ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สุโขทัย เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

จำนวนโรงเรียน 162 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 162 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านท่าทอง 40
5 12.50
5 12.50
10 25.00
2 5.00
10 25.00
8 20.00
32 80.00%
2  โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ 89
15 16.85
20 22.47
10 11.24
12 13.48
10 11.24
22 24.72
67 75.28%
3  โรงเรียนบ้านหนองแหน(ศรีสำโรง) 42
11 26.19
4 9.52
8 19.05
4 9.52
0 0.00
15 35.71
27 64.29%
4  โรงเรียนสามัคคีวิทยา 20
11 55.00
0 0.00
1 5.00
0 0.00
0 0.00
8 40.00
12 60.00%
5  โรงเรียนบ้านตึก 165
4 2.42
4 2.42
34 20.61
2 1.21
53 32.12
68 41.21
97 58.79%
6  โรงเรียนบ้านสันติสุข 132
21 15.91
14 10.61
10 7.58
21 15.91
10 7.58
56 42.42
76 57.58%
7  โรงเรียนบ้านหนองอ้อ(ราษฏร์สามัคคี) 7
2 28.57
1 14.29
0 0.00
0 0.00
1 14.29
3 42.86
4 57.14%
8  โรงเรียนบ้านลำโชค 42
14 33.33
0 0.00
5 11.90
4 9.52
0 0.00
19 45.24
23 54.76%
9  โรงเรียนบ้านห้วยโป้ 111
31 27.93
5 4.50
17 15.32
6 5.41
1 0.90
51 45.95
60 54.05%
10  โรงเรียนแม่สานสามัคคี 45
16 35.56
3 6.67
4 8.89
1 2.22
0 0.00
21 46.67
24 53.33%
11  โรงเรียนบ้านหนองป่าตอ 66
10 15.15
5 7.58
12 18.18
4 6.06
4 6.06
31 46.97
35 53.03%
12  โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 754
102 13.53
21 2.79
158 20.95
108 14.32
1 0.13
364 48.28
390 51.72%
13  โรงเรียนบ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์) 258
25 9.69
33 12.79
40 15.50
16 6.20
15 5.81
129 50.00
129 50.00%
14  โรงเรียนบ้านใหม่โพธิ์งาม 111
17 15.32
10 9.01
17 15.32
6 5.41
5 4.50
56 50.45
55 49.55%
15  โรงเรียนบ้านสุเม่น 140
15 10.71
15 10.71
30 21.43
6 4.29
1 0.71
73 52.14
67 47.86%
16  โรงเรียนบ้านเตว็ดกลาง 87
11 12.64
7 8.05
19 21.84
4 4.60
0 0.00
46 52.87
41 47.13%
17  โรงเรียนบ้านน้ำขุม 96
4 4.17
5 5.21
11 11.46
9 9.38
16 16.67
51 53.13
45 46.88%
18  โรงเรียนบ้านนาต้นจั่น 65
8 12.31
7 10.77
10 15.38
5 7.69
0 0.00
35 53.85
30 46.15%
19  โรงเรียนบ้านวังธาร 91
11 12.09
7 7.69
19 20.88
5 5.49
0 0.00
49 53.85
42 46.15%
20  โรงเรียนบ้านนาพง 84
20 23.81
4 4.76
9 10.71
3 3.57
2 2.38
46 54.76
38 45.24%
21  โรงเรียนวัดป่าถ่อน 45
7 15.56
6 13.33
7 15.56
0 0.00
0 0.00
25 55.56
20 44.44%
22  โรงเรียนชุมชนบ้านคลองยาง 32
3 9.38
4 12.50
3 9.38
2 6.25
2 6.25
18 56.25
14 43.75%
23  โรงเรียนไชยะวิทยา 366
27 7.38
21 5.74
38 10.38
38 10.38
35 9.56
207 56.56
159 43.44%
24  โรงเรียนบ้านกลางดง 152
33 21.71
4 2.63
29 19.08
0 0.00
0 0.00
86 56.58
66 43.42%
25  โรงเรียนบ้านดงยาง 81
18 22.22
9 11.11
4 4.94
3 3.70
1 1.23
46 56.79
35 43.21%
26  โรงเรียนหมอนสูงประชาสรรค์ 47
7 14.89
4 8.51
5 10.64
4 8.51
0 0.00
27 57.45
20 42.55%
27  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร) 51
8 15.69
4 7.84
5 9.80
4 7.84
0 0.00
30 58.82
21 41.18%
28  โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 1122
99 8.82
78 6.95
192 17.11
87 7.75
0 0.00
666 59.36
456 40.64%
29  โรงเรียนบ้านหนองกลับ 254
36 14.17
15 5.91
45 17.72
6 2.36
0 0.00
152 59.84
102 40.16%
30  โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา) 112
10 8.93
0 0.00
34 30.36
0 0.00
0 0.00
68 60.71
44 39.29%
31  โรงเรียนบ้านหนองแหน(ศรีนคร) 107
8 7.48
4 3.74
7 6.54
12 11.21
11 10.28
65 60.75
42 39.25%
32  โรงเรียนบ้านลานตาเมือง 180
23 12.78
11 6.11
12 6.67
15 8.33
9 5.00
110 61.11
70 38.89%
33  โรงเรียนบ้านปากคะยาง 217
41 18.89
18 8.29
24 11.06
1 0.46
0 0.00
133 61.29
84 38.71%
34  โรงเรียนบ้านผาเวียง 202
16 7.92
9 4.46
14 6.93
25 12.38
14 6.93
124 61.39
78 38.61%
35  โรงเรียนวัดวังค่า 16
3 18.75
0 0.00
3 18.75
0 0.00
0 0.00
10 62.50
6 37.50%
36  โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง 59
12 20.34
0 0.00
6 10.17
4 6.78
0 0.00
37 62.71
22 37.29%
37  โรงเรียนบ้านศรีสวรรค์ 11
1 9.09
1 9.09
0 0.00
2 18.18
0 0.00
7 63.64
4 36.36%
38  โรงเรียนวัดปากคลองช้าง 11
1 9.09
0 0.00
3 27.27
0 0.00
0 0.00
7 63.64
4 36.36%
39  โรงเรียนวัดแสนตอ 89
7 7.87
6 6.74
17 19.10
2 2.25
0 0.00
57 64.04
32 35.96%
40  โรงเรียนบ้านธารชะอม 99
8 8.08
5 5.05
20 20.20
2 2.02
0 0.00
64 64.65
35 35.35%
41  โรงเรียนบ้านคลองสำราญ 50
6 12.00
3 6.00
7 14.00
1 2.00
0 0.00
33 66.00
17 34.00%
42  โรงเรียนบ้านแม่ท่าแพ 184
7 3.80
31 16.85
23 12.50
1 0.54
0 0.00
122 66.30
62 33.70%
43  โรงเรียนบ้านท่าชัย 85
6 7.06
3 3.53
8 9.41
3 3.53
8 9.41
57 67.06
28 32.94%
44  โรงเรียนบ้านห้วยหยวก 37
4 10.81
2 5.41
5 13.51
0 0.00
1 2.70
25 67.57
12 32.43%
45  โรงเรียนบ้านคลองแห้ง 62
5 8.06
3 4.84
12 19.35
0 0.00
0 0.00
42 67.74
20 32.26%
46  โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา 191
47 24.61
3 1.57
10 5.24
1 0.52
0 0.00
130 68.06
61 31.94%
47  โรงเรียนมิตรภาพที่ 38(บ้านหนองเรียง) 79
2 2.53
13 16.46
4 5.06
4 5.06
2 2.53
54 68.35
25 31.65%
48  โรงเรียนบ้านหนองยาว 87
6 6.90
6 6.90
15 17.24
0 0.00
0 0.00
60 68.97
27 31.03%
49  โรงเรียนวัดกรงทอง 55
10 18.18
0 0.00
7 12.73
0 0.00
0 0.00
38 69.09
17 30.91%
50  โรงเรียนวัดบ้านคลอง 68
10 14.71
0 0.00
11 16.18
0 0.00
0 0.00
47 69.12
21 30.88%
51  โรงเรียนวัดภูนก 60
5 8.33
3 5.00
6 10.00
3 5.00
1 1.67
42 70.00
18 30.00%
52  โรงเรียนบ้านแม่ทุเลา 137
15 10.95
10 7.30
8 5.84
3 2.19
4 2.92
97 70.80
40 29.20%
53  โรงเรียนบ้านหนองหมื่นชัย 45
6 13.33
1 2.22
4 8.89
0 0.00
2 4.44
32 71.11
13 28.89%
54  โรงเรียนบ้านสะท้อ 83
9 10.84
0 0.00
10 12.05
4 4.82
0 0.00
60 72.29
23 27.71%
55  โรงเรียนบ้านสันหีบ 179
14 7.82
9 5.03
20 11.17
4 2.23
2 1.12
130 72.63
49 27.37%
56  โรงเรียนบ้านทุ่งพล้อ 81
5 6.17
5 6.17
12 14.81
0 0.00
0 0.00
59 72.84
22 27.16%
57  โรงเรียนบ้านวังพิกุล 108
8 7.41
14 12.96
5 4.63
2 1.85
0 0.00
79 73.15
29 26.85%
58  โรงเรียนวัดปากน้ำ 184
6 3.26
5 2.72
37 20.11
1 0.54
0 0.00
135 73.37
49 26.63%
59  โรงเรียนบ้านสารจิตร 294
28 9.52
15 5.10
35 11.90
0 0.00
0 0.00
216 73.47
78 26.53%
60  โรงเรียนวัดบ้านเหมือง 53
4 7.55
0 0.00
10 18.87
0 0.00
0 0.00
39 73.58
14 26.42%
61  โรงเรียนบ้านโซกม่วง 183
16 8.74
5 2.73
16 8.74
10 5.46
0 0.00
136 74.32
47 25.68%
62  โรงเรียนบ้านตาลพร้า 39
4 10.26
0 0.00
6 15.38
0 0.00
0 0.00
29 74.36
10 25.64%
63  โรงเรียนบ้านเขาทอง 114
7 6.14
1 0.88
21 18.42
0 0.00
0 0.00
85 74.56
29 25.44%
64  โรงเรียนบ้านป่ายาง 28
3 10.71
1 3.57
2 7.14
1 3.57
0 0.00
21 75.00
7 25.00%
65  โรงเรียนหาดเสี้ยววิทยา 200
17 8.50
10 5.00
22 11.00
0 0.00
1 0.50
150 75.00
50 25.00%
66  โรงเรียนบ้านทับผึ้ง 56
2 3.57
0 0.00
12 21.43
0 0.00
0 0.00
42 75.00
14 25.00%
67  โรงเรียนบ้านห้วยติ่ง 61
10 16.39
0 0.00
4 6.56
1 1.64
0 0.00
46 75.41
15 24.59%
68  โรงเรียนบ้านนา 45
0 0.00
1 2.22
10 22.22
0 0.00
0 0.00
34 75.56
11 24.44%
69  โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา) 520
18 3.46
0 0.00
45 8.65
18 3.46
45 8.65
394 75.77
126 24.23%
70  โรงเรียนบ้านแม่ทุเลาใน 50
3 6.00
0 0.00
9 18.00
0 0.00
0 0.00
38 76.00
12 24.00%
71  โรงเรียนหนองอ้อบำเพ็ญ 75
9 12.00
0 0.00
9 12.00
0 0.00
0 0.00
57 76.00
18 24.00%
72  โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง 1022
24 2.35
14 1.37
200 19.57
7 0.68
0 0.00
777 76.03
245 23.97%
73  โรงเรียนบ้านปากคลองแดน 34
1 2.94
0 0.00
6 17.65
1 2.94
0 0.00
26 76.47
8 23.53%
74  โรงเรียนวัดคลองกระจง 115
6 5.22
6 5.22
13 11.30
1 0.87
1 0.87
88 76.52
27 23.48%
75  โรงเรียนบ้านแม่เทิน 205
10 4.88
1 0.49
28 13.66
8 3.90
1 0.49
157 76.59
48 23.41%
76  โรงเรียนบ้านหัวฝาย 69
4 5.80
1 1.45
10 14.49
1 1.45
0 0.00
53 76.81
16 23.19%
77  โรงเรียนบ้านธารน้ำทิพย์ 95
13 13.68
2 2.11
3 3.16
4 4.21
0 0.00
73 76.84
22 23.16%
78  โรงเรียนบ้านเกาะตาเลี้ยง(ทองดีประชานุกูล) 65
4 6.15
4 6.15
5 7.69
2 3.08
0 0.00
50 76.92
15 23.08%
79  โรงเรียนโรตารี่สวรรคโลก 1 96
7 7.29
0 0.00
0 0.00
0 0.00
15 15.63
74 77.08
22 22.92%
80  โรงเรียนบ้านเขาดินไพรวัน 234
15 6.41
11 4.70
21 8.97
3 1.28
2 0.85
182 77.78
52 22.22%
81  โรงเรียนวัดตลิ่งชัน 63
1 1.59
5 7.94
8 12.70
0 0.00
0 0.00
49 77.78
14 22.22%
82  โรงเรียนวัดศิริบูรณาราม 27
1 3.70
0 0.00
4 14.81
1 3.70
0 0.00
21 77.78
6 22.22%
83  โรงเรียนบ้านไผ่ตะล่อม 64
6 9.38
3 4.69
4 6.25
1 1.56
0 0.00
50 78.13
14 21.88%
84  โรงเรียนบ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา) 704
60 8.52
5 0.71
87 12.36
1 0.14
0 0.00
551 78.27
153 21.73%
85  โรงเรียนบ้านขอนซุง 106
3 2.83
7 6.60
9 8.49
2 1.89
2 1.89
83 78.30
23 21.70%
86  โรงเรียนบ้านเกาะน้อย 37
1 2.70
0 0.00
1 2.70
6 16.22
0 0.00
29 78.38
8 21.62%
87  โรงเรียนบ้านหมอนสูง 33
3 9.09
0 0.00
4 12.12
0 0.00
0 0.00
26 78.79
7 21.21%
88  โรงเรียนบ้านราวต้นจันทน์ 123
7 5.69
0 0.00
12 9.76
6 4.88
0 0.00
98 79.67
25 20.33%
89  โรงเรียนบ้านไทยชนะศึก 135
6 4.44
5 3.70
16 11.85
0 0.00
0 0.00
108 80.00
27 20.00%
90  โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 132
13 9.85
11 8.33
2 1.52
0 0.00
0 0.00
106 80.30
26 19.70%
91  โรงเรียนวัดหนองโว้ง(อรรถกิจวิทยาคาร) 26
0 0.00
0 0.00
5 19.23
0 0.00
0 0.00
21 80.77
5 19.23%
92  โรงเรียนบ้านแม่ราก 42
2 4.76
0 0.00
6 14.29
0 0.00
0 0.00
34 80.95
8 19.05%
93  โรงเรียนบ้านร้องตลาด(ประชานุเคราะห์) 48
3 6.25
2 4.17
2 4.17
2 4.17
0 0.00
39 81.25
9 18.75%
94  โรงเรียนบ้านแก่ง 171
12 7.02
8 4.68
7 4.09
5 2.92
0 0.00
139 81.29
32 18.71%
95  โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร) 514
20 3.89
21 4.09
24 4.67
13 2.53
17 3.31
419 81.52
95 18.48%
96  โรงเรียนวัดโบราณหลวง 158
9 5.70
4 2.53
16 10.13
0 0.00
0 0.00
129 81.65
29 18.35%
97  โรงเรียนบ้านปางสา 60
2 3.33
3 5.00
3 5.00
2 3.33
1 1.67
49 81.67
11 18.33%
98  โรงเรียนบ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ) 73
4 5.48
2 2.74
6 8.22
1 1.37
0 0.00
60 82.19
13 17.81%
99  โรงเรียนบ้านโซกเปือย 64
3 4.69
0 0.00
3 4.69
2 3.13
3 4.69
53 82.81
11 17.19%
100  โรงเรียนวัดคุ้งยาง 64
2 3.13
0 0.00
9 14.06
0 0.00
0 0.00
53 82.81
11 17.19%
101  โรงเรียนบ้านวังไฟไหม้ 71
3 4.23
1 1.41
6 8.45
2 2.82
0 0.00
59 83.10
12 16.90%
102  โรงเรียนบ้านป่ากุมเกาะ 101
9 8.91
0 0.00
8 7.92
0 0.00
0 0.00
84 83.17
17 16.83%
103  โรงเรียนบ้านป่าเลา 101
6 5.94
2 1.98
5 4.95
3 2.97
1 0.99
84 83.17
17 16.83%
104  โรงเรียนบ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง) 36
0 0.00
0 0.00
6 16.67
0 0.00
0 0.00
30 83.33
6 16.67%
105  โรงเรียนบ้านแม่ฮู้ 72
6 8.33
0 0.00
6 8.33
0 0.00
0 0.00
60 83.33
12 16.67%
106  โรงเรียนบ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155) 212
13 6.13
2 0.94
18 8.49
1 0.47
0 0.00
178 83.96
34 16.04%
107  โรงเรียนบ้านแม่คุ 102
8 7.84
0 0.00
8 7.84
0 0.00
0 0.00
86 84.31
16 15.69%
108  โรงเรียนบ้านห้วยเจริญ 53
2 3.77
0 0.00
5 9.43
0 0.00
1 1.89
45 84.91
8 15.09%
109  โรงเรียนบ้านท่ามักกะสัง 100
12 12.00
2 2.00
0 0.00
1 1.00
0 0.00
85 85.00
15 15.00%
110  โรงเรียนบ้านหนองรังสิต 154
10 6.49
4 2.60
5 3.25
4 2.60
0 0.00
131 85.06
23 14.94%
111  โรงเรียนบ้านหนองบัว(ศรีนคร) 95
2 2.11
2 2.11
8 8.42
2 2.11
0 0.00
81 85.26
14 14.74%
112  โรงเรียนบ้านซ่าน 184
9 4.89
4 2.17
14 7.61
0 0.00
0 0.00
157 85.33
27 14.67%
113  โรงเรียนบ้านดอยไก่เขี่ย 35
3 8.57
0 0.00
2 5.71
0 0.00
0 0.00
30 85.71
5 14.29%
114  โรงเรียนบ้านไม้งาม 57
2 3.51
1 1.75
5 8.77
0 0.00
0 0.00
49 85.96
8 14.04%
115  โรงเรียนบ้านบึงบอน 151
8 5.30
7 4.64
6 3.97
0 0.00
0 0.00
130 86.09
21 13.91%
116  โรงเรียนบ้านดงย่าปา 65
2 3.08
0 0.00
3 4.62
4 6.15
0 0.00
56 86.15
9 13.85%
117  โรงเรียนบ้านแม่สาน 51
4 7.84
1 1.96
2 3.92
0 0.00
0 0.00
44 86.27
7 13.73%
118  โรงเรียนวัดเกาะ 73
2 2.74
0 0.00
8 10.96
0 0.00
0 0.00
63 86.30
10 13.70%
119  โรงเรียนบ้านวังยายมาก 45
3 6.67
1 2.22
2 4.44
0 0.00
0 0.00
39 86.67
6 13.33%
120  โรงเรียนประชาอุทิศ 30
2 6.67
0 0.00
2 6.67
0 0.00
0 0.00
26 86.67
4 13.33%
121  โรงเรียนบ้านบุ่งสัก 23
1 4.35
0 0.00
2 8.70
0 0.00
0 0.00
20 86.96
3 13.04%
122  โรงเรียนบ้านบึงสวย 54
3 5.56
0 0.00
3 5.56
1 1.85
0 0.00
47 87.04
7 12.96%
123  โรงเรียนบ้านป่าคา 71
2 2.82
0 0.00
2 2.82
4 5.63
1 1.41
62 87.32
9 12.68%
124  โรงเรียนบ้านดอนระเบียง 48
4 8.33
0 0.00
2 4.17
0 0.00
0 0.00
42 87.50
6 12.50%
125  โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ 80
1 1.25
2 2.50
5 6.25
2 2.50
0 0.00
70 87.50
10 12.50%
126  โรงเรียนบ้านดงจันทน์ 73
3 4.11
0 0.00
3 4.11
3 4.11
0 0.00
64 87.67
9 12.33%
127  โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์ 57
1 1.75
3 5.26
3 5.26
0 0.00
0 0.00
50 87.72
7 12.28%
128  โรงเรียนมิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์) 198
9 4.55
6 3.03
6 3.03
2 1.01
1 0.51
174 87.88
24 12.12%
129  โรงเรียนบ้านห้วยตม 67
2 2.99
1 1.49
5 7.46
0 0.00
0 0.00
59 88.06
8 11.94%
130  โรงเรียนวัดบ้านกรุ 110
3 2.73
1 0.91
9 8.18
0 0.00
0 0.00
97 88.18
13 11.82%
131  โรงเรียนบ้านโป่งตีนตั่ง 66
1 1.52
4 6.06
1 1.52
1 1.52
0 0.00
59 89.39
7 10.61%
132  โรงเรียนวัดไผ่ล้อม 38
2 5.26
0 0.00
2 5.26
0 0.00
0 0.00
34 89.47
4 10.53%
133  โรงเรียนบ้านศาลาไก่ฟุบ 29
0 0.00
0 0.00
3 10.34
0 0.00
0 0.00
26 89.66
3 10.34%
134  โรงเรียนศีกษาเกษตรศิลป์ 126
2 1.59
4 3.17
5 3.97
2 1.59
0 0.00
113 89.68
13 10.32%
135  โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัย 39
1 2.56
0 0.00
1 2.56
2 5.13
0 0.00
35 89.74
4 10.26%
136  โรงเรียนบ้านป่ากล้วย 142
2 1.41
0 0.00
0 0.00
0 0.00
12 8.45
128 90.14
14 9.86%
137  โรงเรียนบ้านวังแร่ 78
3 3.85
2 2.56
1 1.28
0 0.00
1 1.28
71 91.03
7 8.97%
138  โรงเรียนบ้านปากสิน(ต้นประชานุเคราะห์) 173
0 0.00
0 0.00
11 6.36
4 2.31
0 0.00
158 91.33
15 8.67%
139  โรงเรียนบ้านพระปรางค์ 47
0 0.00
0 0.00
4 8.51
0 0.00
0 0.00
43 91.49
4 8.51%
140  โรงเรียนเทวัญอำนวยวิทย์ 83
3 3.61
2 2.41
2 2.41
0 0.00
0 0.00
76 91.57
7 8.43%
141  โรงเรียนบ้านวังทอง 61
3 4.92
0 0.00
2 3.28
0 0.00
0 0.00
56 91.80
5 8.20%
142  โรงเรียนบ้านท่าวิเศษ 122
3 2.46
0 0.00
7 5.74
0 0.00
0 0.00
112 91.80
10 8.20%
143  โรงเรียนบ้านดอนจันทร์ 135
0 0.00
0 0.00
6 4.44
5 3.70
0 0.00
124 91.85
11 8.15%
144  โรงเรียนบ้านสันติพิทยาคาร 62
0 0.00
0 0.00
5 8.06
0 0.00
0 0.00
57 91.94
5 8.06%
145  โรงเรียนวัดศรีสังวร 89
0 0.00
0 0.00
7 7.87
0 0.00
0 0.00
82 92.13
7 7.87%
146  โรงเรียนบ้านแสงสว่าง 13
0 0.00
0 0.00
1 7.69
0 0.00
0 0.00
12 92.31
1 7.69%
147  โรงเรียนบ้านหนองบัว(ศรีสัชนาลัย) 59
2 3.39
0 0.00
2 3.39
0 0.00
0 0.00
55 93.22
4 6.78%
148  โรงเรียนบ้านวังตามน(น้อยประชาสรรค์) 71
1 1.41
0 0.00
2 2.82
1 1.41
0 0.00
67 94.37
4 5.63%
149  โรงเรียนวัดเกาะน้อย 73
1 1.37
1 1.37
2 2.74
0 0.00
0 0.00
69 94.52
4 5.48%
150  โรงเรียนบ้านปากสาน 44
1 2.27
0 0.00
1 2.27
0 0.00
0 0.00
42 95.45
2 4.55%
151  โรงเรียนบ้านเตว็ดนอก(สร้อยสนประชาสรรค์) 90
0 0.00
0 0.00
4 4.44
0 0.00
0 0.00
86 95.56
4 4.44%
152  โรงเรียนบ้านแม่สำ 45
1 2.22
0 0.00
1 2.22
0 0.00
0 0.00
43 95.56
2 4.44%
153  โรงเรียนบ้านโคกกะทือ 53
0 0.00
0 0.00
2 3.77
0 0.00
0 0.00
51 96.23
2 3.77%
154  โรงเรียนบ้านดงคู่ 200
0 0.00
4 2.00
2 1.00
0 0.00
0 0.00
194 97.00
6 3.00%
155  โรงเรียนเชิงผา 70
0 0.00
0 0.00
1 1.43
0 0.00
0 0.00
69 98.57
1 1.43%
156  โรงเรียนบ้านโป่งฝาง 72
0 0.00
0 0.00
1 1.39
0 0.00
0 0.00
71 98.61
1 1.39%
157  โรงเรียนบ้านบึงงาม 36
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
36 100.00
0 0.00%
158  โรงเรียนบ้านฝั่งหมิ่น 72
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
72 100.00
0 0.00%
159  โรงเรียนบ้านแม่บ่อทอง 28
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
28 100.00
0 0.00%
160  โรงเรียนวัดวังใหญ่ 8
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 100.00
0 0.00%
161  โรงเรียนวัดไทรย้อย 10
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
10 100.00
0 0.00%
162  โรงเรียนบ้านนาขุนไกร 45
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
45 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  18,618 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,416 7.61
เตี้ย  685 3.68
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,046 10.99
ผอมและเตี้ย  595 3.20
อ้วนและเตี้ย  326 1.75
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,550 72.78
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,068 คน


27.22%


Powered By www.thaieducation.net