ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สุโขทัย เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

จำนวนโรงเรียน 162 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 162 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านท่าทอง 40
5 12.50
5 12.50
10 25.00
2 5.00
10 25.00
8 20.00
32 80.00%
2  โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ 89
15 16.85
20 22.47
10 11.24
12 13.48
10 11.24
22 24.72
67 75.28%
3  โรงเรียนบ้านหนองแหน(ศรีสำโรง) 42
11 26.19
4 9.52
8 19.05
4 9.52
0 0.00
15 35.71
27 64.29%
4  โรงเรียนสามัคคีวิทยา 20
11 55.00
0 0.00
1 5.00
0 0.00
0 0.00
8 40.00
12 60.00%
5  โรงเรียนบ้านตึก 165
4 2.42
4 2.42
34 20.61
2 1.21
53 32.12
68 41.21
97 58.79%
6  โรงเรียนบ้านสันติสุข 132
21 15.91
14 10.61
10 7.58
21 15.91
10 7.58
56 42.42
76 57.58%
7  โรงเรียนบ้านหนองอ้อ(ราษฏร์สามัคคี) 7
2 28.57
1 14.29
0 0.00
0 0.00
1 14.29
3 42.86
4 57.14%
8  โรงเรียนบ้านลำโชค 42
14 33.33
0 0.00
5 11.90
4 9.52
0 0.00
19 45.24
23 54.76%
9  โรงเรียนบ้านห้วยโป้ 111
31 27.93
5 4.50
17 15.32
6 5.41
1 0.90
51 45.95
60 54.05%
10  โรงเรียนแม่สานสามัคคี 45
16 35.56
3 6.67
4 8.89
1 2.22
0 0.00
21 46.67
24 53.33%
11  โรงเรียนบ้านหนองป่าตอ 66
10 15.15
5 7.58
12 18.18
4 6.06
4 6.06
31 46.97
35 53.03%
12  โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 754
102 13.53
21 2.79
158 20.95
108 14.32
1 0.13
364 48.28
390 51.72%
13  โรงเรียนบ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์) 258
25 9.69
33 12.79
40 15.50
16 6.20
15 5.81
129 50.00
129 50.00%
14  โรงเรียนบ้านใหม่โพธิ์งาม 111
17 15.32
10 9.01
17 15.32
6 5.41
5 4.50
56 50.45
55 49.55%
15  โรงเรียนบ้านสุเม่น 140
15 10.71
15 10.71
30 21.43
6 4.29
1 0.71
73 52.14
67 47.86%
16  โรงเรียนบ้านเตว็ดกลาง 87
11 12.64
7 8.05
19 21.84
4 4.60
0 0.00
46 52.87
41 47.13%
17  โรงเรียนบ้านน้ำขุม 96
4 4.17
5 5.21
11 11.46
9 9.38
16 16.67
51 53.13
45 46.88%
18  โรงเรียนบ้านนาต้นจั่น 65
8 12.31
7 10.77
10 15.38
5 7.69
0 0.00
35 53.85
30 46.15%
19  โรงเรียนบ้านวังธาร 91
11 12.09
7 7.69
19 20.88
5 5.49
0 0.00
49 53.85
42 46.15%
20  โรงเรียนบ้านนาพง 84
20 23.81
4 4.76
9 10.71
3 3.57
2 2.38
46 54.76
38 45.24%
21  โรงเรียนวัดป่าถ่อน 45
7 15.56
6 13.33
7 15.56
0 0.00
0 0.00
25 55.56
20 44.44%
22  โรงเรียนชุมชนบ้านคลองยาง 32
3 9.38
4 12.50
3 9.38
2 6.25
2 6.25
18 56.25
14 43.75%
23  โรงเรียนไชยะวิทยา 366
27 7.38
21 5.74
38 10.38
38 10.38
35 9.56
207 56.56
159 43.44%
24  โรงเรียนบ้านกลางดง 152
33 21.71
4 2.63
29 19.08
0 0.00
0 0.00
86 56.58
66 43.42%
25  โรงเรียนบ้านดงยาง 81
18 22.22
9 11.11
4 4.94
3 3.70
1 1.23
46 56.79
35 43.21%
26  โรงเรียนหมอนสูงประชาสรรค์ 47
7 14.89
4 8.51
5 10.64
4 8.51
0 0.00
27 57.45
20 42.55%
27  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร) 51
8 15.69
4 7.84
5 9.80
4 7.84
0 0.00
30 58.82
21 41.18%
28  โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 1122
99 8.82
78 6.95
192 17.11
87 7.75
0 0.00
666 59.36
456 40.64%
29  โรงเรียนบ้านหนองกลับ 254
36 14.17
15 5.91
45 17.72
6 2.36
0 0.00
152 59.84
102 40.16%
30  โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา) 112
10 8.93
0 0.00
34 30.36
0 0.00
0 0.00
68 60.71
44 39.29%
31  โรงเรียนบ้านหนองแหน(ศรีนคร) 107
8 7.48
4 3.74
7 6.54
12 11.21
11 10.28
65 60.75
42 39.25%
32  โรงเรียนบ้านลานตาเมือง 180
23 12.78
11 6.11
12 6.67
15 8.33
9 5.00
110 61.11
70 38.89%
33  โรงเรียนบ้านปากคะยาง 217
41 18.89
18 8.29
24 11.06
1 0.46
0 0.00
133 61.29
84 38.71%
34  โรงเรียนบ้านผาเวียง 202
16 7.92
9 4.46
14 6.93
25 12.38
14 6.93
124 61.39
78 38.61%
35  โรงเรียนวัดวังค่า 16
3 18.75
0 0.00
3 18.75
0 0.00
0 0.00
10 62.50
6 37.50%
36  โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง 59
12 20.34
0 0.00
6 10.17
4 6.78
0 0.00
37 62.71
22 37.29%
37  โรงเรียนบ้านศรีสวรรค์ 11
1 9.09
1 9.09
0 0.00
2 18.18
0 0.00
7 63.64
4 36.36%
38  โรงเรียนวัดปากคลองช้าง 11
1 9.09
0 0.00
3 27.27
0 0.00
0 0.00
7 63.64
4 36.36%
39  โรงเรียนวัดแสนตอ 89
7 7.87
6 6.74
17 19.10
2 2.25
0 0.00
57 64.04
32 35.96%
40  โรงเรียนบ้านธารชะอม 99
8 8.08
5 5.05
20 20.20
2 2.02
0 0.00
64 64.65
35 35.35%
41  โรงเรียนบ้านคลองสำราญ 50
6 12.00
3 6.00
7 14.00
1 2.00
0 0.00
33 66.00
17 34.00%
42  โรงเรียนบ้านแม่ท่าแพ 184
7 3.80
31 16.85
23 12.50
1 0.54
0 0.00
122 66.30
62 33.70%
43  โรงเรียนบ้านท่าชัย 85
6 7.06
3 3.53
8 9.41
3 3.53
8 9.41
57 67.06
28 32.94%
44  โรงเรียนบ้านห้วยหยวก 37
4 10.81
2 5.41
5 13.51
0 0.00
1 2.70
25 67.57
12 32.43%
45  โรงเรียนบ้านคลองแห้ง 62
5 8.06
3 4.84
12 19.35
0 0.00
0 0.00
42 67.74
20 32.26%
46  โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา 191
47 24.61
3 1.57
10 5.24
1 0.52
0 0.00
130 68.06
61 31.94%
47  โรงเรียนมิตรภาพที่ 38(บ้านหนองเรียง) 79
2 2.53
13 16.46
4 5.06
4 5.06
2 2.53
54 68.35
25 31.65%
48  โรงเรียนบ้านหนองยาว 87
6 6.90
6 6.90
15 17.24
0 0.00
0 0.00
60 68.97
27 31.03%
49  โรงเรียนวัดกรงทอง 55
10 18.18
0 0.00
7 12.73
0 0.00
0 0.00
38 69.09
17 30.91%
50  โรงเรียนวัดบ้านคลอง 68
10 14.71
0 0.00
11 16.18
0 0.00
0 0.00
47 69.12
21 30.88%
51  โรงเรียนวัดภูนก 60
5 8.33
3 5.00
6 10.00
3 5.00
1 1.67
42 70.00
18 30.00%
52  โรงเรียนบ้านแม่ทุเลา 137
15 10.95
10 7.30
8 5.84
3 2.19
4 2.92
97 70.80
40 29.20%
53  โรงเรียนบ้านหนองหมื่นชัย 45
6 13.33
1 2.22
4 8.89
0 0.00
2 4.44
32 71.11
13 28.89%
54  โรงเรียนบ้านสะท้อ 83
9 10.84
0 0.00
10 12.05
4 4.82
0 0.00
60 72.29
23 27.71%
55  โรงเรียนบ้านสันหีบ 179
14 7.82
9 5.03
20 11.17
4 2.23
2 1.12
130 72.63
49 27.37%
56  โรงเรียนบ้านทุ่งพล้อ 81
5 6.17
5 6.17
12 14.81
0 0.00
0 0.00
59 72.84
22 27.16%
57  โรงเรียนบ้านวังพิกุล 108
8 7.41
14 12.96
5 4.63
2 1.85
0 0.00
79 73.15
29 26.85%
58  โรงเรียนวัดปากน้ำ 184
6 3.26
5 2.72
37 20.11
1 0.54
0 0.00
135 73.37
49 26.63%
59  โรงเรียนบ้านสารจิตร 294
28 9.52
15 5.10
35 11.90
0 0.00
0 0.00
216 73.47
78 26.53%
60  โรงเรียนวัดบ้านเหมือง 53
4 7.55
0 0.00
10 18.87
0 0.00
0 0.00
39 73.58
14 26.42%
61  โรงเรียนบ้านโซกม่วง 183
16 8.74
5 2.73
16 8.74
10 5.46
0 0.00
136 74.32
47 25.68%
62  โรงเรียนบ้านตาลพร้า 39
4 10.26
0 0.00
6 15.38
0 0.00
0 0.00
29 74.36
10 25.64%
63  โรงเรียนบ้านเขาทอง 114
7 6.14
1 0.88
21 18.42
0 0.00
0 0.00
85 74.56
29 25.44%
64  โรงเรียนบ้านป่ายาง 28
3 10.71
1 3.57
2 7.14
1 3.57
0 0.00
21 75.00
7 25.00%
65  โรงเรียนหาดเสี้ยววิทยา 200
17 8.50
10 5.00
22 11.00
0 0.00
1 0.50
150 75.00
50 25.00%
66  โรงเรียนบ้านทับผึ้ง 56
2 3.57
0 0.00
12 21.43
0 0.00
0 0.00
42 75.00
14 25.00%
67  โรงเรียนบ้านห้วยติ่ง 61
10 16.39
0 0.00
4 6.56
1 1.64
0 0.00
46 75.41
15 24.59%
68  โรงเรียนบ้านนา 45
0 0.00
1 2.22
10 22.22
0 0.00
0 0.00
34 75.56
11 24.44%
69  โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา) 520
18 3.46
0 0.00
45 8.65
18 3.46
45 8.65
394 75.77
126 24.23%
70  โรงเรียนบ้านแม่ทุเลาใน 50
3 6.00
0 0.00
9 18.00
0 0.00
0 0.00
38 76.00
12 24.00%
71  โรงเรียนหนองอ้อบำเพ็ญ 75
9 12.00
0 0.00
9 12.00
0 0.00
0 0.00
57 76.00
18 24.00%
72  โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง 1022
24 2.35
14 1.37
200 19.57
7 0.68
0 0.00
777 76.03
245 23.97%
73  โรงเรียนบ้านปากคลองแดน 34
1 2.94
0 0.00
6 17.65
1 2.94
0 0.00
26 76.47
8 23.53%
74  โรงเรียนวัดคลองกระจง 115
6 5.22
6 5.22
13 11.30
1 0.87
1 0.87
88 76.52
27 23.48%
75  โรงเรียนบ้านแม่เทิน 205
10 4.88
1 0.49
28 13.66
8 3.90
1 0.49
157 76.59
48 23.41%
76  โรงเรียนบ้านหัวฝาย 69
4 5.80
1 1.45
10 14.49
1 1.45
0 0.00
53 76.81
16 23.19%
77  โรงเรียนบ้านธารน้ำทิพย์ 95
13 13.68
2 2.11
3 3.16
4 4.21
0 0.00
73 76.84
22 23.16%
78  โรงเรียนบ้านเกาะตาเลี้ยง(ทองดีประชานุกูล) 65
4 6.15
4 6.15
5 7.69
2 3.08
0 0.00
50 76.92
15 23.08%
79  โรงเรียนโรตารี่สวรรคโลก 1 96
7 7.29
0 0.00
0 0.00
0 0.00
15 15.63
74 77.08
22 22.92%
80  โรงเรียนบ้านเขาดินไพรวัน 234
15 6.41
11 4.70
21 8.97
3 1.28
2 0.85
182 77.78
52 22.22%
81  โรงเรียนวัดตลิ่งชัน 63
1 1.59
5 7.94
8 12.70
0 0.00
0 0.00
49 77.78
14 22.22%
82  โรงเรียนวัดศิริบูรณาราม 27
1 3.70
0 0.00
4 14.81
1 3.70
0 0.00
21 77.78
6 22.22%
83  โรงเรียนบ้านไผ่ตะล่อม 64
6 9.38
3 4.69
4 6.25
1 1.56
0 0.00
50 78.13
14 21.88%
84  โรงเรียนบ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา) 704
60 8.52
5 0.71
87 12.36
1 0.14
0 0.00
551 78.27
153 21.73%
85  โรงเรียนบ้านขอนซุง 106
3 2.83
7 6.60
9 8.49
2 1.89
2 1.89
83 78.30
23 21.70%
86  โรงเรียนบ้านเกาะน้อย 37
1 2.70
0 0.00
1 2.70
6 16.22
0 0.00
29 78.38
8 21.62%
87  โรงเรียนบ้านหมอนสูง 33
3 9.09
0 0.00
4 12.12
0 0.00
0 0.00
26 78.79
7 21.21%
88  โรงเรียนบ้านราวต้นจันทน์ 123
7 5.69
0 0.00
12 9.76
6 4.88
0 0.00
98 79.67
25 20.33%
89  โรงเรียนบ้านไทยชนะศึก 135
6 4.44
5 3.70
16 11.85
0 0.00
0 0.00
108 80.00
27 20.00%
90  โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 132
13 9.85
11 8.33
2 1.52
0 0.00
0 0.00
106 80.30
26 19.70%
91  โรงเรียนวัดหนองโว้ง(อรรถกิจวิทยาคาร) 26
0 0.00
0 0.00
5 19.23
0 0.00
0 0.00
21 80.77
5 19.23%
92  โรงเรียนบ้านแม่ราก 42
2 4.76
0 0.00
6 14.29
0 0.00
0 0.00
34 80.95
8 19.05%
93  โรงเรียนบ้านร้องตลาด(ประชานุเคราะห์) 48
3 6.25
2 4.17
2 4.17
2 4.17
0 0.00
39 81.25
9 18.75%
94  โรงเรียนบ้านแก่ง 171
12 7.02
8 4.68
7 4.09
5 2.92
0 0.00
139 81.29
32 18.71%
95  โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร) 514
20 3.89
21 4.09
24 4.67
13 2.53
17 3.31
419 81.52
95 18.48%
96  โรงเรียนวัดโบราณหลวง 158
9 5.70
4 2.53
16 10.13
0 0.00
0 0.00
129 81.65
29 18.35%
97  โรงเรียนบ้านปางสา 60
2 3.33
3 5.00
3 5.00
2 3.33
1 1.67
49 81.67
11 18.33%
98  โรงเรียนบ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ) 73
4 5.48
2 2.74
6 8.22
1 1.37
0 0.00
60 82.19
13 17.81%
99  โรงเรียนบ้านโซกเปือย 64
3 4.69
0 0.00
3 4.69
2 3.13
3 4.69
53 82.81
11 17.19%
100  โรงเรียนวัดคุ้งยาง 64
2 3.13
0 0.00
9 14.06
0 0.00
0 0.00
53 82.81
11 17.19%
101  โรงเรียนบ้านวังไฟไหม้ 71
3 4.23
1 1.41
6 8.45
2 2.82
0 0.00
59 83.10
12 16.90%
102  โรงเรียนบ้านป่าเลา 101
6 5.94
2 1.98
5 4.95
3 2.97
1 0.99
84 83.17
17 16.83%
103  โรงเรียนบ้านป่ากุมเกาะ 101
9 8.91
0 0.00
8 7.92
0 0.00
0 0.00
84 83.17
17 16.83%
104  โรงเรียนบ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง) 36
0 0.00
0 0.00
6 16.67
0 0.00
0 0.00
30 83.33
6 16.67%
105  โรงเรียนบ้านแม่ฮู้ 72
6 8.33
0 0.00
6 8.33
0 0.00
0 0.00
60 83.33
12 16.67%
106  โรงเรียนบ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155) 212
13 6.13
2 0.94
18 8.49
1 0.47
0 0.00
178 83.96
34 16.04%
107  โรงเรียนบ้านแม่คุ 102
8 7.84
0 0.00
8 7.84
0 0.00
0 0.00
86 84.31
16 15.69%
108  โรงเรียนบ้านห้วยเจริญ 53
2 3.77
0 0.00
5 9.43
0 0.00
1 1.89
45 84.91
8 15.09%
109  โรงเรียนบ้านท่ามักกะสัง 100
12 12.00
2 2.00
0 0.00
1 1.00
0 0.00
85 85.00
15 15.00%
110  โรงเรียนบ้านหนองรังสิต 154
10 6.49
4 2.60
5 3.25
4 2.60
0 0.00
131 85.06
23 14.94%
111  โรงเรียนบ้านหนองบัว(ศรีนคร) 95
2 2.11
2 2.11
8 8.42
2 2.11
0 0.00
81 85.26
14 14.74%
112  โรงเรียนบ้านซ่าน 184
9 4.89
4 2.17
14 7.61
0 0.00
0 0.00
157 85.33
27 14.67%
113  โรงเรียนบ้านดอยไก่เขี่ย 35
3 8.57
0 0.00
2 5.71
0 0.00
0 0.00
30 85.71
5 14.29%
114  โรงเรียนบ้านไม้งาม 57
2 3.51
1 1.75
5 8.77
0 0.00
0 0.00
49 85.96
8 14.04%
115  โรงเรียนบ้านบึงบอน 151
8 5.30
7 4.64
6 3.97
0 0.00
0 0.00
130 86.09
21 13.91%
116  โรงเรียนบ้านดงย่าปา 65
2 3.08
0 0.00
3 4.62
4 6.15
0 0.00
56 86.15
9 13.85%
117  โรงเรียนบ้านแม่สาน 51
4 7.84
1 1.96
2 3.92
0 0.00
0 0.00
44 86.27
7 13.73%
118  โรงเรียนวัดเกาะ 73
2 2.74
0 0.00
8 10.96
0 0.00
0 0.00
63 86.30
10 13.70%
119  โรงเรียนบ้านวังยายมาก 45
3 6.67
1 2.22
2 4.44
0 0.00
0 0.00
39 86.67
6 13.33%
120  โรงเรียนประชาอุทิศ 30
2 6.67
0 0.00
2 6.67
0 0.00
0 0.00
26 86.67
4 13.33%
121  โรงเรียนบ้านบุ่งสัก 23
1 4.35
0 0.00
2 8.70
0 0.00
0 0.00
20 86.96
3 13.04%
122  โรงเรียนบ้านบึงสวย 54
3 5.56
0 0.00
3 5.56
1 1.85
0 0.00
47 87.04
7 12.96%
123  โรงเรียนบ้านป่าคา 71
2 2.82
0 0.00
2 2.82
4 5.63
1 1.41
62 87.32
9 12.68%
124  โรงเรียนบ้านดอนระเบียง 48
4 8.33
0 0.00
2 4.17
0 0.00
0 0.00
42 87.50
6 12.50%
125  โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ 80
1 1.25
2 2.50
5 6.25
2 2.50
0 0.00
70 87.50
10 12.50%
126  โรงเรียนบ้านดงจันทน์ 73
3 4.11
0 0.00
3 4.11
3 4.11
0 0.00
64 87.67
9 12.33%
127  โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์ 57
1 1.75
3 5.26
3 5.26
0 0.00
0 0.00
50 87.72
7 12.28%
128  โรงเรียนมิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์) 198
9 4.55
6 3.03
6 3.03
2 1.01
1 0.51
174 87.88
24 12.12%
129  โรงเรียนบ้านห้วยตม 67
2 2.99
1 1.49
5 7.46
0 0.00
0 0.00
59 88.06
8 11.94%
130  โรงเรียนวัดบ้านกรุ 110
3 2.73
1 0.91
9 8.18
0 0.00
0 0.00
97 88.18
13 11.82%
131  โรงเรียนบ้านโป่งตีนตั่ง 66
1 1.52
4 6.06
1 1.52
1 1.52
0 0.00
59 89.39
7 10.61%
132  โรงเรียนวัดไผ่ล้อม 38
2 5.26
0 0.00
2 5.26
0 0.00
0 0.00
34 89.47
4 10.53%
133  โรงเรียนบ้านศาลาไก่ฟุบ 29
0 0.00
0 0.00
3 10.34
0 0.00
0 0.00
26 89.66
3 10.34%
134  โรงเรียนศีกษาเกษตรศิลป์ 126
2 1.59
4 3.17
5 3.97
2 1.59
0 0.00
113 89.68
13 10.32%
135  โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัย 39
1 2.56
0 0.00
1 2.56
2 5.13
0 0.00
35 89.74
4 10.26%
136  โรงเรียนบ้านป่ากล้วย 142
2 1.41
0 0.00
0 0.00
0 0.00
12 8.45
128 90.14
14 9.86%
137  โรงเรียนบ้านวังแร่ 78
3 3.85
2 2.56
1 1.28
0 0.00
1 1.28
71 91.03
7 8.97%
138  โรงเรียนบ้านปากสิน(ต้นประชานุเคราะห์) 173
0 0.00
0 0.00
11 6.36
4 2.31
0 0.00
158 91.33
15 8.67%
139  โรงเรียนบ้านพระปรางค์ 47
0 0.00
0 0.00
4 8.51
0 0.00
0 0.00
43 91.49
4 8.51%
140  โรงเรียนเทวัญอำนวยวิทย์ 83
3 3.61
2 2.41
2 2.41
0 0.00
0 0.00
76 91.57
7 8.43%
141  โรงเรียนบ้านวังทอง 61
3 4.92
0 0.00
2 3.28
0 0.00
0 0.00
56 91.80
5 8.20%
142  โรงเรียนบ้านท่าวิเศษ 122
3 2.46
0 0.00
7 5.74
0 0.00
0 0.00
112 91.80
10 8.20%
143  โรงเรียนบ้านดอนจันทร์ 135
0 0.00
0 0.00
6 4.44
5 3.70
0 0.00
124 91.85
11 8.15%
144  โรงเรียนบ้านสันติพิทยาคาร 62
0 0.00
0 0.00
5 8.06
0 0.00
0 0.00
57 91.94
5 8.06%
145  โรงเรียนวัดศรีสังวร 89
0 0.00
0 0.00
7 7.87
0 0.00
0 0.00
82 92.13
7 7.87%
146  โรงเรียนบ้านแสงสว่าง 13
0 0.00
0 0.00
1 7.69
0 0.00
0 0.00
12 92.31
1 7.69%
147  โรงเรียนบ้านหนองบัว(ศรีสัชนาลัย) 59
2 3.39
0 0.00
2 3.39
0 0.00
0 0.00
55 93.22
4 6.78%
148  โรงเรียนบ้านวังตามน(น้อยประชาสรรค์) 71
1 1.41
0 0.00
2 2.82
1 1.41
0 0.00
67 94.37
4 5.63%
149  โรงเรียนวัดเกาะน้อย 73
1 1.37
1 1.37
2 2.74
0 0.00
0 0.00
69 94.52
4 5.48%
150  โรงเรียนบ้านปากสาน 44
1 2.27
0 0.00
1 2.27
0 0.00
0 0.00
42 95.45
2 4.55%
151  โรงเรียนบ้านเตว็ดนอก(สร้อยสนประชาสรรค์) 90
0 0.00
0 0.00
4 4.44
0 0.00
0 0.00
86 95.56
4 4.44%
152  โรงเรียนบ้านแม่สำ 45
1 2.22
0 0.00
1 2.22
0 0.00
0 0.00
43 95.56
2 4.44%
153  โรงเรียนบ้านโคกกะทือ 53
0 0.00
0 0.00
2 3.77
0 0.00
0 0.00
51 96.23
2 3.77%
154  โรงเรียนบ้านดงคู่ 200
0 0.00
4 2.00
2 1.00
0 0.00
0 0.00
194 97.00
6 3.00%
155  โรงเรียนเชิงผา 70
0 0.00
0 0.00
1 1.43
0 0.00
0 0.00
69 98.57
1 1.43%
156  โรงเรียนบ้านโป่งฝาง 72
0 0.00
0 0.00
1 1.39
0 0.00
0 0.00
71 98.61
1 1.39%
157  โรงเรียนบ้านฝั่งหมิ่น 72
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
72 100.00
0 0.00%
158  โรงเรียนบ้านแม่บ่อทอง 28
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
28 100.00
0 0.00%
159  โรงเรียนวัดวังใหญ่ 8
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 100.00
0 0.00%
160  โรงเรียนวัดไทรย้อย 10
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
10 100.00
0 0.00%
161  โรงเรียนบ้านนาขุนไกร 45
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
45 100.00
0 0.00%
162  โรงเรียนบ้านบึงงาม 36
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
36 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  18,618 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,416 7.61
เตี้ย  685 3.68
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,046 10.99
ผอมและเตี้ย  595 3.20
อ้วนและเตี้ย  326 1.75
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,550 72.78
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,068 คน


27.22%


Powered By www.thaieducation.net