ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สุโขทัย เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

จำนวนโรงเรียน 162 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 162 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านคลองแห้ง 59
51 86.44
0 0.00
8 13.56
0 0.00
0 0.00
0 0.00
59 100.00%
2  โรงเรียนบ้านศาลาไก่ฟุบ 26
8 30.77
5 19.23
6 23.08
1 3.85
6 23.08
0 0.00
26 100.00%
3  โรงเรียนบ้านแสงสว่าง 14
7 50.00
3 21.43
4 28.57
0 0.00
0 0.00
0 0.00
14 100.00%
4  โรงเรียนวัดปากคลองช้าง 8
6 75.00
0 0.00
2 25.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 100.00%
5  โรงเรียนวัดบ้านเหมือง 58
31 53.45
1 1.72
20 34.48
5 8.62
1 1.72
0 0.00
58 100.00%
6  โรงเรียนวัดไทรย้อย 9
1 11.11
2 22.22
3 33.33
3 33.33
0 0.00
0 0.00
9 100.00%
7  โรงเรียนวัดไผ่ล้อม 27
0 0.00
5 18.52
9 33.33
7 25.93
6 22.22
0 0.00
27 100.00%
8  โรงเรียนวัดตลิ่งชัน 56
10 17.86
7 12.50
8 14.29
5 8.93
9 16.07
17 30.36
39 69.64%
9  โรงเรียนบ้านนา 37
3 8.11
7 18.92
13 35.14
0 0.00
0 0.00
14 37.84
23 62.16%
10  โรงเรียนบ้านเกาะน้อย 38
10 26.32
2 5.26
7 18.42
1 2.63
0 0.00
18 47.37
20 52.63%
11  โรงเรียนวัดกรงทอง 57
7 12.28
7 12.28
10 17.54
3 5.26
2 3.51
28 49.12
29 50.88%
12  โรงเรียนบ้านสุเม่น 133
12 9.02
4 3.01
34 25.56
7 5.26
8 6.02
68 51.13
65 48.87%
13  โรงเรียนมิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์) 188
8 4.26
15 7.98
19 10.11
23 12.23
26 13.83
97 51.60
91 48.40%
14  โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง 1032
19 1.84
13 1.26
206 19.96
32 3.10
219 21.22
543 52.62
489 47.38%
15  โรงเรียนบ้านปากคะยาง 205
25 12.20
22 10.73
29 14.15
13 6.34
5 2.44
111 54.15
94 45.85%
16  โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง 53
14 26.42
2 3.77
6 11.32
2 3.77
0 0.00
29 54.72
24 45.28%
17  โรงเรียนบ้านหนองป่าตอ 62
8 12.90
8 12.90
12 19.35
0 0.00
0 0.00
34 54.84
28 45.16%
18  โรงเรียนวัดศรีสังวร 87
9 10.34
3 3.45
23 26.44
2 2.30
0 0.00
50 57.47
37 42.53%
19  โรงเรียนบ้านธารชะอม 100
10 10.00
8 8.00
18 18.00
6 6.00
0 0.00
58 58.00
42 42.00%
20  โรงเรียนวัดเกาะ 62
1 1.61
3 4.84
9 14.52
6 9.68
6 9.68
37 59.68
25 40.32%
21  โรงเรียนบ้านป่ายาง 20
5 25.00
3 15.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
12 60.00
8 40.00%
22  โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 118
5 4.24
6 5.08
13 11.02
7 5.93
16 13.56
71 60.17
47 39.83%
23  โรงเรียนบ้านน้ำขุม 101
16 15.84
9 8.91
12 11.88
0 0.00
3 2.97
61 60.40
40 39.60%
24  โรงเรียนบ้านท่าทอง 43
1 2.33
4 9.30
3 6.98
6 13.95
3 6.98
26 60.47
17 39.53%
25  โรงเรียนบ้านหนองกลับ 244
32 13.11
14 5.74
45 18.44
3 1.23
0 0.00
150 61.48
94 38.52%
26  โรงเรียนบ้านป่าคา 65
5 7.69
1 1.54
9 13.85
6 9.23
4 6.15
40 61.54
25 38.46%
27  โรงเรียนบ้านลำโชค 39
7 17.95
0 0.00
4 10.26
4 10.26
0 0.00
24 61.54
15 38.46%
28  โรงเรียนบ้านเกาะตาเลี้ยง(ทองดีประชานุกูล) 58
9 15.52
5 8.62
7 12.07
1 1.72
0 0.00
36 62.07
22 37.93%
29  โรงเรียนวัดปากน้ำ 186
18 9.68
9 4.84
42 22.58
1 0.54
0 0.00
116 62.37
70 37.63%
30  โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัย 19
3 15.79
0 0.00
1 5.26
3 15.79
0 0.00
12 63.16
7 36.84%
31  โรงเรียนบ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์) 269
41 15.24
25 9.29
13 4.83
20 7.43
0 0.00
170 63.20
99 36.80%
32  โรงเรียนบ้านทุ่งพล้อ 91
3 3.30
5 5.49
14 15.38
6 6.59
5 5.49
58 63.74
33 36.26%
33  โรงเรียนวัดแสนตอ 92
19 20.65
7 7.61
7 7.61
0 0.00
0 0.00
59 64.13
33 35.87%
34  โรงเรียนบ้านใหม่โพธิ์งาม 110
17 15.45
6 5.45
12 10.91
4 3.64
0 0.00
71 64.55
39 35.45%
35  โรงเรียนบ้านท่ามักกะสัง 95
10 10.53
4 4.21
19 20.00
0 0.00
0 0.00
62 65.26
33 34.74%
36  โรงเรียนหนองอ้อบำเพ็ญ 83
9 10.84
0 0.00
11 13.25
8 9.64
0 0.00
55 66.27
28 33.73%
37  โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา) 125
9 7.20
3 2.40
30 24.00
0 0.00
0 0.00
83 66.40
42 33.60%
38  โรงเรียนบ้านบุ่งสัก 24
1 4.17
1 4.17
6 25.00
0 0.00
0 0.00
16 66.67
8 33.33%
39  โรงเรียนบ้านไผ่ตะล่อม 60
9 15.00
5 8.33
4 6.67
2 3.33
0 0.00
40 66.67
20 33.33%
40  โรงเรียนบ้านป่ากล้วย 139
16 11.51
0 0.00
29 20.86
1 0.72
0 0.00
93 66.91
46 33.09%
41  โรงเรียนบ้านนาพง 82
6 7.32
9 10.98
9 10.98
3 3.66
0 0.00
55 67.07
27 32.93%
42  โรงเรียนบ้านแม่ท่าแพ 204
16 7.84
16 7.84
30 14.71
4 1.96
0 0.00
138 67.65
66 32.35%
43  โรงเรียนบ้านตึก 174
25 14.37
6 3.45
21 12.07
3 1.72
1 0.57
118 67.82
56 32.18%
44  โรงเรียนวัดภูนก 56
4 7.14
3 5.36
11 19.64
0 0.00
0 0.00
38 67.86
18 32.14%
45  โรงเรียนบ้านสันหีบ 177
17 9.60
16 9.04
9 5.08
9 5.08
5 2.82
121 68.36
56 31.64%
46  โรงเรียนบ้านเตว็ดกลาง 89
11 12.36
0 0.00
16 17.98
1 1.12
0 0.00
61 68.54
28 31.46%
47  โรงเรียนบ้านธารน้ำทิพย์ 77
5 6.49
6 7.79
13 16.88
0 0.00
0 0.00
53 68.83
24 31.17%
48  โรงเรียนบ้านห้วยตม 61
1 1.64
2 3.28
9 14.75
0 0.00
7 11.48
42 68.85
19 31.15%
49  โรงเรียนบ้านห้วยหยวก 42
1 2.38
4 9.52
0 0.00
0 0.00
8 19.05
29 69.05
13 30.95%
50  โรงเรียนบ้านวังไฟไหม้ 69
12 17.39
0 0.00
9 13.04
0 0.00
0 0.00
48 69.57
21 30.43%
51  โรงเรียนบ้านดงจันทน์ 43
0 0.00
2 4.65
11 25.58
0 0.00
0 0.00
30 69.77
13 30.23%
52  โรงเรียนบ้านห้วยโป้ 106
20 18.87
0 0.00
12 11.32
0 0.00
0 0.00
74 69.81
32 30.19%
53  โรงเรียนเทวัญอำนวยวิทย์ 74
6 8.11
5 6.76
9 12.16
0 0.00
2 2.70
52 70.27
22 29.73%
54  โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ 81
8 9.88
3 3.70
11 13.58
1 1.23
1 1.23
57 70.37
24 29.63%
55  โรงเรียนบ้านตาลพร้า 34
2 5.88
0 0.00
8 23.53
0 0.00
0 0.00
24 70.59
10 29.41%
56  โรงเรียนบ้านแม่คุ 99
12 12.12
5 5.05
12 12.12
0 0.00
0 0.00
70 70.71
29 29.29%
57  โรงเรียนโรตารี่สวรรคโลก 1 106
3 2.83
19 17.92
8 7.55
1 0.94
0 0.00
75 70.75
31 29.25%
58  โรงเรียนบ้านหนองแหน(ศรีสำโรง) 38
4 10.53
2 5.26
2 5.26
2 5.26
1 2.63
27 71.05
11 28.95%
59  โรงเรียนบ้านแม่เทิน 197
23 11.68
4 2.03
30 15.23
0 0.00
0 0.00
140 71.07
57 28.93%
60  โรงเรียนบ้านบึงบอน 139
28 20.14
0 0.00
11 7.91
0 0.00
1 0.72
99 71.22
40 28.78%
61  โรงเรียนบ้านกลางดง 153
21 13.73
0 0.00
23 15.03
0 0.00
0 0.00
109 71.24
44 28.76%
62  โรงเรียนศีกษาเกษตรศิลป์ 127
16 12.60
4 3.15
15 11.81
1 0.79
0 0.00
91 71.65
36 28.35%
63  โรงเรียนวัดหนองโว้ง(อรรถกิจวิทยาคาร) 25
3 12.00
0 0.00
2 8.00
1 4.00
1 4.00
18 72.00
7 28.00%
64  โรงเรียนบ้านท่าวิเศษ 126
10 7.94
0 0.00
25 19.84
0 0.00
0 0.00
91 72.22
35 27.78%
65  โรงเรียนบ้านผาเวียง 193
18 9.33
13 6.74
11 5.70
6 3.11
5 2.59
140 72.54
53 27.46%
66  โรงเรียนมิตรภาพที่ 38(บ้านหนองเรียง) 92
2 2.17
13 14.13
4 4.35
4 4.35
2 2.17
67 72.83
25 27.17%
67  โรงเรียนวัดป่าถ่อน 48
5 10.42
2 4.17
5 10.42
1 2.08
0 0.00
35 72.92
13 27.08%
68  โรงเรียนบ้านสะท้อ 71
8 11.27
0 0.00
8 11.27
3 4.23
0 0.00
52 73.24
19 26.76%
69  โรงเรียนบ้านปากคลองแดน 30
4 13.33
0 0.00
4 13.33
0 0.00
0 0.00
22 73.33
8 26.67%
70  โรงเรียนบ้านนาต้นจั่น 68
6 8.82
1 1.47
8 11.76
3 4.41
0 0.00
50 73.53
18 26.47%
71  โรงเรียนบ้านหนองยาว 87
0 0.00
0 0.00
23 26.44
0 0.00
0 0.00
64 73.56
23 26.44%
72  โรงเรียนบ้านโซกม่วง 191
10 5.24
12 6.28
13 6.81
15 7.85
0 0.00
141 73.82
50 26.18%
73  โรงเรียนบ้านวังพิกุล 92
8 8.70
7 7.61
9 9.78
0 0.00
0 0.00
68 73.91
24 26.09%
74  โรงเรียนวัดศิริบูรณาราม 27
1 3.70
0 0.00
6 22.22
0 0.00
0 0.00
20 74.07
7 25.93%
75  โรงเรียนบ้านหัวฝาย 62
6 9.68
2 3.23
8 12.90
0 0.00
0 0.00
46 74.19
16 25.81%
76  โรงเรียนบ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง) 35
2 5.71
0 0.00
7 20.00
0 0.00
0 0.00
26 74.29
9 25.71%
77  โรงเรียนหมอนสูงประชาสรรค์ 43
2 4.65
1 2.33
7 16.28
1 2.33
0 0.00
32 74.42
11 25.58%
78  โรงเรียนบ้านป่ากุมเกาะ 98
6 6.12
5 5.10
12 12.24
2 2.04
0 0.00
73 74.49
25 25.51%
79  โรงเรียนบ้านแม่สาน 55
5 9.09
1 1.82
8 14.55
0 0.00
0 0.00
41 74.55
14 25.45%
80  โรงเรียนบ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ) 75
2 2.67
2 2.67
15 20.00
0 0.00
0 0.00
56 74.67
19 25.33%
81  โรงเรียนวัดโบราณหลวง 155
7 4.52
8 5.16
23 14.84
0 0.00
1 0.65
116 74.84
39 25.16%
82  โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา) 466
25 5.36
12 2.58
65 13.95
7 1.50
8 1.72
349 74.89
117 25.11%
83  โรงเรียนบ้านหนองอ้อ(ราษฏร์สามัคคี) 4
1 25.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 75.00
1 25.00%
84  โรงเรียนสามัคคีวิทยา 16
3 18.75
0 0.00
1 6.25
0 0.00
0 0.00
12 75.00
4 25.00%
85  โรงเรียนบ้านห้วยติ่ง 76
6 7.89
0 0.00
9 11.84
3 3.95
0 0.00
58 76.32
18 23.68%
86  โรงเรียนบ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155) 203
18 8.87
15 7.39
14 6.90
1 0.49
0 0.00
155 76.35
48 23.65%
87  โรงเรียนบ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา) 667
60 9.00
5 0.75
85 12.74
2 0.30
1 0.15
514 77.06
153 22.94%
88  โรงเรียนวัดเกาะน้อย 70
4 5.71
2 2.86
6 8.57
2 2.86
2 2.86
54 77.14
16 22.86%
89  โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ 79
4 5.06
6 7.59
7 8.86
0 0.00
1 1.27
61 77.22
18 22.78%
90  โรงเรียนชุมชนบ้านคลองยาง 27
2 7.41
0 0.00
3 11.11
1 3.70
0 0.00
21 77.78
6 22.22%
91  โรงเรียนไชยะวิทยา 334
31 9.28
5 1.50
37 11.08
1 0.30
0 0.00
260 77.84
74 22.16%
92  โรงเรียนบ้านลานตาเมือง 182
11 6.04
13 7.14
13 7.14
3 1.65
0 0.00
142 78.02
40 21.98%
93  โรงเรียนบ้านสารจิตร 311
19 6.11
12 3.86
22 7.07
13 4.18
0 0.00
245 78.78
66 21.22%
94  โรงเรียนหาดเสี้ยววิทยา 200
5 2.50
2 1.00
29 14.50
6 3.00
0 0.00
158 79.00
42 21.00%
95  โรงเรียนวัดคุ้งยาง 62
0 0.00
3 4.84
10 16.13
0 0.00
0 0.00
49 79.03
13 20.97%
96  โรงเรียนบ้านป่าเลา 115
6 5.22
7 6.09
10 8.70
1 0.87
0 0.00
91 79.13
24 20.87%
97  โรงเรียนวัดคลองกระจง 121
17 14.05
0 0.00
5 4.13
0 0.00
3 2.48
96 79.34
25 20.66%
98  โรงเรียนบ้านคลองสำราญ 45
2 4.44
0 0.00
4 8.89
3 6.67
0 0.00
36 80.00
9 20.00%
99  โรงเรียนวัดวังค่า 10
1 10.00
1 10.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 80.00
2 20.00%
100  โรงเรียนบ้านแม่ทุเลา 126
7 5.56
8 6.35
5 3.97
3 2.38
2 1.59
101 80.16
25 19.84%
101  โรงเรียนบ้านวังยายมาก 41
2 4.88
4 9.76
2 4.88
0 0.00
0 0.00
33 80.49
8 19.51%
102  โรงเรียนบ้านดงย่าปา 67
5 7.46
1 1.49
5 7.46
2 2.99
0 0.00
54 80.60
13 19.40%
103  โรงเรียนบ้านแม่ฮู้ 62
1 1.61
3 4.84
8 12.90
0 0.00
0 0.00
50 80.65
12 19.35%
104  โรงเรียนบ้านเขาทอง 112
3 2.68
4 3.57
8 7.14
3 2.68
3 2.68
91 81.25
21 18.75%
105  โรงเรียนประชาอุทิศ 32
0 0.00
0 0.00
6 18.75
0 0.00
0 0.00
26 81.25
6 18.75%
106  โรงเรียนบ้านวังธาร 93
0 0.00
1 1.08
13 13.98
3 3.23
0 0.00
76 81.72
17 18.28%
107  โรงเรียนบ้านสันติสุข 122
14 11.48
4 3.28
4 3.28
0 0.00
0 0.00
100 81.97
22 18.03%
108  โรงเรียนบ้านแม่ทุเลาใน 50
2 4.00
2 4.00
5 10.00
0 0.00
0 0.00
41 82.00
9 18.00%
109  โรงเรียนบ้านโป่งฝาง 67
2 2.99
1 1.49
9 13.43
0 0.00
0 0.00
55 82.09
12 17.91%
110  โรงเรียนบ้านทับผึ้ง 63
6 9.52
2 3.17
1 1.59
2 3.17
0 0.00
52 82.54
11 17.46%
111  โรงเรียนบ้านวังแร่ 84
5 5.95
1 1.19
7 8.33
1 1.19
0 0.00
70 83.33
14 16.67%
112  โรงเรียนบ้านเขาดินไพรวัน 229
18 7.86
0 0.00
20 8.73
0 0.00
0 0.00
191 83.41
38 16.59%
113  โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร) 550
17 3.09
21 3.82
27 4.91
11 2.00
13 2.36
461 83.82
89 16.18%
114  โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์ 57
2 3.51
2 3.51
2 3.51
2 3.51
1 1.75
48 84.21
9 15.79%
115  โรงเรียนบ้านหนองบัว(ศรีสัชนาลัย) 61
3 4.92
2 3.28
2 3.28
2 3.28
0 0.00
52 85.25
9 14.75%
116  โรงเรียนบ้านขอนซุง 105
5 4.76
2 1.90
5 4.76
2 1.90
1 0.95
90 85.71
15 14.29%
117  โรงเรียนบ้านหนองรังสิต 153
11 7.19
5 3.27
3 1.96
2 1.31
0 0.00
132 86.27
21 13.73%
118  โรงเรียนบ้านดอนระเบียง 37
1 2.70
0 0.00
4 10.81
0 0.00
0 0.00
32 86.49
5 13.51%
119  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร) 47
2 4.26
2 4.26
1 2.13
0 0.00
1 2.13
41 87.23
6 12.77%
120  โรงเรียนบ้านศรีสวรรค์ 8
1 12.50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 87.50
1 12.50%
121  โรงเรียนบ้านซ่าน 175
6 3.43
2 1.14
13 7.43
0 0.00
0 0.00
154 88.00
21 12.00%
122  โรงเรียนแม่สานสามัคคี 42
2 4.76
1 2.38
2 4.76
0 0.00
0 0.00
37 88.10
5 11.90%
123  โรงเรียนบ้านแม่ราก 44
0 0.00
0 0.00
5 11.36
0 0.00
0 0.00
39 88.64
5 11.36%
124  โรงเรียนบ้านหนองบัว(ศรีนคร) 99
2 2.02
0 0.00
9 9.09
0 0.00
0 0.00
88 88.89
11 11.11%
125  โรงเรียนบ้านฝั่งหมิ่น 69
2 2.90
2 2.90
1 1.45
2 2.90
0 0.00
62 89.86
7 10.14%
126  โรงเรียนบ้านหนองหมื่นชัย 50
0 0.00
0 0.00
4 8.00
1 2.00
0 0.00
45 90.00
5 10.00%
127  โรงเรียนบ้านราวต้นจันทน์ 111
1 0.90
2 1.80
1 0.90
1 0.90
6 5.41
100 90.09
11 9.91%
128  โรงเรียนบ้านโคกกะทือ 43
2 4.65
2 4.65
0 0.00
0 0.00
0 0.00
39 90.70
4 9.30%
129  โรงเรียนบ้านไม้งาม 54
3 5.56
0 0.00
2 3.70
0 0.00
0 0.00
49 90.74
5 9.26%
130  โรงเรียนวัดบ้านกรุ 110
4 3.64
3 2.73
3 2.73
0 0.00
0 0.00
100 90.91
10 9.09%
131  โรงเรียนบ้านวังทอง 70
3 4.29
0 0.00
3 4.29
0 0.00
0 0.00
64 91.43
6 8.57%
132  โรงเรียนบ้านดอยไก่เขี่ย 36
1 2.78
0 0.00
2 5.56
0 0.00
0 0.00
33 91.67
3 8.33%
133  โรงเรียนบ้านแม่สำ 40
2 5.00
0 0.00
1 2.50
0 0.00
0 0.00
37 92.50
3 7.50%
134  โรงเรียนบ้านโซกเปือย 57
0 0.00
0 0.00
2 3.51
2 3.51
0 0.00
53 92.98
4 7.02%
135  โรงเรียนวัดบ้านคลอง 57
0 0.00
0 0.00
4 7.02
0 0.00
0 0.00
53 92.98
4 7.02%
136  โรงเรียนบ้านดอนจันทร์ 144
2 1.39
2 1.39
6 4.17
0 0.00
0 0.00
134 93.06
10 6.94%
137  โรงเรียนบ้านแก่ง 159
2 1.26
3 1.89
6 3.77
0 0.00
0 0.00
148 93.08
11 6.92%
138  โรงเรียนบ้านโป่งตีนตั่ง 76
1 1.32
1 1.32
2 2.63
1 1.32
0 0.00
71 93.42
5 6.58%
139  โรงเรียนบ้านห้วยเจริญ 46
0 0.00
0 0.00
3 6.52
0 0.00
0 0.00
43 93.48
3 6.52%
140  โรงเรียนบ้านท่าชัย 101
2 1.98
1 0.99
1 0.99
0 0.00
2 1.98
95 94.06
6 5.94%
141  โรงเรียนบ้านปางสา 69
0 0.00
1 1.45
3 4.35
0 0.00
0 0.00
65 94.20
4 5.80%
142  โรงเรียนบ้านเตว็ดนอก(สร้อยสนประชาสรรค์) 78
0 0.00
0 0.00
4 5.13
0 0.00
0 0.00
74 94.87
4 5.13%
143  โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา 188
5 2.66
4 2.13
0 0.00
0 0.00
0 0.00
179 95.21
9 4.79%
144  โรงเรียนบ้านวังตามน(น้อยประชาสรรค์) 74
0 0.00
1 1.35
1 1.35
1 1.35
0 0.00
71 95.95
3 4.05%
145  โรงเรียนบ้านสันติพิทยาคาร 56
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 3.57
0 0.00
54 96.43
2 3.57%
146  โรงเรียนบ้านแม่บ่อทอง 38
0 0.00
0 0.00
1 2.63
0 0.00
0 0.00
37 97.37
1 2.63%
147  โรงเรียนบ้านดงคู่ 184
4 2.17
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
180 97.83
4 2.17%
148  โรงเรียนบ้านพระปรางค์ 48
0 0.00
0 0.00
1 2.08
0 0.00
0 0.00
47 97.92
1 2.08%
149  โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 1100
0 0.00
3 0.27
12 1.09
0 0.00
0 0.00
1085 98.64
15 1.36%
150  โรงเรียนบ้านดงยาง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
151  โรงเรียนบ้านนาขุนไกร 49
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
49 100.00
0 0.00%
152  โรงเรียนบ้านบึงงาม 51
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
51 100.00
0 0.00%
153  โรงเรียนบ้านปากสาน 47
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
47 100.00
0 0.00%
154  โรงเรียนบ้านบึงสวย 51
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
51 100.00
0 0.00%
155  โรงเรียนบ้านปากสิน(ต้นประชานุเคราะห์) 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
156  โรงเรียนบ้านร้องตลาด(ประชานุเคราะห์) 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
157  โรงเรียนบ้านหนองแหน(ศรีนคร) 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
158  โรงเรียนบ้านหมอนสูง 24
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
24 100.00
0 0.00%
159  โรงเรียนบ้านไทยชนะศึก 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
160  โรงเรียนวัดวังใหญ่ 5
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 100.00
0 0.00%
161  โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
162  โรงเรียนเชิงผา 65
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
65 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  16,957 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,187 7.00
เตี้ย  573 3.38
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,753 10.34
ผอมและเตี้ย  335 1.98
อ้วนและเตี้ย  398 2.35
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,711 74.96
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,246 คน


25.04%


Powered By www.thaieducation.net