ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

จำนวนโรงเรียน 128 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 128 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดหนองเปาะ 17
7 41.18
1 5.88
3 17.65
3 17.65
3 17.65
0 0.00
17 100.00%
2  โรงเรียนบ้านหนองห้าง 99
16 16.16
15 15.15
22 22.22
8 8.08
1 1.01
37 37.37
62 62.63%
3  โรงเรียนบ้านทุ่งหนองแก้ว 88
16 18.18
7 7.95
6 6.82
20 22.73
6 6.82
33 37.50
55 62.50%
4  โรงเรียนวัดกาบบัว 131
18 13.74
18 13.74
19 14.50
0 0.00
16 12.21
60 45.80
71 54.20%
5  โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย 139
19 13.67
24 17.27
7 5.04
12 8.63
7 5.04
70 50.36
69 49.64%
6  โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต 899
62 6.90
52 5.78
212 23.58
21 2.34
93 10.34
459 51.06
440 48.94%
7  โรงเรียนบ้านดงเสลา 138
6 4.35
9 6.52
14 10.14
15 10.87
21 15.22
73 52.90
65 47.10%
8  โรงเรียนวัดน้ำพุ 135
15 11.11
5 3.70
27 20.00
4 2.96
12 8.89
72 53.33
63 46.67%
9  โรงเรียนวัดวังกุลา 105
8 7.62
11 10.48
7 6.67
10 9.52
10 9.52
59 56.19
46 43.81%
10  โรงเรียนวัดกร่างสามยอด 70
5 7.14
2 2.86
8 11.43
8 11.43
7 10.00
40 57.14
30 42.86%
11  โรงเรียนวัดท่าเตียน 56
3 5.36
8 14.29
10 17.86
3 5.36
0 0.00
32 57.14
24 42.86%
12  โรงเรียนบ้านทุ่งนาตาปิ่น 105
5 4.76
4 3.81
14 13.33
9 8.57
12 11.43
61 58.10
44 41.90%
13  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 2 125
26 20.80
3 2.40
20 16.00
3 2.40
0 0.00
73 58.40
52 41.60%
14  โรงเรียนวัดท่ามะนาว 160
11 6.88
23 14.38
30 18.75
2 1.25
0 0.00
94 58.75
66 41.25%
15  โรงเรียนบ้านแจงงาม 39
8 20.51
7 17.95
1 2.56
0 0.00
0 0.00
23 58.97
16 41.03%
16  โรงเรียนวัดหัวนา 54
6 11.11
4 7.41
6 11.11
4 7.41
2 3.70
32 59.26
22 40.74%
17  โรงเรียนบ้านมาบพะยอม 77
15 19.48
4 5.19
12 15.58
0 0.00
0 0.00
46 59.74
31 40.26%
18  โรงเรียนพัฒนาปากน้ำ 60
6 10.00
9 15.00
9 15.00
0 0.00
0 0.00
36 60.00
24 40.00%
19  โรงเรียนบ้านหนองนา 72
15 20.83
3 4.17
7 9.72
3 4.17
0 0.00
44 61.11
28 38.89%
20  โรงเรียนบ้านหนองแหน 130
9 6.92
21 16.15
16 12.31
4 3.08
0 0.00
80 61.54
50 38.46%
21  โรงเรียนบ้านราษฎร์บำรุง 8
2 25.00
0 0.00
1 12.50
0 0.00
0 0.00
5 62.50
3 37.50%
22  โรงเรียนบ้านทัพตาแทน 139
29 20.86
0 0.00
23 16.55
0 0.00
0 0.00
87 62.59
52 37.41%
23  โรงเรียนวัดหัวเขา 65
10 15.38
3 4.62
5 7.69
4 6.15
2 3.08
41 63.08
24 36.92%
24  โรงเรียนวัดปากน้ำ 51
0 0.00
9 17.65
9 17.65
0 0.00
0 0.00
33 64.71
18 35.29%
25  โรงเรียนวัดเนินมหาเชษฐ 43
7 16.28
2 4.65
5 11.63
0 0.00
1 2.33
28 65.12
15 34.88%
26  โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม 199
15 7.54
16 8.04
24 12.06
14 7.04
0 0.00
130 65.33
69 34.67%
27  โรงเรียนวัดบ่อกรุ 292
19 6.51
6 2.05
31 10.62
17 5.82
28 9.59
191 65.41
101 34.59%
28  โรงเรียนวัดเดิมบาง 76
12 15.79
5 6.58
7 9.21
0 0.00
2 2.63
50 65.79
26 34.21%
29  โรงเรียนวัดหนองทราย 193
16 8.29
4 2.07
11 5.70
20 10.36
15 7.77
127 65.80
66 34.20%
30  โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) 1066
64 6.00
41 3.85
218 20.45
20 1.88
21 1.97
702 65.85
364 34.15%
31  โรงเรียนวัดป่าสะแก 149
23 15.44
5 3.36
10 6.71
11 7.38
1 0.67
99 66.44
50 33.56%
32  โรงเรียนบ้านทัพหลวง 177
16 9.04
11 6.21
30 16.95
2 1.13
0 0.00
118 66.67
59 33.33%
33  โรงเรียนวัดคลองขอม 107
2 1.87
6 5.61
11 10.28
0 0.00
16 14.95
72 67.29
35 32.71%
34  โรงเรียนวัดวังหิน 77
6 7.79
0 0.00
11 14.29
8 10.39
0 0.00
52 67.53
25 32.47%
35  โรงเรียนวัดยางนอน 164
17 10.37
10 6.10
9 5.49
0 0.00
17 10.37
111 67.68
53 32.32%
36  โรงเรียนบ้านหนองราชวัตร 47
3 6.38
3 6.38
7 14.89
2 4.26
0 0.00
32 68.09
15 31.91%
37  โรงเรียนวัดบ้านสระ 177
15 8.47
4 2.26
18 10.17
8 4.52
11 6.21
121 68.36
56 31.64%
38  โรงเรียนบ้านรังงาม 152
4 2.63
7 4.61
33 21.71
4 2.63
0 0.00
104 68.42
48 31.58%
39  โรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ(วัดหนองหลวง) 501
15 2.99
20 3.99
90 17.96
30 5.99
0 0.00
346 69.06
155 30.94%
40  โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1495
122 8.16
102 6.82
222 14.85
13 0.87
2 0.13
1034 69.16
461 30.84%
41  โรงเรียนวัดทุ่งกฐิน 64
11 17.19
2 3.13
4 6.25
1 1.56
1 1.56
45 70.31
19 29.69%
42  โรงเรียนบ้านหนองสำโรง 54
3 5.56
3 5.56
2 3.70
6 11.11
2 3.70
38 70.37
16 29.63%
43  โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว 51
2 3.92
1 1.96
5 9.80
2 3.92
5 9.80
36 70.59
15 29.41%
44  โรงเรียนวัดปากดงท่าศาล 164
13 7.93
0 0.00
13 7.93
9 5.49
12 7.32
117 71.34
47 28.66%
45  โรงเรียนวัดไทร 81
16 19.75
3 3.70
3 3.70
1 1.23
0 0.00
58 71.60
23 28.40%
46  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง) 263
24 9.13
19 7.22
29 11.03
0 0.00
0 0.00
191 72.62
72 27.38%
47  โรงเรียนบ้านหนองแขม 67
5 7.46
1 1.49
11 16.42
1 1.49
0 0.00
49 73.13
18 26.87%
48  โรงเรียนบ้านแหลมสะแก 67
7 10.45
0 0.00
11 16.42
0 0.00
0 0.00
49 73.13
18 26.87%
49  โรงเรียนวัดนางบวช 60
5 8.33
2 3.33
9 15.00
0 0.00
0 0.00
44 73.33
16 26.67%
50  โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง 64
3 4.69
0 0.00
14 21.88
0 0.00
0 0.00
47 73.44
17 26.56%
51  โรงเรียนบ้านหนองโก 99
4 4.04
0 0.00
13 13.13
8 8.08
0 0.00
74 74.75
25 25.25%
52  โรงเรียน นิคมสร้างตนเองกระเสียว 1 256
11 4.30
4 1.56
42 16.41
0 0.00
7 2.73
192 75.00
64 25.00%
53  โรงเรียนสวนป่าองค์พระ 81
6 7.41
2 2.47
5 6.17
6 7.41
1 1.23
61 75.31
20 24.69%
54  โรงเรียนวัดลาดสิงห์ 65
11 16.92
0 0.00
5 7.69
0 0.00
0 0.00
49 75.38
16 24.62%
55  โรงเรียนวัดดอนสำโรง 152
12 7.89
4 2.63
12 7.89
8 5.26
0 0.00
116 76.32
36 23.68%
56  โรงเรียนบ้านทับละคร 69
5 7.25
2 2.90
6 8.70
1 1.45
2 2.90
53 76.81
16 23.19%
57  โรงเรียนวัดวังหว้า 82
4 4.88
4 4.88
8 9.76
2 2.44
1 1.22
63 76.83
19 23.17%
58  โรงเรียนวัดบ้านทึง 118
6 5.08
9 7.63
12 10.17
0 0.00
0 0.00
91 77.12
27 22.88%
59  โรงเรียนวัดอู่ตะเภา 119
5 4.20
9 7.56
8 6.72
3 2.52
2 1.68
92 77.31
27 22.69%
60  โรงเรียนบ้านหนองตาแก้ว 124
7 5.65
5 4.03
16 12.90
0 0.00
0 0.00
96 77.42
28 22.58%
61  โรงเรียนบ้านเขาดิน 28
1 3.57
1 3.57
3 10.71
1 3.57
0 0.00
22 78.57
6 21.43%
62  โรงเรียนบ้านโป่งคอม 33
2 6.06
0 0.00
4 12.12
1 3.03
0 0.00
26 78.79
7 21.21%
63  โรงเรียนบ้านพุน้ำร้อน 245
18 7.35
12 4.90
14 5.71
4 1.63
3 1.22
194 79.18
51 20.82%
64  โรงเรียนบ้านหนองอุโลก 68
7 10.29
1 1.47
6 8.82
0 0.00
0 0.00
54 79.41
14 20.59%
65  โรงเรียนวัดโคกพระ 54
4 7.41
3 5.56
4 7.41
0 0.00
0 0.00
43 79.63
11 20.37%
66  โรงเรียนวัดลำพันบอง 119
3 2.52
4 3.36
17 14.29
0 0.00
0 0.00
95 79.83
24 20.17%
67  โรงเรียนวัดหนองไผ่ 141
7 4.96
1 0.71
20 14.18
0 0.00
0 0.00
113 80.14
28 19.86%
68  โรงเรียนวัดคูเมือง 57
5 8.77
1 1.75
4 7.02
0 0.00
1 1.75
46 80.70
11 19.30%
69  โรงเรียนวัดสามชุก 337
8 2.37
11 3.26
46 13.65
0 0.00
0 0.00
272 80.71
65 19.29%
70  โรงเรียนบ้านกกเชียง 52
1 1.92
0 0.00
9 17.31
0 0.00
0 0.00
42 80.77
10 19.23%
71  โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 111
4 3.60
5 4.50
8 7.21
3 2.70
1 0.90
90 81.08
21 18.92%
72  โรงเรียนวัดบัลลังก์ 102
5 4.90
2 1.96
7 6.86
0 0.00
5 4.90
83 81.37
19 18.63%
73  โรงเรียนบ้านใหม่กิโล 8 124
3 2.42
0 0.00
20 16.13
0 0.00
0 0.00
101 81.45
23 18.55%
74  โรงเรียนวัดโคกหม้อ 54
2 3.70
1 1.85
7 12.96
0 0.00
0 0.00
44 81.48
10 18.52%
75  โรงเรียนวัดท่าทอง 93
1 1.08
2 2.15
14 15.05
0 0.00
0 0.00
76 81.72
17 18.28%
76  โรงเรียนวัดวังสำเภาล่ม 63
1 1.59
0 0.00
7 11.11
3 4.76
0 0.00
52 82.54
11 17.46%
77  โรงเรียนบ้านทับกระดาษ 46
3 6.52
1 2.17
3 6.52
1 2.17
0 0.00
38 82.61
8 17.39%
78  โรงเรียนบ้านหนองหิน 23
2 8.70
0 0.00
2 8.70
0 0.00
0 0.00
19 82.61
4 17.39%
79  โรงเรียนวัดวุ้งสุทธาวาส 46
0 0.00
0 0.00
8 17.39
0 0.00
0 0.00
38 82.61
8 17.39%
80  โรงเรียนบ้านดงเชือก 59
2 3.39
2 3.39
3 5.08
2 3.39
1 1.69
49 83.05
10 16.95%
81  โรงเรียนวัดกกเต็น 160
6 3.75
4 2.50
12 7.50
3 1.88
2 1.25
133 83.13
27 16.88%
82  โรงเรียนวัดคอกช้าง 125
7 5.60
5 4.00
4 3.20
5 4.00
0 0.00
104 83.20
21 16.80%
83  โรงเรียนบ้านดงเสลา สาขาบ้านวังโหรา 12
0 0.00
2 16.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
10 83.33
2 16.67%
84  โรงเรียนวัดดอนไร่ 154
2 1.30
0 0.00
18 11.69
1 0.65
4 2.60
129 83.77
25 16.23%
85  โรงเรียนวัดใหม่สระพลอย 93
2 2.15
1 1.08
12 12.90
0 0.00
0 0.00
78 83.87
15 16.13%
86  โรงเรียนบ้านหนองขาม 63
0 0.00
2 3.17
8 12.70
0 0.00
0 0.00
53 84.13
10 15.87%
87  โรงเรียนวัดหนองผักนาก 128
9 7.03
3 2.34
8 6.25
0 0.00
0 0.00
108 84.38
20 15.63%
88  โรงเรียนบ้านพุบ่องป่าขี 91
12 13.19
1 1.10
1 1.10
0 0.00
0 0.00
77 84.62
14 15.38%
89  โรงเรียนวัดบางขวาก 202
3 1.49
2 0.99
24 11.88
2 0.99
0 0.00
171 84.65
31 15.35%
90  โรงเรียนวัดทับผึ้งน้อย 144
1 0.69
2 1.39
16 11.11
3 2.08
0 0.00
122 84.72
22 15.28%
91  โรงเรียนบ้านหนองยาว 231
14 6.06
7 3.03
9 3.90
5 2.16
0 0.00
196 84.85
35 15.15%
92  โรงเรียนวัดหนองสะเดา 125
3 2.40
2 1.60
5 4.00
3 2.40
5 4.00
107 85.60
18 14.40%
93  โรงเรียนบ้านสระเตย 237
6 2.53
6 2.53
8 3.38
6 2.53
7 2.95
204 86.08
33 13.92%
94  โรงเรียนวัดหนองกรด 22
2 9.09
1 4.55
0 0.00
0 0.00
0 0.00
19 86.36
3 13.64%
95  โรงเรียนวัดเขาพระ 22
1 4.55
1 4.55
1 4.55
0 0.00
0 0.00
19 86.36
3 13.64%
96  โรงเรียนวัดสามเอก 74
2 2.70
1 1.35
7 9.46
0 0.00
0 0.00
64 86.49
10 13.51%
97  โรงเรียนบ้านลาด 52
3 5.77
0 0.00
4 7.69
0 0.00
0 0.00
45 86.54
7 13.46%
98  โรงเรียนวัดโป่งแดง 75
3 4.00
1 1.33
3 4.00
1 1.33
2 2.67
65 86.67
10 13.33%
99  โรงเรียนบ้านห้วยหินดำ 85
2 2.35
1 1.18
8 9.41
0 0.00
0 0.00
74 87.06
11 12.94%
100  โรงเรียนวัดด่านช้าง 1029
40 3.89
30 2.92
15 1.46
10 0.97
35 3.40
899 87.37
130 12.63%
101  โรงเรียนบ้านกล้วย 217
4 1.84
17 7.83
3 1.38
3 1.38
0 0.00
190 87.56
27 12.44%
102  โรงเรียนบ้านหนองกระถิน 172
3 1.74
0 0.00
7 4.07
6 3.49
4 2.33
152 88.37
20 11.63%
103  โรงเรียนวัดนางพิมพ์ 87
2 2.30
2 2.30
6 6.90
0 0.00
0 0.00
77 88.51
10 11.49%
104  โรงเรียนบ้านหนองกระดี่ 141
5 3.55
3 2.13
6 4.26
1 0.71
1 0.71
125 88.65
16 11.35%
105  โรงเรียนบ้านปากดง 62
2 3.23
0 0.00
2 3.23
1 1.61
2 3.23
55 88.71
7 11.29%
106  โรงเรียนบ้านไผ่สีทอง 98
3 3.06
5 5.10
3 3.06
0 0.00
0 0.00
87 88.78
11 11.22%
107  โรงเรียนบ้านหนองจิกยาว 75
1 1.33
0 0.00
6 8.00
1 1.33
0 0.00
67 89.33
8 10.67%
108  โรงเรียนวัดวังคัน 147
6 4.08
3 2.04
4 2.72
2 1.36
0 0.00
132 89.80
15 10.20%
109  โรงเรียนวัดดอนตาล 84
1 1.19
1 1.19
5 5.95
1 1.19
0 0.00
76 90.48
8 9.52%
110  โรงเรียนวัดหนองโรง 116
1 0.86
0 0.00
10 8.62
0 0.00
0 0.00
105 90.52
11 9.48%
111  โรงเรียนบ้านทุ่งมะกอก 119
8 6.72
0 0.00
3 2.52
0 0.00
0 0.00
108 90.76
11 9.24%
112  โรงเรียนบ้านหนองผือ 146
6 4.11
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 4.79
133 91.10
13 8.90%
113  โรงเรียนวัดประชุมสงฆ์ 45
0 0.00
0 0.00
2 4.44
1 2.22
1 2.22
41 91.11
4 8.89%
114  โรงเรียนวัดดอนประดู่ 81
2 2.47
3 3.70
2 2.47
0 0.00
0 0.00
74 91.36
7 8.64%
115  โรงเรียนวัดหนองสังข์ทอง 108
2 1.85
0 0.00
6 5.56
1 0.93
0 0.00
99 91.67
9 8.33%
116  โรงเรียน บ้านวังยาว 173
6 3.47
0 0.00
3 1.73
0 0.00
4 2.31
160 92.49
13 7.51%
117  โรงเรียนวัดวังจิก 202
6 2.97
0 0.00
9 4.46
0 0.00
0 0.00
187 92.57
15 7.43%
118  โรงเรียนวัดทุ่งแฝก 409
0 0.00
6 1.47
14 3.42
4 0.98
0 0.00
385 94.13
24 5.87%
119  โรงเรียนบ้านสระบัวก่ำ 89
0 0.00
0 0.00
5 5.62
0 0.00
0 0.00
84 94.38
5 5.62%
120  โรงเรียนวัดฉวาก 63
0 0.00
3 4.76
0 0.00
0 0.00
0 0.00
60 95.24
3 4.76%
121  โรงเรียนวัดสุวรรณตะไล 64
0 0.00
0 0.00
3 4.69
0 0.00
0 0.00
61 95.31
3 4.69%
122  โรงเรียนวัดกุ่มโคก 102
2 1.96
0 0.00
2 1.96
0 0.00
0 0.00
98 96.08
4 3.92%
123  โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม 77
1 1.30
2 2.60
0 0.00
0 0.00
0 0.00
74 96.10
3 3.90%
124  โรงเรียนวัดกกตาด 122
0 0.00
0 0.00
4 3.28
0 0.00
0 0.00
118 96.72
4 3.28%
125  โรงเรียนวัดกำมะเชียร 142
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 1.41
140 98.59
2 1.41%
126  โรงเรียนบ้านหนองอิงพิง 115
0 0.00
0 0.00
1 0.87
0 0.00
0 0.00
114 99.13
1 0.87%
127  โรงเรียนบ้านใหม่ไร่อ้อย 45
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
45 100.00
0 0.00%
128  โรงเรียนวัดดงพิกุล 9
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
9 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  18,266 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,091 5.97
เตี้ย  718 3.93
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,928 10.56
ผอมและเตี้ย  405 2.22
อ้วนและเตี้ย  426 2.33
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,698 74.99
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,568 คน


25.01%


Powered By www.thaieducation.net