ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.กระบี่
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

จำนวนโรงเรียน 210 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 211 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.48
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านคลองหิน(อ่าวลึก) 52
9 17.31
6 11.54
23 44.23
4 7.69
10 19.23
0 0.00
52 100.00%
2  โรงเรียนสหกรณ์นิคมอ่าวลึก3 1
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 100.00
0 0.00
1 100.00%
3  โรงเรียนสหกรณ์ประชาอุทิศ 2
0 0.00
0 0.00
2 100.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 100.00%
4  โรงเรียนสหกรณ์นิคมอ่าวลึก2 208
44 21.15
39 18.75
32 15.38
41 19.71
32 15.38
20 9.62
188 90.38%
5  โรงเรียนบ้านควนโอ 92
18 19.57
24 26.09
14 15.22
15 16.30
12 13.04
9 9.78
83 90.22%
6  โรงเรียนบ้านนาพรุ 63
4 6.35
20 31.75
14 22.22
7 11.11
10 15.87
8 12.70
55 87.30%
7  โรงเรียนบ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ สาขาบ้านควนเขียว 77
16 20.78
0 0.00
16 20.78
15 19.48
10 12.99
20 25.97
57 74.03%
8  โรงเรียนชุมชนวัดหาดถั่ว 272
45 16.54
29 10.66
45 16.54
20 7.35
45 16.54
88 32.35
184 67.65%
9  โรงเรียนวิทยาประชาคม 127
15 11.81
15 11.81
35 27.56
10 7.87
0 0.00
52 40.94
75 59.06%
10  โรงเรียนบ้านน้ำจาน 134
4 2.99
13 9.70
16 11.94
17 12.69
29 21.64
55 41.04
79 58.96%
11  โรงเรียนบ้านทับไทร 98
13 13.27
14 14.29
18 18.37
7 7.14
2 2.04
44 44.90
54 55.10%
12  โรงเรียนบ้านทุ่งคา 117
7 5.98
11 9.40
17 14.53
11 9.40
18 15.38
53 45.30
64 54.70%
13  โรงเรียนบ้านควนต่อ 178
6 3.37
13 7.30
23 12.92
19 10.67
36 20.22
81 45.51
97 54.49%
14  โรงเรียนอ่าวลึก 630
78 12.38
56 8.89
116 18.41
33 5.24
42 6.67
305 48.41
325 51.59%
15  โรงเรียนวัดห้วยโต้ 65
29 44.62
0 0.00
4 6.15
0 0.00
0 0.00
32 49.23
33 50.77%
16  โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย 42
5 11.90
3 7.14
11 26.19
1 2.38
0 0.00
22 52.38
20 47.62%
17  โรงเรียนบ้านทับปริก 235
88 37.45
0 0.00
23 9.79
0 0.00
0 0.00
124 52.77
111 47.23%
18  โรงเรียนบ้านนางรอง 83
6 7.23
6 7.23
10 12.05
6 7.23
10 12.05
45 54.22
38 45.78%
19  โรงเรียนบ้านเขาพนม 86
12 13.95
12 13.95
8 9.30
7 8.14
0 0.00
47 54.65
39 45.35%
20  โรงเรียนบ้านสะพานพน 66
6 9.09
5 7.58
3 4.55
7 10.61
8 12.12
37 56.06
29 43.94%
21  โรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน 449
14 3.12
16 3.56
75 16.70
30 6.68
61 13.59
253 56.35
196 43.65%
22  โรงเรียนบ้านนาเทา 30
0 0.00
5 16.67
7 23.33
1 3.33
0 0.00
17 56.67
13 43.33%
23  โรงเรียนพระราชทานบ้านเกาะพีพี 142
15 10.56
17 11.97
14 9.86
9 6.34
6 4.23
81 57.04
61 42.96%
24  โรงเรียนบ้านห้วยสารสาขาบ้านช่องฉันทนา 42
6 14.29
4 9.52
7 16.67
1 2.38
0 0.00
24 57.14
18 42.86%
25  โรงเรียนบ้านควนใต้ 95
5 5.26
6 6.32
7 7.37
11 11.58
11 11.58
55 57.89
40 42.11%
26  โรงเรียนบ้านบ่อมะม่วง 287
24 8.36
53 18.47
42 14.63
0 0.00
0 0.00
168 58.54
119 41.46%
27  โรงเรียนวัดโคกยาง 64
4 6.25
5 7.81
5 7.81
11 17.19
1 1.56
38 59.38
26 40.63%
28  โรงเรียนบ้านคลองหมาก 110
7 6.36
8 7.27
9 8.18
11 10.00
9 8.18
66 60.00
44 40.00%
29  โรงเรียนบ้านนานอก 182
13 7.14
15 8.24
15 8.24
16 8.79
11 6.04
112 61.54
70 38.46%
30  โรงเรียนบ้านคลองแรด(คลองท่อม) 158
25 15.82
10 6.33
19 12.03
3 1.90
3 1.90
98 62.03
60 37.97%
31  โรงเรียนบ้านหินเพิง 184
22 11.96
3 1.63
11 5.98
25 13.59
8 4.35
115 62.50
69 37.50%
32  โรงเรียนบ้านคลองแห้ง 178
16 8.99
21 11.80
10 5.62
10 5.62
9 5.06
112 62.92
66 37.08%
33  โรงเรียนอนุบาลคลองท่อม 832
37 4.45
22 2.64
107 12.86
59 7.09
72 8.65
535 64.30
297 35.70%
34  โรงเรียนบ้านเขาล่อม 57
3 5.26
4 7.02
5 8.77
3 5.26
5 8.77
37 64.91
20 35.09%
35  โรงเรียนบ้านช่องไม้ดำ 89
9 10.11
10 11.24
3 3.37
5 5.62
4 4.49
58 65.17
31 34.83%
36  โรงเรียนบ้านหนองจิก 138
13 9.42
8 5.80
10 7.25
12 8.70
5 3.62
90 65.22
48 34.78%
37  โรงเรียนบ้านหนองหลุมพอ 178
9 5.06
10 5.62
18 10.11
14 7.87
10 5.62
117 65.73
61 34.27%
38  โรงเรียนชุมชนวัดนาเหนือ 50
1 2.00
4 8.00
3 6.00
4 8.00
5 10.00
33 66.00
17 34.00%
39  โรงเรียนบ้านหนองกก 121
16 13.22
8 6.61
3 2.48
7 5.79
7 5.79
80 66.12
41 33.88%
40  โรงเรียนบ้านห้วยลึก 308
24 7.79
13 4.22
50 16.23
9 2.92
8 2.60
204 66.23
104 33.77%
41  โรงเรียนบ้านมะม่วงเอน 270
36 13.33
13 4.81
29 10.74
6 2.22
7 2.59
179 66.30
91 33.70%
42  โรงเรียนบ้านเกาะกลาง 272
20 7.35
19 6.99
18 6.62
18 6.62
16 5.88
181 66.54
91 33.46%
43  โรงเรียนบ้านทุ่งหยีเพ็ง 183
23 12.57
19 10.38
13 7.10
6 3.28
0 0.00
122 66.67
61 33.33%
44  โรงเรียนวัดไพรสณฑ์ 109
2 1.83
12 11.01
9 8.26
2 1.83
11 10.09
73 66.97
36 33.03%
45  โรงเรียนคลองพน 601
46 7.65
20 3.33
74 12.31
30 4.99
28 4.66
403 67.05
198 32.95%
46  โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 98
6 6.12
13 13.27
12 12.24
1 1.02
0 0.00
66 67.35
32 32.65%
47  โรงเรียนบ้านไหนหนัง 174
3 1.72
8 4.60
13 7.47
11 6.32
21 12.07
118 67.82
56 32.18%
48  โรงเรียนบ้านเสม็ดจวน 162
16 9.88
17 10.49
16 9.88
2 1.23
0 0.00
111 68.52
51 31.48%
49  โรงเรียนบ้านโคกยูง 148
8 5.41
6 4.05
11 7.43
12 8.11
9 6.08
102 68.92
46 31.08%
50  โรงเรียนบ้านเขาสามหน่วย 23
0 0.00
3 13.04
3 13.04
1 4.35
0 0.00
16 69.57
7 30.43%
51  โรงเรียนบ้านเขาเทียมป่า 89
7 7.87
10 11.24
3 3.37
4 4.49
3 3.37
62 69.66
27 30.34%
52  โรงเรียนบ้านอ่าวลึกน้อย 208
5 2.40
18 8.65
11 5.29
13 6.25
16 7.69
145 69.71
63 30.29%
53  โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1992
82 4.12
36 1.81
303 15.21
61 3.06
114 5.72
1396 70.08
596 29.92%
54  โรงเรียนบ้านดินแดงน้อย 67
5 7.46
7 10.45
5 7.46
2 2.99
1 1.49
47 70.15
20 29.85%
55  โรงเรียนบ้านหินลูกช้าง 124
8 6.45
7 5.65
14 11.29
3 2.42
5 4.03
87 70.16
37 29.84%
56  โรงเรียนบ้านบางหอย 133
7 5.26
16 12.03
11 8.27
5 3.76
0 0.00
94 70.68
39 29.32%
57  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑ 1056
28 2.65
26 2.46
125 11.84
54 5.11
75 7.10
748 70.83
308 29.17%
58  โรงเรียนบ้านคลองยาง 127
10 7.87
10 7.87
14 11.02
2 1.57
1 0.79
90 70.87
37 29.13%
59  โรงเรียนอุตรกิจ 830
66 7.95
61 7.35
110 13.25
0 0.00
3 0.36
590 71.08
240 28.92%
60  โรงเรียนบ้านคลองรั้ว 52
5 9.62
4 7.69
4 7.69
1 1.92
1 1.92
37 71.15
15 28.85%
61  โรงเรียนบ้านคลองเขม้า 52
11 21.15
4 7.69
0 0.00
0 0.00
0 0.00
37 71.15
15 28.85%
62  โรงเรียนบ้านห้วยสาร 156
17 10.90
11 7.05
16 10.26
1 0.64
0 0.00
111 71.15
45 28.85%
63  โรงเรียนบ้านหาดยาว 49
4 8.16
4 8.16
3 6.12
1 2.04
2 4.08
35 71.43
14 28.57%
64  โรงเรียนบ้านบางเหรียง 176
5 2.84
8 4.55
25 14.20
4 2.27
8 4.55
126 71.59
50 28.41%
65  โรงเรียนบ้านน้ำร้อน 145
17 11.72
6 4.14
18 12.41
0 0.00
0 0.00
104 71.72
41 28.28%
66  โรงเรียนบ้านนาออก 103
8 7.77
4 3.88
3 2.91
0 0.00
14 13.59
74 71.84
29 28.16%
67  โรงเรียนบ้านพระแอะ 500
23 4.60
21 4.20
42 8.40
30 6.00
24 4.80
360 72.00
140 28.00%
68  โรงเรียนบ้านทุ่งครก 323
8 2.48
11 3.41
44 13.62
11 3.41
15 4.64
234 72.45
89 27.55%
69  โรงเรียนบ้านนาวง 138
4 2.90
6 4.35
10 7.25
10 7.25
8 5.80
100 72.46
38 27.54%
70  โรงเรียนบ้านอ่าวนาง 246
17 6.91
6 2.44
28 11.38
5 2.03
11 4.47
179 72.76
67 27.24%
71  โรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือ 401
32 7.98
32 7.98
16 3.99
26 6.48
3 0.75
292 72.82
109 27.18%
72  โรงเรียนบ้านเกาะฮั่ง 56
4 7.14
4 7.14
1 1.79
5 8.93
1 1.79
41 73.21
15 26.79%
73  โรงเรียนบ้านทรายขาว 271
9 3.32
10 3.69
36 13.28
17 6.27
0 0.00
199 73.43
72 26.57%
74  โรงเรียนบ้านพรุดินนา 304
27 8.88
11 3.62
31 10.20
6 1.97
5 1.64
224 73.68
80 26.32%
75  โรงเรียนบ้านคลองปิ้ง 130
6 4.62
5 3.85
17 13.08
3 2.31
3 2.31
96 73.85
34 26.15%
76  โรงเรียนบ้านควน 130
15 11.54
9 6.92
7 5.38
3 2.31
0 0.00
96 73.85
34 26.15%
77  โรงเรียนวัดเขาต่อ 123
5 4.07
7 5.69
11 8.94
4 3.25
5 4.07
91 73.98
32 26.02%
78  โรงเรียนบ้านบางคราม 205
19 9.27
12 5.85
19 9.27
3 1.46
0 0.00
152 74.15
53 25.85%
79  โรงเรียนบ้านบางโสก 59
5 8.47
6 10.17
2 3.39
0 0.00
2 3.39
44 74.58
15 25.42%
80  โรงเรียนบ้านควนม่วง 394
14 3.55
11 2.79
48 12.18
0 0.00
27 6.85
294 74.62
100 25.38%
81  โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ 266
5 1.88
29 10.90
33 12.41
0 0.00
0 0.00
199 74.81
67 25.19%
82  โรงเรียนบ้านเกาะจำ 148
10 6.76
5 3.38
15 10.14
3 2.03
4 2.70
111 75.00
37 25.00%
83  โรงเรียนบ้านแหลมกรวด 109
11 10.09
5 4.59
11 10.09
0 0.00
0 0.00
82 75.23
27 24.77%
84  โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 69
2 2.90
3 4.35
6 8.70
2 2.90
4 5.80
52 75.36
17 24.64%
85  โรงเรียนบ้านคลองพวนประทีปบำรุง 171
10 5.85
12 7.02
20 11.70
0 0.00
0 0.00
129 75.44
42 24.56%
86  โรงเรียนบ้านไร่ใหญ่ 155
17 10.97
5 3.23
16 10.32
0 0.00
0 0.00
117 75.48
38 24.52%
87  โรงเรียนบ้านกอตง 86
3 3.49
4 4.65
12 13.95
2 2.33
0 0.00
65 75.58
21 24.42%
88  โรงเรียนบ้านควนนกหว้า 33
3 9.09
1 3.03
4 12.12
0 0.00
0 0.00
25 75.76
8 24.24%
89  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา53(บ้านคลองขนาน) 206
15 7.28
11 5.34
20 9.71
3 1.46
0 0.00
157 76.21
49 23.79%
90  โรงเรียนบ้านเกาะศรีบอยา 110
6 5.45
5 4.55
13 11.82
2 1.82
0 0.00
84 76.36
26 23.64%
91  โรงเรียนบ้านคลองไคร 313
13 4.15
23 7.35
37 11.82
0 0.00
0 0.00
240 76.68
73 23.32%
92  โรงเรียนวัดธรรมาวุธสรณาราม 155
6 3.87
10 6.45
12 7.74
0 0.00
8 5.16
119 76.77
36 23.23%
93  โรงเรียนบ้านเขาทอง 108
5 4.63
5 4.63
4 3.70
6 5.56
5 4.63
83 76.85
25 23.15%
94  โรงเรียนบ้านเขาคราม(ศรีจันทร์อุทิศ) 65
7 10.77
0 0.00
8 12.31
0 0.00
0 0.00
50 76.92
15 23.08%
95  โรงเรียนบ้านแหลมสัก 148
25 16.89
0 0.00
9 6.08
0 0.00
0 0.00
114 77.03
34 22.97%
96  โรงเรียนบ้านติงไหร 132
6 4.55
6 4.55
8 6.06
6 4.55
4 3.03
102 77.27
30 22.73%
97  โรงเรียนวัดเกาะลันตา 269
11 4.09
9 3.35
29 10.78
3 1.12
9 3.35
208 77.32
61 22.68%
98  โรงเรียนบ้านคลองเตาะ 80
11 13.75
0 0.00
4 5.00
0 0.00
3 3.75
62 77.50
18 22.50%
99  โรงเรียนบ้านท่านุ่น 68
2 2.94
4 5.88
9 13.24
0 0.00
0 0.00
53 77.94
15 22.06%
100  โรงเรียนบ้านบางเจริญ 123
0 0.00
7 5.69
17 13.82
0 0.00
3 2.44
96 78.05
27 21.95%
101  โรงเรียนวัดบางเหลียว 64
2 3.13
2 3.13
10 15.63
0 0.00
0 0.00
50 78.13
14 21.88%
102  โรงเรียนบ้านถ้ำโกบ 475
25 5.26
21 4.42
20 4.21
18 3.79
19 4.00
372 78.32
103 21.68%
103  โรงเรียนบ้านเกาะไทร(เหนือคลอง) 60
4 6.67
0 0.00
9 15.00
0 0.00
0 0.00
47 78.33
13 21.67%
104  โรงเรียนบ้านบางเหียน 774
17 2.20
21 2.71
47 6.07
14 1.81
66 8.53
609 78.68
165 21.32%
105  โรงเรียนชุมชนบ้านเขากลม 366
18 4.92
8 2.19
25 6.83
10 2.73
17 4.64
288 78.69
78 21.31%
106  โรงเรียนบ้านหลังโสด 94
6 6.38
0 0.00
9 9.57
5 5.32
0 0.00
74 78.72
20 21.28%
107  โรงเรียนบ้านแชงเปิง 66
1 1.52
4 6.06
9 13.64
0 0.00
0 0.00
52 78.79
14 21.21%
108  โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา 184
13 7.07
1 0.54
24 13.04
1 0.54
0 0.00
145 78.80
39 21.20%
109  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์2 469
21 4.48
28 5.97
29 6.18
21 4.48
0 0.00
370 78.89
99 21.11%
110  โรงเรียนบ้านแหลมโพธิ์ 114
11 9.65
7 6.14
3 2.63
2 1.75
1 0.88
90 78.95
24 21.05%
111  โรงเรียนบ้านนาทุ่งกลาง 238
7 2.94
8 3.36
35 14.71
0 0.00
0 0.00
188 78.99
50 21.01%
112  โรงเรียนบ้านห้วยปริศนา 53
6 11.32
0 0.00
2 3.77
0 0.00
3 5.66
42 79.25
11 20.75%
113  โรงเรียนบ้านโคกหาร 161
8 4.97
4 2.48
11 6.83
7 4.35
3 1.86
128 79.50
33 20.50%
114  โรงเรียนบ้านทุ่งวิทยพัฒน์ 206
11 5.34
9 4.37
15 7.28
7 3.40
0 0.00
164 79.61
42 20.39%
115  โรงเรียนบ้านเหนือ 64
4 6.25
3 4.69
5 7.81
0 0.00
1 1.56
51 79.69
13 20.31%
116  โรงเรียนบ้านเขาแก้ว 120
7 5.83
5 4.17
8 6.67
2 1.67
2 1.67
96 80.00
24 20.00%
117  โรงเรียนบ้านในยวน 65
5 7.69
1 1.54
7 10.77
0 0.00
0 0.00
52 80.00
13 20.00%
118  โรงเรียนบ้านคลองท่อมเหนือ 81
2 2.47
5 6.17
2 2.47
3 3.70
4 4.94
65 80.25
16 19.75%
119  โรงเรียนทุ่งต้นปีก 156
12 7.69
6 3.85
7 4.49
1 0.64
4 2.56
126 80.77
30 19.23%
120  โรงเรียนบ้านบางขนุน 42
2 4.76
3 7.14
3 7.14
0 0.00
0 0.00
34 80.95
8 19.05%
121  โรงเรียนบ้านร่าปู 179
13 7.26
8 4.47
8 4.47
3 1.68
2 1.12
145 81.01
34 18.99%
122  โรงเรียนบ้านทับพล 37
2 5.41
2 5.41
1 2.70
2 5.41
0 0.00
30 81.08
7 18.92%
123  โรงเรียนบ้านท่าประดู่ 147
3 2.04
5 3.40
10 6.80
9 6.12
0 0.00
120 81.63
27 18.37%
124  โรงเรียนวัดนทีมุขาราม 115
5 4.35
8 6.96
0 0.00
0 0.00
8 6.96
94 81.74
21 18.26%
125  โรงเรียนบ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ 154
1 0.65
0 0.00
27 17.53
0 0.00
0 0.00
126 81.82
28 18.18%
126  โรงเรียนบ้านควนกลาง 133
5 3.76
6 4.51
13 9.77
0 0.00
0 0.00
109 81.95
24 18.05%
127  โรงเรียนบ้านเกาะปู 171
9 5.26
9 5.26
4 2.34
5 2.92
3 1.75
141 82.46
30 17.54%
128  โรงเรียนบ้านทุ่งเสม็ด 155
6 3.87
9 5.81
9 5.81
3 1.94
0 0.00
128 82.58
27 17.42%
129  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 115
3 2.61
1 0.87
15 13.04
1 0.87
0 0.00
95 82.61
20 17.39%
130  โรงเรียนบ้านทุ่งปรือ 346
7 2.02
17 4.91
36 10.40
0 0.00
0 0.00
286 82.66
60 17.34%
131  โรงเรียนบ้านดินนา 150
3 2.00
10 6.67
13 8.67
0 0.00
0 0.00
124 82.67
26 17.33%
132  โรงเรียนบ้านศรีพระยาราษฎร์บำรุง 81
4 4.94
3 3.70
4 4.94
2 2.47
1 1.23
67 82.72
14 17.28%
133  โรงเรียนบ้านเกาะปอ 58
2 3.45
0 0.00
4 6.90
3 5.17
1 1.72
48 82.76
10 17.24%
134  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว 198
6 3.03
12 6.06
16 8.08
0 0.00
0 0.00
164 82.83
34 17.17%
135  โรงเรียนทุ่งพะยอม 70
0 0.00
0 0.00
10 14.29
2 2.86
0 0.00
58 82.86
12 17.14%
136  โรงเรียนคลองท่อมมิตรภาพที่160 146
9 6.16
4 2.74
11 7.53
1 0.68
0 0.00
121 82.88
25 17.12%
137  โรงเรียนบ้านห้วยพลูหนัง 166
6 3.61
5 3.01
15 9.04
2 1.20
0 0.00
138 83.13
28 16.87%
138  โรงเรียนบ้านเขาดิน 261
9 3.45
6 2.30
18 6.90
5 1.92
6 2.30
217 83.14
44 16.86%
139  โรงเรียนบ้านท่ายาง 48
3 6.25
1 2.08
2 4.17
0 0.00
2 4.17
40 83.33
8 16.67%
140  โรงเรียนบ้านปากคลอง 24
4 16.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
20 83.33
4 16.67%
141  โรงเรียนบ้านลิกี 144
6 4.17
9 6.25
8 5.56
1 0.69
0 0.00
120 83.33
24 16.67%
142  โรงเรียนบ้านถ้ำเสือ 85
1 1.18
3 3.53
7 8.24
1 1.18
2 2.35
71 83.53
14 16.47%
143  โรงเรียนบ้านคลองม่วง 197
12 6.09
5 2.54
15 7.61
0 0.00
0 0.00
165 83.76
32 16.24%
144  โรงเรียนบ้านคลองย่าหนัด 126
3 2.38
2 1.59
5 3.97
5 3.97
5 3.97
106 84.13
20 15.87%
145  โรงเรียนบ้านหนองจูด 186
1 0.54
7 3.76
21 11.29
0 0.00
0 0.00
157 84.41
29 15.59%
146  โรงเรียนบ้านคลองชะมวง 58
0 0.00
1 1.72
8 13.79
0 0.00
0 0.00
49 84.48
9 15.52%
147  โรงเรียนบ้านโละใหญ่ 144
5 3.47
6 4.17
9 6.25
2 1.39
0 0.00
122 84.72
22 15.28%
148  โรงเรียนบ้านโคกคา 193
0 0.00
8 4.15
21 10.88
0 0.00
0 0.00
164 84.97
29 15.03%
149  โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง 316
13 4.11
8 2.53
25 7.91
1 0.32
0 0.00
269 85.13
47 14.87%
150  โรงเรียนบ้านคลองแรด(อ่าวลึก) 101
8 7.92
0 0.00
7 6.93
0 0.00
0 0.00
86 85.15
15 14.85%
151  โรงเรียนบ้านพรุพี 81
0 0.00
0 0.00
12 14.81
0 0.00
0 0.00
69 85.19
12 14.81%
152  โรงเรียนบ้านควนแดง 103
3 2.91
3 2.91
8 7.77
1 0.97
0 0.00
88 85.44
15 14.56%
153  โรงเรียนบ้านเขาฝาก 268
7 2.61
10 3.73
8 2.99
6 2.24
7 2.61
230 85.82
38 14.18%
154  โรงเรียนบ้านคลองหิน(เกาะลันตา) 157
6 3.82
4 2.55
3 1.91
4 2.55
5 3.18
135 85.99
22 14.01%
155  โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำ 65
3 4.62
2 3.08
3 4.62
1 1.54
0 0.00
56 86.15
9 13.85%
156  โรงเรียนบ้านเขาดินประชาพัฒน์ 169
3 1.78
6 3.55
5 2.96
5 2.96
4 2.37
146 86.39
23 13.61%
157  โรงเรียนบ้านคลองโตนด 331
16 4.83
0 0.00
29 8.76
0 0.00
0 0.00
286 86.40
45 13.60%
158  โรงเรียนบ้านคลองยา(เจริญราษฎร์สามัคคี) 52
2 3.85
2 3.85
3 5.77
0 0.00
0 0.00
45 86.54
7 13.46%
159  โรงเรียนบ้านบกเก้าห้อง 83
2 2.41
2 2.41
7 8.43
0 0.00
0 0.00
72 86.75
11 13.25%
160  โรงเรียนบ้านบกห้อง 84
3 3.57
0 0.00
7 8.33
1 1.19
0 0.00
73 86.90
11 13.10%
161  โรงเรียนบ้านทุ่งประสาน 46
0 0.00
2 4.35
2 4.35
2 4.35
0 0.00
40 86.96
6 13.04%
162  โรงเรียนบ้านควนเกาะจันทร์ 154
5 3.25
1 0.65
8 5.19
5 3.25
1 0.65
134 87.01
20 12.99%
163  โรงเรียนบ้านสังกาอู้ 54
1 1.85
0 0.00
6 11.11
0 0.00
0 0.00
47 87.04
7 12.96%
164  โรงเรียนวัดสถิตโพธาราม 103
0 0.00
1 0.97
12 11.65
0 0.00
0 0.00
90 87.38
13 12.62%
165  โรงเรียนวัดพรุเตียว 127
7 5.51
3 2.36
3 2.36
2 1.57
1 0.79
111 87.40
16 12.60%
166  โรงเรียนบ้านไสโป๊ะ 136
6 4.41
2 1.47
3 2.21
3 2.21
3 2.21
119 87.50
17 12.50%
167  โรงเรียนบ้านห้วยเสียด 859
20 2.33
14 1.63
70 8.15
1 0.12
0 0.00
754 87.78
105 12.22%
168  โรงเรียนบ้านย่านอุดม 140
6 4.29
0 0.00
8 5.71
3 2.14
0 0.00
123 87.86
17 12.14%
169  โรงเรียนบ้านศาลาพระม่วง 108
4 3.70
0 0.00
9 8.33
0 0.00
0 0.00
95 87.96
13 12.04%
170  โรงเรียนบ้านทุ่งสาคร 67
5 7.46
1 1.49
1 1.49
1 1.49
0 0.00
59 88.06
8 11.94%
171  โรงเรียนบ้านดินแดง 126
1 0.79
1 0.79
12 9.52
1 0.79
0 0.00
111 88.10
15 11.90%
172  โรงเรียนบ้านหนองทะเล 188
11 5.85
1 0.53
5 2.66
1 0.53
4 2.13
166 88.30
22 11.70%
173  โรงเรียนบ้านนาปง 138
5 3.62
5 3.62
6 4.35
0 0.00
0 0.00
122 88.41
16 11.59%
174  โรงเรียนบ้านทุ่ง 52
2 3.85
1 1.92
2 3.85
0 0.00
1 1.92
46 88.46
6 11.54%
175  โรงเรียนบ้านท่ามะพร้าว 142
0 0.00
0 0.00
7 4.93
9 6.34
0 0.00
126 88.73
16 11.27%
176  โรงเรียนบ้านบางเตียว 82
1 1.22
2 2.44
6 7.32
0 0.00
0 0.00
73 89.02
9 10.98%
177  โรงเรียนบ้านร่าหมาด 195
13 6.67
2 1.03
6 3.08
0 0.00
0 0.00
174 89.23
21 10.77%
178  โรงเรียนบ้านแหลมตง 28
2 7.14
0 0.00
1 3.57
0 0.00
0 0.00
25 89.29
3 10.71%
179  โรงเรียนบ้านหินเพิงสาขาพรุใหญ่ 38
3 7.89
0 0.00
0 0.00
1 2.63
0 0.00
34 89.47
4 10.53%
180  โรงเรียนวัดบ้านนา 76
2 2.63
0 0.00
2 2.63
2 2.63
2 2.63
68 89.47
8 10.53%
181  โรงเรียนบ้านปากหยา 77
0 0.00
1 1.30
6 7.79
1 1.30
0 0.00
69 89.61
8 10.39%
182  โรงเรียนบ้านคลองหวายเล็ก 78
1 1.28
2 2.56
3 3.85
2 2.56
0 0.00
70 89.74
8 10.26%
183  โรงเรียนบ้านคลองประสงค์ 49
4 8.16
0 0.00
1 2.04
0 0.00
0 0.00
44 89.80
5 10.20%
184  โรงเรียนบ้านเขาตั้ง 149
5 3.36
2 1.34
4 2.68
2 1.34
2 1.34
134 89.93
15 10.07%
185  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำแก้ว 177
2 1.13
8 4.52
4 2.26
3 1.69
0 0.00
160 90.40
17 9.60%
186  โรงเรียนบ้านทุ่งสูง 63
1 1.59
0 0.00
5 7.94
0 0.00
0 0.00
57 90.48
6 9.52%
187  โรงเรียนวัดภูมิบรรพต 130
5 3.85
1 0.77
5 3.85
1 0.77
0 0.00
118 90.77
12 9.23%
188  โรงเรียนบ้านหว่างคลอง 55
0 0.00
2 3.64
3 5.45
0 0.00
0 0.00
50 90.91
5 9.09%
189  โรงเรียนบ้านคลองทราย ประชาอุทิศ 68
3 4.41
0 0.00
3 4.41
0 0.00
0 0.00
62 91.18
6 8.82%
190  โรงเรียนบ้านโคกยอ 34
0 0.00
0 0.00
3 8.82
0 0.00
0 0.00
31 91.18
3 8.82%
191  โรงเรียนบ้านคลองนิน 304
5 1.64
5 1.64
12 3.95
3 0.99
1 0.33
278 91.45
26 8.55%
192  โรงเรียนบ้านปากหรา 108
3 2.78
2 1.85
4 3.70
0 0.00
0 0.00
99 91.67
9 8.33%
193  โรงเรียนบ้านเจ๊ะหลี 145
2 1.38
2 1.38
6 4.14
2 1.38
0 0.00
133 91.72
12 8.28%
194  โรงเรียนบ้านกลางมิตรภาพที่44 257
6 2.33
9 3.50
6 2.33
0 0.00
0 0.00
236 91.83
21 8.17%
195  โรงเรียนบ้านคลองพระยา 147
5 3.40
1 0.68
6 4.08
0 0.00
0 0.00
135 91.84
12 8.16%
196  โรงเรียนบ้านพรุเตย 247
8 3.24
5 2.02
7 2.83
0 0.00
0 0.00
227 91.90
20 8.10%
197  โรงเรียนวัดโพธิ์เรียง 262
1 0.38
10 3.82
6 2.29
2 0.76
2 0.76
241 91.98
21 8.02%
198  โรงเรียนบ้านคลองยวน 114
1 0.88
1 0.88
7 6.14
0 0.00
0 0.00
105 92.11
9 7.89%
199  โรงเรียนบ้านคลองกำ 241
5 2.07
4 1.66
5 2.07
5 2.07
0 0.00
222 92.12
19 7.88%
200  โรงเรียนบ้านเกาะไทร 128
3 2.34
0 0.00
4 3.13
2 1.56
0 0.00
119 92.97
9 7.03%
201  โรงเรียนบ้านคลองปัญญา 77
0 0.00
0 0.00
5 6.49
0 0.00
0 0.00
72 93.51
5 6.49%
202  โรงเรียนบ้านลำทับ 1173
3 0.26
4 0.34
38 3.24
7 0.60
23 1.96
1098 93.61
75 6.39%
203  โรงเรียนบ้านห้วยยูง 39
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 5.13
37 94.87
2 5.13%
204  โรงเรียนบ้านในช่องมิตรภาพที่ 123 62
3 4.84
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
59 95.16
3 4.84%
205  โรงเรียนบ้านหลังสอด 148
0 0.00
0 0.00
6 4.05
0 0.00
0 0.00
142 95.95
6 4.05%
206  โรงเรียนวัดบางโทง 62
0 0.00
0 0.00
1 1.61
0 0.00
0 0.00
61 98.39
1 1.61%
207  โรงเรียนบ้านบากัน 229
0 0.00
0 0.00
1 0.44
1 0.44
1 0.44
226 98.69
3 1.31%
208  โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำเมา 96
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
96 100.00
0 0.00%
209  โรงเรียนบ้านเขางาม 80
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
80 100.00
0 0.00%
210  โรงเรียนวัดช่องแบก 10
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
10 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  37,032 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,005 5.41
เตี้ย  1,580 4.27
เริ่มอ้วน=>อ้วน  3,339 9.02
ผอมและเตี้ย  1,070 2.89
อ้วนและเตี้ย  1,188 3.21
ไม่มีภาวะโภชนาการ  27,850 75.21
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 9,182 คน


24.79%


Powered By www.thaieducation.net