ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สุโขทัย เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

จำนวนโรงเรียน 162 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 162 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านคลองแห้ง 59
51 86.44
0 0.00
8 13.56
0 0.00
0 0.00
0 0.00
59 100.00%
2  โรงเรียนบ้านศาลาไก่ฟุบ 26
8 30.77
5 19.23
6 23.08
1 3.85
6 23.08
0 0.00
26 100.00%
3  โรงเรียนบ้านแสงสว่าง 14
7 50.00
3 21.43
4 28.57
0 0.00
0 0.00
0 0.00
14 100.00%
4  โรงเรียนวัดปากคลองช้าง 8
6 75.00
0 0.00
2 25.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 100.00%
5  โรงเรียนวัดบ้านเหมือง 58
31 53.45
1 1.72
20 34.48
5 8.62
1 1.72
0 0.00
58 100.00%
6  โรงเรียนวัดไทรย้อย 9
1 11.11
2 22.22
3 33.33
3 33.33
0 0.00
0 0.00
9 100.00%
7  โรงเรียนวัดไผ่ล้อม 27
0 0.00
5 18.52
9 33.33
7 25.93
6 22.22
0 0.00
27 100.00%
8  โรงเรียนวัดตลิ่งชัน 56
10 17.86
7 12.50
8 14.29
5 8.93
9 16.07
17 30.36
39 69.64%
9  โรงเรียนบ้านนา 37
3 8.11
7 18.92
13 35.14
0 0.00
0 0.00
14 37.84
23 62.16%
10  โรงเรียนบ้านเกาะน้อย 38
10 26.32
2 5.26
7 18.42
1 2.63
0 0.00
18 47.37
20 52.63%
11  โรงเรียนวัดกรงทอง 57
7 12.28
7 12.28
10 17.54
3 5.26
2 3.51
28 49.12
29 50.88%
12  โรงเรียนบ้านสุเม่น 133
12 9.02
4 3.01
34 25.56
7 5.26
8 6.02
68 51.13
65 48.87%
13  โรงเรียนมิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์) 188
8 4.26
15 7.98
19 10.11
23 12.23
26 13.83
97 51.60
91 48.40%
14  โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง 1032
19 1.84
13 1.26
206 19.96
32 3.10
219 21.22
543 52.62
489 47.38%
15  โรงเรียนบ้านปากคะยาง 205
25 12.20
22 10.73
29 14.15
13 6.34
5 2.44
111 54.15
94 45.85%
16  โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง 53
14 26.42
2 3.77
6 11.32
2 3.77
0 0.00
29 54.72
24 45.28%
17  โรงเรียนบ้านหนองป่าตอ 62
8 12.90
8 12.90
12 19.35
0 0.00
0 0.00
34 54.84
28 45.16%
18  โรงเรียนวัดศรีสังวร 87
9 10.34
3 3.45
23 26.44
2 2.30
0 0.00
50 57.47
37 42.53%
19  โรงเรียนบ้านธารชะอม 100
10 10.00
8 8.00
18 18.00
6 6.00
0 0.00
58 58.00
42 42.00%
20  โรงเรียนวัดเกาะ 62
1 1.61
3 4.84
9 14.52
6 9.68
6 9.68
37 59.68
25 40.32%
21  โรงเรียนบ้านป่ายาง 20
5 25.00
3 15.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
12 60.00
8 40.00%
22  โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 118
5 4.24
6 5.08
13 11.02
7 5.93
16 13.56
71 60.17
47 39.83%
23  โรงเรียนบ้านน้ำขุม 101
16 15.84
9 8.91
12 11.88
0 0.00
3 2.97
61 60.40
40 39.60%
24  โรงเรียนบ้านท่าทอง 43
1 2.33
4 9.30
3 6.98
6 13.95
3 6.98
26 60.47
17 39.53%
25  โรงเรียนบ้านหนองกลับ 244
32 13.11
14 5.74
45 18.44
3 1.23
0 0.00
150 61.48
94 38.52%
26  โรงเรียนบ้านป่าคา 65
5 7.69
1 1.54
9 13.85
6 9.23
4 6.15
40 61.54
25 38.46%
27  โรงเรียนบ้านลำโชค 39
7 17.95
0 0.00
4 10.26
4 10.26
0 0.00
24 61.54
15 38.46%
28  โรงเรียนบ้านเกาะตาเลี้ยง(ทองดีประชานุกูล) 58
9 15.52
5 8.62
7 12.07
1 1.72
0 0.00
36 62.07
22 37.93%
29  โรงเรียนวัดปากน้ำ 186
18 9.68
9 4.84
42 22.58
1 0.54
0 0.00
116 62.37
70 37.63%
30  โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัย 19
3 15.79
0 0.00
1 5.26
3 15.79
0 0.00
12 63.16
7 36.84%
31  โรงเรียนบ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์) 269
41 15.24
25 9.29
13 4.83
20 7.43
0 0.00
170 63.20
99 36.80%
32  โรงเรียนบ้านทุ่งพล้อ 91
3 3.30
5 5.49
14 15.38
6 6.59
5 5.49
58 63.74
33 36.26%
33  โรงเรียนวัดแสนตอ 92
19 20.65
7 7.61
7 7.61
0 0.00
0 0.00
59 64.13
33 35.87%
34  โรงเรียนบ้านใหม่โพธิ์งาม 110
17 15.45
6 5.45
12 10.91
4 3.64
0 0.00
71 64.55
39 35.45%
35  โรงเรียนบ้านท่ามักกะสัง 95
10 10.53
4 4.21
19 20.00
0 0.00
0 0.00
62 65.26
33 34.74%
36  โรงเรียนหนองอ้อบำเพ็ญ 83
9 10.84
0 0.00
11 13.25
8 9.64
0 0.00
55 66.27
28 33.73%
37  โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา) 125
9 7.20
3 2.40
30 24.00
0 0.00
0 0.00
83 66.40
42 33.60%
38  โรงเรียนบ้านบุ่งสัก 24
1 4.17
1 4.17
6 25.00
0 0.00
0 0.00
16 66.67
8 33.33%
39  โรงเรียนบ้านไผ่ตะล่อม 60
9 15.00
5 8.33
4 6.67
2 3.33
0 0.00
40 66.67
20 33.33%
40  โรงเรียนบ้านป่ากล้วย 139
16 11.51
0 0.00
29 20.86
1 0.72
0 0.00
93 66.91
46 33.09%
41  โรงเรียนบ้านนาพง 82
6 7.32
9 10.98
9 10.98
3 3.66
0 0.00
55 67.07
27 32.93%
42  โรงเรียนบ้านแม่ท่าแพ 204
16 7.84
16 7.84
30 14.71
4 1.96
0 0.00
138 67.65
66 32.35%
43  โรงเรียนบ้านตึก 174
25 14.37
6 3.45
21 12.07
3 1.72
1 0.57
118 67.82
56 32.18%
44  โรงเรียนวัดภูนก 56
4 7.14
3 5.36
11 19.64
0 0.00
0 0.00
38 67.86
18 32.14%
45  โรงเรียนบ้านสันหีบ 177
17 9.60
16 9.04
9 5.08
9 5.08
5 2.82
121 68.36
56 31.64%
46  โรงเรียนบ้านเตว็ดกลาง 89
11 12.36
0 0.00
16 17.98
1 1.12
0 0.00
61 68.54
28 31.46%
47  โรงเรียนบ้านธารน้ำทิพย์ 77
5 6.49
6 7.79
13 16.88
0 0.00
0 0.00
53 68.83
24 31.17%
48  โรงเรียนบ้านห้วยตม 61
1 1.64
2 3.28
9 14.75
0 0.00
7 11.48
42 68.85
19 31.15%
49  โรงเรียนบ้านห้วยหยวก 42
1 2.38
4 9.52
0 0.00
0 0.00
8 19.05
29 69.05
13 30.95%
50  โรงเรียนบ้านวังไฟไหม้ 69
12 17.39
0 0.00
9 13.04
0 0.00
0 0.00
48 69.57
21 30.43%
51  โรงเรียนบ้านดงจันทน์ 43
0 0.00
2 4.65
11 25.58
0 0.00
0 0.00
30 69.77
13 30.23%
52  โรงเรียนบ้านห้วยโป้ 106
20 18.87
0 0.00
12 11.32
0 0.00
0 0.00
74 69.81
32 30.19%
53  โรงเรียนเทวัญอำนวยวิทย์ 74
6 8.11
5 6.76
9 12.16
0 0.00
2 2.70
52 70.27
22 29.73%
54  โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ 81
8 9.88
3 3.70
11 13.58
1 1.23
1 1.23
57 70.37
24 29.63%
55  โรงเรียนบ้านตาลพร้า 34
2 5.88
0 0.00
8 23.53
0 0.00
0 0.00
24 70.59
10 29.41%
56  โรงเรียนบ้านแม่คุ 99
12 12.12
5 5.05
12 12.12
0 0.00
0 0.00
70 70.71
29 29.29%
57  โรงเรียนโรตารี่สวรรคโลก 1 106
3 2.83
19 17.92
8 7.55
1 0.94
0 0.00
75 70.75
31 29.25%
58  โรงเรียนบ้านหนองแหน(ศรีสำโรง) 38
4 10.53
2 5.26
2 5.26
2 5.26
1 2.63
27 71.05
11 28.95%
59  โรงเรียนบ้านแม่เทิน 197
23 11.68
4 2.03
30 15.23
0 0.00
0 0.00
140 71.07
57 28.93%
60  โรงเรียนบ้านบึงบอน 139
28 20.14
0 0.00
11 7.91
0 0.00
1 0.72
99 71.22
40 28.78%
61  โรงเรียนบ้านกลางดง 153
21 13.73
0 0.00
23 15.03
0 0.00
0 0.00
109 71.24
44 28.76%
62  โรงเรียนศีกษาเกษตรศิลป์ 127
16 12.60
4 3.15
15 11.81
1 0.79
0 0.00
91 71.65
36 28.35%
63  โรงเรียนวัดหนองโว้ง(อรรถกิจวิทยาคาร) 25
3 12.00
0 0.00
2 8.00
1 4.00
1 4.00
18 72.00
7 28.00%
64  โรงเรียนบ้านท่าวิเศษ 126
10 7.94
0 0.00
25 19.84
0 0.00
0 0.00
91 72.22
35 27.78%
65  โรงเรียนบ้านผาเวียง 193
18 9.33
13 6.74
11 5.70
6 3.11
5 2.59
140 72.54
53 27.46%
66  โรงเรียนมิตรภาพที่ 38(บ้านหนองเรียง) 92
2 2.17
13 14.13
4 4.35
4 4.35
2 2.17
67 72.83
25 27.17%
67  โรงเรียนวัดป่าถ่อน 48
5 10.42
2 4.17
5 10.42
1 2.08
0 0.00
35 72.92
13 27.08%
68  โรงเรียนบ้านสะท้อ 71
8 11.27
0 0.00
8 11.27
3 4.23
0 0.00
52 73.24
19 26.76%
69  โรงเรียนบ้านปากคลองแดน 30
4 13.33
0 0.00
4 13.33
0 0.00
0 0.00
22 73.33
8 26.67%
70  โรงเรียนบ้านนาต้นจั่น 68
6 8.82
1 1.47
8 11.76
3 4.41
0 0.00
50 73.53
18 26.47%
71  โรงเรียนบ้านหนองยาว 87
0 0.00
0 0.00
23 26.44
0 0.00
0 0.00
64 73.56
23 26.44%
72  โรงเรียนบ้านโซกม่วง 191
10 5.24
12 6.28
13 6.81
15 7.85
0 0.00
141 73.82
50 26.18%
73  โรงเรียนบ้านวังพิกุล 92
8 8.70
7 7.61
9 9.78
0 0.00
0 0.00
68 73.91
24 26.09%
74  โรงเรียนวัดศิริบูรณาราม 27
1 3.70
0 0.00
6 22.22
0 0.00
0 0.00
20 74.07
7 25.93%
75  โรงเรียนบ้านหัวฝาย 62
6 9.68
2 3.23
8 12.90
0 0.00
0 0.00
46 74.19
16 25.81%
76  โรงเรียนบ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง) 35
2 5.71
0 0.00
7 20.00
0 0.00
0 0.00
26 74.29
9 25.71%
77  โรงเรียนหมอนสูงประชาสรรค์ 43
2 4.65
1 2.33
7 16.28
1 2.33
0 0.00
32 74.42
11 25.58%
78  โรงเรียนบ้านป่ากุมเกาะ 98
6 6.12
5 5.10
12 12.24
2 2.04
0 0.00
73 74.49
25 25.51%
79  โรงเรียนบ้านแม่สาน 55
5 9.09
1 1.82
8 14.55
0 0.00
0 0.00
41 74.55
14 25.45%
80  โรงเรียนบ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ) 75
2 2.67
2 2.67
15 20.00
0 0.00
0 0.00
56 74.67
19 25.33%
81  โรงเรียนวัดโบราณหลวง 155
7 4.52
8 5.16
23 14.84
0 0.00
1 0.65
116 74.84
39 25.16%
82  โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา) 466
25 5.36
12 2.58
65 13.95
7 1.50
8 1.72
349 74.89
117 25.11%
83  โรงเรียนบ้านหนองอ้อ(ราษฏร์สามัคคี) 4
1 25.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 75.00
1 25.00%
84  โรงเรียนสามัคคีวิทยา 16
3 18.75
0 0.00
1 6.25
0 0.00
0 0.00
12 75.00
4 25.00%
85  โรงเรียนบ้านห้วยติ่ง 76
6 7.89
0 0.00
9 11.84
3 3.95
0 0.00
58 76.32
18 23.68%
86  โรงเรียนบ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155) 203
18 8.87
15 7.39
14 6.90
1 0.49
0 0.00
155 76.35
48 23.65%
87  โรงเรียนบ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา) 667
60 9.00
5 0.75
85 12.74
2 0.30
1 0.15
514 77.06
153 22.94%
88  โรงเรียนวัดเกาะน้อย 70
4 5.71
2 2.86
6 8.57
2 2.86
2 2.86
54 77.14
16 22.86%
89  โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ 79
4 5.06
6 7.59
7 8.86
0 0.00
1 1.27
61 77.22
18 22.78%
90  โรงเรียนชุมชนบ้านคลองยาง 27
2 7.41
0 0.00
3 11.11
1 3.70
0 0.00
21 77.78
6 22.22%
91  โรงเรียนไชยะวิทยา 334
31 9.28
5 1.50
37 11.08
1 0.30
0 0.00
260 77.84
74 22.16%
92  โรงเรียนบ้านลานตาเมือง 182
11 6.04
13 7.14
13 7.14
3 1.65
0 0.00
142 78.02
40 21.98%
93  โรงเรียนบ้านสารจิตร 311
19 6.11
12 3.86
22 7.07
13 4.18
0 0.00
245 78.78
66 21.22%
94  โรงเรียนหาดเสี้ยววิทยา 200
5 2.50
2 1.00
29 14.50
6 3.00
0 0.00
158 79.00
42 21.00%
95  โรงเรียนวัดคุ้งยาง 62
0 0.00
3 4.84
10 16.13
0 0.00
0 0.00
49 79.03
13 20.97%
96  โรงเรียนบ้านป่าเลา 115
6 5.22
7 6.09
10 8.70
1 0.87
0 0.00
91 79.13
24 20.87%
97  โรงเรียนวัดคลองกระจง 121
17 14.05
0 0.00
5 4.13
0 0.00
3 2.48
96 79.34
25 20.66%
98  โรงเรียนบ้านคลองสำราญ 45
2 4.44
0 0.00
4 8.89
3 6.67
0 0.00
36 80.00
9 20.00%
99  โรงเรียนวัดวังค่า 10
1 10.00
1 10.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 80.00
2 20.00%
100  โรงเรียนบ้านแม่ทุเลา 126
7 5.56
8 6.35
5 3.97
3 2.38
2 1.59
101 80.16
25 19.84%
101  โรงเรียนบ้านวังยายมาก 41
2 4.88
4 9.76
2 4.88
0 0.00
0 0.00
33 80.49
8 19.51%
102  โรงเรียนบ้านดงย่าปา 67
5 7.46
1 1.49
5 7.46
2 2.99
0 0.00
54 80.60
13 19.40%
103  โรงเรียนบ้านแม่ฮู้ 62
1 1.61
3 4.84
8 12.90
0 0.00
0 0.00
50 80.65
12 19.35%
104  โรงเรียนบ้านเขาทอง 112
3 2.68
4 3.57
8 7.14
3 2.68
3 2.68
91 81.25
21 18.75%
105  โรงเรียนประชาอุทิศ 32
0 0.00
0 0.00
6 18.75
0 0.00
0 0.00
26 81.25
6 18.75%
106  โรงเรียนบ้านวังธาร 93
0 0.00
1 1.08
13 13.98
3 3.23
0 0.00
76 81.72
17 18.28%
107  โรงเรียนบ้านสันติสุข 122
14 11.48
4 3.28
4 3.28
0 0.00
0 0.00
100 81.97
22 18.03%
108  โรงเรียนบ้านแม่ทุเลาใน 50
2 4.00
2 4.00
5 10.00
0 0.00
0 0.00
41 82.00
9 18.00%
109  โรงเรียนบ้านโป่งฝาง 67
2 2.99
1 1.49
9 13.43
0 0.00
0 0.00
55 82.09
12 17.91%
110  โรงเรียนบ้านทับผึ้ง 63
6 9.52
2 3.17
1 1.59
2 3.17
0 0.00
52 82.54
11 17.46%
111  โรงเรียนบ้านวังแร่ 84
5 5.95
1 1.19
7 8.33
1 1.19
0 0.00
70 83.33
14 16.67%
112  โรงเรียนบ้านเขาดินไพรวัน 229
18 7.86
0 0.00
20 8.73
0 0.00
0 0.00
191 83.41
38 16.59%
113  โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร) 550
17 3.09
21 3.82
27 4.91
11 2.00
13 2.36
461 83.82
89 16.18%
114  โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์ 57
2 3.51
2 3.51
2 3.51
2 3.51
1 1.75
48 84.21
9 15.79%
115  โรงเรียนบ้านหนองบัว(ศรีสัชนาลัย) 61
3 4.92
2 3.28
2 3.28
2 3.28
0 0.00
52 85.25
9 14.75%
116  โรงเรียนบ้านขอนซุง 105
5 4.76
2 1.90
5 4.76
2 1.90
1 0.95
90 85.71
15 14.29%
117  โรงเรียนบ้านหนองรังสิต 153
11 7.19
5 3.27
3 1.96
2 1.31
0 0.00
132 86.27
21 13.73%
118  โรงเรียนบ้านดอนระเบียง 37
1 2.70
0 0.00
4 10.81
0 0.00
0 0.00
32 86.49
5 13.51%
119  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร) 47
2 4.26
2 4.26
1 2.13
0 0.00
1 2.13
41 87.23
6 12.77%
120  โรงเรียนบ้านศรีสวรรค์ 8
1 12.50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 87.50
1 12.50%
121  โรงเรียนบ้านซ่าน 175
6 3.43
2 1.14
13 7.43
0 0.00
0 0.00
154 88.00
21 12.00%
122  โรงเรียนแม่สานสามัคคี 42
2 4.76
1 2.38
2 4.76
0 0.00
0 0.00
37 88.10
5 11.90%
123  โรงเรียนบ้านแม่ราก 44
0 0.00
0 0.00
5 11.36
0 0.00
0 0.00
39 88.64
5 11.36%
124  โรงเรียนบ้านหนองบัว(ศรีนคร) 99
2 2.02
0 0.00
9 9.09
0 0.00
0 0.00
88 88.89
11 11.11%
125  โรงเรียนบ้านฝั่งหมิ่น 69
2 2.90
2 2.90
1 1.45
2 2.90
0 0.00
62 89.86
7 10.14%
126  โรงเรียนบ้านหนองหมื่นชัย 50
0 0.00
0 0.00
4 8.00
1 2.00
0 0.00
45 90.00
5 10.00%
127  โรงเรียนบ้านราวต้นจันทน์ 111
1 0.90
2 1.80
1 0.90
1 0.90
6 5.41
100 90.09
11 9.91%
128  โรงเรียนบ้านโคกกะทือ 43
2 4.65
2 4.65
0 0.00
0 0.00
0 0.00
39 90.70
4 9.30%
129  โรงเรียนบ้านไม้งาม 54
3 5.56
0 0.00
2 3.70
0 0.00
0 0.00
49 90.74
5 9.26%
130  โรงเรียนวัดบ้านกรุ 110
4 3.64
3 2.73
3 2.73
0 0.00
0 0.00
100 90.91
10 9.09%
131  โรงเรียนบ้านวังทอง 70
3 4.29
0 0.00
3 4.29
0 0.00
0 0.00
64 91.43
6 8.57%
132  โรงเรียนบ้านดอยไก่เขี่ย 36
1 2.78
0 0.00
2 5.56
0 0.00
0 0.00
33 91.67
3 8.33%
133  โรงเรียนบ้านแม่สำ 40
2 5.00
0 0.00
1 2.50
0 0.00
0 0.00
37 92.50
3 7.50%
134  โรงเรียนบ้านโซกเปือย 57
0 0.00
0 0.00
2 3.51
2 3.51
0 0.00
53 92.98
4 7.02%
135  โรงเรียนวัดบ้านคลอง 57
0 0.00
0 0.00
4 7.02
0 0.00
0 0.00
53 92.98
4 7.02%
136  โรงเรียนบ้านดอนจันทร์ 144
2 1.39
2 1.39
6 4.17
0 0.00
0 0.00
134 93.06
10 6.94%
137  โรงเรียนบ้านแก่ง 159
2 1.26
3 1.89
6 3.77
0 0.00
0 0.00
148 93.08
11 6.92%
138  โรงเรียนบ้านโป่งตีนตั่ง 76
1 1.32
1 1.32
2 2.63
1 1.32
0 0.00
71 93.42
5 6.58%
139  โรงเรียนบ้านห้วยเจริญ 46
0 0.00
0 0.00
3 6.52
0 0.00
0 0.00
43 93.48
3 6.52%
140  โรงเรียนบ้านท่าชัย 101
2 1.98
1 0.99
1 0.99
0 0.00
2 1.98
95 94.06
6 5.94%
141  โรงเรียนบ้านปางสา 69
0 0.00
1 1.45
3 4.35
0 0.00
0 0.00
65 94.20
4 5.80%
142  โรงเรียนบ้านเตว็ดนอก(สร้อยสนประชาสรรค์) 78
0 0.00
0 0.00
4 5.13
0 0.00
0 0.00
74 94.87
4 5.13%
143  โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา 188
5 2.66
4 2.13
0 0.00
0 0.00
0 0.00
179 95.21
9 4.79%
144  โรงเรียนบ้านวังตามน(น้อยประชาสรรค์) 74
0 0.00
1 1.35
1 1.35
1 1.35
0 0.00
71 95.95
3 4.05%
145  โรงเรียนบ้านสันติพิทยาคาร 56
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 3.57
0 0.00
54 96.43
2 3.57%
146  โรงเรียนบ้านแม่บ่อทอง 38
0 0.00
0 0.00
1 2.63
0 0.00
0 0.00
37 97.37
1 2.63%
147  โรงเรียนบ้านดงคู่ 184
4 2.17
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
180 97.83
4 2.17%
148  โรงเรียนบ้านพระปรางค์ 48
0 0.00
0 0.00
1 2.08
0 0.00
0 0.00
47 97.92
1 2.08%
149  โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 1100
0 0.00
3 0.27
12 1.09
0 0.00
0 0.00
1085 98.64
15 1.36%
150  โรงเรียนบ้านดงยาง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
151  โรงเรียนบ้านนาขุนไกร 49
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
49 100.00
0 0.00%
152  โรงเรียนบ้านบึงงาม 51
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
51 100.00
0 0.00%
153  โรงเรียนบ้านปากสาน 47
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
47 100.00
0 0.00%
154  โรงเรียนบ้านบึงสวย 51
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
51 100.00
0 0.00%
155  โรงเรียนบ้านปากสิน(ต้นประชานุเคราะห์) 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
156  โรงเรียนบ้านร้องตลาด(ประชานุเคราะห์) 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
157  โรงเรียนบ้านหนองแหน(ศรีนคร) 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
158  โรงเรียนบ้านหมอนสูง 24
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
24 100.00
0 0.00%
159  โรงเรียนบ้านไทยชนะศึก 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
160  โรงเรียนวัดวังใหญ่ 5
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 100.00
0 0.00%
161  โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
162  โรงเรียนเชิงผา 65
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
65 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  16,957 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,187 7.00
เตี้ย  573 3.38
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,753 10.34
ผอมและเตี้ย  335 1.98
อ้วนและเตี้ย  398 2.35
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,711 74.96
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,246 คน


25.04%


Powered By www.thaieducation.net