ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.พิษณุโลก เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 114 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 114 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านนาชักหวาย 24
0 0.00
0 0.00
20 83.33
0 0.00
4 16.67
0 0.00
24 100.00%
2  โรงเรียนวัดอินทรีย์ 17
2 11.76
3 17.65
8 47.06
4 23.53
0 0.00
0 0.00
17 100.00%
3  โรงเรียนบ้านสะอัก(ประชาอุปถัมภ์) 56
7 12.50
3 5.36
10 17.86
3 5.36
15 26.79
18 32.14
38 67.86%
4  โรงเรียนวัดทุ่งชา 76
13 17.11
13 17.11
11 14.47
13 17.11
0 0.00
26 34.21
50 65.79%
5  โรงเรียนวัดจุฬามณี 130
15 11.54
14 10.77
19 14.62
19 14.62
14 10.77
49 37.69
81 62.31%
6  โรงเรียนรัฐราษฎร์สงเคราะห์ 192
14 7.29
20 10.42
22 11.46
20 10.42
19 9.90
97 50.52
95 49.48%
7  โรงเรียนวัดธรรมเกษตร(เกษตรานุเคราะห์) 122
6 4.92
11 9.02
29 23.77
3 2.46
11 9.02
62 50.82
60 49.18%
8  โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง 170
15 8.82
2 1.18
22 12.94
17 10.00
24 14.12
90 52.94
80 47.06%
9  โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก 254
10 3.94
20 7.87
18 7.09
31 12.20
39 15.35
136 53.54
118 46.46%
10  โรงเรียนบ้านพลายชุมพล 162
5 3.09
9 5.56
24 14.81
14 8.64
23 14.20
87 53.70
75 46.30%
11  โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์ศรัทธาราม 96
6 6.25
4 4.17
13 13.54
4 4.17
17 17.71
52 54.17
44 45.83%
12  โรงเรียนบ้านน้ำดำ 63
11 17.46
3 4.76
13 20.63
0 0.00
1 1.59
35 55.56
28 44.44%
13  โรงเรียนวัดแหลมโพธิ์ 120
8 6.67
11 9.17
12 10.00
16 13.33
6 5.00
67 55.83
53 44.17%
14  โรงเรียนบ้านท่านางงาม 32
6 18.75
5 15.63
3 9.38
0 0.00
0 0.00
18 56.25
14 43.75%
15  โรงเรียนวัดเนินมะคึก 290
49 16.90
16 5.52
43 14.83
7 2.41
3 1.03
172 59.31
118 40.69%
16  โรงเรียนวัดอรัญญิก 214
8 3.74
13 6.07
26 12.15
11 5.14
23 10.75
133 62.15
81 37.85%
17  โรงเรียนบ้านกร่าง(พระขาวชัยสิทธิ์) 404
47 11.63
30 7.43
70 17.33
4 0.99
1 0.25
252 62.38
152 37.62%
18  โรงเรียนบ้านหนองหัวยาง 157
10 6.37
16 10.19
26 16.56
4 2.55
3 1.91
98 62.42
59 37.58%
19  โรงเรียนบ้านใหม่คลองเจริญ 40
5 12.50
0 0.00
10 25.00
0 0.00
0 0.00
25 62.50
15 37.50%
20  โรงเรียนบ้านหนองนากวางอั้น 123
15 12.20
11 8.94
8 6.50
7 5.69
5 4.07
77 62.60
46 37.40%
21  โรงเรียนชุมชนที่ 14 วัดดอนทอง 43
4 9.30
1 2.33
10 23.26
0 0.00
1 2.33
27 62.79
16 37.21%
22  โรงเรียนวัดหนองอ้อ 76
5 6.58
5 6.58
7 9.21
6 7.89
5 6.58
48 63.16
28 36.84%
23  โรงเรียนบ่อวิทยบางระกำ 985
51 5.18
77 7.82
42 4.26
82 8.32
98 9.95
635 64.47
350 35.53%
24  โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 2055
89 4.33
22 1.07
354 17.23
78 3.80
187 9.10
1325 64.48
730 35.52%
25  โรงเรียนบ้านพันเสา 96
17 17.71
5 5.21
12 12.50
0 0.00
0 0.00
62 64.58
34 35.42%
26  โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม(วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) 775
72 9.29
28 3.61
67 8.65
49 6.32
50 6.45
509 65.68
266 34.32%
27  โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 276
16 5.80
24 8.70
21 7.61
11 3.99
21 7.61
183 66.30
93 33.70%
28  โรงเรียนจ่าการบุญ 1707
106 6.21
19 1.11
151 8.85
119 6.97
179 10.49
1133 66.37
574 33.63%
29  โรงเรียนบ้านปลักแรด 215
18 8.37
10 4.65
33 15.35
4 1.86
7 3.26
143 66.51
72 33.49%
30  โรงเรียนนิคมบางระกำ 1(รุ้งวิไล) 45
0 0.00
0 0.00
8 17.78
5 11.11
2 4.44
30 66.67
15 33.33%
31  โรงเรียนบ้านคุยมะตูม 81
8 9.88
5 6.17
8 9.88
3 3.70
3 3.70
54 66.67
27 33.33%
32  โรงเรียนคลองวัดไร่ 65
0 0.00
4 6.15
12 18.46
4 6.15
1 1.54
44 67.69
21 32.31%
33  โรงเรียนวัดสมอแข(พิณพลราษฎร์บำรุง) 65
3 4.62
3 4.62
15 23.08
0 0.00
0 0.00
44 67.69
21 32.31%
34  โรงเรียนบ้านคุยยาง 62
3 4.84
0 0.00
9 14.52
3 4.84
5 8.06
42 67.74
20 32.26%
35  โรงเรียนวัดบ้านดง 175
16 9.14
24 13.71
16 9.14
0 0.00
0 0.00
119 68.00
56 32.00%
36  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 50
4 8.00
5 10.00
5 10.00
0 0.00
2 4.00
34 68.00
16 32.00%
37  โรงเรียนวัดวังเป็ด 128
13 10.16
0 0.00
24 18.75
3 2.34
0 0.00
88 68.75
40 31.25%
38  โรงเรียนวัดกรมธรรม์ 141
11 7.80
8 5.67
17 12.06
8 5.67
0 0.00
97 68.79
44 31.21%
39  โรงเรียนบางระกำ 178
11 6.18
8 4.49
23 12.92
13 7.30
0 0.00
123 69.10
55 30.90%
40  โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์) 233
12 5.15
13 5.58
46 19.74
0 0.00
0 0.00
162 69.53
71 30.47%
41  โรงเรียนบ้านตระแบกงาม 78
2 2.56
2 2.56
17 21.79
1 1.28
1 1.28
55 70.51
23 29.49%
42  โรงเรียนวัดกลางสุริยวงศ์ 68
6 8.82
4 5.88
4 5.88
6 8.82
0 0.00
48 70.59
20 29.41%
43  โรงเรียนสะพานที่ 3 593
39 6.58
63 10.62
70 11.80
0 0.00
0 0.00
421 70.99
172 29.01%
44  โรงเรียนบ้านประดาประชาราษฎร์ 76
6 7.89
7 9.21
3 3.95
2 2.63
4 5.26
54 71.05
22 28.95%
45  โรงเรียนวัดโป่งหม้อข้าว 119
16 13.45
3 2.52
13 10.92
2 1.68
0 0.00
85 71.43
34 28.57%
46  โรงเรียนบ้านป่า(บิลอาสาประชาสรรค์) 233
5 2.15
19 8.15
40 17.17
1 0.43
1 0.43
167 71.67
66 28.33%
47  โรงเรียนบ้านคลองหนองเหล็ก 83
11 13.25
1 1.20
9 10.84
1 1.20
1 1.20
60 72.29
23 27.71%
48  โรงเรียนวัดพรหมเกษร 80
0 0.00
4 5.00
18 22.50
0 0.00
0 0.00
58 72.50
22 27.50%
49  โรงเรียนบ้านกรุงกรัก 27
4 14.81
0 0.00
3 11.11
0 0.00
0 0.00
20 74.07
7 25.93%
50  โรงเรียนวัดจอมทอง 150
12 8.00
7 4.67
15 10.00
3 2.00
0 0.00
113 75.33
37 24.67%
51  โรงเรียนวัดบึงพระ(เหรียญ จั่น อนุสรณ์) 290
14 4.83
12 4.14
44 15.17
1 0.34
0 0.00
219 75.52
71 24.48%
52  โรงเรียนวัดศรีรัตนาราม(รัตนราษฎร์สงเคราะห์) 161
5 3.11
6 3.73
27 16.77
0 0.00
1 0.62
122 75.78
39 24.22%
53  โรงเรียนวัดปากพิงตะวันตก 139
6 4.32
9 6.47
16 11.51
1 0.72
1 0.72
106 76.26
33 23.74%
54  โรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา) 228
9 3.95
9 3.95
23 10.09
11 4.82
2 0.88
174 76.32
54 23.68%
55  โรงเรียนวัดแตน 86
7 8.14
1 1.16
9 10.47
3 3.49
0 0.00
66 76.74
20 23.26%
56  โรงเรียนบ้านใหม่เจริญธรรม 207
17 8.21
0 0.00
31 14.98
0 0.00
0 0.00
159 76.81
48 23.19%
57  โรงเรียนวัดปรือกระเทียม 70
5 7.14
1 1.43
10 14.29
0 0.00
0 0.00
54 77.14
16 22.86%
58  โรงเรียนบ้านย่านใหญ่ 85
3 3.53
2 2.35
13 15.29
1 1.18
0 0.00
66 77.65
19 22.35%
59  โรงเรียนบ้านหนองกวางลี้(ประสิทธิ์ประชานุสรณ์) 113
13 11.50
4 3.54
7 6.19
0 0.00
1 0.88
88 77.88
25 22.12%
60  โรงเรียนวัดแหลมเจดีย์ 103
2 1.94
10 9.71
10 9.71
0 0.00
0 0.00
81 78.64
22 21.36%
61  โรงเรียนวัดบางทราย(หลวงพิณพลราษฎร์ จู เกษกาญจน์) 198
15 7.58
6 3.03
18 9.09
3 1.52
0 0.00
156 78.79
42 21.21%
62  โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตกมิตรภาพที่ 73 85
3 3.53
4 4.71
11 12.94
0 0.00
0 0.00
67 78.82
18 21.18%
63  โรงเรียนชุมชนที่ 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์ 152
6 3.95
0 0.00
26 17.11
0 0.00
0 0.00
120 78.95
32 21.05%
64  โรงเรียนบ้านบางแก้ว 44
3 6.82
0 0.00
6 13.64
0 0.00
0 0.00
35 79.55
9 20.45%
65  โรงเรียนวัดคุยขวาง 103
1 0.97
2 1.94
17 16.50
1 0.97
0 0.00
82 79.61
21 20.39%
66  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 8 (บ้านมะขามสูง) 80
5 6.25
4 5.00
6 7.50
1 1.25
0 0.00
64 80.00
16 20.00%
67  โรงเรียนบ้านหนองกุลา 484
18 3.72
10 2.07
54 11.16
5 1.03
5 1.03
392 80.99
92 19.01%
68  โรงเรียนวัดดงโคกขาม 100
7 7.00
11 11.00
0 0.00
1 1.00
0 0.00
81 81.00
19 19.00%
69  โรงเรียนวัดกรับพวง 85
2 2.35
3 3.53
11 12.94
0 0.00
0 0.00
69 81.18
16 18.82%
70  โรงเรียนบ้านหล่ายขานาง 48
1 2.08
0 0.00
6 12.50
2 4.17
0 0.00
39 81.25
9 18.75%
71  โรงเรียนวัดศรีวนาราม 48
5 10.42
0 0.00
2 4.17
2 4.17
0 0.00
39 81.25
9 18.75%
72  โรงเรียนบ้านหนองกรับ 66
3 4.55
6 9.09
0 0.00
1 1.52
2 3.03
54 81.82
12 18.18%
73  โรงเรียนวัดดอนอภัย 84
4 4.76
0 0.00
11 13.10
0 0.00
0 0.00
69 82.14
15 17.86%
74  โรงเรียนวัดหนองพะยอม 154
4 2.60
2 1.30
21 13.64
0 0.00
0 0.00
127 82.47
27 17.53%
75  โรงเรียนบ้านห้วยชัน 64
5 7.81
5 7.81
1 1.56
0 0.00
0 0.00
53 82.81
11 17.19%
76  โรงเรียนวัดห้วงกระได 47
2 4.26
0 0.00
3 6.38
3 6.38
0 0.00
39 82.98
8 17.02%
77  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 210
15 7.14
4 1.90
14 6.67
2 0.95
0 0.00
175 83.33
35 16.67%
78  โรงเรียนบ้านเรียงกระดก 24
0 0.00
2 8.33
2 8.33
0 0.00
0 0.00
20 83.33
4 16.67%
79  โรงเรียนวัดบึงกอก 109
4 3.67
2 1.83
11 10.09
1 0.92
0 0.00
91 83.49
18 16.51%
80  โรงเรียนวัดตาปะขาวหาย 182
2 1.10
2 1.10
18 9.89
7 3.85
1 0.55
152 83.52
30 16.48%
81  โรงเรียนวัดวังแร่ 67
0 0.00
0 0.00
5 7.46
5 7.46
1 1.49
56 83.58
11 16.42%
82  โรงเรียนบ้านบัวจันทร์ 62
6 9.68
0 0.00
4 6.45
0 0.00
0 0.00
52 83.87
10 16.13%
83  โรงเรียนบ้านคลองเตย 112
4 3.57
4 3.57
10 8.93
0 0.00
0 0.00
94 83.93
18 16.07%
84  โรงเรียนบ้านหินลาด 56
1 1.79
1 1.79
4 7.14
3 5.36
0 0.00
47 83.93
9 16.07%
85  โรงเรียนบ้านหัววังกร่าง 58
2 3.45
2 3.45
2 3.45
1 1.72
2 3.45
49 84.48
9 15.52%
86  โรงเรียนวัดมหาวนาราม 423
20 4.73
14 3.31
30 7.09
0 0.00
0 0.00
359 84.87
64 15.13%
87  โรงเรียนวัดหนองขานาง 87
3 3.45
2 2.30
2 2.30
1 1.15
5 5.75
74 85.06
13 14.94%
88  โรงเรียนวัดคุ้งวารี(อำพันอุปถัมภ์) 160
5 3.13
2 1.25
13 8.13
2 1.25
1 0.63
137 85.63
23 14.38%
89  โรงเรียนวัดบ้านไร่ 117
1 0.85
3 2.56
8 6.84
3 2.56
0 0.00
102 87.18
15 12.82%
90  โรงเรียนวัดไผ่ค่อม(แพรประชาอุปถัมภ์) 57
0 0.00
0 0.00
7 12.28
0 0.00
0 0.00
50 87.72
7 12.28%
91  โรงเรียนบ้านคลองน้ำเย็น 41
1 2.44
0 0.00
4 9.76
0 0.00
0 0.00
36 87.80
5 12.20%
92  โรงเรียนบ้านดงยาง 91
4 4.40
2 2.20
3 3.30
2 2.20
0 0.00
80 87.91
11 12.09%
93  โรงเรียนบ้านหนองแขม 108
3 2.78
1 0.93
6 5.56
2 1.85
1 0.93
95 87.96
13 12.04%
94  โรงเรียนบ้านดงวิทยา 62
2 3.23
5 8.06
0 0.00
0 0.00
0 0.00
55 88.71
7 11.29%
95  โรงเรียนนิคมบางระกำ 4(บางระกำชนูปถัมภ์) 38
1 2.63
0 0.00
2 5.26
0 0.00
1 2.63
34 89.47
4 10.53%
96  โรงเรียนวัดแสงดาว(เทพประชานุสรณ์) 58
0 0.00
0 0.00
6 10.34
0 0.00
0 0.00
52 89.66
6 10.34%
97  โรงเรียนบ้านตะโม่ประชาสรรค์ 82
0 0.00
0 0.00
8 9.76
0 0.00
0 0.00
74 90.24
8 9.76%
98  โรงเรียนบ้านวังยาง 42
0 0.00
3 7.14
0 0.00
1 2.38
0 0.00
38 90.48
4 9.52%
99  โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน 42
0 0.00
0 0.00
4 9.52
0 0.00
0 0.00
38 90.48
4 9.52%
100  โรงเรียนบ้านแม่ระหัน 55
1 1.82
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 7.27
50 90.91
5 9.09%
101  โรงเรียนวัดวังอิทก 57
0 0.00
0 0.00
5 8.77
0 0.00
0 0.00
52 91.23
5 8.77%
102  โรงเรียนบ้านเสวยซุง 60
0 0.00
2 3.33
3 5.00
0 0.00
0 0.00
55 91.67
5 8.33%
103  โรงเรียนวัดบึงบอน 68
0 0.00
0 0.00
5 7.35
0 0.00
0 0.00
63 92.65
5 7.35%
104  โรงเรียนบ้านบึงกระดาน(เมธาประชานุกูล) 104
5 4.81
0 0.00
2 1.92
0 0.00
0 0.00
97 93.27
7 6.73%
105  โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 94
0 0.00
0 0.00
5 5.32
1 1.06
0 0.00
88 93.62
6 6.38%
106  โรงเรียนนิคมบางระกำ 6(ท่ามะเกลือ) 80
1 1.25
2 2.50
1 1.25
1 1.25
0 0.00
75 93.75
5 6.25%
107  โรงเรียนบ้านท่าไม้งาม 72
1 1.39
1 1.39
2 2.78
0 0.00
0 0.00
68 94.44
4 5.56%
108  โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว 184
2 1.09
1 0.54
6 3.26
0 0.00
1 0.54
174 94.57
10 5.43%
109  โรงเรียนวัดยางแขวนอู่ 57
0 0.00
0 0.00
2 3.51
0 0.00
1 1.75
54 94.74
3 5.26%
110  โรงเรียนนิคมบางระกำ 2(ราษฎร์บำรุง) 39
1 2.56
0 0.00
1 2.56
0 0.00
0 0.00
37 94.87
2 5.13%
111  โรงเรียนวัดสระโคล่ 197
2 1.02
3 1.52
1 0.51
0 0.00
0 0.00
191 96.95
6 3.05%
112  โรงเรียนชุมชน 1 วัดสะกัดน้ำมัน 124
0 0.00
0 0.00
3 2.42
0 0.00
0 0.00
121 97.58
3 2.42%
113  โรงเรียนประดู่มะค่าประชาสรรค์ 122
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 1.64
120 98.36
2 1.64%
114  โรงเรียนวัดคุยม่วง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  18,625 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,064 5.71
เตี้ย  740 3.97
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,061 11.07
ผอมและเตี้ย  649 3.48
อ้วนและเตี้ย  808 4.34
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,303 71.43
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,322 คน


28.57%


Powered By www.thaieducation.net