ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.กระบี่
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562

จำนวนโรงเรียน 210 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 205 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 97.62
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านเขาคราม(ศรีจันทร์อุทิศ) 65
12 18.46
13 20.00
15 23.08
6 9.23
9 13.85
10 15.38
55 84.62%
2  โรงเรียนบ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ สาขาบ้านควนเขียว 77
16 20.78
0 0.00
16 20.78
15 19.48
10 12.99
20 25.97
57 74.03%
3  โรงเรียนสหกรณ์นิคมอ่าวลึก2 257
40 15.56
37 14.40
37 14.40
43 16.73
33 12.84
67 26.07
190 73.93%
4  โรงเรียนสหกรณ์นิคมอ่าวลึก3 18
2 11.11
2 11.11
5 27.78
0 0.00
1 5.56
8 44.44
10 55.56%
5  โรงเรียนชุมชนวัดหาดถั่ว 272
38 13.97
21 7.72
39 14.34
16 5.88
37 13.60
121 44.49
151 55.51%
6  โรงเรียนบ้านนางรอง 78
0 0.00
7 8.97
11 14.10
7 8.97
18 23.08
35 44.87
43 55.13%
7  โรงเรียนบ้านควนต่อ 175
10 5.71
14 8.00
24 13.71
24 13.71
23 13.14
80 45.71
95 54.29%
8  โรงเรียนบ้านบางเหรียง 166
1 0.60
6 3.61
34 20.48
7 4.22
40 24.10
78 46.99
88 53.01%
9  โรงเรียนบ้านน้ำจาน 134
3 2.24
10 7.46
14 10.45
14 10.45
30 22.39
63 47.01
71 52.99%
10  โรงเรียนบ้านทุ่งคา 118
9 7.63
11 9.32
15 12.71
10 8.47
15 12.71
58 49.15
60 50.85%
11  โรงเรียนบ้านคลองม่วง 199
32 16.08
26 13.07
24 12.06
19 9.55
0 0.00
98 49.25
101 50.75%
12  โรงเรียนบ้านคลองเตาะ 79
0 0.00
7 8.86
30 37.97
3 3.80
0 0.00
39 49.37
40 50.63%
13  โรงเรียนสหกรณ์ประชาอุทิศ 8
1 12.50
0 0.00
1 12.50
1 12.50
1 12.50
4 50.00
4 50.00%
14  โรงเรียนบ้านแหลมกรวด 104
6 5.77
7 6.73
13 12.50
11 10.58
13 12.50
54 51.92
50 48.08%
15  โรงเรียนวัดโคกยาง 64
4 6.25
5 7.81
11 17.19
9 14.06
1 1.56
34 53.13
30 46.88%
16  โรงเรียนบ้านทับปริก 240
88 36.67
0 0.00
22 9.17
0 0.00
0 0.00
130 54.17
110 45.83%
17  โรงเรียนวิทยาประชาคม 125
5 4.00
6 4.80
12 9.60
12 9.60
19 15.20
71 56.80
54 43.20%
18  โรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน 449
14 3.12
16 3.56
74 16.48
29 6.46
58 12.92
258 57.46
191 42.54%
19  โรงเรียนบ้านทุ่งปรือ 326
11 3.37
18 5.52
41 12.58
29 8.90
39 11.96
188 57.67
138 42.33%
20  โรงเรียนบ้านหนองจิก 138
21 15.22
8 5.80
15 10.87
6 4.35
8 5.80
80 57.97
58 42.03%
21  โรงเรียนบ้านคลองปัญญา 79
4 5.06
3 3.80
6 7.59
7 8.86
13 16.46
46 58.23
33 41.77%
22  โรงเรียนบ้านร่าปู 181
26 14.36
20 11.05
14 7.73
11 6.08
3 1.66
107 59.12
74 40.88%
23  โรงเรียนชุมชนบ้านเขากลม 357
25 7.00
20 5.60
58 16.25
11 3.08
28 7.84
215 60.22
142 39.78%
24  โรงเรียนอ่าวลึก 630
34 5.40
55 8.73
112 17.78
0 0.00
44 6.98
385 61.11
245 38.89%
25  โรงเรียนพระราชทานบ้านเกาะพีพี 142
15 10.56
17 11.97
14 9.86
9 6.34
0 0.00
87 61.27
55 38.73%
26  โรงเรียนบ้านนานอก 195
22 11.28
18 9.23
12 6.15
14 7.18
8 4.10
121 62.05
74 37.95%
27  โรงเรียนบ้านนาเทา 29
0 0.00
4 13.79
7 24.14
0 0.00
0 0.00
18 62.07
11 37.93%
28  โรงเรียนบ้านหินเพิง 181
20 11.05
5 2.76
13 7.18
22 12.15
8 4.42
113 62.43
68 37.57%
29  โรงเรียนบ้านเขาเทียมป่า 90
6 6.67
8 8.89
9 10.00
5 5.56
5 5.56
57 63.33
33 36.67%
30  โรงเรียนบ้านคลองยาง 123
17 13.82
7 5.69
20 16.26
1 0.81
0 0.00
78 63.41
45 36.59%
31  โรงเรียนบ้านพระแอะ 509
55 10.81
53 10.41
44 8.64
31 6.09
0 0.00
326 64.05
183 35.95%
32  โรงเรียนบ้านเกาะไทร(เหนือคลอง) 62
6 9.68
1 1.61
14 22.58
1 1.61
0 0.00
40 64.52
22 35.48%
33  โรงเรียนบ้านคลองท่อมเหนือ 79
2 2.53
9 11.39
15 18.99
2 2.53
0 0.00
51 64.56
28 35.44%
34  โรงเรียนบ้านคลองหมาก 110
7 6.36
17 15.45
13 11.82
1 0.91
0 0.00
72 65.45
38 34.55%
35  โรงเรียนบ้านท่ามะพร้าว 142
7 4.93
14 9.86
12 8.45
16 11.27
0 0.00
93 65.49
49 34.51%
36  โรงเรียนบ้านทุ่งวิทยพัฒน์ 207
17 8.21
7 3.38
41 19.81
6 2.90
0 0.00
136 65.70
71 34.30%
37  โรงเรียนบ้านทุ่งหยีเพ็ง 185
20 10.81
19 10.27
17 9.19
6 3.24
0 0.00
123 66.49
62 33.51%
38  โรงเรียนบ้านหาดยาว 50
10 20.00
3 6.00
1 2.00
2 4.00
0 0.00
34 68.00
16 32.00%
39  โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย 39
1 2.56
2 5.13
7 17.95
1 2.56
1 2.56
27 69.23
12 30.77%
40  โรงเรียนบ้านเกาะกลาง 273
16 5.86
17 6.23
20 7.33
16 5.86
15 5.49
189 69.23
84 30.77%
41  โรงเรียนบ้านคลองพวนประทีปบำรุง 171
11 6.43
9 5.26
28 16.37
4 2.34
0 0.00
119 69.59
52 30.41%
42  โรงเรียนบ้านอ่าวลึกน้อย 208
5 2.40
18 8.65
11 5.29
13 6.25
16 7.69
145 69.71
63 30.29%
43  โรงเรียนบ้านน้ำร้อน 149
18 12.08
8 5.37
19 12.75
0 0.00
0 0.00
104 69.80
45 30.20%
44  โรงเรียนบ้านบ่อมะม่วง 245
14 5.71
25 10.20
33 13.47
2 0.82
0 0.00
171 69.80
74 30.20%
45  โรงเรียนบ้านสังกาอู้ 54
4 7.41
2 3.70
6 11.11
3 5.56
1 1.85
38 70.37
16 29.63%
46  โรงเรียนบ้านคลองแรด(คลองท่อม) 155
18 11.61
9 5.81
13 8.39
2 1.29
3 1.94
110 70.97
45 29.03%
47  โรงเรียนบ้านคลองหิน(เกาะลันตา) 154
10 6.49
10 6.49
11 7.14
8 5.19
5 3.25
110 71.43
44 28.57%
48  โรงเรียนบ้านห้วยพลูหนัง 165
10 6.06
7 4.24
20 12.12
6 3.64
4 2.42
118 71.52
47 28.48%
49  โรงเรียนวัดเกาะลันตา 269
12 4.46
5 1.86
57 21.19
2 0.74
0 0.00
193 71.75
76 28.25%
50  โรงเรียนบ้านห้วยสาร 156
17 10.90
10 6.41
16 10.26
1 0.64
0 0.00
112 71.79
44 28.21%
51  โรงเรียนบ้านมะม่วงเอน 260
27 10.38
11 4.23
29 11.15
6 2.31
0 0.00
187 71.92
73 28.08%
52  โรงเรียนบ้านเขาสามหน่วย 18
3 16.67
0 0.00
1 5.56
0 0.00
1 5.56
13 72.22
5 27.78%
53  โรงเรียนบ้านบางเจริญ 121
8 6.61
11 9.09
13 10.74
1 0.83
0 0.00
88 72.73
33 27.27%
54  โรงเรียนอนุบาลคลองท่อม 817
47 5.75
56 6.85
40 4.90
36 4.41
38 4.65
600 73.44
217 26.56%
55  โรงเรียนบ้านควนนกหว้า 34
4 11.76
1 2.94
4 11.76
0 0.00
0 0.00
25 73.53
9 26.47%
56  โรงเรียนวัดธรรมาวุธสรณาราม 152
7 4.61
11 7.24
21 13.82
1 0.66
0 0.00
112 73.68
40 26.32%
57  โรงเรียนอุตรกิจ 818
61 7.46
59 7.21
81 9.90
8 0.98
6 0.73
603 73.72
215 26.28%
58  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา53(บ้านคลองขนาน) 199
9 4.52
24 12.06
18 9.05
1 0.50
0 0.00
147 73.87
52 26.13%
59  โรงเรียนบ้านเขาล่อม 54
2 3.70
3 5.56
3 5.56
4 7.41
2 3.70
40 74.07
14 25.93%
60  โรงเรียนบ้านลิกี 143
13 9.09
11 7.69
7 4.90
3 2.10
3 2.10
106 74.13
37 25.87%
61  โรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือ 396
26 6.57
30 7.58
26 6.57
16 4.04
3 0.76
295 74.49
101 25.51%
62  โรงเรียนบ้านโละใหญ่ 142
9 6.34
9 6.34
11 7.75
5 3.52
2 1.41
106 74.65
36 25.35%
63  โรงเรียนบ้านควนม่วง 391
21 5.37
14 3.58
27 6.91
17 4.35
20 5.12
292 74.68
99 25.32%
64  โรงเรียนบ้านคลองรั้ว 52
5 9.62
4 7.69
4 7.69
0 0.00
0 0.00
39 75.00
13 25.00%
65  โรงเรียนบ้านศรีพระยาราษฎร์บำรุง 80
4 5.00
3 3.75
9 11.25
2 2.50
2 2.50
60 75.00
20 25.00%
66  โรงเรียนบ้านเกาะศรีบอยา 100
6 6.00
5 5.00
12 12.00
2 2.00
0 0.00
75 75.00
25 25.00%
67  โรงเรียนบ้านท่านุ่น 69
2 2.90
4 5.80
10 14.49
1 1.45
0 0.00
52 75.36
17 24.64%
68  โรงเรียนบ้านควนเกาะจันทร์ 157
13 8.28
6 3.82
11 7.01
6 3.82
2 1.27
119 75.80
38 24.20%
69  โรงเรียนวัดบางเหลียว 63
2 3.17
2 3.17
7 11.11
1 1.59
3 4.76
48 76.19
15 23.81%
70  โรงเรียนบ้านแหลมสัก 152
22 14.47
1 0.66
13 8.55
0 0.00
0 0.00
116 76.32
36 23.68%
71  โรงเรียนบ้านเขาทอง 111
7 6.31
3 2.70
6 5.41
4 3.60
6 5.41
85 76.58
26 23.42%
72  โรงเรียนบ้านหินลูกช้าง 124
6 4.84
4 3.23
12 9.68
4 3.23
3 2.42
95 76.61
29 23.39%
73  โรงเรียนบ้านร่าหมาด 184
4 2.17
7 3.80
20 10.87
9 4.89
3 1.63
141 76.63
43 23.37%
74  โรงเรียนบ้านหนองกก 117
14 11.97
6 5.13
7 5.98
0 0.00
0 0.00
90 76.92
27 23.08%
75  โรงเรียนบ้านคลองปิ้ง 126
4 3.17
3 2.38
6 4.76
7 5.56
9 7.14
97 76.98
29 23.02%
76  โรงเรียนบ้านเหนือ 61
2 3.28
4 6.56
8 13.11
0 0.00
0 0.00
47 77.05
14 22.95%
77  โรงเรียนบ้านบกห้อง 83
0 0.00
1 1.20
11 13.25
7 8.43
0 0.00
64 77.11
19 22.89%
78  โรงเรียนบ้านไร่ใหญ่ 151
17 11.26
12 7.95
5 3.31
0 0.00
0 0.00
117 77.48
34 22.52%
79  โรงเรียนบ้านแหลมโพธิ์ 120
10 8.33
8 6.67
4 3.33
3 2.50
2 1.67
93 77.50
27 22.50%
80  โรงเรียนบ้านบางเหียน 744
11 1.48
15 2.02
68 9.14
14 1.88
59 7.93
577 77.55
167 22.45%
81  โรงเรียนวัดไพรสณฑ์ 107
5 4.67
6 5.61
10 9.35
1 0.93
2 1.87
83 77.57
24 22.43%
82  โรงเรียนบ้านพรุดินนา 294
20 6.80
10 3.40
25 8.50
5 1.70
5 1.70
229 77.89
65 22.11%
83  โรงเรียนบ้านเขาตั้ง 148
6 4.05
14 9.46
7 4.73
5 3.38
0 0.00
116 78.38
32 21.62%
84  โรงเรียนบ้านไหนหนัง 176
5 2.84
5 2.84
11 6.25
10 5.68
7 3.98
138 78.41
38 21.59%
85  โรงเรียนบ้านเกาะจำ 141
7 4.96
3 2.13
11 7.80
3 2.13
6 4.26
111 78.72
30 21.28%
86  โรงเรียนบ้านแชงเปิง 66
1 1.52
4 6.06
9 13.64
0 0.00
0 0.00
52 78.79
14 21.21%
87  โรงเรียนบ้านศาลาพระม่วง 109
1 0.92
6 5.50
16 14.68
0 0.00
0 0.00
86 78.90
23 21.10%
88  โรงเรียนบ้านกอตง 81
1 1.23
6 7.41
8 9.88
2 2.47
0 0.00
64 79.01
17 20.99%
89  โรงเรียนบ้านบางคราม 213
11 5.16
13 6.10
17 7.98
2 0.94
1 0.47
169 79.34
44 20.66%
90  โรงเรียนบ้านทับไทร 92
6 6.52
3 3.26
8 8.70
2 2.17
0 0.00
73 79.35
19 20.65%
91  โรงเรียนบ้านควน 131
11 8.40
10 7.63
4 3.05
1 0.76
1 0.76
104 79.39
27 20.61%
92  โรงเรียนบ้านคลองไคร 301
18 5.98
17 5.65
24 7.97
3 1.00
0 0.00
239 79.40
62 20.60%
93  โรงเรียนวัดเขาต่อ 117
6 5.13
0 0.00
16 13.68
2 1.71
0 0.00
93 79.49
24 20.51%
94  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์2 465
18 3.87
27 5.81
30 6.45
20 4.30
0 0.00
370 79.57
95 20.43%
95  โรงเรียนบ้านหนองทะเล 188
10 5.32
10 5.32
8 4.26
10 5.32
0 0.00
150 79.79
38 20.21%
96  โรงเรียนบ้านห้วยลึก 308
22 7.14
0 0.00
39 12.66
1 0.32
0 0.00
246 79.87
62 20.13%
97  โรงเรียนบ้านโคกหาร 145
9 6.21
4 2.76
3 2.07
5 3.45
8 5.52
116 80.00
29 20.00%
98  โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา 182
9 4.95
1 0.55
25 13.74
1 0.55
0 0.00
146 80.22
36 19.78%
99  โรงเรียนบ้านคลองแห้ง 173
7 4.05
7 4.05
16 9.25
1 0.58
3 1.73
139 80.35
34 19.65%
100  โรงเรียนบ้านหนองจูด 185
2 1.08
4 2.16
30 16.22
0 0.00
0 0.00
149 80.54
36 19.46%
101  โรงเรียนบ้านอ่าวนาง 242
12 4.96
4 1.65
18 7.44
5 2.07
8 3.31
195 80.58
47 19.42%
102  โรงเรียนบ้านติงไหร 135
5 3.70
2 1.48
15 11.11
2 1.48
2 1.48
109 80.74
26 19.26%
103  โรงเรียนบ้านคลองยวน 122
6 4.92
7 5.74
6 4.92
4 3.28
0 0.00
99 81.15
23 18.85%
104  โรงเรียนบ้านนาทุ่งกลาง 235
9 3.83
9 3.83
25 10.64
1 0.43
0 0.00
191 81.28
44 18.72%
105  โรงเรียนทุ่งต้นปีก 154
9 5.84
2 1.30
9 5.84
0 0.00
8 5.19
126 81.82
28 18.18%
106  โรงเรียนทุ่งพะยอม 66
2 3.03
0 0.00
10 15.15
0 0.00
0 0.00
54 81.82
12 18.18%
107  โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ 264
6 2.27
10 3.79
26 9.85
5 1.89
1 0.38
216 81.82
48 18.18%
108  โรงเรียนบ้านท่ายาง 44
2 4.55
2 4.55
4 9.09
0 0.00
0 0.00
36 81.82
8 18.18%
109  โรงเรียนบ้านหนองหลุมพอ 182
6 3.30
9 4.95
17 9.34
1 0.55
0 0.00
149 81.87
33 18.13%
110  โรงเรียนบ้านห้วยปริศนา 50
3 6.00
0 0.00
3 6.00
0 0.00
3 6.00
41 82.00
9 18.00%
111  โรงเรียนบ้านเสม็ดจวน 154
7 4.55
16 10.39
2 1.30
2 1.30
0 0.00
127 82.47
27 17.53%
112  โรงเรียนบ้านช่องไม้ดำ 92
6 6.52
3 3.26
3 3.26
3 3.26
1 1.09
76 82.61
16 17.39%
113  โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 69
2 2.90
4 5.80
6 8.70
0 0.00
0 0.00
57 82.61
12 17.39%
114  โรงเรียนบ้านเกาะฮั่ง 52
2 3.85
1 1.92
0 0.00
6 11.54
0 0.00
43 82.69
9 17.31%
115  โรงเรียนบ้านนาปง 136
11 8.09
7 5.15
5 3.68
0 0.00
0 0.00
113 83.09
23 16.91%
116  โรงเรียนบ้านคลองหวายเล็ก 77
3 3.90
0 0.00
4 5.19
4 5.19
2 2.60
64 83.12
13 16.88%
117  โรงเรียนบ้านท่าประดู่ 149
5 3.36
5 3.36
14 9.40
0 0.00
1 0.67
124 83.22
25 16.78%
118  โรงเรียนบ้านคลองเขม้า 54
7 12.96
2 3.70
0 0.00
0 0.00
0 0.00
45 83.33
9 16.67%
119  โรงเรียนบ้านควนกลาง 138
3 2.17
4 2.90
16 11.59
0 0.00
0 0.00
115 83.33
23 16.67%
120  โรงเรียนบ้านบางขนุน 42
2 4.76
2 4.76
3 7.14
0 0.00
0 0.00
35 83.33
7 16.67%
121  โรงเรียนบ้านทับพล 37
1 2.70
2 5.41
1 2.70
2 5.41
0 0.00
31 83.78
6 16.22%
122  โรงเรียนบ้านทุ่งครก 327
8 2.45
6 1.83
33 10.09
6 1.83
0 0.00
274 83.79
53 16.21%
123  โรงเรียนบ้านนาออก 105
4 3.81
4 3.81
5 4.76
1 0.95
3 2.86
88 83.81
17 16.19%
124  โรงเรียนคลองท่อมมิตรภาพที่160 144
6 4.17
3 2.08
14 9.72
0 0.00
0 0.00
121 84.03
23 15.97%
125  โรงเรียนบ้านเขาพนม 76
0 0.00
4 5.26
3 3.95
5 6.58
0 0.00
64 84.21
12 15.79%
126  โรงเรียนคลองพน 582
35 6.01
17 2.92
36 6.19
3 0.52
0 0.00
491 84.36
91 15.64%
127  โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำเมา 97
6 6.19
4 4.12
4 4.12
1 1.03
0 0.00
82 84.54
15 15.46%
128  โรงเรียนบ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ 149
2 1.34
0 0.00
21 14.09
0 0.00
0 0.00
126 84.56
23 15.44%
129  โรงเรียนบ้านในยวน 65
3 4.62
1 1.54
5 7.69
1 1.54
0 0.00
55 84.62
10 15.38%
130  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 119
3 2.52
2 1.68
13 10.92
0 0.00
0 0.00
101 84.87
18 15.13%
131  โรงเรียนบ้านดินนา 149
3 2.01
8 5.37
11 7.38
0 0.00
0 0.00
127 85.23
22 14.77%
132  โรงเรียนบ้านพรุพี 82
0 0.00
0 0.00
12 14.63
0 0.00
0 0.00
70 85.37
12 14.63%
133  โรงเรียนบ้านคลองยา(เจริญราษฎร์สามัคคี) 55
5 9.09
1 1.82
2 3.64
0 0.00
0 0.00
47 85.45
8 14.55%
134  โรงเรียนบ้านคลองทราย ประชาอุทิศ 69
5 7.25
0 0.00
5 7.25
0 0.00
0 0.00
59 85.51
10 14.49%
135  โรงเรียนบ้านทุ่งสาคร 69
3 4.35
0 0.00
4 5.80
3 4.35
0 0.00
59 85.51
10 14.49%
136  โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1998
27 1.35
33 1.65
184 9.21
20 1.00
25 1.25
1709 85.54
289 14.46%
137  โรงเรียนบ้านเขาแก้ว 118
3 2.54
2 1.69
6 5.08
6 5.08
0 0.00
101 85.59
17 14.41%
138  โรงเรียนบ้านคลองโตนด 324
9 2.78
5 1.54
32 9.88
0 0.00
0 0.00
278 85.80
46 14.20%
139  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำแก้ว 170
7 4.12
9 5.29
3 1.76
1 0.59
4 2.35
146 85.88
24 14.12%
140  โรงเรียนบ้านเขาดิน 255
3 1.18
4 1.57
19 7.45
3 1.18
7 2.75
219 85.88
36 14.12%
141  โรงเรียนบ้านในช่องมิตรภาพที่ 123 64
2 3.13
2 3.13
4 6.25
1 1.56
0 0.00
55 85.94
9 14.06%
142  โรงเรียนบ้านเกาะปู 172
8 4.65
7 4.07
3 1.74
4 2.33
2 1.16
148 86.05
24 13.95%
143  โรงเรียนวัดพรุเตียว 130
4 3.08
5 3.85
4 3.08
2 1.54
3 2.31
112 86.15
18 13.85%
144  โรงเรียนบ้านแหลมตง 29
0 0.00
0 0.00
4 13.79
0 0.00
0 0.00
25 86.21
4 13.79%
145  โรงเรียนบ้านบางโสก 59
3 5.08
0 0.00
5 8.47
0 0.00
0 0.00
51 86.44
8 13.56%
146  โรงเรียนบ้านเกาะปอ 61
2 3.28
0 0.00
3 4.92
2 3.28
1 1.64
53 86.89
8 13.11%
147  โรงเรียนวัดห้วยโต้ 61
3 4.92
1 1.64
4 6.56
0 0.00
0 0.00
53 86.89
8 13.11%
148  โรงเรียนบ้านหลังโสด 96
6 6.25
0 0.00
0 0.00
5 5.21
1 1.04
84 87.50
12 12.50%
149  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว 200
7 3.50
7 3.50
5 2.50
5 2.50
1 0.50
175 87.50
25 12.50%
150  โรงเรียนบ้านถ้ำโกบ 441
13 2.95
10 2.27
15 3.40
10 2.27
7 1.59
386 87.53
55 12.47%
151  โรงเรียนบ้านดินแดงน้อย 65
5 7.69
1 1.54
2 3.08
0 0.00
0 0.00
57 87.69
8 12.31%
152  โรงเรียนบ้านคลองชะมวง 57
0 0.00
1 1.75
6 10.53
0 0.00
0 0.00
50 87.72
7 12.28%
153  โรงเรียนบ้านปากหยา 82
0 0.00
2 2.44
8 9.76
0 0.00
0 0.00
72 87.80
10 12.20%
154  โรงเรียนบ้านไสโป๊ะ 140
6 4.29
2 1.43
3 2.14
3 2.14
3 2.14
123 87.86
17 12.14%
155  โรงเรียนบ้านหินเพิงสาขาพรุใหญ่ 34
3 8.82
0 0.00
1 2.94
0 0.00
0 0.00
30 88.24
4 11.76%
156  โรงเรียนบ้านทุ่ง 52
2 3.85
1 1.92
2 3.85
0 0.00
1 1.92
46 88.46
6 11.54%
157  โรงเรียนบ้านทรายขาว 271
11 4.06
3 1.11
14 5.17
2 0.74
0 0.00
241 88.93
30 11.07%
158  โรงเรียนบ้านคลองพระยา 190
3 1.58
4 2.11
14 7.37
0 0.00
0 0.00
169 88.95
21 11.05%
159  โรงเรียนบ้านควนแดง 109
1 0.92
3 2.75
8 7.34
0 0.00
0 0.00
97 88.99
12 11.01%
160  โรงเรียนบ้านห้วยเสียด 849
7 0.82
11 1.30
72 8.48
3 0.35
0 0.00
756 89.05
93 10.95%
161  โรงเรียนบ้านดินแดง 114
1 0.88
1 0.88
9 7.89
1 0.88
0 0.00
102 89.47
12 10.53%
162  โรงเรียนบ้านนาพรุ 57
4 7.02
0 0.00
2 3.51
0 0.00
0 0.00
51 89.47
6 10.53%
163  โรงเรียนบ้านเจ๊ะหลี 152
4 2.63
4 2.63
5 3.29
3 1.97
0 0.00
136 89.47
16 10.53%
164  โรงเรียนบ้านย่านอุดม 181
6 3.31
0 0.00
10 5.52
3 1.66
0 0.00
162 89.50
19 10.50%
165  โรงเรียนวัดนทีมุขาราม 115
4 3.48
5 4.35
0 0.00
0 0.00
3 2.61
103 89.57
12 10.43%
166  โรงเรียนบ้านนาวง 135
8 5.93
0 0.00
4 2.96
1 0.74
1 0.74
121 89.63
14 10.37%
167  โรงเรียนบ้านคลองย่าหนัด 126
9 7.14
1 0.79
3 2.38
0 0.00
0 0.00
113 89.68
13 10.32%
168  โรงเรียนบ้านทุ่งเสม็ด 156
5 3.21
0 0.00
11 7.05
0 0.00
0 0.00
140 89.74
16 10.26%
169  โรงเรียนบ้านโคกยูง 138
6 4.35
0 0.00
8 5.80
0 0.00
0 0.00
124 89.86
14 10.14%
170  โรงเรียนบ้านโคกคา 188
4 2.13
9 4.79
6 3.19
0 0.00
0 0.00
169 89.89
19 10.11%
171  โรงเรียนบ้านถ้ำเสือ 82
1 1.22
1 1.22
6 7.32
0 0.00
0 0.00
74 90.24
8 9.76%
172  โรงเรียนชุมชนวัดนาเหนือ 63
2 3.17
0 0.00
2 3.17
0 0.00
2 3.17
57 90.48
6 9.52%
173  โรงเรียนบ้านปากหรา 107
3 2.80
2 1.87
4 3.74
1 0.93
0 0.00
97 90.65
10 9.35%
174  โรงเรียนบ้านเขาฝาก 267
5 1.87
6 2.25
5 1.87
6 2.25
2 0.75
243 91.01
24 8.99%
175  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑ 1017
7 0.69
5 0.49
49 4.82
12 1.18
18 1.77
926 91.05
91 8.95%
176  โรงเรียนบ้านหว่างคลอง 56
0 0.00
2 3.57
3 5.36
0 0.00
0 0.00
51 91.07
5 8.93%
177  โรงเรียนบ้านบางเตียว 83
1 1.20
2 2.41
3 3.61
1 1.20
0 0.00
76 91.57
7 8.43%
178  โรงเรียนบ้านเขาดินประชาพัฒน์ 168
6 3.57
2 1.19
2 1.19
2 1.19
2 1.19
154 91.67
14 8.33%
179  โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง 317
9 2.84
3 0.95
14 4.42
0 0.00
0 0.00
291 91.80
26 8.20%
180  โรงเรียนบ้านทุ่งสูง 61
0 0.00
1 1.64
4 6.56
0 0.00
0 0.00
56 91.80
5 8.20%
181  โรงเรียนวัดโพธิ์เรียง 263
2 0.76
9 3.42
6 2.28
2 0.76
2 0.76
242 92.02
21 7.98%
182  โรงเรียนบ้านควนใต้ 94
3 3.19
2 2.13
2 2.13
0 0.00
0 0.00
87 92.55
7 7.45%
183  โรงเรียนบ้านคลองหิน(อ่าวลึก) 381
6 1.57
3 0.79
11 2.89
4 1.05
4 1.05
353 92.65
28 7.35%
184  โรงเรียนบ้านกลางมิตรภาพที่44 260
2 0.77
2 0.77
9 3.46
2 0.77
4 1.54
241 92.69
19 7.31%
185  โรงเรียนบ้านลำทับ 1196
5 0.42
5 0.42
39 3.26
10 0.84
24 2.01
1113 93.06
83 6.94%
186  โรงเรียนบ้านคลองแรด(อ่าวลึก) 107
0 0.00
0 0.00
5 4.67
0 0.00
2 1.87
100 93.46
7 6.54%
187  โรงเรียนบ้านทุ่งประสาน 46
0 0.00
0 0.00
2 4.35
1 2.17
0 0.00
43 93.48
3 6.52%
188  โรงเรียนบ้านคลองกำ 240
3 1.25
4 1.67
4 1.67
1 0.42
0 0.00
228 95.00
12 5.00%
189  โรงเรียนบ้านคลองนิน 300
3 1.00
3 1.00
3 1.00
3 1.00
3 1.00
285 95.00
15 5.00%
190  โรงเรียนวัดสถิตโพธาราม 105
2 1.90
0 0.00
3 2.86
0 0.00
0 0.00
100 95.24
5 4.76%
191  โรงเรียนวัดภูมิบรรพต 130
2 1.54
1 0.77
3 2.31
0 0.00
0 0.00
124 95.38
6 4.62%
192  โรงเรียนบ้านปากคลอง 25
1 4.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
24 96.00
1 4.00%
193  โรงเรียนบ้านหลังสอด 151
0 0.00
0 0.00
6 3.97
0 0.00
0 0.00
145 96.03
6 3.97%
194  โรงเรียนบ้านบกเก้าห้อง 79
0 0.00
0 0.00
3 3.80
0 0.00
0 0.00
76 96.20
3 3.80%
195  โรงเรียนวัดบางโทง 59
0 0.00
1 1.69
1 1.69
0 0.00
0 0.00
57 96.61
2 3.39%
196  โรงเรียนบ้านพรุเตย 247
1 0.40
1 0.40
4 1.62
2 0.81
0 0.00
239 96.76
8 3.24%
197  โรงเรียนวัดบ้านนา 67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 2.99
65 97.01
2 2.99%
198  โรงเรียนบ้านบากัน 229
0 0.00
0 0.00
1 0.44
1 0.44
0 0.00
227 99.13
2 0.87%
199  โรงเรียนบ้านเกาะไทร 128
0 0.00
0 0.00
1 0.78
0 0.00
0 0.00
127 99.22
1 0.78%
200  โรงเรียนบ้านคลองประสงค์ 51
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
51 100.00
0 0.00%
201  โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 97
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
97 100.00
0 0.00%
202  โรงเรียนบ้านห้วยสารสาขาบ้านช่องฉันทนา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
203  โรงเรียนบ้านโคกยอ 36
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
36 100.00
0 0.00%
204  โรงเรียนวัดช่องแบก 8
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  36,633 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,725 4.71
เตี้ย  1,423 3.88
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,956 8.07
ผอมและเตี้ย  874 2.39
อ้วนและเตี้ย  859 2.34
ไม่มีภาวะโภชนาการ  28,796 78.61
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 7,837 คน


21.39%


Powered By www.thaieducation.net