ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.พิษณุโลก เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562

จำนวนโรงเรียน 114 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 114 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านประดาประชาราษฎร์ 82
7 8.54
8 9.76
17 20.73
1 1.22
49 59.76
0 0.00
82 100.00%
2  โรงเรียนบ้านนาชักหวาย 27
10 37.04
0 0.00
17 62.96
0 0.00
0 0.00
0 0.00
27 100.00%
3  โรงเรียนวัดสระโคล่ 205
0 0.00
6 2.93
191 93.17
6 2.93
2 0.98
0 0.00
205 100.00%
4  โรงเรียนวัดอินทรีย์ 20
0 0.00
1 5.00
14 70.00
2 10.00
3 15.00
0 0.00
20 100.00%
5  โรงเรียนจ่าการบุญ 1731
271 15.66
299 17.27
294 16.98
290 16.75
277 16.00
300 17.33
1431 82.67%
6  โรงเรียนวัดทุ่งชา 97
21 21.65
21 21.65
9 9.28
21 21.65
0 0.00
25 25.77
72 74.23%
7  โรงเรียนวัดบึงพระ(เหรียญ จั่น อนุสรณ์) 282
31 10.99
26 9.22
52 18.44
15 5.32
78 27.66
80 28.37
202 71.63%
8  โรงเรียนบ่อวิทยบางระกำ 967
112 11.58
139 14.37
59 6.10
130 13.44
197 20.37
330 34.13
637 65.87%
9  โรงเรียนวัดวังแร่ 68
9 13.24
7 10.29
9 13.24
8 11.76
9 13.24
26 38.24
42 61.76%
10  โรงเรียนวัดธรรมเกษตร(เกษตรานุเคราะห์) 118
11 9.32
11 9.32
33 27.97
6 5.08
8 6.78
49 41.53
69 58.47%
11  โรงเรียนวัดศรีรัตนาราม(รัตนราษฎร์สงเคราะห์) 145
12 8.28
18 12.41
35 24.14
6 4.14
11 7.59
63 43.45
82 56.55%
12  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 75
11 14.67
20 26.67
8 10.67
0 0.00
0 0.00
36 48.00
39 52.00%
13  โรงเรียนสะพานที่ 3 551
30 5.44
58 10.53
125 22.69
27 4.90
35 6.35
276 50.09
275 49.91%
14  โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง 177
10 5.65
5 2.82
26 14.69
15 8.47
31 17.51
90 50.85
87 49.15%
15  โรงเรียนนิคมบางระกำ 1(รุ้งวิไล) 47
9 19.15
7 14.89
7 14.89
0 0.00
0 0.00
24 51.06
23 48.94%
16  โรงเรียนวัดดงโคกขาม 98
9 9.18
8 8.16
28 28.57
1 1.02
0 0.00
52 53.06
46 46.94%
17  โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 2080
71 3.41
22 1.06
361 17.36
93 4.47
383 18.41
1150 55.29
930 44.71%
18  โรงเรียนบ้านหนองกุลา 459
48 10.46
29 6.32
94 20.48
19 4.14
10 2.18
259 56.43
200 43.57%
19  โรงเรียนวัดมหาวนาราม 403
63 15.63
36 8.93
23 5.71
29 7.20
24 5.96
228 56.58
175 43.42%
20  โรงเรียนชุมชนที่ 14 วัดดอนทอง 37
2 5.41
0 0.00
12 32.43
0 0.00
2 5.41
21 56.76
16 43.24%
21  โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์ศรัทธาราม 92
8 8.70
8 8.70
12 13.04
5 5.43
6 6.52
53 57.61
39 42.39%
22  โรงเรียนวัดโป่งหม้อข้าว 126
13 10.32
11 8.73
23 18.25
5 3.97
1 0.79
73 57.94
53 42.06%
23  โรงเรียนวัดแหลมโพธิ์ 122
3 2.46
6 4.92
20 16.39
9 7.38
11 9.02
73 59.84
49 40.16%
24  โรงเรียนบ้านหนองนากวางอั้น 138
17 12.32
4 2.90
16 11.59
7 5.07
11 7.97
83 60.14
55 39.86%
25  โรงเรียนวัดเนินมะคึก 259
29 11.20
27 10.42
41 15.83
2 0.77
3 1.16
157 60.62
102 39.38%
26  โรงเรียนบ้านดงยาง 88
9 10.23
9 10.23
6 6.82
5 5.68
5 5.68
54 61.36
34 38.64%
27  โรงเรียนวัดสมอแข(พิณพลราษฎร์บำรุง) 73
5 6.85
1 1.37
22 30.14
0 0.00
0 0.00
45 61.64
28 38.36%
28  โรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา) 221
30 13.57
9 4.07
29 13.12
12 5.43
2 0.90
139 62.90
82 37.10%
29  โรงเรียนบ้านน้ำดำ 58
6 10.34
0 0.00
15 25.86
0 0.00
0 0.00
37 63.79
21 36.21%
30  โรงเรียนบ้านกร่าง(พระขาวชัยสิทธิ์) 406
44 10.84
10 2.46
78 19.21
9 2.22
2 0.49
263 64.78
143 35.22%
31  โรงเรียนวัดกลางสุริยวงศ์ 52
5 9.62
3 5.77
5 9.62
3 5.77
2 3.85
34 65.38
18 34.62%
32  โรงเรียนวัดห้วงกระได 52
9 17.31
6 11.54
3 5.77
0 0.00
0 0.00
34 65.38
18 34.62%
33  โรงเรียนวัดหนองอ้อ 81
5 6.17
5 6.17
7 8.64
6 7.41
5 6.17
53 65.43
28 34.57%
34  โรงเรียนบ้านห้วยชัน 61
13 21.31
1 1.64
6 9.84
1 1.64
0 0.00
40 65.57
21 34.43%
35  โรงเรียนวัดจุฬามณี 127
9 7.09
10 7.87
11 8.66
6 4.72
6 4.72
85 66.93
42 33.07%
36  โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก 244
19 7.79
16 6.56
35 14.34
8 3.28
0 0.00
166 68.03
78 31.97%
37  โรงเรียนวัดปรือกระเทียม 85
4 4.71
0 0.00
12 14.12
8 9.41
3 3.53
58 68.24
27 31.76%
38  โรงเรียนบ้านคุยมะตูม 82
4 4.88
3 3.66
14 17.07
4 4.88
1 1.22
56 68.29
26 31.71%
39  โรงเรียนบ้านย่านใหญ่ 78
4 5.13
4 5.13
8 10.26
3 3.85
4 5.13
55 70.51
23 29.49%
40  โรงเรียนวัดคุ้งวารี(อำพันอุปถัมภ์) 148
12 8.11
0 0.00
18 12.16
0 0.00
13 8.78
105 70.95
43 29.05%
41  โรงเรียนบ้านบางแก้ว 50
2 4.00
3 6.00
9 18.00
0 0.00
0 0.00
36 72.00
14 28.00%
42  โรงเรียนรัฐราษฎร์สงเคราะห์ 203
11 5.42
1 0.49
20 9.85
12 5.91
12 5.91
147 72.41
56 27.59%
43  โรงเรียนวัดพรหมเกษร 89
4 4.49
9 10.11
10 11.24
0 0.00
1 1.12
65 73.03
24 26.97%
44  โรงเรียนบ้านท่าไม้งาม 78
6 7.69
4 5.13
7 8.97
1 1.28
3 3.85
57 73.08
21 26.92%
45  โรงเรียนวัดบึงกอก 97
5 5.15
7 7.22
7 7.22
1 1.03
6 6.19
71 73.20
26 26.80%
46  โรงเรียนวัดคุยม่วง 91
5 5.49
5 5.49
6 6.59
4 4.40
3 3.30
68 74.73
23 25.27%
47  โรงเรียนบ้านกรุงกรัก 32
2 6.25
2 6.25
3 9.38
0 0.00
1 3.13
24 75.00
8 25.00%
48  โรงเรียนวัดบ้านไร่ 119
3 2.52
6 5.04
18 15.13
1 0.84
1 0.84
90 75.63
29 24.37%
49  โรงเรียนบ้านป่า(บิลอาสาประชาสรรค์) 214
7 3.27
7 3.27
36 16.82
0 0.00
1 0.47
163 76.17
51 23.83%
50  โรงเรียนบ้านหนองกรับ 72
7 9.72
3 4.17
2 2.78
5 6.94
0 0.00
55 76.39
17 23.61%
51  โรงเรียนบ้านสะอัก(ประชาอุปถัมภ์) 60
3 5.00
5 8.33
3 5.00
2 3.33
1 1.67
46 76.67
14 23.33%
52  โรงเรียนนิคมบางระกำ 2(ราษฎร์บำรุง) 43
8 18.60
0 0.00
2 4.65
0 0.00
0 0.00
33 76.74
10 23.26%
53  โรงเรียนวัดปากพิงตะวันตก 143
6 4.20
13 9.09
0 0.00
0 0.00
14 9.79
110 76.92
33 23.08%
54  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 8 (บ้านมะขามสูง) 87
7 8.05
6 6.90
6 6.90
1 1.15
0 0.00
67 77.01
20 22.99%
55  โรงเรียนวัดบึงบอน 70
6 8.57
1 1.43
6 8.57
3 4.29
0 0.00
54 77.14
16 22.86%
56  โรงเรียนวัดคุยขวาง 114
7 6.14
4 3.51
11 9.65
4 3.51
0 0.00
88 77.19
26 22.81%
57  โรงเรียนวัดวังเป็ด 121
8 6.61
0 0.00
19 15.70
0 0.00
0 0.00
94 77.69
27 22.31%
58  โรงเรียนวัดอรัญญิก 195
9 4.62
10 5.13
10 5.13
3 1.54
11 5.64
152 77.95
43 22.05%
59  โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์) 228
5 2.19
12 5.26
22 9.65
8 3.51
2 0.88
179 78.51
49 21.49%
60  โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 273
16 5.86
3 1.10
39 14.29
0 0.00
0 0.00
215 78.75
58 21.25%
61  โรงเรียนวัดจอมทอง 139
14 10.07
0 0.00
15 10.79
0 0.00
0 0.00
110 79.14
29 20.86%
62  โรงเรียนวัดกรมธรรม์ 136
7 5.15
7 5.15
7 5.15
7 5.15
0 0.00
108 79.41
28 20.59%
63  โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตกมิตรภาพที่ 73 93
3 3.23
1 1.08
15 16.13
0 0.00
0 0.00
74 79.57
19 20.43%
64  โรงเรียนบ้านดงวิทยา 64
4 6.25
0 0.00
9 14.06
0 0.00
0 0.00
51 79.69
13 20.31%
65  โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว 177
10 5.65
2 1.13
16 9.04
0 0.00
7 3.95
142 80.23
35 19.77%
66  โรงเรียนวัดบางทราย(หลวงพิณพลราษฎร์ จู เกษกาญจน์) 189
11 5.82
5 2.65
19 10.05
2 1.06
0 0.00
152 80.42
37 19.58%
67  โรงเรียนบางระกำ 191
10 5.24
7 3.66
18 9.42
1 0.52
1 0.52
154 80.63
37 19.37%
68  โรงเรียนบ้านหนองหัวยาง 154
4 2.60
8 5.19
17 11.04
0 0.00
0 0.00
125 81.17
29 18.83%
69  โรงเรียนวัดตาปะขาวหาย 186
6 3.23
2 1.08
16 8.60
6 3.23
5 2.69
151 81.18
35 18.82%
70  โรงเรียนวัดกรับพวง 97
1 1.03
1 1.03
16 16.49
0 0.00
0 0.00
79 81.44
18 18.56%
71  โรงเรียนบ้านปลักแรด 216
6 2.78
8 3.70
26 12.04
0 0.00
0 0.00
176 81.48
40 18.52%
72  โรงเรียนวัดไผ่ค่อม(แพรประชาอุปถัมภ์) 66
3 4.55
2 3.03
5 7.58
2 3.03
0 0.00
54 81.82
12 18.18%
73  โรงเรียนชุมชนที่ 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์ 156
11 7.05
2 1.28
10 6.41
5 3.21
0 0.00
128 82.05
28 17.95%
74  โรงเรียนบ้านคุยยาง 63
1 1.59
3 4.76
2 3.17
3 4.76
2 3.17
52 82.54
11 17.46%
75  โรงเรียนวัดแหลมเจดีย์ 100
3 3.00
0 0.00
12 12.00
2 2.00
0 0.00
83 83.00
17 17.00%
76  โรงเรียนวัดแสงดาว(เทพประชานุสรณ์) 59
3 5.08
2 3.39
5 8.47
0 0.00
0 0.00
49 83.05
10 16.95%
77  โรงเรียนบ้านบัวจันทร์ 67
0 0.00
0 0.00
9 13.43
0 0.00
2 2.99
56 83.58
11 16.42%
78  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 227
7 3.08
8 3.52
20 8.81
0 0.00
2 0.88
190 83.70
37 16.30%
79  โรงเรียนบ้านหนองกวางลี้(ประสิทธิ์ประชานุสรณ์) 121
4 3.31
3 2.48
2 1.65
5 4.13
5 4.13
102 84.30
19 15.70%
80  โรงเรียนบ้านคลองเตย 111
2 1.80
3 2.70
12 10.81
0 0.00
0 0.00
94 84.68
17 15.32%
81  โรงเรียนวัดดอนอภัย 95
7 7.37
0 0.00
4 4.21
2 2.11
1 1.05
81 85.26
14 14.74%
82  โรงเรียนวัดหนองพะยอม 157
12 7.64
1 0.64
10 6.37
0 0.00
0 0.00
134 85.35
23 14.65%
83  โรงเรียนบ้านพลายชุมพล 155
8 5.16
0 0.00
3 1.94
11 7.10
0 0.00
133 85.81
22 14.19%
84  โรงเรียนวัดหนองขานาง 87
3 3.45
0 0.00
5 5.75
0 0.00
4 4.60
75 86.21
12 13.79%
85  โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 104
7 6.73
7 6.73
0 0.00
0 0.00
0 0.00
90 86.54
14 13.46%
86  โรงเรียนบ้านใหม่เจริญธรรม 217
7 3.23
5 2.30
11 5.07
2 0.92
4 1.84
188 86.64
29 13.36%
87  โรงเรียนนิคมบางระกำ 4(บางระกำชนูปถัมภ์) 45
2 4.44
0 0.00
3 6.67
0 0.00
1 2.22
39 86.67
6 13.33%
88  โรงเรียนบ้านคลองน้ำเย็น 45
1 2.22
0 0.00
5 11.11
0 0.00
0 0.00
39 86.67
6 13.33%
89  โรงเรียนบ้านหัววังกร่าง 55
2 3.64
0 0.00
4 7.27
1 1.82
0 0.00
48 87.27
7 12.73%
90  โรงเรียนบ้านคลองหนองเหล็ก 103
5 4.85
2 1.94
3 2.91
1 0.97
2 1.94
90 87.38
13 12.62%
91  โรงเรียนบ้านตะโม่ประชาสรรค์ 81
1 1.23
0 0.00
9 11.11
0 0.00
0 0.00
71 87.65
10 12.35%
92  โรงเรียนบ้านหล่ายขานาง 57
4 7.02
1 1.75
2 3.51
0 0.00
0 0.00
50 87.72
7 12.28%
93  โรงเรียนวัดวังอิทก 66
3 4.55
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 7.58
58 87.88
8 12.12%
94  โรงเรียนบ้านพันเสา 118
3 2.54
2 1.69
9 7.63
0 0.00
0 0.00
104 88.14
14 11.86%
95  โรงเรียนบ้านตระแบกงาม 85
3 3.53
1 1.18
6 7.06
0 0.00
0 0.00
75 88.24
10 11.76%
96  โรงเรียนบ้านเรียงกระดก 26
1 3.85
1 3.85
1 3.85
0 0.00
0 0.00
23 88.46
3 11.54%
97  โรงเรียนบ้านแม่ระหัน 53
1 1.89
1 1.89
4 7.55
0 0.00
0 0.00
47 88.68
6 11.32%
98  โรงเรียนวัดบ้านดง 195
2 1.03
0 0.00
20 10.26
0 0.00
0 0.00
173 88.72
22 11.28%
99  โรงเรียนวัดแตน 95
1 1.05
1 1.05
2 2.11
1 1.05
5 5.26
85 89.47
10 10.53%
100  โรงเรียนวัดศรีวนาราม 49
0 0.00
0 0.00
3 6.12
2 4.08
0 0.00
44 89.80
5 10.20%
101  โรงเรียนบ้านวังยาง 54
1 1.85
0 0.00
3 5.56
0 0.00
0 0.00
50 92.59
4 7.41%
102  โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน 43
0 0.00
0 0.00
3 6.98
0 0.00
0 0.00
40 93.02
3 6.98%
103  โรงเรียนคลองวัดไร่ 60
2 3.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 3.33
56 93.33
4 6.67%
104  โรงเรียนบ้านเสวยซุง 66
0 0.00
0 0.00
4 6.06
0 0.00
0 0.00
62 93.94
4 6.06%
105  โรงเรียนนิคมบางระกำ 6(ท่ามะเกลือ) 92
1 1.09
1 1.09
2 2.17
1 1.09
0 0.00
87 94.57
5 5.43%
106  โรงเรียนบ้านหนองแขม 111
0 0.00
0 0.00
4 3.60
0 0.00
0 0.00
107 96.40
4 3.60%
107  โรงเรียนบ้านบึงกระดาน(เมธาประชานุกูล) 110
2 1.82
0 0.00
1 0.91
0 0.00
0 0.00
107 97.27
3 2.73%
108  โรงเรียนวัดยางแขวนอู่ 59
1 1.69
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
58 98.31
1 1.69%
109  โรงเรียนประดู่มะค่าประชาสรรค์ 126
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 1.59
124 98.41
2 1.59%
110  โรงเรียนชุมชน 1 วัดสะกัดน้ำมัน 129
0 0.00
0 0.00
2 1.55
0 0.00
0 0.00
127 98.45
2 1.55%
111  โรงเรียนบ้านท่านางงาม 36
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
36 100.00
0 0.00%
112  โรงเรียนบ้านใหม่คลองเจริญ 10
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
10 100.00
0 0.00%
113  โรงเรียนบ้านหินลาด 56
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
56 100.00
0 0.00%
114  โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม(วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) 101
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
101 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  18,194 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,302 7.16
เตี้ย  1,042 5.73
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,405 13.22
ผอมและเตี้ย  861 4.73
อ้วนและเตี้ย  1,300 7.15
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,284 62.02
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 6,910 คน


37.98%


Powered By www.thaieducation.net