ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.พิษณุโลก เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563

จำนวนโรงเรียน 163 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 163 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านมะต้อง 41
16 39.02
6 14.63
9 21.95
0 0.00
10 24.39
0 0.00
41 100.00%
2  โรงเรียนบ้านห้วยกอกพัฒนา 16
9 56.25
0 0.00
1 6.25
0 0.00
0 0.00
6 37.50
10 62.50%
3  โรงเรียนนครไทยวิทยาคม 741
38 5.13
28 3.78
177 23.89
20 2.70
181 24.43
297 40.08
444 59.92%
4  โรงเรียนบ้านห้วยตีนตั่ง 147
2 1.36
13 8.84
30 20.41
10 6.80
23 15.65
69 46.94
78 53.06%
5  โรงเรียนวัดบ่อภาค 114
19 16.67
9 7.89
13 11.40
16 14.04
1 0.88
56 49.12
58 50.88%
6  โรงเรียนบ้านแก่งทุ่ง 77
9 11.69
5 6.49
18 23.38
3 3.90
1 1.30
41 53.25
36 46.75%
7  โรงเรียนบ้านหนองลาน 63
3 4.76
4 6.35
12 19.05
1 1.59
9 14.29
34 53.97
29 46.03%
8  โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม (พิศาลประชาสรรค์) 199
20 10.05
16 8.04
19 9.55
16 8.04
19 9.55
109 54.77
90 45.23%
9  โรงเรียนศรีภิรมย์พิทยา 117
12 10.26
0 0.00
19 16.24
13 11.11
8 6.84
65 55.56
52 44.44%
10  โรงเรียนบ้านขุนน้ำคับ 117
6 5.13
13 11.11
0 0.00
19 16.24
13 11.11
66 56.41
51 43.59%
11  โรงเรียนวัดสะพานหิน(วงศ์วานประชาสรรค์) 113
11 9.73
2 1.77
18 15.93
1 0.88
17 15.04
64 56.64
49 43.36%
12  โรงเรียนบ้านป่าซ่าน 112
24 21.43
3 2.68
18 16.07
3 2.68
0 0.00
64 57.14
48 42.86%
13  โรงเรียนบ้านหนองหิน 351
45 12.82
26 7.41
37 10.54
17 4.84
25 7.12
201 57.26
150 42.74%
14  โรงเรียนบ้านน้ำหักศึกษา 91
16 17.58
8 8.79
6 6.59
5 5.49
3 3.30
53 58.24
38 41.76%
15  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซ (สาขาร่องกล้าวิทยา) 108
8 7.41
14 12.96
6 5.56
8 7.41
8 7.41
64 59.26
44 40.74%
16  โรงเรียนบ้านห้วยทรายเหนือ 146
22 15.07
13 8.90
11 7.53
11 7.53
2 1.37
87 59.59
59 40.41%
17  โรงเรียนบ้านปากรอง 45
8 17.78
0 0.00
10 22.22
0 0.00
0 0.00
27 60.00
18 40.00%
18  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 50
8 16.00
3 6.00
8 16.00
1 2.00
0 0.00
30 60.00
20 40.00%
19  โรงเรียนวัดธรรมาราม 80
12 15.00
0 0.00
20 25.00
0 0.00
0 0.00
48 60.00
32 40.00%
20  โรงเรียนห้วยปลาไหล 65
14 21.54
2 3.08
6 9.23
3 4.62
1 1.54
39 60.00
26 40.00%
21  โรงเรียนวัดวังมะด่าน 126
15 11.90
0 0.00
33 26.19
0 0.00
0 0.00
78 61.90
48 38.10%
22  โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา 250
13 5.20
12 4.80
23 9.20
25 10.00
21 8.40
156 62.40
94 37.60%
23  โรงเรียนวิทยสัมพันธ์ 199
13 6.53
10 5.03
15 7.54
23 11.56
13 6.53
125 62.81
74 37.19%
24  โรงเรียนบ้านนาหล่ม 68
3 4.41
11 16.18
6 8.82
5 7.35
0 0.00
43 63.24
25 36.76%
25  โรงเรียนบ้านนาหนอง 96
4 4.17
7 7.29
5 5.21
7 7.29
12 12.50
61 63.54
35 36.46%
26  โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 297
8 2.69
78 26.26
21 7.07
0 0.00
0 0.00
190 63.97
107 36.03%
27  โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา 87
8 9.20
0 0.00
21 24.14
0 0.00
0 0.00
58 66.67
29 33.33%
28  โรงเรียนบ้านชาติตระการ 158
15 9.49
12 7.59
23 14.56
1 0.63
0 0.00
107 67.72
51 32.28%
29  โรงเรียนวัดนาขุม 124
23 18.55
0 0.00
17 13.71
0 0.00
0 0.00
84 67.74
40 32.26%
30  โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ 151
7 4.64
7 4.64
32 21.19
1 0.66
1 0.66
103 68.21
48 31.79%
31  โรงเรียนวัดทุ่งตาเปรี้ยว 139
9 6.47
10 7.19
21 15.11
4 2.88
0 0.00
95 68.35
44 31.65%
32  โรงเรียนบ้านนาจาน 98
14 14.29
5 5.10
11 11.22
1 1.02
0 0.00
67 68.37
31 31.63%
33  โรงเรียนชุมชนบ้านท่างาม 88
11 12.50
1 1.14
15 17.05
0 0.00
0 0.00
61 69.32
27 30.68%
34  โรงเรียนวัดย่านยาวประชานุกูล 36
3 8.33
2 5.56
6 16.67
0 0.00
0 0.00
25 69.44
11 30.56%
35  โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ 132
12 9.09
0 0.00
18 13.64
10 7.58
0 0.00
92 69.70
40 30.30%
36  โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด(ประชาสงเคราะห์) 247
34 13.77
7 2.83
28 11.34
2 0.81
3 1.21
173 70.04
74 29.96%
37  โรงเรียนวัดหนองมะคัง 151
21 13.91
2 1.32
21 13.91
1 0.66
0 0.00
106 70.20
45 29.80%
38  โรงเรียนวัดหนองหม้อแกง 27
0 0.00
1 3.70
7 25.93
0 0.00
0 0.00
19 70.37
8 29.63%
39  โรงเรียนหนองสะแกประชานุกูล 95
12 12.63
0 0.00
16 16.84
0 0.00
0 0.00
67 70.53
28 29.47%
40  โรงเรียนบ้านแก่งเจ็ดแคว 34
5 14.71
0 0.00
2 5.88
3 8.82
0 0.00
24 70.59
10 29.41%
41  โรงเรียนวัดโบสถ์ 668
82 12.28
5 0.75
109 16.32
0 0.00
0 0.00
472 70.66
196 29.34%
42  โรงเรียนบ้านเนินทอง 203
14 6.90
0 0.00
16 7.88
16 7.88
13 6.40
144 70.94
59 29.06%
43  โรงเรียนบ้านพร้าว 127
8 6.30
3 2.36
24 18.90
1 0.79
0 0.00
91 71.65
36 28.35%
44  โรงเรียนบ้านป่าสัก (ทศพลอนุสรณ์) 216
13 6.02
10 4.63
34 15.74
1 0.46
3 1.39
155 71.76
61 28.24%
45  โรงเรียนวัดวงฆ้อง 73
4 5.48
2 2.74
14 19.18
0 0.00
0 0.00
53 72.60
20 27.40%
46  โรงเรียนวัดท่าช้าง 89
0 0.00
0 0.00
24 26.97
0 0.00
0 0.00
65 73.03
24 26.97%
47  โรงเรียนวัดบ้านน้อย 124
4 3.23
9 7.26
16 12.90
4 3.23
0 0.00
91 73.39
33 26.61%
48  โรงเรียนวัดนาขาม 106
6 5.66
8 7.55
14 13.21
0 0.00
0 0.00
78 73.58
28 26.42%
49  โรงเรียนบ้านหนองกระดาษ 42
4 9.52
1 2.38
6 14.29
0 0.00
0 0.00
31 73.81
11 26.19%
50  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำปลา 69
7 10.14
3 4.35
6 8.70
2 2.90
0 0.00
51 73.91
18 26.09%
51  โรงเรียนเขาไร่ศรีราชา 73
3 4.11
9 12.33
5 6.85
2 2.74
0 0.00
54 73.97
19 26.03%
52  โรงเรียนวัดหางไหล 131
10 7.63
3 2.29
19 14.50
1 0.76
1 0.76
97 74.05
34 25.95%
53  โรงเรียนวัดเมมสุวรรณาราม 62
5 8.06
2 3.23
9 14.52
0 0.00
0 0.00
46 74.19
16 25.81%
54  โรงเรียนบ้านแยง 238
12 5.04
18 7.56
22 9.24
0 0.00
8 3.36
178 74.79
60 25.21%
55  โรงเรียนแก่งบ้านยางป่าคาย 52
4 7.69
2 3.85
5 9.62
2 3.85
0 0.00
39 75.00
13 25.00%
56  โรงเรียนสหภาพแรงงานการไฟฟ้านครหลวง 44
3 6.82
0 0.00
7 15.91
0 0.00
1 2.27
33 75.00
11 25.00%
57  โรงเรียนมะต้องประชาสรรค์ 90
2 2.22
0 0.00
20 22.22
0 0.00
0 0.00
68 75.56
22 24.44%
58  โรงเรียนบ้านยางโกลน 46
2 4.35
7 15.22
2 4.35
0 0.00
0 0.00
35 76.09
11 23.91%
59  โรงเรียนเกษตรสุขราษฎร์บำรุง 140
19 13.57
0 0.00
8 5.71
6 4.29
0 0.00
107 76.43
33 23.57%
60  โรงเรียนบ้านบึงธรรมโรง 17
1 5.88
0 0.00
3 17.65
0 0.00
0 0.00
13 76.47
4 23.53%
61  โรงเรียนวัดหอกลอง 17
0 0.00
0 0.00
4 23.53
0 0.00
0 0.00
13 76.47
4 23.53%
62  โรงเรียนภูขัดรวมไทยพัฒนา 176
1 0.57
29 16.48
10 5.68
1 0.57
0 0.00
135 76.70
41 23.30%
63  โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ 179
6 3.35
8 4.47
26 14.53
0 0.00
0 0.00
139 77.65
40 22.35%
64  โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์(บำรุงวุฒิวิทยา) 126
7 5.56
0 0.00
20 15.87
0 0.00
1 0.79
98 77.78
28 22.22%
65  โรงเรียนบ้านป่าคาย 42
6 14.29
0 0.00
2 4.76
1 2.38
0 0.00
33 78.57
9 21.43%
66  โรงเรียนบ้านบุ่งผลำ 56
3 5.36
4 7.14
3 5.36
2 3.57
0 0.00
44 78.57
12 21.43%
67  โรงเรียนทับยายเชียงวิทยา 81
5 6.17
3 3.70
8 9.88
1 1.23
0 0.00
64 79.01
17 20.99%
68  โรงเรียนบ้านคลองทำเนียบ 81
0 0.00
1 1.23
16 19.75
0 0.00
0 0.00
64 79.01
17 20.99%
69  โรงเรียนวัดเขาน้อย 53
3 5.66
1 1.89
7 13.21
0 0.00
0 0.00
42 79.25
11 20.75%
70  โรงเรียนบ้านท่ากระดุน 29
3 10.34
0 0.00
3 10.34
0 0.00
0 0.00
23 79.31
6 20.69%
71  โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ย 116
8 6.90
2 1.72
13 11.21
1 0.86
0 0.00
92 79.31
24 20.69%
72  โรงเรียนบ้านสวนเมี่ยง 142
7 4.93
3 2.11
9 6.34
7 4.93
3 2.11
113 79.58
29 20.42%
73  โรงเรียนบ้านนาล้อม 188
10 5.32
1 0.53
23 12.23
4 2.13
0 0.00
150 79.79
38 20.21%
74  โรงเรียนบ้านห้วยเจียง 80
6 7.50
2 2.50
4 5.00
4 5.00
0 0.00
64 80.00
16 20.00%
75  โรงเรียนบ้านท่าสะแก 181
12 6.63
2 1.10
13 7.18
2 1.10
7 3.87
145 80.11
36 19.89%
76  โรงเรียนบ้านน้ำพริก 148
18 12.16
2 1.35
9 6.08
0 0.00
0 0.00
119 80.41
29 19.59%
77  โรงเรียนวัดหัวเขาสมอคร้า 109
3 2.75
1 0.92
17 15.60
0 0.00
0 0.00
88 80.73
21 19.27%
78  โรงเรียนวัดเหล่าขวัญ(จ่างอนุเคราะห์) 47
2 4.26
0 0.00
5 10.64
2 4.26
0 0.00
38 80.85
9 19.15%
79  โรงเรียนศิริราษฎร์พัฒนา 37
0 0.00
0 0.00
5 13.51
2 5.41
0 0.00
30 81.08
7 18.92%
80  โรงเรียนบ้านนาตอน 53
1 1.89
5 9.43
4 7.55
0 0.00
0 0.00
43 81.13
10 18.87%
81  โรงเรียนบ้านขอนสองสลึง 16
1 6.25
0 0.00
2 12.50
0 0.00
0 0.00
13 81.25
3 18.75%
82  โรงเรียนบ้านหนองห้าง 38
3 7.89
0 0.00
4 10.53
0 0.00
0 0.00
31 81.58
7 18.42%
83  โรงเรียนบ้านน้ำทองน้อย 107
7 6.54
1 0.93
11 10.28
0 0.00
0 0.00
88 82.24
19 17.76%
84  โรงเรียนบ้านกกม่วง 51
3 5.88
0 0.00
6 11.76
0 0.00
0 0.00
42 82.35
9 17.65%
85  โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 1 114
3 2.63
0 0.00
17 14.91
0 0.00
0 0.00
94 82.46
20 17.54%
86  โรงเรียนบ้านน้ำเลา 115
7 6.09
3 2.61
8 6.96
1 0.87
1 0.87
95 82.61
20 17.39%
87  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์นาจาน 181
8 4.42
9 4.97
9 4.97
5 2.76
0 0.00
150 82.87
31 17.13%
88  โรงเรียนบ้านน้ำโจน 135
7 5.19
3 2.22
7 5.19
3 2.22
3 2.22
112 82.96
23 17.04%
89  โรงเรียนประชาสามัคคี 48
2 4.17
2 4.17
4 8.33
0 0.00
0 0.00
40 83.33
8 16.67%
90  โรงเรียนบ้านน้ำจวง 301
12 3.99
27 8.97
4 1.33
5 1.66
1 0.33
252 83.72
49 16.28%
91  โรงเรียนบ้านป่ารวก 43
1 2.33
0 0.00
6 13.95
0 0.00
0 0.00
36 83.72
7 16.28%
92  โรงเรียนวัดท้องโพลง 179
9 5.03
3 1.68
15 8.38
2 1.12
0 0.00
150 83.80
29 16.20%
93  โรงเรียนบ้านห้วยท้องฟาน 93
8 8.60
1 1.08
5 5.38
1 1.08
0 0.00
78 83.87
15 16.13%
94  โรงเรียนวัดน้ำคบ 133
9 6.77
5 3.76
7 5.26
0 0.00
0 0.00
112 84.21
21 15.79%
95  โรงเรียนชุมชนดิฎฐอำรุง 130
7 5.38
0 0.00
13 10.00
0 0.00
0 0.00
110 84.62
20 15.38%
96  โรงเรียนบ้านห้วยหมากหล่ำ 33
3 9.09
0 0.00
2 6.06
0 0.00
0 0.00
28 84.85
5 15.15%
97  โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ 47
5 10.64
0 0.00
2 4.26
0 0.00
0 0.00
40 85.11
7 14.89%
98  โรงเรียนวัดสนามไชย 47
2 4.26
0 0.00
2 4.26
0 0.00
3 6.38
40 85.11
7 14.89%
99  โรงเรียนวัดวังวน 115
1 0.87
0 0.00
13 11.30
3 2.61
0 0.00
98 85.22
17 14.78%
100  โรงเรียนบ้านนาไก่เขี่ย 61
5 8.20
2 3.28
2 3.28
0 0.00
0 0.00
52 85.25
9 14.75%
101  โรงเรียนบ้านป่าแดง 490
14 2.86
22 4.49
29 5.92
3 0.61
4 0.82
418 85.31
72 14.69%
102  โรงเรียนบ้านนาคล้าย 84
3 3.57
0 0.00
4 4.76
0 0.00
5 5.95
72 85.71
12 14.29%
103  โรงเรียนวัดท่าสี่ร้อย 21
0 0.00
0 0.00
3 14.29
0 0.00
0 0.00
18 85.71
3 14.29%
104  โรงเรียนบ้านถ้ำพริก 128
4 3.13
2 1.56
9 7.03
2 1.56
1 0.78
110 85.94
18 14.06%
105  โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 58
2 3.45
2 3.45
4 6.90
0 0.00
0 0.00
50 86.21
8 13.79%
106  โรงเรียนผดุงวิทยา 104
5 4.81
3 2.88
5 4.81
1 0.96
0 0.00
90 86.54
14 13.46%
107  โรงเรียนวัดหินลาด 156
12 7.69
0 0.00
6 3.85
0 0.00
3 1.92
135 86.54
21 13.46%
108  โรงเรียนบ้านบึงวิทยา 82
3 3.66
0 0.00
4 4.88
0 0.00
4 4.88
71 86.59
11 13.41%
109  โรงเรียนวัดเสนาสน์ 123
7 5.69
2 1.63
7 5.69
0 0.00
0 0.00
107 86.99
16 13.01%
110  โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว 208
9 4.33
9 4.33
9 4.33
0 0.00
0 0.00
181 87.02
27 12.98%
111  โรงเรียนประชาสงเคราะห์พิทยา 147
8 5.44
4 2.72
4 2.72
3 2.04
0 0.00
128 87.07
19 12.93%
112  โรงเรียนบ้านน้ำลอม 56
3 5.36
0 0.00
4 7.14
0 0.00
0 0.00
49 87.50
7 12.50%
113  โรงเรียนบ้านน้ำกุ่ม 50
1 2.00
0 0.00
5 10.00
0 0.00
0 0.00
44 88.00
6 12.00%
114  โรงเรียนบ้านบ่อโพธิ์ 34
2 5.88
0 0.00
2 5.88
0 0.00
0 0.00
30 88.24
4 11.76%
115  โรงเรียนบ้านหลังเขา 199
11 5.53
3 1.51
6 3.02
3 1.51
0 0.00
176 88.44
23 11.56%
116  โรงเรียนบ้านห้วยเหิน 78
4 5.13
1 1.28
3 3.85
1 1.28
0 0.00
69 88.46
9 11.54%
117  โรงเรียนศึกษากุลบุตร 122
2 1.64
0 0.00
12 9.84
0 0.00
0 0.00
108 88.52
14 11.48%
118  โรงเรียนบ้านเนินมะคึด 44
2 4.55
2 4.55
1 2.27
0 0.00
0 0.00
39 88.64
5 11.36%
119  โรงเรียนวัดทองแท้(จ่างอนุกูลพิทยา) 97
0 0.00
0 0.00
11 11.34
0 0.00
0 0.00
86 88.66
11 11.34%
120  โรงเรียนบ้านน้ำคลาด 27
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 3.70
2 7.41
24 88.89
3 11.11%
121  โรงเรียนบ้านนาเปอะ 73
3 4.11
2 2.74
1 1.37
0 0.00
2 2.74
65 89.04
8 10.96%
122  โรงเรียนบ้านน้ำตาก 47
2 4.26
0 0.00
3 6.38
0 0.00
0 0.00
42 89.36
5 10.64%
123  โรงเรียนบ้านท่าหินลาด 70
2 2.86
0 0.00
5 7.14
0 0.00
0 0.00
63 90.00
7 10.00%
124  โรงเรียนบ้านเข็กใหญ่ 131
4 3.05
0 0.00
9 6.87
0 0.00
0 0.00
118 90.08
13 9.92%
125  โรงเรียนบ้านหนองน้ำสร้าง 72
2 2.78
1 1.39
4 5.56
0 0.00
0 0.00
65 90.28
7 9.72%
126  โรงเรียนบ้านลาดคื้อ 62
1 1.61
0 0.00
5 8.06
0 0.00
0 0.00
56 90.32
6 9.68%
127  โรงเรียนบ้านห้วยช้างแทง 116
2 1.72
0 0.00
2 1.72
2 1.72
5 4.31
105 90.52
11 9.48%
128  โรงเรียนบ้านนาขุมคัน 99
4 4.04
2 2.02
3 3.03
0 0.00
0 0.00
90 90.91
9 9.09%
129  โรงเรียนบ้านท่าหนองปากพาน 23
0 0.00
0 0.00
2 8.70
0 0.00
0 0.00
21 91.30
2 8.70%
130  โรงเรียนวัดสมอสุวรรณาราม 70
0 0.00
1 1.43
5 7.14
0 0.00
0 0.00
64 91.43
6 8.57%
131  โรงเรียนบ้านหนองขาหย่าง 59
0 0.00
0 0.00
2 3.39
3 5.08
0 0.00
54 91.53
5 8.47%
132  โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 59
0 0.00
0 0.00
5 8.47
0 0.00
0 0.00
54 91.53
5 8.47%
133  โรงเรียนบ้านแก่งบัวคำ 36
0 0.00
1 2.78
2 5.56
0 0.00
0 0.00
33 91.67
3 8.33%
134  โรงเรียนบ้านขวดน้ำมัน 74
2 2.70
4 5.41
0 0.00
0 0.00
0 0.00
68 91.89
6 8.11%
135  โรงเรียนวัดห้วยดั้ง 198
8 4.04
2 1.01
4 2.02
0 0.00
1 0.51
183 92.42
15 7.58%
136  โรงเรียนราษฎร์บำรุง 27
0 0.00
0 0.00
2 7.41
0 0.00
0 0.00
25 92.59
2 7.41%
137  โรงเรียนบ้านหนองปลิง 43
1 2.33
0 0.00
2 4.65
0 0.00
0 0.00
40 93.02
3 6.98%
138  โรงเรียนบ้านคลองตกวิทยา 50
0 0.00
0 0.00
2 4.00
0 0.00
1 2.00
47 94.00
3 6.00%
139  โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาวิทยา 84
0 0.00
0 0.00
5 5.95
0 0.00
0 0.00
79 94.05
5 5.95%
140  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซ 118
0 0.00
2 1.69
2 1.69
3 2.54
0 0.00
111 94.07
7 5.93%
141  โรงเรียนวัดทับยายเชียง 115
0 0.00
0 0.00
5 4.35
0 0.00
0 0.00
110 95.65
5 4.35%
142  โรงเรียนวัดคันโช้ง 49
0 0.00
0 0.00
2 4.08
0 0.00
0 0.00
47 95.92
2 4.08%
143  โรงเรียนชุมชน 17 บ้านนาตาดี 145
0 0.00
2 1.38
1 0.69
0 0.00
2 1.38
140 96.55
5 3.45%
144  โรงเรียนบ้านนาฟองแดง 44
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 2.27
0 0.00
43 97.73
1 2.27%
145  โรงเรียนบ้านบุ่งปลาฝา 46
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 2.17
0 0.00
45 97.83
1 2.17%
146  โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
147  โรงเรียนบางยางพัฒนา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
148  โรงเรียนบ้านคลองช้าง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
149  โรงเรียนบ้านนาทุ่งใหญ่ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
150  โรงเรียนบ้านนาเมือง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
151  โรงเรียนบ้านน้ำภาคน้อย 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
152  โรงเรียนบ้านบุ่งตารอด 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
153  โรงเรียนบ้านนาแฝก 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
154  โรงเรียนบ้านหนองกระบาก 68
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
68 100.00
0 0.00%
155  โรงเรียนบ้านหนองมะคัง(จ่างอนุสรณ์) 50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
50 100.00
0 0.00%
156  โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง 56
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
56 100.00
0 0.00%
157  โรงเรียนบ้านแก่งคันนา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
158  โรงเรียนบ้านโป่งกะเฌอ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
159  โรงเรียนวัดคลองตาล(ศรีรัตนประชานุกูล) 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
160  โรงเรียนบ้านหาดใหญ่ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
161  โรงเรียนวัดวังงิ้วงาม 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
162  โรงเรียนวัดเซิงหวาย 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
163  โรงเรียนวัดวังไม้แก่น 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  16,326 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,062 6.50
เตี้ย  599 3.67
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,683 10.31
ผอมและเตี้ย  336 2.06
อ้วนและเตี้ย  446 2.73
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,200 74.73
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,126 คน


25.27%


Powered By www.thaieducation.net