ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สุโขทัย เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

จำนวนโรงเรียน 162 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 162 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านคลองแห้ง 63
53 84.13
0 0.00
10 15.87
0 0.00
0 0.00
0 0.00
63 100.00%
2  โรงเรียนบ้านนาขุนไกร 41
41 100.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
41 100.00%
3  โรงเรียนบ้านศาลาไก่ฟุบ 25
5 20.00
8 32.00
3 12.00
5 20.00
4 16.00
0 0.00
25 100.00%
4  โรงเรียนบ้านหนองแหน(ศรีสำโรง) 45
12 26.67
12 26.67
11 24.44
7 15.56
3 6.67
0 0.00
45 100.00%
5  โรงเรียนวัดบ้านเหมือง 55
12 21.82
12 21.82
20 36.36
7 12.73
4 7.27
0 0.00
55 100.00%
6  โรงเรียนวัดปากคลองช้าง 8
7 87.50
0 0.00
1 12.50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 100.00%
7  โรงเรียนวัดไทรย้อย 10
2 20.00
2 20.00
1 10.00
0 0.00
5 50.00
0 0.00
10 100.00%
8  โรงเรียนวัดไผ่ล้อม 38
9 23.68
9 23.68
4 10.53
11 28.95
5 13.16
0 0.00
38 100.00%
9  โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง 1022
82 8.02
51 4.99
255 24.95
133 13.01
306 29.94
195 19.08
827 80.92%
10  โรงเรียนบ้านร้องตลาด(ประชานุเคราะห์) 44
12 27.27
7 15.91
7 15.91
0 0.00
2 4.55
16 36.36
28 63.64%
11  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร) 52
13 25.00
5 9.62
9 17.31
5 9.62
0 0.00
20 38.46
32 61.54%
12  โรงเรียนบ้านตึก 165
8 4.85
4 2.42
34 20.61
2 1.21
47 28.48
70 42.42
95 57.58%
13  โรงเรียนบ้านหนองอ้อ(ราษฏร์สามัคคี) 7
2 28.57
1 14.29
0 0.00
0 0.00
1 14.29
3 42.86
4 57.14%
14  โรงเรียนบ้านป่ายาง 24
6 25.00
5 20.83
2 8.33
0 0.00
0 0.00
11 45.83
13 54.17%
15  โรงเรียนบ้านท่ามักกะสัง 102
8 7.84
3 2.94
40 39.22
4 3.92
0 0.00
47 46.08
55 53.92%
16  โรงเรียนบ้านเกาะน้อย 35
10 28.57
3 8.57
2 5.71
3 8.57
0 0.00
17 48.57
18 51.43%
17  โรงเรียนแม่สานสามัคคี 45
15 33.33
3 6.67
4 8.89
0 0.00
0 0.00
23 51.11
22 48.89%
18  โรงเรียนบ้านเตว็ดกลาง 87
11 12.64
7 8.05
19 21.84
4 4.60
0 0.00
46 52.87
41 47.13%
19  โรงเรียนบ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์) 280
25 8.93
33 11.79
40 14.29
16 5.71
15 5.36
151 53.93
129 46.07%
20  โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา) 118
10 8.47
5 4.24
36 30.51
2 1.69
0 0.00
65 55.08
53 44.92%
21  โรงเรียนไชยะวิทยา 370
27 7.30
21 5.68
38 10.27
38 10.27
35 9.46
211 57.03
159 42.97%
22  โรงเรียนบ้านใหม่โพธิ์งาม 111
15 13.51
7 6.31
17 15.32
4 3.60
3 2.70
65 58.56
46 41.44%
23  โรงเรียนบ้านปากคลองแดน 34
4 11.76
4 11.76
6 17.65
0 0.00
0 0.00
20 58.82
14 41.18%
24  โรงเรียนบ้านห้วยโป้ 112
20 17.86
6 5.36
8 7.14
6 5.36
6 5.36
66 58.93
46 41.07%
25  โรงเรียนบ้านน้ำขุม 95
7 7.37
5 5.26
24 25.26
3 3.16
0 0.00
56 58.95
39 41.05%
26  โรงเรียนบ้านดงยาง 83
16 19.28
6 7.23
4 4.82
5 6.02
3 3.61
49 59.04
34 40.96%
27  โรงเรียนบ้านหนองกลับ 253
36 14.23
15 5.93
46 18.18
6 2.37
0 0.00
150 59.29
103 40.71%
28  โรงเรียนบ้านหนองแหน(ศรีนคร) 107
8 7.48
4 3.74
8 7.48
12 11.21
11 10.28
64 59.81
43 40.19%
29  โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ 88
7 7.95
14 15.91
12 13.64
2 2.27
0 0.00
53 60.23
35 39.77%
30  โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 132
16 12.12
17 12.88
3 2.27
11 8.33
5 3.79
80 60.61
52 39.39%
31  โรงเรียนบ้านบึงบอน 154
44 28.57
0 0.00
16 10.39
0 0.00
0 0.00
94 61.04
60 38.96%
32  โรงเรียนชุมชนบ้านคลองยาง 31
3 9.68
3 9.68
3 9.68
0 0.00
3 9.68
19 61.29
12 38.71%
33  โรงเรียนบ้านปากคะยาง 217
40 18.43
18 8.29
24 11.06
1 0.46
0 0.00
134 61.75
83 38.25%
34  โรงเรียนหนองอ้อบำเพ็ญ 75
9 12.00
0 0.00
11 14.67
8 10.67
0 0.00
47 62.67
28 37.33%
35  โรงเรียนบ้านทุ่งพล้อ 81
6 7.41
7 8.64
11 13.58
6 7.41
0 0.00
51 62.96
30 37.04%
36  โรงเรียนบ้านหนองป่าตอ 66
10 15.15
5 7.58
0 0.00
4 6.06
5 7.58
42 63.64
24 36.36%
37  โรงเรียนวัดศรีสังวร 88
8 9.09
4 4.55
8 9.09
7 7.95
5 5.68
56 63.64
32 36.36%
38  โรงเรียนบ้านสุเม่น 139
10 7.19
2 1.44
28 20.14
5 3.60
4 2.88
90 64.75
49 35.25%
39  โรงเรียนบ้านนาพง 83
14 16.87
2 2.41
11 13.25
1 1.20
0 0.00
55 66.27
28 33.73%
40  โรงเรียนบ้านท่าทอง 42
2 4.76
0 0.00
5 11.90
4 9.52
3 7.14
28 66.67
14 33.33%
41  โรงเรียนบ้านห้วยหยวก 40
1 2.50
4 10.00
0 0.00
0 0.00
8 20.00
27 67.50
13 32.50%
42  โรงเรียนหมอนสูงประชาสรรค์ 47
3 6.38
0 0.00
7 14.89
5 10.64
0 0.00
32 68.09
15 31.91%
43  โรงเรียนมิตรภาพที่ 38(บ้านหนองเรียง) 79
2 2.53
13 16.46
4 5.06
4 5.06
2 2.53
54 68.35
25 31.65%
44  โรงเรียนบ้านลำโชค 42
7 16.67
1 2.38
5 11.90
0 0.00
0 0.00
29 69.05
13 30.95%
45  โรงเรียนบ้านบุ่งสัก 23
4 17.39
0 0.00
3 13.04
0 0.00
0 0.00
16 69.57
7 30.43%
46  โรงเรียนบ้านกลางดง 152
21 13.82
1 0.66
24 15.79
0 0.00
0 0.00
106 69.74
46 30.26%
47  โรงเรียนวัดปากน้ำ 186
16 8.60
5 2.69
35 18.82
0 0.00
0 0.00
130 69.89
56 30.11%
48  โรงเรียนบ้านแม่ทุเลา 135
0 0.00
1 0.74
0 0.00
28 20.74
11 8.15
95 70.37
40 29.63%
49  โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง 58
4 6.90
4 6.90
8 13.79
1 1.72
0 0.00
41 70.69
17 29.31%
50  โรงเรียนวัดแสนตอ 89
3 3.37
7 7.87
14 15.73
2 2.25
0 0.00
63 70.79
26 29.21%
51  โรงเรียนบ้านลานตาเมือง 183
25 13.66
15 8.20
9 4.92
4 2.19
0 0.00
130 71.04
53 28.96%
52  โรงเรียนบ้านท่าวิเศษ 122
10 8.20
0 0.00
25 20.49
0 0.00
0 0.00
87 71.31
35 28.69%
53  โรงเรียนบ้านสะท้อ 83
9 10.84
0 0.00
10 12.05
4 4.82
0 0.00
60 72.29
23 27.71%
54  โรงเรียนวัดป่าถ่อน 47
0 0.00
0 0.00
4 8.51
7 14.89
2 4.26
34 72.34
13 27.66%
55  โรงเรียนวัดกรงทอง 58
3 5.17
5 8.62
5 8.62
3 5.17
0 0.00
42 72.41
16 27.59%
56  โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา 195
27 13.85
10 5.13
12 6.15
3 1.54
0 0.00
143 73.33
52 26.67%
57  โรงเรียนบ้านหัวฝาย 69
2 2.90
1 1.45
14 20.29
1 1.45
0 0.00
51 73.91
18 26.09%
58  โรงเรียนบ้านตาลพร้า 39
4 10.26
0 0.00
6 15.38
0 0.00
0 0.00
29 74.36
10 25.64%
59  โรงเรียนบ้านธารน้ำทิพย์ 94
5 5.32
6 6.38
13 13.83
0 0.00
0 0.00
70 74.47
24 25.53%
60  โรงเรียนบ้านสันหีบ 179
14 7.82
9 5.03
16 8.94
4 2.23
2 1.12
134 74.86
45 25.14%
61  โรงเรียนบ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา) 698
60 8.60
5 0.72
90 12.89
20 2.87
0 0.00
523 74.93
175 25.07%
62  โรงเรียนวัดวังค่า 16
1 6.25
1 6.25
1 6.25
1 6.25
0 0.00
12 75.00
4 25.00%
63  โรงเรียนบ้านเขาทอง 117
7 5.98
1 0.85
21 17.95
0 0.00
0 0.00
88 75.21
29 24.79%
64  โรงเรียนบ้านนา 45
0 0.00
1 2.22
10 22.22
0 0.00
0 0.00
34 75.56
11 24.44%
65  โรงเรียนบ้านหนองยาว 87
5 5.75
1 1.15
15 17.24
0 0.00
0 0.00
66 75.86
21 24.14%
66  โรงเรียนบ้านป่าเลา 102
6 5.88
4 3.92
10 9.80
3 2.94
0 0.00
79 77.45
23 22.55%
67  โรงเรียนบ้านโซกม่วง 183
10 5.46
5 2.73
15 8.20
11 6.01
0 0.00
142 77.60
41 22.40%
68  โรงเรียนบ้านเกาะตาเลี้ยง(ทองดีประชานุกูล) 67
4 5.97
4 5.97
5 7.46
2 2.99
0 0.00
52 77.61
15 22.39%
69  โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา) 522
27 5.17
8 1.53
74 14.18
4 0.77
2 0.38
407 77.97
115 22.03%
70  โรงเรียนบ้านแม่เทิน 205
6 2.93
1 0.49
28 13.66
9 4.39
1 0.49
160 78.05
45 21.95%
71  โรงเรียนบ้านไผ่ตะล่อม 64
4 6.25
1 1.56
4 6.25
2 3.13
3 4.69
50 78.13
14 21.88%
72  โรงเรียนวัดโบราณหลวง 160
13 8.13
4 2.50
18 11.25
0 0.00
0 0.00
125 78.13
35 21.88%
73  โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์ 55
3 5.45
2 3.64
3 5.45
3 5.45
1 1.82
43 78.18
12 21.82%
74  โรงเรียนวัดศิริบูรณาราม 28
1 3.57
0 0.00
4 14.29
1 3.57
0 0.00
22 78.57
6 21.43%
75  โรงเรียนบ้านดอนระเบียง 47
1 2.13
0 0.00
7 14.89
1 2.13
1 2.13
37 78.72
10 21.28%
76  โรงเรียนบ้านสันติสุข 127
14 11.02
9 7.09
4 3.15
0 0.00
0 0.00
100 78.74
27 21.26%
77  โรงเรียนมิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์) 193
6 3.11
15 7.77
17 8.81
2 1.04
1 0.52
152 78.76
41 21.24%
78  โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 718
23 3.20
15 2.09
110 15.32
0 0.00
2 0.28
568 79.11
150 20.89%
79  โรงเรียนบ้านสารจิตร 294
19 6.46
11 3.74
29 9.86
0 0.00
0 0.00
235 79.93
59 20.07%
80  โรงเรียนวัดภูนก 60
3 5.00
2 3.33
3 5.00
2 3.33
2 3.33
48 80.00
12 20.00%
81  โรงเรียนบ้านขอนซุง 106
7 6.60
3 2.83
7 6.60
2 1.89
2 1.89
85 80.19
21 19.81%
82  โรงเรียนบ้านฝั่งหมิ่น 72
3 4.17
3 4.17
5 6.94
1 1.39
2 2.78
58 80.56
14 19.44%
83  โรงเรียนบ้านวังพิกุล 108
1 0.93
6 5.56
14 12.96
0 0.00
0 0.00
87 80.56
21 19.44%
84  โรงเรียนบ้านห้วยตม 67
3 4.48
1 1.49
7 10.45
1 1.49
1 1.49
54 80.60
13 19.40%
85  โรงเรียนบ้านป่ากุมเกาะ 104
4 3.85
3 2.88
13 12.50
0 0.00
0 0.00
84 80.77
20 19.23%
86  โรงเรียนบ้านเขาดินไพรวัน 232
19 8.19
0 0.00
24 10.34
0 0.00
0 0.00
189 81.47
43 18.53%
87  โรงเรียนบ้านปางสา 60
2 3.33
3 5.00
3 5.00
2 3.33
1 1.67
49 81.67
11 18.33%
88  โรงเรียนบ้านศรีสวรรค์ 11
2 18.18
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
9 81.82
2 18.18%
89  โรงเรียนบ้านคลองสำราญ 50
2 4.00
3 6.00
4 8.00
0 0.00
0 0.00
41 82.00
9 18.00%
90  โรงเรียนหาดเสี้ยววิทยา 201
9 4.48
0 0.00
25 12.44
2 1.00
0 0.00
165 82.09
36 17.91%
91  โรงเรียนบ้านป่าคา 68
4 5.88
3 4.41
3 4.41
2 2.94
0 0.00
56 82.35
12 17.65%
92  โรงเรียนบ้านโซกเปือย 64
4 6.25
0 0.00
4 6.25
3 4.69
0 0.00
53 82.81
11 17.19%
93  โรงเรียนบ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง) 35
0 0.00
0 0.00
6 17.14
0 0.00
0 0.00
29 82.86
6 17.14%
94  โรงเรียนบ้านซ่าน 182
5 2.75
2 1.10
24 13.19
0 0.00
0 0.00
151 82.97
31 17.03%
95  โรงเรียนบ้านทับผึ้ง 59
0 0.00
0 0.00
10 16.95
0 0.00
0 0.00
49 83.05
10 16.95%
96  โรงเรียนบ้านไทยชนะศึก 160
7 4.38
2 1.25
14 8.75
0 0.00
4 2.50
133 83.13
27 16.88%
97  โรงเรียนบ้านวังแร่ 78
5 6.41
1 1.28
7 8.97
0 0.00
0 0.00
65 83.33
13 16.67%
98  โรงเรียนบ้านหนองบัว(ศรีนคร) 97
6 6.19
2 2.06
8 8.25
0 0.00
0 0.00
81 83.51
16 16.49%
99  โรงเรียนสามัคคีวิทยา 19
0 0.00
0 0.00
1 5.26
2 10.53
0 0.00
16 84.21
3 15.79%
100  โรงเรียนบ้านแม่คุ 102
8 7.84
0 0.00
8 7.84
0 0.00
0 0.00
86 84.31
16 15.69%
101  โรงเรียนวัดคลองกระจง 128
7 5.47
0 0.00
10 7.81
0 0.00
3 2.34
108 84.38
20 15.63%
102  โรงเรียนวัดคุ้งยาง 64
1 1.56
0 0.00
9 14.06
0 0.00
0 0.00
54 84.38
10 15.63%
103  โรงเรียนเทวัญอำนวยวิทย์ 79
8 10.13
2 2.53
2 2.53
0 0.00
0 0.00
67 84.81
12 15.19%
104  โรงเรียนประชาอุทิศ 33
3 9.09
0 0.00
2 6.06
0 0.00
0 0.00
28 84.85
5 15.15%
105  โรงเรียนบ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ) 73
2 2.74
3 4.11
6 8.22
0 0.00
0 0.00
62 84.93
11 15.07%
106  โรงเรียนบ้านวังไฟไหม้ 70
2 2.86
0 0.00
8 11.43
0 0.00
0 0.00
60 85.71
10 14.29%
107  โรงเรียนวัดตลิ่งชัน 63
5 7.94
0 0.00
4 6.35
0 0.00
0 0.00
54 85.71
9 14.29%
108  โรงเรียนวัดเกาะ 70
1 1.43
0 0.00
9 12.86
0 0.00
0 0.00
60 85.71
10 14.29%
109  โรงเรียนบ้านดงย่าปา 65
2 3.08
0 0.00
3 4.62
4 6.15
0 0.00
56 86.15
9 13.85%
110  โรงเรียนบ้านท่าชัย 91
2 2.20
2 2.20
4 4.40
2 2.20
2 2.20
79 86.81
12 13.19%
111  โรงเรียนบ้านหนองรังสิต 152
8 5.26
8 5.26
3 1.97
0 0.00
0 0.00
133 87.50
19 12.50%
112  โรงเรียนบ้านห้วยติ่ง 64
1 1.56
1 1.56
5 7.81
1 1.56
0 0.00
56 87.50
8 12.50%
113  โรงเรียนบ้านโป่งฝาง 72
5 6.94
3 4.17
1 1.39
0 0.00
0 0.00
63 87.50
9 12.50%
114  โรงเรียนโรตารี่สวรรคโลก 1 98
2 2.04
1 1.02
8 8.16
1 1.02
0 0.00
86 87.76
12 12.24%
115  โรงเรียนบ้านไม้งาม 58
1 1.72
1 1.72
5 8.62
0 0.00
0 0.00
51 87.93
7 12.07%
116  โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร) 516
14 2.71
10 1.94
25 4.84
6 1.16
6 1.16
455 88.18
61 11.82%
117  โรงเรียนบ้านราวต้นจันทน์ 123
2 1.63
3 2.44
0 0.00
8 6.50
1 0.81
109 88.62
14 11.38%
118  โรงเรียนบ้านวังธาร 89
0 0.00
0 0.00
9 10.11
1 1.12
0 0.00
79 88.76
10 11.24%
119  โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัย 37
2 5.41
0 0.00
2 5.41
0 0.00
0 0.00
33 89.19
4 10.81%
120  โรงเรียนบ้านนาต้นจั่น 67
0 0.00
1 1.49
6 8.96
0 0.00
0 0.00
60 89.55
7 10.45%
121  โรงเรียนศีกษาเกษตรศิลป์ 125
2 1.60
4 3.20
5 4.00
2 1.60
0 0.00
112 89.60
13 10.40%
122  โรงเรียนบ้านพระปรางค์ 49
0 0.00
0 0.00
5 10.20
0 0.00
0 0.00
44 89.80
5 10.20%
123  โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ 80
0 0.00
2 2.50
5 6.25
1 1.25
0 0.00
72 90.00
8 10.00%
124  โรงเรียนบ้านสันติพิทยาคาร 62
0 0.00
0 0.00
6 9.68
0 0.00
0 0.00
56 90.32
6 9.68%
125  โรงเรียนบ้านธารชะอม 104
0 0.00
2 1.92
7 6.73
1 0.96
0 0.00
94 90.38
10 9.62%
126  โรงเรียนบ้านแม่ฮู้ 73
1 1.37
0 0.00
6 8.22
0 0.00
0 0.00
66 90.41
7 9.59%
127  โรงเรียนบ้านแม่ราก 42
0 0.00
0 0.00
4 9.52
0 0.00
0 0.00
38 90.48
4 9.52%
128  โรงเรียนบ้านดอนจันทร์ 138
0 0.00
0 0.00
8 5.80
5 3.62
0 0.00
125 90.58
13 9.42%
129  โรงเรียนบ้านหนองหมื่นชัย 43
2 4.65
0 0.00
0 0.00
2 4.65
0 0.00
39 90.70
4 9.30%
130  โรงเรียนบ้านปากสิน(ต้นประชานุเคราะห์) 173
3 1.73
2 1.16
10 5.78
0 0.00
0 0.00
158 91.33
15 8.67%
131  โรงเรียนบ้านดอยไก่เขี่ย 35
1 2.86
0 0.00
2 5.71
0 0.00
0 0.00
32 91.43
3 8.57%
132  โรงเรียนบ้านผาเวียง 197
7 3.55
4 2.03
5 2.54
0 0.00
0 0.00
181 91.88
16 8.12%
133  โรงเรียนวัดบ้านกรุ 111
4 3.60
1 0.90
4 3.60
0 0.00
0 0.00
102 91.89
9 8.11%
134  โรงเรียนบ้านป่ากล้วย 138
4 2.90
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 5.07
127 92.03
11 7.97%
135  โรงเรียนบ้านโคกกะทือ 52
0 0.00
0 0.00
4 7.69
0 0.00
0 0.00
48 92.31
4 7.69%
136  โรงเรียนวัดหนองโว้ง(อรรถกิจวิทยาคาร) 26
0 0.00
0 0.00
2 7.69
0 0.00
0 0.00
24 92.31
2 7.69%
137  โรงเรียนบ้านโป่งตีนตั่ง 66
1 1.52
2 3.03
2 3.03
0 0.00
0 0.00
61 92.42
5 7.58%
138  โรงเรียนบ้านวังตามน(น้อยประชาสรรค์) 76
1 1.32
0 0.00
3 3.95
1 1.32
0 0.00
71 93.42
5 6.58%
139  โรงเรียนบ้านวังทอง 61
2 3.28
0 0.00
2 3.28
0 0.00
0 0.00
57 93.44
4 6.56%
140  โรงเรียนบ้านเตว็ดนอก(สร้อยสนประชาสรรค์) 90
0 0.00
0 0.00
5 5.56
0 0.00
0 0.00
85 94.44
5 5.56%
141  โรงเรียนวัดเกาะน้อย 73
1 1.37
1 1.37
2 2.74
0 0.00
0 0.00
69 94.52
4 5.48%
142  โรงเรียนบ้านแก่ง 173
3 1.73
0 0.00
5 2.89
1 0.58
0 0.00
164 94.80
9 5.20%
143  โรงเรียนบ้านดงจันทน์ 63
0 0.00
0 0.00
3 4.76
0 0.00
0 0.00
60 95.24
3 4.76%
144  โรงเรียนบ้านวังยายมาก 45
1 2.22
0 0.00
1 2.22
0 0.00
0 0.00
43 95.56
2 4.44%
145  โรงเรียนบ้านแม่สำ 45
1 2.22
0 0.00
1 2.22
0 0.00
0 0.00
43 95.56
2 4.44%
146  โรงเรียนบ้านแม่สาน 51
2 3.92
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
49 96.08
2 3.92%
147  โรงเรียนบ้านดงคู่ 197
0 0.00
0 0.00
3 1.52
0 0.00
0 0.00
194 98.48
3 1.52%
148  โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 1129
0 0.00
0 0.00
15 1.33
0 0.00
0 0.00
1114 98.67
15 1.33%
149  โรงเรียนบ้านบึงงาม 35
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
35 100.00
0 0.00%
150  โรงเรียนบ้านบึงสวย 58
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
58 100.00
0 0.00%
151  โรงเรียนบ้านปากสาน 43
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
43 100.00
0 0.00%
152  โรงเรียนบ้านหนองบัว(ศรีสัชนาลัย) 58
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
58 100.00
0 0.00%
153  โรงเรียนบ้านห้วยเจริญ 52
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
52 100.00
0 0.00%
154  โรงเรียนบ้านหมอนสูง 33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
33 100.00
0 0.00%
155  โรงเรียนบ้านแม่ท่าแพ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
156  โรงเรียนบ้านแม่บ่อทอง 41
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
41 100.00
0 0.00%
157  โรงเรียนบ้านแสงสว่าง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
158  โรงเรียนบ้านแม่ทุเลาใน 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
159  โรงเรียนวัดบ้านคลอง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
160  โรงเรียนบ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155) 214
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
214 100.00
0 0.00%
161  โรงเรียนวัดวังใหญ่ 8
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 100.00
0 0.00%
162  โรงเรียนเชิงผา 70
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
70 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  18,351 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,213 6.61
เตี้ย  567 3.09
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,886 10.28
ผอมและเตี้ย  500 2.72
อ้วนและเตี้ย  542 2.95
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,643 74.34
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,708 คน


25.66%


Powered By www.thaieducation.net