ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

จำนวนโรงเรียน 128 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 128 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดไทร 81
57 70.37
4 4.94
6 7.41
1 1.23
0 0.00
13 16.05
68 83.95%
2  โรงเรียนวัดกร่างสามยอด 81
41 50.62
6 7.41
4 4.94
9 11.11
3 3.70
18 22.22
63 77.78%
3  โรงเรียนวัดดอนสำโรง 152
89 58.55
6 3.95
12 7.89
10 6.58
0 0.00
35 23.03
117 76.97%
4  โรงเรียนบ้านหนองห้าง 99
24 24.24
18 18.18
24 24.24
10 10.10
0 0.00
23 23.23
76 76.77%
5  โรงเรียนวัดสามเอก 53
33 62.26
0 0.00
7 13.21
0 0.00
0 0.00
13 24.53
40 75.47%
6  โรงเรียนบ้านทัพหลวง 176
20 11.36
18 10.23
33 18.75
23 13.07
38 21.59
44 25.00
132 75.00%
7  โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) 1278
111 8.69
70 5.48
299 23.40
41 3.21
360 28.17
397 31.06
881 68.94%
8  โรงเรียนบ้านดงเสลา 138
6 4.35
9 6.52
30 21.74
15 10.87
21 15.22
57 41.30
81 58.70%
9  โรงเรียนวัดท่าทอง 95
47 49.47
0 0.00
7 7.37
0 0.00
0 0.00
41 43.16
54 56.84%
10  โรงเรียนวัดเนินมหาเชษฐ 44
6 13.64
5 11.36
6 13.64
4 9.09
4 9.09
19 43.18
25 56.82%
11  โรงเรียนวัดกาบบัว 116
39 33.62
10 8.62
5 4.31
6 5.17
5 4.31
51 43.97
65 56.03%
12  โรงเรียนบ้านหนองนา 72
27 37.50
3 4.17
6 8.33
4 5.56
0 0.00
32 44.44
40 55.56%
13  โรงเรียนวัดลาดสิงห์ 67
32 47.76
0 0.00
5 7.46
0 0.00
0 0.00
30 44.78
37 55.22%
14  โรงเรียนวัดวังกุลา 102
9 8.82
15 14.71
8 7.84
11 10.78
10 9.80
49 48.04
53 51.96%
15  โรงเรียนบ้านหนองขาม 63
2 3.17
5 7.94
7 11.11
7 11.11
11 17.46
31 49.21
32 50.79%
16  โรงเรียนบ้านหนองแขม 73
12 16.44
10 13.70
2 2.74
0 0.00
13 17.81
36 49.32
37 50.68%
17  โรงเรียนวัดหัวนา 54
7 12.96
1 1.85
11 20.37
5 9.26
3 5.56
27 50.00
27 50.00%
18  โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต 885
59 6.67
48 5.42
208 23.50
21 2.37
92 10.40
457 51.64
428 48.36%
19  โรงเรียน นิคมสร้างตนเองกระเสียว 1 251
4 1.59
9 3.59
44 17.53
13 5.18
51 20.32
130 51.79
121 48.21%
20  โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม 197
29 14.72
32 16.24
30 15.23
0 0.00
0 0.00
106 53.81
91 46.19%
21  โรงเรียนวัดท่าเตียน 56
3 5.36
7 12.50
11 19.64
4 7.14
0 0.00
31 55.36
25 44.64%
22  โรงเรียนบ้านแจงงาม 51
3 5.88
7 13.73
2 3.92
8 15.69
2 3.92
29 56.86
22 43.14%
23  โรงเรียนบ้านสระบัวก่ำ 89
8 8.99
2 2.25
24 26.97
3 3.37
0 0.00
52 58.43
37 41.57%
24  โรงเรียนบ้านสระเตย 238
38 15.97
20 8.40
16 6.72
18 7.56
6 2.52
140 58.82
98 41.18%
25  โรงเรียนบ้านมาบพะยอม 81
17 20.99
4 4.94
12 14.81
0 0.00
0 0.00
48 59.26
33 40.74%
26  โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1506
139 9.23
108 7.17
338 22.44
15 1.00
3 0.20
903 59.96
603 40.04%
27  โรงเรียนบ้านทัพตาแทน 140
32 22.86
0 0.00
21 15.00
2 1.43
1 0.71
84 60.00
56 40.00%
28  โรงเรียนวัดป่าสะแก 151
26 17.22
5 3.31
15 9.93
12 7.95
2 1.32
91 60.26
60 39.74%
29  โรงเรียนวัดท่ามะนาว 157
14 8.92
2 1.27
39 24.84
4 2.55
3 1.91
95 60.51
62 39.49%
30  โรงเรียนวัดทุ่งกฐิน 64
13 20.31
3 4.69
5 7.81
2 3.13
2 3.13
39 60.94
25 39.06%
31  โรงเรียนวัดหนองเปาะ 77
13 16.88
12 15.58
4 5.19
0 0.00
0 0.00
48 62.34
29 37.66%
32  โรงเรียนบ้านราษฎร์บำรุง 8
2 25.00
0 0.00
1 12.50
0 0.00
0 0.00
5 62.50
3 37.50%
33  โรงเรียนบ้านทุ่งนาตาปิ่น 102
15 14.71
14 13.73
8 7.84
1 0.98
0 0.00
64 62.75
38 37.25%
34  โรงเรียนวัดปากดงท่าศาล 166
18 10.84
0 0.00
19 11.45
10 6.02
13 7.83
106 63.86
60 36.14%
35  โรงเรียนวัดหนองทราย 205
18 8.78
4 1.95
13 6.34
22 10.73
17 8.29
131 63.90
74 36.10%
36  โรงเรียนวัดบ่อกรุ 290
19 6.55
6 2.07
31 10.69
17 5.86
28 9.66
189 65.17
101 34.83%
37  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 2 142
23 16.20
5 3.52
13 9.15
6 4.23
1 0.70
94 66.20
48 33.80%
38  โรงเรียนวัดวังหิน 74
3 4.05
0 0.00
14 18.92
8 10.81
0 0.00
49 66.22
25 33.78%
39  โรงเรียนวัดด่านช้าง 1023
165 16.13
45 4.40
39 3.81
42 4.11
52 5.08
680 66.47
343 33.53%
40  โรงเรียนวัดโคกพระ 54
5 9.26
5 9.26
4 7.41
4 7.41
0 0.00
36 66.67
18 33.33%
41  โรงเรียนวัดคลองขอม 110
8 7.27
0 0.00
21 19.09
0 0.00
7 6.36
74 67.27
36 32.73%
42  โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง 62
6 9.68
0 0.00
14 22.58
0 0.00
0 0.00
42 67.74
20 32.26%
43  โรงเรียน บ้านวังยาว 175
20 11.43
13 7.43
8 4.57
12 6.86
3 1.71
119 68.00
56 32.00%
44  โรงเรียนวัดคอกช้าง 125
16 12.80
14 11.20
3 2.40
4 3.20
3 2.40
85 68.00
40 32.00%
45  โรงเรียนบ้านกล้วย 216
19 8.80
30 13.89
9 4.17
11 5.09
0 0.00
147 68.06
69 31.94%
46  โรงเรียนวัดยางนอน 166
17 10.24
10 6.02
7 4.22
0 0.00
19 11.45
113 68.07
53 31.93%
47  โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 114
16 14.04
8 7.02
7 6.14
2 1.75
3 2.63
78 68.42
36 31.58%
48  โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย 138
5 3.62
14 10.14
7 5.07
9 6.52
8 5.80
95 68.84
43 31.16%
49  โรงเรียนบ้านดงเสลา สาขาบ้านวังโหรา 13
0 0.00
1 7.69
2 15.38
0 0.00
1 7.69
9 69.23
4 30.77%
50  โรงเรียนบ้านทุ่งหนองแก้ว 81
6 7.41
0 0.00
14 17.28
4 4.94
0 0.00
57 70.37
24 29.63%
51  โรงเรียนบ้านหนองสำโรง 55
3 5.45
3 5.45
2 3.64
6 10.91
2 3.64
39 70.91
16 29.09%
52  โรงเรียนบ้านหนองผือ 138
32 23.19
0 0.00
8 5.80
0 0.00
0 0.00
98 71.01
40 28.99%
53  โรงเรียนวัดวังหว้า 80
2 2.50
4 5.00
15 18.75
2 2.50
0 0.00
57 71.25
23 28.75%
54  โรงเรียนบ้านหนองอุโลก 68
11 16.18
2 2.94
6 8.82
0 0.00
0 0.00
49 72.06
19 27.94%
55  โรงเรียนบ้านปากดง 61
4 6.56
2 3.28
0 0.00
2 3.28
9 14.75
44 72.13
17 27.87%
56  โรงเรียนวัดคูเมือง 57
9 15.79
1 1.75
4 7.02
0 0.00
1 1.75
42 73.68
15 26.32%
57  โรงเรียนวัดบ้านทึง 111
7 6.31
9 8.11
13 11.71
0 0.00
0 0.00
82 73.87
29 26.13%
58  โรงเรียนวัดสุวรรณตะไล 66
12 18.18
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 7.58
49 74.24
17 25.76%
59  โรงเรียนบ้านทับกระดาษ 47
7 14.89
0 0.00
2 4.26
3 6.38
0 0.00
35 74.47
12 25.53%
60  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง) 261
19 7.28
10 3.83
5 1.92
20 7.66
10 3.83
197 75.48
64 24.52%
61  โรงเรียนบ้านพุน้ำร้อน 246
21 8.54
12 4.88
17 6.91
5 2.03
4 1.63
187 76.02
59 23.98%
62  โรงเรียนวัดเดิมบาง 71
10 14.08
0 0.00
7 9.86
0 0.00
0 0.00
54 76.06
17 23.94%
63  โรงเรียนบ้านพุบ่องป่าขี 88
18 20.45
2 2.27
1 1.14
0 0.00
0 0.00
67 76.14
21 23.86%
64  โรงเรียนวัดเขาพระ 21
2 9.52
2 9.52
1 4.76
0 0.00
0 0.00
16 76.19
5 23.81%
65  โรงเรียนบ้านหนองราชวัตร 51
3 5.88
2 3.92
6 11.76
1 1.96
0 0.00
39 76.47
12 23.53%
66  โรงเรียนบ้านหนองกระดี่ 141
11 7.80
7 4.96
11 7.80
0 0.00
4 2.84
108 76.60
33 23.40%
67  โรงเรียนบ้านใหม่กิโล 8 125
3 2.40
6 4.80
20 16.00
0 0.00
0 0.00
96 76.80
29 23.20%
68  โรงเรียนบ้านทับละคร 69
3 4.35
1 1.45
7 10.14
1 1.45
4 5.80
53 76.81
16 23.19%
69  โรงเรียนบ้านหนองแหน 131
8 6.11
9 6.87
12 9.16
0 0.00
0 0.00
102 77.86
29 22.14%
70  โรงเรียนวัดอู่ตะเภา 119
7 5.88
11 9.24
5 4.20
3 2.52
0 0.00
93 78.15
26 21.85%
71  โรงเรียนวัดบางขวาก 208
17 8.17
7 3.37
20 9.62
1 0.48
0 0.00
163 78.37
45 21.63%
72  โรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ(วัดหนองหลวง) 503
24 4.77
30 5.96
52 10.34
0 0.00
0 0.00
397 78.93
106 21.07%
73  โรงเรียนบ้านหนองอิงพิง 108
8 7.41
5 4.63
9 8.33
0 0.00
0 0.00
86 79.63
22 20.37%
74  โรงเรียนวัดหนองผักนาก 128
9 7.03
5 3.91
12 9.38
0 0.00
0 0.00
102 79.69
26 20.31%
75  โรงเรียนบ้านหนองจิกยาว 75
3 4.00
0 0.00
10 13.33
2 2.67
0 0.00
60 80.00
15 20.00%
76  โรงเรียนวัดทุ่งแฝก 407
15 3.69
23 5.65
43 10.57
0 0.00
0 0.00
326 80.10
81 19.90%
77  โรงเรียนบ้านรังงาม 149
3 2.01
0 0.00
26 17.45
0 0.00
0 0.00
120 80.54
29 19.46%
78  โรงเรียนวัดประชุมสงฆ์ 43
2 4.65
0 0.00
2 4.65
2 4.65
2 4.65
35 81.40
8 18.60%
79  โรงเรียนวัดดอนประดู่ 81
4 4.94
4 4.94
7 8.64
0 0.00
0 0.00
66 81.48
15 18.52%
80  โรงเรียนวัดนางบวช 61
5 8.20
1 1.64
4 6.56
1 1.64
0 0.00
50 81.97
11 18.03%
81  โรงเรียนบ้านหนองตาแก้ว 123
4 3.25
3 2.44
13 10.57
1 0.81
1 0.81
101 82.11
22 17.89%
82  โรงเรียนวัดดอนไร่ 151
4 2.65
0 0.00
18 11.92
1 0.66
4 2.65
124 82.12
27 17.88%
83  โรงเรียนวัดสามชุก 327
9 2.75
13 3.98
36 11.01
0 0.00
0 0.00
269 82.26
58 17.74%
84  โรงเรียนวัดหัวเขา 68
3 4.41
1 1.47
4 5.88
0 0.00
4 5.88
56 82.35
12 17.65%
85  โรงเรียนวัดหนองกรด 23
3 13.04
1 4.35
0 0.00
0 0.00
0 0.00
19 82.61
4 17.39%
86  โรงเรียนบ้านกกเชียง 52
0 0.00
0 0.00
9 17.31
0 0.00
0 0.00
43 82.69
9 17.31%
87  โรงเรียนสวนป่าองค์พระ 83
6 7.23
2 2.41
5 6.02
0 0.00
1 1.20
69 83.13
14 16.87%
88  โรงเรียนวัดวุ้งสุทธาวาส 48
0 0.00
0 0.00
8 16.67
0 0.00
0 0.00
40 83.33
8 16.67%
89  โรงเรียนบ้านหนองยาว 229
15 6.55
8 3.49
10 4.37
5 2.18
0 0.00
191 83.41
38 16.59%
90  โรงเรียนบ้านทุ่งมะกอก 118
13 11.02
0 0.00
6 5.08
0 0.00
0 0.00
99 83.90
19 16.10%
91  โรงเรียนวัดกุ่มโคก 100
5 5.00
9 9.00
2 2.00
0 0.00
0 0.00
84 84.00
16 16.00%
92  โรงเรียนวัดโป่งแดง 75
4 5.33
2 2.67
3 4.00
1 1.33
2 2.67
63 84.00
12 16.00%
93  โรงเรียนวัดกกเต็น 168
4 2.38
2 1.19
16 9.52
1 0.60
3 1.79
142 84.52
26 15.48%
94  โรงเรียนบ้านไผ่สีทอง 98
5 5.10
6 6.12
3 3.06
1 1.02
0 0.00
83 84.69
15 15.31%
95  โรงเรียนบ้านห้วยหินดำ 85
3 3.53
1 1.18
8 9.41
1 1.18
0 0.00
72 84.71
13 15.29%
96  โรงเรียนวัดหนองไผ่ 140
5 3.57
0 0.00
11 7.86
5 3.57
0 0.00
119 85.00
21 15.00%
97  โรงเรียนวัดโคกหม้อ 54
3 5.56
1 1.85
4 7.41
0 0.00
0 0.00
46 85.19
8 14.81%
98  โรงเรียนวัดลำพันบอง 122
3 2.46
0 0.00
15 12.30
0 0.00
0 0.00
104 85.25
18 14.75%
99  โรงเรียนวัดบัลลังก์ 102
5 4.90
2 1.96
0 0.00
2 1.96
6 5.88
87 85.29
15 14.71%
100  โรงเรียนบ้านดงเชือก 62
2 3.23
2 3.23
2 3.23
2 3.23
1 1.61
53 85.48
9 14.52%
101  โรงเรียนวัดบ้านสระ 180
7 3.89
2 1.11
17 9.44
0 0.00
0 0.00
154 85.56
26 14.44%
102  โรงเรียนวัดหนองสะเดา 125
3 2.40
2 1.60
5 4.00
3 2.40
5 4.00
107 85.60
18 14.40%
103  โรงเรียนวัดหนองสังข์ทอง 108
1 0.93
0 0.00
14 12.96
0 0.00
0 0.00
93 86.11
15 13.89%
104  โรงเรียนวัดใหม่สระพลอย 94
7 7.45
0 0.00
6 6.38
0 0.00
0 0.00
81 86.17
13 13.83%
105  โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว 51
4 7.84
0 0.00
3 5.88
0 0.00
0 0.00
44 86.27
7 13.73%
106  โรงเรียนวัดปากน้ำ 55
1 1.82
2 3.64
4 7.27
0 0.00
0 0.00
48 87.27
7 12.73%
107  โรงเรียนวัดวังสำเภาล่ม 63
0 0.00
0 0.00
5 7.94
3 4.76
0 0.00
55 87.30
8 12.70%
108  โรงเรียนวัดหนองโรง 123
2 1.63
0 0.00
13 10.57
0 0.00
0 0.00
108 87.80
15 12.20%
109  โรงเรียนบ้านแหลมสะแก 66
1 1.52
5 7.58
2 3.03
0 0.00
0 0.00
58 87.88
8 12.12%
110  โรงเรียนบ้านหนองโก 101
4 3.96
2 1.98
5 4.95
1 0.99
0 0.00
89 88.12
12 11.88%
111  โรงเรียนบ้านโป่งคอม 34
0 0.00
1 2.94
3 8.82
0 0.00
0 0.00
30 88.24
4 11.76%
112  โรงเรียนบ้านหนองกระถิน 172
3 1.74
0 0.00
7 4.07
6 3.49
4 2.33
152 88.37
20 11.63%
113  โรงเรียนวัดนางพิมพ์ 89
2 2.25
2 2.25
6 6.74
0 0.00
0 0.00
79 88.76
10 11.24%
114  โรงเรียนวัดน้ำพุ 135
1 0.74
0 0.00
14 10.37
0 0.00
0 0.00
120 88.89
15 11.11%
115  โรงเรียนพัฒนาปากน้ำ 60
0 0.00
2 3.33
4 6.67
0 0.00
0 0.00
54 90.00
6 10.00%
116  โรงเรียนวัดทับผึ้งน้อย 148
3 2.03
2 1.35
6 4.05
2 1.35
0 0.00
135 91.22
13 8.78%
117  โรงเรียนวัดดอนตาล 86
1 1.16
1 1.16
5 5.81
0 0.00
0 0.00
79 91.86
7 8.14%
118  โรงเรียนวัดวังคัน 149
6 4.03
1 0.67
5 3.36
0 0.00
0 0.00
137 91.95
12 8.05%
119  โรงเรียนวัดวังจิก 202
6 2.97
1 0.50
9 4.46
0 0.00
0 0.00
186 92.08
16 7.92%
120  โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม 75
1 1.33
2 2.67
2 2.67
0 0.00
0 0.00
70 93.33
5 6.67%
121  โรงเรียนวัดกำมะเชียร 140
3 2.14
2 1.43
2 1.43
0 0.00
2 1.43
131 93.57
9 6.43%
122  โรงเรียนบ้านลาด 70
1 1.43
0 0.00
3 4.29
0 0.00
0 0.00
66 94.29
4 5.71%
123  โรงเรียนบ้านหนองหิน 20
0 0.00
0 0.00
1 5.00
0 0.00
0 0.00
19 95.00
1 5.00%
124  โรงเรียนวัดฉวาก 61
0 0.00
3 4.92
0 0.00
0 0.00
0 0.00
58 95.08
3 4.92%
125  โรงเรียนวัดกกตาด 122
0 0.00
0 0.00
3 2.46
2 1.64
0 0.00
117 95.90
5 4.10%
126  โรงเรียนบ้านเขาดิน 28
0 0.00
0 0.00
1 3.57
0 0.00
0 0.00
27 96.43
1 3.57%
127  โรงเรียนบ้านใหม่ไร่อ้อย 45
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
45 100.00
0 0.00%
128  โรงเรียนวัดดงพิกุล 9
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
9 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  18,559 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,776 9.57
เตี้ย  849 4.57
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,120 11.42
ผอมและเตี้ย  486 2.62
อ้วนและเตี้ย  859 4.63
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,469 67.19
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 6,090 คน


32.81%


Powered By www.thaieducation.net