ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 135 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 135 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดบ้านกล้วย 72
5 6.94
6 8.33
16 22.22
2 2.78
5 6.94
38 52.78
34 47.22%
2  โรงเรียนบ้านบางกุ้ง 188
16 8.51
14 7.45
48 25.53
2 1.06
5 2.66
103 54.79
85 45.21%
3  โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า 62
0 0.00
2 3.23
20 32.26
3 4.84
2 3.23
35 56.45
27 43.55%
4  โรงเรียนวัดห้วยสุวรรณวนาราม 151
20 13.25
0 0.00
41 27.15
0 0.00
0 0.00
90 59.60
61 40.40%
5  โรงเรียนวัดศาลาท่าทราย 57
4 7.02
0 0.00
19 33.33
0 0.00
0 0.00
34 59.65
23 40.35%
6  โรงเรียนวัดยาง 124
10 8.06
5 4.03
35 28.23
0 0.00
0 0.00
74 59.68
50 40.32%
7  โรงเรียนวัดไผ่เดี่ยว 50
6 12.00
4 8.00
7 14.00
2 4.00
1 2.00
30 60.00
20 40.00%
8  โรงเรียนวัดป่าพระเจ้า 147
15 10.20
2 1.36
36 24.49
3 2.04
2 1.36
89 60.54
58 39.46%
9  โรงเรียนบ้านคลองชะโด 33
4 12.12
0 0.00
9 27.27
0 0.00
0 0.00
20 60.61
13 39.39%
10  โรงเรียนบ้านรางทอง 70
3 4.29
5 7.14
18 25.71
0 0.00
0 0.00
44 62.86
26 37.14%
11  โรงเรียนบ้านหนองบอน 42
4 9.52
0 0.00
11 26.19
0 0.00
0 0.00
27 64.29
15 35.71%
12  โรงเรียนวัดบ้านกร่าง 127
9 7.09
9 7.09
18 14.17
5 3.94
4 3.15
82 64.57
45 35.43%
13  โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ 326
27 8.28
47 14.42
36 11.04
5 1.53
0 0.00
211 64.72
115 35.28%
14  โรงเรียนบ้านหนองเพียน 71
8 11.27
3 4.23
10 14.08
1 1.41
3 4.23
46 64.79
25 35.21%
15  โรงเรียนวัดบางใหญ่ 95
3 3.16
3 3.16
20 21.05
3 3.16
2 2.11
64 67.37
31 32.63%
16  โรงเรียนวัดจำปี 129
10 7.75
7 5.43
23 17.83
2 1.55
0 0.00
87 67.44
42 32.56%
17  โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี 39
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 12.82
7 17.95
27 69.23
12 30.77%
18  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 47
1 2.13
2 4.26
11 23.40
0 0.00
0 0.00
33 70.21
14 29.79%
19  โรงเรียนวัดสุขเกษม 129
3 2.33
3 2.33
16 12.40
16 12.40
0 0.00
91 70.54
38 29.46%
20  โรงเรียนวัดสาลี 138
12 8.70
3 2.17
23 16.67
1 0.72
1 0.72
98 71.01
40 28.99%
21  โรงเรียนวัดศีรษะเกษ 76
8 10.53
0 0.00
13 17.11
1 1.32
0 0.00
54 71.05
22 28.95%
22  โรงเรียนวัดสระประทุม 133
8 6.02
0 0.00
30 22.56
0 0.00
0 0.00
95 71.43
38 28.57%
23  โรงเรียนวัดเถรพลาย 105
10 9.52
2 1.90
18 17.14
0 0.00
0 0.00
75 71.43
30 28.57%
24  โรงเรียนวัดบึงคา 32
2 6.25
0 0.00
5 15.63
0 0.00
2 6.25
23 71.88
9 28.13%
25  โรงเรียนวัดดอนตาจีน 50
3 6.00
2 4.00
9 18.00
0 0.00
0 0.00
36 72.00
14 28.00%
26  โรงเรียนวัดพร้าว 36
3 8.33
1 2.78
6 16.67
0 0.00
0 0.00
26 72.22
10 27.78%
27  โรงเรียนวัดม่วงเจริญผล 249
13 5.22
5 2.01
47 18.88
3 1.20
1 0.40
180 72.29
69 27.71%
28  โรงเรียนวัดวังพลับใต้ 71
5 7.04
1 1.41
13 18.31
0 0.00
0 0.00
52 73.24
19 26.76%
29  โรงเรียนบ้านห้วยเจริญ 150
21 14.00
6 4.00
9 6.00
3 2.00
1 0.67
110 73.33
40 26.67%
30  โรงเรียนวัดเทพสุธาวาส 61
0 0.00
0 0.00
12 19.67
3 4.92
1 1.64
45 73.77
16 26.23%
31  โรงเรียนบางปลาม้า 111
6 5.41
2 1.80
19 17.12
2 1.80
0 0.00
82 73.87
29 26.13%
32  โรงเรียนวัดปู่เจ้า 173
9 5.20
8 4.62
17 9.83
4 2.31
7 4.05
128 73.99
45 26.01%
33  โรงเรียนวัดสามจุ่น 117
7 5.98
3 2.56
19 16.24
0 0.00
1 0.85
87 74.36
30 25.64%
34  โรงเรียนอนุบาลศรีประจันต์ 125
5 4.00
1 0.80
20 16.00
6 4.80
0 0.00
93 74.40
32 25.60%
35  โรงเรียนวัดปลายนา 141
10 7.09
6 4.26
19 13.48
1 0.71
0 0.00
105 74.47
36 25.53%
36  โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ 111
3 2.70
4 3.60
21 18.92
0 0.00
0 0.00
83 74.77
28 25.23%
37  โรงเรียนวัดแก้ว 104
2 1.92
2 1.92
22 21.15
0 0.00
0 0.00
78 75.00
26 25.00%
38  โรงเรียนวัดไผ่ขวาง 48
3 6.25
0 0.00
9 18.75
0 0.00
0 0.00
36 75.00
12 25.00%
39  โรงเรียนวัดเขาดิน 197
11 5.58
2 1.02
35 17.77
0 0.00
0 0.00
149 75.63
48 24.37%
40  โรงเรียนวัดไผ่ลูกนก 37
6 16.22
0 0.00
3 8.11
0 0.00
0 0.00
28 75.68
9 24.32%
41  โรงเรียนวัดดารา 46
2 4.35
1 2.17
4 8.70
2 4.35
2 4.35
35 76.09
11 23.91%
42  โรงเรียนบ้านคลองชะอม 130
3 2.31
1 0.77
26 20.00
0 0.00
1 0.77
99 76.15
31 23.85%
43  โรงเรียนวัดอู่ยา 131
4 3.05
4 3.05
23 17.56
0 0.00
0 0.00
100 76.34
31 23.66%
44  โรงเรียนวัดป่าพฤกษ์ 155
6 3.87
8 5.16
21 13.55
0 0.00
1 0.65
119 76.77
36 23.23%
45  โรงเรียนวัดสังฆจายเถร 160
4 2.50
3 1.88
28 17.50
1 0.63
0 0.00
124 77.50
36 22.50%
46  โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ 561
37 6.60
12 2.14
77 13.73
0 0.00
0 0.00
435 77.54
126 22.46%
47  โรงเรียนบางแม่หม้าย 165
7 4.24
9 5.45
10 6.06
5 3.03
6 3.64
128 77.58
37 22.42%
48  โรงเรียนสุพรรณภูมิ 2238
75 3.35
21 0.94
400 17.87
3 0.13
1 0.04
1738 77.66
500 22.34%
49  โรงเรียนบ้านหนองปรือ 122
1 0.82
0 0.00
23 18.85
2 1.64
1 0.82
95 77.87
27 22.13%
50  โรงเรียนวัดบางจิก 68
4 5.88
0 0.00
11 16.18
0 0.00
0 0.00
53 77.94
15 22.06%
51  โรงเรียนวัดสัปรสเทศ 100
3 3.00
0 0.00
14 14.00
4 4.00
1 1.00
78 78.00
22 22.00%
52  โรงเรียนวัดพังม่วง 91
10 10.99
4 4.40
6 6.59
0 0.00
0 0.00
71 78.02
20 21.98%
53  โรงเรียนวัดหน่อสุวรรณ 92
1 1.09
3 3.26
12 13.04
4 4.35
0 0.00
72 78.26
20 21.74%
54  โรงเรียนวัดสวนแตง 582
12 2.06
14 2.41
37 6.36
25 4.30
38 6.53
456 78.35
126 21.65%
55  โรงเรียนวัดดอนบุบผาราม 70
1 1.43
0 0.00
12 17.14
2 2.86
0 0.00
55 78.57
15 21.43%
56  โรงเรียนวัดดงขี้เหล็ก 86
0 0.00
0 0.00
9 10.47
8 9.30
1 1.16
68 79.07
18 20.93%
57  โรงเรียนวัดกระทุ่มทอง 72
4 5.56
0 0.00
2 2.78
9 12.50
0 0.00
57 79.17
15 20.83%
58  โรงเรียนวัดศุขเกษม 48
2 4.17
0 0.00
8 16.67
0 0.00
0 0.00
38 79.17
10 20.83%
59  โรงเรียนวัดพระธาตุ 202
6 2.97
5 2.48
30 14.85
1 0.50
0 0.00
160 79.21
42 20.79%
60  โรงเรียนวัดโคกโพธิ์ 69
3 4.35
4 5.80
4 5.80
2 2.90
1 1.45
55 79.71
14 20.29%
61  โรงเรียนบ้านไผ่แปลกแม่ 20
1 5.00
0 0.00
2 10.00
1 5.00
0 0.00
16 80.00
4 20.00%
62  โรงเรียนวัดบ้านโพธิ์ตะวันออก 20
0 0.00
0 0.00
1 5.00
2 10.00
1 5.00
16 80.00
4 20.00%
63  โรงเรียนวัดลาดกระจับ 115
4 3.48
3 2.61
15 13.04
1 0.87
0 0.00
92 80.00
23 20.00%
64  โรงเรียนวัดโพธิ์ท่าทราย 50
1 2.00
1 2.00
8 16.00
0 0.00
0 0.00
40 80.00
10 20.00%
65  โรงเรียนวัดนิเวศน์ธรรมาราม 172
7 4.07
0 0.00
25 14.53
2 1.16
0 0.00
138 80.23
34 19.77%
66  โรงเรียนวัดโบสถ์ 66
3 4.55
1 1.52
8 12.12
1 1.52
0 0.00
53 80.30
13 19.70%
67  โรงเรียนวัดดาว 149
9 6.04
4 2.68
5 3.36
3 2.01
8 5.37
120 80.54
29 19.46%
68  โรงเรียนวัดปากคลองกุ่ม 37
2 5.41
3 8.11
2 5.41
0 0.00
0 0.00
30 81.08
7 18.92%
69  โรงเรียนอินทร์ศรัทธาราษฎร์ 128
6 4.69
2 1.56
16 12.50
0 0.00
0 0.00
104 81.25
24 18.75%
70  โรงเรียนโรงเรียนวัดลำบัว 64
5 7.81
3 4.69
4 6.25
0 0.00
0 0.00
52 81.25
12 18.75%
71  โรงเรียนวัดลาดน้ำขาว 60
0 0.00
0 0.00
11 18.33
0 0.00
0 0.00
49 81.67
11 18.33%
72  โรงเรียนวัดดอนกลาง 78
0 0.00
0 0.00
14 17.95
0 0.00
0 0.00
64 82.05
14 17.95%
73  โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 2084
64 3.07
20 0.96
287 13.77
0 0.00
0 0.00
1713 82.20
371 17.80%
74  โรงเรียนวัดบรรไดทอง 68
1 1.47
2 2.94
10 14.71
-1 -1.47
0 0.00
56 82.35
12 17.65%
75  โรงเรียนวัดอุทุมพราราม 103
1 0.97
1 0.97
16 15.53
0 0.00
0 0.00
85 82.52
18 17.48%
76  โรงเรียนวัดโคกโคเฒ่า 126
5 3.97
3 2.38
12 9.52
2 1.59
0 0.00
104 82.54
22 17.46%
77  โรงเรียนวัดโพธิ์ตะควน 46
2 4.35
0 0.00
6 13.04
0 0.00
0 0.00
38 82.61
8 17.39%
78  โรงเรียนวัดบ้านหมี่ 75
1 1.33
0 0.00
12 16.00
0 0.00
0 0.00
62 82.67
13 17.33%
79  โรงเรียนวัดสามทอง 52
2 3.85
1 1.92
6 11.54
0 0.00
0 0.00
43 82.69
9 17.31%
80  โรงเรียนวัดตะลุ่ม 140
4 2.86
4 2.86
12 8.57
4 2.86
0 0.00
116 82.86
24 17.14%
81  โรงเรียนวัดดอนโพธิ์ทอง 94
3 3.19
4 4.26
8 8.51
1 1.06
0 0.00
78 82.98
16 17.02%
82  โรงเรียนอนุบาลวัดสวนหงส์ 77
1 1.30
0 0.00
12 15.58
0 0.00
0 0.00
64 83.12
13 16.88%
83  โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี 262
19 7.25
13 4.96
12 4.58
0 0.00
0 0.00
218 83.21
44 16.79%
84  โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 4 37
2 5.41
0 0.00
4 10.81
0 0.00
0 0.00
31 83.78
6 16.22%
85  โรงเรียนวัดเสาธงทอง 31
0 0.00
1 3.23
4 12.90
0 0.00
0 0.00
26 83.87
5 16.13%
86  โรงเรียนวัดคลองโมง 44
2 4.55
0 0.00
5 11.36
0 0.00
0 0.00
37 84.09
7 15.91%
87  โรงเรียนวัดโพธิ์นฤมิตร 185
8 4.32
4 2.16
9 4.86
3 1.62
5 2.70
156 84.32
29 15.68%
88  โรงเรียนวัดไผ่มุ้ง 58
1 1.72
1 1.72
3 5.17
4 6.90
0 0.00
49 84.48
9 15.52%
89  โรงเรียนวัดพิหารแดง 110
4 3.64
2 1.82
4 3.64
3 2.73
4 3.64
93 84.55
17 15.45%
90  โรงเรียนวัดเสาธง 191
0 0.00
0 0.00
25 13.09
4 2.09
0 0.00
162 84.82
29 15.18%
91  โรงเรียนวัดดอนสุทธาวาส 60
5 8.33
0 0.00
4 6.67
0 0.00
0 0.00
51 85.00
9 15.00%
92  โรงเรียนบ้านหนองสรวง 147
2 1.36
1 0.68
18 12.24
1 0.68
0 0.00
125 85.03
22 14.97%
93  โรงเรียนวัดตปะโยคาราม 67
0 0.00
4 5.97
6 8.96
0 0.00
0 0.00
57 85.07
10 14.93%
94  โรงเรียนวัดหนองโสน 47
2 4.26
0 0.00
4 8.51
0 0.00
1 2.13
40 85.11
7 14.89%
95  โรงเรียนวัดไก่เตี้ย 54
2 3.70
2 3.70
4 7.41
0 0.00
0 0.00
46 85.19
8 14.81%
96  โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 88
3 3.41
3 3.41
7 7.95
0 0.00
0 0.00
75 85.23
13 14.77%
97  โรงเรียนวัดดอนกระเบื้อง 55
3 5.45
0 0.00
5 9.09
0 0.00
0 0.00
47 85.45
8 14.55%
98  โรงเรียนกฤษณา 98
0 0.00
0 0.00
11 11.22
3 3.06
0 0.00
84 85.71
14 14.29%
99  โรงเรียนวัดดอนขาด 49
2 4.08
0 0.00
5 10.20
0 0.00
0 0.00
42 85.71
7 14.29%
100  โรงเรียนวัดสกุณปักษี 70
3 4.29
6 8.57
1 1.43
0 0.00
0 0.00
60 85.71
10 14.29%
101  โรงเรียนวัดเกาะ 49
2 4.08
1 2.04
4 8.16
0 0.00
0 0.00
42 85.71
7 14.29%
102  โรงเรียนวัดทรงกระเทียม 120
10 8.33
1 0.83
5 4.17
1 0.83
0 0.00
103 85.83
17 14.17%
103  โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม 127
6 4.72
3 2.36
7 5.51
2 1.57
0 0.00
109 85.83
18 14.17%
104  โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 2 (วัดลาดหอย) 100
9 9.00
0 0.00
5 5.00
0 0.00
0 0.00
86 86.00
14 14.00%
105  โรงเรียนวัดวรจันทร์ 308
9 2.92
5 1.62
10 3.25
10 3.25
9 2.92
265 86.04
43 13.96%
106  โรงเรียนวัดพันตำลึง 51
1 1.96
1 1.96
4 7.84
1 1.96
0 0.00
44 86.27
7 13.73%
107  โรงเรียนวัดดอนไข่เต่า 59
3 5.08
0 0.00
5 8.47
0 0.00
0 0.00
51 86.44
8 13.56%
108  โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 111
3 2.70
4 3.60
8 7.21
0 0.00
0 0.00
96 86.49
15 13.51%
109  โรงเรียนวัดคูบัว 104
4 3.85
4 3.85
6 5.77
0 0.00
0 0.00
90 86.54
14 13.46%
110  โรงเรียนวัดวังพลับเหนือ 45
1 2.22
0 0.00
4 8.89
0 0.00
1 2.22
39 86.67
6 13.33%
111  โรงเรียนวัดไผ่เกาะโพธิ์งาม 151
5 3.31
5 3.31
4 2.65
6 3.97
0 0.00
131 86.75
20 13.25%
112  โรงเรียนบ้านรางกะทุ่ม 134
0 0.00
0 0.00
16 11.94
1 0.75
0 0.00
117 87.31
17 12.69%
113  โรงเรียนวัดมเหยงคณ์ 79
2 2.53
2 2.53
6 7.59
0 0.00
0 0.00
69 87.34
10 12.66%
114  โรงเรียนวัดบ้านโพธิ์ตะวันตก 40
1 2.50
0 0.00
4 10.00
0 0.00
0 0.00
35 87.50
5 12.50%
115  โรงเรียนวัดวังน้ำเย็น 109
7 6.42
0 0.00
5 4.59
1 0.92
0 0.00
96 88.07
13 11.93%
116  โรงเรียนวัดสุวรรณนาคี 42
0 0.00
0 0.00
5 11.90
0 0.00
0 0.00
37 88.10
5 11.90%
117  โรงเรียนบ้านหนองขาม 148
7 4.73
0 0.00
9 6.08
1 0.68
0 0.00
131 88.51
17 11.49%
118  โรงเรียนวัดใหม่รัตนเจดีย์ 57
0 0.00
-1 -1.75
2 3.51
5 8.77
0 0.00
51 89.47
6 10.53%
119  โรงเรียนวัดวังกุ่ม 196
3 1.53
4 2.04
4 2.04
3 1.53
5 2.55
177 90.31
19 9.69%
120  โรงเรียนวัดประชุมชน 63
2 3.17
1 1.59
3 4.76
0 0.00
0 0.00
57 90.48
6 9.52%
121  โรงเรียนบ้านดอนโพ 205
0 0.00
0 0.00
19 9.27
0 0.00
0 0.00
186 90.73
19 9.27%
122  โรงเรียนวัดบางเลน 116
0 0.00
0 0.00
10 8.62
0 0.00
0 0.00
106 91.38
10 8.62%
123  โรงเรียนวัดสำนักตะฆ่า 121
3 2.48
0 0.00
7 5.79
0 0.00
0 0.00
111 91.74
10 8.26%
124  โรงเรียนวัดองครักษ์ 104
5 4.81
0 0.00
3 2.88
0 0.00
0 0.00
96 92.31
8 7.69%
125  โรงเรียนวัดช่องลม 239
11 4.60
0 0.00
4 1.67
2 0.84
0 0.00
222 92.89
17 7.11%
126  โรงเรียนวัดคันทด 58
0 0.00
0 0.00
2 3.45
0 0.00
2 3.45
54 93.10
4 6.90%
127  โรงเรียนวัดลานคา 100
0 0.00
0 0.00
5 5.00
1 1.00
0 0.00
94 94.00
6 6.00%
128  โรงเรียนวัดชีปะขาว 51
0 0.00
0 0.00
3 5.88
0 0.00
0 0.00
48 94.12
3 5.88%
129  โรงเรียนวัดดอนตาล 34
0 0.00
0 0.00
2 5.88
0 0.00
0 0.00
32 94.12
2 5.88%
130  โรงเรียนวัดจระเข้ใหญ่ 107
1 0.93
1 0.93
4 3.74
0 0.00
0 0.00
101 94.39
6 5.61%
131  โรงเรียนวัดวังพระนอน 93
0 0.00
0 0.00
2 2.15
2 2.15
1 1.08
88 94.62
5 5.38%
132  โรงเรียนวัดลาดตาล 204
6 2.94
2 0.98
1 0.49
0 0.00
1 0.49
194 95.10
10 4.90%
133  โรงเรียนวัดเสาธงทอง 85
0 0.00
0 0.00
4 4.71
0 0.00
0 0.00
81 95.29
4 4.71%
134  โรงเรียนบ้านรางหางม้า 93
0 0.00
0 0.00
4 4.30
0 0.00
0 0.00
89 95.70
4 4.30%
135  โรงเรียนเมืองสุพรรณบุรี 311
0 0.00
0 0.00
3 0.96
5 1.61
1 0.32
302 97.11
9 2.89%

 

จำนวนนักเรียน  18,903 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  761 4.03
เตี้ย  371 1.96
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,332 12.34
ผอมและเตี้ย  216 1.14
อ้วนและเตี้ย  137 0.72
ไม่มีภาวะโภชนาการ  15,086 79.81
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,817 คน


20.19%


Powered By www.thaieducation.net