ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.พิษณุโลก เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 163 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 163 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านมะต้อง 41
27 65.85
2 4.88
10 24.39
2 4.88
0 0.00
0 0.00
41 100.00%
2  โรงเรียนนครไทยวิทยาคม 741
38 5.13
23 3.10
179 24.16
20 2.70
202 27.26
279 37.65
462 62.35%
3  โรงเรียนบ้านป่าซ่าน 112
16 14.29
10 8.93
20 17.86
12 10.71
11 9.82
43 38.39
69 61.61%
4  โรงเรียนวัดสมอสุวรรณาราม 75
35 46.67
1 1.33
8 10.67
1 1.33
0 0.00
30 40.00
45 60.00%
5  โรงเรียนวัดธรรมาราม 81
12 14.81
0 0.00
16 19.75
12 14.81
7 8.64
34 41.98
47 58.02%
6  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซ (สาขาร่องกล้าวิทยา) 110
3 2.73
53 48.18
5 4.55
2 1.82
0 0.00
47 42.73
63 57.27%
7  โรงเรียนบ้านห้วยตีนตั่ง 148
2 1.35
13 8.78
30 20.27
10 6.76
23 15.54
70 47.30
78 52.70%
8  โรงเรียนบ้านป่าสัก (ทศพลอนุสรณ์) 216
26 12.04
22 10.19
48 22.22
14 6.48
2 0.93
104 48.15
112 51.85%
9  โรงเรียนบ้านห้วยกอกพัฒนา 16
7 43.75
0 0.00
1 6.25
0 0.00
0 0.00
8 50.00
8 50.00%
10  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 51
9 17.65
1 1.96
11 21.57
2 3.92
1 1.96
27 52.94
24 47.06%
11  โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง 149
14 9.40
14 9.40
28 18.79
8 5.37
6 4.03
79 53.02
70 46.98%
12  โรงเรียนบ้านนาหนอง 96
4 4.17
7 7.29
8 8.33
11 11.46
15 15.63
51 53.13
45 46.88%
13  โรงเรียนบ้านน้ำหักศึกษา 86
15 17.44
9 10.47
4 4.65
8 9.30
4 4.65
46 53.49
40 46.51%
14  โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม (พิศาลประชาสรรค์) 194
20 10.31
16 8.25
19 9.79
16 8.25
19 9.79
104 53.61
90 46.39%
15  โรงเรียนบ้านหนองลาน 63
3 4.76
4 6.35
12 19.05
1 1.59
9 14.29
34 53.97
29 46.03%
16  โรงเรียนศรีภิรมย์พิทยา 117
13 11.11
0 0.00
18 15.38
13 11.11
8 6.84
65 55.56
52 44.44%
17  โรงเรียนวัดทุ่งตาเปรี้ยว 139
19 13.67
17 12.23
15 10.79
8 5.76
0 0.00
80 57.55
59 42.45%
18  โรงเรียนบ้านชาติตระการ 158
21 13.29
17 10.76
27 17.09
1 0.63
1 0.63
91 57.59
67 42.41%
19  โรงเรียนบ้านหนองหิน 350
46 13.14
26 7.43
37 10.57
17 4.86
22 6.29
202 57.71
148 42.29%
20  โรงเรียนวัดสะพานหิน(วงศ์วานประชาสรรค์) 112
8 7.14
2 1.79
16 14.29
4 3.57
17 15.18
65 58.04
47 41.96%
21  โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา 249
15 6.02
13 5.22
23 9.24
28 11.24
22 8.84
148 59.44
101 40.56%
22  โรงเรียนบ้านปากรอง 45
8 17.78
0 0.00
10 22.22
0 0.00
0 0.00
27 60.00
18 40.00%
23  โรงเรียนบ้านห้วยทรายเหนือ 140
22 15.71
12 8.57
11 7.86
9 6.43
2 1.43
84 60.00
56 40.00%
24  โรงเรียนบ้านบุ่งผลำ 56
7 12.50
3 5.36
7 12.50
1 1.79
4 7.14
34 60.71
22 39.29%
25  โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 275
8 2.91
78 28.36
21 7.64
0 0.00
0 0.00
168 61.09
107 38.91%
26  โรงเรียนวิทยสัมพันธ์ 201
15 7.46
11 5.47
11 5.47
26 12.94
14 6.97
124 61.69
77 38.31%
27  โรงเรียนบ้านนาหล่ม 68
3 4.41
12 17.65
6 8.82
5 7.35
0 0.00
42 61.76
26 38.24%
28  โรงเรียนวัดสนามไชย 50
10 20.00
1 2.00
7 14.00
1 2.00
0 0.00
31 62.00
19 38.00%
29  โรงเรียนบ้านนาจาน 98
16 16.33
6 6.12
13 13.27
1 1.02
0 0.00
62 63.27
36 36.73%
30  โรงเรียนบ้านแก่งเจ็ดแคว 36
8 22.22
0 0.00
1 2.78
1 2.78
3 8.33
23 63.89
13 36.11%
31  โรงเรียนวัดย่านยาวประชานุกูล 37
3 8.11
4 10.81
6 16.22
0 0.00
0 0.00
24 64.86
13 35.14%
32  โรงเรียนห้วยปลาไหล 66
14 21.21
2 3.03
5 7.58
2 3.03
0 0.00
43 65.15
23 34.85%
33  โรงเรียนวัดนาขุม 125
25 20.00
0 0.00
17 13.60
1 0.80
0 0.00
82 65.60
43 34.40%
34  โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด(ประชาสงเคราะห์) 246
37 15.04
9 3.66
33 13.41
2 0.81
3 1.22
162 65.85
84 34.15%
35  โรงเรียนบ้านคลองตกวิทยา 50
1 2.00
5 10.00
6 12.00
3 6.00
2 4.00
33 66.00
17 34.00%
36  โรงเรียนวัดวงฆ้อง 73
5 6.85
2 2.74
17 23.29
0 0.00
0 0.00
49 67.12
24 32.88%
37  โรงเรียนมะต้องประชาสรรค์ 92
4 4.35
2 2.17
24 26.09
0 0.00
0 0.00
62 67.39
30 32.61%
38  โรงเรียนเขาไร่ศรีราชา 71
4 5.63
10 14.08
7 9.86
2 2.82
0 0.00
48 67.61
23 32.39%
39  โรงเรียนบ้านแก่งทุ่ง 78
3 3.85
2 2.56
19 24.36
1 1.28
0 0.00
53 67.95
25 32.05%
40  โรงเรียนวัดเซิงหวาย 69
2 2.90
4 5.80
16 23.19
0 0.00
0 0.00
47 68.12
22 31.88%
41  โรงเรียนวัดนาขาม 108
12 11.11
7 6.48
15 13.89
0 0.00
0 0.00
74 68.52
34 31.48%
42  โรงเรียนบ้านโป่งกะเฌอ 61
9 14.75
0 0.00
9 14.75
1 1.64
0 0.00
42 68.85
19 31.15%
43  โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ 152
7 4.61
7 4.61
30 19.74
2 1.32
1 0.66
105 69.08
47 30.92%
44  โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ 133
12 9.02
8 6.02
7 5.26
9 6.77
5 3.76
92 69.17
41 30.83%
45  โรงเรียนวัดหางไหล 131
15 11.45
3 2.29
20 15.27
0 0.00
2 1.53
91 69.47
40 30.53%
46  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำปลา 69
9 13.04
4 5.80
6 8.70
2 2.90
0 0.00
48 69.57
21 30.43%
47  โรงเรียนบ้านขุนน้ำคับ 117
9 7.69
14 11.97
9 7.69
3 2.56
0 0.00
82 70.09
35 29.91%
48  โรงเรียนวัดหนองหม้อแกง 27
0 0.00
0 0.00
8 29.63
0 0.00
0 0.00
19 70.37
8 29.63%
49  โรงเรียนวัดหนองมะคัง 150
21 14.00
0 0.00
22 14.67
1 0.67
0 0.00
106 70.67
44 29.33%
50  โรงเรียนบ้านนาคล้าย 83
3 3.61
3 3.61
4 4.82
6 7.23
7 8.43
60 72.29
23 27.71%
51  โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ 47
7 14.89
0 0.00
0 0.00
0 0.00
6 12.77
34 72.34
13 27.66%
52  โรงเรียนวัดท่าช้าง 88
0 0.00
0 0.00
24 27.27
0 0.00
0 0.00
64 72.73
24 27.27%
53  โรงเรียนวัดเขาน้อย 52
5 9.62
3 5.77
3 5.77
1 1.92
2 3.85
38 73.08
14 26.92%
54  โรงเรียนบ้านห้วยท้องฟาน 93
12 12.90
4 4.30
5 5.38
4 4.30
0 0.00
68 73.12
25 26.88%
55  โรงเรียนวัดบ้านน้อย 124
4 3.23
9 7.26
16 12.90
4 3.23
0 0.00
91 73.39
33 26.61%
56  โรงเรียนหนองสะแกประชานุกูล 95
11 11.58
0 0.00
14 14.74
0 0.00
0 0.00
70 73.68
25 26.32%
57  โรงเรียนบ้านท่าสะแก 181
26 14.36
2 1.10
19 10.50
0 0.00
0 0.00
134 74.03
47 25.97%
58  โรงเรียนเกษตรสุขราษฎร์บำรุง 142
16 11.27
3 2.11
15 10.56
2 1.41
0 0.00
106 74.65
36 25.35%
59  โรงเรียนภูขัดรวมไทยพัฒนา 174
2 1.15
31 17.82
10 5.75
1 0.57
0 0.00
130 74.71
44 25.29%
60  โรงเรียนบ้านขอนสองสลึง 16
1 6.25
0 0.00
3 18.75
0 0.00
0 0.00
12 75.00
4 25.00%
61  โรงเรียนแก่งบ้านยางป่าคาย 52
4 7.69
2 3.85
5 9.62
2 3.85
0 0.00
39 75.00
13 25.00%
62  โรงเรียนวัดเมมสุวรรณาราม 61
3 4.92
1 1.64
9 14.75
1 1.64
1 1.64
46 75.41
15 24.59%
63  โรงเรียนบ้านนาเมือง 49
2 4.08
0 0.00
6 12.24
0 0.00
4 8.16
37 75.51
12 24.49%
64  โรงเรียนบ้านหนองกระดาษ 45
7 15.56
0 0.00
4 8.89
0 0.00
0 0.00
34 75.56
11 24.44%
65  โรงเรียนบ้านท่ากระดุน 29
3 10.34
0 0.00
4 13.79
0 0.00
0 0.00
22 75.86
7 24.14%
66  โรงเรียนวัดบ่อภาค 113
5 4.42
12 10.62
5 4.42
5 4.42
0 0.00
86 76.11
27 23.89%
67  โรงเรียนทับยายเชียงวิทยา 81
10 12.35
3 3.70
6 7.41
0 0.00
0 0.00
62 76.54
19 23.46%
68  โรงเรียนบ้านท่าหินลาด 69
4 5.80
1 1.45
11 15.94
0 0.00
0 0.00
53 76.81
16 23.19%
69  โรงเรียนบ้านนาตอน 53
2 3.77
5 9.43
5 9.43
0 0.00
0 0.00
41 77.36
12 22.64%
70  โรงเรียนชุมชนบ้านท่างาม 85
5 5.88
1 1.18
13 15.29
0 0.00
0 0.00
66 77.65
19 22.35%
71  โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ 179
6 3.35
7 3.91
27 15.08
0 0.00
0 0.00
139 77.65
40 22.35%
72  โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ย 117
9 7.69
4 3.42
13 11.11
0 0.00
0 0.00
91 77.78
26 22.22%
73  โรงเรียนบ้านน้ำกุ่ม 50
4 8.00
0 0.00
7 14.00
0 0.00
0 0.00
39 78.00
11 22.00%
74  โรงเรียนวัดวังมะด่าน 123
5 4.07
3 2.44
15 12.20
2 1.63
2 1.63
96 78.05
27 21.95%
75  โรงเรียนบ้านสวนเมี่ยง 142
8 5.63
3 2.11
10 7.04
7 4.93
3 2.11
111 78.17
31 21.83%
76  โรงเรียนศิริราษฎร์พัฒนา 37
1 2.70
2 5.41
5 13.51
0 0.00
0 0.00
29 78.38
8 21.62%
77  โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์(บำรุงวุฒิวิทยา) 127
7 5.51
2 1.57
18 14.17
0 0.00
0 0.00
100 78.74
27 21.26%
78  โรงเรียนบ้านนาแฝก 43
2 4.65
1 2.33
5 11.63
1 2.33
0 0.00
34 79.07
9 20.93%
79  โรงเรียนบ้านป่าคาย 43
6 13.95
0 0.00
2 4.65
1 2.33
0 0.00
34 79.07
9 20.93%
80  โรงเรียนบ้านห้วยเหิน 77
6 7.79
2 2.60
5 6.49
2 2.60
1 1.30
61 79.22
16 20.78%
81  โรงเรียนบ้านน้ำเลา 115
7 6.09
3 2.61
10 8.70
2 1.74
1 0.87
92 80.00
23 20.00%
82  โรงเรียนบ้านพร้าว 126
12 9.52
3 2.38
10 7.94
0 0.00
0 0.00
101 80.16
25 19.84%
83  โรงเรียนวัดเหล่าขวัญ(จ่างอนุเคราะห์) 46
2 4.35
0 0.00
5 10.87
2 4.35
0 0.00
37 80.43
9 19.57%
84  โรงเรียนบ้านเนินทอง 200
10 5.00
4 2.00
17 8.50
4 2.00
4 2.00
161 80.50
39 19.50%
85  โรงเรียนวัดท่าสี่ร้อย 21
1 4.76
0 0.00
3 14.29
0 0.00
0 0.00
17 80.95
4 19.05%
86  โรงเรียนบ้านคลองทำเนียบ 81
1 1.23
0 0.00
14 17.28
0 0.00
0 0.00
66 81.48
15 18.52%
87  โรงเรียนชุมชนดิฎฐอำรุง 130
10 7.69
1 0.77
13 10.00
0 0.00
0 0.00
106 81.54
24 18.46%
88  โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา 87
1 1.15
1 1.15
14 16.09
0 0.00
0 0.00
71 81.61
16 18.39%
89  โรงเรียนบ้านน้ำพริก 149
8 5.37
3 2.01
12 8.05
4 2.68
0 0.00
122 81.88
27 18.12%
90  โรงเรียนวัดน้ำคบ 133
11 8.27
6 4.51
7 5.26
0 0.00
0 0.00
109 81.95
24 18.05%
91  โรงเรียนบ้านหนองห้าง 39
3 7.69
0 0.00
4 10.26
0 0.00
0 0.00
32 82.05
7 17.95%
92  โรงเรียนประชาสงเคราะห์พิทยา 147
10 6.80
2 1.36
12 8.16
2 1.36
0 0.00
121 82.31
26 17.69%
93  โรงเรียนวัดหอกลอง 17
0 0.00
0 0.00
3 17.65
0 0.00
0 0.00
14 82.35
3 17.65%
94  โรงเรียนบ้านน้ำทองน้อย 108
8 7.41
0 0.00
11 10.19
0 0.00
0 0.00
89 82.41
19 17.59%
95  โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 1 115
3 2.61
0 0.00
17 14.78
0 0.00
0 0.00
95 82.61
20 17.39%
96  โรงเรียนบ้านน้ำโจน 134
7 5.22
4 2.99
7 5.22
3 2.24
2 1.49
111 82.84
23 17.16%
97  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์นาจาน 181
8 4.42
9 4.97
9 4.97
5 2.76
0 0.00
150 82.87
31 17.13%
98  โรงเรียนบ้านห้วยเจียง 82
6 7.32
0 0.00
5 6.10
3 3.66
0 0.00
68 82.93
14 17.07%
99  โรงเรียนบ้านถ้ำพริก 130
5 3.85
2 1.54
13 10.00
1 0.77
1 0.77
108 83.08
22 16.92%
100  โรงเรียนบ้านนาไก่เขี่ย 61
4 6.56
0 0.00
3 4.92
2 3.28
1 1.64
51 83.61
10 16.39%
101  โรงเรียนบ้านป่ารวก 43
2 4.65
0 0.00
5 11.63
0 0.00
0 0.00
36 83.72
7 16.28%
102  โรงเรียนบ้านเข็กใหญ่ 131
16 12.21
1 0.76
2 1.53
2 1.53
0 0.00
110 83.97
21 16.03%
103  โรงเรียนสหภาพแรงงานการไฟฟ้านครหลวง 44
6 13.64
0 0.00
1 2.27
0 0.00
0 0.00
37 84.09
7 15.91%
104  โรงเรียนบ้านบึงวิทยา 82
5 6.10
0 0.00
4 4.88
1 1.22
3 3.66
69 84.15
13 15.85%
105  โรงเรียนผดุงวิทยา 104
5 4.81
2 1.92
5 4.81
2 1.92
2 1.92
88 84.62
16 15.38%
106  โรงเรียนบ้านห้วยหมากหล่ำ 33
3 9.09
0 0.00
2 6.06
0 0.00
0 0.00
28 84.85
5 15.15%
107  โรงเรียนบ้านป่าแดง 490
15 3.06
22 4.49
30 6.12
3 0.61
4 0.82
416 84.90
74 15.10%
108  โรงเรียนบ้านขวดน้ำมัน 73
2 2.74
4 5.48
5 6.85
0 0.00
0 0.00
62 84.93
11 15.07%
109  โรงเรียนบ้านแก่งบัวคำ 40
3 7.50
0 0.00
3 7.50
0 0.00
0 0.00
34 85.00
6 15.00%
110  โรงเรียนบ้านน้ำจวง 301
9 2.99
27 8.97
3 1.00
5 1.66
1 0.33
256 85.05
45 14.95%
111  โรงเรียนวัดวังวน 114
1 0.88
0 0.00
9 7.89
0 0.00
7 6.14
97 85.09
17 14.91%
112  โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว 208
12 5.77
12 5.77
7 3.37
0 0.00
0 0.00
177 85.10
31 14.90%
113  โรงเรียนบ้านน้ำตาก 47
3 6.38
0 0.00
4 8.51
0 0.00
0 0.00
40 85.11
7 14.89%
114  โรงเรียนบ้านนาล้อม 189
5 2.65
0 0.00
19 10.05
4 2.12
0 0.00
161 85.19
28 14.81%
115  โรงเรียนบ้านน้ำคลาด 27
0 0.00
0 0.00
1 3.70
0 0.00
3 11.11
23 85.19
4 14.81%
116  โรงเรียนบ้านบ่อโพธิ์ 34
3 8.82
0 0.00
2 5.88
0 0.00
0 0.00
29 85.29
5 14.71%
117  โรงเรียนวัดหัวเขาสมอคร้า 109
0 0.00
1 0.92
15 13.76
0 0.00
0 0.00
93 85.32
16 14.68%
118  โรงเรียนศึกษากุลบุตร 124
2 1.61
1 0.81
14 11.29
1 0.81
0 0.00
106 85.48
18 14.52%
119  โรงเรียนประชาสามัคคี 49
0 0.00
3 6.12
4 8.16
0 0.00
0 0.00
42 85.71
7 14.29%
120  โรงเรียนวัดวังไม้แก่น 21
0 0.00
1 4.76
2 9.52
0 0.00
0 0.00
18 85.71
3 14.29%
121  โรงเรียนวัดท้องโพลง 178
5 2.81
0 0.00
20 11.24
0 0.00
0 0.00
153 85.96
25 14.04%
122  โรงเรียนวัดคลองตาล(ศรีรัตนประชานุกูล) 98
0 0.00
7 7.14
0 0.00
5 5.10
1 1.02
85 86.73
13 13.27%
123  โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 58
3 5.17
1 1.72
2 3.45
1 1.72
0 0.00
51 87.93
7 12.07%
124  โรงเรียนบางยางพัฒนา 83
5 6.02
3 3.61
2 2.41
0 0.00
0 0.00
73 87.95
10 12.05%
125  โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 59
2 3.39
0 0.00
5 8.47
0 0.00
0 0.00
52 88.14
7 11.86%
126  โรงเรียนบ้านกกม่วง 51
1 1.96
0 0.00
5 9.80
0 0.00
0 0.00
45 88.24
6 11.76%
127  โรงเรียนบ้านหนองปลิง 43
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 11.63
0 0.00
38 88.37
5 11.63%
128  โรงเรียนบ้านหลังเขา 199
11 5.53
3 1.51
6 3.02
3 1.51
0 0.00
176 88.44
23 11.56%
129  โรงเรียนบ้านบุ่งตารอด 61
4 6.56
0 0.00
2 3.28
0 0.00
1 1.64
54 88.52
7 11.48%
130  โรงเรียนบ้านหนองขาหย่าง 61
0 0.00
0 0.00
2 3.28
5 8.20
0 0.00
54 88.52
7 11.48%
131  โรงเรียนบ้านนาเปอะ 72
3 4.17
2 2.78
3 4.17
0 0.00
0 0.00
64 88.89
8 11.11%
132  โรงเรียนบ้านน้ำลอม 56
0 0.00
0 0.00
5 8.93
1 1.79
0 0.00
50 89.29
6 10.71%
133  โรงเรียนวัดห้วยดั้ง 196
13 6.63
3 1.53
4 2.04
0 0.00
1 0.51
175 89.29
21 10.71%
134  โรงเรียนบ้านหาดใหญ่ 68
5 7.35
0 0.00
2 2.94
0 0.00
0 0.00
61 89.71
7 10.29%
135  โรงเรียนวัดหินลาด 156
0 0.00
0 0.00
16 10.26
0 0.00
0 0.00
140 89.74
16 10.26%
136  โรงเรียนวัดทองแท้(จ่างอนุกูลพิทยา) 98
0 0.00
0 0.00
10 10.20
0 0.00
0 0.00
88 89.80
10 10.20%
137  โรงเรียนบ้านหนองน้ำสร้าง 72
2 2.78
1 1.39
4 5.56
0 0.00
0 0.00
65 90.28
7 9.72%
138  โรงเรียนบ้านห้วยช้างแทง 116
2 1.72
0 0.00
2 1.72
2 1.72
5 4.31
105 90.52
11 9.48%
139  โรงเรียนบ้านนาฟองแดง 44
2 4.55
0 0.00
2 4.55
0 0.00
0 0.00
40 90.91
4 9.09%
140  โรงเรียนวัดเสนาสน์ 123
3 2.44
1 0.81
5 4.07
2 1.63
0 0.00
112 91.06
11 8.94%
141  โรงเรียนบ้านแก่งคันนา 80
0 0.00
1 1.25
1 1.25
1 1.25
4 5.00
73 91.25
7 8.75%
142  โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาวิทยา 84
0 0.00
0 0.00
7 8.33
0 0.00
0 0.00
77 91.67
7 8.33%
143  โรงเรียนบ้านลาดคื้อ 61
0 0.00
1 1.64
4 6.56
0 0.00
0 0.00
56 91.80
5 8.20%
144  โรงเรียนบ้านท่าหนองปากพาน 26
0 0.00
0 0.00
2 7.69
0 0.00
0 0.00
24 92.31
2 7.69%
145  โรงเรียนราษฎร์บำรุง 27
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 7.41
25 92.59
2 7.41%
146  โรงเรียนบ้านบุ่งปลาฝา 46
1 2.17
0 0.00
2 4.35
0 0.00
0 0.00
43 93.48
3 6.52%
147  โรงเรียนวัดโบสถ์ 671
13 1.94
0 0.00
9 1.34
0 0.00
9 1.34
640 95.38
31 4.62%
148  โรงเรียนบ้านเนินมะคึด 44
0 0.00
1 2.27
1 2.27
0 0.00
0 0.00
42 95.45
2 4.55%
149  โรงเรียนบ้านยางโกลน 46
0 0.00
0 0.00
2 4.35
0 0.00
0 0.00
44 95.65
2 4.35%
150  โรงเรียนวัดทับยายเชียง 115
0 0.00
0 0.00
5 4.35
0 0.00
0 0.00
110 95.65
5 4.35%
151  โรงเรียนชุมชน 17 บ้านนาตาดี 145
0 0.00
1 0.69
4 2.76
1 0.69
0 0.00
139 95.86
6 4.14%
152  โรงเรียนบ้านน้ำภาคน้อย 76
0 0.00
0 0.00
3 3.95
0 0.00
0 0.00
73 96.05
3 3.95%
153  โรงเรียนบ้านนาทุ่งใหญ่ 31
0 0.00
0 0.00
1 3.23
0 0.00
0 0.00
30 96.77
1 3.23%
154  โรงเรียนวัดวังงิ้วงาม 195
2 1.03
0 0.00
1 0.51
2 1.03
1 0.51
189 96.92
6 3.08%
155  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซ 117
0 0.00
0 0.00
2 1.71
0 0.00
1 0.85
114 97.44
3 2.56%
156  โรงเรียนบ้านหนองกระบาก 69
0 0.00
0 0.00
1 1.45
0 0.00
0 0.00
68 98.55
1 1.45%
157  โรงเรียนบ้านแยง 237
1 0.42
0 0.00
1 0.42
0 0.00
0 0.00
235 99.16
2 0.84%
158  โรงเรียนบ้านคลองช้าง 60
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
60 100.00
0 0.00%
159  โรงเรียนบ้านนาขุมคัน 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
160  โรงเรียนบ้านบึงธรรมโรง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
161  โรงเรียนบ้านหนองมะคัง(จ่างอนุสรณ์) 46
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
46 100.00
0 0.00%
162  โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง 58
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
58 100.00
0 0.00%
163  โรงเรียนวัดคันโช้ง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  17,289 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,115 6.45
เตี้ย  697 4.03
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,655 9.57
ผอมและเตี้ย  376 2.17
อ้วนและเตี้ย  485 2.81
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,961 74.97
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,328 คน


25.03%


Powered By www.thaieducation.net