ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.พิษณุโลก เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

จำนวนโรงเรียน 114 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 106 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 92.98
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านนาชักหวาย 24
0 0.00
0 0.00
20 83.33
0 0.00
4 16.67
0 0.00
24 100.00%
2  โรงเรียนวัดอินทรีย์ 17
2 11.76
3 17.65
8 47.06
4 23.53
0 0.00
0 0.00
17 100.00%
3  โรงเรียนวัดจุฬามณี 130
13 10.00
13 10.00
38 29.23
13 10.00
38 29.23
15 11.54
115 88.46%
4  โรงเรียนจ่าการบุญ 1709
274 16.03
286 16.73
294 17.20
294 17.20
286 16.73
275 16.09
1434 83.91%
5  โรงเรียนบ้านท่านางงาม 31
8 25.81
8 25.81
4 12.90
0 0.00
4 12.90
7 22.58
24 77.42%
6  โรงเรียนวัดทุ่งชา 76
13 17.11
13 17.11
11 14.47
13 17.11
0 0.00
26 34.21
50 65.79%
7  โรงเรียนบ้านกร่าง(พระขาวชัยสิทธิ์) 402
50 12.44
24 5.97
97 24.13
19 4.73
40 9.95
172 42.79
230 57.21%
8  โรงเรียนวัดธรรมเกษตร(เกษตรานุเคราะห์) 116
6 5.17
13 11.21
29 25.00
3 2.59
11 9.48
54 46.55
62 53.45%
9  โรงเรียนวัดเนินมะคึก 287
48 16.72
35 12.20
55 19.16
7 2.44
3 1.05
139 48.43
148 51.57%
10  โรงเรียนรัฐราษฎร์สงเคราะห์ 192
15 7.81
21 10.94
21 10.94
22 11.46
18 9.38
95 49.48
97 50.52%
11  โรงเรียนนิคมบางระกำ 1(รุ้งวิไล) 47
9 19.15
7 14.89
7 14.89
0 0.00
0 0.00
24 51.06
23 48.94%
12  โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก 252
11 4.37
20 7.94
20 7.94
32 12.70
40 15.87
129 51.19
123 48.81%
13  โรงเรียนวัดวังเป็ด 125
37 29.60
6 4.80
1 0.80
13 10.40
1 0.80
67 53.60
58 46.40%
14  โรงเรียนบ้านน้ำดำ 61
11 18.03
3 4.92
13 21.31
0 0.00
1 1.64
33 54.10
28 45.90%
15  โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 2043
99 4.85
23 1.13
333 16.30
122 5.97
356 17.43
1110 54.33
933 45.67%
16  โรงเรียนวัดสมอแข(พิณพลราษฎร์บำรุง) 65
4 6.15
3 4.62
21 32.31
0 0.00
0 0.00
37 56.92
28 43.08%
17  โรงเรียนบ่อวิทยบางระกำ 985
54 5.48
88 8.93
48 4.87
95 9.64
129 13.10
571 57.97
414 42.03%
18  โรงเรียนบ้านตระแบกงาม 79
5 6.33
2 2.53
8 10.13
5 6.33
11 13.92
48 60.76
31 39.24%
19  โรงเรียนบ้านห้วยชัน 64
8 12.50
10 15.63
4 6.25
2 3.13
1 1.56
39 60.94
25 39.06%
20  โรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา) 225
42 18.67
0 0.00
38 16.89
5 2.22
2 0.89
138 61.33
87 38.67%
21  โรงเรียนบ้านใหม่คลองเจริญ 39
6 15.38
0 0.00
8 20.51
1 2.56
0 0.00
24 61.54
15 38.46%
22  โรงเรียนวัดอรัญญิก 215
9 4.19
13 6.05
25 11.63
11 5.12
23 10.70
134 62.33
81 37.67%
23  โรงเรียนวัดหนองอ้อ 75
5 6.67
5 6.67
7 9.33
6 8.00
5 6.67
47 62.67
28 37.33%
24  โรงเรียนชุมชนที่ 14 วัดดอนทอง 43
4 9.30
1 2.33
10 23.26
0 0.00
1 2.33
27 62.79
16 37.21%
25  โรงเรียนบ้านหนองหัวยาง 159
10 6.29
16 10.06
26 16.35
4 2.52
3 1.89
100 62.89
59 37.11%
26  โรงเรียนบ้านพลายชุมพล 168
8 4.76
8 4.76
16 9.52
18 10.71
12 7.14
106 63.10
62 36.90%
27  โรงเรียนบ้านคุยยาง 64
10 15.63
0 0.00
6 9.38
4 6.25
3 4.69
41 64.06
23 35.94%
28  โรงเรียนบ้านสะอัก(ประชาอุปถัมภ์) 56
4 7.14
4 7.14
5 8.93
4 7.14
3 5.36
36 64.29
20 35.71%
29  โรงเรียนวัดกลางสุริยวงศ์ 62
7 11.29
5 8.06
3 4.84
5 8.06
2 3.23
40 64.52
22 35.48%
30  โรงเรียนคลองวัดไร่ 63
0 0.00
4 6.35
12 19.05
4 6.35
1 1.59
42 66.67
21 33.33%
31  โรงเรียนบ้านหนองนากวางอั้น 124
14 11.29
9 7.26
7 5.65
6 4.84
5 4.03
83 66.94
41 33.06%
32  โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม(วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) 771
72 9.34
27 3.50
55 7.13
43 5.58
53 6.87
521 67.57
250 32.43%
33  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 50
4 8.00
5 10.00
5 10.00
0 0.00
2 4.00
34 68.00
16 32.00%
34  โรงเรียนบางระกำ 179
11 6.15
8 4.47
24 13.41
13 7.26
0 0.00
123 68.72
56 31.28%
35  โรงเรียนวัดบ้านดง 175
16 9.14
24 13.71
14 8.00
0 0.00
0 0.00
121 69.14
54 30.86%
36  โรงเรียนสะพานที่ 3 598
41 6.86
69 11.54
73 12.21
0 0.00
0 0.00
415 69.40
183 30.60%
37  โรงเรียนบ้านปลักแรด 218
20 9.17
10 4.59
29 13.30
4 1.83
3 1.38
152 69.72
66 30.28%
38  โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์) 228
9 3.95
21 9.21
38 16.67
0 0.00
0 0.00
160 70.18
68 29.82%
39  โรงเรียนวัดบึงพระ(เหรียญ จั่น อนุสรณ์) 292
27 9.25
15 5.14
39 13.36
3 1.03
1 0.34
207 70.89
85 29.11%
40  โรงเรียนบ้านประดาประชาราษฎร์ 76
6 7.89
7 9.21
3 3.95
2 2.63
4 5.26
54 71.05
22 28.95%
41  โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์ศรัทธาราม 97
2 2.06
7 7.22
4 4.12
5 5.15
10 10.31
69 71.13
28 28.87%
42  โรงเรียนบ้านคุยมะตูม 81
4 4.94
4 4.94
8 9.88
4 4.94
3 3.70
58 71.60
23 28.40%
43  โรงเรียนวัดจอมทอง 149
19 12.75
3 2.01
18 12.08
2 1.34
0 0.00
107 71.81
42 28.19%
44  โรงเรียนวัดปากพิงตะวันตก 139
8 5.76
11 7.91
18 12.95
1 0.72
1 0.72
100 71.94
39 28.06%
45  โรงเรียนบ้านหินลาด 54
5 9.26
4 7.41
5 9.26
1 1.85
0 0.00
39 72.22
15 27.78%
46  โรงเรียนวัดโป่งหม้อข้าว 114
16 14.04
3 2.63
11 9.65
1 0.88
0 0.00
83 72.81
31 27.19%
47  โรงเรียนบ้านกรุงกรัก 26
4 15.38
0 0.00
3 11.54
0 0.00
0 0.00
19 73.08
7 26.92%
48  โรงเรียนวัดพรหมเกษร 80
7 8.75
4 5.00
8 10.00
1 1.25
0 0.00
60 75.00
20 25.00%
49  โรงเรียนวัดบึงบอน 65
6 9.23
1 1.54
6 9.23
3 4.62
0 0.00
49 75.38
16 24.62%
50  โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตกมิตรภาพที่ 73 84
6 7.14
3 3.57
11 13.10
0 0.00
0 0.00
64 76.19
20 23.81%
51  โรงเรียนวัดบางทราย(หลวงพิณพลราษฎร์ จู เกษกาญจน์) 198
17 8.59
7 3.54
20 10.10
3 1.52
0 0.00
151 76.26
47 23.74%
52  โรงเรียนบ้านหัววังกร่าง 59
7 11.86
0 0.00
5 8.47
0 0.00
2 3.39
45 76.27
14 23.73%
53  โรงเรียนบ้านป่า(บิลอาสาประชาสรรค์) 225
0 0.00
16 7.11
36 16.00
0 0.00
1 0.44
172 76.44
53 23.56%
54  โรงเรียนวัดแตน 87
7 8.05
1 1.15
9 10.34
3 3.45
0 0.00
67 77.01
20 22.99%
55  โรงเรียนบ้านย่านใหญ่ 86
3 3.49
2 2.33
13 15.12
1 1.16
0 0.00
67 77.91
19 22.09%
56  โรงเรียนวัดบึงกอก 109
4 3.67
7 6.42
9 8.26
4 3.67
0 0.00
85 77.98
24 22.02%
57  โรงเรียนวัดดงโคกขาม 101
8 7.92
0 0.00
13 12.87
1 0.99
0 0.00
79 78.22
22 21.78%
58  โรงเรียนวัดตาปะขาวหาย 180
9 5.00
2 1.11
3 1.67
20 11.11
5 2.78
141 78.33
39 21.67%
59  โรงเรียนวัดศรีวนาราม 48
5 10.42
0 0.00
5 10.42
0 0.00
0 0.00
38 79.17
10 20.83%
60  โรงเรียนวัดคุยขวาง 101
1 0.99
2 1.98
17 16.83
1 0.99
0 0.00
80 79.21
21 20.79%
61  โรงเรียนบ้านคลองหนองเหล็ก 88
5 5.68
3 3.41
8 9.09
1 1.14
1 1.14
70 79.55
18 20.45%
62  โรงเรียนวัดดอนอภัย 84
4 4.76
0 0.00
13 15.48
0 0.00
0 0.00
67 79.76
17 20.24%
63  โรงเรียนวัดปรือกระเทียม 85
8 9.41
2 2.35
7 8.24
0 0.00
0 0.00
68 80.00
17 20.00%
64  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 8 (บ้านมะขามสูง) 80
5 6.25
4 5.00
6 7.50
1 1.25
0 0.00
64 80.00
16 20.00%
65  โรงเรียนบ้านพันเสา 101
3 2.97
5 4.95
12 11.88
0 0.00
0 0.00
81 80.20
20 19.80%
66  โรงเรียนวัดกรับพวง 86
3 3.49
3 3.49
11 12.79
0 0.00
0 0.00
69 80.23
17 19.77%
67  โรงเรียนชุมชนที่ 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์ 158
8 5.06
1 0.63
17 10.76
0 0.00
5 3.16
127 80.38
31 19.62%
68  โรงเรียนวัดหนองพะยอม 154
11 7.14
0 0.00
19 12.34
0 0.00
0 0.00
124 80.52
30 19.48%
69  โรงเรียนบ้านหนองกุลา 477
18 3.77
10 2.10
54 11.32
5 1.05
5 1.05
385 80.71
92 19.29%
70  โรงเรียนวัดกรมธรรม์ 148
7 4.73
5 3.38
12 8.11
3 2.03
0 0.00
121 81.76
27 18.24%
71  โรงเรียนบ้านคลองเตย 111
6 5.41
3 2.70
10 9.01
1 0.90
0 0.00
91 81.98
20 18.02%
72  โรงเรียนบ้านหนองกรับ 67
3 4.48
6 8.96
0 0.00
1 1.49
2 2.99
55 82.09
12 17.91%
73  โรงเรียนบ้านดงยาง 88
4 4.55
4 4.55
2 2.27
3 3.41
2 2.27
73 82.95
15 17.05%
74  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 209
15 7.18
4 1.91
15 7.18
1 0.48
0 0.00
174 83.25
35 16.75%
75  โรงเรียนบ้านบางแก้ว 44
2 4.55
0 0.00
5 11.36
0 0.00
0 0.00
37 84.09
7 15.91%
76  โรงเรียนบ้านบัวจันทร์ 63
6 9.52
0 0.00
4 6.35
0 0.00
0 0.00
53 84.13
10 15.87%
77  โรงเรียนวัดไผ่ค่อม(แพรประชาอุปถัมภ์) 57
0 0.00
0 0.00
8 14.04
1 1.75
0 0.00
48 84.21
9 15.79%
78  โรงเรียนวัดแหลมเจดีย์ 101
3 2.97
8 7.92
3 2.97
1 0.99
0 0.00
86 85.15
15 14.85%
79  โรงเรียนบ้านเรียงกระดก 21
1 4.76
0 0.00
2 9.52
0 0.00
0 0.00
18 85.71
3 14.29%
80  โรงเรียนวัดแสงดาว(เทพประชานุสรณ์) 56
2 3.57
2 3.57
4 7.14
0 0.00
0 0.00
48 85.71
8 14.29%
81  โรงเรียนวัดมหาวนาราม 427
18 4.22
8 1.87
29 6.79
5 1.17
0 0.00
367 85.95
60 14.05%
82  โรงเรียนวัดห้วงกระได 45
2 4.44
0 0.00
2 4.44
2 4.44
0 0.00
39 86.67
6 13.33%
83  โรงเรียนบ้านแม่ระหัน 56
2 3.57
0 0.00
5 8.93
0 0.00
0 0.00
49 87.50
7 12.50%
84  โรงเรียนวัดคุ้งวารี(อำพันอุปถัมภ์) 161
5 3.11
2 1.24
11 6.83
0 0.00
2 1.24
141 87.58
20 12.42%
85  โรงเรียนวัดวังแร่ 68
6 8.82
1 1.47
0 0.00
0 0.00
1 1.47
60 88.24
8 11.76%
86  โรงเรียนนิคมบางระกำ 4(บางระกำชนูปถัมภ์) 37
2 5.41
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 5.41
33 89.19
4 10.81%
87  โรงเรียนวัดบ้านไร่ 117
2 1.71
5 4.27
5 4.27
0 0.00
0 0.00
105 89.74
12 10.26%
88  โรงเรียนบ้านดงวิทยา 61
1 1.64
5 8.20
0 0.00
0 0.00
0 0.00
55 90.16
6 9.84%
89  โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน 41
0 0.00
0 0.00
4 9.76
0 0.00
0 0.00
37 90.24
4 9.76%
90  โรงเรียนบ้านวังยาง 42
0 0.00
3 7.14
0 0.00
1 2.38
0 0.00
38 90.48
4 9.52%
91  โรงเรียนวัดวังอิทก 56
0 0.00
0 0.00
5 8.93
0 0.00
0 0.00
51 91.07
5 8.93%
92  โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 94
0 0.00
0 0.00
6 6.38
1 1.06
0 0.00
87 92.55
7 7.45%
93  โรงเรียนบ้านคลองน้ำเย็น 41
0 0.00
0 0.00
3 7.32
0 0.00
0 0.00
38 92.68
3 7.32%
94  โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว 184
3 1.63
1 0.54
8 4.35
0 0.00
0 0.00
172 93.48
12 6.52%
95  โรงเรียนบ้านท่าไม้งาม 71
1 1.41
1 1.41
2 2.82
0 0.00
0 0.00
67 94.37
4 5.63%
96  โรงเรียนนิคมบางระกำ 2(ราษฎร์บำรุง) 37
1 2.70
0 0.00
1 2.70
0 0.00
0 0.00
35 94.59
2 5.41%
97  โรงเรียนนิคมบางระกำ 6(ท่ามะเกลือ) 80
2 2.50
1 1.25
0 0.00
1 1.25
0 0.00
76 95.00
4 5.00%
98  โรงเรียนบ้านเสวยซุง 61
2 3.28
1 1.64
0 0.00
0 0.00
0 0.00
58 95.08
3 4.92%
99  โรงเรียนบ้านบึงกระดาน(เมธาประชานุกูล) 103
3 2.91
0 0.00
2 1.94
0 0.00
0 0.00
98 95.15
5 4.85%
100  โรงเรียนวัดยางแขวนอู่ 55
0 0.00
0 0.00
1 1.82
0 0.00
1 1.82
53 96.36
2 3.64%
101  โรงเรียนวัดสระโคล่ 193
2 1.04
3 1.55
1 0.52
0 0.00
0 0.00
187 96.89
6 3.11%
102  โรงเรียนประดู่มะค่าประชาสรรค์ 121
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 1.65
119 98.35
2 1.65%
103  โรงเรียนชุมชน 1 วัดสะกัดน้ำมัน 126
0 0.00
0 0.00
2 1.59
0 0.00
0 0.00
124 98.41
2 1.59%
104  โรงเรียนบ้านหล่ายขานาง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
105  โรงเรียนวัดคุยม่วง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
106  โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  17,223 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,296 7.52
เตี้ย  997 5.79
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,996 11.59
ผอมและเตี้ย  856 4.97
อ้วนและเตี้ย  1,111 6.45
ไม่มีภาวะโภชนาการ  10,967 63.68
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 6,256 คน


36.32%


Powered By www.thaieducation.net