ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.พิษณุโลก เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

จำนวนโรงเรียน 114 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 114 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านคุยยาง 65
16 24.62
6 9.23
3 4.62
40 61.54
0 0.00
0 0.00
65 100.00%
2  โรงเรียนวัดวังเป็ด 114
15 13.16
39 34.21
21 18.42
15 13.16
15 13.16
9 7.89
105 92.11%
3  โรงเรียนบ้านกร่าง(พระขาวชัยสิทธิ์) 399
24 6.02
14 3.51
104 26.07
111 27.82
104 26.07
42 10.53
357 89.47%
4  โรงเรียนบ้านแม่ระหัน 53
13 24.53
13 24.53
4 7.55
7 13.21
9 16.98
7 13.21
46 86.79%
5  โรงเรียนวัดบึงพระ(เหรียญ จั่น อนุสรณ์) 282
31 10.99
26 9.22
52 18.44
15 5.32
78 27.66
80 28.37
202 71.63%
6  โรงเรียนบ่อวิทยบางระกำ 967
121 12.51
148 15.31
58 6.00
133 13.75
206 21.30
301 31.13
666 68.87%
7  โรงเรียนวัดธรรมเกษตร(เกษตรานุเคราะห์) 115
15 13.04
13 11.30
27 23.48
9 7.83
13 11.30
38 33.04
77 66.96%
8  โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์ศรัทธาราม 92
3 3.26
3 3.26
23 25.00
6 6.52
26 28.26
31 33.70
61 66.30%
9  โรงเรียนวัดทุ่งชา 100
18 18.00
16 16.00
8 8.00
17 17.00
0 0.00
41 41.00
59 59.00%
10  โรงเรียนสะพานที่ 3 551
37 6.72
70 12.70
140 25.41
39 7.08
39 7.08
226 41.02
325 58.98%
11  โรงเรียนวัดศรีรัตนาราม(รัตนราษฎร์สงเคราะห์) 144
12 8.33
18 12.50
35 24.31
6 4.17
7 4.86
66 45.83
78 54.17%
12  โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม(วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) 788
58 7.36
33 4.19
121 15.36
100 12.69
107 13.58
369 46.83
419 53.17%
13  โรงเรียนวัดแหลมโพธิ์ 120
11 9.17
12 10.00
23 19.17
6 5.00
11 9.17
57 47.50
63 52.50%
14  โรงเรียนบ้านหนองกุลา 432
59 13.66
24 5.56
78 18.06
17 3.94
31 7.18
223 51.62
209 48.38%
15  โรงเรียนจ่าการบุญ 1739
127 7.30
22 1.27
320 18.40
149 8.57
183 10.52
938 53.94
801 46.06%
16  โรงเรียนวัดตาปะขาวหาย 184
6 3.26
10 5.43
48 26.09
10 5.43
7 3.80
103 55.98
81 44.02%
17  โรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา) 220
38 17.27
10 4.55
32 14.55
14 6.36
2 0.91
124 56.36
96 43.64%
18  โรงเรียนชุมชนที่ 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์ 156
13 8.33
12 7.69
33 21.15
10 6.41
0 0.00
88 56.41
68 43.59%
19  โรงเรียนวัดจุฬามณี 122
13 10.66
8 6.56
12 9.84
11 9.02
9 7.38
69 56.56
53 43.44%
20  โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก 261
20 7.66
18 6.90
39 14.94
18 6.90
18 6.90
148 56.70
113 43.30%
21  โรงเรียนบ้านหนองนากวางอั้น 137
17 12.41
4 2.92
18 13.14
7 5.11
12 8.76
79 57.66
58 42.34%
22  โรงเรียนวัดยางแขวนอู่ 58
7 12.07
4 6.90
3 5.17
5 8.62
4 6.90
35 60.34
23 39.66%
23  โรงเรียนบ้านนาชักหวาย 26
0 0.00
0 0.00
6 23.08
4 15.38
0 0.00
16 61.54
10 38.46%
24  โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 2076
260 12.52
73 3.52
454 21.87
0 0.00
0 0.00
1289 62.09
787 37.91%
25  โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง 177
8 4.52
3 1.69
22 12.43
9 5.08
25 14.12
110 62.15
67 37.85%
26  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 74
6 8.11
1 1.35
20 27.03
0 0.00
0 0.00
47 63.51
27 36.49%
27  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 8 (บ้านมะขามสูง) 95
15 15.79
5 5.26
9 9.47
4 4.21
1 1.05
61 64.21
34 35.79%
28  โรงเรียนบ้านกรุงกรัก 28
2 7.14
2 7.14
4 14.29
0 0.00
2 7.14
18 64.29
10 35.71%
29  โรงเรียนบ้านน้ำดำ 61
6 9.84
0 0.00
15 24.59
0 0.00
0 0.00
40 65.57
21 34.43%
30  โรงเรียนบ้านใหม่คลองเจริญ 42
1 2.38
2 4.76
8 19.05
3 7.14
0 0.00
28 66.67
14 33.33%
31  โรงเรียนวัดหนองอ้อ 81
6 7.41
6 7.41
7 8.64
3 3.70
5 6.17
54 66.67
27 33.33%
32  โรงเรียนวัดโป่งหม้อข้าว 127
7 5.51
10 7.87
24 18.90
1 0.79
0 0.00
85 66.93
42 33.07%
33  โรงเรียนวัดแตน 91
5 5.49
3 3.30
10 10.99
3 3.30
9 9.89
61 67.03
30 32.97%
34  โรงเรียนวัดอรัญญิก 194
11 5.67
13 6.70
12 6.19
7 3.61
20 10.31
131 67.53
63 32.47%
35  โรงเรียนวัดบางทราย(หลวงพิณพลราษฎร์ จู เกษกาญจน์) 189
23 12.17
0 0.00
37 19.58
1 0.53
0 0.00
128 67.72
61 32.28%
36  โรงเรียนวัดคุยขวาง 116
7 6.03
6 5.17
17 14.66
7 6.03
0 0.00
79 68.10
37 31.90%
37  โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์) 229
8 3.49
11 4.80
50 21.83
0 0.00
0 0.00
160 69.87
69 30.13%
38  โรงเรียนวัดแสงดาว(เทพประชานุสรณ์) 60
4 6.67
4 6.67
5 8.33
3 5.00
2 3.33
42 70.00
18 30.00%
39  โรงเรียนวัดไผ่ค่อม(แพรประชาอุปถัมภ์) 67
4 5.97
3 4.48
10 14.93
2 2.99
1 1.49
47 70.15
20 29.85%
40  โรงเรียนบ้านบางแก้ว 48
3 6.25
3 6.25
8 16.67
0 0.00
0 0.00
34 70.83
14 29.17%
41  โรงเรียนวัดศรีวนาราม 66
9 13.64
1 1.52
6 9.09
2 3.03
1 1.52
47 71.21
19 28.79%
42  โรงเรียนวัดพรหมเกษร 91
5 5.49
8 8.79
11 12.09
2 2.20
0 0.00
65 71.43
26 28.57%
43  โรงเรียนวัดมหาวนาราม 406
36 8.87
31 7.64
47 11.58
1 0.25
0 0.00
291 71.67
115 28.33%
44  โรงเรียนบ้านหล่ายขานาง 57
12 21.05
2 3.51
2 3.51
0 0.00
0 0.00
41 71.93
16 28.07%
45  โรงเรียนบ้านหนองหัวยาง 154
4 2.60
23 14.94
16 10.39
0 0.00
0 0.00
111 72.08
43 27.92%
46  โรงเรียนวัดสมอแข(พิณพลราษฎร์บำรุง) 62
2 3.23
0 0.00
7 11.29
4 6.45
4 6.45
45 72.58
17 27.42%
47  โรงเรียนบ้านพลายชุมพล 151
18 11.92
4 2.65
11 7.28
0 0.00
8 5.30
110 72.85
41 27.15%
48  โรงเรียนวัดเนินมะคึก 261
15 5.75
15 5.75
17 6.51
15 5.75
7 2.68
192 73.56
69 26.44%
49  โรงเรียนวัดห้วงกระได 51
7 13.73
2 3.92
3 5.88
1 1.96
0 0.00
38 74.51
13 25.49%
50  โรงเรียนบ้านคลองน้ำเย็น 48
0 0.00
0 0.00
6 12.50
0 0.00
6 12.50
36 75.00
12 25.00%
51  โรงเรียนวัดบ้านไร่ 119
3 2.52
6 5.04
18 15.13
1 0.84
1 0.84
90 75.63
29 24.37%
52  โรงเรียนบ้านสะอัก(ประชาอุปถัมภ์) 58
4 6.90
3 5.17
7 12.07
0 0.00
0 0.00
44 75.86
14 24.14%
53  โรงเรียนบ้านคุยมะตูม 80
0 0.00
0 0.00
12 15.00
0 0.00
7 8.75
61 76.25
19 23.75%
54  โรงเรียนวัดกรับพวง 97
6 6.19
4 4.12
12 12.37
1 1.03
0 0.00
74 76.29
23 23.71%
55  โรงเรียนบ้านย่านใหญ่ 76
4 5.26
6 7.89
8 10.53
0 0.00
0 0.00
58 76.32
18 23.68%
56  โรงเรียนรัฐราษฎร์สงเคราะห์ 206
20 9.71
5 2.43
22 10.68
0 0.00
0 0.00
159 77.18
47 22.82%
57  โรงเรียนนิคมบางระกำ 2(ราษฎร์บำรุง) 45
8 17.78
0 0.00
2 4.44
0 0.00
0 0.00
35 77.78
10 22.22%
58  โรงเรียนบ้านหนองกวางลี้(ประสิทธิ์ประชานุสรณ์) 121
11 9.09
3 2.48
12 9.92
0 0.00
0 0.00
95 78.51
26 21.49%
59  โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 273
16 5.86
3 1.10
39 14.29
0 0.00
0 0.00
215 78.75
58 21.25%
60  โรงเรียนบ้านใหม่เจริญธรรม 207
11 5.31
6 2.90
15 7.25
2 0.97
8 3.86
165 79.71
42 20.29%
61  โรงเรียนบ้านคลองหนองเหล็ก 106
9 8.49
8 7.55
0 0.00
2 1.89
2 1.89
85 80.19
21 19.81%
62  โรงเรียนบ้านห้วยชัน 61
1 1.64
3 4.92
8 13.11
0 0.00
0 0.00
49 80.33
12 19.67%
63  โรงเรียนวัดกรมธรรม์ 138
7 5.07
7 5.07
6 4.35
7 5.07
0 0.00
111 80.43
27 19.57%
64  โรงเรียนบางระกำ 191
10 5.24
7 3.66
18 9.42
1 0.52
1 0.52
154 80.63
37 19.37%
65  โรงเรียนบ้านเสวยซุง 68
0 0.00
0 0.00
12 17.65
0 0.00
1 1.47
55 80.88
13 19.12%
66  โรงเรียนบ้านป่า(บิลอาสาประชาสรรค์) 215
6 2.79
6 2.79
29 13.49
0 0.00
0 0.00
174 80.93
41 19.07%
67  โรงเรียนบ้านปลักแรด 230
5 2.17
3 1.30
34 14.78
1 0.43
0 0.00
187 81.30
43 18.70%
68  โรงเรียนชุมชนที่ 14 วัดดอนทอง 38
0 0.00
0 0.00
4 10.53
0 0.00
3 7.89
31 81.58
7 18.42%
69  โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตกมิตรภาพที่ 73 93
2 2.15
1 1.08
13 13.98
1 1.08
0 0.00
76 81.72
17 18.28%
70  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 231
8 3.46
10 4.33
23 9.96
0 0.00
0 0.00
190 82.25
41 17.75%
71  โรงเรียนบ้านตระแบกงาม 84
4 4.76
4 4.76
6 7.14
0 0.00
0 0.00
70 83.33
14 16.67%
72  โรงเรียนบ้านหนองกรับ 79
6 7.59
1 1.27
2 2.53
4 5.06
0 0.00
66 83.54
13 16.46%
73  โรงเรียนบ้านบัวจันทร์ 67
0 0.00
0 0.00
9 13.43
0 0.00
2 2.99
56 83.58
11 16.42%
74  โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว 184
17 9.24
0 0.00
13 7.07
0 0.00
0 0.00
154 83.70
30 16.30%
75  โรงเรียนวัดคุยม่วง 76
3 3.95
3 3.95
6 7.89
0 0.00
0 0.00
64 84.21
12 15.79%
76  โรงเรียนวัดหนองพะยอม 134
3 2.24
0 0.00
18 13.43
0 0.00
0 0.00
113 84.33
21 15.67%
77  โรงเรียนบ้านคลองเตย 109
5 4.59
3 2.75
9 8.26
0 0.00
0 0.00
92 84.40
17 15.60%
78  โรงเรียนบ้านดงวิทยา 65
5 7.69
0 0.00
5 7.69
0 0.00
0 0.00
55 84.62
10 15.38%
79  โรงเรียนบ้านเรียงกระดก 26
1 3.85
2 7.69
1 3.85
0 0.00
0 0.00
22 84.62
4 15.38%
80  โรงเรียนบ้านท่าไม้งาม 80
4 5.00
2 2.50
3 3.75
1 1.25
2 2.50
68 85.00
12 15.00%
81  โรงเรียนบ้านตะโม่ประชาสรรค์ 77
0 0.00
0 0.00
11 14.29
0 0.00
0 0.00
66 85.71
11 14.29%
82  โรงเรียนวัดหนองขานาง 85
1 1.18
1 1.18
8 9.41
1 1.18
1 1.18
73 85.88
12 14.12%
83  โรงเรียนวัดอินทรีย์ 22
1 4.55
0 0.00
2 9.09
0 0.00
0 0.00
19 86.36
3 13.64%
84  โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 103
7 6.80
7 6.80
0 0.00
0 0.00
0 0.00
89 86.41
14 13.59%
85  โรงเรียนวัดจอมทอง 139
2 1.44
2 1.44
9 6.47
4 2.88
1 0.72
121 87.05
18 12.95%
86  โรงเรียนบ้านประดาประชาราษฎร์ 85
0 0.00
0 0.00
9 10.59
1 1.18
1 1.18
74 87.06
11 12.94%
87  โรงเรียนวัดวังแร่ 78
3 3.85
1 1.28
4 5.13
1 1.28
1 1.28
68 87.18
10 12.82%
88  โรงเรียนวัดบึงบอน 73
3 4.11
0 0.00
6 8.22
0 0.00
0 0.00
64 87.67
9 12.33%
89  โรงเรียนวัดปากพิงตะวันตก 147
5 3.40
3 2.04
3 2.04
4 2.72
3 2.04
129 87.76
18 12.24%
90  โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน 41
0 0.00
0 0.00
5 12.20
0 0.00
0 0.00
36 87.80
5 12.20%
91  โรงเรียนคลองวัดไร่ 58
0 0.00
0 0.00
6 10.34
0 0.00
1 1.72
51 87.93
7 12.07%
92  โรงเรียนบ้านหินลาด 54
2 3.70
0 0.00
4 7.41
0 0.00
0 0.00
48 88.89
6 11.11%
93  โรงเรียนวัดวังอิทก 69
2 2.90
1 1.45
4 5.80
0 0.00
0 0.00
62 89.86
7 10.14%
94  โรงเรียนวัดแหลมเจดีย์ 101
0 0.00
0 0.00
9 8.91
1 0.99
0 0.00
91 90.10
10 9.90%
95  โรงเรียนวัดดงโคกขาม 104
3 2.88
0 0.00
7 6.73
0 0.00
0 0.00
94 90.38
10 9.62%
96  โรงเรียนวัดคุ้งวารี(อำพันอุปถัมภ์) 147
4 2.72
2 1.36
8 5.44
0 0.00
0 0.00
133 90.48
14 9.52%
97  โรงเรียนบ้านวังยาง 56
1 1.79
0 0.00
4 7.14
0 0.00
0 0.00
51 91.07
5 8.93%
98  โรงเรียนนิคมบางระกำ 6(ท่ามะเกลือ) 90
1 1.11
2 2.22
4 4.44
1 1.11
0 0.00
82 91.11
8 8.89%
99  โรงเรียนวัดกลางสุริยวงศ์ 46
1 2.17
0 0.00
3 6.52
0 0.00
0 0.00
42 91.30
4 8.70%
100  โรงเรียนบ้านท่านางงาม 36
1 2.78
0 0.00
2 5.56
0 0.00
0 0.00
33 91.67
3 8.33%
101  โรงเรียนบ้านพันเสา 131
1 0.76
0 0.00
9 6.87
0 0.00
0 0.00
121 92.37
10 7.63%
102  โรงเรียนบ้านบึงกระดาน(เมธาประชานุกูล) 111
3 2.70
2 1.80
2 1.80
1 0.90
0 0.00
103 92.79
8 7.21%
103  โรงเรียนวัดสระโคล่ 202
0 0.00
4 1.98
4 1.98
5 2.48
0 0.00
189 93.56
13 6.44%
104  โรงเรียนบ้านหัววังกร่าง 66
0 0.00
0 0.00
3 4.55
1 1.52
0 0.00
62 93.94
4 6.06%
105  โรงเรียนบ้านดงยาง 88
2 2.27
2 2.27
1 1.14
0 0.00
0 0.00
83 94.32
5 5.68%
106  โรงเรียนนิคมบางระกำ 1(รุ้งวิไล) 55
0 0.00
0 0.00
3 5.45
0 0.00
0 0.00
52 94.55
3 5.45%
107  โรงเรียนบ้านหนองแขม 111
0 0.00
0 0.00
6 5.41
0 0.00
0 0.00
105 94.59
6 5.41%
108  โรงเรียนวัดบ้านดง 188
4 2.13
2 1.06
0 0.00
4 2.13
0 0.00
178 94.68
10 5.32%
109  โรงเรียนวัดปรือกระเทียม 96
0 0.00
2 2.08
3 3.13
0 0.00
0 0.00
91 94.79
5 5.21%
110  โรงเรียนวัดดอนอภัย 87
2 2.30
0 0.00
2 2.30
0 0.00
0 0.00
83 95.40
4 4.60%
111  โรงเรียนวัดบึงกอก 94
0 0.00
0 0.00
4 4.26
0 0.00
0 0.00
90 95.74
4 4.26%
112  โรงเรียนประดู่มะค่าประชาสรรค์ 126
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 1.59
124 98.41
2 1.59%
113  โรงเรียนชุมชน 1 วัดสะกัดน้ำมัน 131
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
131 100.00
0 0.00%
114  โรงเรียนนิคมบางระกำ 4(บางระกำชนูปถัมภ์) 44
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
44 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  18,925 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,386 7.32
เตี้ย  881 4.66
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,557 13.51
ผอมและเตี้ย  862 4.55
อ้วนและเตี้ย  1,009 5.33
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,230 64.62
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 6,695 คน


35.38%


Powered By www.thaieducation.net