ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.พิษณุโลก เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

จำนวนโรงเรียน 114 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 114 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านนาชักหวาย 27
10 37.04
0 0.00
17 62.96
0 0.00
0 0.00
0 0.00
27 100.00%
2  โรงเรียนบ้านประดาประชาราษฎร์ 82
7 8.54
8 9.76
17 20.73
1 1.22
49 59.76
0 0.00
82 100.00%
3  โรงเรียนวัดสระโคล่ 203
12 5.91
15 7.39
170 83.74
6 2.96
0 0.00
0 0.00
203 100.00%
4  โรงเรียนวัดอินทรีย์ 20
0 0.00
1 5.00
14 70.00
2 10.00
3 15.00
0 0.00
20 100.00%
5  โรงเรียนจ่าการบุญ 1733
271 15.64
299 17.25
296 17.08
290 16.73
277 15.98
300 17.31
1433 82.69%
6  โรงเรียนวัดทุ่งชา 97
21 21.65
21 21.65
9 9.28
21 21.65
0 0.00
25 25.77
72 74.23%
7  โรงเรียนวัดบึงพระ(เหรียญ จั่น อนุสรณ์) 282
31 10.99
26 9.22
52 18.44
15 5.32
78 27.66
80 28.37
202 71.63%
8  โรงเรียนวัดธรรมเกษตร(เกษตรานุเคราะห์) 118
13 11.02
13 11.02
37 31.36
6 5.08
11 9.32
38 32.20
80 67.80%
9  โรงเรียนบ่อวิทยบางระกำ 967
115 11.89
143 14.79
57 5.89
129 13.34
202 20.89
321 33.20
646 66.80%
10  โรงเรียนวัดศรีรัตนาราม(รัตนราษฎร์สงเคราะห์) 145
12 8.28
18 12.41
35 24.14
6 4.14
11 7.59
63 43.45
82 56.55%
11  โรงเรียนวัดเนินมะคึก 264
40 15.15
36 13.64
55 20.83
4 1.52
3 1.14
126 47.73
138 52.27%
12  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 75
11 14.67
20 26.67
8 10.67
0 0.00
0 0.00
36 48.00
39 52.00%
13  โรงเรียนวัดวังแร่ 68
9 13.24
7 10.29
9 13.24
8 11.76
2 2.94
33 48.53
35 51.47%
14  โรงเรียนสะพานที่ 3 551
30 5.44
58 10.53
125 22.69
27 4.90
35 6.35
276 50.09
275 49.91%
15  โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก 266
25 9.40
10 3.76
25 9.40
35 13.16
35 13.16
136 51.13
130 48.87%
16  โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 2084
92 4.41
25 1.20
363 17.42
117 5.61
388 18.62
1099 52.74
985 47.26%
17  โรงเรียนชุมชนที่ 14 วัดดอนทอง 37
3 8.11
0 0.00
12 32.43
0 0.00
2 5.41
20 54.05
17 45.95%
18  โรงเรียนวัดกลางสุริยวงศ์ 52
7 13.46
3 5.77
6 11.54
5 9.62
2 3.85
29 55.77
23 44.23%
19  โรงเรียนบ้านหนองกุลา 455
50 10.99
31 6.81
82 18.02
15 3.30
16 3.52
261 57.36
194 42.64%
20  โรงเรียนวัดวังเป็ด 115
12 10.43
6 5.22
21 18.26
3 2.61
7 6.09
66 57.39
49 42.61%
21  โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์ศรัทธาราม 92
8 8.70
8 8.70
12 13.04
5 5.43
6 6.52
53 57.61
39 42.39%
22  โรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา) 220
35 15.91
10 4.55
32 14.55
13 5.91
2 0.91
128 58.18
92 41.82%
23  โรงเรียนวัดสมอแข(พิณพลราษฎร์บำรุง) 67
5 7.46
1 1.49
22 32.84
0 0.00
0 0.00
39 58.21
28 41.79%
24  โรงเรียนบ้านหนองนากวางอั้น 138
17 12.32
4 2.90
17 12.32
7 5.07
12 8.70
81 58.70
57 41.30%
25  โรงเรียนวัดห้วงกระได 52
9 17.31
6 11.54
3 5.77
3 5.77
0 0.00
31 59.62
21 40.38%
26  โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง 182
7 3.85
3 1.65
23 12.64
10 5.49
26 14.29
113 62.09
69 37.91%
27  โรงเรียนวัดแหลมโพธิ์ 119
3 2.52
8 6.72
15 12.61
8 6.72
11 9.24
74 62.18
45 37.82%
28  โรงเรียนบ้านกร่าง(พระขาวชัยสิทธิ์) 406
48 11.82
12 2.96
82 20.20
8 1.97
2 0.49
254 62.56
152 37.44%
29  โรงเรียนวัดจุฬามณี 127
13 10.24
11 8.66
10 7.87
7 5.51
6 4.72
80 62.99
47 37.01%
30  โรงเรียนวัดโป่งหม้อข้าว 126
9 7.14
11 8.73
21 16.67
5 3.97
0 0.00
80 63.49
46 36.51%
31  โรงเรียนรัฐราษฎร์สงเคราะห์ 206
14 6.80
2 0.97
28 13.59
16 7.77
14 6.80
132 64.08
74 35.92%
32  โรงเรียนบ้านดงยาง 89
8 8.99
7 7.87
6 6.74
7 7.87
3 3.37
58 65.17
31 34.83%
33  โรงเรียนบ้านน้ำดำ 61
6 9.84
0 0.00
15 24.59
0 0.00
0 0.00
40 65.57
21 34.43%
34  โรงเรียนบ้านคุยมะตูม 82
4 4.88
3 3.66
16 19.51
4 4.88
1 1.22
54 65.85
28 34.15%
35  โรงเรียนบ้านกรุงกรัก 32
2 6.25
2 6.25
4 12.50
0 0.00
2 6.25
22 68.75
10 31.25%
36  โรงเรียนวัดหนองอ้อ 81
5 6.17
6 7.41
6 7.41
3 3.70
5 6.17
56 69.14
25 30.86%
37  โรงเรียนวัดปรือกระเทียม 95
8 8.42
0 0.00
13 13.68
4 4.21
3 3.16
67 70.53
28 29.47%
38  โรงเรียนบ้านบางแก้ว 49
3 6.12
3 6.12
8 16.33
0 0.00
0 0.00
35 71.43
14 28.57%
39  โรงเรียนชุมชนที่ 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์ 135
12 8.89
2 1.48
17 12.59
6 4.44
1 0.74
97 71.85
38 28.15%
40  โรงเรียนวัดพรหมเกษร 89
7 7.87
7 7.87
10 11.24
1 1.12
0 0.00
64 71.91
25 28.09%
41  โรงเรียนวัดบึงกอก 97
5 5.15
8 8.25
8 8.25
1 1.03
5 5.15
70 72.16
27 27.84%
42  โรงเรียนวัดคุยม่วง 91
7 7.69
4 4.40
7 7.69
3 3.30
4 4.40
66 72.53
25 27.47%
43  โรงเรียนวัดมหาวนาราม 403
62 15.38
22 5.46
17 4.22
2 0.50
6 1.49
294 72.95
109 27.05%
44  โรงเรียนบ้านท่าไม้งาม 78
6 7.69
4 5.13
7 8.97
1 1.28
3 3.85
57 73.08
21 26.92%
45  โรงเรียนวัดจอมทอง 139
16 11.51
1 0.72
18 12.95
1 0.72
0 0.00
103 74.10
36 25.90%
46  โรงเรียนบ้านป่า(บิลอาสาประชาสรรค์) 214
10 4.67
12 5.61
33 15.42
0 0.00
0 0.00
159 74.30
55 25.70%
47  โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตกมิตรภาพที่ 73 93
3 3.23
2 2.15
16 17.20
2 2.15
0 0.00
70 75.27
23 24.73%
48  โรงเรียนวัดอรัญญิก 195
10 5.13
11 5.64
11 5.64
5 2.56
11 5.64
147 75.38
48 24.62%
49  โรงเรียนวัดบ้านไร่ 119
3 2.52
6 5.04
18 15.13
1 0.84
1 0.84
90 75.63
29 24.37%
50  โรงเรียนบ้านย่านใหญ่ 78
4 5.13
2 2.56
5 6.41
3 3.85
5 6.41
59 75.64
19 24.36%
51  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 8 (บ้านมะขามสูง) 87
8 9.20
6 6.90
6 6.90
1 1.15
0 0.00
66 75.86
21 24.14%
52  โรงเรียนวัดคุยขวาง 114
6 5.26
4 3.51
12 10.53
5 4.39
0 0.00
87 76.32
27 23.68%
53  โรงเรียนบ้านหนองกรับ 72
7 9.72
3 4.17
2 2.78
5 6.94
0 0.00
55 76.39
17 23.61%
54  โรงเรียนวัดปากพิงตะวันตก 143
7 4.90
14 9.79
0 0.00
0 0.00
12 8.39
110 76.92
33 23.08%
55  โรงเรียนบ้านห้วยชัน 61
12 19.67
1 1.64
0 0.00
1 1.64
0 0.00
47 77.05
14 22.95%
56  โรงเรียนวัดบึงบอน 70
6 8.57
1 1.43
6 8.57
3 4.29
0 0.00
54 77.14
16 22.86%
57  โรงเรียนวัดคุ้งวารี(อำพันอุปถัมภ์) 148
6 4.05
15 10.14
0 0.00
0 0.00
12 8.11
115 77.70
33 22.30%
58  โรงเรียนนิคมบางระกำ 4(บางระกำชนูปถัมภ์) 45
3 6.67
0 0.00
5 11.11
0 0.00
2 4.44
35 77.78
10 22.22%
59  โรงเรียนนิคมบางระกำ 2(ราษฎร์บำรุง) 45
8 17.78
0 0.00
2 4.44
0 0.00
0 0.00
35 77.78
10 22.22%
60  โรงเรียนวัดบางทราย(หลวงพิณพลราษฎร์ จู เกษกาญจน์) 189
11 5.82
6 3.17
24 12.70
1 0.53
0 0.00
147 77.78
42 22.22%
61  โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 273
16 5.86
3 1.10
39 14.29
0 0.00
0 0.00
215 78.75
58 21.25%
62  โรงเรียนวัดกรมธรรม์ 136
7 5.15
7 5.15
7 5.15
7 5.15
0 0.00
108 79.41
28 20.59%
63  โรงเรียนบ้านดงวิทยา 64
4 6.25
0 0.00
9 14.06
0 0.00
0 0.00
51 79.69
13 20.31%
64  โรงเรียนวัดตาปะขาวหาย 161
2 1.24
2 1.24
20 12.42
7 4.35
1 0.62
129 80.12
32 19.88%
65  โรงเรียนบางระกำ 191
10 5.24
7 3.66
18 9.42
1 0.52
1 0.52
154 80.63
37 19.37%
66  โรงเรียนบ้านแม่ระหัน 53
2 3.77
1 1.89
7 13.21
0 0.00
0 0.00
43 81.13
10 18.87%
67  โรงเรียนบ้านหนองหัวยาง 154
4 2.60
8 5.19
17 11.04
0 0.00
0 0.00
125 81.17
29 18.83%
68  โรงเรียนบ้านปลักแรด 230
4 1.74
3 1.30
35 15.22
0 0.00
1 0.43
187 81.30
43 18.70%
69  โรงเรียนวัดกรับพวง 97
1 1.03
1 1.03
16 16.49
0 0.00
0 0.00
79 81.44
18 18.56%
70  โรงเรียนบ้านสะอัก(ประชาอุปถัมภ์) 60
3 5.00
3 5.00
1 1.67
3 5.00
1 1.67
49 81.67
11 18.33%
71  โรงเรียนบ้านหนองกวางลี้(ประสิทธิ์ประชานุสรณ์) 121
5 4.13
4 3.31
2 1.65
5 4.13
6 4.96
99 81.82
22 18.18%
72  โรงเรียนวัดไผ่ค่อม(แพรประชาอุปถัมภ์) 66
3 4.55
2 3.03
5 7.58
2 3.03
0 0.00
54 81.82
12 18.18%
73  โรงเรียนวัดดงโคกขาม 105
4 3.81
0 0.00
14 13.33
1 0.95
0 0.00
86 81.90
19 18.10%
74  โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว 178
22 12.36
0 0.00
10 5.62
0 0.00
0 0.00
146 82.02
32 17.98%
75  โรงเรียนบ้านหล่ายขานาง 57
6 10.53
2 3.51
2 3.51
0 0.00
0 0.00
47 82.46
10 17.54%
76  โรงเรียนวัดหนองพะยอม 156
15 9.62
0 0.00
11 7.05
0 0.00
0 0.00
130 83.33
26 16.67%
77  โรงเรียนบ้านพลายชุมพล 151
10 6.62
0 0.00
3 1.99
12 7.95
0 0.00
126 83.44
25 16.56%
78  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 231
8 3.46
9 3.90
21 9.09
0 0.00
0 0.00
193 83.55
38 16.45%
79  โรงเรียนบ้านบัวจันทร์ 67
0 0.00
0 0.00
9 13.43
0 0.00
2 2.99
56 83.58
11 16.42%
80  โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์) 244
3 1.23
9 3.69
18 7.38
7 2.87
2 0.82
205 84.02
39 15.98%
81  โรงเรียนบ้านคุยยาง 63
1 1.59
2 3.17
3 4.76
1 1.59
3 4.76
53 84.13
10 15.87%
82  โรงเรียนบ้านใหม่เจริญธรรม 217
8 3.69
5 2.30
13 5.99
2 0.92
5 2.30
184 84.79
33 15.21%
83  โรงเรียนบ้านตระแบกงาม 85
3 3.53
1 1.18
8 9.41
0 0.00
0 0.00
73 85.88
12 14.12%
84  โรงเรียนวัดหนองขานาง 85
1 1.18
1 1.18
8 9.41
1 1.18
1 1.18
73 85.88
12 14.12%
85  โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 104
7 6.73
7 6.73
0 0.00
0 0.00
0 0.00
90 86.54
14 13.46%
86  โรงเรียนบ้านคลองน้ำเย็น 45
1 2.22
0 0.00
5 11.11
0 0.00
0 0.00
39 86.67
6 13.33%
87  โรงเรียนวัดแสงดาว(เทพประชานุสรณ์) 60
3 5.00
1 1.67
4 6.67
0 0.00
0 0.00
52 86.67
8 13.33%
88  โรงเรียนบ้านตะโม่ประชาสรรค์ 77
1 1.30
0 0.00
9 11.69
0 0.00
0 0.00
67 87.01
10 12.99%
89  โรงเรียนบ้านพันเสา 118
5 4.24
0 0.00
9 7.63
1 0.85
0 0.00
103 87.29
15 12.71%
90  โรงเรียนวัดดอนอภัย 95
9 9.47
2 2.11
1 1.05
0 0.00
0 0.00
83 87.37
12 12.63%
91  โรงเรียนบ้านเรียงกระดก 26
1 3.85
1 3.85
1 3.85
0 0.00
0 0.00
23 88.46
3 11.54%
92  โรงเรียนวัดบ้านดง 195
2 1.03
0 0.00
20 10.26
0 0.00
0 0.00
173 88.72
22 11.28%
93  โรงเรียนบ้านคลองเตย 108
3 2.78
3 2.78
6 5.56
0 0.00
0 0.00
96 88.89
12 11.11%
94  โรงเรียนวัดแหลมเจดีย์ 102
2 1.96
1 0.98
8 7.84
0 0.00
0 0.00
91 89.22
11 10.78%
95  โรงเรียนวัดวังอิทก 66
2 3.03
0 0.00
0 0.00
5 7.58
0 0.00
59 89.39
7 10.61%
96  โรงเรียนวัดแตน 95
1 1.05
1 1.05
2 2.11
0 0.00
6 6.32
85 89.47
10 10.53%
97  โรงเรียนบ้านคลองหนองเหล็ก 103
3 2.91
1 0.97
4 3.88
1 0.97
1 0.97
93 90.29
10 9.71%
98  โรงเรียนบ้านเสวยซุง 68
0 0.00
0 0.00
6 8.82
0 0.00
0 0.00
62 91.18
6 8.82%
99  โรงเรียนบ้านหัววังกร่าง 66
0 0.00
0 0.00
3 4.55
2 3.03
0 0.00
61 92.42
5 7.58%
100  โรงเรียนบ้านวังยาง 54
1 1.85
0 0.00
3 5.56
0 0.00
0 0.00
50 92.59
4 7.41%
101  โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน 43
0 0.00
0 0.00
3 6.98
0 0.00
0 0.00
40 93.02
3 6.98%
102  โรงเรียนคลองวัดไร่ 60
2 3.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 3.33
56 93.33
4 6.67%
103  โรงเรียนนิคมบางระกำ 6(ท่ามะเกลือ) 92
1 1.09
1 1.09
2 2.17
1 1.09
0 0.00
87 94.57
5 5.43%
104  โรงเรียนบ้านบึงกระดาน(เมธาประชานุกูล) 111
2 1.80
0 0.00
1 0.90
1 0.90
0 0.00
107 96.40
4 3.60%
105  โรงเรียนบ้านหนองแขม 111
0 0.00
0 0.00
4 3.60
0 0.00
0 0.00
107 96.40
4 3.60%
106  โรงเรียนวัดยางแขวนอู่ 59
1 1.69
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
58 98.31
1 1.69%
107  โรงเรียนประดู่มะค่าประชาสรรค์ 126
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 1.59
124 98.41
2 1.59%
108  โรงเรียนวัดศรีวนาราม 63
0 0.00
0 0.00
3 4.76
-2 -3.17
0 0.00
62 98.41
1 1.59%
109  โรงเรียนชุมชน 1 วัดสะกัดน้ำมัน 129
0 0.00
0 0.00
1 0.78
0 0.00
0 0.00
128 99.22
1 0.78%
110  โรงเรียนนิคมบางระกำ 1(รุ้งวิไล) 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
111  โรงเรียนบ้านท่านางงาม 36
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
36 100.00
0 0.00%
112  โรงเรียนบ้านหินลาด 56
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
56 100.00
0 0.00%
113  โรงเรียนบ้านใหม่คลองเจริญ 8
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 100.00
0 0.00%
114  โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม(วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) 68
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
68 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  18,159 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,383 7.62
เตี้ย  1,056 5.82
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,358 12.99
ผอมและเตี้ย  890 4.90
อ้วนและเตี้ย  1,310 7.21
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,162 61.47
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 6,997 คน


38.53%


Powered By www.thaieducation.net