ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

จำนวนโรงเรียน 126 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 128 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 101.59
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดหนองเปาะ 17
7 41.18
1 5.88
3 17.65
3 17.65
3 17.65
0 0.00
17 100.00%
2  โรงเรียนบ้านหนองห้าง 99
16 16.16
15 15.15
22 22.22
8 8.08
1 1.01
37 37.37
62 62.63%
3  โรงเรียนบ้านทุ่งหนองแก้ว 88
16 18.18
7 7.95
6 6.82
20 22.73
6 6.82
33 37.50
55 62.50%
4  โรงเรียนวัดกาบบัว 131
18 13.74
18 13.74
19 14.50
0 0.00
16 12.21
60 45.80
71 54.20%
5  โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย 139
19 13.67
24 17.27
7 5.04
12 8.63
7 5.04
70 50.36
69 49.64%
6  โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต 899
62 6.90
52 5.78
212 23.58
21 2.34
93 10.34
459 51.06
440 48.94%
7  โรงเรียนบ้านดงเสลา 138
6 4.35
9 6.52
14 10.14
15 10.87
21 15.22
73 52.90
65 47.10%
8  โรงเรียนวัดน้ำพุ 135
15 11.11
5 3.70
27 20.00
4 2.96
12 8.89
72 53.33
63 46.67%
9  โรงเรียนวัดวังกุลา 105
8 7.62
11 10.48
7 6.67
10 9.52
10 9.52
59 56.19
46 43.81%
10  โรงเรียนวัดกร่างสามยอด 70
5 7.14
2 2.86
8 11.43
8 11.43
7 10.00
40 57.14
30 42.86%
11  โรงเรียนวัดท่าเตียน 56
3 5.36
8 14.29
10 17.86
3 5.36
0 0.00
32 57.14
24 42.86%
12  โรงเรียนบ้านทุ่งนาตาปิ่น 105
5 4.76
4 3.81
14 13.33
9 8.57
12 11.43
61 58.10
44 41.90%
13  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 2 125
26 20.80
3 2.40
20 16.00
3 2.40
0 0.00
73 58.40
52 41.60%
14  โรงเรียนวัดท่ามะนาว 160
11 6.88
23 14.38
30 18.75
2 1.25
0 0.00
94 58.75
66 41.25%
15  โรงเรียนบ้านแจงงาม 39
8 20.51
7 17.95
1 2.56
0 0.00
0 0.00
23 58.97
16 41.03%
16  โรงเรียนวัดหัวนา 54
6 11.11
4 7.41
6 11.11
4 7.41
2 3.70
32 59.26
22 40.74%
17  โรงเรียนบ้านมาบพะยอม 77
15 19.48
4 5.19
12 15.58
0 0.00
0 0.00
46 59.74
31 40.26%
18  โรงเรียนพัฒนาปากน้ำ 60
6 10.00
9 15.00
9 15.00
0 0.00
0 0.00
36 60.00
24 40.00%
19  โรงเรียนบ้านหนองนา 72
15 20.83
3 4.17
7 9.72
3 4.17
0 0.00
44 61.11
28 38.89%
20  โรงเรียนบ้านหนองแหน 130
9 6.92
21 16.15
16 12.31
4 3.08
0 0.00
80 61.54
50 38.46%
21  โรงเรียนบ้านทัพตาแทน 139
29 20.86
0 0.00
23 16.55
0 0.00
0 0.00
87 62.59
52 37.41%
22  โรงเรียนวัดหัวเขา 65
10 15.38
3 4.62
5 7.69
4 6.15
2 3.08
41 63.08
24 36.92%
23  โรงเรียนวัดปากน้ำ 51
0 0.00
9 17.65
9 17.65
0 0.00
0 0.00
33 64.71
18 35.29%
24  โรงเรียนวัดเนินมหาเชษฐ 43
7 16.28
2 4.65
5 11.63
0 0.00
1 2.33
28 65.12
15 34.88%
25  โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม 199
15 7.54
16 8.04
24 12.06
14 7.04
0 0.00
130 65.33
69 34.67%
26  โรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" 292
19 6.51
6 2.05
31 10.62
17 5.82
28 9.59
191 65.41
101 34.59%
27  โรงเรียนวัดเดิมบาง 76
12 15.79
5 6.58
7 9.21
0 0.00
2 2.63
50 65.79
26 34.21%
28  โรงเรียนวัดหนองทราย 193
16 8.29
4 2.07
11 5.70
20 10.36
15 7.77
127 65.80
66 34.20%
29  โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1066
64 6.00
41 3.85
218 20.45
20 1.88
21 1.97
702 65.85
364 34.15%
30  โรงเรียนวัดป่าสะแก 149
23 15.44
5 3.36
10 6.71
11 7.38
1 0.67
99 66.44
50 33.56%
31  โรงเรียนบ้านทัพหลวง 177
16 9.04
11 6.21
30 16.95
2 1.13
0 0.00
118 66.67
59 33.33%
32  โรงเรียนวัดคลองขอม 107
2 1.87
6 5.61
11 10.28
0 0.00
16 14.95
72 67.29
35 32.71%
33  โรงเรียนวัดวังหิน 77
6 7.79
0 0.00
11 14.29
8 10.39
0 0.00
52 67.53
25 32.47%
34  โรงเรียนวัดยางนอน 164
17 10.37
10 6.10
9 5.49
0 0.00
17 10.37
111 67.68
53 32.32%
35  โรงเรียนบ้านหนองราชวัตร 47
3 6.38
3 6.38
7 14.89
2 4.26
0 0.00
32 68.09
15 31.91%
36  โรงเรียนวัดบ้านสระ 177
15 8.47
4 2.26
18 10.17
8 4.52
11 6.21
121 68.36
56 31.64%
37  โรงเรียนบ้านรังงาม 152
4 2.63
7 4.61
33 21.71
4 2.63
0 0.00
104 68.42
48 31.58%
38  โรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ (วัดหนองหลวง) 501
15 2.99
20 3.99
90 17.96
30 5.99
0 0.00
346 69.06
155 30.94%
39  โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1495
122 8.16
102 6.82
222 14.85
13 0.87
2 0.13
1034 69.16
461 30.84%
40  โรงเรียนวัดทุ่งกฐิน 64
11 17.19
2 3.13
4 6.25
1 1.56
1 1.56
45 70.31
19 29.69%
41  โรงเรียนบ้านหนองสำโรง 54
3 5.56
3 5.56
2 3.70
6 11.11
2 3.70
38 70.37
16 29.63%
42  โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว 51
2 3.92
1 1.96
5 9.80
2 3.92
5 9.80
36 70.59
15 29.41%
43  โรงเรียนวัดปากดงท่าศาล 164
13 7.93
0 0.00
13 7.93
9 5.49
12 7.32
117 71.34
47 28.66%
44  โรงเรียนวัดไทร 81
16 19.75
3 3.70
3 3.70
1 1.23
0 0.00
58 71.60
23 28.40%
45  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง) 263
24 9.13
19 7.22
29 11.03
0 0.00
0 0.00
191 72.62
72 27.38%
46  โรงเรียนบ้านหนองแขม 67
5 7.46
1 1.49
11 16.42
1 1.49
0 0.00
49 73.13
18 26.87%
47  โรงเรียนบ้านแหลมสะแก 67
7 10.45
0 0.00
11 16.42
0 0.00
0 0.00
49 73.13
18 26.87%
48  โรงเรียนวัดนางบวช 60
5 8.33
2 3.33
9 15.00
0 0.00
0 0.00
44 73.33
16 26.67%
49  โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง 64
3 4.69
0 0.00
14 21.88
0 0.00
0 0.00
47 73.44
17 26.56%
50  โรงเรียนบ้านหนองโก 99
4 4.04
0 0.00
13 13.13
8 8.08
0 0.00
74 74.75
25 25.25%
51  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 1 256
11 4.30
4 1.56
42 16.41
0 0.00
7 2.73
192 75.00
64 25.00%
52  โรงเรียนสวนป่าองค์พระ 81
6 7.41
2 2.47
5 6.17
6 7.41
1 1.23
61 75.31
20 24.69%
53  โรงเรียนวัดลาดสิงห์ 65
11 16.92
0 0.00
5 7.69
0 0.00
0 0.00
49 75.38
16 24.62%
54  โรงเรียนวัดดอนสำโรง 152
12 7.89
4 2.63
12 7.89
8 5.26
0 0.00
116 76.32
36 23.68%
55  โรงเรียนบ้านทับละคร 69
5 7.25
2 2.90
6 8.70
1 1.45
2 2.90
53 76.81
16 23.19%
56  โรงเรียนวัดวังหว้า 82
4 4.88
4 4.88
8 9.76
2 2.44
1 1.22
63 76.83
19 23.17%
57  โรงเรียนวัดบ้านทึง 118
6 5.08
9 7.63
12 10.17
0 0.00
0 0.00
91 77.12
27 22.88%
58  โรงเรียนวัดอู่ตะเภา 119
5 4.20
9 7.56
8 6.72
3 2.52
2 1.68
92 77.31
27 22.69%
59  โรงเรียนบ้านหนองตาแก้ว 124
7 5.65
5 4.03
16 12.90
0 0.00
0 0.00
96 77.42
28 22.58%
60  โรงเรียนบ้านเขาดิน 28
1 3.57
1 3.57
3 10.71
1 3.57
0 0.00
22 78.57
6 21.43%
61  โรงเรียนบ้านโป่งคอม 33
2 6.06
0 0.00
4 12.12
1 3.03
0 0.00
26 78.79
7 21.21%
62  โรงเรียนบ้านพุน้ำร้อน 245
18 7.35
12 4.90
14 5.71
4 1.63
3 1.22
194 79.18
51 20.82%
63  โรงเรียนบ้านหนองอุโลก 68
7 10.29
1 1.47
6 8.82
0 0.00
0 0.00
54 79.41
14 20.59%
64  โรงเรียนวัดโคกพระ 54
4 7.41
3 5.56
4 7.41
0 0.00
0 0.00
43 79.63
11 20.37%
65  โรงเรียนวัดลำพันบอง 119
3 2.52
4 3.36
17 14.29
0 0.00
0 0.00
95 79.83
24 20.17%
66  โรงเรียนวัดหนองไผ่ 141
7 4.96
1 0.71
20 14.18
0 0.00
0 0.00
113 80.14
28 19.86%
67  โรงเรียนวัดคูเมือง 57
5 8.77
1 1.75
4 7.02
0 0.00
1 1.75
46 80.70
11 19.30%
68  โรงเรียนวัดสามชุก 337
8 2.37
11 3.26
46 13.65
0 0.00
0 0.00
272 80.71
65 19.29%
69  โรงเรียนบ้านกกเชียง 52
1 1.92
0 0.00
9 17.31
0 0.00
0 0.00
42 80.77
10 19.23%
70  โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 111
4 3.60
5 4.50
8 7.21
3 2.70
1 0.90
90 81.08
21 18.92%
71  โรงเรียนวัดบัลลังก์ 102
5 4.90
2 1.96
7 6.86
0 0.00
5 4.90
83 81.37
19 18.63%
72  โรงเรียนบ้านใหม่กิโล 8 124
3 2.42
0 0.00
20 16.13
0 0.00
0 0.00
101 81.45
23 18.55%
73  โรงเรียนวัดโคกหม้อ 54
2 3.70
1 1.85
7 12.96
0 0.00
0 0.00
44 81.48
10 18.52%
74  โรงเรียนวัดท่าทอง 93
1 1.08
2 2.15
14 15.05
0 0.00
0 0.00
76 81.72
17 18.28%
75  โรงเรียนวัดวังสำเภาล่ม 63
1 1.59
0 0.00
7 11.11
3 4.76
0 0.00
52 82.54
11 17.46%
76  โรงเรียนบ้านทับกระดาษ 46
3 6.52
1 2.17
3 6.52
1 2.17
0 0.00
38 82.61
8 17.39%
77  โรงเรียนบ้านหนองหิน 23
2 8.70
0 0.00
2 8.70
0 0.00
0 0.00
19 82.61
4 17.39%
78  โรงเรียนวัดวุ้งสุทธาวาส 46
0 0.00
0 0.00
8 17.39
0 0.00
0 0.00
38 82.61
8 17.39%
79  โรงเรียนบ้านดงเชือก 59
2 3.39
2 3.39
3 5.08
2 3.39
1 1.69
49 83.05
10 16.95%
80  โรงเรียนวัดกกเต็น 160
6 3.75
4 2.50
12 7.50
3 1.88
2 1.25
133 83.13
27 16.88%
81  โรงเรียนวัดคอกช้าง 125
7 5.60
5 4.00
4 3.20
5 4.00
0 0.00
104 83.20
21 16.80%
82  โรงเรียนบ้านดงเสลา สาขาบ้านวังโหรา 12
0 0.00
2 16.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
10 83.33
2 16.67%
83  โรงเรียนวัดดอนไร่ 154
2 1.30
0 0.00
18 11.69
1 0.65
4 2.60
129 83.77
25 16.23%
84  โรงเรียนวัดใหม่สระพลอย 93
2 2.15
1 1.08
12 12.90
0 0.00
0 0.00
78 83.87
15 16.13%
85  โรงเรียนบ้านหนองขาม 63
0 0.00
2 3.17
8 12.70
0 0.00
0 0.00
53 84.13
10 15.87%
86  โรงเรียนวัดหนองผักนาก 128
9 7.03
3 2.34
8 6.25
0 0.00
0 0.00
108 84.38
20 15.63%
87  โรงเรียนบ้านพุบ่องป่าขี 91
12 13.19
1 1.10
1 1.10
0 0.00
0 0.00
77 84.62
14 15.38%
88  โรงเรียนวัดบางขวาก 202
3 1.49
2 0.99
24 11.88
2 0.99
0 0.00
171 84.65
31 15.35%
89  โรงเรียนวัดทับผึ้งน้อย 144
1 0.69
2 1.39
16 11.11
3 2.08
0 0.00
122 84.72
22 15.28%
90  โรงเรียนบ้านหนองยาว 231
14 6.06
7 3.03
9 3.90
5 2.16
0 0.00
196 84.85
35 15.15%
91  โรงเรียนวัดหนองสะเดา 125
3 2.40
2 1.60
5 4.00
3 2.40
5 4.00
107 85.60
18 14.40%
92  โรงเรียนบ้านสระเตย 237
6 2.53
6 2.53
8 3.38
6 2.53
7 2.95
204 86.08
33 13.92%
93  โรงเรียนวัดหนองกรด 22
2 9.09
1 4.55
0 0.00
0 0.00
0 0.00
19 86.36
3 13.64%
94  โรงเรียนวัดเขาพระ 22
1 4.55
1 4.55
1 4.55
0 0.00
0 0.00
19 86.36
3 13.64%
95  โรงเรียนวัดสามเอก 74
2 2.70
1 1.35
7 9.46
0 0.00
0 0.00
64 86.49
10 13.51%
96  โรงเรียนบ้านลาด 52
3 5.77
0 0.00
4 7.69
0 0.00
0 0.00
45 86.54
7 13.46%
97  โรงเรียนวัดโป่งแดง 75
3 4.00
1 1.33
3 4.00
1 1.33
2 2.67
65 86.67
10 13.33%
98  โรงเรียนบ้านห้วยหินดำ 85
2 2.35
1 1.18
8 9.41
0 0.00
0 0.00
74 87.06
11 12.94%
99  โรงเรียนวัดด่านช้าง 1029
40 3.89
30 2.92
15 1.46
10 0.97
35 3.40
899 87.37
130 12.63%
100  โรงเรียนบ้านกล้วย 217
4 1.84
17 7.83
3 1.38
3 1.38
0 0.00
190 87.56
27 12.44%
101  โรงเรียนบ้านหนองกระถิน 172
3 1.74
0 0.00
7 4.07
6 3.49
4 2.33
152 88.37
20 11.63%
102  โรงเรียนวัดนางพิมพ์ 87
2 2.30
2 2.30
6 6.90
0 0.00
0 0.00
77 88.51
10 11.49%
103  โรงเรียนบ้านหนองปลากระดี่ 141
5 3.55
3 2.13
6 4.26
1 0.71
1 0.71
125 88.65
16 11.35%
104  โรงเรียนบ้านปากดง 62
2 3.23
0 0.00
2 3.23
1 1.61
2 3.23
55 88.71
7 11.29%
105  โรงเรียนบ้านไผ่สีทอง 98
3 3.06
5 5.10
3 3.06
0 0.00
0 0.00
87 88.78
11 11.22%
106  โรงเรียนบ้านหนองจิกยาว 75
1 1.33
0 0.00
6 8.00
1 1.33
0 0.00
67 89.33
8 10.67%
107  โรงเรียนวัดวังคัน 147
6 4.08
3 2.04
4 2.72
2 1.36
0 0.00
132 89.80
15 10.20%
108  โรงเรียนวัดดอนตาล 84
1 1.19
1 1.19
5 5.95
1 1.19
0 0.00
76 90.48
8 9.52%
109  โรงเรียนวัดหนองโรง 116
1 0.86
0 0.00
10 8.62
0 0.00
0 0.00
105 90.52
11 9.48%
110  โรงเรียนบ้านทุ่งมะกอก 119
8 6.72
0 0.00
3 2.52
0 0.00
0 0.00
108 90.76
11 9.24%
111  โรงเรียนบ้านหนองผือ 146
6 4.11
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 4.79
133 91.10
13 8.90%
112  โรงเรียนวัดประชุมสงฆ์ 45
0 0.00
0 0.00
2 4.44
1 2.22
1 2.22
41 91.11
4 8.89%
113  โรงเรียนวัดดอนประดู่ 81
2 2.47
3 3.70
2 2.47
0 0.00
0 0.00
74 91.36
7 8.64%
114  โรงเรียนวัดหนองสังข์ทอง 108
2 1.85
0 0.00
6 5.56
1 0.93
0 0.00
99 91.67
9 8.33%
115  โรงเรียนบ้านวังยาว 173
6 3.47
0 0.00
3 1.73
0 0.00
4 2.31
160 92.49
13 7.51%
116  โรงเรียนวัดวังจิก 202
6 2.97
0 0.00
9 4.46
0 0.00
0 0.00
187 92.57
15 7.43%
117  โรงเรียนวัดทุ่งแฝก 409
0 0.00
6 1.47
14 3.42
4 0.98
0 0.00
385 94.13
24 5.87%
118  โรงเรียนบ้านสระบัวก่ำ 89
0 0.00
0 0.00
5 5.62
0 0.00
0 0.00
84 94.38
5 5.62%
119  โรงเรียนวัดฉวาก 63
0 0.00
3 4.76
0 0.00
0 0.00
0 0.00
60 95.24
3 4.76%
120  โรงเรียนวัดสุวรรณตะไล 64
0 0.00
0 0.00
3 4.69
0 0.00
0 0.00
61 95.31
3 4.69%
121  โรงเรียนวัดกุ่มโคก 102
2 1.96
0 0.00
2 1.96
0 0.00
0 0.00
98 96.08
4 3.92%
122  โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม 77
1 1.30
2 2.60
0 0.00
0 0.00
0 0.00
74 96.10
3 3.90%
123  โรงเรียนวัดกกตาด 122
0 0.00
0 0.00
4 3.28
0 0.00
0 0.00
118 96.72
4 3.28%
124  โรงเรียนวัดกำมะเชียร 142
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 1.41
140 98.59
2 1.41%
125  โรงเรียนบ้านหนองอิงพิง 115
0 0.00
0 0.00
1 0.87
0 0.00
0 0.00
114 99.13
1 0.87%
126  โรงเรียนบ้านใหม่ไร่อ้อย 45
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
45 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  18,249 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,089 5.97
เตี้ย  718 3.93
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,927 10.56
ผอมและเตี้ย  405 2.22
อ้วนและเตี้ย  426 2.33
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,684 74.98
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,565 คน


25.02%


Powered By www.thaieducation.net