ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.พิษณุโลก เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

จำนวนโรงเรียน 114 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 114 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านนาชักหวาย 27
10 37.04
0 0.00
17 62.96
0 0.00
0 0.00
0 0.00
27 100.00%
2  โรงเรียนบ้านประดาประชาราษฎร์ 82
7 8.54
8 9.76
17 20.73
1 1.22
49 59.76
0 0.00
82 100.00%
3  โรงเรียนวัดสระโคล่ 203
12 5.91
15 7.39
170 83.74
6 2.96
0 0.00
0 0.00
203 100.00%
4  โรงเรียนวัดอินทรีย์ 20
0 0.00
1 5.00
14 70.00
2 10.00
3 15.00
0 0.00
20 100.00%
5  โรงเรียนจ่าการบุญ 1733
271 15.64
299 17.25
296 17.08
290 16.73
277 15.98
300 17.31
1433 82.69%
6  โรงเรียนวัดทุ่งชา 97
21 21.65
21 21.65
9 9.28
21 21.65
0 0.00
25 25.77
72 74.23%
7  โรงเรียนวัดบึงพระ(เหรียญ จั่น อนุสรณ์) 282
31 10.99
26 9.22
52 18.44
15 5.32
78 27.66
80 28.37
202 71.63%
8  โรงเรียนวัดธรรมเกษตร(เกษตรานุเคราะห์) 118
13 11.02
13 11.02
37 31.36
6 5.08
11 9.32
38 32.20
80 67.80%
9  โรงเรียนบ่อวิทยบางระกำ 967
115 11.89
143 14.79
57 5.89
129 13.34
202 20.89
321 33.20
646 66.80%
10  โรงเรียนวัดศรีรัตนาราม(รัตนราษฎร์สงเคราะห์) 145
12 8.28
18 12.41
35 24.14
6 4.14
11 7.59
63 43.45
82 56.55%
11  โรงเรียนวัดเนินมะคึก 264
40 15.15
36 13.64
55 20.83
4 1.52
3 1.14
126 47.73
138 52.27%
12  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 75
11 14.67
20 26.67
8 10.67
0 0.00
0 0.00
36 48.00
39 52.00%
13  โรงเรียนวัดวังแร่ 68
9 13.24
7 10.29
9 13.24
8 11.76
2 2.94
33 48.53
35 51.47%
14  โรงเรียนสะพานที่ 3 551
30 5.44
58 10.53
125 22.69
27 4.90
35 6.35
276 50.09
275 49.91%
15  โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก 266
25 9.40
10 3.76
25 9.40
35 13.16
35 13.16
136 51.13
130 48.87%
16  โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 2084
92 4.41
25 1.20
363 17.42
117 5.61
388 18.62
1099 52.74
985 47.26%
17  โรงเรียนชุมชนที่ 14 วัดดอนทอง 37
3 8.11
0 0.00
12 32.43
0 0.00
2 5.41
20 54.05
17 45.95%
18  โรงเรียนวัดกลางสุริยวงศ์ 52
7 13.46
3 5.77
6 11.54
5 9.62
2 3.85
29 55.77
23 44.23%
19  โรงเรียนบ้านหนองกุลา 455
50 10.99
31 6.81
82 18.02
15 3.30
16 3.52
261 57.36
194 42.64%
20  โรงเรียนวัดวังเป็ด 115
12 10.43
6 5.22
21 18.26
3 2.61
7 6.09
66 57.39
49 42.61%
21  โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์ศรัทธาราม 92
8 8.70
8 8.70
12 13.04
5 5.43
6 6.52
53 57.61
39 42.39%
22  โรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา) 220
35 15.91
10 4.55
32 14.55
13 5.91
2 0.91
128 58.18
92 41.82%
23  โรงเรียนวัดสมอแข(พิณพลราษฎร์บำรุง) 67
5 7.46
1 1.49
22 32.84
0 0.00
0 0.00
39 58.21
28 41.79%
24  โรงเรียนบ้านหนองนากวางอั้น 138
17 12.32
4 2.90
17 12.32
7 5.07
12 8.70
81 58.70
57 41.30%
25  โรงเรียนวัดห้วงกระได 52
9 17.31
6 11.54
3 5.77
3 5.77
0 0.00
31 59.62
21 40.38%
26  โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง 182
7 3.85
3 1.65
23 12.64
10 5.49
26 14.29
113 62.09
69 37.91%
27  โรงเรียนวัดแหลมโพธิ์ 119
3 2.52
8 6.72
15 12.61
8 6.72
11 9.24
74 62.18
45 37.82%
28  โรงเรียนบ้านกร่าง(พระขาวชัยสิทธิ์) 406
48 11.82
12 2.96
82 20.20
8 1.97
2 0.49
254 62.56
152 37.44%
29  โรงเรียนวัดจุฬามณี 127
13 10.24
11 8.66
10 7.87
7 5.51
6 4.72
80 62.99
47 37.01%
30  โรงเรียนวัดโป่งหม้อข้าว 126
9 7.14
11 8.73
21 16.67
5 3.97
0 0.00
80 63.49
46 36.51%
31  โรงเรียนรัฐราษฎร์สงเคราะห์ 206
14 6.80
2 0.97
28 13.59
16 7.77
14 6.80
132 64.08
74 35.92%
32  โรงเรียนบ้านดงยาง 89
8 8.99
7 7.87
6 6.74
7 7.87
3 3.37
58 65.17
31 34.83%
33  โรงเรียนบ้านน้ำดำ 61
6 9.84
0 0.00
15 24.59
0 0.00
0 0.00
40 65.57
21 34.43%
34  โรงเรียนบ้านคุยมะตูม 82
4 4.88
3 3.66
16 19.51
4 4.88
1 1.22
54 65.85
28 34.15%
35  โรงเรียนบ้านกรุงกรัก 32
2 6.25
2 6.25
4 12.50
0 0.00
2 6.25
22 68.75
10 31.25%
36  โรงเรียนวัดหนองอ้อ 81
5 6.17
6 7.41
6 7.41
3 3.70
5 6.17
56 69.14
25 30.86%
37  โรงเรียนวัดปรือกระเทียม 95
8 8.42
0 0.00
13 13.68
4 4.21
3 3.16
67 70.53
28 29.47%
38  โรงเรียนบ้านบางแก้ว 49
3 6.12
3 6.12
8 16.33
0 0.00
0 0.00
35 71.43
14 28.57%
39  โรงเรียนชุมชนที่ 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์ 135
12 8.89
2 1.48
17 12.59
6 4.44
1 0.74
97 71.85
38 28.15%
40  โรงเรียนวัดพรหมเกษร 89
7 7.87
7 7.87
10 11.24
1 1.12
0 0.00
64 71.91
25 28.09%
41  โรงเรียนวัดบึงกอก 97
5 5.15
8 8.25
8 8.25
1 1.03
5 5.15
70 72.16
27 27.84%
42  โรงเรียนวัดคุยม่วง 91
7 7.69
4 4.40
7 7.69
3 3.30
4 4.40
66 72.53
25 27.47%
43  โรงเรียนวัดมหาวนาราม 403
62 15.38
22 5.46
17 4.22
2 0.50
6 1.49
294 72.95
109 27.05%
44  โรงเรียนบ้านท่าไม้งาม 78
6 7.69
4 5.13
7 8.97
1 1.28
3 3.85
57 73.08
21 26.92%
45  โรงเรียนวัดจอมทอง 139
16 11.51
1 0.72
18 12.95
1 0.72
0 0.00
103 74.10
36 25.90%
46  โรงเรียนบ้านป่า(บิลอาสาประชาสรรค์) 214
10 4.67
12 5.61
33 15.42
0 0.00
0 0.00
159 74.30
55 25.70%
47  โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตกมิตรภาพที่ 73 93
3 3.23
2 2.15
16 17.20
2 2.15
0 0.00
70 75.27
23 24.73%
48  โรงเรียนวัดอรัญญิก 195
10 5.13
11 5.64
11 5.64
5 2.56
11 5.64
147 75.38
48 24.62%
49  โรงเรียนวัดบ้านไร่ 119
3 2.52
6 5.04
18 15.13
1 0.84
1 0.84
90 75.63
29 24.37%
50  โรงเรียนบ้านย่านใหญ่ 78
4 5.13
2 2.56
5 6.41
3 3.85
5 6.41
59 75.64
19 24.36%
51  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 8 (บ้านมะขามสูง) 87
8 9.20
6 6.90
6 6.90
1 1.15
0 0.00
66 75.86
21 24.14%
52  โรงเรียนวัดคุยขวาง 114
6 5.26
4 3.51
12 10.53
5 4.39
0 0.00
87 76.32
27 23.68%
53  โรงเรียนบ้านหนองกรับ 72
7 9.72
3 4.17
2 2.78
5 6.94
0 0.00
55 76.39
17 23.61%
54  โรงเรียนวัดปากพิงตะวันตก 143
7 4.90
14 9.79
0 0.00
0 0.00
12 8.39
110 76.92
33 23.08%
55  โรงเรียนบ้านห้วยชัน 61
12 19.67
1 1.64
0 0.00
1 1.64
0 0.00
47 77.05
14 22.95%
56  โรงเรียนวัดบึงบอน 70
6 8.57
1 1.43
6 8.57
3 4.29
0 0.00
54 77.14
16 22.86%
57  โรงเรียนวัดคุ้งวารี(อำพันอุปถัมภ์) 148
6 4.05
15 10.14
0 0.00
0 0.00
12 8.11
115 77.70
33 22.30%
58  โรงเรียนนิคมบางระกำ 4(บางระกำชนูปถัมภ์) 45
3 6.67
0 0.00
5 11.11
0 0.00
2 4.44
35 77.78
10 22.22%
59  โรงเรียนนิคมบางระกำ 2(ราษฎร์บำรุง) 45
8 17.78
0 0.00
2 4.44
0 0.00
0 0.00
35 77.78
10 22.22%
60  โรงเรียนวัดบางทราย(หลวงพิณพลราษฎร์ จู เกษกาญจน์) 189
11 5.82
6 3.17
24 12.70
1 0.53
0 0.00
147 77.78
42 22.22%
61  โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 273
16 5.86
3 1.10
39 14.29
0 0.00
0 0.00
215 78.75
58 21.25%
62  โรงเรียนวัดกรมธรรม์ 136
7 5.15
7 5.15
7 5.15
7 5.15
0 0.00
108 79.41
28 20.59%
63  โรงเรียนบ้านดงวิทยา 64
4 6.25
0 0.00
9 14.06
0 0.00
0 0.00
51 79.69
13 20.31%
64  โรงเรียนวัดตาปะขาวหาย 161
2 1.24
2 1.24
20 12.42
7 4.35
1 0.62
129 80.12
32 19.88%
65  โรงเรียนบางระกำ 191
10 5.24
7 3.66
18 9.42
1 0.52
1 0.52
154 80.63
37 19.37%
66  โรงเรียนบ้านแม่ระหัน 53
2 3.77
1 1.89
7 13.21
0 0.00
0 0.00
43 81.13
10 18.87%
67  โรงเรียนบ้านหนองหัวยาง 154
4 2.60
8 5.19
17 11.04
0 0.00
0 0.00
125 81.17
29 18.83%
68  โรงเรียนบ้านปลักแรด 230
4 1.74
3 1.30
35 15.22
0 0.00
1 0.43
187 81.30
43 18.70%
69  โรงเรียนวัดกรับพวง 97
1 1.03
1 1.03
16 16.49
0 0.00
0 0.00
79 81.44
18 18.56%
70  โรงเรียนบ้านสะอัก(ประชาอุปถัมภ์) 60
3 5.00
3 5.00
1 1.67
3 5.00
1 1.67
49 81.67
11 18.33%
71  โรงเรียนบ้านหนองกวางลี้(ประสิทธิ์ประชานุสรณ์) 121
5 4.13
4 3.31
2 1.65
5 4.13
6 4.96
99 81.82
22 18.18%
72  โรงเรียนวัดไผ่ค่อม(แพรประชาอุปถัมภ์) 66
3 4.55
2 3.03
5 7.58
2 3.03
0 0.00
54 81.82
12 18.18%
73  โรงเรียนวัดดงโคกขาม 105
4 3.81
0 0.00
14 13.33
1 0.95
0 0.00
86 81.90
19 18.10%
74  โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว 178
22 12.36
0 0.00
10 5.62
0 0.00
0 0.00
146 82.02
32 17.98%
75  โรงเรียนบ้านหล่ายขานาง 57
6 10.53
2 3.51
2 3.51
0 0.00
0 0.00
47 82.46
10 17.54%
76  โรงเรียนวัดหนองพะยอม 156
15 9.62
0 0.00
11 7.05
0 0.00
0 0.00
130 83.33
26 16.67%
77  โรงเรียนบ้านพลายชุมพล 151
10 6.62
0 0.00
3 1.99
12 7.95
0 0.00
126 83.44
25 16.56%
78  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 231
8 3.46
9 3.90
21 9.09
0 0.00
0 0.00
193 83.55
38 16.45%
79  โรงเรียนบ้านบัวจันทร์ 67
0 0.00
0 0.00
9 13.43
0 0.00
2 2.99
56 83.58
11 16.42%
80  โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์) 244
3 1.23
9 3.69
18 7.38
7 2.87
2 0.82
205 84.02
39 15.98%
81  โรงเรียนบ้านคุยยาง 63
1 1.59
2 3.17
3 4.76
1 1.59
3 4.76
53 84.13
10 15.87%
82  โรงเรียนบ้านใหม่เจริญธรรม 217
8 3.69
5 2.30
13 5.99
2 0.92
5 2.30
184 84.79
33 15.21%
83  โรงเรียนบ้านตระแบกงาม 85
3 3.53
1 1.18
8 9.41
0 0.00
0 0.00
73 85.88
12 14.12%
84  โรงเรียนวัดหนองขานาง 85
1 1.18
1 1.18
8 9.41
1 1.18
1 1.18
73 85.88
12 14.12%
85  โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 104
7 6.73
7 6.73
0 0.00
0 0.00
0 0.00
90 86.54
14 13.46%
86  โรงเรียนบ้านคลองน้ำเย็น 45
1 2.22
0 0.00
5 11.11
0 0.00
0 0.00
39 86.67
6 13.33%
87  โรงเรียนวัดแสงดาว(เทพประชานุสรณ์) 60
3 5.00
1 1.67
4 6.67
0 0.00
0 0.00
52 86.67
8 13.33%
88  โรงเรียนบ้านตะโม่ประชาสรรค์ 77
1 1.30
0 0.00
9 11.69
0 0.00
0 0.00
67 87.01
10 12.99%
89  โรงเรียนบ้านพันเสา 118
5 4.24
0 0.00
9 7.63
1 0.85
0 0.00
103 87.29
15 12.71%
90  โรงเรียนวัดดอนอภัย 95
9 9.47
2 2.11
1 1.05
0 0.00
0 0.00
83 87.37
12 12.63%
91  โรงเรียนบ้านเรียงกระดก 26
1 3.85
1 3.85
1 3.85
0 0.00
0 0.00
23 88.46
3 11.54%
92  โรงเรียนวัดบ้านดง 195
2 1.03
0 0.00
20 10.26
0 0.00
0 0.00
173 88.72
22 11.28%
93  โรงเรียนบ้านคลองเตย 108
3 2.78
3 2.78
6 5.56
0 0.00
0 0.00
96 88.89
12 11.11%
94  โรงเรียนวัดแหลมเจดีย์ 102
2 1.96
1 0.98
8 7.84
0 0.00
0 0.00
91 89.22
11 10.78%
95  โรงเรียนวัดวังอิทก 66
2 3.03
0 0.00
0 0.00
5 7.58
0 0.00
59 89.39
7 10.61%
96  โรงเรียนวัดแตน 95
1 1.05
1 1.05
2 2.11
0 0.00
6 6.32
85 89.47
10 10.53%
97  โรงเรียนบ้านคลองหนองเหล็ก 103
3 2.91
1 0.97
4 3.88
1 0.97
1 0.97
93 90.29
10 9.71%
98  โรงเรียนบ้านเสวยซุง 68
0 0.00
0 0.00
6 8.82
0 0.00
0 0.00
62 91.18
6 8.82%
99  โรงเรียนบ้านหัววังกร่าง 66
0 0.00
0 0.00
3 4.55
2 3.03
0 0.00
61 92.42
5 7.58%
100  โรงเรียนบ้านวังยาง 54
1 1.85
0 0.00
3 5.56
0 0.00
0 0.00
50 92.59
4 7.41%
101  โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน 43
0 0.00
0 0.00
3 6.98
0 0.00
0 0.00
40 93.02
3 6.98%
102  โรงเรียนคลองวัดไร่ 60
2 3.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 3.33
56 93.33
4 6.67%
103  โรงเรียนนิคมบางระกำ 6(ท่ามะเกลือ) 92
1 1.09
1 1.09
2 2.17
1 1.09
0 0.00
87 94.57
5 5.43%
104  โรงเรียนบ้านบึงกระดาน(เมธาประชานุกูล) 111
2 1.80
0 0.00
1 0.90
1 0.90
0 0.00
107 96.40
4 3.60%
105  โรงเรียนบ้านหนองแขม 111
0 0.00
0 0.00
4 3.60
0 0.00
0 0.00
107 96.40
4 3.60%
106  โรงเรียนวัดยางแขวนอู่ 59
1 1.69
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
58 98.31
1 1.69%
107  โรงเรียนประดู่มะค่าประชาสรรค์ 126
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 1.59
124 98.41
2 1.59%
108  โรงเรียนวัดศรีวนาราม 63
0 0.00
0 0.00
3 4.76
-2 -3.17
0 0.00
62 98.41
1 1.59%
109  โรงเรียนชุมชน 1 วัดสะกัดน้ำมัน 129
0 0.00
0 0.00
1 0.78
0 0.00
0 0.00
128 99.22
1 0.78%
110  โรงเรียนนิคมบางระกำ 1(รุ้งวิไล) 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
111  โรงเรียนบ้านท่านางงาม 36
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
36 100.00
0 0.00%
112  โรงเรียนบ้านหินลาด 56
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
56 100.00
0 0.00%
113  โรงเรียนบ้านใหม่คลองเจริญ 8
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 100.00
0 0.00%
114  โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม(วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) 68
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
68 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  18,159 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,383 7.62
เตี้ย  1,056 5.82
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,358 12.99
ผอมและเตี้ย  890 4.90
อ้วนและเตี้ย  1,310 7.21
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,162 61.47
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 6,997 คน


38.53%


Powered By www.thaieducation.net