ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สุโขทัย เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

จำนวนโรงเรียน 162 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 162 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดหนองโว้ง(อรรถกิจวิทยาคาร) 26
4 15.38
22 84.62
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
26 100.00%
2  โรงเรียนบ้านธารชะอม 103
29 28.16
74 71.84
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
103 100.00%
3  โรงเรียนบ้านท่าทอง 42
5 11.90
5 11.90
10 23.81
2 4.76
10 23.81
10 23.81
32 76.19%
4  โรงเรียนบ้านหนองแหน(ศรีสำโรง) 42
11 26.19
4 9.52
10 23.81
3 7.14
0 0.00
14 33.33
28 66.67%
5  โรงเรียนสามัคคีวิทยา 19
11 57.89
0 0.00
1 5.26
0 0.00
0 0.00
7 36.84
12 63.16%
6  โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ 89
7 7.87
7 7.87
16 17.98
16 17.98
10 11.24
33 37.08
56 62.92%
7  โรงเรียนบ้านสุเม่น 140
15 10.71
23 16.43
29 20.71
14 10.00
0 0.00
59 42.14
81 57.86%
8  โรงเรียนบ้านหนองอ้อ(ราษฏร์สามัคคี) 7
2 28.57
1 14.29
0 0.00
0 0.00
1 14.29
3 42.86
4 57.14%
9  โรงเรียนวัดปากคลองช้าง 9
3 33.33
0 0.00
2 22.22
0 0.00
0 0.00
4 44.44
5 55.56%
10  โรงเรียนบ้านห้วยโป้ 111
31 27.93
5 4.50
17 15.32
6 5.41
1 0.90
51 45.95
60 54.05%
11  โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 754
91 12.07
18 2.39
186 24.67
98 13.00
2 0.27
359 47.61
395 52.39%
12  โรงเรียนบ้านน้ำขุม 96
4 4.17
5 5.21
12 12.50
9 9.38
17 17.71
49 51.04
47 48.96%
13  โรงเรียนแม่สานสามัคคี 45
14 31.11
3 6.67
4 8.89
1 2.22
0 0.00
23 51.11
22 48.89%
14  โรงเรียนบ้านเตว็ดกลาง 87
11 12.64
7 8.05
19 21.84
4 4.60
0 0.00
46 52.87
41 47.13%
15  โรงเรียนบ้านศรีสวรรค์ 11
2 18.18
1 9.09
0 0.00
2 18.18
0 0.00
6 54.55
5 45.45%
16  โรงเรียนวัดป่าถ่อน 45
7 15.56
6 13.33
7 15.56
0 0.00
0 0.00
25 55.56
20 44.44%
17  โรงเรียนบ้านดงยาง 81
14 17.28
12 14.81
5 6.17
4 4.94
1 1.23
45 55.56
36 44.44%
18  โรงเรียนไชยะวิทยา 366
27 7.38
21 5.74
38 10.38
38 10.38
35 9.56
207 56.56
159 43.44%
19  โรงเรียนบ้านลำโชค 42
9 21.43
0 0.00
4 9.52
5 11.90
0 0.00
24 57.14
18 42.86%
20  โรงเรียนบ้านหนองกลับ 254
36 14.17
15 5.91
46 18.11
6 2.36
0 0.00
151 59.45
103 40.55%
21  โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 1133
99 8.74
78 6.88
192 16.95
87 7.68
0 0.00
677 59.75
456 40.25%
22  โรงเรียนบ้านนาพง 83
15 18.07
4 4.82
9 10.84
3 3.61
2 2.41
50 60.24
33 39.76%
23  โรงเรียนบ้านหนองแหน(ศรีนคร) 107
8 7.48
4 3.74
7 6.54
12 11.21
11 10.28
65 60.75
42 39.25%
24  โรงเรียนบ้านบุ่งสัก 23
2 8.70
1 4.35
6 26.09
0 0.00
0 0.00
14 60.87
9 39.13%
25  โรงเรียนบ้านใหม่โพธิ์งาม 111
14 12.61
7 6.31
14 12.61
5 4.50
3 2.70
68 61.26
43 38.74%
26  โรงเรียนบ้านปากคะยาง 220
39 17.73
17 7.73
25 11.36
2 0.91
0 0.00
137 62.27
83 37.73%
27  โรงเรียนหนองอ้อบำเพ็ญ 75
9 12.00
0 0.00
11 14.67
8 10.67
0 0.00
47 62.67
28 37.33%
28  โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา) 112
8 7.14
0 0.00
33 29.46
0 0.00
0 0.00
71 63.39
41 36.61%
29  โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง 59
8 13.56
2 3.39
6 10.17
5 8.47
0 0.00
38 64.41
21 35.59%
30  โรงเรียนบ้านตึก 163
4 2.45
4 2.45
6 3.68
2 1.23
42 25.77
105 64.42
58 35.58%
31  โรงเรียนบ้านหนองป่าตอ 66
2 3.03
9 13.64
12 18.18
0 0.00
0 0.00
43 65.15
23 34.85%
32  โรงเรียนบ้านแม่ทุเลา 136
12 8.82
11 8.09
8 5.88
9 6.62
7 5.15
89 65.44
47 34.56%
33  โรงเรียนชุมชนบ้านคลองยาง 32
3 9.38
3 9.38
2 6.25
0 0.00
3 9.38
21 65.63
11 34.38%
34  โรงเรียนหมอนสูงประชาสรรค์ 47
4 8.51
2 4.26
6 12.77
4 8.51
0 0.00
31 65.96
16 34.04%
35  โรงเรียนบ้านสันติสุข 130
16 12.31
9 6.92
5 3.85
9 6.92
5 3.85
86 66.15
44 33.85%
36  โรงเรียนวัดกรงทอง 55
6 10.91
0 0.00
7 12.73
5 9.09
0 0.00
37 67.27
18 32.73%
37  โรงเรียนบ้านผาเวียง 201
11 5.47
9 4.48
11 5.47
20 9.95
13 6.47
137 68.16
64 31.84%
38  โรงเรียนมิตรภาพที่ 38(บ้านหนองเรียง) 79
2 2.53
13 16.46
4 5.06
4 5.06
2 2.53
54 68.35
25 31.65%
39  โรงเรียนบ้านแม่ท่าแพ 188
7 3.72
28 14.89
23 12.23
1 0.53
0 0.00
129 68.62
59 31.38%
40  โรงเรียนบ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์) 258
25 9.69
0 0.00
40 15.50
0 0.00
15 5.81
178 68.99
80 31.01%
41  โรงเรียนบ้านกลางดง 152
22 14.47
1 0.66
24 15.79
0 0.00
0 0.00
105 69.08
47 30.92%
42  โรงเรียนวัดบ้านคลอง 68
10 14.71
0 0.00
11 16.18
0 0.00
0 0.00
47 69.12
21 30.88%
43  โรงเรียนบ้านหนองหมื่นชัย 43
6 13.95
1 2.33
4 9.30
0 0.00
2 4.65
30 69.77
13 30.23%
44  โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา 192
31 16.15
12 6.25
11 5.73
4 2.08
0 0.00
134 69.79
58 30.21%
45  โรงเรียนบ้านคลองสำราญ 50
4 8.00
2 4.00
8 16.00
1 2.00
0 0.00
35 70.00
15 30.00%
46  โรงเรียนวัดแสนตอ 89
3 3.37
7 7.87
14 15.73
2 2.25
0 0.00
63 70.79
26 29.21%
47  โรงเรียนวัดปากน้ำ 188
5 2.66
5 2.66
43 22.87
0 0.00
1 0.53
134 71.28
54 28.72%
48  โรงเรียนบ้านสะท้อ 83
9 10.84
0 0.00
10 12.05
4 4.82
0 0.00
60 72.29
23 27.71%
49  โรงเรียนบ้านสันหีบ 179
14 7.82
9 5.03
20 11.17
4 2.23
2 1.12
130 72.63
49 27.37%
50  โรงเรียนบ้านทุ่งพล้อ 81
5 6.17
5 6.17
12 14.81
0 0.00
0 0.00
59 72.84
22 27.16%
51  โรงเรียนบ้านไผ่ตะล่อม 63
11 17.46
1 1.59
4 6.35
1 1.59
0 0.00
46 73.02
17 26.98%
52  โรงเรียนบ้านตาลพร้า 41
4 9.76
0 0.00
7 17.07
0 0.00
0 0.00
30 73.17
11 26.83%
53  โรงเรียนวัดบ้านเหมือง 53
4 7.55
0 0.00
10 18.87
0 0.00
0 0.00
39 73.58
14 26.42%
54  โรงเรียนวัดวังค่า 16
2 12.50
0 0.00
2 12.50
0 0.00
0 0.00
12 75.00
4 25.00%
55  โรงเรียนบ้านทับผึ้ง 56
2 3.57
0 0.00
12 21.43
0 0.00
0 0.00
42 75.00
14 25.00%
56  โรงเรียนบ้านเขาทอง 117
7 5.98
1 0.85
21 17.95
0 0.00
0 0.00
88 75.21
29 24.79%
57  โรงเรียนบ้านนา 45
0 0.00
1 2.22
10 22.22
0 0.00
0 0.00
34 75.56
11 24.44%
58  โรงเรียนบ้านปากคลองแดน 34
1 2.94
0 0.00
6 17.65
1 2.94
0 0.00
26 76.47
8 23.53%
59  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร) 51
3 5.88
2 3.92
5 9.80
2 3.92
0 0.00
39 76.47
12 23.53%
60  โรงเรียนบ้านสารจิตร 294
23 7.82
13 4.42
33 11.22
0 0.00
0 0.00
225 76.53
69 23.47%
61  โรงเรียนวัดคลองกระจง 124
8 6.45
9 7.26
10 8.06
0 0.00
2 1.61
95 76.61
29 23.39%
62  โรงเรียนบ้านหนองยาว 87
3 3.45
4 4.60
13 14.94
0 0.00
0 0.00
67 77.01
20 22.99%
63  โรงเรียนโรตารี่สวรรคโลก 1 96
7 7.29
0 0.00
0 0.00
0 0.00
15 15.63
74 77.08
22 22.92%
64  โรงเรียนบ้านเกาะน้อย 35
1 2.86
0 0.00
1 2.86
6 17.14
0 0.00
27 77.14
8 22.86%
65  โรงเรียนบ้านธารน้ำทิพย์ 92
13 14.13
2 2.17
3 3.26
3 3.26
0 0.00
71 77.17
21 22.83%
66  โรงเรียนหาดเสี้ยววิทยา 203
16 7.88
8 3.94
21 10.34
1 0.49
0 0.00
157 77.34
46 22.66%
67  โรงเรียนบ้านเขาดินไพรวัน 234
11 4.70
17 7.26
23 9.83
1 0.43
1 0.43
181 77.35
53 22.65%
68  โรงเรียนบ้านแม่เทิน 205
7 3.41
1 0.49
28 13.66
9 4.39
1 0.49
159 77.56
46 22.44%
69  โรงเรียนวัดศิริบูรณาราม 27
1 3.70
0 0.00
4 14.81
1 3.70
0 0.00
21 77.78
6 22.22%
70  โรงเรียนบ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา) 704
60 8.52
5 0.71
90 12.78
1 0.14
0 0.00
548 77.84
156 22.16%
71  โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา) 522
16 3.07
0 0.00
41 7.85
16 3.07
41 7.85
408 78.16
114 21.84%
72  โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง 1022
13 1.27
10 0.98
192 18.79
4 0.39
1 0.10
802 78.47
220 21.53%
73  โรงเรียนบ้านโซกม่วง 179
9 5.03
3 1.68
15 8.38
11 6.15
0 0.00
141 78.77
38 21.23%
74  โรงเรียนบ้านราวต้นจันทน์ 105
7 6.67
0 0.00
10 9.52
4 3.81
1 0.95
83 79.05
22 20.95%
75  โรงเรียนบ้านไทยชนะศึก 136
5 3.68
4 2.94
16 11.76
3 2.21
0 0.00
108 79.41
28 20.59%
76  โรงเรียนบ้านหัวฝาย 69
4 5.80
2 2.90
7 10.14
1 1.45
0 0.00
55 79.71
14 20.29%
77  โรงเรียนวัดภูนก 60
3 5.00
3 5.00
2 3.33
2 3.33
2 3.33
48 80.00
12 20.00%
78  โรงเรียนบ้านท่าชัย 87
6 6.90
2 2.30
7 8.05
2 2.30
0 0.00
70 80.46
17 19.54%
79  โรงเรียนบ้านลานตาเมือง 180
17 9.44
7 3.89
8 4.44
3 1.67
0 0.00
145 80.56
35 19.44%
80  โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 134
13 9.70
11 8.21
2 1.49
0 0.00
0 0.00
108 80.60
26 19.40%
81  โรงเรียนบ้านแม่ราก 42
2 4.76
0 0.00
6 14.29
0 0.00
0 0.00
34 80.95
8 19.05%
82  โรงเรียนวัดตลิ่งชัน 63
4 6.35
0 0.00
7 11.11
1 1.59
0 0.00
51 80.95
12 19.05%
83  โรงเรียนบ้านร้องตลาด(ประชานุเคราะห์) 48
3 6.25
2 4.17
2 4.17
2 4.17
0 0.00
39 81.25
9 18.75%
84  โรงเรียนวัดโบราณหลวง 158
9 5.70
4 2.53
16 10.13
0 0.00
0 0.00
129 81.65
29 18.35%
85  โรงเรียนบ้านปางสา 60
2 3.33
3 5.00
3 5.00
2 3.33
1 1.67
49 81.67
11 18.33%
86  โรงเรียนบ้านแม่ทุเลาใน 50
1 2.00
0 0.00
8 16.00
0 0.00
0 0.00
41 82.00
9 18.00%
87  โรงเรียนบ้านบึงบอน 151
15 9.93
7 4.64
5 3.31
0 0.00
0 0.00
124 82.12
27 17.88%
88  โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์ 57
2 3.51
4 7.02
3 5.26
1 1.75
0 0.00
47 82.46
10 17.54%
89  โรงเรียนบ้านคลองแห้ง 63
2 3.17
2 3.17
7 11.11
0 0.00
0 0.00
52 82.54
11 17.46%
90  โรงเรียนบ้านท่ามักกะสัง 100
5 5.00
1 1.00
10 10.00
1 1.00
0 0.00
83 83.00
17 17.00%
91  โรงเรียนบ้านวังไฟไหม้ 71
3 4.23
1 1.41
6 8.45
2 2.82
0 0.00
59 83.10
12 16.90%
92  โรงเรียนบ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง) 36
0 0.00
0 0.00
6 16.67
0 0.00
0 0.00
30 83.33
6 16.67%
93  โรงเรียนบ้านแม่ฮู้ 73
6 8.22
0 0.00
6 8.22
0 0.00
0 0.00
61 83.56
12 16.44%
94  โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร) 517
17 3.29
18 3.48
20 3.87
13 2.51
17 3.29
432 83.56
85 16.44%
95  โรงเรียนบ้านวังธาร 93
1 1.08
0 0.00
13 13.98
1 1.08
0 0.00
78 83.87
15 16.13%
96  โรงเรียนบ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155) 212
13 6.13
2 0.94
18 8.49
1 0.47
0 0.00
178 83.96
34 16.04%
97  โรงเรียนบ้านแม่คุ 102
8 7.84
0 0.00
8 7.84
0 0.00
0 0.00
86 84.31
16 15.69%
98  โรงเรียนบ้านโซกเปือย 64
3 4.69
0 0.00
3 4.69
1 1.56
3 4.69
54 84.38
10 15.63%
99  โรงเรียนวัดคุ้งยาง 65
1 1.54
0 0.00
9 13.85
0 0.00
0 0.00
55 84.62
10 15.38%
100  โรงเรียนบ้านนาต้นจั่น 65
1 1.54
4 6.15
5 7.69
0 0.00
0 0.00
55 84.62
10 15.38%
101  โรงเรียนวัดบ้านกรุ 111
1 0.90
0 0.00
16 14.41
0 0.00
0 0.00
94 84.68
17 15.32%
102  โรงเรียนบ้านฝั่งหมิ่น 72
4 5.56
2 2.78
5 6.94
0 0.00
0 0.00
61 84.72
11 15.28%
103  โรงเรียนบ้านห้วยเจริญ 53
2 3.77
0 0.00
5 9.43
0 0.00
1 1.89
45 84.91
8 15.09%
104  โรงเรียนบ้านขอนซุง 106
4 3.77
2 1.89
9 8.49
1 0.94
0 0.00
90 84.91
16 15.09%
105  โรงเรียนบ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ) 73
2 2.74
3 4.11
6 8.22
0 0.00
0 0.00
62 84.93
11 15.07%
106  โรงเรียนบ้านหนองรังสิต 154
10 6.49
4 2.60
5 3.25
4 2.60
0 0.00
131 85.06
23 14.94%
107  โรงเรียนบ้านวังพิกุล 108
4 3.70
9 8.33
3 2.78
0 0.00
0 0.00
92 85.19
16 14.81%
108  โรงเรียนบ้านห้วยติ่ง 61
5 8.20
0 0.00
4 6.56
0 0.00
0 0.00
52 85.25
9 14.75%
109  โรงเรียนเทวัญอำนวยวิทย์ 82
8 9.76
2 2.44
2 2.44
0 0.00
0 0.00
70 85.37
12 14.63%
110  โรงเรียนบ้านป่ายาง 28
2 7.14
0 0.00
2 7.14
0 0.00
0 0.00
24 85.71
4 14.29%
111  โรงเรียนบ้านซ่าน 184
9 4.89
3 1.63
14 7.61
0 0.00
0 0.00
158 85.87
26 14.13%
112  โรงเรียนบ้านแก่ง 177
9 5.08
6 3.39
7 3.95
3 1.69
0 0.00
152 85.88
25 14.12%
113  โรงเรียนบ้านดงย่าปา 65
2 3.08
0 0.00
3 4.62
4 6.15
0 0.00
56 86.15
9 13.85%
114  โรงเรียนบ้านป่ากุมเกาะ 102
6 5.88
0 0.00
8 7.84
0 0.00
0 0.00
88 86.27
14 13.73%
115  โรงเรียนบ้านโป่งฝาง 72
5 6.94
3 4.17
1 1.39
0 0.00
0 0.00
63 87.50
9 12.50%
116  โรงเรียนวัดเกาะ 73
1 1.37
0 0.00
8 10.96
0 0.00
0 0.00
64 87.67
9 12.33%
117  โรงเรียนมิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์) 198
9 4.55
6 3.03
6 3.03
2 1.01
1 0.51
174 87.88
24 12.12%
118  โรงเรียนประชาอุทิศ 33
2 6.06
0 0.00
2 6.06
0 0.00
0 0.00
29 87.88
4 12.12%
119  โรงเรียนบ้านไม้งาม 59
1 1.69
1 1.69
5 8.47
0 0.00
0 0.00
52 88.14
7 11.86%
120  โรงเรียนบ้านดอยไก่เขี่ย 35
2 5.71
0 0.00
2 5.71
0 0.00
0 0.00
31 88.57
4 11.43%
121  โรงเรียนบ้านป่าคา 71
2 2.82
0 0.00
1 1.41
4 5.63
1 1.41
63 88.73
8 11.27%
122  โรงเรียนบ้านวังยายมาก 45
2 4.44
1 2.22
2 4.44
0 0.00
0 0.00
40 88.89
5 11.11%
123  โรงเรียนวัดไผ่ล้อม 38
2 5.26
0 0.00
2 5.26
0 0.00
0 0.00
34 89.47
4 10.53%
124  โรงเรียนบ้านห้วยตม 67
1 1.49
1 1.49
5 7.46
0 0.00
0 0.00
60 89.55
7 10.45%
125  โรงเรียนบ้านหนองบัว(ศรีนคร) 96
1 1.04
1 1.04
7 7.29
1 1.04
0 0.00
86 89.58
10 10.42%
126  โรงเรียนบ้านศาลาไก่ฟุบ 29
0 0.00
0 0.00
3 10.34
0 0.00
0 0.00
26 89.66
3 10.34%
127  โรงเรียนศีกษาเกษตรศิลป์ 126
2 1.59
4 3.17
5 3.97
2 1.59
0 0.00
113 89.68
13 10.32%
128  โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัย 39
1 2.56
0 0.00
1 2.56
2 5.13
0 0.00
35 89.74
4 10.26%
129  โรงเรียนบ้านป่าเลา 100
0 0.00
1 1.00
5 5.00
4 4.00
0 0.00
90 90.00
10 10.00%
130  โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ 80
0 0.00
2 2.50
4 5.00
2 2.50
0 0.00
72 90.00
8 10.00%
131  โรงเรียนบ้านดอนจันทร์ 135
0 0.00
0 0.00
8 5.93
5 3.70
0 0.00
122 90.37
13 9.63%
132  โรงเรียนบ้านโป่งตีนตั่ง 66
0 0.00
4 6.06
1 1.52
1 1.52
0 0.00
60 90.91
6 9.09%
133  โรงเรียนบ้านปากสิน(ต้นประชานุเคราะห์) 173
0 0.00
0 0.00
11 6.36
4 2.31
0 0.00
158 91.33
15 8.67%
134  โรงเรียนบ้านพระปรางค์ 47
0 0.00
0 0.00
4 8.51
0 0.00
0 0.00
43 91.49
4 8.51%
135  โรงเรียนบ้านดอนระเบียง 48
3 6.25
0 0.00
1 2.08
0 0.00
0 0.00
44 91.67
4 8.33%
136  โรงเรียนบ้านวังทอง 61
3 4.92
0 0.00
2 3.28
0 0.00
0 0.00
56 91.80
5 8.20%
137  โรงเรียนบ้านสันติพิทยาคาร 62
0 0.00
0 0.00
5 8.06
0 0.00
0 0.00
57 91.94
5 8.06%
138  โรงเรียนวัดศรีสังวร 89
0 0.00
0 0.00
7 7.87
0 0.00
0 0.00
82 92.13
7 7.87%
139  โรงเรียนบ้านป่ากล้วย 142
4 2.82
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 4.93
131 92.25
11 7.75%
140  โรงเรียนบ้านวังแร่ 78
2 2.56
2 2.56
1 1.28
0 0.00
1 1.28
72 92.31
6 7.69%
141  โรงเรียนบ้านเกาะตาเลี้ยง(ทองดีประชานุกูล) 65
0 0.00
1 1.54
4 6.15
0 0.00
0 0.00
60 92.31
5 7.69%
142  โรงเรียนบ้านแสงสว่าง 13
0 0.00
0 0.00
1 7.69
0 0.00
0 0.00
12 92.31
1 7.69%
143  โรงเรียนบ้านหนองบัว(ศรีสัชนาลัย) 59
2 3.39
0 0.00
2 3.39
0 0.00
0 0.00
55 93.22
4 6.78%
144  โรงเรียนวัดเกาะน้อย 73
1 1.37
1 1.37
2 2.74
0 0.00
0 0.00
69 94.52
4 5.48%
145  โรงเรียนบ้านปากสาน 43
1 2.33
0 0.00
1 2.33
0 0.00
0 0.00
41 95.35
2 4.65%
146  โรงเรียนบ้านเตว็ดนอก(สร้อยสนประชาสรรค์) 90
0 0.00
0 0.00
4 4.44
0 0.00
0 0.00
86 95.56
4 4.44%
147  โรงเรียนบ้านแม่สำ 45
1 2.22
0 0.00
1 2.22
0 0.00
0 0.00
43 95.56
2 4.44%
148  โรงเรียนบ้านท่าวิเศษ 123
0 0.00
0 0.00
5 4.07
0 0.00
0 0.00
118 95.93
5 4.07%
149  โรงเรียนบ้านวังตามน(น้อยประชาสรรค์) 75
0 0.00
0 0.00
2 2.67
1 1.33
0 0.00
72 96.00
3 4.00%
150  โรงเรียนบ้านแม่สาน 51
2 3.92
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
49 96.08
2 3.92%
151  โรงเรียนบ้านโคกกะทือ 53
0 0.00
0 0.00
2 3.77
0 0.00
0 0.00
51 96.23
2 3.77%
152  โรงเรียนบ้านดงคู่ 196
4 2.04
0 0.00
2 1.02
0 0.00
0 0.00
190 96.94
6 3.06%
153  โรงเรียนเชิงผา 70
0 0.00
0 0.00
1 1.43
0 0.00
0 0.00
69 98.57
1 1.43%
154  โรงเรียนบ้านดงจันทน์ 64
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
64 100.00
0 0.00%
155  โรงเรียนบ้านนาขุนไกร 45
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
45 100.00
0 0.00%
156  โรงเรียนบ้านบึงสวย 56
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
56 100.00
0 0.00%
157  โรงเรียนบ้านบึงงาม 36
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
36 100.00
0 0.00%
158  โรงเรียนบ้านห้วยหยวก 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
159  โรงเรียนบ้านหมอนสูง 33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
33 100.00
0 0.00%
160  โรงเรียนบ้านแม่บ่อทอง 28
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
28 100.00
0 0.00%
161  โรงเรียนวัดวังใหญ่ 8
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 100.00
0 0.00%
162  โรงเรียนวัดไทรย้อย 10
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
10 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  18,607 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,233 6.63
เตี้ย  685 3.68
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,969 10.58
ผอมและเตี้ย  536 2.88
อ้วนและเตี้ย  281 1.51
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,903 74.72
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,704 คน


25.28%


Powered By www.thaieducation.net