ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.พิษณุโลก เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563

จำนวนโรงเรียน 114 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 114 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านนาชักหวาย 25
0 0.00
0 0.00
22 88.00
1 4.00
2 8.00
0 0.00
25 100.00%
2  โรงเรียนวัดอินทรีย์ 17
2 11.76
1 5.88
14 82.35
0 0.00
0 0.00
0 0.00
17 100.00%
3  โรงเรียนจ่าการบุญ 1707
273 15.99
287 16.81
292 17.11
294 17.22
285 16.70
276 16.17
1431 83.83%
4  โรงเรียนวัดทุ่งชา 76
12 15.79
12 15.79
10 13.16
12 15.79
10 13.16
20 26.32
56 73.68%
5  โรงเรียนบ้านพลายชุมพล 162
15 9.26
23 14.20
23 14.20
27 16.67
27 16.67
47 29.01
115 70.99%
6  โรงเรียนวัดจุฬามณี 131
17 12.98
17 12.98
15 11.45
18 13.74
16 12.21
48 36.64
83 63.36%
7  โรงเรียนบ้านสะอัก(ประชาอุปถัมภ์) 59
6 10.17
2 3.39
9 15.25
3 5.08
13 22.03
26 44.07
33 55.93%
8  โรงเรียนวัดธรรมเกษตร(เกษตรานุเคราะห์) 125
2 1.60
9 7.20
33 26.40
1 0.80
23 18.40
57 45.60
68 54.40%
9  โรงเรียนบ้านน้ำดำ 63
13 20.63
2 3.17
12 19.05
2 3.17
2 3.17
32 50.79
31 49.21%
10  โรงเรียนบ้านปลักแรด 212
23 10.85
12 5.66
41 19.34
9 4.25
13 6.13
114 53.77
98 46.23%
11  โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์ศรัทธาราม 96
6 6.25
8 8.33
12 12.50
4 4.17
13 13.54
53 55.21
43 44.79%
12  โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 276
5 1.81
8 2.90
39 14.13
13 4.71
47 17.03
164 59.42
112 40.58%
13  โรงเรียนคลองวัดไร่ 66
6 9.09
2 3.03
9 13.64
4 6.06
5 7.58
40 60.61
26 39.39%
14  โรงเรียนบ้านหนองนากวางอั้น 123
15 12.20
10 8.13
8 6.50
7 5.69
7 5.69
76 61.79
47 38.21%
15  โรงเรียนบ้านหนองหัวยาง 155
10 6.45
16 10.32
26 16.77
4 2.58
3 1.94
96 61.94
59 38.06%
16  โรงเรียนรัฐราษฎร์สงเคราะห์ 195
15 7.69
22 11.28
20 10.26
17 8.72
0 0.00
121 62.05
74 37.95%
17  โรงเรียนวัดดอนอภัย 83
6 7.23
8 9.64
11 13.25
2 2.41
3 3.61
53 63.86
30 36.14%
18  โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 2055
76 3.70
24 1.17
349 16.98
100 4.87
187 9.10
1319 64.18
736 35.82%
19  โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์) 227
14 6.17
18 7.93
49 21.59
0 0.00
0 0.00
146 64.32
81 35.68%
20  โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก 254
10 3.94
20 7.87
18 7.09
20 7.87
22 8.66
164 64.57
90 35.43%
21  โรงเรียนวัดเนินมะคึก 290
31 10.69
25 8.62
43 14.83
1 0.34
2 0.69
188 64.83
102 35.17%
22  โรงเรียนชุมชนที่ 14 วัดดอนทอง 43
5 11.63
0 0.00
9 20.93
0 0.00
1 2.33
28 65.12
15 34.88%
23  โรงเรียนวัดหนองอ้อ 77
5 6.49
5 6.49
9 11.69
3 3.90
4 5.19
51 66.23
26 33.77%
24  โรงเรียนบ่อวิทยบางระกำ 985
45 4.57
70 7.11
45 4.57
77 7.82
92 9.34
656 66.60
329 33.40%
25  โรงเรียนวัดสมอแข(พิณพลราษฎร์บำรุง) 65
3 4.62
3 4.62
15 23.08
0 0.00
0 0.00
44 67.69
21 32.31%
26  โรงเรียนบ้านตระแบกงาม 78
13 16.67
6 7.69
5 6.41
1 1.28
0 0.00
53 67.95
25 32.05%
27  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 50
4 8.00
5 10.00
5 10.00
0 0.00
2 4.00
34 68.00
16 32.00%
28  โรงเรียนวัดอรัญญิก 215
7 3.26
10 4.65
24 11.16
9 4.19
18 8.37
147 68.37
68 31.63%
29  โรงเรียนบางระกำ 178
11 6.18
8 4.49
23 12.92
13 7.30
0 0.00
123 69.10
55 30.90%
30  โรงเรียนบ้านคุยมะตูม 82
5 6.10
3 3.66
16 19.51
1 1.22
0 0.00
57 69.51
25 30.49%
31  โรงเรียนบ้านท่านางงาม 33
5 15.15
1 3.03
4 12.12
0 0.00
0 0.00
23 69.70
10 30.30%
32  โรงเรียนบ้านใหม่เจริญธรรม 202
15 7.43
5 2.48
30 14.85
2 0.99
9 4.46
141 69.80
61 30.20%
33  โรงเรียนบ้านใหม่คลองเจริญ 40
4 10.00
1 2.50
7 17.50
0 0.00
0 0.00
28 70.00
12 30.00%
34  โรงเรียนบ้านกร่าง(พระขาวชัยสิทธิ์) 406
24 5.91
20 4.93
69 17.00
5 1.23
2 0.49
286 70.44
120 29.56%
35  โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง 171
4 2.34
2 1.17
18 10.53
6 3.51
20 11.70
121 70.76
50 29.24%
36  โรงเรียนบ้านพันเสา 96
14 14.58
3 3.13
10 10.42
1 1.04
0 0.00
68 70.83
28 29.17%
37  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 210
13 6.19
9 4.29
25 11.90
6 2.86
8 3.81
149 70.95
61 29.05%
38  โรงเรียนวัดจอมทอง 150
19 12.67
3 2.00
18 12.00
2 1.33
0 0.00
108 72.00
42 28.00%
39  โรงเรียนสะพานที่ 3 593
36 6.07
60 10.12
70 11.80
0 0.00
0 0.00
427 72.01
166 27.99%
40  โรงเรียนวัดพรหมเกษร 79
2 2.53
4 5.06
16 20.25
0 0.00
0 0.00
57 72.15
22 27.85%
41  โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม(วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) 779
63 8.09
19 2.44
49 6.29
31 3.98
52 6.68
565 72.53
214 27.47%
42  โรงเรียนบ้านหนองกวางลี้(ประสิทธิ์ประชานุสรณ์) 114
14 12.28
6 5.26
9 7.89
2 1.75
0 0.00
83 72.81
31 27.19%
43  โรงเรียนวัดโป่งหม้อข้าว 118
15 12.71
3 2.54
12 10.17
2 1.69
0 0.00
86 72.88
32 27.12%
44  โรงเรียนวัดแหลมโพธิ์ 120
7 5.83
9 7.50
7 5.83
4 3.33
5 4.17
88 73.33
32 26.67%
45  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 8 (บ้านมะขามสูง) 79
5 6.33
6 7.59
9 11.39
0 0.00
1 1.27
58 73.42
21 26.58%
46  โรงเรียนวัดกรมธรรม์ 141
8 5.67
8 5.67
13 9.22
8 5.67
0 0.00
104 73.76
37 26.24%
47  โรงเรียนนิคมบางระกำ 1(รุ้งวิไล) 46
0 0.00
2 4.35
9 19.57
1 2.17
0 0.00
34 73.91
12 26.09%
48  โรงเรียนบ้านป่า(บิลอาสาประชาสรรค์) 231
7 3.03
12 5.19
39 16.88
0 0.00
2 0.87
171 74.03
60 25.97%
49  โรงเรียนบ้านกรุงกรัก 27
3 11.11
1 3.70
3 11.11
0 0.00
0 0.00
20 74.07
7 25.93%
50  โรงเรียนวัดศรีรัตนาราม(รัตนราษฎร์สงเคราะห์) 162
4 2.47
6 3.70
31 19.14
1 0.62
0 0.00
120 74.07
42 25.93%
51  โรงเรียนวัดบึงพระ(เหรียญ จั่น อนุสรณ์) 290
14 4.83
12 4.14
48 16.55
0 0.00
0 0.00
216 74.48
74 25.52%
52  โรงเรียนวัดสระโคล่ 197
7 3.55
10 5.08
32 16.24
0 0.00
1 0.51
147 74.62
50 25.38%
53  โรงเรียนวัดวังแร่ 67
5 7.46
1 1.49
11 16.42
0 0.00
0 0.00
50 74.63
17 25.37%
54  โรงเรียนวัดกลางสุริยวงศ์ 68
5 7.35
3 4.41
4 5.88
5 7.35
0 0.00
51 75.00
17 25.00%
55  โรงเรียนชุมชนที่ 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์ 153
11 7.19
4 2.61
21 13.73
0 0.00
0 0.00
117 76.47
36 23.53%
56  โรงเรียนวัดแตน 86
7 8.14
1 1.16
9 10.47
3 3.49
0 0.00
66 76.74
20 23.26%
57  โรงเรียนวัดปรือกระเทียม 87
7 8.05
3 3.45
10 11.49
0 0.00
0 0.00
67 77.01
20 22.99%
58  โรงเรียนบ้านหินลาด 57
3 5.26
0 0.00
8 14.04
2 3.51
0 0.00
44 77.19
13 22.81%
59  โรงเรียนบ้านบางแก้ว 44
4 9.09
0 0.00
6 13.64
0 0.00
0 0.00
34 77.27
10 22.73%
60  โรงเรียนวัดแหลมเจดีย์ 103
2 1.94
8 7.77
12 11.65
1 0.97
0 0.00
80 77.67
23 22.33%
61  โรงเรียนวัดบางทราย(หลวงพิณพลราษฎร์ จู เกษกาญจน์) 201
15 7.46
7 3.48
17 8.46
4 1.99
0 0.00
158 78.61
43 21.39%
62  โรงเรียนบ้านย่านใหญ่ 85
3 3.53
2 2.35
12 14.12
1 1.18
0 0.00
67 78.82
18 21.18%
63  โรงเรียนวัดบ้านดง 174
4 2.30
14 8.05
18 10.34
0 0.00
0 0.00
138 79.31
36 20.69%
64  โรงเรียนวัดวังเป็ด 126
9 7.14
0 0.00
17 13.49
0 0.00
0 0.00
100 79.37
26 20.63%
65  โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตกมิตรภาพที่ 73 83
2 2.41
3 3.61
12 14.46
0 0.00
0 0.00
66 79.52
17 20.48%
66  โรงเรียนบ้านคลองเตย 111
8 7.21
4 3.60
9 8.11
1 0.90
0 0.00
89 80.18
22 19.82%
67  โรงเรียนวัดตาปะขาวหาย 181
5 2.76
5 2.76
20 11.05
2 1.10
3 1.66
146 80.66
35 19.34%
68  โรงเรียนบ้านคุยยาง 63
4 6.35
0 0.00
4 6.35
2 3.17
2 3.17
51 80.95
12 19.05%
69  โรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา) 232
7 3.02
8 3.45
18 7.76
9 3.88
2 0.86
188 81.03
44 18.97%
70  โรงเรียนบ้านหนองกุลา 488
18 3.69
10 2.05
54 11.07
5 1.02
5 1.02
396 81.15
92 18.85%
71  โรงเรียนวัดบ้านไร่ 114
3 2.63
6 5.26
9 7.89
1 0.88
2 1.75
93 81.58
21 18.42%
72  โรงเรียนวัดดงโคกขาม 101
5 4.95
4 3.96
6 5.94
3 2.97
0 0.00
83 82.18
18 17.82%
73  โรงเรียนบ้านบัวจันทร์ 62
6 9.68
0 0.00
5 8.06
0 0.00
0 0.00
51 82.26
11 17.74%
74  โรงเรียนวัดหนองพะยอม 154
9 5.84
0 0.00
18 11.69
0 0.00
0 0.00
127 82.47
27 17.53%
75  โรงเรียนบ้านห้วยชัน 64
5 7.81
5 7.81
1 1.56
0 0.00
0 0.00
53 82.81
11 17.19%
76  โรงเรียนบ้านวังยาง 41
0 0.00
0 0.00
3 7.32
4 9.76
0 0.00
34 82.93
7 17.07%
77  โรงเรียนวัดมหาวนาราม 422
19 4.50
12 2.84
17 4.03
13 3.08
11 2.61
350 82.94
72 17.06%
78  โรงเรียนวัดกรับพวง 83
2 2.41
0 0.00
12 14.46
0 0.00
0 0.00
69 83.13
14 16.87%
79  โรงเรียนบ้านหล่ายขานาง 48
0 0.00
0 0.00
6 12.50
2 4.17
0 0.00
40 83.33
8 16.67%
80  โรงเรียนวัดบึงกอก 109
4 3.67
2 1.83
11 10.09
1 0.92
0 0.00
91 83.49
18 16.51%
81  โรงเรียนวัดปากพิงตะวันตก 142
4 2.82
3 2.11
13 9.15
1 0.70
1 0.70
120 84.51
22 15.49%
82  โรงเรียนวัดห้วงกระได 46
0 0.00
0 0.00
3 6.52
4 8.70
0 0.00
39 84.78
7 15.22%
83  โรงเรียนนิคมบางระกำ 4(บางระกำชนูปถัมภ์) 41
0 0.00
1 2.44
5 12.20
0 0.00
0 0.00
35 85.37
6 14.63%
84  โรงเรียนวัดศรีวนาราม 48
1 2.08
0 0.00
4 8.33
2 4.17
0 0.00
41 85.42
7 14.58%
85  โรงเรียนวัดคุ้งวารี(อำพันอุปถัมภ์) 160
5 3.13
0 0.00
13 8.13
4 2.50
1 0.63
137 85.63
23 14.38%
86  โรงเรียนบ้านหัววังกร่าง 58
4 6.90
0 0.00
1 1.72
0 0.00
3 5.17
50 86.21
8 13.79%
87  โรงเรียนวัดคุยขวาง 103
0 0.00
1 0.97
13 12.62
0 0.00
0 0.00
89 86.41
14 13.59%
88  โรงเรียนบ้านเรียงกระดก 24
1 4.17
0 0.00
2 8.33
0 0.00
0 0.00
21 87.50
3 12.50%
89  โรงเรียนบ้านคลองหนองเหล็ก 82
3 3.66
1 1.22
5 6.10
1 1.22
0 0.00
72 87.80
10 12.20%
90  โรงเรียนบ้านดงยาง 91
3 3.30
2 2.20
3 3.30
3 3.30
0 0.00
80 87.91
11 12.09%
91  โรงเรียนบ้านหนองแขม 108
1 0.93
1 0.93
7 6.48
1 0.93
2 1.85
96 88.89
12 11.11%
92  โรงเรียนวัดไผ่ค่อม(แพรประชาอุปถัมภ์) 56
0 0.00
0 0.00
6 10.71
0 0.00
0 0.00
50 89.29
6 10.71%
93  โรงเรียนบ้านประดาประชาราษฎร์ 75
3 4.00
1 1.33
2 2.67
1 1.33
1 1.33
67 89.33
8 10.67%
94  โรงเรียนบ้านหนองกรับ 66
4 6.06
0 0.00
1 1.52
2 3.03
0 0.00
59 89.39
7 10.61%
95  โรงเรียนวัดหนองขานาง 88
3 3.41
1 1.14
4 4.55
0 0.00
1 1.14
79 89.77
9 10.23%
96  โรงเรียนบ้านตะโม่ประชาสรรค์ 81
0 0.00
0 0.00
8 9.88
0 0.00
0 0.00
73 90.12
8 9.88%
97  โรงเรียนวัดแสงดาว(เทพประชานุสรณ์) 56
0 0.00
0 0.00
5 8.93
0 0.00
0 0.00
51 91.07
5 8.93%
98  โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน 45
0 0.00
0 0.00
4 8.89
0 0.00
0 0.00
41 91.11
4 8.89%
99  โรงเรียนบ้านท่าไม้งาม 72
0 0.00
2 2.78
0 0.00
3 4.17
1 1.39
66 91.67
6 8.33%
100  โรงเรียนบ้านเสวยซุง 60
0 0.00
2 3.33
3 5.00
0 0.00
0 0.00
55 91.67
5 8.33%
101  โรงเรียนบ้านคลองน้ำเย็น 39
0 0.00
0 0.00
3 7.69
0 0.00
0 0.00
36 92.31
3 7.69%
102  โรงเรียนวัดคุยม่วง 91
0 0.00
0 0.00
7 7.69
0 0.00
0 0.00
84 92.31
7 7.69%
103  โรงเรียนวัดบึงบอน 67
0 0.00
0 0.00
5 7.46
0 0.00
0 0.00
62 92.54
5 7.46%
104  โรงเรียนบ้านแม่ระหัน 55
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 7.27
51 92.73
4 7.27%
105  โรงเรียนนิคมบางระกำ 6(ท่ามะเกลือ) 88
3 3.41
1 1.14
1 1.14
1 1.14
0 0.00
82 93.18
6 6.82%
106  โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 95
0 0.00
0 0.00
5 5.26
1 1.05
0 0.00
89 93.68
6 6.32%
107  โรงเรียนนิคมบางระกำ 2(ราษฎร์บำรุง) 39
1 2.56
0 0.00
1 2.56
0 0.00
0 0.00
37 94.87
2 5.13%
108  โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว 184
2 1.09
1 0.54
5 2.72
0 0.00
1 0.54
175 95.11
9 4.89%
109  โรงเรียนบ้านบึงกระดาน(เมธาประชานุกูล) 104
4 3.85
0 0.00
1 0.96
0 0.00
0 0.00
99 95.19
5 4.81%
110  โรงเรียนวัดวังอิทก 57
0 0.00
0 0.00
2 3.51
0 0.00
0 0.00
55 96.49
2 3.51%
111  โรงเรียนบ้านดงวิทยา 59
0 0.00
0 0.00
2 3.39
0 0.00
0 0.00
57 96.61
2 3.39%
112  โรงเรียนชุมชน 1 วัดสะกัดน้ำมัน 124
0 0.00
0 0.00
4 3.23
0 0.00
0 0.00
120 96.77
4 3.23%
113  โรงเรียนวัดยางแขวนอู่ 57
0 0.00
0 0.00
1 1.75
0 0.00
0 0.00
56 98.25
1 1.75%
114  โรงเรียนประดู่มะค่าประชาสรรค์ 122
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 1.64
120 98.36
2 1.64%

 

จำนวนนักเรียน  18,744 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,152 6.15
เตี้ย  957 5.11
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,223 11.86
ผอมและเตี้ย  797 4.25
อ้วนและเตี้ย  939 5.01
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,676 67.63
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 6,068 คน


32.37%


Powered By www.thaieducation.net