ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สุโขทัย เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562

จำนวนโรงเรียน 162 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 162 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านคลองแห้ง 63
53 84.13
0 0.00
10 15.87
0 0.00
0 0.00
0 0.00
63 100.00%
2  โรงเรียนบ้านนาขุนไกร 41
41 100.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
41 100.00%
3  โรงเรียนบ้านศาลาไก่ฟุบ 25
5 20.00
8 32.00
3 12.00
5 20.00
4 16.00
0 0.00
25 100.00%
4  โรงเรียนบ้านแสงสว่าง 13
11 84.62
2 15.38
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
13 100.00%
5  โรงเรียนวัดบ้านเหมือง 55
10 18.18
12 21.82
28 50.91
5 9.09
0 0.00
0 0.00
55 100.00%
6  โรงเรียนวัดปากคลองช้าง 8
6 75.00
1 12.50
1 12.50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 100.00%
7  โรงเรียนวัดไทรย้อย 9
2 22.22
1 11.11
1 11.11
0 0.00
5 55.56
0 0.00
9 100.00%
8  โรงเรียนวัดไผ่ล้อม 38
4 10.53
9 23.68
9 23.68
5 13.16
11 28.95
0 0.00
38 100.00%
9  โรงเรียนบ้านหนองแหน(ศรีสำโรง) 45
12 26.67
8 17.78
7 15.56
8 17.78
4 8.89
6 13.33
39 86.67%
10  โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง 1022
60 5.87
41 4.01
267 26.13
101 9.88
308 30.14
245 23.97
777 76.03%
11  โรงเรียนบ้านร้องตลาด(ประชานุเคราะห์) 44
11 25.00
8 18.18
7 15.91
0 0.00
2 4.55
16 36.36
28 63.64%
12  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร) 52
13 25.00
5 9.62
8 15.38
5 9.62
0 0.00
21 40.38
31 59.62%
13  โรงเรียนบ้านตึก 162
8 4.94
4 2.47
33 20.37
2 1.23
46 28.40
69 42.59
93 57.41%
14  โรงเรียนบ้านหนองอ้อ(ราษฏร์สามัคคี) 7
2 28.57
2 28.57
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 42.86
4 57.14%
15  โรงเรียนบ้านท่ามักกะสัง 102
8 7.84
3 2.94
39 38.24
4 3.92
0 0.00
48 47.06
54 52.94%
16  โรงเรียนบ้านเกาะน้อย 35
10 28.57
3 8.57
2 5.71
3 8.57
0 0.00
17 48.57
18 51.43%
17  โรงเรียนแม่สานสามัคคี 45
15 33.33
3 6.67
4 8.89
0 0.00
0 0.00
23 51.11
22 48.89%
18  โรงเรียนบ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์) 266
23 8.65
33 12.41
40 15.04
16 6.02
16 6.02
138 51.88
128 48.12%
19  โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 133
16 12.03
17 12.78
13 9.77
11 8.27
5 3.76
71 53.38
62 46.62%
20  โรงเรียนบ้านเตว็ดกลาง 87
9 10.34
7 8.05
17 19.54
4 4.60
1 1.15
49 56.32
38 43.68%
21  โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา) 118
10 8.47
5 4.24
34 28.81
2 1.69
0 0.00
67 56.78
51 43.22%
22  โรงเรียนไชยะวิทยา 370
27 7.30
21 5.68
38 10.27
38 10.27
35 9.46
211 57.03
159 42.97%
23  โรงเรียนบ้านหนองป่าตอ 65
9 13.85
4 6.15
5 7.69
3 4.62
6 9.23
38 58.46
27 41.54%
24  โรงเรียนบ้านน้ำขุม 96
7 7.29
5 5.21
24 25.00
3 3.13
0 0.00
57 59.38
39 40.63%
25  โรงเรียนบ้านหนองกลับ 253
36 14.23
15 5.93
45 17.79
6 2.37
0 0.00
151 59.68
102 40.32%
26  โรงเรียนบ้านหนองแหน(ศรีนคร) 107
8 7.48
4 3.74
8 7.48
12 11.21
11 10.28
64 59.81
43 40.19%
27  โรงเรียนบ้านใหม่โพธิ์งาม 111
13 11.71
7 6.31
16 14.41
5 4.50
3 2.70
67 60.36
44 39.64%
28  โรงเรียนบ้านป่ายาง 23
6 26.09
3 13.04
0 0.00
0 0.00
0 0.00
14 60.87
9 39.13%
29  โรงเรียนบ้านปากคลองแดน 34
3 8.82
4 11.76
6 17.65
0 0.00
0 0.00
21 61.76
13 38.24%
30  โรงเรียนบ้านปากคะยาง 217
36 16.59
18 8.29
27 12.44
1 0.46
0 0.00
135 62.21
82 37.79%
31  โรงเรียนบ้านห้วยโป้ 112
20 17.86
6 5.36
8 7.14
6 5.36
2 1.79
70 62.50
42 37.50%
32  โรงเรียนบ้านทุ่งพล้อ 84
6 7.14
7 8.33
11 13.10
6 7.14
1 1.19
53 63.10
31 36.90%
33  โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ 86
6 6.98
13 15.12
11 12.79
1 1.16
0 0.00
55 63.95
31 36.05%
34  โรงเรียนบ้านตาลพร้า 39
5 12.82
0 0.00
9 23.08
0 0.00
0 0.00
25 64.10
14 35.90%
35  โรงเรียนหนองอ้อบำเพ็ญ 78
9 11.54
0 0.00
11 14.10
8 10.26
0 0.00
50 64.10
28 35.90%
36  โรงเรียนบ้านสุเม่น 139
10 7.19
2 1.44
28 20.14
5 3.60
4 2.88
90 64.75
49 35.25%
37  โรงเรียนบ้านห้วยหยวก 40
1 2.50
4 10.00
0 0.00
0 0.00
8 20.00
27 67.50
13 32.50%
38  โรงเรียนมิตรภาพที่ 38(บ้านหนองเรียง) 79
2 2.53
13 16.46
4 5.06
4 5.06
2 2.53
54 68.35
25 31.65%
39  โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา 195
29 14.87
14 7.18
14 7.18
3 1.54
0 0.00
135 69.23
60 30.77%
40  โรงเรียนบ้านบึงบอน 154
34 22.08
0 0.00
13 8.44
0 0.00
0 0.00
107 69.48
47 30.52%
41  โรงเรียนบ้านหัวฝาย 69
3 4.35
3 4.35
14 20.29
1 1.45
0 0.00
48 69.57
21 30.43%
42  โรงเรียนวัดปากน้ำ 187
16 8.56
5 2.67
35 18.72
0 0.00
0 0.00
131 70.05
56 29.95%
43  โรงเรียนบ้านนา 37
0 0.00
1 2.70
10 27.03
0 0.00
0 0.00
26 70.27
11 29.73%
44  โรงเรียนวัดศรีสังวร 88
3 3.41
5 5.68
6 6.82
8 9.09
4 4.55
62 70.45
26 29.55%
45  โรงเรียนวัดแสนตอ 89
3 3.37
7 7.87
14 15.73
2 2.25
0 0.00
63 70.79
26 29.21%
46  โรงเรียนบ้านแม่ทุเลา 137
0 0.00
1 0.73
0 0.00
28 20.44
11 8.03
97 70.80
40 29.20%
47  โรงเรียนบ้านดงยาง 83
7 8.43
5 6.02
4 4.82
4 4.82
4 4.82
59 71.08
24 28.92%
48  โรงเรียนบ้านลานตาเมือง 184
26 14.13
15 8.15
8 4.35
4 2.17
0 0.00
131 71.20
53 28.80%
49  โรงเรียนบ้านนาพง 83
5 6.02
2 2.41
11 13.25
5 6.02
0 0.00
60 72.29
23 27.71%
50  โรงเรียนบ้านสะท้อ 83
9 10.84
0 0.00
10 12.05
4 4.82
0 0.00
60 72.29
23 27.71%
51  โรงเรียนวัดป่าถ่อน 47
0 0.00
0 0.00
4 8.51
6 12.77
3 6.38
34 72.34
13 27.66%
52  โรงเรียนวัดกรงทอง 58
3 5.17
5 8.62
5 8.62
3 5.17
0 0.00
42 72.41
16 27.59%
53  โรงเรียนบ้านสันหีบ 179
14 7.82
9 5.03
20 11.17
4 2.23
2 1.12
130 72.63
49 27.37%
54  โรงเรียนบ้านท่าวิเศษ 122
8 6.56
0 0.00
24 19.67
0 0.00
0 0.00
90 73.77
32 26.23%
55  โรงเรียนบ้านบุ่งสัก 23
3 13.04
0 0.00
3 13.04
0 0.00
0 0.00
17 73.91
6 26.09%
56  โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง 58
4 6.90
4 6.90
6 10.34
1 1.72
0 0.00
43 74.14
15 25.86%
57  โรงเรียนบ้านธารน้ำทิพย์ 94
5 5.32
6 6.38
13 13.83
0 0.00
0 0.00
70 74.47
24 25.53%
58  โรงเรียนบ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา) 698
60 8.60
5 0.72
90 12.89
20 2.87
0 0.00
523 74.93
175 25.07%
59  โรงเรียนบ้านป่าเลา 104
9 8.65
3 2.88
12 11.54
2 1.92
0 0.00
78 75.00
26 25.00%
60  โรงเรียนวัดวังค่า 16
1 6.25
1 6.25
1 6.25
1 6.25
0 0.00
12 75.00
4 25.00%
61  โรงเรียนบ้านเขาทอง 117
7 5.98
1 0.85
21 17.95
0 0.00
0 0.00
88 75.21
29 24.79%
62  โรงเรียนบ้านท่าทอง 46
2 4.35
1 2.17
3 6.52
3 6.52
2 4.35
35 76.09
11 23.91%
63  โรงเรียนบ้านดอนระเบียง 47
0 0.00
0 0.00
9 19.15
2 4.26
0 0.00
36 76.60
11 23.40%
64  โรงเรียนชุมชนบ้านคลองยาง 31
1 3.23
2 6.45
2 6.45
0 0.00
2 6.45
24 77.42
7 22.58%
65  โรงเรียนบ้านเกาะตาเลี้ยง(ทองดีประชานุกูล) 67
4 5.97
4 5.97
5 7.46
2 2.99
0 0.00
52 77.61
15 22.39%
66  โรงเรียนบ้านกลางดง 152
15 9.87
0 0.00
19 12.50
0 0.00
0 0.00
118 77.63
34 22.37%
67  โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา) 521
27 5.18
8 1.54
74 14.20
4 0.77
2 0.38
406 77.93
115 22.07%
68  โรงเรียนบ้านสันติสุข 127
15 11.81
9 7.09
4 3.15
0 0.00
0 0.00
99 77.95
28 22.05%
69  โรงเรียนวัดโบราณหลวง 160
13 8.13
4 2.50
18 11.25
0 0.00
0 0.00
125 78.13
35 21.88%
70  โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 718
18 2.51
9 1.25
128 17.83
0 0.00
2 0.28
561 78.13
157 21.87%
71  โรงเรียนบ้านแม่เทิน 205
6 2.93
1 0.49
28 13.66
8 3.90
1 0.49
161 78.54
44 21.46%
72  โรงเรียนวัดศิริบูรณาราม 28
1 3.57
0 0.00
4 14.29
1 3.57
0 0.00
22 78.57
6 21.43%
73  โรงเรียนบ้านโซกม่วง 184
8 4.35
4 2.17
16 8.70
11 5.98
0 0.00
145 78.80
39 21.20%
74  โรงเรียนบ้านห้วยเจริญ 52
2 3.85
0 0.00
9 17.31
0 0.00
0 0.00
41 78.85
11 21.15%
75  โรงเรียนสามัคคีวิทยา 19
0 0.00
0 0.00
2 10.53
2 10.53
0 0.00
15 78.95
4 21.05%
76  โรงเรียนมิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์) 193
6 3.11
15 7.77
17 8.81
2 1.04
0 0.00
153 79.27
40 20.73%
77  โรงเรียนบ้านหนองยาว 87
5 5.75
1 1.15
12 13.79
0 0.00
0 0.00
69 79.31
18 20.69%
78  โรงเรียนบ้านวังพิกุล 105
1 0.95
4 3.81
16 15.24
0 0.00
0 0.00
84 80.00
21 20.00%
79  โรงเรียนวัดภูนก 60
4 6.67
1 1.67
2 3.33
2 3.33
3 5.00
48 80.00
12 20.00%
80  โรงเรียนบ้านลำโชค 41
4 9.76
1 2.44
3 7.32
0 0.00
0 0.00
33 80.49
8 19.51%
81  โรงเรียนบ้านฝั่งหมิ่น 72
3 4.17
3 4.17
5 6.94
1 1.39
2 2.78
58 80.56
14 19.44%
82  โรงเรียนบ้านทับผึ้ง 59
0 0.00
0 0.00
11 18.64
0 0.00
0 0.00
48 81.36
11 18.64%
83  โรงเรียนบ้านปางสา 59
2 3.39
3 5.08
3 5.08
2 3.39
1 1.69
48 81.36
11 18.64%
84  โรงเรียนบ้านศรีสวรรค์ 11
2 18.18
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
9 81.82
2 18.18%
85  โรงเรียนบ้านสารจิตร 294
17 5.78
8 2.72
28 9.52
0 0.00
0 0.00
241 81.97
53 18.03%
86  โรงเรียนบ้านห้วยตม 67
2 2.99
1 1.49
7 10.45
1 1.49
1 1.49
55 82.09
12 17.91%
87  โรงเรียนบ้านป่าคา 68
4 5.88
3 4.41
3 4.41
2 2.94
0 0.00
56 82.35
12 17.65%
88  โรงเรียนบ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง) 35
0 0.00
0 0.00
6 17.14
0 0.00
0 0.00
29 82.86
6 17.14%
89  โรงเรียนวัดเกาะ 70
2 2.86
0 0.00
10 14.29
0 0.00
0 0.00
58 82.86
12 17.14%
90  โรงเรียนหมอนสูงประชาสรรค์ 47
2 4.26
0 0.00
5 10.64
1 2.13
0 0.00
39 82.98
8 17.02%
91  โรงเรียนหาดเสี้ยววิทยา 201
4 1.99
2 1.00
27 13.43
1 0.50
0 0.00
167 83.08
34 16.92%
92  โรงเรียนบ้านเขาดินไพรวัน 229
18 7.86
0 0.00
20 8.73
0 0.00
0 0.00
191 83.41
38 16.59%
93  โรงเรียนบ้านหนองบัว(ศรีนคร) 97
6 6.19
2 2.06
8 8.25
0 0.00
0 0.00
81 83.51
16 16.49%
94  โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์ 55
2 3.64
1 1.82
3 5.45
2 3.64
1 1.82
46 83.64
9 16.36%
95  โรงเรียนบ้านขอนซุง 104
6 5.77
2 1.92
5 4.81
2 1.92
2 1.92
87 83.65
17 16.35%
96  โรงเรียนบ้านป่ากุมเกาะ 104
3 2.88
3 2.88
11 10.58
0 0.00
0 0.00
87 83.65
17 16.35%
97  โรงเรียนบ้านแม่คุ 102
8 7.84
0 0.00
8 7.84
0 0.00
0 0.00
86 84.31
16 15.69%
98  โรงเรียนบ้านท่าชัย 91
2 2.20
2 2.20
4 4.40
3 3.30
3 3.30
77 84.62
14 15.38%
99  โรงเรียนบ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ) 72
2 2.78
3 4.17
6 8.33
0 0.00
0 0.00
61 84.72
11 15.28%
100  โรงเรียนประชาอุทิศ 33
3 9.09
0 0.00
2 6.06
0 0.00
0 0.00
28 84.85
5 15.15%
101  โรงเรียนบ้านซ่าน 182
4 2.20
2 1.10
21 11.54
0 0.00
0 0.00
155 85.16
27 14.84%
102  โรงเรียนบ้านวังไฟไหม้ 70
2 2.86
0 0.00
8 11.43
0 0.00
0 0.00
60 85.71
10 14.29%
103  โรงเรียนวัดตลิ่งชัน 63
7 11.11
0 0.00
1 1.59
1 1.59
0 0.00
54 85.71
9 14.29%
104  โรงเรียนบ้านไผ่ตะล่อม 64
2 3.13
0 0.00
6 9.38
1 1.56
0 0.00
55 85.94
9 14.06%
105  โรงเรียนบ้านดงย่าปา 65
2 3.08
0 0.00
3 4.62
4 6.15
0 0.00
56 86.15
9 13.85%
106  โรงเรียนบ้านไทยชนะศึก 129
7 5.43
0 0.00
8 6.20
0 0.00
2 1.55
112 86.82
17 13.18%
107  โรงเรียนบ้านดอนจันทร์ 140
6 4.29
2 1.43
4 2.86
0 0.00
6 4.29
122 87.14
18 12.86%
108  โรงเรียนบ้านวังแร่ 78
1 1.28
1 1.28
8 10.26
0 0.00
0 0.00
68 87.18
10 12.82%
109  โรงเรียนบ้านหนองรังสิต 152
8 5.26
8 5.26
3 1.97
0 0.00
0 0.00
133 87.50
19 12.50%
110  โรงเรียนบ้านห้วยติ่ง 64
1 1.56
1 1.56
5 7.81
1 1.56
0 0.00
56 87.50
8 12.50%
111  โรงเรียนบ้านโป่งฝาง 72
5 6.94
3 4.17
1 1.39
0 0.00
0 0.00
63 87.50
9 12.50%
112  โรงเรียนโรตารี่สวรรคโลก 1 98
2 2.04
1 1.02
8 8.16
1 1.02
0 0.00
86 87.76
12 12.24%
113  โรงเรียนบ้านไม้งาม 58
1 1.72
1 1.72
5 8.62
0 0.00
0 0.00
51 87.93
7 12.07%
114  โรงเรียนบ้านคลองสำราญ 50
1 2.00
2 4.00
3 6.00
0 0.00
0 0.00
44 88.00
6 12.00%
115  โรงเรียนบ้านดอยไก่เขี่ย 35
2 5.71
0 0.00
2 5.71
0 0.00
0 0.00
31 88.57
4 11.43%
116  โรงเรียนเทวัญอำนวยวิทย์ 79
6 7.59
2 2.53
1 1.27
0 0.00
0 0.00
70 88.61
9 11.39%
117  โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ 80
0 0.00
2 2.50
6 7.50
1 1.25
0 0.00
71 88.75
9 11.25%
118  โรงเรียนวัดคลองกระจง 128
7 5.47
0 0.00
5 3.91
1 0.78
1 0.78
114 89.06
14 10.94%
119  โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัย 37
2 5.41
0 0.00
2 5.41
0 0.00
0 0.00
33 89.19
4 10.81%
120  โรงเรียนบ้านป่ากล้วย 139
3 2.16
0 0.00
12 8.63
0 0.00
0 0.00
124 89.21
15 10.79%
121  โรงเรียนศีกษาเกษตรศิลป์ 125
2 1.60
4 3.20
5 4.00
2 1.60
0 0.00
112 89.60
13 10.40%
122  โรงเรียนบ้านวังธาร 89
1 1.12
4 4.49
4 4.49
0 0.00
0 0.00
80 89.89
9 10.11%
123  โรงเรียนบ้านสันติพิทยาคาร 62
0 0.00
0 0.00
6 9.68
0 0.00
0 0.00
56 90.32
6 9.68%
124  โรงเรียนบ้านโคกกะทือ 52
0 0.00
1 1.92
4 7.69
0 0.00
0 0.00
47 90.38
5 9.62%
125  โรงเรียนบ้านแม่ฮู้ 73
1 1.37
0 0.00
6 8.22
0 0.00
0 0.00
66 90.41
7 9.59%
126  โรงเรียนบ้านแม่ราก 42
0 0.00
0 0.00
4 9.52
0 0.00
0 0.00
38 90.48
4 9.52%
127  โรงเรียนบ้านหนองหมื่นชัย 43
2 4.65
0 0.00
0 0.00
2 4.65
0 0.00
39 90.70
4 9.30%
128  โรงเรียนบ้านโป่งตีนตั่ง 66
2 3.03
1 1.52
2 3.03
1 1.52
0 0.00
60 90.91
6 9.09%
129  โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร) 519
13 2.50
10 1.93
11 2.12
6 1.16
6 1.16
473 91.14
46 8.86%
130  โรงเรียนบ้านปากสิน(ต้นประชานุเคราะห์) 173
3 1.73
2 1.16
10 5.78
0 0.00
0 0.00
158 91.33
15 8.67%
131  โรงเรียนบ้านพระปรางค์ 49
0 0.00
0 0.00
4 8.16
0 0.00
0 0.00
45 91.84
4 8.16%
132  โรงเรียนบ้านราวต้นจันทน์ 123
1 0.81
2 1.63
0 0.00
1 0.81
6 4.88
113 91.87
10 8.13%
133  โรงเรียนบ้านผาเวียง 193
7 3.63
4 2.07
4 2.07
0 0.00
0 0.00
178 92.23
15 7.77%
134  โรงเรียนวัดหนองโว้ง(อรรถกิจวิทยาคาร) 26
0 0.00
0 0.00
2 7.69
0 0.00
0 0.00
24 92.31
2 7.69%
135  โรงเรียนบ้านธารชะอม 104
0 0.00
1 0.96
6 5.77
0 0.00
0 0.00
97 93.27
7 6.73%
136  โรงเรียนบ้านวังทอง 61
2 3.28
0 0.00
2 3.28
0 0.00
0 0.00
57 93.44
4 6.56%
137  โรงเรียนบ้านวังยายมาก 46
0 0.00
2 4.35
0 0.00
1 2.17
0 0.00
43 93.48
3 6.52%
138  โรงเรียนบ้านโซกเปือย 82
0 0.00
0 0.00
3 3.66
2 2.44
0 0.00
77 93.90
5 6.10%
139  โรงเรียนบ้านเตว็ดนอก(สร้อยสนประชาสรรค์) 90
0 0.00
0 0.00
5 5.56
0 0.00
0 0.00
85 94.44
5 5.56%
140  โรงเรียนวัดเกาะน้อย 73
1 1.37
1 1.37
2 2.74
0 0.00
0 0.00
69 94.52
4 5.48%
141  โรงเรียนบ้านวังตามน(น้อยประชาสรรค์) 76
1 1.32
0 0.00
3 3.95
0 0.00
0 0.00
72 94.74
4 5.26%
142  โรงเรียนบ้านแก่ง 173
2 1.16
0 0.00
5 2.89
2 1.16
0 0.00
164 94.80
9 5.20%
143  โรงเรียนบ้านดงจันทน์ 62
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 4.84
0 0.00
59 95.16
3 4.84%
144  โรงเรียนบ้านนาต้นจั่น 67
0 0.00
0 0.00
3 4.48
0 0.00
0 0.00
64 95.52
3 4.48%
145  โรงเรียนบ้านแม่สำ 45
1 2.22
0 0.00
1 2.22
0 0.00
0 0.00
43 95.56
2 4.44%
146  โรงเรียนบ้านแม่สาน 51
2 3.92
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
49 96.08
2 3.92%
147  โรงเรียนวัดบ้านกรุ 111
1 0.90
0 0.00
3 2.70
0 0.00
0 0.00
107 96.40
4 3.60%
148  โรงเรียนบ้านดงคู่ 197
0 0.00
0 0.00
3 1.52
0 0.00
0 0.00
194 98.48
3 1.52%
149  โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 1129
1 0.09
0 0.00
10 0.89
2 0.18
0 0.00
1116 98.85
13 1.15%
150  โรงเรียนบ้านบึงงาม 36
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
36 100.00
0 0.00%
151  โรงเรียนบ้านบึงสวย 58
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
58 100.00
0 0.00%
152  โรงเรียนบ้านปากสาน 43
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
43 100.00
0 0.00%
153  โรงเรียนบ้านหนองบัว(ศรีสัชนาลัย) 58
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
58 100.00
0 0.00%
154  โรงเรียนบ้านหมอนสูง 33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
33 100.00
0 0.00%
155  โรงเรียนบ้านแม่ท่าแพ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
156  โรงเรียนบ้านแม่ทุเลาใน 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
157  โรงเรียนบ้านแม่บ่อทอง 41
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
41 100.00
0 0.00%
158  โรงเรียนบ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155) 213
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
213 100.00
0 0.00%
159  โรงเรียนวัดคุ้งยาง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
160  โรงเรียนวัดบ้านคลอง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
161  โรงเรียนวัดวังใหญ่ 8
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 100.00
0 0.00%
162  โรงเรียนเชิงผา 65
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
65 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  18,261 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,114 6.10
เตี้ย  544 2.98
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,875 10.27
ผอมและเตี้ย  449 2.46
อ้วนและเตี้ย  541 2.96
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,738 75.23
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,523 คน


24.77%


Powered By www.thaieducation.net