ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.กระบี่
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

จำนวนโรงเรียน 210 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 211 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.48
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านคลองหิน(อ่าวลึก) 50
9 18.00
6 12.00
22 44.00
4 8.00
9 18.00
0 0.00
50 100.00%
2  โรงเรียนสหกรณ์ประชาอุทิศ 4
1 25.00
0 0.00
3 75.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 100.00%
3  โรงเรียนสหกรณ์นิคมอ่าวลึก3 2
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 50.00
1 50.00
0 0.00
2 100.00%
4  โรงเรียนสหกรณ์นิคมอ่าวลึก2 208
44 21.15
39 18.75
32 15.38
41 19.71
32 15.38
20 9.62
188 90.38%
5  โรงเรียนบ้านควนโอ 92
18 19.57
24 26.09
14 15.22
15 16.30
12 13.04
9 9.78
83 90.22%
6  โรงเรียนบ้านนาพรุ 59
3 5.08
17 28.81
13 22.03
7 11.86
12 20.34
7 11.86
52 88.14%
7  โรงเรียนบ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ สาขาบ้านควนเขียว 77
17 22.08
0 0.00
18 23.38
16 20.78
10 12.99
16 20.78
61 79.22%
8  โรงเรียนบ้านช่องไม้ดำ 92
13 14.13
22 23.91
12 13.04
15 16.30
7 7.61
23 25.00
69 75.00%
9  โรงเรียนชุมชนวัดหาดถั่ว 272
45 16.54
29 10.66
45 16.54
20 7.35
45 16.54
88 32.35
184 67.65%
10  โรงเรียนวิทยาประชาคม 128
17 13.28
15 11.72
35 27.34
11 8.59
0 0.00
50 39.06
78 60.94%
11  โรงเรียนบ้านคลองรั้ว 51
7 13.73
9 17.65
5 9.80
5 9.80
3 5.88
22 43.14
29 56.86%
12  โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย 40
2 5.00
4 10.00
13 32.50
1 2.50
2 5.00
18 45.00
22 55.00%
13  โรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน 453
23 5.08
32 7.06
90 19.87
39 8.61
57 12.58
212 46.80
241 53.20%
14  โรงเรียนบ้านควนต่อ 179
5 2.79
16 8.94
20 11.17
17 9.50
36 20.11
85 47.49
94 52.51%
15  โรงเรียนอ่าวลึก 630
78 12.38
56 8.89
116 18.41
35 5.56
43 6.83
302 47.94
328 52.06%
16  โรงเรียนบ้านนางรอง 89
6 6.74
9 10.11
11 12.36
9 10.11
11 12.36
43 48.31
46 51.69%
17  โรงเรียนบ้านน้ำจาน 134
6 4.48
3 2.24
17 12.69
22 16.42
19 14.18
67 50.00
67 50.00%
18  โรงเรียนบ้านคลองแรด(คลองท่อม) 158
34 21.52
12 7.59
23 14.56
3 1.90
6 3.80
80 50.63
78 49.37%
19  โรงเรียนบ้านห้วยสารสาขาบ้านช่องฉันทนา 42
8 19.05
4 9.52
7 16.67
1 2.38
0 0.00
22 52.38
20 47.62%
20  โรงเรียนบ้านดินแดงน้อย 67
8 11.94
10 14.93
7 10.45
5 7.46
1 1.49
36 53.73
31 46.27%
21  โรงเรียนวัดห้วยโต้ 65
27 41.54
0 0.00
3 4.62
0 0.00
0 0.00
35 53.85
30 46.15%
22  โรงเรียนวัดธรรมาวุธสรณาราม 155
9 5.81
11 7.10
18 11.61
24 15.48
8 5.16
85 54.84
70 45.16%
23  โรงเรียนบ้านทับปริก 235
85 36.17
0 0.00
20 8.51
0 0.00
0 0.00
130 55.32
105 44.68%
24  โรงเรียนวัดโคกยาง 65
6 9.23
5 7.69
6 9.23
11 16.92
1 1.54
36 55.38
29 44.62%
25  โรงเรียนบ้านสะพานพน 66
6 9.09
5 7.58
3 4.55
7 10.61
8 12.12
37 56.06
29 43.94%
26  โรงเรียนบ้านเขาพนม 89
12 13.48
12 13.48
8 8.99
7 7.87
0 0.00
50 56.18
39 43.82%
27  โรงเรียนบ้านเขาเทียมป่า 89
10 11.24
11 12.36
5 5.62
8 8.99
5 5.62
50 56.18
39 43.82%
28  โรงเรียนบ้านนาเทา 30
0 0.00
5 16.67
7 23.33
1 3.33
0 0.00
17 56.67
13 43.33%
29  โรงเรียนบ้านบ่อมะม่วง 287
32 11.15
60 20.91
32 11.15
0 0.00
0 0.00
163 56.79
124 43.21%
30  โรงเรียนบ้านคลองหมาก 110
8 7.27
8 7.27
11 10.00
11 10.00
9 8.18
63 57.27
47 42.73%
31  โรงเรียนบ้านทุ่งคา 118
6 5.08
10 8.47
14 11.86
10 8.47
10 8.47
68 57.63
50 42.37%
32  โรงเรียนบ้านห้วยลึก 308
26 8.44
17 5.52
64 20.78
11 3.57
11 3.57
179 58.12
129 41.88%
33  โรงเรียนบ้านทับไทร 97
8 8.25
9 9.28
19 19.59
3 3.09
1 1.03
57 58.76
40 41.24%
34  โรงเรียนบ้านไหนหนัง 176
8 4.55
10 5.68
13 7.39
18 10.23
23 13.07
104 59.09
72 40.91%
35  โรงเรียนวัดไพรสณฑ์ 113
7 6.19
13 11.50
12 10.62
4 3.54
10 8.85
67 59.29
46 40.71%
36  โรงเรียนบ้านนานอก 185
14 7.57
15 8.11
16 8.65
18 9.73
12 6.49
110 59.46
75 40.54%
37  โรงเรียนบ้านหนองหลุมพอ 178
9 5.06
11 6.18
23 12.92
16 8.99
13 7.30
106 59.55
72 40.45%
38  โรงเรียนบ้านเขาแก้ว 120
10 8.33
12 10.00
14 11.67
8 6.67
4 3.33
72 60.00
48 40.00%
39  โรงเรียนบ้านแหลมกรวด 112
18 16.07
8 7.14
17 15.18
0 0.00
1 0.89
68 60.71
44 39.29%
40  โรงเรียนบ้านถ้ำโกบ 475
40 8.42
38 8.00
35 7.37
37 7.79
35 7.37
290 61.05
185 38.95%
41  โรงเรียนบ้านมะม่วงเอน 270
43 15.93
15 5.56
34 12.59
6 2.22
7 2.59
165 61.11
105 38.89%
42  โรงเรียนบ้านควนใต้ 94
9 9.57
5 5.32
2 2.13
13 13.83
7 7.45
58 61.70
36 38.30%
43  โรงเรียนบ้านคลองแห้ง 175
16 9.14
21 12.00
10 5.71
10 5.71
9 5.14
109 62.29
66 37.71%
44  โรงเรียนบ้านหนองจิก 138
15 10.87
8 5.80
11 7.97
13 9.42
5 3.62
86 62.32
52 37.68%
45  โรงเรียนบ้านท่ายาง 48
5 10.42
5 10.42
5 10.42
1 2.08
2 4.17
30 62.50
18 37.50%
46  โรงเรียนบ้านหนองกก 121
17 14.05
9 7.44
3 2.48
9 7.44
7 5.79
76 62.81
45 37.19%
47  โรงเรียนบ้านทุ่งหยีเพ็ง 183
27 14.75
20 10.93
14 7.65
7 3.83
0 0.00
115 62.84
68 37.16%
48  โรงเรียนบ้านทุ่งครก 329
7 2.13
17 5.17
53 16.11
24 7.29
21 6.38
207 62.92
122 37.08%
49  โรงเรียนบ้านบางคราม 203
26 12.81
22 10.84
22 10.84
4 1.97
0 0.00
129 63.55
74 36.45%
50  โรงเรียนอนุบาลคลองท่อม 834
49 5.88
19 2.28
100 11.99
68 8.15
67 8.03
531 63.67
303 36.33%
51  โรงเรียนบ้านแชงเปิง 69
4 5.80
8 11.59
11 15.94
1 1.45
1 1.45
44 63.77
25 36.23%
52  โรงเรียนบ้านเหนือ 64
4 6.25
9 14.06
5 7.81
4 6.25
1 1.56
41 64.06
23 35.94%
53  โรงเรียนบ้านพรุดินนา 304
32 10.53
21 6.91
35 11.51
10 3.29
11 3.62
195 64.14
109 35.86%
54  โรงเรียนบ้านเกาะกลาง 269
20 7.43
19 7.06
19 7.06
21 7.81
16 5.95
174 64.68
95 35.32%
55  โรงเรียนบ้านอ่าวนาง 230
21 9.13
8 3.48
31 13.48
7 3.04
14 6.09
149 64.78
81 35.22%
56  โรงเรียนบ้านนาออก 103
11 10.68
7 6.80
4 3.88
0 0.00
14 13.59
67 65.05
36 34.95%
57  โรงเรียนบ้านเขาสามหน่วย 23
1 4.35
3 13.04
3 13.04
1 4.35
0 0.00
15 65.22
8 34.78%
58  โรงเรียนบ้านอ่าวลึกน้อย 208
6 2.88
19 9.13
10 4.81
16 7.69
19 9.13
138 66.35
70 33.65%
59  โรงเรียนบ้านห้วยสาร 156
20 12.82
11 7.05
19 12.18
2 1.28
0 0.00
104 66.67
52 33.33%
60  โรงเรียนพระราชทานบ้านเกาะพีพี 135
8 5.93
10 7.41
14 10.37
8 5.93
5 3.70
90 66.67
45 33.33%
61  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑ 1056
35 3.31
33 3.13
130 12.31
68 6.44
86 8.14
704 66.67
352 33.33%
62  โรงเรียนบ้านคลองปิ้ง 130
12 9.23
9 6.92
16 12.31
5 3.85
1 0.77
87 66.92
43 33.08%
63  โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 98
6 6.12
13 13.27
12 12.24
1 1.02
0 0.00
66 67.35
32 32.65%
64  โรงเรียนวัดเขาต่อ 120
7 5.83
8 6.67
13 10.83
6 5.00
5 4.17
81 67.50
39 32.50%
65  โรงเรียนบ้านทรายขาว 272
12 4.41
9 3.31
28 10.29
13 4.78
26 9.56
184 67.65
88 32.35%
66  โรงเรียนบ้านหินเพิง 184
19 10.33
3 1.63
8 4.35
22 11.96
6 3.26
126 68.48
58 31.52%
67  โรงเรียนบ้านหินลูกช้าง 124
15 12.10
5 4.03
10 8.06
7 5.65
2 1.61
85 68.55
39 31.45%
68  โรงเรียนบ้านเสม็ดจวน 154
18 11.69
13 8.44
15 9.74
2 1.30
0 0.00
106 68.83
48 31.17%
69  โรงเรียนบ้านทุ่งสาคร 74
11 14.86
3 4.05
6 8.11
3 4.05
0 0.00
51 68.92
23 31.08%
70  โรงเรียนบ้านโคกยูง 148
8 5.41
6 4.05
11 7.43
12 8.11
9 6.08
102 68.92
46 31.08%
71  โรงเรียนบ้านน้ำร้อน 145
19 13.10
8 5.52
18 12.41
0 0.00
0 0.00
100 68.97
45 31.03%
72  โรงเรียนบ้านคลองยาง 126
11 8.73
10 7.94
14 11.11
2 1.59
1 0.79
88 69.84
38 30.16%
73  โรงเรียนคลองพน 601
34 5.66
16 2.66
82 13.64
31 5.16
16 2.66
422 70.22
179 29.78%
74  โรงเรียนอุตรกิจ 816
66 8.09
61 7.48
108 13.24
0 0.00
3 0.37
578 70.83
238 29.17%
75  โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1995
78 3.91
18 0.90
302 15.14
55 2.76
126 6.32
1416 70.98
579 29.02%
76  โรงเรียนบ้านคลองเขม้า 52
11 21.15
4 7.69
0 0.00
0 0.00
0 0.00
37 71.15
15 28.85%
77  โรงเรียนบ้านควน 126
16 12.70
10 7.94
7 5.56
3 2.38
0 0.00
90 71.43
36 28.57%
78  โรงเรียนบ้านเกาะฮั่ง 56
4 7.14
5 8.93
1 1.79
5 8.93
1 1.79
40 71.43
16 28.57%
79  โรงเรียนบ้านแหลมสัก 151
30 19.87
2 1.32
11 7.28
0 0.00
0 0.00
108 71.52
43 28.48%
80  โรงเรียนบ้านบางเหรียง 176
5 2.84
8 4.55
25 14.20
4 2.27
8 4.55
126 71.59
50 28.41%
81  โรงเรียนบ้านพระแอะ 507
27 5.33
24 4.73
39 7.69
29 5.72
25 4.93
363 71.60
144 28.40%
82  โรงเรียนวัดบางเหลียว 64
5 7.81
2 3.13
10 15.63
1 1.56
0 0.00
46 71.88
18 28.13%
83  โรงเรียนบ้านแหลมโพธิ์ 114
14 12.28
8 7.02
4 3.51
5 4.39
1 0.88
82 71.93
32 28.07%
84  โรงเรียนบ้านติงไหร 132
14 10.61
5 3.79
9 6.82
5 3.79
4 3.03
95 71.97
37 28.03%
85  โรงเรียนบ้านควนม่วง 391
23 5.88
12 3.07
33 8.44
20 5.12
21 5.37
282 72.12
109 27.88%
86  โรงเรียนทุ่งต้นปีก 156
14 8.97
9 5.77
9 5.77
2 1.28
9 5.77
113 72.44
43 27.56%
87  โรงเรียนบ้านนาปง 138
13 9.42
9 6.52
11 7.97
5 3.62
0 0.00
100 72.46
38 27.54%
88  โรงเรียนบ้านนาวง 138
4 2.90
6 4.35
10 7.25
10 7.25
8 5.80
100 72.46
38 27.54%
89  โรงเรียนคลองท่อมมิตรภาพที่160 147
16 10.88
11 7.48
13 8.84
0 0.00
0 0.00
107 72.79
40 27.21%
90  โรงเรียนบ้านศรีพระยาราษฎร์บำรุง 81
4 4.94
2 2.47
7 8.64
4 4.94
5 6.17
59 72.84
22 27.16%
91  โรงเรียนวัดเกาะลันตา 269
15 5.58
10 3.72
32 11.90
2 0.74
14 5.20
196 72.86
73 27.14%
92  โรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือ 407
32 7.86
32 7.86
16 3.93
26 6.39
3 0.74
298 73.22
109 26.78%
93  โรงเรียนบ้านบางโสก 57
5 8.77
6 10.53
2 3.51
0 0.00
2 3.51
42 73.68
15 26.32%
94  โรงเรียนบ้านโคกหาร 161
11 6.83
6 3.73
13 8.07
8 4.97
4 2.48
119 73.91
42 26.09%
95  โรงเรียนบ้านหาดยาว 47
2 4.26
5 10.64
3 6.38
1 2.13
1 2.13
35 74.47
12 25.53%
96  โรงเรียนบ้านคลองพวนประทีปบำรุง 171
10 5.85
12 7.02
21 12.28
0 0.00
0 0.00
128 74.85
43 25.15%
97  โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 69
2 2.90
3 4.35
6 8.70
2 2.90
4 5.80
52 75.36
17 24.64%
98  โรงเรียนบ้านหลังโสด 94
7 7.45
0 0.00
10 10.64
6 6.38
0 0.00
71 75.53
23 24.47%
99  โรงเรียนบ้านควนกลาง 135
3 2.22
14 10.37
15 11.11
1 0.74
0 0.00
102 75.56
33 24.44%
100  โรงเรียนบ้านคลองหิน(เกาะลันตา) 157
14 8.92
8 5.10
7 4.46
4 2.55
5 3.18
119 75.80
38 24.20%
101  โรงเรียนบ้านไร่ใหญ่ 153
8 5.23
14 9.15
14 9.15
1 0.65
0 0.00
116 75.82
37 24.18%
102  โรงเรียนบ้านคลองชะมวง 58
1 1.72
4 6.90
8 13.79
1 1.72
0 0.00
44 75.86
14 24.14%
103  โรงเรียนบ้านเกาะจำ 154
10 6.49
5 3.25
15 9.74
3 1.95
4 2.60
117 75.97
37 24.03%
104  โรงเรียนบ้านท่านุ่น 63
1 1.59
3 4.76
11 17.46
0 0.00
0 0.00
48 76.19
15 23.81%
105  โรงเรียนบ้านเกาะศรีบอยา 110
6 5.45
5 4.55
13 11.82
2 1.82
0 0.00
84 76.36
26 23.64%
106  โรงเรียนบ้านควนนกหว้า 34
3 8.82
1 2.94
4 11.76
0 0.00
0 0.00
26 76.47
8 23.53%
107  โรงเรียนวัดนทีมุขาราม 115
0 0.00
3 2.61
2 1.74
6 5.22
16 13.91
88 76.52
27 23.48%
108  โรงเรียนบ้านคลองท่อมเหนือ 81
3 3.70
6 7.41
2 2.47
3 3.70
5 6.17
62 76.54
19 23.46%
109  โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา 167
13 7.78
1 0.60
24 14.37
1 0.60
0 0.00
128 76.65
39 23.35%
110  โรงเรียนบ้านคลองเตาะ 78
11 14.10
0 0.00
4 5.13
0 0.00
3 3.85
60 76.92
18 23.08%
111  โรงเรียนบ้านเขาคราม(ศรีจันทร์อุทิศ) 65
7 10.77
0 0.00
8 12.31
0 0.00
0 0.00
50 76.92
15 23.08%
112  โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ 266
0 0.00
26 9.77
35 13.16
0 0.00
0 0.00
205 77.07
61 22.93%
113  โรงเรียนชุมชนบ้านเขากลม 358
20 5.59
10 2.79
25 6.98
10 2.79
17 4.75
276 77.09
82 22.91%
114  โรงเรียนบ้านห้วยปริศนา 53
8 15.09
0 0.00
1 1.89
0 0.00
3 5.66
41 77.36
12 22.64%
115  โรงเรียนบ้านแหลมตง 31
2 6.45
3 9.68
2 6.45
0 0.00
0 0.00
24 77.42
7 22.58%
116  โรงเรียนบ้านเขาดิน 261
12 4.60
7 2.68
22 8.43
7 2.68
10 3.83
203 77.78
58 22.22%
117  โรงเรียนบ้านคลองพระยา 150
10 6.67
6 4.00
17 11.33
0 0.00
0 0.00
117 78.00
33 22.00%
118  โรงเรียนบ้านทุ่งวิทยพัฒน์ 205
12 5.85
9 4.39
16 7.80
8 3.90
0 0.00
160 78.05
45 21.95%
119  โรงเรียนบ้านนาทุ่งกลาง 242
9 3.72
11 4.55
31 12.81
1 0.41
1 0.41
189 78.10
53 21.90%
120  โรงเรียนบ้านเกาะไทร(เหนือคลอง) 64
3 4.69
0 0.00
4 6.25
5 7.81
2 3.13
50 78.13
14 21.88%
121  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา53(บ้านคลองขนาน) 208
11 5.29
20 9.62
13 6.25
1 0.48
0 0.00
163 78.37
45 21.63%
122  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์2 469
22 4.69
28 5.97
29 6.18
22 4.69
0 0.00
368 78.46
101 21.54%
123  โรงเรียนบ้านเขาล่อม 75
3 4.00
3 4.00
10 13.33
0 0.00
0 0.00
59 78.67
16 21.33%
124  โรงเรียนบ้านในยวน 66
5 7.58
1 1.52
8 12.12
0 0.00
0 0.00
52 78.79
14 21.21%
125  โรงเรียนบ้านทุ่ง 53
2 3.77
0 0.00
7 13.21
1 1.89
1 1.89
42 79.25
11 20.75%
126  โรงเรียนบ้านดินนา 150
4 2.67
11 7.33
16 10.67
0 0.00
0 0.00
119 79.33
31 20.67%
127  โรงเรียนบ้านบางเหียน 747
11 1.47
16 2.14
58 7.76
21 2.81
48 6.43
593 79.38
154 20.62%
128  โรงเรียนบ้านคลองยา(เจริญราษฎร์สามัคคี) 49
5 10.20
1 2.04
2 4.08
1 2.04
1 2.04
39 79.59
10 20.41%
129  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว 195
8 4.10
13 6.67
17 8.72
1 0.51
0 0.00
156 80.00
39 20.00%
130  โรงเรียนบ้านร่าปู 179
13 7.26
8 4.47
8 4.47
4 2.23
2 1.12
144 80.45
35 19.55%
131  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 113
4 3.54
4 3.54
13 11.50
1 0.88
0 0.00
91 80.53
22 19.47%
132  โรงเรียนบ้านหนองทะเล 185
16 8.65
2 1.08
9 4.86
2 1.08
7 3.78
149 80.54
36 19.46%
133  โรงเรียนบ้านคลองม่วง 202
19 9.41
5 2.48
15 7.43
0 0.00
0 0.00
163 80.69
39 19.31%
134  โรงเรียนวัดบ้านนา 79
3 3.80
3 3.80
3 3.80
3 3.80
3 3.80
64 81.01
15 18.99%
135  โรงเรียนบ้านทับพล 37
2 5.41
2 5.41
1 2.70
2 5.41
0 0.00
30 81.08
7 18.92%
136  โรงเรียนบ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ 154
1 0.65
0 0.00
28 18.18
0 0.00
0 0.00
125 81.17
29 18.83%
137  โรงเรียนบ้านทุ่งเสม็ด 154
6 3.90
10 6.49
10 6.49
3 1.95
0 0.00
125 81.17
29 18.83%
138  โรงเรียนบ้านถ้ำเสือ 85
2 2.35
3 3.53
8 9.41
1 1.18
2 2.35
69 81.18
16 18.82%
139  โรงเรียนบ้านห้วยพลูหนัง 165
4 2.42
6 3.64
19 11.52
2 1.21
0 0.00
134 81.21
31 18.79%
140  โรงเรียนบ้านเกาะปอ 59
2 3.39
0 0.00
5 8.47
3 5.08
1 1.69
48 81.36
11 18.64%
141  โรงเรียนบ้านท่าประดู่ 147
3 2.04
5 3.40
10 6.80
9 6.12
0 0.00
120 81.63
27 18.37%
142  โรงเรียนวัดพรุเตียว 127
8 6.30
4 3.15
5 3.94
4 3.15
2 1.57
104 81.89
23 18.11%
143  โรงเรียนบ้านห้วยยูง 34
2 5.88
2 5.88
0 0.00
0 0.00
2 5.88
28 82.35
6 17.65%
144  โรงเรียนบ้านเกาะปู 170
10 5.88
9 5.29
2 1.18
6 3.53
3 1.76
140 82.35
30 17.65%
145  โรงเรียนทุ่งพะยอม 70
0 0.00
0 0.00
10 14.29
2 2.86
0 0.00
58 82.86
12 17.14%
146  โรงเรียนบ้านห้วยเสียด 860
37 4.30
24 2.79
81 9.42
2 0.23
1 0.12
715 83.14
145 16.86%
147  โรงเรียนบ้านลิกี 143
6 4.20
9 6.29
8 5.59
1 0.70
0 0.00
119 83.22
24 16.78%
148  โรงเรียนบ้านบางขนุน 42
1 2.38
3 7.14
3 7.14
0 0.00
0 0.00
35 83.33
7 16.67%
149  โรงเรียนบ้านปากคลอง 24
3 12.50
1 4.17
0 0.00
0 0.00
0 0.00
20 83.33
4 16.67%
150  โรงเรียนบ้านโละใหญ่ 144
5 3.47
7 4.86
10 6.94
2 1.39
0 0.00
120 83.33
24 16.67%
151  โรงเรียนบ้านเขาฝาก 272
8 2.94
11 4.04
10 3.68
12 4.41
4 1.47
227 83.46
45 16.54%
152  โรงเรียนบ้านทุ่งปรือ 341
8 2.35
12 3.52
35 10.26
0 0.00
1 0.29
285 83.58
56 16.42%
153  โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง 320
16 5.00
9 2.81
26 8.13
1 0.31
0 0.00
268 83.75
52 16.25%
154  โรงเรียนบ้านบางเตียว 80
3 3.75
3 3.75
6 7.50
1 1.25
0 0.00
67 83.75
13 16.25%
155  โรงเรียนบ้านหนองจูด 193
0 0.00
10 5.18
21 10.88
0 0.00
0 0.00
162 83.94
31 16.06%
156  โรงเรียนบ้านเขาทอง 108
4 3.70
3 2.78
4 3.70
1 0.93
5 4.63
91 84.26
17 15.74%
157  โรงเรียนบ้านคลองแรด(อ่าวลึก) 110
8 7.27
0 0.00
9 8.18
0 0.00
0 0.00
93 84.55
17 15.45%
158  โรงเรียนบ้านพรุพี 81
0 0.00
0 0.00
12 14.81
0 0.00
0 0.00
69 85.19
12 14.81%
159  โรงเรียนบ้านสังกาอู้ 54
1 1.85
1 1.85
6 11.11
0 0.00
0 0.00
46 85.19
8 14.81%
160  โรงเรียนบ้านคลองย่าหนัด 126
1 0.79
2 1.59
6 4.76
3 2.38
6 4.76
108 85.71
18 14.29%
161  โรงเรียนบ้านเขาดินประชาพัฒน์ 169
4 2.37
6 3.55
5 2.96
5 2.96
4 2.37
145 85.80
24 14.20%
162  โรงเรียนบ้านบกห้อง 78
3 3.85
0 0.00
7 8.97
1 1.28
0 0.00
67 85.90
11 14.10%
163  โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำ 65
3 4.62
2 3.08
3 4.62
1 1.54
0 0.00
56 86.15
9 13.85%
164  โรงเรียนบ้านดินแดง 126
1 0.79
1 0.79
12 9.52
2 1.59
1 0.79
109 86.51
17 13.49%
165  โรงเรียนบ้านควนแดง 99
2 2.02
4 4.04
6 6.06
1 1.01
0 0.00
86 86.87
13 13.13%
166  โรงเรียนบ้านบกเก้าห้อง 84
3 3.57
0 0.00
8 9.52
0 0.00
0 0.00
73 86.90
11 13.10%
167  โรงเรียนบ้านทุ่งประสาน 46
0 0.00
2 4.35
2 4.35
2 4.35
0 0.00
40 86.96
6 13.04%
168  โรงเรียนบ้านศาลาพระม่วง 110
5 4.55
0 0.00
9 8.18
0 0.00
0 0.00
96 87.27
14 12.73%
169  โรงเรียนวัดสถิตโพธาราม 103
0 0.00
1 0.97
12 11.65
0 0.00
0 0.00
90 87.38
13 12.62%
170  โรงเรียนบ้านควนเกาะจันทร์ 154
5 3.25
1 0.65
8 5.19
4 2.60
1 0.65
135 87.66
19 12.34%
171  โรงเรียนบ้านคลองประสงค์ 49
5 10.20
0 0.00
1 2.04
0 0.00
0 0.00
43 87.76
6 12.24%
172  โรงเรียนบ้านย่านอุดม 140
6 4.29
0 0.00
8 5.71
3 2.14
0 0.00
123 87.86
17 12.14%
173  โรงเรียนบ้านเขาตั้ง 145
5 3.45
2 1.38
6 4.14
2 1.38
2 1.38
128 88.28
17 11.72%
174  โรงเรียนบ้านท่ามะพร้าว 142
0 0.00
0 0.00
7 4.93
9 6.34
0 0.00
126 88.73
16 11.27%
175  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำแก้ว 178
3 1.69
9 5.06
5 2.81
3 1.69
0 0.00
158 88.76
20 11.24%
176  โรงเรียนบ้านคลองไคร 312
13 4.17
7 2.24
15 4.81
0 0.00
0 0.00
277 88.78
35 11.22%
177  โรงเรียนบ้านกลางมิตรภาพที่44 260
10 3.85
9 3.46
10 3.85
0 0.00
0 0.00
231 88.85
29 11.15%
178  โรงเรียนบ้านโคกคา 199
5 2.51
4 2.01
13 6.53
0 0.00
0 0.00
177 88.94
22 11.06%
179  โรงเรียนบ้านพรุเตย 247
11 4.45
7 2.83
9 3.64
0 0.00
0 0.00
220 89.07
27 10.93%
180  โรงเรียนบ้านไสโป๊ะ 129
6 4.65
2 1.55
2 1.55
2 1.55
2 1.55
115 89.15
14 10.85%
181  โรงเรียนวัดภูมิบรรพต 129
6 4.65
1 0.78
5 3.88
2 1.55
0 0.00
115 89.15
14 10.85%
182  โรงเรียนบ้านคลองกำ 241
7 2.90
4 1.66
9 3.73
6 2.49
0 0.00
215 89.21
26 10.79%
183  โรงเรียนบ้านร่าหมาด 195
13 6.67
2 1.03
6 3.08
0 0.00
0 0.00
174 89.23
21 10.77%
184  โรงเรียนบ้านหว่างคลอง 56
0 0.00
3 5.36
3 5.36
0 0.00
0 0.00
50 89.29
6 10.71%
185  โรงเรียนบ้านคลองทราย ประชาอุทิศ 66
3 4.55
0 0.00
4 6.06
0 0.00
0 0.00
59 89.39
7 10.61%
186  โรงเรียนบ้านหินเพิงสาขาพรุใหญ่ 38
3 7.89
0 0.00
0 0.00
1 2.63
0 0.00
34 89.47
4 10.53%
187  โรงเรียนบ้านคลองหวายเล็ก 78
1 1.28
2 2.56
3 3.85
2 2.56
0 0.00
70 89.74
8 10.26%
188  โรงเรียนบ้านปากหยา 80
0 0.00
1 1.25
6 7.50
1 1.25
0 0.00
72 90.00
8 10.00%
189  โรงเรียนวัดโพธิ์เรียง 272
1 0.37
13 4.78
7 2.57
3 1.10
2 0.74
246 90.44
26 9.56%
190  โรงเรียนบ้านทุ่งสูง 63
1 1.59
0 0.00
5 7.94
0 0.00
0 0.00
57 90.48
6 9.52%
191  โรงเรียนบ้านโคกยอ 34
0 0.00
0 0.00
3 8.82
0 0.00
0 0.00
31 91.18
3 8.82%
192  โรงเรียนบ้านคลองนิน 303
5 1.65
5 1.65
12 3.96
3 0.99
1 0.33
277 91.42
26 8.58%
193  โรงเรียนบ้านคลองยวน 114
0 0.00
1 0.88
8 7.02
0 0.00
0 0.00
105 92.11
9 7.89%
194  โรงเรียนบ้านลำทับ 1173
8 0.68
4 0.34
40 3.41
12 1.02
24 2.05
1085 92.50
88 7.50%
195  โรงเรียนบ้านเจ๊ะหลี 147
2 1.36
4 2.72
4 2.72
1 0.68
0 0.00
136 92.52
11 7.48%
196  โรงเรียนบ้านเกาะไทร 128
4 3.13
0 0.00
3 2.34
2 1.56
0 0.00
119 92.97
9 7.03%
197  โรงเรียนบ้านบางหอย 134
4 2.99
5 3.73
0 0.00
0 0.00
0 0.00
125 93.28
9 6.72%
198  โรงเรียนบ้านคลองปัญญา 77
0 0.00
0 0.00
5 6.49
0 0.00
0 0.00
72 93.51
5 6.49%
199  โรงเรียนบ้านปากหรา 106
1 0.94
3 2.83
2 1.89
0 0.00
0 0.00
100 94.34
6 5.66%
200  โรงเรียนบ้านในช่องมิตรภาพที่ 123 62
3 4.84
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
59 95.16
3 4.84%
201  โรงเรียนบ้านบากัน 229
2 0.87
2 0.87
3 1.31
2 0.87
2 0.87
218 95.20
11 4.80%
202  โรงเรียนบ้านหลังสอด 148
0 0.00
0 0.00
6 4.05
0 0.00
0 0.00
142 95.95
6 4.05%
203  โรงเรียนวัดบางโทง 65
0 0.00
0 0.00
1 1.54
0 0.00
0 0.00
64 98.46
1 1.54%
204  โรงเรียนชุมชนวัดนาเหนือ 61
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
61 100.00
0 0.00%
205  โรงเรียนบ้านกอตง 85
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
85 100.00
0 0.00%
206  โรงเรียนบ้านคลองโตนด 331
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
331 100.00
0 0.00%
207  โรงเรียนบ้านบางเจริญ 123
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
123 100.00
0 0.00%
208  โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำเมา 96
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
96 100.00
0 0.00%
209  โรงเรียนบ้านเขางาม 80
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
80 100.00
0 0.00%
210  โรงเรียนวัดช่องแบก 10
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
10 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  37,032 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,238 6.04
เตี้ย  1,723 4.65
เริ่มอ้วน=>อ้วน  3,419 9.23
ผอมและเตี้ย  1,286 3.47
อ้วนและเตี้ย  1,248 3.37
ไม่มีภาวะโภชนาการ  27,118 73.23
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 9,914 คน


26.77%


Powered By www.thaieducation.net