ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สุโขทัย เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

จำนวนโรงเรียน 162 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 162 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา) 668
412 61.68
10 1.50
126 18.86
46 6.89
74 11.08
0 0.00
668 100.00%
2  โรงเรียนบ้านคลองแห้ง 59
51 86.44
0 0.00
8 13.56
0 0.00
0 0.00
0 0.00
59 100.00%
3  โรงเรียนบ้านศาลาไก่ฟุบ 25
7 28.00
5 20.00
6 24.00
1 4.00
6 24.00
0 0.00
25 100.00%
4  โรงเรียนบ้านแสงสว่าง 14
7 50.00
6 42.86
1 7.14
0 0.00
0 0.00
0 0.00
14 100.00%
5  โรงเรียนวัดปากคลองช้าง 8
6 75.00
0 0.00
2 25.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 100.00%
6  โรงเรียนวัดไทรย้อย 8
0 0.00
3 37.50
1 12.50
0 0.00
4 50.00
0 0.00
8 100.00%
7  โรงเรียนวัดไผ่ล้อม 25
3 12.00
4 16.00
10 40.00
7 28.00
1 4.00
0 0.00
25 100.00%
8  โรงเรียนวัดตลิ่งชัน 56
10 17.86
7 12.50
8 14.29
5 8.93
9 16.07
17 30.36
39 69.64%
9  โรงเรียนบ้านร้องตลาด(ประชานุเคราะห์) 49
12 24.49
6 12.24
6 12.24
10 20.41
0 0.00
15 30.61
34 69.39%
10  โรงเรียนบ้านน้ำขุม 101
4 3.96
11 10.89
20 19.80
23 22.77
12 11.88
31 30.69
70 69.31%
11  โรงเรียนบ้านแม่สาน 55
2 3.64
6 10.91
9 16.36
8 14.55
11 20.00
19 34.55
36 65.45%
12  โรงเรียนมิตรภาพที่ 38(บ้านหนองเรียง) 92
11 11.96
5 5.43
8 8.70
16 17.39
8 8.70
44 47.83
48 52.17%
13  โรงเรียนวัดกรงทอง 57
11 19.30
4 7.02
8 14.04
4 7.02
1 1.75
29 50.88
28 49.12%
14  โรงเรียนบ้านเกาะน้อย 39
8 20.51
1 2.56
8 20.51
2 5.13
0 0.00
20 51.28
19 48.72%
15  โรงเรียนบ้านนา 37
3 8.11
7 18.92
8 21.62
0 0.00
0 0.00
19 51.35
18 48.65%
16  โรงเรียนมิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์) 188
8 4.26
15 7.98
19 10.11
23 12.23
26 13.83
97 51.60
91 48.40%
17  โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง 1029
16 1.55
11 1.07
207 20.12
27 2.62
222 21.57
546 53.06
483 46.94%
18  โรงเรียนบ้านปากคะยาง 205
25 12.20
22 10.73
29 14.15
13 6.34
7 3.41
109 53.17
96 46.83%
19  โรงเรียนบ้านลำโชค 39
12 30.77
1 2.56
3 7.69
2 5.13
0 0.00
21 53.85
18 46.15%
20  โรงเรียนบ้านดงยาง 70
9 12.86
9 12.86
5 7.14
8 11.43
1 1.43
38 54.29
32 45.71%
21  โรงเรียนบ้านทุ่งพล้อ 91
8 8.79
5 5.49
14 15.38
5 5.49
8 8.79
51 56.04
40 43.96%
22  โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา 179
11 6.15
8 4.47
22 12.29
19 10.61
18 10.06
101 56.42
78 43.58%
23  โรงเรียนวัดศรีสังวร 86
9 10.47
3 3.49
23 26.74
2 2.33
0 0.00
49 56.98
37 43.02%
24  โรงเรียนบ้านธารน้ำทิพย์ 79
11 13.92
7 8.86
10 12.66
3 3.80
2 2.53
46 58.23
33 41.77%
25  โรงเรียนบ้านท่าทอง 41
1 2.44
4 9.76
3 7.32
6 14.63
3 7.32
24 58.54
17 41.46%
26  โรงเรียนวัดเกาะ 62
1 1.61
3 4.84
9 14.52
6 9.68
6 9.68
37 59.68
25 40.32%
27  โรงเรียนบ้านนาพง 82
13 15.85
7 8.54
13 15.85
0 0.00
0 0.00
49 59.76
33 40.24%
28  โรงเรียนบ้านหนองกลับ 244
34 13.93
14 5.74
47 19.26
3 1.23
0 0.00
146 59.84
98 40.16%
29  โรงเรียนบ้านป่ายาง 20
5 25.00
3 15.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
12 60.00
8 40.00%
30  โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 119
5 4.20
6 5.04
13 10.92
7 5.88
16 13.45
72 60.50
47 39.50%
31  โรงเรียนบ้านห้วยหยวก 38
11 28.95
1 2.63
2 5.26
1 2.63
0 0.00
23 60.53
15 39.47%
32  โรงเรียนบ้านหัวฝาย 62
1 1.61
2 3.23
12 19.35
2 3.23
7 11.29
38 61.29
24 38.71%
33  โรงเรียนบ้านป่าคา 65
5 7.69
1 1.54
9 13.85
6 9.23
4 6.15
40 61.54
25 38.46%
34  โรงเรียนบ้านสุเม่น 133
8 6.02
3 2.26
28 21.05
6 4.51
5 3.76
83 62.41
50 37.59%
35  โรงเรียนบ้านตึก 176
16 9.09
30 17.05
20 11.36
0 0.00
0 0.00
110 62.50
66 37.50%
36  โรงเรียนชุมชนบ้านคลองยาง 27
2 7.41
0 0.00
6 22.22
1 3.70
1 3.70
17 62.96
10 37.04%
37  โรงเรียนบ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์) 269
41 15.24
25 9.29
13 4.83
20 7.43
0 0.00
170 63.20
99 36.80%
38  โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 1099
104 9.46
73 6.64
227 20.66
0 0.00
0 0.00
695 63.24
404 36.76%
39  โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง 53
7 13.21
4 7.55
3 5.66
4 7.55
1 1.89
34 64.15
19 35.85%
40  โรงเรียนหนองอ้อบำเพ็ญ 81
9 11.11
0 0.00
12 14.81
8 9.88
0 0.00
52 64.20
29 35.80%
41  โรงเรียนบ้านแม่ท่าแพ 185
14 7.57
16 8.65
28 15.14
4 2.16
0 0.00
123 66.49
62 33.51%
42  โรงเรียนบ้านเกาะตาเลี้ยง(ทองดีประชานุกูล) 58
9 15.52
3 5.17
7 12.07
0 0.00
0 0.00
39 67.24
19 32.76%
43  โรงเรียนบ้านวังธาร 92
4 4.35
3 3.26
22 23.91
1 1.09
0 0.00
62 67.39
30 32.61%
44  โรงเรียนบ้านตาลพร้า 34
3 8.82
0 0.00
8 23.53
0 0.00
0 0.00
23 67.65
11 32.35%
45  โรงเรียนบ้านหนองป่าตอ 62
4 6.45
2 3.23
11 17.74
2 3.23
1 1.61
42 67.74
20 32.26%
46  โรงเรียนบ้านทับผึ้ง 63
6 9.52
2 3.17
4 6.35
2 3.17
6 9.52
43 68.25
20 31.75%
47  โรงเรียนบ้านเตว็ดกลาง 89
11 12.36
0 0.00
16 17.98
1 1.12
0 0.00
61 68.54
28 31.46%
48  โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา) 125
7 5.60
3 2.40
29 23.20
0 0.00
0 0.00
86 68.80
39 31.20%
49  โรงเรียนบ้านนาต้นจั่น 68
11 16.18
0 0.00
8 11.76
1 1.47
1 1.47
47 69.12
21 30.88%
50  โรงเรียนบ้านวังไฟไหม้ 68
12 17.65
0 0.00
9 13.24
0 0.00
0 0.00
47 69.12
21 30.88%
51  โรงเรียนโรตารี่สวรรคโลก 1 107
2 1.87
12 11.21
19 17.76
0 0.00
0 0.00
74 69.16
33 30.84%
52  โรงเรียนบ้านห้วยโป้ 106
20 18.87
0 0.00
12 11.32
0 0.00
0 0.00
74 69.81
32 30.19%
53  โรงเรียนเทวัญอำนวยวิทย์ 74
6 8.11
5 6.76
9 12.16
0 0.00
2 2.70
52 70.27
22 29.73%
54  โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ 81
8 9.88
3 3.70
11 13.58
1 1.23
1 1.23
57 70.37
24 29.63%
55  โรงเรียนบ้านป่ากุมเกาะ 99
9 9.09
4 4.04
15 15.15
0 0.00
1 1.01
70 70.71
29 29.29%
56  โรงเรียนบ้านแม่คุ 99
12 12.12
5 5.05
12 12.12
0 0.00
0 0.00
70 70.71
29 29.29%
57  โรงเรียนศีกษาเกษตรศิลป์ 126
16 12.70
4 3.17
15 11.90
1 0.79
0 0.00
90 71.43
36 28.57%
58  โรงเรียนบ้านบึงบอน 137
25 18.25
2 1.46
10 7.30
1 0.73
1 0.73
98 71.53
39 28.47%
59  โรงเรียนวัดคลองกระจง 120
6 5.00
9 7.50
11 9.17
3 2.50
5 4.17
86 71.67
34 28.33%
60  โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 769
35 4.55
26 3.38
150 19.51
6 0.78
0 0.00
552 71.78
217 28.22%
61  โรงเรียนบ้านสันหีบ 181
17 9.39
15 8.29
8 4.42
7 3.87
4 2.21
130 71.82
51 28.18%
62  โรงเรียนบ้านแม่เทิน 196
19 9.69
3 1.53
0 0.00
0 0.00
33 16.84
141 71.94
55 28.06%
63  โรงเรียนวัดหนองโว้ง(อรรถกิจวิทยาคาร) 25
3 12.00
0 0.00
2 8.00
1 4.00
1 4.00
18 72.00
7 28.00%
64  โรงเรียนวัดป่าถ่อน 47
1 2.13
0 0.00
6 12.77
6 12.77
0 0.00
34 72.34
13 27.66%
65  โรงเรียนบ้านท่าวิเศษ 127
10 7.87
0 0.00
25 19.69
0 0.00
0 0.00
92 72.44
35 27.56%
66  โรงเรียนบ้านป่ากล้วย 142
12 8.45
0 0.00
27 19.01
0 0.00
0 0.00
103 72.54
39 27.46%
67  โรงเรียนวัดคุ้งยาง 62
1 1.61
3 4.84
11 17.74
1 1.61
1 1.61
45 72.58
17 27.42%
68  โรงเรียนบ้านสะท้อ 71
8 11.27
0 0.00
8 11.27
3 4.23
0 0.00
52 73.24
19 26.76%
69  โรงเรียนบ้านหนองแหน(ศรีสำโรง) 38
3 7.89
2 5.26
4 10.53
1 2.63
0 0.00
28 73.68
10 26.32%
70  โรงเรียนบ้านดงจันทน์ 42
1 2.38
0 0.00
8 19.05
1 2.38
1 2.38
31 73.81
11 26.19%
71  โรงเรียนวัดศิริบูรณาราม 27
1 3.70
0 0.00
6 22.22
0 0.00
0 0.00
20 74.07
7 25.93%
72  โรงเรียนบ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ) 74
2 2.70
2 2.70
15 20.27
0 0.00
0 0.00
55 74.32
19 25.68%
73  โรงเรียนบ้านวังยายมาก 39
2 5.13
4 10.26
4 10.26
0 0.00
0 0.00
29 74.36
10 25.64%
74  โรงเรียนหมอนสูงประชาสรรค์ 43
2 4.65
1 2.33
7 16.28
1 2.33
0 0.00
32 74.42
11 25.58%
75  โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา) 465
25 5.38
12 2.58
65 13.98
7 1.51
8 1.72
348 74.84
117 25.16%
76  โรงเรียนบ้านหนองอ้อ(ราษฏร์สามัคคี) 4
1 25.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 75.00
1 25.00%
77  โรงเรียนบ้านห้วยติ่ง 76
6 7.89
2 2.63
10 13.16
1 1.32
0 0.00
57 75.00
19 25.00%
78  โรงเรียนวัดปากน้ำ 184
3 1.63
6 3.26
36 19.57
1 0.54
0 0.00
138 75.00
46 25.00%
79  โรงเรียนวัดแสนตอ 90
8 8.89
4 4.44
8 8.89
2 2.22
0 0.00
68 75.56
22 24.44%
80  โรงเรียนบ้านกลางดง 152
17 11.18
0 0.00
20 13.16
0 0.00
0 0.00
115 75.66
37 24.34%
81  โรงเรียนบ้านท่ามักกะสัง 95
8 8.42
3 3.16
12 12.63
0 0.00
0 0.00
72 75.79
23 24.21%
82  โรงเรียนบ้านปากคลองแดน 30
1 3.33
1 3.33
4 13.33
0 0.00
1 3.33
23 76.67
7 23.33%
83  โรงเรียนบ้านใหม่โพธิ์งาม 108
9 8.33
1 0.93
14 12.96
1 0.93
0 0.00
83 76.85
25 23.15%
84  โรงเรียนบ้านสารจิตร 311
38 12.22
0 0.00
33 10.61
0 0.00
0 0.00
240 77.17
71 22.83%
85  โรงเรียนไชยะวิทยา 334
31 9.28
5 1.50
37 11.08
1 0.30
0 0.00
260 77.84
74 22.16%
86  โรงเรียนบ้านดอนจันทร์ 145
17 11.72
2 1.38
12 8.28
1 0.69
0 0.00
113 77.93
32 22.07%
87  โรงเรียนบ้านธารชะอม 100
6 6.00
2 2.00
10 10.00
4 4.00
0 0.00
78 78.00
22 22.00%
88  โรงเรียนบ้านฝั่งหมิ่น 69
8 11.59
0 0.00
3 4.35
4 5.80
0 0.00
54 78.26
15 21.74%
89  โรงเรียนบ้านห้วยตม 61
2 3.28
1 1.64
10 16.39
0 0.00
0 0.00
48 78.69
13 21.31%
90  โรงเรียนบ้านป่าเลา 116
3 2.59
6 5.17
15 12.93
0 0.00
0 0.00
92 79.31
24 20.69%
91  โรงเรียนบ้านลานตาเมือง 182
16 8.79
12 6.59
7 3.85
2 1.10
0 0.00
145 79.67
37 20.33%
92  โรงเรียนบ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155) 205
18 8.78
7 3.41
16 7.80
0 0.00
0 0.00
164 80.00
41 20.00%
93  โรงเรียนวัดวังค่า 10
1 10.00
1 10.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 80.00
2 20.00%
94  โรงเรียนสามัคคีวิทยา 15
0 0.00
0 0.00
3 20.00
0 0.00
0 0.00
12 80.00
3 20.00%
95  โรงเรียนบ้านหนองยาว 86
4 4.65
0 0.00
13 15.12
0 0.00
0 0.00
69 80.23
17 19.77%
96  โรงเรียนบ้านดงย่าปา 66
5 7.58
1 1.52
5 7.58
2 3.03
0 0.00
53 80.30
13 19.70%
97  โรงเรียนบ้านโป่งฝาง 66
2 3.03
1 1.52
9 13.64
1 1.52
0 0.00
53 80.30
13 19.70%
98  โรงเรียนบ้านแม่ทุเลา 128
7 5.47
8 6.25
5 3.91
3 2.34
2 1.56
103 80.47
25 19.53%
99  โรงเรียนบ้านดอนระเบียง 37
0 0.00
1 2.70
6 16.22
0 0.00
0 0.00
30 81.08
7 18.92%
100  โรงเรียนบ้านเขาดินไพรวัน 202
12 5.94
0 0.00
26 12.87
0 0.00
0 0.00
164 81.19
38 18.81%
101  โรงเรียนบ้านโซกม่วง 187
5 2.67
13 6.95
17 9.09
0 0.00
0 0.00
152 81.28
35 18.72%
102  โรงเรียนบ้านขอนซุง 105
2 1.90
8 7.62
8 7.62
1 0.95
0 0.00
86 81.90
19 18.10%
103  โรงเรียนบ้านแม่ฮู้ 61
2 3.28
3 4.92
6 9.84
0 0.00
0 0.00
50 81.97
11 18.03%
104  โรงเรียนบ้านแม่ทุเลาใน 50
2 4.00
2 4.00
5 10.00
0 0.00
0 0.00
41 82.00
9 18.00%
105  โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ 79
4 5.06
2 2.53
8 10.13
0 0.00
0 0.00
65 82.28
14 17.72%
106  โรงเรียนหาดเสี้ยววิทยา 199
7 3.52
1 0.50
21 10.55
5 2.51
0 0.00
165 82.91
34 17.09%
107  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร) 47
2 4.26
0 0.00
6 12.77
0 0.00
0 0.00
39 82.98
8 17.02%
108  โรงเรียนบ้านบุ่งสัก 24
0 0.00
0 0.00
4 16.67
0 0.00
0 0.00
20 83.33
4 16.67%
109  โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัย 19
2 10.53
0 0.00
1 5.26
0 0.00
0 0.00
16 84.21
3 15.79%
110  โรงเรียนวัดบ้านคลอง 57
4 7.02
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 8.77
48 84.21
9 15.79%
111  โรงเรียนบ้านปากสิน(ต้นประชานุเคราะห์) 160
7 4.38
4 2.50
12 7.50
2 1.25
0 0.00
135 84.38
25 15.63%
112  โรงเรียนบ้านหนองหมื่นชัย 52
4 7.69
0 0.00
3 5.77
1 1.92
0 0.00
44 84.62
8 15.38%
113  โรงเรียนบ้านซ่าน 175
12 6.86
0 0.00
12 6.86
1 0.57
0 0.00
150 85.71
25 14.29%
114  โรงเรียนบ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง) 35
0 0.00
0 0.00
5 14.29
0 0.00
0 0.00
30 85.71
5 14.29%
115  โรงเรียนบ้านวังแร่ 84
3 3.57
3 3.57
6 7.14
0 0.00
0 0.00
72 85.71
12 14.29%
116  โรงเรียนบ้านโคกกะทือ 43
3 6.98
1 2.33
2 4.65
0 0.00
0 0.00
37 86.05
6 13.95%
117  โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร) 550
16 2.91
14 2.55
40 7.27
3 0.55
3 0.55
474 86.18
76 13.82%
118  โรงเรียนบ้านหนองรังสิต 153
11 7.19
5 3.27
3 1.96
2 1.31
0 0.00
132 86.27
21 13.73%
119  โรงเรียนบ้านหนองบัว(ศรีนคร) 98
2 2.04
0 0.00
11 11.22
0 0.00
0 0.00
85 86.73
13 13.27%
120  โรงเรียนบ้านวังทอง 70
3 4.29
0 0.00
6 8.57
0 0.00
0 0.00
61 87.14
9 12.86%
121  โรงเรียนบ้านศรีสวรรค์ 8
1 12.50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 87.50
1 12.50%
122  โรงเรียนบ้านราวต้นจันทน์ 111
1 0.90
2 1.80
2 1.80
2 1.80
6 5.41
98 88.29
13 11.71%
123  โรงเรียนบ้านแม่ราก 44
0 0.00
0 0.00
5 11.36
0 0.00
0 0.00
39 88.64
5 11.36%
124  โรงเรียนบ้านเขาทอง 109
3 2.75
0 0.00
9 8.26
0 0.00
0 0.00
97 88.99
12 11.01%
125  โรงเรียนบ้านไทยชนะศึก 130
3 2.31
0 0.00
6 4.62
0 0.00
5 3.85
116 89.23
14 10.77%
126  โรงเรียนบ้านสันติสุข 124
9 7.26
1 0.81
2 1.61
0 0.00
0 0.00
112 90.32
12 9.68%
127  โรงเรียนแม่สานสามัคคี 42
1 2.38
0 0.00
3 7.14
0 0.00
0 0.00
38 90.48
4 9.52%
128  โรงเรียนบ้านไม้งาม 54
3 5.56
0 0.00
2 3.70
0 0.00
0 0.00
49 90.74
5 9.26%
129  โรงเรียนบ้านคลองสำราญ 44
1 2.27
2 4.55
1 2.27
0 0.00
0 0.00
40 90.91
4 9.09%
130  โรงเรียนบ้านสันติพิทยาคาร 55
0 0.00
0 0.00
2 3.64
3 5.45
0 0.00
50 90.91
5 9.09%
131  โรงเรียนบ้านแม่สำ 40
2 5.00
0 0.00
1 2.50
0 0.00
0 0.00
37 92.50
3 7.50%
132  โรงเรียนบ้านโซกเปือย 58
0 0.00
0 0.00
2 3.45
2 3.45
0 0.00
54 93.10
4 6.90%
133  โรงเรียนบ้านโป่งตีนตั่ง 76
3 3.95
0 0.00
2 2.63
0 0.00
0 0.00
71 93.42
5 6.58%
134  โรงเรียนบ้านห้วยเจริญ 46
0 0.00
0 0.00
3 6.52
0 0.00
0 0.00
43 93.48
3 6.52%
135  โรงเรียนวัดบ้านกรุ 110
4 3.64
0 0.00
3 2.73
0 0.00
0 0.00
103 93.64
7 6.36%
136  โรงเรียนบ้านแก่ง 158
2 1.27
2 1.27
6 3.80
0 0.00
0 0.00
148 93.67
10 6.33%
137  โรงเรียนบ้านปางสา 69
0 0.00
1 1.45
3 4.35
0 0.00
0 0.00
65 94.20
4 5.80%
138  โรงเรียนบ้านดอยไก่เขี่ย 35
0 0.00
1 2.86
1 2.86
0 0.00
0 0.00
33 94.29
2 5.71%
139  โรงเรียนบ้านวังตามน(น้อยประชาสรรค์) 74
0 0.00
0 0.00
3 4.05
1 1.35
0 0.00
70 94.59
4 5.41%
140  โรงเรียนบ้านเตว็ดนอก(สร้อยสนประชาสรรค์) 78
0 0.00
0 0.00
4 5.13
0 0.00
0 0.00
74 94.87
4 5.13%
141  โรงเรียนบ้านหนองบัว(ศรีสัชนาลัย) 61
0 0.00
1 1.64
2 3.28
0 0.00
0 0.00
58 95.08
3 4.92%
142  โรงเรียนบ้านท่าชัย 101
1 0.99
0 0.00
0 0.00
2 1.98
0 0.00
98 97.03
3 2.97%
143  โรงเรียนบ้านพระปรางค์ 48
0 0.00
0 0.00
1 2.08
0 0.00
0 0.00
47 97.92
1 2.08%
144  โรงเรียนบ้านดงคู่ 185
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 1.08
183 98.92
2 1.08%
145  โรงเรียนบ้านนาขุนไกร 49
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
49 100.00
0 0.00%
146  โรงเรียนบ้านบึงงาม 51
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
51 100.00
0 0.00%
147  โรงเรียนบ้านบึงสวย 51
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
51 100.00
0 0.00%
148  โรงเรียนบ้านปากสาน 47
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
47 100.00
0 0.00%
149  โรงเรียนบ้านผาเวียง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
150  โรงเรียนบ้านวังพิกุล 0
0
0
0
0
0
0
0 %
151  โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
152  โรงเรียนบ้านหนองแหน(ศรีนคร) 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
153  โรงเรียนบ้านหมอนสูง 24
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
24 100.00
0 0.00%
154  โรงเรียนบ้านแม่บ่อทอง 38
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
38 100.00
0 0.00%
155  โรงเรียนประชาอุทิศ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
156  โรงเรียนวัดภูนก 0
0
0
0
0
0
0
0 %
157  โรงเรียนวัดบ้านเหมือง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
158  โรงเรียนบ้านไผ่ตะล่อม 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
159  โรงเรียนวัดเกาะน้อย 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
160  โรงเรียนวัดวังใหญ่ 5
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 100.00
0 0.00%
161  โรงเรียนเชิงผา 65
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
65 100.00
0 0.00%
162  โรงเรียนวัดโบราณหลวง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  17,281 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,594 9.22
เตี้ย  603 3.49
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,133 12.34
ผอมและเตี้ย  393 2.27
อ้วนและเตี้ย  543 3.14
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,015 69.53
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,266 คน


30.47%


Powered By www.thaieducation.net