ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.พิษณุโลก เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

จำนวนโรงเรียน 114 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 114 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านคุยยาง 65
16 24.62
6 9.23
3 4.62
40 61.54
0 0.00
0 0.00
65 100.00%
2  โรงเรียนวัดวังเป็ด 114
15 13.16
39 34.21
21 18.42
15 13.16
15 13.16
9 7.89
105 92.11%
3  โรงเรียนบ้านกร่าง(พระขาวชัยสิทธิ์) 399
24 6.02
14 3.51
104 26.07
111 27.82
104 26.07
42 10.53
357 89.47%
4  โรงเรียนบ้านแม่ระหัน 53
13 24.53
13 24.53
4 7.55
7 13.21
9 16.98
7 13.21
46 86.79%
5  โรงเรียนวัดบึงพระ(เหรียญ จั่น อนุสรณ์) 282
31 10.99
26 9.22
52 18.44
15 5.32
78 27.66
80 28.37
202 71.63%
6  โรงเรียนบ่อวิทยบางระกำ 967
121 12.51
148 15.31
58 6.00
133 13.75
206 21.30
301 31.13
666 68.87%
7  โรงเรียนวัดธรรมเกษตร(เกษตรานุเคราะห์) 115
15 13.04
13 11.30
27 23.48
9 7.83
13 11.30
38 33.04
77 66.96%
8  โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์ศรัทธาราม 92
3 3.26
3 3.26
23 25.00
6 6.52
26 28.26
31 33.70
61 66.30%
9  โรงเรียนวัดทุ่งชา 100
18 18.00
16 16.00
8 8.00
17 17.00
0 0.00
41 41.00
59 59.00%
10  โรงเรียนสะพานที่ 3 551
37 6.72
70 12.70
140 25.41
39 7.08
39 7.08
226 41.02
325 58.98%
11  โรงเรียนวัดศรีรัตนาราม(รัตนราษฎร์สงเคราะห์) 144
12 8.33
18 12.50
35 24.31
6 4.17
7 4.86
66 45.83
78 54.17%
12  โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม(วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) 788
58 7.36
33 4.19
121 15.36
100 12.69
107 13.58
369 46.83
419 53.17%
13  โรงเรียนวัดแหลมโพธิ์ 120
11 9.17
12 10.00
23 19.17
6 5.00
11 9.17
57 47.50
63 52.50%
14  โรงเรียนบ้านหนองกุลา 432
59 13.66
24 5.56
78 18.06
17 3.94
31 7.18
223 51.62
209 48.38%
15  โรงเรียนจ่าการบุญ 1739
127 7.30
22 1.27
320 18.40
149 8.57
183 10.52
938 53.94
801 46.06%
16  โรงเรียนวัดตาปะขาวหาย 184
6 3.26
10 5.43
48 26.09
10 5.43
7 3.80
103 55.98
81 44.02%
17  โรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา) 220
38 17.27
10 4.55
32 14.55
14 6.36
2 0.91
124 56.36
96 43.64%
18  โรงเรียนชุมชนที่ 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์ 156
13 8.33
12 7.69
33 21.15
10 6.41
0 0.00
88 56.41
68 43.59%
19  โรงเรียนวัดจุฬามณี 122
13 10.66
8 6.56
12 9.84
11 9.02
9 7.38
69 56.56
53 43.44%
20  โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก 261
20 7.66
18 6.90
39 14.94
18 6.90
18 6.90
148 56.70
113 43.30%
21  โรงเรียนบ้านหนองนากวางอั้น 137
17 12.41
4 2.92
18 13.14
7 5.11
12 8.76
79 57.66
58 42.34%
22  โรงเรียนวัดยางแขวนอู่ 58
7 12.07
4 6.90
3 5.17
5 8.62
4 6.90
35 60.34
23 39.66%
23  โรงเรียนบ้านนาชักหวาย 26
0 0.00
0 0.00
6 23.08
4 15.38
0 0.00
16 61.54
10 38.46%
24  โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 2076
260 12.52
73 3.52
454 21.87
0 0.00
0 0.00
1289 62.09
787 37.91%
25  โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง 177
8 4.52
3 1.69
22 12.43
9 5.08
25 14.12
110 62.15
67 37.85%
26  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 74
6 8.11
1 1.35
20 27.03
0 0.00
0 0.00
47 63.51
27 36.49%
27  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 8 (บ้านมะขามสูง) 95
15 15.79
5 5.26
9 9.47
4 4.21
1 1.05
61 64.21
34 35.79%
28  โรงเรียนบ้านกรุงกรัก 28
2 7.14
2 7.14
4 14.29
0 0.00
2 7.14
18 64.29
10 35.71%
29  โรงเรียนบ้านน้ำดำ 61
6 9.84
0 0.00
15 24.59
0 0.00
0 0.00
40 65.57
21 34.43%
30  โรงเรียนบ้านใหม่คลองเจริญ 42
1 2.38
2 4.76
8 19.05
3 7.14
0 0.00
28 66.67
14 33.33%
31  โรงเรียนวัดหนองอ้อ 81
6 7.41
6 7.41
7 8.64
3 3.70
5 6.17
54 66.67
27 33.33%
32  โรงเรียนวัดโป่งหม้อข้าว 127
7 5.51
10 7.87
24 18.90
1 0.79
0 0.00
85 66.93
42 33.07%
33  โรงเรียนวัดแตน 91
5 5.49
3 3.30
10 10.99
3 3.30
9 9.89
61 67.03
30 32.97%
34  โรงเรียนวัดอรัญญิก 194
11 5.67
13 6.70
12 6.19
7 3.61
20 10.31
131 67.53
63 32.47%
35  โรงเรียนวัดบางทราย(หลวงพิณพลราษฎร์ จู เกษกาญจน์) 189
23 12.17
0 0.00
37 19.58
1 0.53
0 0.00
128 67.72
61 32.28%
36  โรงเรียนวัดคุยขวาง 116
7 6.03
6 5.17
17 14.66
7 6.03
0 0.00
79 68.10
37 31.90%
37  โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์) 229
8 3.49
11 4.80
50 21.83
0 0.00
0 0.00
160 69.87
69 30.13%
38  โรงเรียนวัดแสงดาว(เทพประชานุสรณ์) 60
4 6.67
4 6.67
5 8.33
3 5.00
2 3.33
42 70.00
18 30.00%
39  โรงเรียนวัดไผ่ค่อม(แพรประชาอุปถัมภ์) 67
4 5.97
3 4.48
10 14.93
2 2.99
1 1.49
47 70.15
20 29.85%
40  โรงเรียนบ้านบางแก้ว 48
3 6.25
3 6.25
8 16.67
0 0.00
0 0.00
34 70.83
14 29.17%
41  โรงเรียนวัดศรีวนาราม 66
9 13.64
1 1.52
6 9.09
2 3.03
1 1.52
47 71.21
19 28.79%
42  โรงเรียนวัดพรหมเกษร 91
5 5.49
8 8.79
11 12.09
2 2.20
0 0.00
65 71.43
26 28.57%
43  โรงเรียนวัดมหาวนาราม 406
36 8.87
31 7.64
47 11.58
1 0.25
0 0.00
291 71.67
115 28.33%
44  โรงเรียนบ้านหล่ายขานาง 57
12 21.05
2 3.51
2 3.51
0 0.00
0 0.00
41 71.93
16 28.07%
45  โรงเรียนบ้านหนองหัวยาง 154
4 2.60
23 14.94
16 10.39
0 0.00
0 0.00
111 72.08
43 27.92%
46  โรงเรียนวัดสมอแข(พิณพลราษฎร์บำรุง) 62
2 3.23
0 0.00
7 11.29
4 6.45
4 6.45
45 72.58
17 27.42%
47  โรงเรียนบ้านพลายชุมพล 151
18 11.92
4 2.65
11 7.28
0 0.00
8 5.30
110 72.85
41 27.15%
48  โรงเรียนวัดเนินมะคึก 261
15 5.75
15 5.75
17 6.51
15 5.75
7 2.68
192 73.56
69 26.44%
49  โรงเรียนวัดห้วงกระได 51
7 13.73
2 3.92
3 5.88
1 1.96
0 0.00
38 74.51
13 25.49%
50  โรงเรียนบ้านคลองน้ำเย็น 48
0 0.00
0 0.00
6 12.50
0 0.00
6 12.50
36 75.00
12 25.00%
51  โรงเรียนวัดบ้านไร่ 119
3 2.52
6 5.04
18 15.13
1 0.84
1 0.84
90 75.63
29 24.37%
52  โรงเรียนบ้านสะอัก(ประชาอุปถัมภ์) 58
4 6.90
3 5.17
7 12.07
0 0.00
0 0.00
44 75.86
14 24.14%
53  โรงเรียนบ้านคุยมะตูม 80
0 0.00
0 0.00
12 15.00
0 0.00
7 8.75
61 76.25
19 23.75%
54  โรงเรียนวัดกรับพวง 97
6 6.19
4 4.12
12 12.37
1 1.03
0 0.00
74 76.29
23 23.71%
55  โรงเรียนบ้านย่านใหญ่ 76
4 5.26
6 7.89
8 10.53
0 0.00
0 0.00
58 76.32
18 23.68%
56  โรงเรียนรัฐราษฎร์สงเคราะห์ 206
20 9.71
5 2.43
22 10.68
0 0.00
0 0.00
159 77.18
47 22.82%
57  โรงเรียนนิคมบางระกำ 2(ราษฎร์บำรุง) 45
8 17.78
0 0.00
2 4.44
0 0.00
0 0.00
35 77.78
10 22.22%
58  โรงเรียนบ้านหนองกวางลี้(ประสิทธิ์ประชานุสรณ์) 121
11 9.09
3 2.48
12 9.92
0 0.00
0 0.00
95 78.51
26 21.49%
59  โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 273
16 5.86
3 1.10
39 14.29
0 0.00
0 0.00
215 78.75
58 21.25%
60  โรงเรียนบ้านใหม่เจริญธรรม 207
11 5.31
6 2.90
15 7.25
2 0.97
8 3.86
165 79.71
42 20.29%
61  โรงเรียนบ้านคลองหนองเหล็ก 106
9 8.49
8 7.55
0 0.00
2 1.89
2 1.89
85 80.19
21 19.81%
62  โรงเรียนบ้านห้วยชัน 61
1 1.64
3 4.92
8 13.11
0 0.00
0 0.00
49 80.33
12 19.67%
63  โรงเรียนวัดกรมธรรม์ 138
7 5.07
7 5.07
6 4.35
7 5.07
0 0.00
111 80.43
27 19.57%
64  โรงเรียนบางระกำ 191
10 5.24
7 3.66
18 9.42
1 0.52
1 0.52
154 80.63
37 19.37%
65  โรงเรียนบ้านเสวยซุง 68
0 0.00
0 0.00
12 17.65
0 0.00
1 1.47
55 80.88
13 19.12%
66  โรงเรียนบ้านป่า(บิลอาสาประชาสรรค์) 215
6 2.79
6 2.79
29 13.49
0 0.00
0 0.00
174 80.93
41 19.07%
67  โรงเรียนบ้านปลักแรด 230
5 2.17
3 1.30
34 14.78
1 0.43
0 0.00
187 81.30
43 18.70%
68  โรงเรียนชุมชนที่ 14 วัดดอนทอง 38
0 0.00
0 0.00
4 10.53
0 0.00
3 7.89
31 81.58
7 18.42%
69  โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตกมิตรภาพที่ 73 93
2 2.15
1 1.08
13 13.98
1 1.08
0 0.00
76 81.72
17 18.28%
70  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 231
8 3.46
10 4.33
23 9.96
0 0.00
0 0.00
190 82.25
41 17.75%
71  โรงเรียนบ้านตระแบกงาม 84
4 4.76
4 4.76
6 7.14
0 0.00
0 0.00
70 83.33
14 16.67%
72  โรงเรียนบ้านหนองกรับ 79
6 7.59
1 1.27
2 2.53
4 5.06
0 0.00
66 83.54
13 16.46%
73  โรงเรียนบ้านบัวจันทร์ 67
0 0.00
0 0.00
9 13.43
0 0.00
2 2.99
56 83.58
11 16.42%
74  โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว 184
17 9.24
0 0.00
13 7.07
0 0.00
0 0.00
154 83.70
30 16.30%
75  โรงเรียนวัดคุยม่วง 76
3 3.95
3 3.95
6 7.89
0 0.00
0 0.00
64 84.21
12 15.79%
76  โรงเรียนวัดหนองพะยอม 134
3 2.24
0 0.00
18 13.43
0 0.00
0 0.00
113 84.33
21 15.67%
77  โรงเรียนบ้านคลองเตย 109
5 4.59
3 2.75
9 8.26
0 0.00
0 0.00
92 84.40
17 15.60%
78  โรงเรียนบ้านดงวิทยา 65
5 7.69
0 0.00
5 7.69
0 0.00
0 0.00
55 84.62
10 15.38%
79  โรงเรียนบ้านเรียงกระดก 26
1 3.85
2 7.69
1 3.85
0 0.00
0 0.00
22 84.62
4 15.38%
80  โรงเรียนบ้านท่าไม้งาม 80
4 5.00
2 2.50
3 3.75
1 1.25
2 2.50
68 85.00
12 15.00%
81  โรงเรียนบ้านตะโม่ประชาสรรค์ 77
0 0.00
0 0.00
11 14.29
0 0.00
0 0.00
66 85.71
11 14.29%
82  โรงเรียนวัดหนองขานาง 85
1 1.18
1 1.18
8 9.41
1 1.18
1 1.18
73 85.88
12 14.12%
83  โรงเรียนวัดอินทรีย์ 22
1 4.55
0 0.00
2 9.09
0 0.00
0 0.00
19 86.36
3 13.64%
84  โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 103
7 6.80
7 6.80
0 0.00
0 0.00
0 0.00
89 86.41
14 13.59%
85  โรงเรียนวัดจอมทอง 139
2 1.44
2 1.44
9 6.47
4 2.88
1 0.72
121 87.05
18 12.95%
86  โรงเรียนบ้านประดาประชาราษฎร์ 85
0 0.00
0 0.00
9 10.59
1 1.18
1 1.18
74 87.06
11 12.94%
87  โรงเรียนวัดวังแร่ 78
3 3.85
1 1.28
4 5.13
1 1.28
1 1.28
68 87.18
10 12.82%
88  โรงเรียนวัดบึงบอน 73
3 4.11
0 0.00
6 8.22
0 0.00
0 0.00
64 87.67
9 12.33%
89  โรงเรียนวัดปากพิงตะวันตก 147
5 3.40
3 2.04
3 2.04
4 2.72
3 2.04
129 87.76
18 12.24%
90  โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน 41
0 0.00
0 0.00
5 12.20
0 0.00
0 0.00
36 87.80
5 12.20%
91  โรงเรียนคลองวัดไร่ 58
0 0.00
0 0.00
6 10.34
0 0.00
1 1.72
51 87.93
7 12.07%
92  โรงเรียนบ้านหินลาด 54
2 3.70
0 0.00
4 7.41
0 0.00
0 0.00
48 88.89
6 11.11%
93  โรงเรียนวัดวังอิทก 69
2 2.90
1 1.45
4 5.80
0 0.00
0 0.00
62 89.86
7 10.14%
94  โรงเรียนวัดแหลมเจดีย์ 101
0 0.00
0 0.00
9 8.91
1 0.99
0 0.00
91 90.10
10 9.90%
95  โรงเรียนวัดดงโคกขาม 104
3 2.88
0 0.00
7 6.73
0 0.00
0 0.00
94 90.38
10 9.62%
96  โรงเรียนวัดคุ้งวารี(อำพันอุปถัมภ์) 147
4 2.72
2 1.36
8 5.44
0 0.00
0 0.00
133 90.48
14 9.52%
97  โรงเรียนบ้านวังยาง 56
1 1.79
0 0.00
4 7.14
0 0.00
0 0.00
51 91.07
5 8.93%
98  โรงเรียนนิคมบางระกำ 6(ท่ามะเกลือ) 90
1 1.11
2 2.22
4 4.44
1 1.11
0 0.00
82 91.11
8 8.89%
99  โรงเรียนวัดกลางสุริยวงศ์ 46
1 2.17
0 0.00
3 6.52
0 0.00
0 0.00
42 91.30
4 8.70%
100  โรงเรียนบ้านท่านางงาม 36
1 2.78
0 0.00
2 5.56
0 0.00
0 0.00
33 91.67
3 8.33%
101  โรงเรียนบ้านพันเสา 131
1 0.76
0 0.00
9 6.87
0 0.00
0 0.00
121 92.37
10 7.63%
102  โรงเรียนบ้านบึงกระดาน(เมธาประชานุกูล) 111
3 2.70
2 1.80
2 1.80
1 0.90
0 0.00
103 92.79
8 7.21%
103  โรงเรียนวัดสระโคล่ 202
0 0.00
4 1.98
4 1.98
5 2.48
0 0.00
189 93.56
13 6.44%
104  โรงเรียนบ้านหัววังกร่าง 66
0 0.00
0 0.00
3 4.55
1 1.52
0 0.00
62 93.94
4 6.06%
105  โรงเรียนบ้านดงยาง 88
2 2.27
2 2.27
1 1.14
0 0.00
0 0.00
83 94.32
5 5.68%
106  โรงเรียนนิคมบางระกำ 1(รุ้งวิไล) 55
0 0.00
0 0.00
3 5.45
0 0.00
0 0.00
52 94.55
3 5.45%
107  โรงเรียนบ้านหนองแขม 111
0 0.00
0 0.00
6 5.41
0 0.00
0 0.00
105 94.59
6 5.41%
108  โรงเรียนวัดบ้านดง 188
4 2.13
2 1.06
0 0.00
4 2.13
0 0.00
178 94.68
10 5.32%
109  โรงเรียนวัดปรือกระเทียม 96
0 0.00
2 2.08
3 3.13
0 0.00
0 0.00
91 94.79
5 5.21%
110  โรงเรียนวัดดอนอภัย 87
2 2.30
0 0.00
2 2.30
0 0.00
0 0.00
83 95.40
4 4.60%
111  โรงเรียนวัดบึงกอก 94
0 0.00
0 0.00
4 4.26
0 0.00
0 0.00
90 95.74
4 4.26%
112  โรงเรียนประดู่มะค่าประชาสรรค์ 126
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 1.59
124 98.41
2 1.59%
113  โรงเรียนชุมชน 1 วัดสะกัดน้ำมัน 131
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
131 100.00
0 0.00%
114  โรงเรียนนิคมบางระกำ 4(บางระกำชนูปถัมภ์) 44
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
44 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  18,925 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,386 7.32
เตี้ย  881 4.66
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,557 13.51
ผอมและเตี้ย  862 4.55
อ้วนและเตี้ย  1,009 5.33
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,230 64.62
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 6,695 คน


35.38%


Powered By www.thaieducation.net