ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

จำนวนโรงเรียน 126 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 128 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 101.59
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดไทร 81
57 70.37
4 4.94
6 7.41
1 1.23
0 0.00
13 16.05
68 83.95%
2  โรงเรียนวัดกร่างสามยอด 81
41 50.62
6 7.41
4 4.94
9 11.11
3 3.70
18 22.22
63 77.78%
3  โรงเรียนวัดดอนสำโรง 152
89 58.55
6 3.95
12 7.89
10 6.58
0 0.00
35 23.03
117 76.97%
4  โรงเรียนบ้านหนองห้าง 99
24 24.24
18 18.18
24 24.24
10 10.10
0 0.00
23 23.23
76 76.77%
5  โรงเรียนวัดสามเอก 53
33 62.26
0 0.00
7 13.21
0 0.00
0 0.00
13 24.53
40 75.47%
6  โรงเรียนบ้านทัพหลวง 176
20 11.36
18 10.23
33 18.75
23 13.07
38 21.59
44 25.00
132 75.00%
7  โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1278
111 8.69
70 5.48
299 23.40
41 3.21
360 28.17
397 31.06
881 68.94%
8  โรงเรียนบ้านดงเสลา 138
6 4.35
9 6.52
30 21.74
15 10.87
21 15.22
57 41.30
81 58.70%
9  โรงเรียนวัดท่าทอง 95
47 49.47
0 0.00
7 7.37
0 0.00
0 0.00
41 43.16
54 56.84%
10  โรงเรียนวัดเนินมหาเชษฐ 44
6 13.64
5 11.36
6 13.64
4 9.09
4 9.09
19 43.18
25 56.82%
11  โรงเรียนวัดกาบบัว 116
39 33.62
10 8.62
5 4.31
6 5.17
5 4.31
51 43.97
65 56.03%
12  โรงเรียนบ้านหนองนา 72
27 37.50
3 4.17
6 8.33
4 5.56
0 0.00
32 44.44
40 55.56%
13  โรงเรียนวัดลาดสิงห์ 67
32 47.76
0 0.00
5 7.46
0 0.00
0 0.00
30 44.78
37 55.22%
14  โรงเรียนวัดวังกุลา 102
9 8.82
15 14.71
8 7.84
11 10.78
10 9.80
49 48.04
53 51.96%
15  โรงเรียนบ้านหนองขาม 63
2 3.17
5 7.94
7 11.11
7 11.11
11 17.46
31 49.21
32 50.79%
16  โรงเรียนบ้านหนองแขม 73
12 16.44
10 13.70
2 2.74
0 0.00
13 17.81
36 49.32
37 50.68%
17  โรงเรียนวัดหัวนา 54
7 12.96
1 1.85
11 20.37
5 9.26
3 5.56
27 50.00
27 50.00%
18  โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต 885
59 6.67
48 5.42
208 23.50
21 2.37
92 10.40
457 51.64
428 48.36%
19  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 1 251
4 1.59
9 3.59
44 17.53
13 5.18
51 20.32
130 51.79
121 48.21%
20  โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม 197
29 14.72
32 16.24
30 15.23
0 0.00
0 0.00
106 53.81
91 46.19%
21  โรงเรียนวัดท่าเตียน 56
3 5.36
7 12.50
11 19.64
4 7.14
0 0.00
31 55.36
25 44.64%
22  โรงเรียนบ้านแจงงาม 51
3 5.88
7 13.73
2 3.92
8 15.69
2 3.92
29 56.86
22 43.14%
23  โรงเรียนบ้านสระบัวก่ำ 89
8 8.99
2 2.25
24 26.97
3 3.37
0 0.00
52 58.43
37 41.57%
24  โรงเรียนบ้านสระเตย 238
38 15.97
20 8.40
16 6.72
18 7.56
6 2.52
140 58.82
98 41.18%
25  โรงเรียนบ้านมาบพะยอม 81
17 20.99
4 4.94
12 14.81
0 0.00
0 0.00
48 59.26
33 40.74%
26  โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1506
139 9.23
108 7.17
338 22.44
15 1.00
3 0.20
903 59.96
603 40.04%
27  โรงเรียนบ้านทัพตาแทน 140
32 22.86
0 0.00
21 15.00
2 1.43
1 0.71
84 60.00
56 40.00%
28  โรงเรียนวัดป่าสะแก 151
26 17.22
5 3.31
15 9.93
12 7.95
2 1.32
91 60.26
60 39.74%
29  โรงเรียนวัดท่ามะนาว 157
14 8.92
2 1.27
39 24.84
4 2.55
3 1.91
95 60.51
62 39.49%
30  โรงเรียนวัดทุ่งกฐิน 64
13 20.31
3 4.69
5 7.81
2 3.13
2 3.13
39 60.94
25 39.06%
31  โรงเรียนวัดหนองเปาะ 77
13 16.88
12 15.58
4 5.19
0 0.00
0 0.00
48 62.34
29 37.66%
32  โรงเรียนบ้านทุ่งนาตาปิ่น 102
15 14.71
14 13.73
8 7.84
1 0.98
0 0.00
64 62.75
38 37.25%
33  โรงเรียนวัดปากดงท่าศาล 166
18 10.84
0 0.00
19 11.45
10 6.02
13 7.83
106 63.86
60 36.14%
34  โรงเรียนวัดหนองทราย 205
18 8.78
4 1.95
13 6.34
22 10.73
17 8.29
131 63.90
74 36.10%
35  โรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" 290
19 6.55
6 2.07
31 10.69
17 5.86
28 9.66
189 65.17
101 34.83%
36  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 2 142
23 16.20
5 3.52
13 9.15
6 4.23
1 0.70
94 66.20
48 33.80%
37  โรงเรียนวัดวังหิน 74
3 4.05
0 0.00
14 18.92
8 10.81
0 0.00
49 66.22
25 33.78%
38  โรงเรียนวัดด่านช้าง 1023
165 16.13
45 4.40
39 3.81
42 4.11
52 5.08
680 66.47
343 33.53%
39  โรงเรียนวัดโคกพระ 54
5 9.26
5 9.26
4 7.41
4 7.41
0 0.00
36 66.67
18 33.33%
40  โรงเรียนวัดคลองขอม 110
8 7.27
0 0.00
21 19.09
0 0.00
7 6.36
74 67.27
36 32.73%
41  โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง 62
6 9.68
0 0.00
14 22.58
0 0.00
0 0.00
42 67.74
20 32.26%
42  โรงเรียนบ้านวังยาว 175
20 11.43
13 7.43
8 4.57
12 6.86
3 1.71
119 68.00
56 32.00%
43  โรงเรียนวัดคอกช้าง 125
16 12.80
14 11.20
3 2.40
4 3.20
3 2.40
85 68.00
40 32.00%
44  โรงเรียนบ้านกล้วย 216
19 8.80
30 13.89
9 4.17
11 5.09
0 0.00
147 68.06
69 31.94%
45  โรงเรียนวัดยางนอน 166
17 10.24
10 6.02
7 4.22
0 0.00
19 11.45
113 68.07
53 31.93%
46  โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 114
16 14.04
8 7.02
7 6.14
2 1.75
3 2.63
78 68.42
36 31.58%
47  โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย 138
5 3.62
14 10.14
7 5.07
9 6.52
8 5.80
95 68.84
43 31.16%
48  โรงเรียนบ้านดงเสลา สาขาบ้านวังโหรา 13
0 0.00
1 7.69
2 15.38
0 0.00
1 7.69
9 69.23
4 30.77%
49  โรงเรียนบ้านทุ่งหนองแก้ว 81
6 7.41
0 0.00
14 17.28
4 4.94
0 0.00
57 70.37
24 29.63%
50  โรงเรียนบ้านหนองสำโรง 55
3 5.45
3 5.45
2 3.64
6 10.91
2 3.64
39 70.91
16 29.09%
51  โรงเรียนบ้านหนองผือ 138
32 23.19
0 0.00
8 5.80
0 0.00
0 0.00
98 71.01
40 28.99%
52  โรงเรียนวัดวังหว้า 80
2 2.50
4 5.00
15 18.75
2 2.50
0 0.00
57 71.25
23 28.75%
53  โรงเรียนบ้านหนองอุโลก 68
11 16.18
2 2.94
6 8.82
0 0.00
0 0.00
49 72.06
19 27.94%
54  โรงเรียนบ้านปากดง 61
4 6.56
2 3.28
0 0.00
2 3.28
9 14.75
44 72.13
17 27.87%
55  โรงเรียนวัดคูเมือง 57
9 15.79
1 1.75
4 7.02
0 0.00
1 1.75
42 73.68
15 26.32%
56  โรงเรียนวัดบ้านทึง 111
7 6.31
9 8.11
13 11.71
0 0.00
0 0.00
82 73.87
29 26.13%
57  โรงเรียนวัดสุวรรณตะไล 66
12 18.18
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 7.58
49 74.24
17 25.76%
58  โรงเรียนบ้านทับกระดาษ 47
7 14.89
0 0.00
2 4.26
3 6.38
0 0.00
35 74.47
12 25.53%
59  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง) 261
19 7.28
10 3.83
5 1.92
20 7.66
10 3.83
197 75.48
64 24.52%
60  โรงเรียนบ้านพุน้ำร้อน 246
21 8.54
12 4.88
17 6.91
5 2.03
4 1.63
187 76.02
59 23.98%
61  โรงเรียนวัดเดิมบาง 71
10 14.08
0 0.00
7 9.86
0 0.00
0 0.00
54 76.06
17 23.94%
62  โรงเรียนบ้านพุบ่องป่าขี 88
18 20.45
2 2.27
1 1.14
0 0.00
0 0.00
67 76.14
21 23.86%
63  โรงเรียนวัดเขาพระ 21
2 9.52
2 9.52
1 4.76
0 0.00
0 0.00
16 76.19
5 23.81%
64  โรงเรียนบ้านหนองราชวัตร 51
3 5.88
2 3.92
6 11.76
1 1.96
0 0.00
39 76.47
12 23.53%
65  โรงเรียนบ้านหนองปลากระดี่ 141
11 7.80
7 4.96
11 7.80
0 0.00
4 2.84
108 76.60
33 23.40%
66  โรงเรียนบ้านใหม่กิโล 8 125
3 2.40
6 4.80
20 16.00
0 0.00
0 0.00
96 76.80
29 23.20%
67  โรงเรียนบ้านทับละคร 69
3 4.35
1 1.45
7 10.14
1 1.45
4 5.80
53 76.81
16 23.19%
68  โรงเรียนบ้านหนองแหน 131
8 6.11
9 6.87
12 9.16
0 0.00
0 0.00
102 77.86
29 22.14%
69  โรงเรียนวัดอู่ตะเภา 119
7 5.88
11 9.24
5 4.20
3 2.52
0 0.00
93 78.15
26 21.85%
70  โรงเรียนวัดบางขวาก 208
17 8.17
7 3.37
20 9.62
1 0.48
0 0.00
163 78.37
45 21.63%
71  โรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ (วัดหนองหลวง) 503
24 4.77
30 5.96
52 10.34
0 0.00
0 0.00
397 78.93
106 21.07%
72  โรงเรียนบ้านหนองอิงพิง 108
8 7.41
5 4.63
9 8.33
0 0.00
0 0.00
86 79.63
22 20.37%
73  โรงเรียนวัดหนองผักนาก 128
9 7.03
5 3.91
12 9.38
0 0.00
0 0.00
102 79.69
26 20.31%
74  โรงเรียนบ้านหนองจิกยาว 75
3 4.00
0 0.00
10 13.33
2 2.67
0 0.00
60 80.00
15 20.00%
75  โรงเรียนวัดทุ่งแฝก 407
15 3.69
23 5.65
43 10.57
0 0.00
0 0.00
326 80.10
81 19.90%
76  โรงเรียนบ้านรังงาม 149
3 2.01
0 0.00
26 17.45
0 0.00
0 0.00
120 80.54
29 19.46%
77  โรงเรียนวัดประชุมสงฆ์ 43
2 4.65
0 0.00
2 4.65
2 4.65
2 4.65
35 81.40
8 18.60%
78  โรงเรียนวัดดอนประดู่ 81
4 4.94
4 4.94
7 8.64
0 0.00
0 0.00
66 81.48
15 18.52%
79  โรงเรียนวัดนางบวช 61
5 8.20
1 1.64
4 6.56
1 1.64
0 0.00
50 81.97
11 18.03%
80  โรงเรียนบ้านหนองตาแก้ว 123
4 3.25
3 2.44
13 10.57
1 0.81
1 0.81
101 82.11
22 17.89%
81  โรงเรียนวัดดอนไร่ 151
4 2.65
0 0.00
18 11.92
1 0.66
4 2.65
124 82.12
27 17.88%
82  โรงเรียนวัดสามชุก 327
9 2.75
13 3.98
36 11.01
0 0.00
0 0.00
269 82.26
58 17.74%
83  โรงเรียนวัดหัวเขา 68
3 4.41
1 1.47
4 5.88
0 0.00
4 5.88
56 82.35
12 17.65%
84  โรงเรียนวัดหนองกรด 23
3 13.04
1 4.35
0 0.00
0 0.00
0 0.00
19 82.61
4 17.39%
85  โรงเรียนบ้านกกเชียง 52
0 0.00
0 0.00
9 17.31
0 0.00
0 0.00
43 82.69
9 17.31%
86  โรงเรียนสวนป่าองค์พระ 83
6 7.23
2 2.41
5 6.02
0 0.00
1 1.20
69 83.13
14 16.87%
87  โรงเรียนวัดวุ้งสุทธาวาส 48
0 0.00
0 0.00
8 16.67
0 0.00
0 0.00
40 83.33
8 16.67%
88  โรงเรียนบ้านหนองยาว 229
15 6.55
8 3.49
10 4.37
5 2.18
0 0.00
191 83.41
38 16.59%
89  โรงเรียนบ้านทุ่งมะกอก 118
13 11.02
0 0.00
6 5.08
0 0.00
0 0.00
99 83.90
19 16.10%
90  โรงเรียนวัดกุ่มโคก 100
5 5.00
9 9.00
2 2.00
0 0.00
0 0.00
84 84.00
16 16.00%
91  โรงเรียนวัดโป่งแดง 75
4 5.33
2 2.67
3 4.00
1 1.33
2 2.67
63 84.00
12 16.00%
92  โรงเรียนวัดกกเต็น 168
4 2.38
2 1.19
16 9.52
1 0.60
3 1.79
142 84.52
26 15.48%
93  โรงเรียนบ้านไผ่สีทอง 98
5 5.10
6 6.12
3 3.06
1 1.02
0 0.00
83 84.69
15 15.31%
94  โรงเรียนบ้านห้วยหินดำ 85
3 3.53
1 1.18
8 9.41
1 1.18
0 0.00
72 84.71
13 15.29%
95  โรงเรียนวัดหนองไผ่ 140
5 3.57
0 0.00
11 7.86
5 3.57
0 0.00
119 85.00
21 15.00%
96  โรงเรียนวัดโคกหม้อ 54
3 5.56
1 1.85
4 7.41
0 0.00
0 0.00
46 85.19
8 14.81%
97  โรงเรียนวัดลำพันบอง 122
3 2.46
0 0.00
15 12.30
0 0.00
0 0.00
104 85.25
18 14.75%
98  โรงเรียนวัดบัลลังก์ 102
5 4.90
2 1.96
0 0.00
2 1.96
6 5.88
87 85.29
15 14.71%
99  โรงเรียนบ้านดงเชือก 62
2 3.23
2 3.23
2 3.23
2 3.23
1 1.61
53 85.48
9 14.52%
100  โรงเรียนวัดบ้านสระ 180
7 3.89
2 1.11
17 9.44
0 0.00
0 0.00
154 85.56
26 14.44%
101  โรงเรียนวัดหนองสะเดา 125
3 2.40
2 1.60
5 4.00
3 2.40
5 4.00
107 85.60
18 14.40%
102  โรงเรียนวัดหนองสังข์ทอง 108
1 0.93
0 0.00
14 12.96
0 0.00
0 0.00
93 86.11
15 13.89%
103  โรงเรียนวัดใหม่สระพลอย 94
7 7.45
0 0.00
6 6.38
0 0.00
0 0.00
81 86.17
13 13.83%
104  โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว 51
4 7.84
0 0.00
3 5.88
0 0.00
0 0.00
44 86.27
7 13.73%
105  โรงเรียนวัดปากน้ำ 55
1 1.82
2 3.64
4 7.27
0 0.00
0 0.00
48 87.27
7 12.73%
106  โรงเรียนวัดวังสำเภาล่ม 63
0 0.00
0 0.00
5 7.94
3 4.76
0 0.00
55 87.30
8 12.70%
107  โรงเรียนวัดหนองโรง 123
2 1.63
0 0.00
13 10.57
0 0.00
0 0.00
108 87.80
15 12.20%
108  โรงเรียนบ้านแหลมสะแก 66
1 1.52
5 7.58
2 3.03
0 0.00
0 0.00
58 87.88
8 12.12%
109  โรงเรียนบ้านหนองโก 101
4 3.96
2 1.98
5 4.95
1 0.99
0 0.00
89 88.12
12 11.88%
110  โรงเรียนบ้านโป่งคอม 34
0 0.00
1 2.94
3 8.82
0 0.00
0 0.00
30 88.24
4 11.76%
111  โรงเรียนบ้านหนองกระถิน 172
3 1.74
0 0.00
7 4.07
6 3.49
4 2.33
152 88.37
20 11.63%
112  โรงเรียนวัดนางพิมพ์ 89
2 2.25
2 2.25
6 6.74
0 0.00
0 0.00
79 88.76
10 11.24%
113  โรงเรียนวัดน้ำพุ 135
1 0.74
0 0.00
14 10.37
0 0.00
0 0.00
120 88.89
15 11.11%
114  โรงเรียนพัฒนาปากน้ำ 60
0 0.00
2 3.33
4 6.67
0 0.00
0 0.00
54 90.00
6 10.00%
115  โรงเรียนวัดทับผึ้งน้อย 148
3 2.03
2 1.35
6 4.05
2 1.35
0 0.00
135 91.22
13 8.78%
116  โรงเรียนวัดดอนตาล 86
1 1.16
1 1.16
5 5.81
0 0.00
0 0.00
79 91.86
7 8.14%
117  โรงเรียนวัดวังคัน 149
6 4.03
1 0.67
5 3.36
0 0.00
0 0.00
137 91.95
12 8.05%
118  โรงเรียนวัดวังจิก 202
6 2.97
1 0.50
9 4.46
0 0.00
0 0.00
186 92.08
16 7.92%
119  โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม 75
1 1.33
2 2.67
2 2.67
0 0.00
0 0.00
70 93.33
5 6.67%
120  โรงเรียนวัดกำมะเชียร 140
3 2.14
2 1.43
2 1.43
0 0.00
2 1.43
131 93.57
9 6.43%
121  โรงเรียนบ้านลาด 70
1 1.43
0 0.00
3 4.29
0 0.00
0 0.00
66 94.29
4 5.71%
122  โรงเรียนบ้านหนองหิน 20
0 0.00
0 0.00
1 5.00
0 0.00
0 0.00
19 95.00
1 5.00%
123  โรงเรียนวัดฉวาก 61
0 0.00
3 4.92
0 0.00
0 0.00
0 0.00
58 95.08
3 4.92%
124  โรงเรียนวัดกกตาด 122
0 0.00
0 0.00
3 2.46
2 1.64
0 0.00
117 95.90
5 4.10%
125  โรงเรียนบ้านเขาดิน 28
0 0.00
0 0.00
1 3.57
0 0.00
0 0.00
27 96.43
1 3.57%
126  โรงเรียนบ้านใหม่ไร่อ้อย 45
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
45 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  18,542 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,774 9.57
เตี้ย  849 4.58
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,119 11.43
ผอมและเตี้ย  486 2.62
อ้วนและเตี้ย  859 4.63
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,455 67.17
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 6,087 คน


32.83%


Powered By www.thaieducation.net