ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.พิษณุโลก เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

จำนวนโรงเรียน 114 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 114 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านนาชักหวาย 24
0 0.00
0 0.00
22 91.67
2 8.33
0 0.00
0 0.00
24 100.00%
2  โรงเรียนวัดสระโคล่ 193
0 0.00
0 0.00
187 96.89
6 3.11
0 0.00
0 0.00
193 100.00%
3  โรงเรียนวัดอินทรีย์ 17
4 23.53
9 52.94
3 17.65
0 0.00
1 5.88
0 0.00
17 100.00%
4  โรงเรียนบ้านห้วยชัน 64
19 29.69
24 37.50
9 14.06
6 9.38
3 4.69
3 4.69
61 95.31%
5  โรงเรียนจ่าการบุญ 1712
274 16.00
287 16.76
296 17.29
294 17.17
286 16.71
275 16.06
1437 83.94%
6  โรงเรียนวัดทุ่งชา 75
16 21.33
16 21.33
11 14.67
16 21.33
1 1.33
15 20.00
60 80.00%
7  โรงเรียนบ้านท่านางงาม 31
8 25.81
8 25.81
4 12.90
0 0.00
4 12.90
7 22.58
24 77.42%
8  โรงเรียนบ้านย่านใหญ่ 85
20 23.53
6 7.06
10 11.76
13 15.29
11 12.94
25 29.41
60 70.59%
9  โรงเรียนบ้านน้ำดำ 61
23 37.70
0 0.00
13 21.31
2 3.28
0 0.00
23 37.70
38 62.30%
10  โรงเรียนวัดจุฬามณี 129
15 11.63
13 10.08
16 12.40
19 14.73
13 10.08
53 41.09
76 58.91%
11  โรงเรียนวัดธรรมเกษตร(เกษตรานุเคราะห์) 117
8 6.84
13 11.11
29 24.79
3 2.56
13 11.11
51 43.59
66 56.41%
12  โรงเรียนวัดวังเป็ด 124
38 30.65
8 6.45
1 0.81
15 12.10
2 1.61
60 48.39
64 51.61%
13  โรงเรียนรัฐราษฎร์สงเคราะห์ 192
15 7.81
21 10.94
21 10.94
22 11.46
18 9.38
95 49.48
97 50.52%
14  โรงเรียนสะพานที่ 3 598
41 6.86
69 11.54
104 17.39
23 3.85
64 10.70
297 49.67
301 50.33%
15  โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง 171
14 8.19
4 2.34
23 13.45
18 10.53
27 15.79
85 49.71
86 50.29%
16  โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก 252
12 4.76
20 7.94
20 7.94
32 12.70
40 15.87
128 50.79
124 49.21%
17  โรงเรียนนิคมบางระกำ 1(รุ้งวิไล) 47
9 19.15
7 14.89
7 14.89
0 0.00
0 0.00
24 51.06
23 48.94%
18  โรงเรียนบ้านสะอัก(ประชาอุปถัมภ์) 59
8 13.56
1 1.69
11 18.64
5 8.47
2 3.39
32 54.24
27 45.76%
19  โรงเรียนบ้านคุยยาง 64
12 18.75
0 0.00
7 10.94
5 7.81
4 6.25
36 56.25
28 43.75%
20  โรงเรียนบ้านพลายชุมพล 165
10 6.06
6 3.64
17 10.30
16 9.70
23 13.94
93 56.36
72 43.64%
21  โรงเรียนบ่อวิทยบางระกำ 985
58 5.89
91 9.24
45 4.57
97 9.85
132 13.40
562 57.06
423 42.94%
22  โรงเรียนวัดสมอแข(พิณพลราษฎร์บำรุง) 61
5 8.20
4 6.56
17 27.87
0 0.00
0 0.00
35 57.38
26 42.62%
23  โรงเรียนวัดศรีรัตนาราม(รัตนราษฎร์สงเคราะห์) 165
10 6.06
15 9.09
30 18.18
7 4.24
8 4.85
95 57.58
70 42.42%
24  โรงเรียนบ้านหนองกุลา 474
48 10.13
29 6.12
95 20.04
15 3.16
14 2.95
273 57.59
201 42.41%
25  โรงเรียนวัดแหลมโพธิ์ 122
9 7.38
16 13.11
23 18.85
1 0.82
1 0.82
72 59.02
50 40.98%
26  โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 2043
108 5.29
28 1.37
353 17.28
136 6.66
199 9.74
1219 59.67
824 40.33%
27  โรงเรียนวัดเนินมะคึก 286
53 18.53
15 5.24
37 12.94
7 2.45
2 0.70
172 60.14
114 39.86%
28  โรงเรียนชุมชนที่ 14 วัดดอนทอง 43
4 9.30
1 2.33
11 25.58
0 0.00
1 2.33
26 60.47
17 39.53%
29  โรงเรียนบ้านพันเสา 97
13 13.40
4 4.12
11 11.34
9 9.28
0 0.00
60 61.86
37 38.14%
30  โรงเรียนวัดหนองอ้อ 75
5 6.67
5 6.67
7 9.33
6 8.00
5 6.67
47 62.67
28 37.33%
31  โรงเรียนวัดกลางสุริยวงศ์ 62
8 12.90
5 8.06
3 4.84
5 8.06
2 3.23
39 62.90
23 37.10%
32  โรงเรียนบ้านตระแบกงาม 79
5 6.33
2 2.53
7 8.86
5 6.33
10 12.66
50 63.29
29 36.71%
33  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 52
7 13.46
2 3.85
4 7.69
1 1.92
5 9.62
33 63.46
19 36.54%
34  โรงเรียนบ้านหนองหัวยาง 162
10 6.17
16 9.88
26 16.05
4 2.47
3 1.85
103 63.58
59 36.42%
35  โรงเรียนบ้านกร่าง(พระขาวชัยสิทธิ์) 402
50 12.44
24 5.97
40 9.95
19 4.73
13 3.23
256 63.68
146 36.32%
36  โรงเรียนวัดอรัญญิก 215
11 5.12
13 6.05
20 9.30
9 4.19
20 9.30
142 66.05
73 33.95%
37  โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 276
16 5.80
24 8.70
21 7.61
11 3.99
21 7.61
183 66.30
93 33.70%
38  โรงเรียนบ้านหนองกรับ 66
6 9.09
9 13.64
2 3.03
2 3.03
3 4.55
44 66.67
22 33.33%
39  โรงเรียนบ้านใหม่คลองเจริญ 39
6 15.38
0 0.00
7 17.95
0 0.00
0 0.00
26 66.67
13 33.33%
40  โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม(วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) 771
68 8.82
33 4.28
47 6.10
54 7.00
53 6.87
516 66.93
255 33.07%
41  โรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา) 225
35 15.56
4 1.78
25 11.11
8 3.56
2 0.89
151 67.11
74 32.89%
42  โรงเรียนบ้านป่า(บิลอาสาประชาสรรค์) 226
27 11.95
14 6.19
29 12.83
3 1.33
0 0.00
153 67.70
73 32.30%
43  โรงเรียนบ้านหนองนากวางอั้น 123
14 11.38
9 7.32
7 5.69
6 4.88
3 2.44
84 68.29
39 31.71%
44  โรงเรียนวัดพรหมเกษร 76
9 11.84
5 6.58
8 10.53
0 0.00
2 2.63
52 68.42
24 31.58%
45  โรงเรียนบ้านหินลาด 54
4 7.41
8 14.81
4 7.41
1 1.85
0 0.00
37 68.52
17 31.48%
46  โรงเรียนบางระกำ 179
11 6.15
8 4.47
24 13.41
13 7.26
0 0.00
123 68.72
56 31.28%
47  โรงเรียนวัดกรับพวง 87
15 17.24
1 1.15
10 11.49
1 1.15
0 0.00
60 68.97
27 31.03%
48  โรงเรียนวัดกรมธรรม์ 139
14 10.07
14 10.07
15 10.79
0 0.00
0 0.00
96 69.06
43 30.94%
49  โรงเรียนบ้านคุยมะตูม 81
4 4.94
3 3.70
13 16.05
4 4.94
1 1.23
56 69.14
25 30.86%
50  โรงเรียนบ้านปลักแรด 216
25 11.57
10 4.63
27 12.50
4 1.85
0 0.00
150 69.44
66 30.56%
51  โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์ศรัทธาราม 96
3 3.13
7 7.29
4 4.17
5 5.21
10 10.42
67 69.79
29 30.21%
52  โรงเรียนวัดโป่งหม้อข้าว 114
18 15.79
3 2.63
12 10.53
1 0.88
0 0.00
80 70.18
34 29.82%
53  โรงเรียนบ้านตะโม่ประชาสรรค์ 84
7 8.33
0 0.00
3 3.57
7 8.33
8 9.52
59 70.24
25 29.76%
54  โรงเรียนบ้านหนองกวางลี้(ประสิทธิ์ประชานุสรณ์) 111
24 21.62
0 0.00
9 8.11
0 0.00
0 0.00
78 70.27
33 29.73%
55  โรงเรียนวัดบึงพระ(เหรียญ จั่น อนุสรณ์) 292
27 9.25
15 5.14
39 13.36
3 1.03
1 0.34
207 70.89
85 29.11%
56  โรงเรียนบ้านประดาประชาราษฎร์ 76
6 7.89
7 9.21
3 3.95
2 2.63
4 5.26
54 71.05
22 28.95%
57  โรงเรียนวัดจอมทอง 146
19 13.01
3 2.05
18 12.33
2 1.37
0 0.00
104 71.23
42 28.77%
58  โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์) 228
9 3.95
18 7.89
35 15.35
2 0.88
1 0.44
163 71.49
65 28.51%
59  โรงเรียนวัดปากพิงตะวันตก 141
8 5.67
11 7.80
18 12.77
1 0.71
1 0.71
102 72.34
39 27.66%
60  โรงเรียนวัดแตน 85
11 12.94
1 1.18
9 10.59
1 1.18
0 0.00
63 74.12
22 25.88%
61  โรงเรียนวัดคุยขวาง 105
3 2.86
4 3.81
17 16.19
2 1.90
0 0.00
79 75.24
26 24.76%
62  โรงเรียนวัดบึงบอน 66
6 9.09
1 1.52
6 9.09
3 4.55
0 0.00
50 75.76
16 24.24%
63  โรงเรียนชุมชนที่ 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์ 158
9 5.70
0 0.00
23 14.56
0 0.00
5 3.16
121 76.58
37 23.42%
64  โรงเรียนวัดปรือกระเทียม 86
8 9.30
2 2.33
10 11.63
0 0.00
0 0.00
66 76.74
20 23.26%
65  โรงเรียนวัดดงโคกขาม 99
7 7.07
6 6.06
9 9.09
1 1.01
0 0.00
76 76.77
23 23.23%
66  โรงเรียนบ้านหล่ายขานาง 48
1 2.08
1 2.08
7 14.58
2 4.17
0 0.00
37 77.08
11 22.92%
67  โรงเรียนบ้านบางแก้ว 45
3 6.67
2 4.44
4 8.89
1 2.22
0 0.00
35 77.78
10 22.22%
68  โรงเรียนวัดบางทราย(หลวงพิณพลราษฎร์ จู เกษกาญจน์) 198
15 7.58
6 3.03
21 10.61
2 1.01
0 0.00
154 77.78
44 22.22%
69  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 8 (บ้านมะขามสูง) 80
6 7.50
4 5.00
6 7.50
1 1.25
0 0.00
63 78.75
17 21.25%
70  โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตกมิตรภาพที่ 73 85
4 4.71
3 3.53
11 12.94
0 0.00
0 0.00
67 78.82
18 21.18%
71  โรงเรียนวัดบึงกอก 109
5 4.59
7 6.42
7 6.42
1 0.92
3 2.75
86 78.90
23 21.10%
72  โรงเรียนบ้านหนองแขม 108
10 9.26
2 1.85
6 5.56
2 1.85
2 1.85
86 79.63
22 20.37%
73  โรงเรียนวัดดอนอภัย 84
4 4.76
0 0.00
13 15.48
0 0.00
0 0.00
67 79.76
17 20.24%
74  โรงเรียนวัดห้วงกระได 45
4 8.89
2 4.44
3 6.67
0 0.00
0 0.00
36 80.00
9 20.00%
75  โรงเรียนวัดตาปะขาวหาย 180
6 3.33
2 1.11
16 8.89
6 3.33
5 2.78
145 80.56
35 19.44%
76  โรงเรียนบ้านเรียงกระดก 21
2 9.52
0 0.00
2 9.52
0 0.00
0 0.00
17 80.95
4 19.05%
77  โรงเรียนบ้านใหม่เจริญธรรม 210
9 4.29
7 3.33
16 7.62
6 2.86
2 0.95
170 80.95
40 19.05%
78  โรงเรียนบ้านหัววังกร่าง 58
6 10.34
1 1.72
1 1.72
2 3.45
1 1.72
47 81.03
11 18.97%
79  โรงเรียนนิคมบางระกำ 4(บางระกำชนูปถัมภ์) 38
2 5.26
1 2.63
4 10.53
0 0.00
0 0.00
31 81.58
7 18.42%
80  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 209
18 8.61
4 1.91
15 7.18
1 0.48
0 0.00
171 81.82
38 18.18%
81  โรงเรียนบ้านคลองเตย 111
7 6.31
4 3.60
8 7.21
1 0.90
0 0.00
91 81.98
20 18.02%
82  โรงเรียนวัดวังแร่ 67
5 7.46
2 2.99
1 1.49
2 2.99
2 2.99
55 82.09
12 17.91%
83  โรงเรียนวัดแหลมเจดีย์ 101
3 2.97
10 9.90
3 2.97
1 0.99
0 0.00
84 83.17
17 16.83%
84  โรงเรียนบ้านดงยาง 88
4 4.55
3 3.41
3 3.41
3 3.41
1 1.14
74 84.09
14 15.91%
85  โรงเรียนบ้านบัวจันทร์ 63
6 9.52
0 0.00
4 6.35
0 0.00
0 0.00
53 84.13
10 15.87%
86  โรงเรียนบ้านท่าไม้งาม 71
4 5.63
3 4.23
1 1.41
3 4.23
0 0.00
60 84.51
11 15.49%
87  โรงเรียนวัดบ้านดง 175
6 3.43
4 2.29
14 8.00
0 0.00
3 1.71
148 84.57
27 15.43%
88  โรงเรียนวัดคุยม่วง 91
4 4.40
1 1.10
9 9.89
0 0.00
0 0.00
77 84.62
14 15.38%
89  โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว 180
15 8.33
1 0.56
11 6.11
0 0.00
0 0.00
153 85.00
27 15.00%
90  โรงเรียนบ้านคลองน้ำเย็น 41
3 7.32
0 0.00
3 7.32
0 0.00
0 0.00
35 85.37
6 14.63%
91  โรงเรียนวัดแสงดาว(เทพประชานุสรณ์) 55
2 3.64
0 0.00
4 7.27
2 3.64
0 0.00
47 85.45
8 14.55%
92  โรงเรียนวัดไผ่ค่อม(แพรประชาอุปถัมภ์) 55
1 1.82
0 0.00
6 10.91
1 1.82
0 0.00
47 85.45
8 14.55%
93  โรงเรียนวัดมหาวนาราม 426
24 5.63
15 3.52
10 2.35
5 1.17
7 1.64
365 85.68
61 14.32%
94  โรงเรียนวัดหนองพะยอม 158
9 5.70
0 0.00
13 8.23
0 0.00
0 0.00
136 86.08
22 13.92%
95  โรงเรียนบ้านคลองหนองเหล็ก 87
7 8.05
1 1.15
3 3.45
1 1.15
0 0.00
75 86.21
12 13.79%
96  โรงเรียนวัดหนองขานาง 87
3 3.45
0 0.00
5 5.75
0 0.00
4 4.60
75 86.21
12 13.79%
97  โรงเรียนนิคมบางระกำ 6(ท่ามะเกลือ) 80
5 6.25
3 3.75
2 2.50
1 1.25
0 0.00
69 86.25
11 13.75%
98  โรงเรียนบ้านเสวยซุง 63
5 7.94
3 4.76
0 0.00
0 0.00
0 0.00
55 87.30
8 12.70%
99  โรงเรียนบ้านแม่ระหัน 56
2 3.57
0 0.00
5 8.93
0 0.00
0 0.00
49 87.50
7 12.50%
100  โรงเรียนวัดคุ้งวารี(อำพันอุปถัมภ์) 161
3 1.86
0 0.00
12 7.45
4 2.48
0 0.00
142 88.20
19 11.80%
101  โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 97
0 0.00
5 5.15
6 6.19
0 0.00
0 0.00
86 88.66
11 11.34%
102  โรงเรียนบ้านดงวิทยา 62
1 1.61
5 8.06
0 0.00
1 1.61
0 0.00
55 88.71
7 11.29%
103  โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน 42
0 0.00
0 0.00
4 9.52
0 0.00
0 0.00
38 90.48
4 9.52%
104  โรงเรียนวัดศรีวนาราม 48
0 0.00
0 0.00
2 4.17
2 4.17
0 0.00
44 91.67
4 8.33%
105  โรงเรียนวัดบ้านไร่ 115
2 1.74
1 0.87
6 5.22
0 0.00
0 0.00
106 92.17
9 7.83%
106  โรงเรียนบ้านกรุงกรัก 26
1 3.85
0 0.00
1 3.85
0 0.00
0 0.00
24 92.31
2 7.69%
107  โรงเรียนบ้านวังยาง 42
0 0.00
3 7.14
0 0.00
0 0.00
0 0.00
39 92.86
3 7.14%
108  โรงเรียนวัดวังอิทก 57
2 3.51
2 3.51
0 0.00
0 0.00
0 0.00
53 92.98
4 7.02%
109  โรงเรียนนิคมบางระกำ 2(ราษฎร์บำรุง) 37
1 2.70
0 0.00
1 2.70
0 0.00
0 0.00
35 94.59
2 5.41%
110  โรงเรียนบ้านบึงกระดาน(เมธาประชานุกูล) 99
3 3.03
0 0.00
2 2.02
0 0.00
0 0.00
94 94.95
5 5.05%
111  โรงเรียนวัดยางแขวนอู่ 55
0 0.00
0 0.00
1 1.82
0 0.00
1 1.82
53 96.36
2 3.64%
112  โรงเรียนคลองวัดไร่ 63
0 0.00
0 0.00
2 3.17
0 0.00
0 0.00
61 96.83
2 3.17%
113  โรงเรียนประดู่มะค่าประชาสรรค์ 121
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 1.65
119 98.35
2 1.65%
114  โรงเรียนชุมชน 1 วัดสะกัดน้ำมัน 126
0 0.00
0 0.00
2 1.59
0 0.00
0 0.00
124 98.41
2 1.59%

 

จำนวนนักเรียน  18,672 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,592 8.53
เตี้ย  1,110 5.94
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,270 12.16
ผอมและเตี้ย  1,006 5.39
อ้วนและเตี้ย  1,075 5.76
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,619 62.23
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 7,053 คน


37.77%


Powered By www.thaieducation.net