ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.พิษณุโลก เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

จำนวนโรงเรียน 163 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 163 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านป่าซ่าน 25
7 28.00
8 32.00
7 28.00
3 12.00
0 0.00
0 0.00
25 100.00%
2  โรงเรียนบ้านหนองกระบาก 68
66 97.06
1 1.47
1 1.47
0 0.00
0 0.00
0 0.00
68 100.00%
3  โรงเรียนบ้านแก่งเจ็ดแคว 35
32 91.43
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 8.57
0 0.00
35 100.00%
4  โรงเรียนวัดย่านยาวประชานุกูล 38
6 15.79
6 15.79
13 34.21
11 28.95
2 5.26
0 0.00
38 100.00%
5  โรงเรียนวัดวังมะด่าน 125
25 20.00
26 20.80
27 21.60
23 18.40
24 19.20
0 0.00
125 100.00%
6  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซ (สาขาร่องกล้าวิทยา) 103
38 36.89
25 24.27
9 8.74
12 11.65
10 9.71
9 8.74
94 91.26%
7  โรงเรียนวัดเมมสุวรรณาราม 66
22 33.33
16 24.24
9 13.64
6 9.09
6 9.09
7 10.61
59 89.39%
8  โรงเรียนวัดหนองมะคัง 165
125 75.76
0 0.00
14 8.48
0 0.00
0 0.00
26 15.76
139 84.24%
9  โรงเรียนวัดวังวน 120
23 19.17
15 12.50
20 16.67
20 16.67
18 15.00
24 20.00
96 80.00%
10  โรงเรียนบ้านชาติตระการ 185
18 9.73
18 9.73
31 16.76
34 18.38
45 24.32
39 21.08
146 78.92%
11  โรงเรียนภูขัดรวมไทยพัฒนา 165
18 10.91
50 30.30
7 4.24
34 20.61
3 1.82
53 32.12
112 67.88%
12  โรงเรียนวัดสมอสุวรรณาราม 82
37 45.12
0 0.00
4 4.88
2 2.44
10 12.20
29 35.37
53 64.63%
13  โรงเรียนบ้านพร้าว 114
28 24.56
7 6.14
19 16.67
17 14.91
0 0.00
43 37.72
71 62.28%
14  โรงเรียนบ้านหนองลาน 55
3 5.45
15 27.27
2 3.64
1 1.82
9 16.36
25 45.45
30 54.55%
15  โรงเรียนวัดหัวเขาสมอคร้า 120
10 8.33
6 5.00
10 8.33
21 17.50
18 15.00
55 45.83
65 54.17%
16  โรงเรียนวัดหอกลอง 15
3 20.00
1 6.67
3 20.00
1 6.67
0 0.00
7 46.67
8 53.33%
17  โรงเรียนบ้านน้ำคลาด 34
2 5.88
4 11.76
4 11.76
3 8.82
5 14.71
16 47.06
18 52.94%
18  โรงเรียนบ้านน้ำหักศึกษา 84
21 25.00
9 10.71
4 4.76
8 9.52
2 2.38
40 47.62
44 52.38%
19  โรงเรียนบ้านท่าหินลาด 75
7 9.33
9 12.00
17 22.67
3 4.00
3 4.00
36 48.00
39 52.00%
20  โรงเรียนบ้านนาหล่ม 78
15 19.23
8 10.26
10 12.82
6 7.69
0 0.00
39 50.00
39 50.00%
21  โรงเรียนบ้านห้วยทรายเหนือ 151
30 19.87
25 16.56
12 7.95
6 3.97
2 1.32
76 50.33
75 49.67%
22  โรงเรียนศรีภิรมย์พิทยา 121
11 9.09
33 27.27
11 9.09
4 3.31
1 0.83
61 50.41
60 49.59%
23  โรงเรียนบ้านหนองหิน 339
61 17.99
30 8.85
39 11.50
17 5.01
21 6.19
171 50.44
168 49.56%
24  โรงเรียนเขาไร่ศรีราชา 67
11 16.42
8 11.94
7 10.45
5 7.46
2 2.99
34 50.75
33 49.25%
25  โรงเรียนวัดเซิงหวาย 75
7 9.33
3 4.00
13 17.33
6 8.00
5 6.67
41 54.67
34 45.33%
26  โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ 195
4 2.05
10 5.13
34 17.44
14 7.18
25 12.82
108 55.38
87 44.62%
27  โรงเรียนบ้านน้ำกุ่ม 54
5 9.26
4 7.41
6 11.11
4 7.41
4 7.41
31 57.41
23 42.59%
28  โรงเรียนบ้านแยง 256
11 4.30
17 6.64
23 8.98
28 10.94
28 10.94
149 58.20
107 41.80%
29  โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา 285
29 10.18
17 5.96
24 8.42
29 10.18
19 6.67
167 58.60
118 41.40%
30  โรงเรียนวัดธรรมาราม 93
4 4.30
0 0.00
20 21.51
4 4.30
10 10.75
55 59.14
38 40.86%
31  โรงเรียนบ้านนาคล้าย 71
8 11.27
4 5.63
6 8.45
5 7.04
5 7.04
43 60.56
28 39.44%
32  โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 1 126
21 16.67
3 2.38
16 12.70
5 3.97
4 3.17
77 61.11
49 38.89%
33  โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม (พิศาลประชาสรรค์) 182
14 7.69
13 7.14
1 0.55
27 14.84
14 7.69
113 62.09
69 37.91%
34  โรงเรียนวัดเขาน้อย 52
5 9.62
4 7.69
7 13.46
3 5.77
0 0.00
33 63.46
19 36.54%
35  โรงเรียนชุมชนบ้านท่างาม 85
12 14.12
5 5.88
14 16.47
0 0.00
0 0.00
54 63.53
31 36.47%
36  โรงเรียนนครไทยวิทยาคม 715
108 15.10
47 6.57
95 13.29
9 1.26
0 0.00
456 63.78
259 36.22%
37  โรงเรียนบ้านหาดใหญ่ 71
16 22.54
6 8.45
0 0.00
0 0.00
3 4.23
46 64.79
25 35.21%
38  โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด(ประชาสงเคราะห์) 246
38 15.45
9 3.66
34 13.82
2 0.81
3 1.22
160 65.04
86 34.96%
39  โรงเรียนวัดบ่อภาค 118
15 12.71
12 10.17
6 5.08
8 6.78
0 0.00
77 65.25
41 34.75%
40  โรงเรียนบ้านน้ำโจน 156
8 5.13
7 4.49
25 16.03
10 6.41
4 2.56
102 65.38
54 34.62%
41  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์นาจาน 198
26 13.13
13 6.57
25 12.63
4 2.02
0 0.00
130 65.66
68 34.34%
42  โรงเรียนวัดหางไหล 147
16 10.88
14 9.52
12 8.16
8 5.44
0 0.00
97 65.99
50 34.01%
43  โรงเรียนวัดน้ำคบ 139
25 17.99
7 5.04
14 10.07
0 0.00
0 0.00
93 66.91
46 33.09%
44  โรงเรียนบ้านนาจาน 99
11 11.11
5 5.05
12 12.12
4 4.04
0 0.00
67 67.68
32 32.32%
45  โรงเรียนผดุงวิทยา 97
6 6.19
0 0.00
24 24.74
1 1.03
0 0.00
66 68.04
31 31.96%
46  โรงเรียนบ้านยางโกลน 51
4 7.84
5 9.80
4 7.84
3 5.88
0 0.00
35 68.63
16 31.37%
47  โรงเรียนบ้านบุ่งผลำ 55
6 10.91
6 10.91
4 7.27
1 1.82
0 0.00
38 69.09
17 30.91%
48  โรงเรียนบ้านนาไก่เขี่ย 65
11 16.92
5 7.69
4 6.15
0 0.00
0 0.00
45 69.23
20 30.77%
49  โรงเรียนศึกษากุลบุตร 106
5 4.72
5 4.72
20 18.87
2 1.89
0 0.00
74 69.81
32 30.19%
50  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 61
8 13.11
2 3.28
6 9.84
2 3.28
0 0.00
43 70.49
18 29.51%
51  โรงเรียนบ้านห้วยกอกพัฒนา 17
3 17.65
0 0.00
2 11.76
0 0.00
0 0.00
12 70.59
5 29.41%
52  โรงเรียนวัดท่าช้าง 93
1 1.08
1 1.08
24 25.81
0 0.00
1 1.08
66 70.97
27 29.03%
53  โรงเรียนบ้านป่าสัก (ทศพลอนุสรณ์) 239
15 6.28
7 2.93
43 17.99
3 1.26
1 0.42
170 71.13
69 28.87%
54  โรงเรียนบ้านน้ำพริก 146
1 0.68
7 4.79
17 11.64
10 6.85
7 4.79
104 71.23
42 28.77%
55  โรงเรียนบ้านเนินทอง 220
14 6.36
0 0.00
20 9.09
16 7.27
13 5.91
157 71.36
63 28.64%
56  โรงเรียนบ้านปากรอง 49
6 12.24
4 8.16
2 4.08
2 4.08
0 0.00
35 71.43
14 28.57%
57  โรงเรียนบ้านหนองกระดาษ 42
2 4.76
3 7.14
6 14.29
1 2.38
0 0.00
30 71.43
12 28.57%
58  โรงเรียนวัดวังไม้แก่น 28
0 0.00
1 3.57
5 17.86
2 7.14
0 0.00
20 71.43
8 28.57%
59  โรงเรียนวัดสนามไชย 49
2 4.08
2 4.08
7 14.29
1 2.04
2 4.08
35 71.43
14 28.57%
60  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำปลา 74
11 14.86
2 2.70
6 8.11
2 2.70
0 0.00
53 71.62
21 28.38%
61  โรงเรียนบ้านสวนเมี่ยง 137
4 2.92
4 2.92
9 6.57
4 2.92
16 11.68
100 72.99
37 27.01%
62  โรงเรียนวัดสะพานหิน(วงศ์วานประชาสรรค์) 119
5 4.20
4 3.36
21 17.65
2 1.68
0 0.00
87 73.11
32 26.89%
63  โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์(บำรุงวุฒิวิทยา) 120
9 7.50
2 1.67
21 17.50
0 0.00
0 0.00
88 73.33
32 26.67%
64  โรงเรียนบ้านห้วยท้องฟาน 102
9 8.82
7 6.86
4 3.92
4 3.92
3 2.94
75 73.53
27 26.47%
65  โรงเรียนวัดหนองหม้อแกง 34
1 2.94
1 2.94
5 14.71
1 2.94
1 2.94
25 73.53
9 26.47%
66  โรงเรียนบ้านขุนน้ำคับ 132
7 5.30
20 15.15
6 4.55
0 0.00
0 0.00
99 75.00
33 25.00%
67  โรงเรียนวัดบ้านน้อย 130
6 4.62
6 4.62
16 12.31
4 3.08
0 0.00
98 75.38
32 24.62%
68  โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว 221
17 7.69
9 4.07
25 11.31
1 0.45
0 0.00
169 76.47
52 23.53%
69  โรงเรียนห้วยปลาไหล 73
5 6.85
7 9.59
3 4.11
1 1.37
1 1.37
56 76.71
17 23.29%
70  โรงเรียนบ้านคลองทำเนียบ 88
4 4.55
3 3.41
6 6.82
3 3.41
4 4.55
68 77.27
20 22.73%
71  โรงเรียนบ้านน้ำจวง 283
14 4.95
36 12.72
6 2.12
4 1.41
3 1.06
220 77.74
63 22.26%
72  โรงเรียนบ้านนาแฝก 45
5 11.11
0 0.00
3 6.67
2 4.44
0 0.00
35 77.78
10 22.22%
73  โรงเรียนบ้านเข็กใหญ่ 113
11 9.73
2 1.77
12 10.62
0 0.00
0 0.00
88 77.88
25 22.12%
74  โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ 144
12 8.33
8 5.56
2 1.39
9 6.25
0 0.00
113 78.47
31 21.53%
75  โรงเรียนวัดนาขุม 126
8 6.35
1 0.79
17 13.49
1 0.79
0 0.00
99 78.57
27 21.43%
76  โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง 150
12 8.00
2 1.33
9 6.00
8 5.33
1 0.67
118 78.67
32 21.33%
77  โรงเรียนบ้านมะต้อง 44
0 0.00
0 0.00
9 20.45
0 0.00
0 0.00
35 79.55
9 20.45%
78  โรงเรียนบ้านท่าสะแก 196
22 11.22
3 1.53
14 7.14
0 0.00
0 0.00
157 80.10
39 19.90%
79  โรงเรียนวัดทุ่งตาเปรี้ยว 152
4 2.63
7 4.61
18 11.84
1 0.66
0 0.00
122 80.26
30 19.74%
80  โรงเรียนบ้านนาล้อม 189
12 6.35
11 5.82
10 5.29
4 2.12
0 0.00
152 80.42
37 19.58%
81  โรงเรียนบ้านนาเมือง 62
3 4.84
1 1.61
8 12.90
0 0.00
0 0.00
50 80.65
12 19.35%
82  โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ 150
6 4.00
6 4.00
11 7.33
6 4.00
0 0.00
121 80.67
29 19.33%
83  โรงเรียนหนองสะแกประชานุกูล 94
6 6.38
0 0.00
12 12.77
0 0.00
0 0.00
76 80.85
18 19.15%
84  โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา 95
2 2.11
2 2.11
14 14.74
0 0.00
0 0.00
77 81.05
18 18.95%
85  โรงเรียนวิทยสัมพันธ์ 201
12 5.97
8 3.98
17 8.46
1 0.50
0 0.00
163 81.09
38 18.91%
86  โรงเรียนบ้านหนองปลิง 48
3 6.25
0 0.00
6 12.50
0 0.00
0 0.00
39 81.25
9 18.75%
87  โรงเรียนบ้านหนองน้ำสร้าง 64
9 14.06
2 3.13
1 1.56
0 0.00
0 0.00
52 81.25
12 18.75%
88  โรงเรียนบ้านขวดน้ำมัน 75
2 2.67
4 5.33
8 10.67
0 0.00
0 0.00
61 81.33
14 18.67%
89  โรงเรียนบ้านนาหนอง 98
2 2.04
9 9.18
4 4.08
3 3.06
0 0.00
80 81.63
18 18.37%
90  โรงเรียนศิริราษฎร์พัฒนา 51
1 1.96
1 1.96
6 11.76
1 1.96
0 0.00
42 82.35
9 17.65%
91  โรงเรียนบ้านห้วยช้างแทง 122
8 6.56
10 8.20
0 0.00
3 2.46
0 0.00
101 82.79
21 17.21%
92  โรงเรียนบ้านลาดคื้อ 71
3 4.23
0 0.00
5 7.04
0 0.00
4 5.63
59 83.10
12 16.90%
93  โรงเรียนบ้านท่ากระดุน 42
4 9.52
0 0.00
3 7.14
0 0.00
0 0.00
35 83.33
7 16.67%
94  โรงเรียนบ้านบึงธรรมโรง 18
0 0.00
0 0.00
1 5.56
2 11.11
0 0.00
15 83.33
3 16.67%
95  โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 309
31 10.03
11 3.56
9 2.91
0 0.00
0 0.00
258 83.50
51 16.50%
96  โรงเรียนบ้านนาตอน 55
7 12.73
2 3.64
0 0.00
0 0.00
0 0.00
46 83.64
9 16.36%
97  โรงเรียนบ้านหลังเขา 205
9 4.39
7 3.41
10 4.88
7 3.41
0 0.00
172 83.90
33 16.10%
98  โรงเรียนมะต้องประชาสรรค์ 95
3 3.16
1 1.05
11 11.58
0 0.00
0 0.00
80 84.21
15 15.79%
99  โรงเรียนบ้านแก่งทุ่ง 83
5 6.02
0 0.00
8 9.64
0 0.00
0 0.00
70 84.34
13 15.66%
100  โรงเรียนบ้านบึงวิทยา 77
0 0.00
0 0.00
5 6.49
0 0.00
7 9.09
65 84.42
12 15.58%
101  โรงเรียนบ้านป่าแดง 524
17 3.24
21 4.01
34 6.49
4 0.76
5 0.95
443 84.54
81 15.46%
102  โรงเรียนเกษตรสุขราษฎร์บำรุง 150
8 5.33
2 1.33
11 7.33
2 1.33
0 0.00
127 84.67
23 15.33%
103  โรงเรียนบ้านถ้ำพริก 151
4 2.65
3 1.99
5 3.31
7 4.64
4 2.65
128 84.77
23 15.23%
104  โรงเรียนบ้านบ่อโพธิ์ 33
1 3.03
0 0.00
4 12.12
0 0.00
0 0.00
28 84.85
5 15.15%
105  โรงเรียนบ้านห้วยหมากหล่ำ 36
3 8.33
0 0.00
2 5.56
0 0.00
0 0.00
31 86.11
5 13.89%
106  โรงเรียนวัดคลองตาล(ศรีรัตนประชานุกูล) 98
0 0.00
7 7.14
0 0.00
5 5.10
1 1.02
85 86.73
13 13.27%
107  โรงเรียนบ้านนาเปอะ 79
2 2.53
2 2.53
5 6.33
1 1.27
0 0.00
69 87.34
10 12.66%
108  โรงเรียนบ้านขอนสองสลึง 24
1 4.17
0 0.00
2 8.33
0 0.00
0 0.00
21 87.50
3 12.50%
109  โรงเรียนวัดห้วยดั้ง 203
18 8.87
6 2.96
0 0.00
0 0.00
1 0.49
178 87.68
25 12.32%
110  โรงเรียนชุมชนดิฎฐอำรุง 125
2 1.60
2 1.60
11 8.80
0 0.00
0 0.00
110 88.00
15 12.00%
111  โรงเรียนบ้านนาขุมคัน 93
2 2.15
1 1.08
5 5.38
3 3.23
0 0.00
82 88.17
11 11.83%
112  โรงเรียนบ้านป่ารวก 43
0 0.00
0 0.00
3 6.98
2 4.65
0 0.00
38 88.37
5 11.63%
113  โรงเรียนบ้านห้วยตีนตั่ง 138
0 0.00
7 5.07
9 6.52
0 0.00
0 0.00
122 88.41
16 11.59%
114  โรงเรียนบ้านน้ำลอม 53
1 1.89
0 0.00
4 7.55
1 1.89
0 0.00
47 88.68
6 11.32%
115  โรงเรียนบ้านน้ำเลา 125
4 3.20
4 3.20
6 4.80
0 0.00
0 0.00
111 88.80
14 11.20%
116  โรงเรียนวัดท้องโพลง 173
4 2.31
5 2.89
9 5.20
1 0.58
0 0.00
154 89.02
19 10.98%
117  โรงเรียนวัดเหล่าขวัญ(จ่างอนุเคราะห์) 46
0 0.00
0 0.00
5 10.87
0 0.00
0 0.00
41 89.13
5 10.87%
118  โรงเรียนทับยายเชียงวิทยา 75
2 2.67
2 2.67
2 2.67
2 2.67
0 0.00
67 89.33
8 10.67%
119  โรงเรียนสหภาพแรงงานการไฟฟ้านครหลวง 47
3 6.38
0 0.00
2 4.26
0 0.00
0 0.00
42 89.36
5 10.64%
120  โรงเรียนบ้านบุ่งตารอด 61
0 0.00
0 0.00
5 8.20
0 0.00
1 1.64
55 90.16
6 9.84%
121  โรงเรียนบ้านน้ำภาคน้อย 72
1 1.39
1 1.39
4 5.56
0 0.00
1 1.39
65 90.28
7 9.72%
122  โรงเรียนบ้านคลองตกวิทยา 53
5 9.43
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
48 90.57
5 9.43%
123  โรงเรียนบ้านน้ำทองน้อย 109
5 4.59
1 0.92
4 3.67
0 0.00
0 0.00
99 90.83
10 9.17%
124  โรงเรียนบ้านน้ำตาก 46
0 0.00
0 0.00
4 8.70
0 0.00
0 0.00
42 91.30
4 8.70%
125  โรงเรียนบ้านแก่งคันนา 92
2 2.17
3 3.26
3 3.26
0 0.00
0 0.00
84 91.30
8 8.70%
126  โรงเรียนบ้านแก่งบัวคำ 47
0 0.00
0 0.00
3 6.38
0 0.00
1 2.13
43 91.49
4 8.51%
127  โรงเรียนราษฎร์บำรุง 24
0 0.00
0 0.00
1 4.17
0 0.00
1 4.17
22 91.67
2 8.33%
128  โรงเรียนประชาสงเคราะห์พิทยา 147
2 1.36
2 1.36
4 2.72
2 1.36
2 1.36
135 91.84
12 8.16%
129  โรงเรียนบ้านห้วยเหิน 87
3 3.45
1 1.15
3 3.45
0 0.00
0 0.00
80 91.95
7 8.05%
130  โรงเรียนบ้านโป่งกะเฌอ 64
1 1.56
1 1.56
3 4.69
0 0.00
0 0.00
59 92.19
5 7.81%
131  โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 78
1 1.28
0 0.00
4 5.13
1 1.28
0 0.00
72 92.31
6 7.69%
132  โรงเรียนบ้านกกม่วง 53
2 3.77
2 3.77
0 0.00
0 0.00
0 0.00
49 92.45
4 7.55%
133  โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 67
0 0.00
0 0.00
5 7.46
0 0.00
0 0.00
62 92.54
5 7.46%
134  โรงเรียนบ้านบุ่งปลาฝา 54
1 1.85
0 0.00
3 5.56
0 0.00
0 0.00
50 92.59
4 7.41%
135  โรงเรียนบ้านนาฟองแดง 41
1 2.44
0 0.00
2 4.88
0 0.00
0 0.00
38 92.68
3 7.32%
136  โรงเรียนวัดทองแท้(จ่างอนุกูลพิทยา) 102
2 1.96
1 0.98
2 1.96
0 0.00
2 1.96
95 93.14
7 6.86%
137  โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ย 117
2 1.71
0 0.00
6 5.13
0 0.00
0 0.00
109 93.16
8 6.84%
138  โรงเรียนบ้านป่าคาย 44
1 2.27
1 2.27
0 0.00
1 2.27
0 0.00
41 93.18
3 6.82%
139  โรงเรียนวัดหินลาด 163
3 1.84
0 0.00
7 4.29
0 0.00
0 0.00
153 93.87
10 6.13%
140  โรงเรียนบ้านหนองขาหย่าง 67
0 0.00
0 0.00
1 1.49
3 4.48
0 0.00
63 94.03
4 5.97%
141  โรงเรียนวัดท่าสี่ร้อย 20
1 5.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
19 95.00
1 5.00%
142  โรงเรียนประชาสามัคคี 45
0 0.00
0 0.00
2 4.44
0 0.00
0 0.00
43 95.56
2 4.44%
143  โรงเรียนวัดคันโช้ง 48
0 0.00
0 0.00
2 4.17
0 0.00
0 0.00
46 95.83
2 4.17%
144  โรงเรียนวัดทับยายเชียง 126
0 0.00
0 0.00
5 3.97
0 0.00
0 0.00
121 96.03
5 3.97%
145  โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ 56
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 3.57
54 96.43
2 3.57%
146  โรงเรียนบ้านห้วยเจียง 88
1 1.14
-1 -1.14
1 1.14
1 1.14
1 1.14
85 96.59
3 3.41%
147  โรงเรียนชุมชน 17 บ้านนาตาดี 149
0 0.00
2 1.34
1 0.67
0 0.00
2 1.34
144 96.64
5 3.36%
148  โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง 61
0 0.00
0 0.00
2 3.28
0 0.00
0 0.00
59 96.72
2 3.28%
149  โรงเรียนบางยางพัฒนา 92
0 0.00
0 0.00
3 3.26
0 0.00
0 0.00
89 96.74
3 3.26%
150  โรงเรียนบ้านนาทุ่งใหญ่ 33
0 0.00
0 0.00
1 3.03
0 0.00
0 0.00
32 96.97
1 3.03%
151  โรงเรียนบ้านเนินมะคึด 40
0 0.00
1 2.50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
39 97.50
1 2.50%
152  โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาวิทยา 97
2 2.06
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
95 97.94
2 2.06%
153  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซ 114
1 0.88
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
113 99.12
1 0.88%
154  โรงเรียนบ้านคลองช้าง 8
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 100.00
0 0.00%
155  โรงเรียนบ้านท่าหนองปากพาน 28
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
28 100.00
0 0.00%
156  โรงเรียนบ้านหนองมะคัง(จ่างอนุสรณ์) 26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
26 100.00
0 0.00%
157  โรงเรียนบ้านหนองห้าง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
158  โรงเรียนวัดวงฆ้อง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
159  โรงเรียนวัดนาขาม 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
160  โรงเรียนวัดวังงิ้วงาม 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
161  โรงเรียนวัดโบสถ์ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
162  โรงเรียนวัดเสนาสน์ 0
2 0.00
3 0.00
8 0.00
2 0.00
3 0.00
-18 0.00
18 0.00%
163  โรงเรียนแก่งบ้านยางป่าคาย 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  16,633 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,491 8.96
เตี้ย  847 5.09
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,424 8.56
ผอมและเตี้ย  563 3.38
อ้วนและเตี้ย  399 2.40
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,909 71.60
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,724 คน


28.40%


Powered By www.thaieducation.net