ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.กระบี่
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 210 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 121 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 57.62
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านหนองทะเล 16
3 18.75
3 18.75
8 50.00
2 12.50
0 0.00
0 0.00
16 100.00%
2  โรงเรียนบ้านเขาสามหน่วย 20
2 10.00
1 5.00
3 15.00
4 20.00
2 10.00
8 40.00
12 60.00%
3  โรงเรียนบ้านทับพล 34
3 8.82
7 20.59
6 17.65
2 5.88
2 5.88
14 41.18
20 58.82%
4  โรงเรียนบ้านควนต่อ 169
4 2.37
19 11.24
21 12.43
23 13.61
29 17.16
73 43.20
96 56.80%
5  โรงเรียนบ้านนาเทา 24
2 8.33
4 16.67
4 16.67
2 8.33
1 4.17
11 45.83
13 54.17%
6  โรงเรียนบ้านบางเหรียง 166
1 0.60
5 3.01
34 20.48
7 4.22
40 24.10
79 47.59
87 52.41%
7  โรงเรียนบ้านเหนือ 64
6 9.38
11 17.19
15 23.44
1 1.56
0 0.00
31 48.44
33 51.56%
8  โรงเรียนบ้านนาปง 131
29 22.14
15 11.45
13 9.92
7 5.34
2 1.53
65 49.62
66 50.38%
9  โรงเรียนบ้านทุ่งคา 98
16 16.33
12 12.24
11 11.22
8 8.16
0 0.00
51 52.04
47 47.96%
10  โรงเรียนบ้านเขาฝาก 255
29 11.37
39 15.29
16 6.27
21 8.24
8 3.14
142 55.69
113 44.31%
11  โรงเรียนบ้านดินแดงน้อย 51
6 11.76
4 7.84
4 7.84
4 7.84
4 7.84
29 56.86
22 43.14%
12  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 112
5 4.46
5 4.46
16 14.29
10 8.93
12 10.71
64 57.14
48 42.86%
13  โรงเรียนบ้านนางรอง 59
3 5.08
2 3.39
9 15.25
2 3.39
9 15.25
34 57.63
25 42.37%
14  โรงเรียนบ้านเกาะไทร(เหนือคลอง) 58
15 25.86
0 0.00
7 12.07
0 0.00
0 0.00
36 62.07
22 37.93%
15  โรงเรียนบ้านทับไทร 76
8 10.53
5 6.58
9 11.84
6 7.89
0 0.00
48 63.16
28 36.84%
16  โรงเรียนวัดโคกยาง 70
3 4.29
4 5.71
10 14.29
5 7.14
3 4.29
45 64.29
25 35.71%
17  โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา 172
18 10.47
18 10.47
21 12.21
3 1.74
1 0.58
111 64.53
61 35.47%
18  โรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือ 359
27 7.52
25 6.96
25 6.96
25 6.96
25 6.96
232 64.62
127 35.38%
19  โรงเรียนบ้านคลองพวนประทีปบำรุง 156
22 14.10
5 3.21
25 16.03
3 1.92
0 0.00
101 64.74
55 35.26%
20  โรงเรียนบ้านโคกหาร 130
13 10.00
14 10.77
5 3.85
9 6.92
4 3.08
85 65.38
45 34.62%
21  โรงเรียนบ้านคลองท่อมเหนือ 76
9 11.84
5 6.58
9 11.84
3 3.95
0 0.00
50 65.79
26 34.21%
22  โรงเรียนบ้านทุ่งวิทยพัฒน์ 194
24 12.37
21 10.82
11 5.67
10 5.15
0 0.00
128 65.98
66 34.02%
23  โรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน 439
30 6.83
34 7.74
77 17.54
2 0.46
6 1.37
290 66.06
149 33.94%
24  โรงเรียนบ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ สาขาบ้านควนเขียว 68
5 7.35
2 2.94
11 16.18
5 7.35
0 0.00
45 66.18
23 33.82%
25  โรงเรียนบ้านห้วยลึก 314
10 3.18
8 2.55
40 12.74
18 5.73
25 7.96
213 67.83
101 32.17%
26  โรงเรียนบ้านดินนา 140
9 6.43
11 7.86
23 16.43
0 0.00
0 0.00
97 69.29
43 30.71%
27  โรงเรียนบ้านมะม่วงเอน 250
20 8.00
17 6.80
38 15.20
1 0.40
0 0.00
174 69.60
76 30.40%
28  โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1984
79 3.98
20 1.01
265 13.36
86 4.33
141 7.11
1393 70.21
591 29.79%
29  โรงเรียนบ้านท่ายาง 54
4 7.41
4 7.41
7 12.96
0 0.00
1 1.85
38 70.37
16 29.63%
30  โรงเรียนบ้านเจ๊ะหลี 152
9 5.92
8 5.26
25 16.45
3 1.97
0 0.00
107 70.39
45 29.61%
31  โรงเรียนบ้านเกาะกลาง 259
14 5.41
15 5.79
20 7.72
13 5.02
14 5.41
183 70.66
76 29.34%
32  โรงเรียนบ้านหินเพิง 171
7 4.09
5 2.92
18 10.53
9 5.26
11 6.43
121 70.76
50 29.24%
33  โรงเรียนบ้านคลองพระยา 148
9 6.08
5 3.38
22 14.86
6 4.05
1 0.68
105 70.95
43 29.05%
34  โรงเรียนทุ่งต้นปีก 155
14 9.03
7 4.52
5 3.23
4 2.58
15 9.68
110 70.97
45 29.03%
35  โรงเรียนชุมชนบ้านเขากลม 382
23 6.02
39 10.21
13 3.40
22 5.76
13 3.40
272 71.20
110 28.80%
36  โรงเรียนบ้านหนองกก 129
15 11.63
12 9.30
9 6.98
1 0.78
0 0.00
92 71.32
37 28.68%
37  โรงเรียนบ้านบางขนุน 42
4 9.52
2 4.76
6 14.29
0 0.00
0 0.00
30 71.43
12 28.57%
38  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำแก้ว 156
16 10.26
14 8.97
5 3.21
9 5.77
0 0.00
112 71.79
44 28.21%
39  โรงเรียนบ้านนาออก 103
12 11.65
4 3.88
13 12.62
0 0.00
0 0.00
74 71.84
29 28.16%
40  โรงเรียนบ้านแหลมสัก 139
25 17.99
3 2.16
10 7.19
1 0.72
0 0.00
100 71.94
39 28.06%
41  โรงเรียนวัดไพรสณฑ์ 82
7 8.54
3 3.66
13 15.85
0 0.00
0 0.00
59 71.95
23 28.05%
42  โรงเรียนบ้านทรายขาว 273
8 2.93
36 13.19
28 10.26
2 0.73
0 0.00
199 72.89
74 27.11%
43  โรงเรียนวิทยาประชาคม 137
9 6.57
0 0.00
28 20.44
0 0.00
0 0.00
100 72.99
37 27.01%
44  โรงเรียนวัดโพธิ์เรียง 255
8 3.14
7 2.75
20 7.84
15 5.88
16 6.27
189 74.12
66 25.88%
45  โรงเรียนบ้านควนกลาง 143
17 11.89
5 3.50
14 9.79
0 0.00
1 0.70
106 74.13
37 25.87%
46  โรงเรียนบ้านไร่ใหญ่ 144
12 8.33
11 7.64
4 2.78
10 6.94
0 0.00
107 74.31
37 25.69%
47  โรงเรียนบ้านน้ำร้อน 154
14 9.09
5 3.25
18 11.69
0 0.00
0 0.00
117 75.97
37 24.03%
48  โรงเรียนบ้านควนม่วง 371
11 2.96
11 2.96
58 15.63
8 2.16
1 0.27
282 76.01
89 23.99%
49  โรงเรียนบ้านร่าปู 157
14 8.92
8 5.10
15 9.55
0 0.00
0 0.00
120 76.43
37 23.57%
50  โรงเรียนบ้านบางคราม 221
23 10.41
12 5.43
11 4.98
4 1.81
0 0.00
171 77.38
50 22.62%
51  โรงเรียนบ้านโคกยูง 130
9 6.92
6 4.62
8 6.15
5 3.85
1 0.77
101 77.69
29 22.31%
52  โรงเรียนบ้านแชงเปิง 63
1 1.59
4 6.35
9 14.29
0 0.00
0 0.00
49 77.78
14 22.22%
53  โรงเรียนบ้านบางเหียน 749
33 4.41
41 5.47
86 11.48
0 0.00
3 0.40
586 78.24
163 21.76%
54  โรงเรียนบ้านแหลมตง 23
1 4.35
1 4.35
3 13.04
0 0.00
0 0.00
18 78.26
5 21.74%
55  โรงเรียนบ้านท่านุ่น 65
1 1.54
2 3.08
10 15.38
1 1.54
0 0.00
51 78.46
14 21.54%
56  โรงเรียนบ้านคลองไคร 270
8 2.96
20 7.41
30 11.11
0 0.00
0 0.00
212 78.52
58 21.48%
57  โรงเรียนบ้านแหลมกรวด 94
7 7.45
0 0.00
12 12.77
0 0.00
0 0.00
75 79.79
19 20.21%
58  โรงเรียนบ้านคลองเขม้า 60
8 13.33
0 0.00
4 6.67
0 0.00
0 0.00
48 80.00
12 20.00%
59  โรงเรียนบ้านโละใหญ่ 130
8 6.15
6 4.62
8 6.15
4 3.08
0 0.00
104 80.00
26 20.00%
60  โรงเรียนวัดนทีมุขาราม 101
1 0.99
3 2.97
8 7.92
0 0.00
8 7.92
81 80.20
20 19.80%
61  โรงเรียนบ้านควนเกาะจันทร์ 162
12 7.41
5 3.09
9 5.56
5 3.09
1 0.62
130 80.25
32 19.75%
62  โรงเรียนบ้านคลองนิน 318
15 4.72
12 3.77
18 5.66
10 3.14
6 1.89
257 80.82
61 19.18%
63  โรงเรียนคลองพน 592
48 8.11
25 4.22
37 6.25
1 0.17
0 0.00
481 81.25
111 18.75%
64  โรงเรียนบ้านพรุเตย 219
5 2.28
4 1.83
17 7.76
8 3.65
7 3.20
178 81.28
41 18.72%
65  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว 204
11 5.39
11 5.39
9 4.41
7 3.43
0 0.00
166 81.37
38 18.63%
66  โรงเรียนบ้านอ่าวนาง 248
13 5.24
6 2.42
14 5.65
5 2.02
8 3.23
202 81.45
46 18.55%
67  โรงเรียนบ้านทุ่ง 65
6 9.23
0 0.00
6 9.23
0 0.00
0 0.00
53 81.54
12 18.46%
68  โรงเรียนบ้านห้วยพลูหนัง 174
6 3.45
5 2.87
21 12.07
0 0.00
0 0.00
142 81.61
32 18.39%
69  โรงเรียนบ้านคลองหมาก 98
3 3.06
6 6.12
9 9.18
0 0.00
0 0.00
80 81.63
18 18.37%
70  โรงเรียนบ้านควนใต้ 88
1 1.14
3 3.41
8 9.09
2 2.27
2 2.27
72 81.82
16 18.18%
71  โรงเรียนบ้านปากหรา 103
2 1.94
3 2.91
12 11.65
1 0.97
0 0.00
85 82.52
18 17.48%
72  โรงเรียนบ้านควน 126
9 7.14
5 3.97
5 3.97
3 2.38
0 0.00
104 82.54
22 17.46%
73  โรงเรียนบ้านปากหยา 82
2 2.44
4 4.88
8 9.76
0 0.00
0 0.00
68 82.93
14 17.07%
74  โรงเรียนบ้านคลองชะมวง 72
1 1.39
3 4.17
8 11.11
0 0.00
0 0.00
60 83.33
12 16.67%
75  โรงเรียนบ้านเกาะจำ 148
5 3.38
3 2.03
6 4.05
5 3.38
5 3.38
124 83.78
24 16.22%
76  โรงเรียนบ้านเกาะฮั่ง 57
0 0.00
2 3.51
0 0.00
7 12.28
0 0.00
48 84.21
9 15.79%
77  โรงเรียนบ้านคลองม่วง 248
9 3.63
0 0.00
13 5.24
13 5.24
4 1.61
209 84.27
39 15.73%
78  โรงเรียนทุ่งพะยอม 64
1 1.56
0 0.00
9 14.06
0 0.00
0 0.00
54 84.38
10 15.63%
79  โรงเรียนบ้านคลองโตนด 304
10 3.29
2 0.66
35 11.51
0 0.00
0 0.00
257 84.54
47 15.46%
80  โรงเรียนบ้านคลองหวายเล็ก 78
2 2.56
1 1.28
5 6.41
4 5.13
0 0.00
66 84.62
12 15.38%
81  โรงเรียนบ้านคลองแห้ง 213
9 4.23
4 1.88
15 7.04
4 1.88
0 0.00
181 84.98
32 15.02%
82  โรงเรียนบ้านหว่างคลอง 61
1 1.64
2 3.28
5 8.20
0 0.00
1 1.64
52 85.25
9 14.75%
83  โรงเรียนบ้านช่องไม้ดำ 82
6 7.32
0 0.00
2 2.44
2 2.44
2 2.44
70 85.37
12 14.63%
84  โรงเรียนบ้านนาทุ่งกลาง 217
5 2.30
2 0.92
23 10.60
1 0.46
0 0.00
186 85.71
31 14.29%
85  โรงเรียนบ้านถ้ำโกบ 432
15 3.47
13 3.01
13 3.01
10 2.31
9 2.08
372 86.11
60 13.89%
86  โรงเรียนบ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ 145
0 0.00
0 0.00
20 13.79
0 0.00
0 0.00
125 86.21
20 13.79%
87  โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง 292
10 3.42
6 2.05
15 5.14
6 2.05
3 1.03
252 86.30
40 13.70%
88  โรงเรียนบ้านหลังสอด 146
14 9.59
0 0.00
6 4.11
0 0.00
0 0.00
126 86.30
20 13.70%
89  โรงเรียนบ้านควนแดง 112
2 1.79
4 3.57
8 7.14
1 0.89
0 0.00
97 86.61
15 13.39%
90  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์2 425
8 1.88
15 3.53
19 4.47
12 2.82
2 0.47
369 86.82
56 13.18%
91  โรงเรียนบ้านคลองแรด(คลองท่อม) 145
4 2.76
0 0.00
12 8.28
3 2.07
0 0.00
126 86.90
19 13.10%
92  โรงเรียนบ้านเกาะปู 177
7 3.95
9 5.08
4 2.26
3 1.69
0 0.00
154 87.01
23 12.99%
93  โรงเรียนวัดภูมิบรรพต 124
4 3.23
4 3.23
8 6.45
0 0.00
0 0.00
108 87.10
16 12.90%
94  โรงเรียนบ้านกลางมิตรภาพที่44 288
11 3.82
10 3.47
16 5.56
0 0.00
0 0.00
251 87.15
37 12.85%
95  โรงเรียนบ้านหินเพิงสาขาพรุใหญ่ 32
4 12.50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
28 87.50
4 12.50%
96  โรงเรียนบ้านคลองยาง 119
6 5.04
4 3.36
4 3.36
0 0.00
0 0.00
105 88.24
14 11.76%
97  โรงเรียนบ้านทุ่งครก 317
5 1.58
9 2.84
20 6.31
2 0.63
0 0.00
281 88.64
36 11.36%
98  โรงเรียนบ้านห้วยเสียด 874
22 2.52
12 1.37
63 7.21
2 0.23
0 0.00
775 88.67
99 11.33%
99  โรงเรียนบ้านคลองย่าหนัด 115
2 1.74
2 1.74
8 6.96
1 0.87
0 0.00
102 88.70
13 11.30%
100  โรงเรียนบ้านติงไหร 130
2 1.54
1 0.77
9 6.92
1 0.77
1 0.77
116 89.23
14 10.77%
101  โรงเรียนบ้านหนองจิก 113
4 3.54
0 0.00
5 4.42
1 0.88
2 1.77
101 89.38
12 10.62%
102  โรงเรียนบ้านทุ่งเสม็ด 147
2 1.36
0 0.00
13 8.84
0 0.00
0 0.00
132 89.80
15 10.20%
103  โรงเรียนวัดธรรมาวุธสรณาราม 49
2 4.08
0 0.00
2 4.08
1 2.04
0 0.00
44 89.80
5 10.20%
104  โรงเรียนบ้านบากัน 208
2 0.96
4 1.92
11 5.29
4 1.92
0 0.00
187 89.90
21 10.10%
105  โรงเรียนบ้านทุ่งสูง 60
1 1.67
1 1.67
4 6.67
0 0.00
0 0.00
54 90.00
6 10.00%
106  โรงเรียนบ้านหลังโสด 101
4 3.96
0 0.00
0 0.00
5 4.95
1 0.99
91 90.10
10 9.90%
107  โรงเรียนบ้านเขาดิน 286
4 1.40
6 2.10
17 5.94
1 0.35
0 0.00
258 90.21
28 9.79%
108  โรงเรียนบ้านในช่องมิตรภาพที่ 123 63
2 3.17
1 1.59
3 4.76
0 0.00
0 0.00
57 90.48
6 9.52%
109  โรงเรียนบ้านสังกาอู้ 53
0 0.00
0 0.00
5 9.43
0 0.00
0 0.00
48 90.57
5 9.43%
110  โรงเรียนบ้านคลองทราย ประชาอุทิศ 56
3 5.36
0 0.00
2 3.57
0 0.00
0 0.00
51 91.07
5 8.93%
111  โรงเรียนบ้านทุ่งสาคร 73
3 4.11
0 0.00
2 2.74
0 0.00
0 0.00
68 93.15
5 6.85%
112  โรงเรียนบ้านเขาตั้ง 140
1 0.71
3 2.14
2 1.43
2 1.43
0 0.00
132 94.29
8 5.71%
113  โรงเรียนบ้านคลองยา(เจริญราษฎร์สามัคคี) 53
2 3.77
0 0.00
1 1.89
0 0.00
0 0.00
50 94.34
3 5.66%
114  โรงเรียนบ้านบางเตียว 71
2 2.82
0 0.00
2 2.82
0 0.00
0 0.00
67 94.37
4 5.63%
115  โรงเรียนบ้านห้วยยูง 39
1 2.56
1 2.56
0 0.00
0 0.00
0 0.00
37 94.87
2 5.13%
116  โรงเรียนบ้านปากคลอง 21
1 4.76
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
20 95.24
1 4.76%
117  โรงเรียนวัดสถิตโพธาราม 111
2 1.80
0 0.00
3 2.70
0 0.00
0 0.00
106 95.50
5 4.50%
118  โรงเรียนบ้านเขาแก้ว 144
0 0.00
0 0.00
2 1.39
1 0.69
0 0.00
141 97.92
3 2.08%
119  โรงเรียนบ้านคลองประสงค์ 52
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
52 100.00
0 0.00%
120  โรงเรียนบ้านอ่าวลึกน้อย 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
121  โรงเรียนวัดช่องแบก 10
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
10 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  20,943 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,087 5.19
เตี้ย  828 3.95
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,869 8.92
ผอมและเตี้ย  520 2.48
อ้วนและเตี้ย  453 2.16
ไม่มีภาวะโภชนาการ  16,186 77.29
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,757 คน


22.71%


Powered By www.thaieducation.net