ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.พิษณุโลก เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

จำนวนโรงเรียน 114 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 114 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านนาชักหวาย 24
0 0.00
0 0.00
20 83.33
0 0.00
4 16.67
0 0.00
24 100.00%
2  โรงเรียนวัดอินทรีย์ 17
2 11.76
3 17.65
8 47.06
4 23.53
0 0.00
0 0.00
17 100.00%
3  โรงเรียนวัดจุฬามณี 130
13 10.00
13 10.00
38 29.23
13 10.00
38 29.23
15 11.54
115 88.46%
4  โรงเรียนจ่าการบุญ 1709
274 16.03
286 16.73
294 17.20
294 17.20
286 16.73
275 16.09
1434 83.91%
5  โรงเรียนบ้านท่านางงาม 31
8 25.81
8 25.81
4 12.90
0 0.00
4 12.90
7 22.58
24 77.42%
6  โรงเรียนวัดทุ่งชา 76
13 17.11
13 17.11
11 14.47
13 17.11
0 0.00
26 34.21
50 65.79%
7  โรงเรียนวัดแหลมโพธิ์ 122
8 6.56
18 14.75
18 14.75
25 20.49
8 6.56
45 36.89
77 63.11%
8  โรงเรียนบ้านกร่าง(พระขาวชัยสิทธิ์) 402
50 12.44
24 5.97
97 24.13
19 4.73
40 9.95
172 42.79
230 57.21%
9  โรงเรียนวัดธรรมเกษตร(เกษตรานุเคราะห์) 116
6 5.17
13 11.21
29 25.00
3 2.59
11 9.48
54 46.55
62 53.45%
10  โรงเรียนวัดเนินมะคึก 287
48 16.72
35 12.20
55 19.16
7 2.44
3 1.05
139 48.43
148 51.57%
11  โรงเรียนรัฐราษฎร์สงเคราะห์ 192
15 7.81
21 10.94
21 10.94
22 11.46
18 9.38
95 49.48
97 50.52%
12  โรงเรียนนิคมบางระกำ 1(รุ้งวิไล) 47
9 19.15
7 14.89
7 14.89
0 0.00
0 0.00
24 51.06
23 48.94%
13  โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก 252
11 4.37
20 7.94
20 7.94
32 12.70
40 15.87
129 51.19
123 48.81%
14  โรงเรียนวัดวังเป็ด 125
37 29.60
6 4.80
1 0.80
13 10.40
1 0.80
67 53.60
58 46.40%
15  โรงเรียนบ้านน้ำดำ 61
11 18.03
3 4.92
13 21.31
0 0.00
1 1.64
33 54.10
28 45.90%
16  โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 2043
99 4.85
23 1.13
333 16.30
122 5.97
356 17.43
1110 54.33
933 45.67%
17  โรงเรียนวัดสมอแข(พิณพลราษฎร์บำรุง) 65
4 6.15
3 4.62
21 32.31
0 0.00
0 0.00
37 56.92
28 43.08%
18  โรงเรียนบ่อวิทยบางระกำ 985
54 5.48
88 8.93
48 4.87
95 9.64
129 13.10
571 57.97
414 42.03%
19  โรงเรียนบ้านตระแบกงาม 79
5 6.33
2 2.53
8 10.13
5 6.33
11 13.92
48 60.76
31 39.24%
20  โรงเรียนบ้านห้วยชัน 64
8 12.50
10 15.63
4 6.25
2 3.13
1 1.56
39 60.94
25 39.06%
21  โรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา) 225
42 18.67
0 0.00
38 16.89
5 2.22
2 0.89
138 61.33
87 38.67%
22  โรงเรียนบ้านใหม่คลองเจริญ 39
6 15.38
0 0.00
8 20.51
1 2.56
0 0.00
24 61.54
15 38.46%
23  โรงเรียนวัดอรัญญิก 215
9 4.19
13 6.05
25 11.63
11 5.12
23 10.70
134 62.33
81 37.67%
24  โรงเรียนวัดหนองอ้อ 75
5 6.67
5 6.67
7 9.33
6 8.00
5 6.67
47 62.67
28 37.33%
25  โรงเรียนชุมชนที่ 14 วัดดอนทอง 43
4 9.30
1 2.33
10 23.26
0 0.00
1 2.33
27 62.79
16 37.21%
26  โรงเรียนบ้านหนองหัวยาง 159
10 6.29
16 10.06
26 16.35
4 2.52
3 1.89
100 62.89
59 37.11%
27  โรงเรียนบ้านพลายชุมพล 168
8 4.76
8 4.76
16 9.52
18 10.71
12 7.14
106 63.10
62 36.90%
28  โรงเรียนบ้านคุยยาง 64
10 15.63
0 0.00
6 9.38
4 6.25
3 4.69
41 64.06
23 35.94%
29  โรงเรียนบ้านสะอัก(ประชาอุปถัมภ์) 56
4 7.14
4 7.14
5 8.93
4 7.14
3 5.36
36 64.29
20 35.71%
30  โรงเรียนวัดกลางสุริยวงศ์ 62
7 11.29
5 8.06
3 4.84
5 8.06
2 3.23
40 64.52
22 35.48%
31  โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 276
16 5.80
24 8.70
21 7.61
11 3.99
21 7.61
183 66.30
93 33.70%
32  โรงเรียนคลองวัดไร่ 63
0 0.00
4 6.35
12 19.05
4 6.35
1 1.59
42 66.67
21 33.33%
33  โรงเรียนบ้านหนองนากวางอั้น 124
14 11.29
9 7.26
7 5.65
6 4.84
5 4.03
83 66.94
41 33.06%
34  โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม(วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) 771
72 9.34
27 3.50
55 7.13
43 5.58
53 6.87
521 67.57
250 32.43%
35  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 50
4 8.00
5 10.00
5 10.00
0 0.00
2 4.00
34 68.00
16 32.00%
36  โรงเรียนบางระกำ 179
11 6.15
8 4.47
24 13.41
13 7.26
0 0.00
123 68.72
56 31.28%
37  โรงเรียนวัดบ้านดง 175
16 9.14
24 13.71
14 8.00
0 0.00
0 0.00
121 69.14
54 30.86%
38  โรงเรียนสะพานที่ 3 598
41 6.86
69 11.54
73 12.21
0 0.00
0 0.00
415 69.40
183 30.60%
39  โรงเรียนบ้านปลักแรด 218
20 9.17
10 4.59
29 13.30
4 1.83
3 1.38
152 69.72
66 30.28%
40  โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์) 228
9 3.95
21 9.21
38 16.67
0 0.00
0 0.00
160 70.18
68 29.82%
41  โรงเรียนวัดบึงพระ(เหรียญ จั่น อนุสรณ์) 292
27 9.25
15 5.14
39 13.36
3 1.03
1 0.34
207 70.89
85 29.11%
42  โรงเรียนวัดศรีรัตนาราม(รัตนราษฎร์สงเคราะห์) 165
1 0.61
14 8.48
31 18.79
0 0.00
2 1.21
117 70.91
48 29.09%
43  โรงเรียนบ้านประดาประชาราษฎร์ 76
6 7.89
7 9.21
3 3.95
2 2.63
4 5.26
54 71.05
22 28.95%
44  โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์ศรัทธาราม 97
2 2.06
7 7.22
4 4.12
5 5.15
10 10.31
69 71.13
28 28.87%
45  โรงเรียนบ้านคุยมะตูม 81
4 4.94
4 4.94
8 9.88
4 4.94
3 3.70
58 71.60
23 28.40%
46  โรงเรียนวัดจอมทอง 149
19 12.75
3 2.01
18 12.08
2 1.34
0 0.00
107 71.81
42 28.19%
47  โรงเรียนวัดปากพิงตะวันตก 139
8 5.76
11 7.91
18 12.95
1 0.72
1 0.72
100 71.94
39 28.06%
48  โรงเรียนบ้านหินลาด 54
5 9.26
4 7.41
5 9.26
1 1.85
0 0.00
39 72.22
15 27.78%
49  โรงเรียนบ้านตะโม่ประชาสรรค์ 84
7 8.33
0 0.00
3 3.57
7 8.33
6 7.14
61 72.62
23 27.38%
50  โรงเรียนวัดโป่งหม้อข้าว 114
16 14.04
3 2.63
11 9.65
1 0.88
0 0.00
83 72.81
31 27.19%
51  โรงเรียนบ้านกรุงกรัก 26
4 15.38
0 0.00
3 11.54
0 0.00
0 0.00
19 73.08
7 26.92%
52  โรงเรียนวัดพรหมเกษร 80
7 8.75
4 5.00
8 10.00
1 1.25
0 0.00
60 75.00
20 25.00%
53  โรงเรียนวัดบึงบอน 65
6 9.23
1 1.54
6 9.23
3 4.62
0 0.00
49 75.38
16 24.62%
54  โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตกมิตรภาพที่ 73 84
6 7.14
3 3.57
11 13.10
0 0.00
0 0.00
64 76.19
20 23.81%
55  โรงเรียนวัดบางทราย(หลวงพิณพลราษฎร์ จู เกษกาญจน์) 198
17 8.59
7 3.54
20 10.10
3 1.52
0 0.00
151 76.26
47 23.74%
56  โรงเรียนบ้านหัววังกร่าง 59
7 11.86
0 0.00
5 8.47
0 0.00
2 3.39
45 76.27
14 23.73%
57  โรงเรียนบ้านป่า(บิลอาสาประชาสรรค์) 225
0 0.00
16 7.11
36 16.00
0 0.00
1 0.44
172 76.44
53 23.56%
58  โรงเรียนวัดแตน 87
7 8.05
1 1.15
9 10.34
3 3.45
0 0.00
67 77.01
20 22.99%
59  โรงเรียนบ้านย่านใหญ่ 86
3 3.49
2 2.33
13 15.12
1 1.16
0 0.00
67 77.91
19 22.09%
60  โรงเรียนวัดบึงกอก 109
4 3.67
7 6.42
9 8.26
4 3.67
0 0.00
85 77.98
24 22.02%
61  โรงเรียนวัดดงโคกขาม 101
8 7.92
0 0.00
13 12.87
1 0.99
0 0.00
79 78.22
22 21.78%
62  โรงเรียนวัดตาปะขาวหาย 180
9 5.00
2 1.11
3 1.67
20 11.11
5 2.78
141 78.33
39 21.67%
63  โรงเรียนวัดศรีวนาราม 48
5 10.42
0 0.00
5 10.42
0 0.00
0 0.00
38 79.17
10 20.83%
64  โรงเรียนวัดคุยขวาง 101
1 0.99
2 1.98
17 16.83
1 0.99
0 0.00
80 79.21
21 20.79%
65  โรงเรียนบ้านคลองหนองเหล็ก 88
5 5.68
3 3.41
8 9.09
1 1.14
1 1.14
70 79.55
18 20.45%
66  โรงเรียนบ้านหนองกวางลี้(ประสิทธิ์ประชานุสรณ์) 113
14 12.39
2 1.77
1 0.88
2 1.77
4 3.54
90 79.65
23 20.35%
67  โรงเรียนวัดดอนอภัย 84
4 4.76
0 0.00
13 15.48
0 0.00
0 0.00
67 79.76
17 20.24%
68  โรงเรียนวัดปรือกระเทียม 85
8 9.41
2 2.35
7 8.24
0 0.00
0 0.00
68 80.00
17 20.00%
69  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 8 (บ้านมะขามสูง) 80
5 6.25
4 5.00
6 7.50
1 1.25
0 0.00
64 80.00
16 20.00%
70  โรงเรียนบ้านพันเสา 101
3 2.97
5 4.95
12 11.88
0 0.00
0 0.00
81 80.20
20 19.80%
71  โรงเรียนวัดกรับพวง 86
3 3.49
3 3.49
11 12.79
0 0.00
0 0.00
69 80.23
17 19.77%
72  โรงเรียนชุมชนที่ 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์ 158
8 5.06
1 0.63
17 10.76
0 0.00
5 3.16
127 80.38
31 19.62%
73  โรงเรียนวัดหนองพะยอม 154
11 7.14
0 0.00
19 12.34
0 0.00
0 0.00
124 80.52
30 19.48%
74  โรงเรียนบ้านใหม่เจริญธรรม 207
12 5.80
0 0.00
28 13.53
0 0.00
0 0.00
167 80.68
40 19.32%
75  โรงเรียนบ้านหนองกุลา 477
18 3.77
10 2.10
54 11.32
5 1.05
5 1.05
385 80.71
92 19.29%
76  โรงเรียนวัดกรมธรรม์ 148
7 4.73
5 3.38
12 8.11
3 2.03
0 0.00
121 81.76
27 18.24%
77  โรงเรียนบ้านคลองเตย 111
6 5.41
3 2.70
10 9.01
1 0.90
0 0.00
91 81.98
20 18.02%
78  โรงเรียนบ้านหนองกรับ 67
3 4.48
6 8.96
0 0.00
1 1.49
2 2.99
55 82.09
12 17.91%
79  โรงเรียนบ้านดงยาง 88
4 4.55
4 4.55
2 2.27
3 3.41
2 2.27
73 82.95
15 17.05%
80  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 209
15 7.18
4 1.91
15 7.18
1 0.48
0 0.00
174 83.25
35 16.75%
81  โรงเรียนบ้านบางแก้ว 44
2 4.55
0 0.00
5 11.36
0 0.00
0 0.00
37 84.09
7 15.91%
82  โรงเรียนบ้านบัวจันทร์ 63
6 9.52
0 0.00
4 6.35
0 0.00
0 0.00
53 84.13
10 15.87%
83  โรงเรียนวัดไผ่ค่อม(แพรประชาอุปถัมภ์) 57
0 0.00
0 0.00
8 14.04
1 1.75
0 0.00
48 84.21
9 15.79%
84  โรงเรียนวัดแหลมเจดีย์ 101
3 2.97
8 7.92
3 2.97
1 0.99
0 0.00
86 85.15
15 14.85%
85  โรงเรียนบ้านเรียงกระดก 21
1 4.76
0 0.00
2 9.52
0 0.00
0 0.00
18 85.71
3 14.29%
86  โรงเรียนวัดแสงดาว(เทพประชานุสรณ์) 56
2 3.57
2 3.57
4 7.14
0 0.00
0 0.00
48 85.71
8 14.29%
87  โรงเรียนวัดมหาวนาราม 427
18 4.22
8 1.87
29 6.79
5 1.17
0 0.00
367 85.95
60 14.05%
88  โรงเรียนวัดหนองขานาง 87
3 3.45
0 0.00
5 5.75
0 0.00
4 4.60
75 86.21
12 13.79%
89  โรงเรียนวัดห้วงกระได 45
2 4.44
0 0.00
2 4.44
2 4.44
0 0.00
39 86.67
6 13.33%
90  โรงเรียนบ้านหนองแขม 108
4 3.70
1 0.93
5 4.63
3 2.78
1 0.93
94 87.04
14 12.96%
91  โรงเรียนบ้านแม่ระหัน 56
2 3.57
0 0.00
5 8.93
0 0.00
0 0.00
49 87.50
7 12.50%
92  โรงเรียนวัดคุ้งวารี(อำพันอุปถัมภ์) 161
5 3.11
2 1.24
11 6.83
0 0.00
2 1.24
141 87.58
20 12.42%
93  โรงเรียนวัดวังแร่ 68
6 8.82
1 1.47
0 0.00
0 0.00
1 1.47
60 88.24
8 11.76%
94  โรงเรียนนิคมบางระกำ 4(บางระกำชนูปถัมภ์) 37
2 5.41
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 5.41
33 89.19
4 10.81%
95  โรงเรียนวัดบ้านไร่ 117
2 1.71
5 4.27
5 4.27
0 0.00
0 0.00
105 89.74
12 10.26%
96  โรงเรียนบ้านดงวิทยา 61
1 1.64
5 8.20
0 0.00
0 0.00
0 0.00
55 90.16
6 9.84%
97  โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน 41
0 0.00
0 0.00
4 9.76
0 0.00
0 0.00
37 90.24
4 9.76%
98  โรงเรียนบ้านวังยาง 42
0 0.00
3 7.14
0 0.00
1 2.38
0 0.00
38 90.48
4 9.52%
99  โรงเรียนวัดวังอิทก 56
0 0.00
0 0.00
5 8.93
0 0.00
0 0.00
51 91.07
5 8.93%
100  โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 94
0 0.00
0 0.00
6 6.38
1 1.06
0 0.00
87 92.55
7 7.45%
101  โรงเรียนบ้านคลองน้ำเย็น 41
0 0.00
0 0.00
3 7.32
0 0.00
0 0.00
38 92.68
3 7.32%
102  โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว 184
3 1.63
1 0.54
8 4.35
0 0.00
0 0.00
172 93.48
12 6.52%
103  โรงเรียนบ้านท่าไม้งาม 71
1 1.41
1 1.41
2 2.82
0 0.00
0 0.00
67 94.37
4 5.63%
104  โรงเรียนนิคมบางระกำ 2(ราษฎร์บำรุง) 37
1 2.70
0 0.00
1 2.70
0 0.00
0 0.00
35 94.59
2 5.41%
105  โรงเรียนนิคมบางระกำ 6(ท่ามะเกลือ) 80
2 2.50
1 1.25
0 0.00
1 1.25
0 0.00
76 95.00
4 5.00%
106  โรงเรียนบ้านเสวยซุง 61
2 3.28
1 1.64
0 0.00
0 0.00
0 0.00
58 95.08
3 4.92%
107  โรงเรียนบ้านบึงกระดาน(เมธาประชานุกูล) 103
3 2.91
0 0.00
2 1.94
0 0.00
0 0.00
98 95.15
5 4.85%
108  โรงเรียนวัดยางแขวนอู่ 55
0 0.00
0 0.00
1 1.82
0 0.00
1 1.82
53 96.36
2 3.64%
109  โรงเรียนวัดสระโคล่ 193
2 1.04
3 1.55
1 0.52
0 0.00
0 0.00
187 96.89
6 3.11%
110  โรงเรียนประดู่มะค่าประชาสรรค์ 121
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 1.65
119 98.35
2 1.65%
111  โรงเรียนชุมชน 1 วัดสะกัดน้ำมัน 126
0 0.00
0 0.00
2 1.59
0 0.00
0 0.00
124 98.41
2 1.59%
112  โรงเรียนบ้านหล่ายขานาง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
113  โรงเรียนวัดคุยม่วง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
114  โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  18,385 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,361 7.40
เตี้ย  1,056 5.74
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,108 11.47
ผอมและเตี้ย  904 4.92
อ้วนและเตี้ย  1,157 6.29
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,799 64.18
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 6,586 คน


35.82%


Powered By www.thaieducation.net