ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.พิษณุโลก เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562

จำนวนโรงเรียน 114 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 114 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านประดาประชาราษฎร์ 82
7 8.54
8 9.76
17 20.73
1 1.22
49 59.76
0 0.00
82 100.00%
2  โรงเรียนบ้านนาชักหวาย 27
10 37.04
0 0.00
17 62.96
0 0.00
0 0.00
0 0.00
27 100.00%
3  โรงเรียนวัดสระโคล่ 205
0 0.00
6 2.93
191 93.17
6 2.93
2 0.98
0 0.00
205 100.00%
4  โรงเรียนวัดอินทรีย์ 20
0 0.00
1 5.00
14 70.00
2 10.00
3 15.00
0 0.00
20 100.00%
5  โรงเรียนจ่าการบุญ 1731
271 15.66
299 17.27
294 16.98
290 16.75
277 16.00
300 17.33
1431 82.67%
6  โรงเรียนวัดทุ่งชา 97
21 21.65
21 21.65
9 9.28
21 21.65
0 0.00
25 25.77
72 74.23%
7  โรงเรียนวัดบึงพระ(เหรียญ จั่น อนุสรณ์) 282
31 10.99
26 9.22
52 18.44
15 5.32
78 27.66
80 28.37
202 71.63%
8  โรงเรียนบ่อวิทยบางระกำ 967
112 11.58
139 14.37
59 6.10
130 13.44
197 20.37
330 34.13
637 65.87%
9  โรงเรียนวัดวังแร่ 68
9 13.24
7 10.29
9 13.24
8 11.76
9 13.24
26 38.24
42 61.76%
10  โรงเรียนวัดธรรมเกษตร(เกษตรานุเคราะห์) 118
11 9.32
11 9.32
33 27.97
6 5.08
8 6.78
49 41.53
69 58.47%
11  โรงเรียนวัดศรีรัตนาราม(รัตนราษฎร์สงเคราะห์) 145
12 8.28
18 12.41
35 24.14
6 4.14
11 7.59
63 43.45
82 56.55%
12  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 75
11 14.67
20 26.67
8 10.67
0 0.00
0 0.00
36 48.00
39 52.00%
13  โรงเรียนสะพานที่ 3 551
30 5.44
58 10.53
125 22.69
27 4.90
35 6.35
276 50.09
275 49.91%
14  โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง 177
10 5.65
5 2.82
26 14.69
15 8.47
31 17.51
90 50.85
87 49.15%
15  โรงเรียนนิคมบางระกำ 1(รุ้งวิไล) 47
9 19.15
7 14.89
7 14.89
0 0.00
0 0.00
24 51.06
23 48.94%
16  โรงเรียนวัดดงโคกขาม 98
9 9.18
8 8.16
28 28.57
1 1.02
0 0.00
52 53.06
46 46.94%
17  โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 2080
71 3.41
22 1.06
361 17.36
93 4.47
383 18.41
1150 55.29
930 44.71%
18  โรงเรียนบ้านหนองกุลา 459
48 10.46
29 6.32
94 20.48
19 4.14
10 2.18
259 56.43
200 43.57%
19  โรงเรียนวัดมหาวนาราม 403
63 15.63
36 8.93
23 5.71
29 7.20
24 5.96
228 56.58
175 43.42%
20  โรงเรียนชุมชนที่ 14 วัดดอนทอง 37
2 5.41
0 0.00
12 32.43
0 0.00
2 5.41
21 56.76
16 43.24%
21  โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์ศรัทธาราม 92
8 8.70
8 8.70
12 13.04
5 5.43
6 6.52
53 57.61
39 42.39%
22  โรงเรียนวัดโป่งหม้อข้าว 126
13 10.32
11 8.73
23 18.25
5 3.97
1 0.79
73 57.94
53 42.06%
23  โรงเรียนวัดแหลมโพธิ์ 122
3 2.46
6 4.92
20 16.39
9 7.38
11 9.02
73 59.84
49 40.16%
24  โรงเรียนบ้านหนองนากวางอั้น 138
17 12.32
4 2.90
16 11.59
7 5.07
11 7.97
83 60.14
55 39.86%
25  โรงเรียนวัดเนินมะคึก 259
29 11.20
27 10.42
41 15.83
2 0.77
3 1.16
157 60.62
102 39.38%
26  โรงเรียนบ้านดงยาง 88
9 10.23
9 10.23
6 6.82
5 5.68
5 5.68
54 61.36
34 38.64%
27  โรงเรียนวัดสมอแข(พิณพลราษฎร์บำรุง) 73
5 6.85
1 1.37
22 30.14
0 0.00
0 0.00
45 61.64
28 38.36%
28  โรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา) 221
30 13.57
9 4.07
29 13.12
12 5.43
2 0.90
139 62.90
82 37.10%
29  โรงเรียนบ้านน้ำดำ 58
6 10.34
0 0.00
15 25.86
0 0.00
0 0.00
37 63.79
21 36.21%
30  โรงเรียนบ้านกร่าง(พระขาวชัยสิทธิ์) 406
44 10.84
10 2.46
78 19.21
9 2.22
2 0.49
263 64.78
143 35.22%
31  โรงเรียนวัดกลางสุริยวงศ์ 52
5 9.62
3 5.77
5 9.62
3 5.77
2 3.85
34 65.38
18 34.62%
32  โรงเรียนวัดห้วงกระได 52
9 17.31
6 11.54
3 5.77
0 0.00
0 0.00
34 65.38
18 34.62%
33  โรงเรียนวัดหนองอ้อ 81
5 6.17
5 6.17
7 8.64
6 7.41
5 6.17
53 65.43
28 34.57%
34  โรงเรียนบ้านห้วยชัน 61
13 21.31
1 1.64
6 9.84
1 1.64
0 0.00
40 65.57
21 34.43%
35  โรงเรียนวัดจุฬามณี 127
9 7.09
10 7.87
11 8.66
6 4.72
6 4.72
85 66.93
42 33.07%
36  โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก 244
19 7.79
16 6.56
35 14.34
8 3.28
0 0.00
166 68.03
78 31.97%
37  โรงเรียนวัดปรือกระเทียม 85
4 4.71
0 0.00
12 14.12
8 9.41
3 3.53
58 68.24
27 31.76%
38  โรงเรียนบ้านคุยมะตูม 82
4 4.88
3 3.66
14 17.07
4 4.88
1 1.22
56 68.29
26 31.71%
39  โรงเรียนบ้านย่านใหญ่ 78
4 5.13
4 5.13
8 10.26
3 3.85
4 5.13
55 70.51
23 29.49%
40  โรงเรียนวัดคุ้งวารี(อำพันอุปถัมภ์) 148
12 8.11
0 0.00
18 12.16
0 0.00
13 8.78
105 70.95
43 29.05%
41  โรงเรียนบ้านบางแก้ว 50
2 4.00
3 6.00
9 18.00
0 0.00
0 0.00
36 72.00
14 28.00%
42  โรงเรียนรัฐราษฎร์สงเคราะห์ 203
11 5.42
1 0.49
20 9.85
12 5.91
12 5.91
147 72.41
56 27.59%
43  โรงเรียนวัดพรหมเกษร 89
4 4.49
9 10.11
10 11.24
0 0.00
1 1.12
65 73.03
24 26.97%
44  โรงเรียนบ้านท่าไม้งาม 78
6 7.69
4 5.13
7 8.97
1 1.28
3 3.85
57 73.08
21 26.92%
45  โรงเรียนวัดบึงกอก 97
5 5.15
7 7.22
7 7.22
1 1.03
6 6.19
71 73.20
26 26.80%
46  โรงเรียนวัดคุยม่วง 91
5 5.49
5 5.49
6 6.59
4 4.40
3 3.30
68 74.73
23 25.27%
47  โรงเรียนบ้านกรุงกรัก 32
2 6.25
2 6.25
3 9.38
0 0.00
1 3.13
24 75.00
8 25.00%
48  โรงเรียนวัดบ้านไร่ 119
3 2.52
6 5.04
18 15.13
1 0.84
1 0.84
90 75.63
29 24.37%
49  โรงเรียนบ้านป่า(บิลอาสาประชาสรรค์) 214
7 3.27
7 3.27
36 16.82
0 0.00
1 0.47
163 76.17
51 23.83%
50  โรงเรียนบ้านหนองกรับ 72
7 9.72
3 4.17
2 2.78
5 6.94
0 0.00
55 76.39
17 23.61%
51  โรงเรียนบ้านสะอัก(ประชาอุปถัมภ์) 60
3 5.00
5 8.33
3 5.00
2 3.33
1 1.67
46 76.67
14 23.33%
52  โรงเรียนนิคมบางระกำ 2(ราษฎร์บำรุง) 43
8 18.60
0 0.00
2 4.65
0 0.00
0 0.00
33 76.74
10 23.26%
53  โรงเรียนวัดปากพิงตะวันตก 143
6 4.20
13 9.09
0 0.00
0 0.00
14 9.79
110 76.92
33 23.08%
54  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 8 (บ้านมะขามสูง) 87
7 8.05
6 6.90
6 6.90
1 1.15
0 0.00
67 77.01
20 22.99%
55  โรงเรียนวัดบึงบอน 70
6 8.57
1 1.43
6 8.57
3 4.29
0 0.00
54 77.14
16 22.86%
56  โรงเรียนวัดคุยขวาง 114
7 6.14
4 3.51
11 9.65
4 3.51
0 0.00
88 77.19
26 22.81%
57  โรงเรียนวัดวังเป็ด 121
8 6.61
0 0.00
19 15.70
0 0.00
0 0.00
94 77.69
27 22.31%
58  โรงเรียนวัดอรัญญิก 195
9 4.62
10 5.13
10 5.13
3 1.54
11 5.64
152 77.95
43 22.05%
59  โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์) 228
5 2.19
12 5.26
22 9.65
8 3.51
2 0.88
179 78.51
49 21.49%
60  โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 273
16 5.86
3 1.10
39 14.29
0 0.00
0 0.00
215 78.75
58 21.25%
61  โรงเรียนวัดจอมทอง 139
14 10.07
0 0.00
15 10.79
0 0.00
0 0.00
110 79.14
29 20.86%
62  โรงเรียนวัดกรมธรรม์ 136
7 5.15
7 5.15
7 5.15
7 5.15
0 0.00
108 79.41
28 20.59%
63  โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตกมิตรภาพที่ 73 93
3 3.23
1 1.08
15 16.13
0 0.00
0 0.00
74 79.57
19 20.43%
64  โรงเรียนบ้านดงวิทยา 64
4 6.25
0 0.00
9 14.06
0 0.00
0 0.00
51 79.69
13 20.31%
65  โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว 177
10 5.65
2 1.13
16 9.04
0 0.00
7 3.95
142 80.23
35 19.77%
66  โรงเรียนวัดบางทราย(หลวงพิณพลราษฎร์ จู เกษกาญจน์) 189
11 5.82
5 2.65
19 10.05
2 1.06
0 0.00
152 80.42
37 19.58%
67  โรงเรียนบางระกำ 191
10 5.24
7 3.66
18 9.42
1 0.52
1 0.52
154 80.63
37 19.37%
68  โรงเรียนบ้านหนองหัวยาง 154
4 2.60
8 5.19
17 11.04
0 0.00
0 0.00
125 81.17
29 18.83%
69  โรงเรียนวัดตาปะขาวหาย 186
6 3.23
2 1.08
16 8.60
6 3.23
5 2.69
151 81.18
35 18.82%
70  โรงเรียนวัดกรับพวง 97
1 1.03
1 1.03
16 16.49
0 0.00
0 0.00
79 81.44
18 18.56%
71  โรงเรียนบ้านปลักแรด 216
6 2.78
8 3.70
26 12.04
0 0.00
0 0.00
176 81.48
40 18.52%
72  โรงเรียนวัดไผ่ค่อม(แพรประชาอุปถัมภ์) 66
3 4.55
2 3.03
5 7.58
2 3.03
0 0.00
54 81.82
12 18.18%
73  โรงเรียนชุมชนที่ 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์ 156
11 7.05
2 1.28
10 6.41
5 3.21
0 0.00
128 82.05
28 17.95%
74  โรงเรียนบ้านคุยยาง 63
1 1.59
3 4.76
2 3.17
3 4.76
2 3.17
52 82.54
11 17.46%
75  โรงเรียนวัดแหลมเจดีย์ 100
3 3.00
0 0.00
12 12.00
2 2.00
0 0.00
83 83.00
17 17.00%
76  โรงเรียนวัดแสงดาว(เทพประชานุสรณ์) 59
3 5.08
2 3.39
5 8.47
0 0.00
0 0.00
49 83.05
10 16.95%
77  โรงเรียนบ้านบัวจันทร์ 67
0 0.00
0 0.00
9 13.43
0 0.00
2 2.99
56 83.58
11 16.42%
78  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 227
7 3.08
8 3.52
20 8.81
0 0.00
2 0.88
190 83.70
37 16.30%
79  โรงเรียนบ้านหนองกวางลี้(ประสิทธิ์ประชานุสรณ์) 121
4 3.31
3 2.48
2 1.65
5 4.13
5 4.13
102 84.30
19 15.70%
80  โรงเรียนบ้านคลองเตย 111
2 1.80
3 2.70
12 10.81
0 0.00
0 0.00
94 84.68
17 15.32%
81  โรงเรียนวัดดอนอภัย 95
7 7.37
0 0.00
4 4.21
2 2.11
1 1.05
81 85.26
14 14.74%
82  โรงเรียนวัดหนองพะยอม 157
12 7.64
1 0.64
10 6.37
0 0.00
0 0.00
134 85.35
23 14.65%
83  โรงเรียนบ้านพลายชุมพล 155
8 5.16
0 0.00
3 1.94
11 7.10
0 0.00
133 85.81
22 14.19%
84  โรงเรียนวัดหนองขานาง 87
3 3.45
0 0.00
5 5.75
0 0.00
4 4.60
75 86.21
12 13.79%
85  โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 104
7 6.73
7 6.73
0 0.00
0 0.00
0 0.00
90 86.54
14 13.46%
86  โรงเรียนบ้านใหม่เจริญธรรม 217
7 3.23
5 2.30
11 5.07
2 0.92
4 1.84
188 86.64
29 13.36%
87  โรงเรียนนิคมบางระกำ 4(บางระกำชนูปถัมภ์) 45
2 4.44
0 0.00
3 6.67
0 0.00
1 2.22
39 86.67
6 13.33%
88  โรงเรียนบ้านคลองน้ำเย็น 45
1 2.22
0 0.00
5 11.11
0 0.00
0 0.00
39 86.67
6 13.33%
89  โรงเรียนบ้านหัววังกร่าง 55
2 3.64
0 0.00
4 7.27
1 1.82
0 0.00
48 87.27
7 12.73%
90  โรงเรียนบ้านคลองหนองเหล็ก 103
5 4.85
2 1.94
3 2.91
1 0.97
2 1.94
90 87.38
13 12.62%
91  โรงเรียนบ้านตะโม่ประชาสรรค์ 81
1 1.23
0 0.00
9 11.11
0 0.00
0 0.00
71 87.65
10 12.35%
92  โรงเรียนบ้านหล่ายขานาง 57
4 7.02
1 1.75
2 3.51
0 0.00
0 0.00
50 87.72
7 12.28%
93  โรงเรียนวัดวังอิทก 66
3 4.55
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 7.58
58 87.88
8 12.12%
94  โรงเรียนบ้านพันเสา 118
3 2.54
2 1.69
9 7.63
0 0.00
0 0.00
104 88.14
14 11.86%
95  โรงเรียนบ้านตระแบกงาม 85
3 3.53
1 1.18
6 7.06
0 0.00
0 0.00
75 88.24
10 11.76%
96  โรงเรียนบ้านเรียงกระดก 26
1 3.85
1 3.85
1 3.85
0 0.00
0 0.00
23 88.46
3 11.54%
97  โรงเรียนบ้านแม่ระหัน 53
1 1.89
1 1.89
4 7.55
0 0.00
0 0.00
47 88.68
6 11.32%
98  โรงเรียนวัดบ้านดง 195
2 1.03
0 0.00
20 10.26
0 0.00
0 0.00
173 88.72
22 11.28%
99  โรงเรียนวัดแตน 95
1 1.05
1 1.05
2 2.11
1 1.05
5 5.26
85 89.47
10 10.53%
100  โรงเรียนวัดศรีวนาราม 49
0 0.00
0 0.00
3 6.12
2 4.08
0 0.00
44 89.80
5 10.20%
101  โรงเรียนบ้านวังยาง 54
1 1.85
0 0.00
3 5.56
0 0.00
0 0.00
50 92.59
4 7.41%
102  โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน 43
0 0.00
0 0.00
3 6.98
0 0.00
0 0.00
40 93.02
3 6.98%
103  โรงเรียนคลองวัดไร่ 60
2 3.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 3.33
56 93.33
4 6.67%
104  โรงเรียนบ้านเสวยซุง 66
0 0.00
0 0.00
4 6.06
0 0.00
0 0.00
62 93.94
4 6.06%
105  โรงเรียนนิคมบางระกำ 6(ท่ามะเกลือ) 92
1 1.09
1 1.09
2 2.17
1 1.09
0 0.00
87 94.57
5 5.43%
106  โรงเรียนบ้านหนองแขม 111
0 0.00
0 0.00
4 3.60
0 0.00
0 0.00
107 96.40
4 3.60%
107  โรงเรียนบ้านบึงกระดาน(เมธาประชานุกูล) 110
2 1.82
0 0.00
1 0.91
0 0.00
0 0.00
107 97.27
3 2.73%
108  โรงเรียนวัดยางแขวนอู่ 59
1 1.69
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
58 98.31
1 1.69%
109  โรงเรียนประดู่มะค่าประชาสรรค์ 126
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 1.59
124 98.41
2 1.59%
110  โรงเรียนชุมชน 1 วัดสะกัดน้ำมัน 129
0 0.00
0 0.00
2 1.55
0 0.00
0 0.00
127 98.45
2 1.55%
111  โรงเรียนบ้านท่านางงาม 36
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
36 100.00
0 0.00%
112  โรงเรียนบ้านใหม่คลองเจริญ 10
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
10 100.00
0 0.00%
113  โรงเรียนบ้านหินลาด 56
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
56 100.00
0 0.00%
114  โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม(วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) 101
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
101 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  18,194 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,302 7.16
เตี้ย  1,042 5.73
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,405 13.22
ผอมและเตี้ย  861 4.73
อ้วนและเตี้ย  1,300 7.15
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,284 62.02
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 6,910 คน


37.98%


Powered By www.thaieducation.net