ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

จำนวนโรงเรียน 147 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 149 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 101.36
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดหัวกระสังข์ 130
17 13.08
10 7.69
21 16.15
27 20.77
32 24.62
23 17.69
107 82.31%
2  โรงเรียนบ้านทุ่งส่อหงษา 157
35 22.29
40 25.48
7 4.46
39 24.84
1 0.64
35 22.29
122 77.71%
3  โรงเรียนบ้านหนองกลางดง 126
28 22.22
22 17.46
22 17.46
13 10.32
11 8.73
30 23.81
96 76.19%
4  โรงเรียนบ้านห้วยตะปอก 280
16 5.71
38 13.57
25 8.93
54 19.29
63 22.50
84 30.00
196 70.00%
5  โรงเรียนวัดหนองบัว 65
0 0.00
1 1.54
21 32.31
4 6.15
13 20.00
26 40.00
39 60.00%
6  โรงเรียนวัดสะแกงาม 47
4 8.51
4 8.51
9 19.15
5 10.64
5 10.64
20 42.55
27 57.45%
7  โรงเรียนบ้านคลองอุดม 332
31 9.34
19 5.72
27 8.13
50 15.06
46 13.86
159 47.89
173 52.11%
8  โรงเรียนบ้านเทพประทาน 217
31 14.29
15 6.91
43 19.82
8 3.69
14 6.45
106 48.85
111 51.15%
9  โรงเรียนวัดหนองแหน 229
28 12.23
10 4.37
17 7.42
37 16.16
24 10.48
113 49.34
116 50.66%
10  โรงเรียนบ้านสระไม้แดง 170
34 20.00
12 7.06
20 11.76
11 6.47
4 2.35
89 52.35
81 47.65%
11  โรงเรียนบ้านหินแร่ 283
58 20.49
24 8.48
24 8.48
22 7.77
0 0.00
155 54.77
128 45.23%
12  โรงเรียนบ้านนา 176
25 14.20
19 10.80
22 12.50
13 7.39
0 0.00
97 55.11
79 44.89%
13  โรงเรียนบ้านโปร่งเกตุ 144
61 42.36
0 0.00
0 0.00
1 0.69
0 0.00
82 56.94
62 43.06%
14  โรงเรียนบ้านม่วงโพรง 84
12 14.29
10 11.90
12 14.29
2 2.38
0 0.00
48 57.14
36 42.86%
15  โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 2528
220 8.70
148 5.85
406 16.06
148 5.85
157 6.21
1449 57.32
1079 42.68%
16  โรงเรียนวัดไผ่แก้ว 123
21 17.07
12 9.76
1 0.81
0 0.00
18 14.63
71 57.72
52 42.28%
17  โรงเรียนวัดสาวชะโงก 86
11 12.79
4 4.65
14 16.28
3 3.49
4 4.65
50 58.14
36 41.86%
18  โรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์ 304
29 9.54
10 3.29
67 22.04
21 6.91
0 0.00
177 58.22
127 41.78%
19  โรงเรียนบ้านหนองน้ำขาวเจริญราษฎร์ 80
7 8.75
5 6.25
7 8.75
4 5.00
8 10.00
49 61.25
31 38.75%
20  โรงเรียนบ้านไร่ดอน 80
4 5.00
10 12.50
12 15.00
5 6.25
0 0.00
49 61.25
31 38.75%
21  โรงเรียนวัดนาเหล่าบก 210
16 7.62
19 9.05
13 6.19
0 0.00
32 15.24
130 61.90
80 38.10%
22  โรงเรียนวัดบางกระเจ็ด 106
7 6.60
9 8.49
7 6.60
8 7.55
9 8.49
66 62.26
40 37.74%
23  โรงเรียนบ้านสุ่งเจริญ 182
32 17.58
22 12.09
7 3.85
7 3.85
0 0.00
114 62.64
68 37.36%
24  โรงเรียนวัดสระสองตอน 86
14 16.28
7 8.14
7 8.14
3 3.49
1 1.16
54 62.79
32 37.21%
25  โรงเรียนบ้านท่าเลียบ 210
40 19.05
20 9.52
13 6.19
5 2.38
0 0.00
132 62.86
78 37.14%
26  โรงเรียนวัดหินดาษ 205
29 14.15
20 9.76
25 12.20
2 0.98
0 0.00
129 62.93
76 37.07%
27  โรงเรียนท่าระหัดราษฎร์สฤษฎิ์ 49
5 10.20
2 4.08
5 10.20
5 10.20
1 2.04
31 63.27
18 36.73%
28  โรงเรียนบ้านห้วยหิน(สนามชัยเขต) 171
17 9.94
18 10.53
13 7.60
9 5.26
5 2.92
109 63.74
62 36.26%
29  โรงเรียนไม้แก้วประชานุเคราะห์ 58
3 5.17
7 12.07
6 10.34
4 6.90
1 1.72
37 63.79
21 36.21%
30  โรงเรียนบ้านโคกตะเคียนงาม 160
7 4.38
11 6.88
5 3.13
18 11.25
16 10.00
103 64.38
57 35.63%
31  โรงเรียนบ้านลาดกระทิง 219
21 9.59
11 5.02
22 10.05
22 10.05
0 0.00
143 65.30
76 34.70%
32  โรงเรียนวัดเสม็ดใต้ 78
10 12.82
0 0.00
8 10.26
9 11.54
0 0.00
51 65.38
27 34.62%
33  โรงเรียนบ้านคลองยายสร้อย 310
26 8.39
51 16.45
28 9.03
0 0.00
0 0.00
205 66.13
105 33.87%
34  โรงเรียนบ้านวังคู 105
6 5.71
7 6.67
13 12.38
8 7.62
1 0.95
70 66.67
35 33.33%
35  โรงเรียนบ้านชำขวาง 65
15 23.08
0 0.00
6 9.23
0 0.00
0 0.00
44 67.69
21 32.31%
36  โรงเรียนบ้านโป่งเจริญ 402
61 15.17
39 9.70
28 6.97
0 0.00
0 0.00
274 68.16
128 31.84%
37  โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ 154
14 9.09
8 5.19
17 11.04
9 5.84
1 0.65
105 68.18
49 31.82%
38  โรงเรียนบ้านอ่างตะแบก 73
7 9.59
3 4.11
4 5.48
5 6.85
4 5.48
50 68.49
23 31.51%
39  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๑ (บ้านหัวนาศรีวิเชียรประชาอุทิศ) 116
13 11.21
10 8.62
12 10.34
1 0.86
0 0.00
80 68.97
36 31.03%
40  โรงเรียนวัดบางกระดาน 42
9 21.43
0 0.00
4 9.52
0 0.00
0 0.00
29 69.05
13 30.95%
41  โรงเรียนวัดแสนภุมราวาส 110
10 9.09
9 8.18
15 13.64
0 0.00
0 0.00
76 69.09
34 30.91%
42  โรงเรียนบ้านคลองสอง 137
10 7.30
10 7.30
12 8.76
10 7.30
0 0.00
95 69.34
42 30.66%
43  โรงเรียนบ้านวังหิน(มั่นภักดีอุปถัมภ์) 144
8 5.56
16 11.11
10 6.94
10 6.94
0 0.00
100 69.44
44 30.56%
44  โรงเรียนวัดแปลงยาว 126
10 7.94
8 6.35
13 10.32
7 5.56
0 0.00
88 69.84
38 30.16%
45  โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน 224
14 6.25
4 1.79
15 6.70
22 9.82
12 5.36
157 70.09
67 29.91%
46  โรงเรียนวัดคูมอญ 54
3 5.56
1 1.85
11 20.37
1 1.85
0 0.00
38 70.37
16 29.63%
47  โรงเรียนวัดแหลมไผ่ศรี 88
10 11.36
3 3.41
12 13.64
1 1.14
0 0.00
62 70.45
26 29.55%
48  โรงเรียนบ้านอ่างเตย 177
18 10.17
23 12.99
11 6.21
0 0.00
0 0.00
125 70.62
52 29.38%
49  โรงเรียนบ้านกระบกเตี้ย 109
3 2.75
14 12.84
13 11.93
0 0.00
2 1.83
77 70.64
32 29.36%
50  โรงเรียนวัดจรเข้ตาย (พินิจค้าประชาสรรค์) 96
3 3.13
1 1.04
22 22.92
0 0.00
2 2.08
68 70.83
28 29.17%
51  โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ 45
5 11.11
4 8.89
4 8.89
0 0.00
0 0.00
32 71.11
13 28.89%
52  โรงเรียนวัดสามร่ม 122
13 10.66
0 0.00
14 11.48
4 3.28
4 3.28
87 71.31
35 28.69%
53  โรงเรียนวัดบึงกระจับ 127
14 11.02
14 11.02
8 6.30
0 0.00
0 0.00
91 71.65
36 28.35%
54  โรงเรียนวัดชำป่างาม 347
43 12.39
32 9.22
23 6.63
0 0.00
0 0.00
249 71.76
98 28.24%
55  โรงเรียนบ้านหนองเหียง 36
5 13.89
2 5.56
2 5.56
1 2.78
0 0.00
26 72.22
10 27.78%
56  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส 126
10 7.94
6 4.76
15 11.90
4 3.17
0 0.00
91 72.22
35 27.78%
57  โรงเรียนวัดบ้านซ่อง (วิริยะราษฎร์พิทยาคาร) 157
14 8.92
3 1.91
21 13.38
1 0.64
4 2.55
114 72.61
43 27.39%
58  โรงเรียนวัดทุ่งยายชี 221
21 9.50
2 0.90
6 2.71
23 10.41
8 3.62
161 72.85
60 27.15%
59  โรงเรียนบ้านท่าทองดำ 204
23 11.27
14 6.86
7 3.43
9 4.41
1 0.49
150 73.53
54 26.47%
60  โรงเรียนบ้านทุ่งส่าย 341
14 4.11
15 4.40
8 2.35
29 8.50
23 6.74
252 73.90
89 26.10%
61  โรงเรียนวัดหนองเค็ด 137
7 5.11
9 6.57
10 7.30
6 4.38
3 2.19
102 74.45
35 25.55%
62  โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์ 202
23 11.39
8 3.96
18 8.91
2 0.99
0 0.00
151 74.75
51 25.25%
63  โรงเรียนวัดสามแยก 20
0 0.00
0 0.00
3 15.00
2 10.00
0 0.00
15 75.00
5 25.00%
64  โรงเรียนวัดหัวสำโรง 294
25 8.50
11 3.74
24 8.16
9 3.06
3 1.02
222 75.51
72 24.49%
65  โรงเรียนบ้านแหลมตะคร้อ 241
10 4.15
11 4.56
12 4.98
13 5.39
13 5.39
182 75.52
59 24.48%
66  โรงเรียนวัดทางข้ามน้อย 66
5 7.58
2 3.03
9 13.64
0 0.00
0 0.00
50 75.76
16 24.24%
67  โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง 294
30 10.20
13 4.42
17 5.78
11 3.74
0 0.00
223 75.85
71 24.15%
68  โรงเรียนวัดลำมหาชัย 196
21 10.71
0 0.00
26 13.27
0 0.00
0 0.00
149 76.02
47 23.98%
69  โรงเรียนวัดก้อนแก้ว(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 7) 63
3 4.76
3 4.76
7 11.11
2 3.17
0 0.00
48 76.19
15 23.81%
70  โรงเรียนบ้านท่ากลอย 458
16 3.49
28 6.11
32 6.99
21 4.59
11 2.40
350 76.42
108 23.58%
71  โรงเรียนบางพะเนียง 69
2 2.90
2 2.90
10 14.49
1 1.45
1 1.45
53 76.81
16 23.19%
72  โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ 402
21 5.22
36 8.96
32 7.96
2 0.50
2 0.50
309 76.87
93 23.13%
73  โรงเรียนวัดสนามช้าง 52
3 5.77
0 0.00
9 17.31
0 0.00
0 0.00
40 76.92
12 23.08%
74  โรงเรียนสุวรรณคีรี 124
13 10.48
2 1.61
12 9.68
0 0.00
1 0.81
96 77.42
28 22.58%
75  โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ทอง 204
7 3.43
4 1.96
10 4.90
11 5.39
14 6.86
158 77.45
46 22.55%
76  โรงเรียนวัดหนองปาตอง 166
12 7.23
4 2.41
19 11.45
2 1.20
0 0.00
129 77.71
37 22.29%
77  โรงเรียนบ้านศรีเจริญทอง 220
8 3.64
17 7.73
23 10.45
1 0.45
0 0.00
171 77.73
49 22.27%
78  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 74
6 8.11
4 5.41
3 4.05
3 4.05
0 0.00
58 78.38
16 21.62%
79  โรงเรียนบ้านมาบนาดี 186
15 8.06
4 2.15
8 4.30
10 5.38
3 1.61
146 78.49
40 21.51%
80  โรงเรียนวัดวังเย็น 214
25 11.68
3 1.40
14 6.54
3 1.40
0 0.00
169 78.97
45 21.03%
81  โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ใน 178
7 3.93
6 3.37
22 12.36
1 0.56
1 0.56
141 79.21
37 20.79%
82  โรงเรียนวัดบางตลาด 95
6 6.32
0 0.00
11 11.58
2 2.11
0 0.00
76 80.00
19 20.00%
83  โรงเรียนบ้านปลายคลอง 142
12 8.45
2 1.41
11 7.75
3 2.11
0 0.00
114 80.28
28 19.72%
84  โรงเรียนบ้านกรอกสะแก 82
5 6.10
5 6.10
5 6.10
1 1.22
0 0.00
66 80.49
16 19.51%
85  โรงเรียนวัดต้นตาล 184
10 5.43
12 6.52
7 3.80
4 2.17
2 1.09
149 80.98
35 19.02%
86  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 69
0 0.00
1 1.45
11 15.94
1 1.45
0 0.00
56 81.16
13 18.84%
87  โรงเรียนวัดท่าลาดเหนือ 48
3 6.25
0 0.00
6 12.50
0 0.00
0 0.00
39 81.25
9 18.75%
88  โรงเรียนวัดอ่าวช้างไล่ 352
17 4.83
19 5.40
24 6.82
6 1.70
0 0.00
286 81.25
66 18.75%
89  โรงเรียนวัดบ้านกล้วย 43
2 4.65
1 2.33
4 9.30
1 2.33
0 0.00
35 81.40
8 18.60%
90  โรงเรียนวัดพงษาราม 157
5 3.18
0 0.00
24 15.29
0 0.00
0 0.00
128 81.53
29 18.47%
91  โรงเรียนวัดโคกหัวข้าว 128
8 6.25
5 3.91
8 6.25
2 1.56
0 0.00
105 82.03
23 17.97%
92  โรงเรียนวัดหัวสวน 117
8 6.84
4 3.42
6 5.13
2 1.71
1 0.85
96 82.05
21 17.95%
93  โรงเรียนวัดปากน้ำโจ้โล้ 119
10 8.40
0 0.00
11 9.24
0 0.00
0 0.00
98 82.35
21 17.65%
94  โรงเรียนวัดดอนท่านา 133
8 6.02
2 1.50
13 9.77
0 0.00
0 0.00
110 82.71
23 17.29%
95  โรงเรียนวัดคลองเขื่อน 41
0 0.00
3 7.32
4 9.76
0 0.00
0 0.00
34 82.93
7 17.07%
96  โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว 188
9 4.79
9 4.79
14 7.45
0 0.00
0 0.00
156 82.98
32 17.02%
97  โรงเรียนบ้านห้วยพลู(ราษฎร์ทิพยานนท์) 126
3 2.38
4 3.17
14 11.11
0 0.00
0 0.00
105 83.33
21 16.67%
98  โรงเรียนวัดดงยาง 134
0 0.00
0 0.00
11 8.21
0 0.00
11 8.21
112 83.58
22 16.42%
99  โรงเรียนตลาดบางบ่อ (ศักดิ์ปรีดาประชาสรรค์) 669
27 4.04
25 3.74
22 3.29
25 3.74
7 1.05
563 84.16
106 15.84%
100  โรงเรียนบ้านหนองปลาไหลราษฎร์บำรุง 161
7 4.35
7 4.35
4 2.48
4 2.48
3 1.86
136 84.47
25 15.53%
101  โรงเรียนบ้านอ่างเสือดำ 105
9 8.57
4 3.81
1 0.95
2 1.90
0 0.00
89 84.76
16 15.24%
102  โรงเรียนวัดนาน้อย 86
2 2.33
2 2.33
8 9.30
1 1.16
0 0.00
73 84.88
13 15.12%
103  โรงเรียนบ้านท่าม่วง 56
0 0.00
0 0.00
6 10.71
2 3.57
0 0.00
48 85.71
8 14.29%
104  โรงเรียนวัดลาดบัวขาว 49
0 0.00
0 0.00
7 14.29
0 0.00
0 0.00
42 85.71
7 14.29%
105  โรงเรียนบ้านหนองคอก 828
53 6.40
18 2.17
31 3.74
13 1.57
0 0.00
713 86.11
115 13.89%
106  โรงเรียนวัดชายเคืองวนาราม 111
6 5.41
2 1.80
7 6.31
0 0.00
0 0.00
96 86.49
15 13.51%
107  โรงเรียนวัดบางโรง 112
0 0.00
5 4.46
9 8.04
0 0.00
1 0.89
97 86.61
15 13.39%
108  โรงเรียนหนองปรือประชาสรรค์ 92
3 3.26
4 4.35
2 2.17
3 3.26
0 0.00
80 86.96
12 13.04%
109  โรงเรียนบ้านท่ากระดาน 79
4 5.06
3 3.80
2 2.53
1 1.27
0 0.00
69 87.34
10 12.66%
110  โรงเรียนวัดดอนทอง 167
1 0.60
5 2.99
14 8.38
0 0.00
0 0.00
147 88.02
20 11.98%
111  โรงเรียนบ้านปรือวาย 142
2 1.41
3 2.11
12 8.45
0 0.00
0 0.00
125 88.03
17 11.97%
112  โรงเรียนไพบูลย์ประชานุกูล 162
9 5.56
6 3.70
3 1.85
1 0.62
0 0.00
143 88.27
19 11.73%
113  โรงเรียนวัดศรีสุตาราม 120
2 1.67
2 1.67
2 1.67
4 3.33
4 3.33
106 88.33
14 11.67%
114  โรงเรียนทุ่งสะเดาประชาสรรค์ 293
7 2.39
13 4.44
12 4.10
1 0.34
0 0.00
260 88.74
33 11.26%
115  โรงเรียนบ้านท่าซุง 214
3 1.40
9 4.21
10 4.67
0 0.00
1 0.47
191 89.25
23 10.75%
116  โรงเรียนบ้าน ก.ม.7 151
4 2.65
1 0.66
10 6.62
1 0.66
0 0.00
135 89.40
16 10.60%
117  โรงเรียนวัดหัวไทร 76
4 5.26
0 0.00
4 5.26
0 0.00
0 0.00
68 89.47
8 10.53%
118  โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ถนอมราษฎร์บำรุง) 193
0 0.00
4 2.07
12 6.22
3 1.55
1 0.52
173 89.64
20 10.36%
119  โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน 449
12 2.67
14 3.12
11 2.45
6 1.34
0 0.00
406 90.42
43 9.58%
120  โรงเรียนวัดบางคา 42
2 4.76
1 2.38
1 2.38
0 0.00
0 0.00
38 90.48
4 9.52%
121  โรงเรียนวัดแหลมเขาจันทร์ 74
3 4.05
0 0.00
3 4.05
1 1.35
0 0.00
67 90.54
7 9.46%
122  โรงเรียนวัดดอนขี้เหล็ก 65
0 0.00
3 4.62
3 4.62
0 0.00
0 0.00
59 90.77
6 9.23%
123  โรงเรียนวัดเทพพนาราม 65
1 1.54
0 0.00
5 7.69
0 0.00
0 0.00
59 90.77
6 9.23%
124  โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง 169
3 1.78
4 2.37
6 3.55
2 1.18
0 0.00
154 91.12
15 8.88%
125  โรงเรียนสียัดพัฒนา 262
8 3.05
7 2.67
4 1.53
4 1.53
0 0.00
239 91.22
23 8.78%
126  โรงเรียนบ้านแปลงไผ่-ขุนคลัง 130
3 2.31
3 2.31
0 0.00
2 1.54
3 2.31
119 91.54
11 8.46%
127  โรงเรียนบ้านยางแดง 60
1 1.67
0 0.00
3 5.00
1 1.67
0 0.00
55 91.67
5 8.33%
128  โรงเรียนก้อนแก้วราษฎร์บำรุง 134
1 0.75
0 0.00
8 5.97
2 1.49
0 0.00
123 91.79
11 8.21%
129  โรงเรียนวัดใหม่บางคล้า 66
1 1.52
1 1.52
1 1.52
1 1.52
1 1.52
61 92.42
5 7.58%
130  โรงเรียนสว่างศรัทธาธรรมสถาน 53
2 3.77
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 3.77
49 92.45
4 7.55%
131  โรงเรียนโสภณประชาเทวารุทธารักษ์ 125
0 0.00
0 0.00
8 6.40
1 0.80
0 0.00
116 92.80
9 7.20%
132  โรงเรียนวัดวังกะจะ 58
0 0.00
2 3.45
1 1.72
0 0.00
1 1.72
54 93.10
4 6.90%
133  โรงเรียนบ้านท่าคาน 121
1 0.83
1 0.83
4 3.31
1 0.83
1 0.83
113 93.39
8 6.61%
134  โรงเรียนสวนป่าอุปถัมภ์ 125
3 2.40
3 2.40
2 1.60
0 0.00
0 0.00
117 93.60
8 6.40%
135  โรงเรียนบ้านอ่างทอง 84
0 0.00
0 0.00
2 2.38
3 3.57
0 0.00
79 94.05
5 5.95%
136  โรงเรียนบ้านห้วยหิน(พนมสารคาม) 86
0 0.00
1 1.16
3 3.49
1 1.16
0 0.00
81 94.19
5 5.81%
137  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 216
6 2.78
1 0.46
2 0.93
2 0.93
1 0.46
204 94.44
12 5.56%
138  โรงเรียนวัดธารพูด 208
0 0.00
0 0.00
10 4.81
0 0.00
0 0.00
198 95.19
10 4.81%
139  โรงเรียนบ้านหนองแสง 64
2 3.13
0 0.00
1 1.56
0 0.00
0 0.00
61 95.31
3 4.69%
140  โรงเรียนวัดหนองเสือ 155
2 1.29
0 0.00
2 1.29
1 0.65
2 1.29
148 95.48
7 4.52%
141  โรงเรียนบ้านโป่งตาสา 48
1 2.08
0 0.00
1 2.08
0 0.00
0 0.00
46 95.83
2 4.17%
142  โรงเรียนวัดหนองไม้แก่น 263
3 1.14
1 0.38
6 2.28
0 0.00
0 0.00
253 96.20
10 3.80%
143  โรงเรียนบ้านเขาสะท้อน 54
0 0.00
1 1.85
1 1.85
0 0.00
0 0.00
52 96.30
2 3.70%
144  โรงเรียนบ้านเนินไร่ 137
3 2.19
0 0.00
1 0.73
0 0.00
0 0.00
133 97.08
4 2.92%
145  โรงเรียนบ้านหนองยาง 498
4 0.80
1 0.20
5 1.00
3 0.60
0 0.00
485 97.39
13 2.61%
146  โรงเรียนบ้านหนองสทิต 135
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
135 100.00
0 0.00%
147  โรงเรียนวัดกกสับ 24
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
24 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  25,487 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,845 7.24
เตี้ย  1,249 4.90
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,038 8.00
ผอมและเตี้ย  918 3.60
อ้วนและเตี้ย  621 2.44
ไม่มีภาวะโภชนาการ  18,816 73.83
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 6,671 คน


26.17%


Powered By www.thaieducation.net