ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562

จำนวนโรงเรียน 128 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 128 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดหนองเปาะ 22
8 36.36
4 18.18
4 18.18
4 18.18
2 9.09
0 0.00
22 100.00%
2  โรงเรียนบ้านทุ่งหนองแก้ว 88
13 14.77
11 12.50
12 13.64
21 23.86
25 28.41
6 6.82
82 93.18%
3  โรงเรียนบ้านหนองห้าง 99
16 16.16
15 15.15
22 22.22
7 7.07
1 1.01
38 38.38
61 61.62%
4  โรงเรียนบ้านราษฎร์บำรุง 5
2 40.00
0 0.00
1 20.00
0 0.00
0 0.00
2 40.00
3 60.00%
5  โรงเรียนบ้านแจงงาม 40
7 17.50
7 17.50
0 0.00
7 17.50
0 0.00
19 47.50
21 52.50%
6  โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย 138
11 7.97
14 10.14
23 16.67
8 5.80
15 10.87
67 48.55
71 51.45%
7  โรงเรียนวัดน้ำพุ 135
22 16.30
15 11.11
21 15.56
6 4.44
1 0.74
70 51.85
65 48.15%
8  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง) 112
10 8.93
10 8.93
33 29.46
0 0.00
0 0.00
59 52.68
53 47.32%
9  โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต 937
32 3.42
58 6.19
100 10.67
71 7.58
162 17.29
514 54.86
423 45.14%
10  โรงเรียนบ้านทัพหลวง 178
13 7.30
28 15.73
30 16.85
2 1.12
1 0.56
104 58.43
74 41.57%
11  โรงเรียนบ้านมาบพะยอม 77
15 19.48
4 5.19
12 15.58
0 0.00
0 0.00
46 59.74
31 40.26%
12  โรงเรียนพัฒนาปากน้ำ 60
6 10.00
9 15.00
9 15.00
0 0.00
0 0.00
36 60.00
24 40.00%
13  โรงเรียนวัดท่าเตียน 56
3 5.36
6 10.71
10 17.86
3 5.36
0 0.00
34 60.71
22 39.29%
14  โรงเรียนบ้านหนองแหน 129
8 6.20
18 13.95
20 15.50
4 3.10
0 0.00
79 61.24
50 38.76%
15  โรงเรียนวัดหัวเขา 66
17 25.76
2 3.03
5 7.58
1 1.52
0 0.00
41 62.12
25 37.88%
16  โรงเรียนบ้านหนองราชวัตร 48
2 4.17
3 6.25
11 22.92
2 4.17
0 0.00
30 62.50
18 37.50%
17  โรงเรียนวัดเนินมหาเชษฐ 43
7 16.28
2 4.65
6 13.95
0 0.00
1 2.33
27 62.79
16 37.21%
18  โรงเรียนวัดวังหิน 77
8 10.39
0 0.00
12 15.58
8 10.39
0 0.00
49 63.64
28 36.36%
19  โรงเรียนบ้านหนองนา 72
14 19.44
3 4.17
6 8.33
3 4.17
0 0.00
46 63.89
26 36.11%
20  โรงเรียนวัดหัวนา 54
5 9.26
6 11.11
3 5.56
3 5.56
2 3.70
35 64.81
19 35.19%
21  โรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ(วัดหนองหลวง) 501
17 3.39
23 4.59
99 19.76
35 6.99
0 0.00
327 65.27
174 34.73%
22  โรงเรียนบ้านทุ่งนาตาปิ่น 105
5 4.76
4 3.81
6 5.71
9 8.57
12 11.43
69 65.71
36 34.29%
23  โรงเรียนวัดหนองทราย 193
16 8.29
4 2.07
11 5.70
20 10.36
15 7.77
127 65.80
66 34.20%
24  โรงเรียนบ้านดงเสลา 137
10 7.30
17 12.41
16 11.68
2 1.46
0 0.00
92 67.15
45 32.85%
25  โรงเรียนวัดคลองขอม 107
2 1.87
6 5.61
11 10.28
0 0.00
16 14.95
72 67.29
35 32.71%
26  โรงเรียนบ้านทัพตาแทน 138
25 18.12
0 0.00
20 14.49
0 0.00
0 0.00
93 67.39
45 32.61%
27  โรงเรียนวัดยางนอน 164
17 10.37
10 6.10
9 5.49
0 0.00
17 10.37
111 67.68
53 32.32%
28  โรงเรียนวัดกาบบัว 119
7 5.88
10 8.40
13 10.92
0 0.00
8 6.72
81 68.07
38 31.93%
29  โรงเรียนบ้านรังงาม 152
4 2.63
7 4.61
33 21.71
4 2.63
0 0.00
104 68.42
48 31.58%
30  โรงเรียนวัดป่าสะแก 149
20 13.42
4 2.68
9 6.04
11 7.38
1 0.67
104 69.80
45 30.20%
31  โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1503
116 7.72
98 6.52
218 14.50
12 0.80
2 0.13
1057 70.33
446 29.67%
32  โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม 199
6 3.02
4 2.01
41 20.60
8 4.02
0 0.00
140 70.35
59 29.65%
33  โรงเรียนบ้านหนองสำโรง 54
3 5.56
3 5.56
2 3.70
6 11.11
2 3.70
38 70.37
16 29.63%
34  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 2 125
17 13.60
2 1.60
16 12.80
2 1.60
0 0.00
88 70.40
37 29.60%
35  โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) 1066
64 6.00
41 3.85
169 15.85
19 1.78
22 2.06
751 70.45
315 29.55%
36  โรงเรียนบ้านแหลมสะแก 67
8 11.94
0 0.00
11 16.42
0 0.00
0 0.00
48 71.64
19 28.36%
37  โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง 64
3 4.69
0 0.00
14 21.88
0 0.00
1 1.56
46 71.88
18 28.13%
38  โรงเรียนวัดทุ่งกฐิน 64
8 12.50
3 4.69
6 9.38
1 1.56
0 0.00
46 71.88
18 28.13%
39  โรงเรียนวัดบางขวาก 188
10 5.32
9 4.79
30 15.96
2 1.06
0 0.00
137 72.87
51 27.13%
40  โรงเรียนวัดท่ามะนาว 163
8 4.91
6 3.68
29 17.79
0 0.00
0 0.00
120 73.62
43 26.38%
41  โรงเรียนวัดหนองผักนาก 122
5 4.10
3 2.46
10 8.20
2 1.64
12 9.84
90 73.77
32 26.23%
42  โรงเรียนวัดปากดงท่าศาล 165
13 7.88
0 0.00
11 6.67
8 4.85
11 6.67
122 73.94
43 26.06%
43  โรงเรียนวัดอู่ตะเภา 119
4 3.36
7 5.88
7 5.88
7 5.88
6 5.04
88 73.95
31 26.05%
44  โรงเรียนวัดกร่างสามยอด 70
6 8.57
0 0.00
6 8.57
1 1.43
5 7.14
52 74.29
18 25.71%
45  โรงเรียนวัดดอนสำโรง 161
8 4.97
4 2.48
27 16.77
2 1.24
0 0.00
120 74.53
41 25.47%
46  โรงเรียน นิคมสร้างตนเองกระเสียว 1 252
11 4.37
4 1.59
42 16.67
0 0.00
7 2.78
188 74.60
64 25.40%
47  โรงเรียนบ้านหนองแขม 67
6 8.96
1 1.49
10 14.93
0 0.00
0 0.00
50 74.63
17 25.37%
48  โรงเรียนวัดนางบวช 60
4 6.67
4 6.67
7 11.67
0 0.00
0 0.00
45 75.00
15 25.00%
49  โรงเรียนวัดบ้านสระ 177
10 5.65
4 2.26
16 9.04
6 3.39
8 4.52
133 75.14
44 24.86%
50  โรงเรียนสวนป่าองค์พระ 81
6 7.41
2 2.47
5 6.17
6 7.41
1 1.23
61 75.31
20 24.69%
51  โรงเรียนวัดลาดสิงห์ 65
11 16.92
0 0.00
5 7.69
0 0.00
0 0.00
49 75.38
16 24.62%
52  โรงเรียนวัดบ่อกรุ 292
11 3.77
3 1.03
22 7.53
15 5.14
19 6.51
222 76.03
70 23.97%
53  โรงเรียนบ้านทับละคร 69
5 7.25
2 2.90
6 8.70
1 1.45
2 2.90
53 76.81
16 23.19%
54  โรงเรียนวัดปากน้ำ 48
0 0.00
4 8.33
7 14.58
0 0.00
0 0.00
37 77.08
11 22.92%
55  โรงเรียนวัดบ้านทึง 119
6 5.04
9 7.56
12 10.08
0 0.00
0 0.00
92 77.31
27 22.69%
56  โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว 51
2 3.92
3 5.88
2 3.92
2 3.92
2 3.92
40 78.43
11 21.57%
57  โรงเรียนบ้านโป่งคอม 33
2 6.06
0 0.00
4 12.12
1 3.03
0 0.00
26 78.79
7 21.21%
58  โรงเรียนบ้านหนองโก 95
3 3.16
0 0.00
9 9.47
8 8.42
0 0.00
75 78.95
20 21.05%
59  โรงเรียนวัดลำพันบอง 119
3 2.52
4 3.36
17 14.29
0 0.00
1 0.84
94 78.99
25 21.01%
60  โรงเรียนบ้านหนองยาว 235
13 5.53
8 3.40
20 8.51
8 3.40
0 0.00
186 79.15
49 20.85%
61  โรงเรียนบ้านหนองอุโลก 68
7 10.29
1 1.47
6 8.82
0 0.00
0 0.00
54 79.41
14 20.59%
62  โรงเรียนบ้านหนองตาแก้ว 125
7 5.60
5 4.00
13 10.40
0 0.00
0 0.00
100 80.00
25 20.00%
63  โรงเรียนวัดหนองไผ่ 141
7 4.96
1 0.71
20 14.18
0 0.00
0 0.00
113 80.14
28 19.86%
64  โรงเรียนวัดบัลลังก์ 102
5 4.90
2 1.96
8 7.84
0 0.00
5 4.90
82 80.39
20 19.61%
65  โรงเรียนบ้านกกเชียง 52
1 1.92
0 0.00
9 17.31
0 0.00
0 0.00
42 80.77
10 19.23%
66  โรงเรียนบ้านเขาดิน 32
1 3.13
1 3.13
3 9.38
1 3.13
0 0.00
26 81.25
6 18.75%
67  โรงเรียนบ้านใหม่กิโล 8 124
3 2.42
0 0.00
20 16.13
0 0.00
0 0.00
101 81.45
23 18.55%
68  โรงเรียนวัดโคกหม้อ 54
2 3.70
1 1.85
7 12.96
0 0.00
0 0.00
44 81.48
10 18.52%
69  โรงเรียนบ้านดงเชือก 60
2 3.33
2 3.33
4 6.67
2 3.33
1 1.67
49 81.67
11 18.33%
70  โรงเรียนบ้านหนองหิน 22
2 9.09
0 0.00
2 9.09
0 0.00
0 0.00
18 81.82
4 18.18%
71  โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 111
4 3.60
5 4.50
7 6.31
3 2.70
1 0.90
91 81.98
20 18.02%
72  โรงเรียนวัดสามชุก 333
7 2.10
9 2.70
43 12.91
0 0.00
0 0.00
274 82.28
59 17.72%
73  โรงเรียนวัดคูเมือง 57
4 7.02
1 1.75
5 8.77
0 0.00
0 0.00
47 82.46
10 17.54%
74  โรงเรียนบ้านทับกระดาษ 46
3 6.52
1 2.17
3 6.52
1 2.17
0 0.00
38 82.61
8 17.39%
75  โรงเรียนวัดท่าทอง 93
1 1.08
2 2.15
13 13.98
0 0.00
0 0.00
77 82.80
16 17.20%
76  โรงเรียนวัดวังหว้า 82
3 3.66
3 3.66
6 7.32
1 1.22
1 1.22
68 82.93
14 17.07%
77  โรงเรียนวัดกกเต็น 160
6 3.75
4 2.50
12 7.50
3 1.88
2 1.25
133 83.13
27 16.88%
78  โรงเรียนวัดคอกช้าง 125
7 5.60
5 4.00
4 3.20
5 4.00
0 0.00
104 83.20
21 16.80%
79  โรงเรียนบ้านพุน้ำร้อน 245
13 5.31
9 3.67
11 4.49
3 1.22
2 0.82
207 84.49
38 15.51%
80  โรงเรียนบ้านห้วยหินดำ 85
1 1.18
3 3.53
9 10.59
0 0.00
0 0.00
72 84.71
13 15.29%
81  โรงเรียนวัดทับผึ้งน้อย 144
1 0.69
2 1.39
16 11.11
3 2.08
0 0.00
122 84.72
22 15.28%
82  โรงเรียนวัดวุ้งสุทธาวาส 46
0 0.00
7 15.22
0 0.00
0 0.00
0 0.00
39 84.78
7 15.22%
83  โรงเรียนวัดเดิมบาง 79
9 11.39
0 0.00
3 3.80
0 0.00
0 0.00
67 84.81
12 15.19%
84  โรงเรียนวัดวังกุลา 106
5 4.72
3 2.83
7 6.60
1 0.94
0 0.00
90 84.91
16 15.09%
85  โรงเรียนวัดไทร 81
8 9.88
1 1.23
3 3.70
0 0.00
0 0.00
69 85.19
12 14.81%
86  โรงเรียนวัดหนองกรด 21
3 14.29
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
18 85.71
3 14.29%
87  โรงเรียนวัดเขาพระ 22
1 4.55
1 4.55
1 4.55
0 0.00
0 0.00
19 86.36
3 13.64%
88  โรงเรียนวัดหนองสะเดา 125
4 3.20
1 0.80
4 3.20
3 2.40
5 4.00
108 86.40
17 13.60%
89  โรงเรียนวัดสามเอก 74
2 2.70
0 0.00
8 10.81
0 0.00
0 0.00
64 86.49
10 13.51%
90  โรงเรียนวัดโคกพระ 52
2 3.85
2 3.85
3 5.77
0 0.00
0 0.00
45 86.54
7 13.46%
91  โรงเรียนวัดโป่งแดง 75
3 4.00
1 1.33
3 4.00
1 1.33
2 2.67
65 86.67
10 13.33%
92  โรงเรียนวัดใหม่สระพลอย 95
1 1.05
0 0.00
11 11.58
0 0.00
0 0.00
83 87.37
12 12.63%
93  โรงเรียนบ้านหนองขาม 65
0 0.00
0 0.00
8 12.31
0 0.00
0 0.00
57 87.69
8 12.31%
94  โรงเรียนวัดดอนไร่ 154
4 2.60
0 0.00
12 7.79
2 1.30
0 0.00
136 88.31
18 11.69%
95  โรงเรียนวัดนางพิมพ์ 87
2 2.30
2 2.30
6 6.90
0 0.00
0 0.00
77 88.51
10 11.49%
96  โรงเรียนบ้านสระเตย 237
4 1.69
5 2.11
7 2.95
5 2.11
6 2.53
210 88.61
27 11.39%
97  โรงเรียนบ้านหนองกระถิน 150
3 2.00
0 0.00
5 3.33
5 3.33
4 2.67
133 88.67
17 11.33%
98  โรงเรียนวัดประชุมสงฆ์ 45
0 0.00
0 0.00
2 4.44
1 2.22
2 4.44
40 88.89
5 11.11%
99  โรงเรียนวัดวังสำเภาล่ม 63
0 0.00
0 0.00
5 7.94
2 3.17
0 0.00
56 88.89
7 11.11%
100  โรงเรียนบ้านหนองจิกยาว 75
1 1.33
0 0.00
6 8.00
1 1.33
0 0.00
67 89.33
8 10.67%
101  โรงเรียนวัดวังคัน 145
6 4.14
3 2.07
4 2.76
2 1.38
0 0.00
130 89.66
15 10.34%
102  โรงเรียนบ้านไผ่สีทอง 98
3 3.06
4 4.08
3 3.06
0 0.00
0 0.00
88 89.80
10 10.20%
103  โรงเรียนบ้านกล้วย 217
4 1.84
13 5.99
2 0.92
3 1.38
0 0.00
195 89.86
22 10.14%
104  โรงเรียนวัดด่านช้าง 1029
29 2.82
27 2.62
11 1.07
9 0.87
28 2.72
925 89.89
104 10.11%
105  โรงเรียนบ้านหนองกระดี่ 141
4 2.84
2 1.42
6 4.26
1 0.71
1 0.71
127 90.07
14 9.93%
106  โรงเรียนวัดดอนตาล 84
1 1.19
1 1.19
5 5.95
1 1.19
0 0.00
76 90.48
8 9.52%
107  โรงเรียนวัดหนองโรง 116
1 0.86
0 0.00
10 8.62
0 0.00
0 0.00
105 90.52
11 9.48%
108  โรงเรียนวัดสุวรรณตะไล 64
2 3.13
0 0.00
4 6.25
0 0.00
0 0.00
58 90.63
6 9.38%
109  โรงเรียนบ้านทุ่งมะกอก 119
8 6.72
0 0.00
3 2.52
0 0.00
0 0.00
108 90.76
11 9.24%
110  โรงเรียนวัดหนองสังข์ทอง 105
2 1.90
0 0.00
6 5.71
1 0.95
0 0.00
96 91.43
9 8.57%
111  โรงเรียนบ้านดงเสลา สาขาบ้านวังโหรา 12
0 0.00
1 8.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
11 91.67
1 8.33%
112  โรงเรียนบ้านหนองผือ 138
5 3.62
0 0.00
0 0.00
0 0.00
6 4.35
127 92.03
11 7.97%
113  โรงเรียนบ้านลาด 52
1 1.92
0 0.00
3 5.77
0 0.00
0 0.00
48 92.31
4 7.69%
114  โรงเรียนวัดฉวาก 66
2 3.03
1 1.52
2 3.03
0 0.00
0 0.00
61 92.42
5 7.58%
115  โรงเรียนวัดวังจิก 202
6 2.97
0 0.00
9 4.46
0 0.00
0 0.00
187 92.57
15 7.43%
116  โรงเรียนบ้านปากดง 60
2 3.33
2 3.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
56 93.33
4 6.67%
117  โรงเรียน บ้านวังยาว 173
4 2.31
0 0.00
3 1.73
0 0.00
3 1.73
163 94.22
10 5.78%
118  โรงเรียนบ้านสระบัวก่ำ 89
0 0.00
0 0.00
5 5.62
0 0.00
0 0.00
84 94.38
5 5.62%
119  โรงเรียนบ้านพุบ่องป่าขี 91
3 3.30
1 1.10
1 1.10
0 0.00
0 0.00
86 94.51
5 5.49%
120  โรงเรียนวัดดอนประดู่ 81
1 1.23
2 2.47
1 1.23
0 0.00
0 0.00
77 95.06
4 4.94%
121  โรงเรียนวัดกุ่มโคก 102
2 1.96
0 0.00
2 1.96
0 0.00
0 0.00
98 96.08
4 3.92%
122  โรงเรียนวัดทุ่งแฝก 408
0 0.00
5 1.23
7 1.72
4 0.98
0 0.00
392 96.08
16 3.92%
123  โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม 77
1 1.30
0 0.00
2 2.60
0 0.00
0 0.00
74 96.10
3 3.90%
124  โรงเรียนวัดกกตาด 119
0 0.00
0 0.00
4 3.36
0 0.00
0 0.00
115 96.64
4 3.36%
125  โรงเรียนวัดกำมะเชียร 142
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 2.11
139 97.89
3 2.11%
126  โรงเรียนบ้านหนองอิงพิง 119
0 0.00
0 0.00
1 0.84
0 0.00
0 0.00
118 99.16
1 0.84%
127  โรงเรียนบ้านใหม่ไร่อ้อย 45
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
45 100.00
0 0.00%
128  โรงเรียนวัดดงพิกุล 9
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
9 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  18,110 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  940 5.19
เตี้ย  670 3.70
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,757 9.70
ผอมและเตี้ย  412 2.27
อ้วนและเตี้ย  452 2.50
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,879 76.64
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,231 คน


23.36%


Powered By www.thaieducation.net