ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.พิษณุโลก เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

จำนวนโรงเรียน 114 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 114 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านนาชักหวาย 24
0 0.00
0 0.00
22 91.67
2 8.33
0 0.00
0 0.00
24 100.00%
2  โรงเรียนวัดสระโคล่ 193
0 0.00
0 0.00
187 96.89
6 3.11
0 0.00
0 0.00
193 100.00%
3  โรงเรียนวัดอินทรีย์ 17
4 23.53
9 52.94
3 17.65
0 0.00
1 5.88
0 0.00
17 100.00%
4  โรงเรียนบ้านห้วยชัน 64
19 29.69
24 37.50
9 14.06
6 9.38
3 4.69
3 4.69
61 95.31%
5  โรงเรียนจ่าการบุญ 1712
274 16.00
287 16.76
296 17.29
294 17.17
286 16.71
275 16.06
1437 83.94%
6  โรงเรียนวัดทุ่งชา 75
16 21.33
16 21.33
11 14.67
16 21.33
1 1.33
15 20.00
60 80.00%
7  โรงเรียนบ้านท่านางงาม 31
8 25.81
8 25.81
4 12.90
0 0.00
4 12.90
7 22.58
24 77.42%
8  โรงเรียนบ้านย่านใหญ่ 85
20 23.53
6 7.06
10 11.76
13 15.29
11 12.94
25 29.41
60 70.59%
9  โรงเรียนบ้านน้ำดำ 61
23 37.70
0 0.00
13 21.31
2 3.28
0 0.00
23 37.70
38 62.30%
10  โรงเรียนวัดจุฬามณี 129
15 11.63
13 10.08
16 12.40
19 14.73
13 10.08
53 41.09
76 58.91%
11  โรงเรียนวัดธรรมเกษตร(เกษตรานุเคราะห์) 117
8 6.84
13 11.11
29 24.79
3 2.56
13 11.11
51 43.59
66 56.41%
12  โรงเรียนวัดวังเป็ด 124
38 30.65
8 6.45
1 0.81
15 12.10
2 1.61
60 48.39
64 51.61%
13  โรงเรียนรัฐราษฎร์สงเคราะห์ 192
15 7.81
21 10.94
21 10.94
22 11.46
18 9.38
95 49.48
97 50.52%
14  โรงเรียนสะพานที่ 3 598
41 6.86
69 11.54
104 17.39
23 3.85
64 10.70
297 49.67
301 50.33%
15  โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง 171
14 8.19
4 2.34
23 13.45
18 10.53
27 15.79
85 49.71
86 50.29%
16  โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก 252
12 4.76
20 7.94
20 7.94
32 12.70
40 15.87
128 50.79
124 49.21%
17  โรงเรียนนิคมบางระกำ 1(รุ้งวิไล) 47
9 19.15
7 14.89
7 14.89
0 0.00
0 0.00
24 51.06
23 48.94%
18  โรงเรียนบ้านสะอัก(ประชาอุปถัมภ์) 59
8 13.56
1 1.69
11 18.64
5 8.47
2 3.39
32 54.24
27 45.76%
19  โรงเรียนบ้านคุยยาง 64
12 18.75
0 0.00
7 10.94
5 7.81
4 6.25
36 56.25
28 43.75%
20  โรงเรียนบ้านพลายชุมพล 165
10 6.06
6 3.64
17 10.30
16 9.70
23 13.94
93 56.36
72 43.64%
21  โรงเรียนบ่อวิทยบางระกำ 985
58 5.89
91 9.24
45 4.57
97 9.85
132 13.40
562 57.06
423 42.94%
22  โรงเรียนวัดสมอแข(พิณพลราษฎร์บำรุง) 61
5 8.20
4 6.56
17 27.87
0 0.00
0 0.00
35 57.38
26 42.62%
23  โรงเรียนวัดศรีรัตนาราม(รัตนราษฎร์สงเคราะห์) 165
10 6.06
15 9.09
30 18.18
7 4.24
8 4.85
95 57.58
70 42.42%
24  โรงเรียนบ้านหนองกุลา 474
48 10.13
29 6.12
95 20.04
15 3.16
14 2.95
273 57.59
201 42.41%
25  โรงเรียนวัดแหลมโพธิ์ 122
9 7.38
16 13.11
23 18.85
1 0.82
1 0.82
72 59.02
50 40.98%
26  โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 2043
108 5.29
28 1.37
353 17.28
136 6.66
199 9.74
1219 59.67
824 40.33%
27  โรงเรียนวัดเนินมะคึก 286
53 18.53
15 5.24
37 12.94
7 2.45
2 0.70
172 60.14
114 39.86%
28  โรงเรียนชุมชนที่ 14 วัดดอนทอง 43
4 9.30
1 2.33
11 25.58
0 0.00
1 2.33
26 60.47
17 39.53%
29  โรงเรียนบ้านพันเสา 97
13 13.40
4 4.12
11 11.34
9 9.28
0 0.00
60 61.86
37 38.14%
30  โรงเรียนวัดหนองอ้อ 75
5 6.67
5 6.67
7 9.33
6 8.00
5 6.67
47 62.67
28 37.33%
31  โรงเรียนวัดกลางสุริยวงศ์ 62
8 12.90
5 8.06
3 4.84
5 8.06
2 3.23
39 62.90
23 37.10%
32  โรงเรียนบ้านตระแบกงาม 79
5 6.33
2 2.53
7 8.86
5 6.33
10 12.66
50 63.29
29 36.71%
33  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 52
7 13.46
2 3.85
4 7.69
1 1.92
5 9.62
33 63.46
19 36.54%
34  โรงเรียนบ้านหนองหัวยาง 162
10 6.17
16 9.88
26 16.05
4 2.47
3 1.85
103 63.58
59 36.42%
35  โรงเรียนบ้านกร่าง(พระขาวชัยสิทธิ์) 402
50 12.44
24 5.97
40 9.95
19 4.73
13 3.23
256 63.68
146 36.32%
36  โรงเรียนวัดอรัญญิก 215
11 5.12
13 6.05
20 9.30
9 4.19
20 9.30
142 66.05
73 33.95%
37  โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 276
16 5.80
24 8.70
21 7.61
11 3.99
21 7.61
183 66.30
93 33.70%
38  โรงเรียนบ้านหนองกรับ 66
6 9.09
9 13.64
2 3.03
2 3.03
3 4.55
44 66.67
22 33.33%
39  โรงเรียนบ้านใหม่คลองเจริญ 39
6 15.38
0 0.00
7 17.95
0 0.00
0 0.00
26 66.67
13 33.33%
40  โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม(วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) 771
68 8.82
33 4.28
47 6.10
54 7.00
53 6.87
516 66.93
255 33.07%
41  โรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา) 225
35 15.56
4 1.78
25 11.11
8 3.56
2 0.89
151 67.11
74 32.89%
42  โรงเรียนบ้านป่า(บิลอาสาประชาสรรค์) 226
27 11.95
14 6.19
29 12.83
3 1.33
0 0.00
153 67.70
73 32.30%
43  โรงเรียนบ้านหนองนากวางอั้น 123
14 11.38
9 7.32
7 5.69
6 4.88
3 2.44
84 68.29
39 31.71%
44  โรงเรียนวัดพรหมเกษร 76
9 11.84
5 6.58
8 10.53
0 0.00
2 2.63
52 68.42
24 31.58%
45  โรงเรียนบ้านหินลาด 54
4 7.41
8 14.81
4 7.41
1 1.85
0 0.00
37 68.52
17 31.48%
46  โรงเรียนบางระกำ 179
11 6.15
8 4.47
24 13.41
13 7.26
0 0.00
123 68.72
56 31.28%
47  โรงเรียนวัดกรับพวง 87
15 17.24
1 1.15
10 11.49
1 1.15
0 0.00
60 68.97
27 31.03%
48  โรงเรียนวัดกรมธรรม์ 139
14 10.07
14 10.07
15 10.79
0 0.00
0 0.00
96 69.06
43 30.94%
49  โรงเรียนบ้านคุยมะตูม 81
4 4.94
3 3.70
13 16.05
4 4.94
1 1.23
56 69.14
25 30.86%
50  โรงเรียนบ้านปลักแรด 216
25 11.57
10 4.63
27 12.50
4 1.85
0 0.00
150 69.44
66 30.56%
51  โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์ศรัทธาราม 96
3 3.13
7 7.29
4 4.17
5 5.21
10 10.42
67 69.79
29 30.21%
52  โรงเรียนวัดโป่งหม้อข้าว 114
18 15.79
3 2.63
12 10.53
1 0.88
0 0.00
80 70.18
34 29.82%
53  โรงเรียนบ้านตะโม่ประชาสรรค์ 84
7 8.33
0 0.00
3 3.57
7 8.33
8 9.52
59 70.24
25 29.76%
54  โรงเรียนบ้านหนองกวางลี้(ประสิทธิ์ประชานุสรณ์) 111
24 21.62
0 0.00
9 8.11
0 0.00
0 0.00
78 70.27
33 29.73%
55  โรงเรียนวัดบึงพระ(เหรียญ จั่น อนุสรณ์) 292
27 9.25
15 5.14
39 13.36
3 1.03
1 0.34
207 70.89
85 29.11%
56  โรงเรียนบ้านประดาประชาราษฎร์ 76
6 7.89
7 9.21
3 3.95
2 2.63
4 5.26
54 71.05
22 28.95%
57  โรงเรียนวัดจอมทอง 146
19 13.01
3 2.05
18 12.33
2 1.37
0 0.00
104 71.23
42 28.77%
58  โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์) 228
9 3.95
18 7.89
35 15.35
2 0.88
1 0.44
163 71.49
65 28.51%
59  โรงเรียนวัดปากพิงตะวันตก 141
8 5.67
11 7.80
18 12.77
1 0.71
1 0.71
102 72.34
39 27.66%
60  โรงเรียนวัดแตน 85
11 12.94
1 1.18
9 10.59
1 1.18
0 0.00
63 74.12
22 25.88%
61  โรงเรียนวัดคุยขวาง 105
3 2.86
4 3.81
17 16.19
2 1.90
0 0.00
79 75.24
26 24.76%
62  โรงเรียนวัดบึงบอน 66
6 9.09
1 1.52
6 9.09
3 4.55
0 0.00
50 75.76
16 24.24%
63  โรงเรียนชุมชนที่ 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์ 158
9 5.70
0 0.00
23 14.56
0 0.00
5 3.16
121 76.58
37 23.42%
64  โรงเรียนวัดปรือกระเทียม 86
8 9.30
2 2.33
10 11.63
0 0.00
0 0.00
66 76.74
20 23.26%
65  โรงเรียนวัดดงโคกขาม 99
7 7.07
6 6.06
9 9.09
1 1.01
0 0.00
76 76.77
23 23.23%
66  โรงเรียนบ้านหล่ายขานาง 48
1 2.08
1 2.08
7 14.58
2 4.17
0 0.00
37 77.08
11 22.92%
67  โรงเรียนบ้านบางแก้ว 45
3 6.67
2 4.44
4 8.89
1 2.22
0 0.00
35 77.78
10 22.22%
68  โรงเรียนวัดบางทราย(หลวงพิณพลราษฎร์ จู เกษกาญจน์) 198
15 7.58
6 3.03
21 10.61
2 1.01
0 0.00
154 77.78
44 22.22%
69  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 8 (บ้านมะขามสูง) 80
6 7.50
4 5.00
6 7.50
1 1.25
0 0.00
63 78.75
17 21.25%
70  โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตกมิตรภาพที่ 73 85
4 4.71
3 3.53
11 12.94
0 0.00
0 0.00
67 78.82
18 21.18%
71  โรงเรียนวัดบึงกอก 109
5 4.59
7 6.42
7 6.42
1 0.92
3 2.75
86 78.90
23 21.10%
72  โรงเรียนบ้านหนองแขม 108
10 9.26
2 1.85
6 5.56
2 1.85
2 1.85
86 79.63
22 20.37%
73  โรงเรียนวัดดอนอภัย 84
4 4.76
0 0.00
13 15.48
0 0.00
0 0.00
67 79.76
17 20.24%
74  โรงเรียนวัดห้วงกระได 45
4 8.89
2 4.44
3 6.67
0 0.00
0 0.00
36 80.00
9 20.00%
75  โรงเรียนวัดตาปะขาวหาย 180
6 3.33
2 1.11
16 8.89
6 3.33
5 2.78
145 80.56
35 19.44%
76  โรงเรียนบ้านเรียงกระดก 21
2 9.52
0 0.00
2 9.52
0 0.00
0 0.00
17 80.95
4 19.05%
77  โรงเรียนบ้านใหม่เจริญธรรม 210
9 4.29
7 3.33
16 7.62
6 2.86
2 0.95
170 80.95
40 19.05%
78  โรงเรียนบ้านหัววังกร่าง 58
6 10.34
1 1.72
1 1.72
2 3.45
1 1.72
47 81.03
11 18.97%
79  โรงเรียนนิคมบางระกำ 4(บางระกำชนูปถัมภ์) 38
2 5.26
1 2.63
4 10.53
0 0.00
0 0.00
31 81.58
7 18.42%
80  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 209
18 8.61
4 1.91
15 7.18
1 0.48
0 0.00
171 81.82
38 18.18%
81  โรงเรียนบ้านคลองเตย 111
7 6.31
4 3.60
8 7.21
1 0.90
0 0.00
91 81.98
20 18.02%
82  โรงเรียนวัดวังแร่ 67
5 7.46
2 2.99
1 1.49
2 2.99
2 2.99
55 82.09
12 17.91%
83  โรงเรียนวัดแหลมเจดีย์ 101
3 2.97
10 9.90
3 2.97
1 0.99
0 0.00
84 83.17
17 16.83%
84  โรงเรียนบ้านดงยาง 88
4 4.55
3 3.41
3 3.41
3 3.41
1 1.14
74 84.09
14 15.91%
85  โรงเรียนบ้านบัวจันทร์ 63
6 9.52
0 0.00
4 6.35
0 0.00
0 0.00
53 84.13
10 15.87%
86  โรงเรียนบ้านท่าไม้งาม 71
4 5.63
3 4.23
1 1.41
3 4.23
0 0.00
60 84.51
11 15.49%
87  โรงเรียนวัดบ้านดง 175
6 3.43
4 2.29
14 8.00
0 0.00
3 1.71
148 84.57
27 15.43%
88  โรงเรียนวัดคุยม่วง 91
4 4.40
1 1.10
9 9.89
0 0.00
0 0.00
77 84.62
14 15.38%
89  โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว 180
15 8.33
1 0.56
11 6.11
0 0.00
0 0.00
153 85.00
27 15.00%
90  โรงเรียนบ้านคลองน้ำเย็น 41
3 7.32
0 0.00
3 7.32
0 0.00
0 0.00
35 85.37
6 14.63%
91  โรงเรียนวัดแสงดาว(เทพประชานุสรณ์) 55
2 3.64
0 0.00
4 7.27
2 3.64
0 0.00
47 85.45
8 14.55%
92  โรงเรียนวัดไผ่ค่อม(แพรประชาอุปถัมภ์) 55
1 1.82
0 0.00
6 10.91
1 1.82
0 0.00
47 85.45
8 14.55%
93  โรงเรียนวัดมหาวนาราม 426
24 5.63
15 3.52
10 2.35
5 1.17
7 1.64
365 85.68
61 14.32%
94  โรงเรียนวัดหนองพะยอม 158
9 5.70
0 0.00
13 8.23
0 0.00
0 0.00
136 86.08
22 13.92%
95  โรงเรียนบ้านคลองหนองเหล็ก 87
7 8.05
1 1.15
3 3.45
1 1.15
0 0.00
75 86.21
12 13.79%
96  โรงเรียนวัดหนองขานาง 87
3 3.45
0 0.00
5 5.75
0 0.00
4 4.60
75 86.21
12 13.79%
97  โรงเรียนนิคมบางระกำ 6(ท่ามะเกลือ) 80
5 6.25
3 3.75
2 2.50
1 1.25
0 0.00
69 86.25
11 13.75%
98  โรงเรียนบ้านเสวยซุง 63
5 7.94
3 4.76
0 0.00
0 0.00
0 0.00
55 87.30
8 12.70%
99  โรงเรียนบ้านแม่ระหัน 56
2 3.57
0 0.00
5 8.93
0 0.00
0 0.00
49 87.50
7 12.50%
100  โรงเรียนวัดคุ้งวารี(อำพันอุปถัมภ์) 161
3 1.86
0 0.00
12 7.45
4 2.48
0 0.00
142 88.20
19 11.80%
101  โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 97
0 0.00
5 5.15
6 6.19
0 0.00
0 0.00
86 88.66
11 11.34%
102  โรงเรียนบ้านดงวิทยา 62
1 1.61
5 8.06
0 0.00
1 1.61
0 0.00
55 88.71
7 11.29%
103  โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน 42
0 0.00
0 0.00
4 9.52
0 0.00
0 0.00
38 90.48
4 9.52%
104  โรงเรียนวัดศรีวนาราม 48
0 0.00
0 0.00
2 4.17
2 4.17
0 0.00
44 91.67
4 8.33%
105  โรงเรียนวัดบ้านไร่ 115
2 1.74
1 0.87
6 5.22
0 0.00
0 0.00
106 92.17
9 7.83%
106  โรงเรียนบ้านกรุงกรัก 26
1 3.85
0 0.00
1 3.85
0 0.00
0 0.00
24 92.31
2 7.69%
107  โรงเรียนบ้านวังยาง 42
0 0.00
3 7.14
0 0.00
0 0.00
0 0.00
39 92.86
3 7.14%
108  โรงเรียนวัดวังอิทก 57
2 3.51
2 3.51
0 0.00
0 0.00
0 0.00
53 92.98
4 7.02%
109  โรงเรียนนิคมบางระกำ 2(ราษฎร์บำรุง) 37
1 2.70
0 0.00
1 2.70
0 0.00
0 0.00
35 94.59
2 5.41%
110  โรงเรียนบ้านบึงกระดาน(เมธาประชานุกูล) 99
3 3.03
0 0.00
2 2.02
0 0.00
0 0.00
94 94.95
5 5.05%
111  โรงเรียนวัดยางแขวนอู่ 55
0 0.00
0 0.00
1 1.82
0 0.00
1 1.82
53 96.36
2 3.64%
112  โรงเรียนคลองวัดไร่ 63
0 0.00
0 0.00
2 3.17
0 0.00
0 0.00
61 96.83
2 3.17%
113  โรงเรียนประดู่มะค่าประชาสรรค์ 121
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 1.65
119 98.35
2 1.65%
114  โรงเรียนชุมชน 1 วัดสะกัดน้ำมัน 126
0 0.00
0 0.00
2 1.59
0 0.00
0 0.00
124 98.41
2 1.59%

 

จำนวนนักเรียน  18,672 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,592 8.53
เตี้ย  1,110 5.94
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,270 12.16
ผอมและเตี้ย  1,006 5.39
อ้วนและเตี้ย  1,075 5.76
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,619 62.23
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 7,053 คน


37.77%


Powered By www.thaieducation.net