
64 86.49
10 13.51%
89  โรงเรียนวัดโคกพระ 52
2 3.85
2 3.85
3 5.77
0 0.00
0 0.00
45 86.54
7 13.46%
90  โรงเรียนวัดโป่งแดง 75
3 4.00
1 1.33
3 4.00
1 1.33
2 2.67
65 86.67
10 13.33%
91  โรงเรียนวัดใหม่สระพลอย 95
1 1.05
0 0.00
11 11.58
0 0.00
0 0.00
83 87.37
12 12.63%
92  โรงเรียนบ้านหนองขาม 65
0 0.00
0 0.00
8 12.31
0 0.00
0 0.00
57 87.69
8 12.31%
93  โรงเรียนวัดดอนไร่ 154
4 2.60
0 0.00
12 7.79
2 1.30
0 0.00
136 88.31
18 11.69%
94  โรงเรียนวัดนางพิมพ์ 87
2 2.30
2 2.30
6 6.90
0 0.00
0 0.00
77 88.51
10 11.49%
95  โรงเรียนบ้านสระเตย 237
4 1.69
5 2.11
7 2.95
5 2.11
6 2.53
210 88.61
27 11.39%
96  โรงเรียนบ้านหนองกระถิน 150
3 2.00
0 0.00
5 3.33
5 3.33
4 2.67
133 88.67
17 11.33%
97  โรงเรียนวัดประชุมสงฆ์ 45
0 0.00
0 0.00
2 4.44
1 2.22
2 4.44
40 88.89
5 11.11%
98  โรงเรียนวัดวังสำเภาล่ม 63
0 0.00
0 0.00
5 7.94
2 3.17
0 0.00
56 88.89
7 11.11%
99  โรงเรียนบ้านหนองจิกยาว 75
1 1.33
0 0.00
6 8.00
1 1.33
0 0.00
67 89.33
8 10.67%
100  โรงเรียนวัดวังคัน 145
6 4.14
3 2.07
4 2.76
2 1.38
0 0.00
130 89.66
15 10.34%
101  โรงเรียนบ้านไผ่สีทอง 98
3 3.06
4 4.08
3 3.06
0 0.00
0 0.00
88 89.80
10 10.20%
102  โรงเรียนบ้านกล้วย 217
4 1.84
13 5.99
2 0.92
3 1.38
0 0.00
195 89.86
22 10.14%
103  โรงเรียนวัดด่านช้าง 1029
29 2.82
27 2.62
11 1.07
9 0.87
28 2.72
925 89.89
104 10.11%
104  โรงเรียนบ้านหนองปลากระดี่ 141
4 2.84
2 1.42
6 4.26
1 0.71
1 0.71
127 90.07
14 9.93%
105  โรงเรียนวัดดอนตาล 84
1 1.19
1 1.19
5 5.95
1 1.19
0 0.00
76 90.48
8 9.52%
106  โรงเรียนวัดหนองโรง 116
1 0.86
0 0.00
10 8.62
0 0.00
0 0.00
105 90.52
11 9.48%
107  โรงเรียนวัดสุวรรณตะไล 64
2 3.13
0 0.00
4 6.25
0 0.00
0 0.00
58 90.63
6 9.38%
108  โรงเรียนบ้านทุ่งมะกอก 119
8 6.72
0 0.00
3 2.52
0 0.00
0 0.00
108 90.76
11 9.24%
109  โรงเรียนวัดหนองสังข์ทอง 105
2 1.90
0 0.00
6 5.71
1 0.95
0 0.00
96 91.43
9 8.57%
110  โรงเรียนบ้านดงเสลา สาขาบ้านวังโหรา 12
0 0.00
1 8.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
11 91.67
1 8.33%
111  โรงเรียนบ้านหนองผือ 138
5 3.62
0 0.00
0 0.00
0 0.00
6 4.35
127 92.03
11 7.97%
112  โรงเรียนบ้านลาด 52
1 1.92
0 0.00
3 5.77
0 0.00
0 0.00
48 92.31
4 7.69%
113  โรงเรียนวัดฉวาก 66
2 3.03
1 1.52
2 3.03
0 0.00
0 0.00
61 92.42
5 7.58%
114  โรงเรียนวัดวังจิก 202
6 2.97
0 0.00
9 4.46
0 0.00
0 0.00
187 92.57
15 7.43%
115  โรงเรียนบ้านปากดง 60
2 3.33
2 3.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
56 93.33
4 6.67%
116  โรงเรียนบ้านวังยาว 173
4 2.31
0 0.00
3 1.73
0 0.00
3 1.73
163 94.22
10 5.78%
117  โรงเรียนบ้านสระบัวก่ำ 89
0 0.00
0 0.00
5 5.62
0 0.00
0 0.00
84 94.38
5 5.62%
118  โรงเรียนบ้านพุบ่องป่าขี 91
3 3.30
1 1.10
1 1.10
0 0.00
0 0.00
86 94.51
5 5.49%
119  โรงเรียนวัดดอนประดู่ 81
1 1.23
2 2.47
1 1.23
0 0.00
0 0.00
77 95.06
4 4.94%
120  โรงเรียนวัดกุ่มโคก 102
2 1.96
0 0.00
2 1.96
0 0.00
0 0.00
98 96.08
4 3.92%
121  โรงเรียนวัดทุ่งแฝก 408
0 0.00
5 1.23
7 1.72
4 0.98
0 0.00
392 96.08
16 3.92%
122  โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม 77
1 1.30
0 0.00
2 2.60
0 0.00
0 0.00
74 96.10
3 3.90%
123  โรงเรียนวัดกกตาด 119
0 0.00
0 0.00
4 3.36
0 0.00
0 0.00
115 96.64
4 3.36%
124  โรงเรียนวัดกำมะเชียร 142
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 2.11
139 97.89
3 2.11%
125  โรงเรียนบ้านหนองอิงพิง 119
0 0.00
0 0.00
1 0.84
0 0.00
0 0.00
118 99.16
1 0.84%
126  โรงเรียนบ้านใหม่ไร่อ้อย 45
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
45 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  18,096 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  938 5.18
เตี้ย  670 3.70
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,756 9.70
ผอมและเตี้ย  412 2.28
อ้วนและเตี้ย  452 2.50
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,868 76.64
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,228 คน


23.36%


Powered By www.thaieducation.net