ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563

จำนวนโรงเรียน 138 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 138 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนปากคลองบางขนาก 135
24 17.78
8 5.93
24 17.78
8 5.93
6 4.44
65 48.15
70 51.85%
2  โรงเรียนสุเหร่าปากคลอง 20 142
27 19.01
22 15.49
17 11.97
0 0.00
0 0.00
76 53.52
66 46.48%
3  โรงเรียนวัดทด 202
21 10.40
16 7.92
54 26.73
0 0.00
0 0.00
111 54.95
91 45.05%
4  โรงเรียนสุเหร่าคลอง 18 172
19 11.05
3 1.74
19 11.05
19 11.05
17 9.88
95 55.23
77 44.77%
5  โรงเรียนวัดดอนทราย 103
8 7.77
11 10.68
18 17.48
5 4.85
4 3.88
57 55.34
46 44.66%
6  โรงเรียนปากบึงสิงโต 128
12 9.38
11 8.59
14 10.94
11 8.59
7 5.47
73 57.03
55 42.97%
7  โรงเรียนวัดล่าง 571
27 4.73
34 5.95
79 13.84
82 14.36
23 4.03
326 57.09
245 42.91%
8  โรงเรียนคลองพานทอง 76
8 10.53
6 7.89
17 22.37
0 0.00
1 1.32
44 57.89
32 42.11%
9  โรงเรียนสุเหร่าเกาะไร่ 106
11 10.38
6 5.66
22 20.75
3 2.83
0 0.00
64 60.38
42 39.62%
10  โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ 166
30 18.07
14 8.43
17 10.24
0 0.00
0 0.00
105 63.25
61 36.75%
11  โรงเรียนบึงเทพยา 98
23 23.47
2 2.04
10 10.20
1 1.02
0 0.00
62 63.27
36 36.73%
12  โรงเรียนสกัด๔๐ (กิตตินาคประชานุกูล) 116
14 12.07
1 0.86
27 23.28
0 0.00
0 0.00
74 63.79
42 36.21%
13  โรงเรียนวัดคลองบ้านโพธิ์ 40
4 10.00
0 0.00
10 25.00
0 0.00
0 0.00
26 65.00
14 35.00%
14  โรงเรียนวัดสนามจันทร์ 224
21 9.38
15 6.70
38 16.96
2 0.89
1 0.45
147 65.63
77 34.38%
15  โรงเรียนสุเหร่าคลอง 15 154
15 9.74
11 7.14
20 12.99
6 3.90
0 0.00
102 66.23
52 33.77%
16  โรงเรียนวัดนีลราษฎร์ศรัทธาบำรุง 60
5 8.33
0 0.00
14 23.33
1 1.67
0 0.00
40 66.67
20 33.33%
17  โรงเรียนวัดเกตุสโมสร 314
35 11.15
20 6.37
48 15.29
0 0.00
0 0.00
211 67.20
103 32.80%
18  โรงเรียนบ้านบางข้าว 56
6 10.71
6 10.71
6 10.71
0 0.00
0 0.00
38 67.86
18 32.14%
19  โรงเรียนบ้านดอนเกาะกา 157
18 11.46
5 3.18
27 17.20
0 0.00
0 0.00
107 68.15
50 31.85%
20  โรงเรียนสุเหร่าคลอง 14 147
10 6.80
10 6.80
26 17.69
0 0.00
0 0.00
101 68.71
46 31.29%
21  โรงเรียนสุเหร่าดารุลนาอีม 187
21 11.23
11 5.88
25 13.37
0 0.00
0 0.00
130 69.52
57 30.48%
22  โรงเรียนวัดเที่ยงพิมลมุข 195
15 7.69
2 1.03
22 11.28
10 5.13
10 5.13
136 69.74
59 30.26%
23  โรงเรียนวัดเทพราช 129
17 13.18
2 1.55
19 14.73
1 0.78
0 0.00
90 69.77
39 30.23%
24  โรงเรียนวัดพิพิธประสาทสุนทร 332
41 12.35
8 2.41
19 5.72
18 5.42
14 4.22
232 69.88
100 30.12%
25  โรงเรียนวัดนครเนื่องเขต 305
23 7.54
15 4.92
31 10.16
14 4.59
8 2.62
214 70.16
91 29.84%
26  โรงเรียนบ้านสีล้ง 189
27 14.29
5 2.65
24 12.70
0 0.00
0 0.00
133 70.37
56 29.63%
27  โรงเรียนวัดบางปรง 200
2 1.00
5 2.50
28 14.00
7 3.50
16 8.00
142 71.00
58 29.00%
28  โรงเรียนสุเหร่าคลองใหญ่ 190
18 9.47
7 3.68
25 13.16
4 2.11
0 0.00
136 71.58
54 28.42%
29  โรงเรียนวัดศรีมงคล 124
5 4.03
9 7.26
19 15.32
0 0.00
2 1.61
89 71.77
35 28.23%
30  โรงเรียนวัดประชาบำรุง 139
11 7.91
5 3.60
23 16.55
0 0.00
0 0.00
100 71.94
39 28.06%
31  โรงเรียนวัดสมานรัตนาราม 54
1 1.85
1 1.85
13 24.07
0 0.00
0 0.00
39 72.22
15 27.78%
32  โรงเรียนวัดใหม่ประเวศ 65
10 15.38
5 7.69
2 3.08
0 0.00
1 1.54
47 72.31
18 27.69%
33  โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน 236
7 2.97
1 0.42
46 19.49
10 4.24
1 0.42
171 72.46
65 27.54%
34  โรงเรียนสุเหร่าใหม่ปากคลอง 17 114
5 4.39
6 5.26
20 17.54
0 0.00
0 0.00
83 72.81
31 27.19%
35  โรงเรียนวัดกระทุ่ม 89
7 7.87
7 7.87
7 7.87
3 3.37
0 0.00
65 73.03
24 26.97%
36  โรงเรียนสุเหร่าคลองหกวา 172
16 9.30
5 2.91
24 13.95
1 0.58
0 0.00
126 73.26
46 26.74%
37  โรงเรียนวัดดอนสีนนท์(พายราษฎร์บำรุง) 64
2 3.13
1 1.56
14 21.88
0 0.00
0 0.00
47 73.44
17 26.56%
38  โรงเรียนวัดดอนทอง 3266
165 5.05
77 2.36
572 17.51
29 0.89
19 0.58
2404 73.61
862 26.39%
39  โรงเรียนวัดไชยธารา 130
6 4.62
1 0.77
22 16.92
5 3.85
0 0.00
96 73.85
34 26.15%
40  โรงเรียนบ้านท่าข้ามตั้งตรงจิตร 10ฯ 360
15 4.17
20 5.56
48 13.33
10 2.78
1 0.28
266 73.89
94 26.11%
41  โรงเรียนสุเหร่าดอนกลาง 174
7 4.02
6 3.45
27 15.52
3 1.72
2 1.15
129 74.14
45 25.86%
42  โรงเรียนพรหมานุเคราะห์ 319
20 6.27
11 3.45
50 15.67
1 0.31
0 0.00
237 74.29
82 25.71%
43  โรงเรียนบ้านบางแก้ว 86
6 6.98
0 0.00
16 18.60
0 0.00
0 0.00
64 74.42
22 25.58%
44  โรงเรียนวัดสองคลอง 255
20 7.84
5 1.96
39 15.29
0 0.00
0 0.00
191 74.90
64 25.10%
45  โรงเรียนวัดจรเข้น้อย 52
5 9.62
3 5.77
3 5.77
2 3.85
0 0.00
39 75.00
13 25.00%
46  โรงเรียนวัดพุทธอุดมวิหาร 40
4 10.00
1 2.50
4 10.00
0 0.00
1 2.50
30 75.00
10 25.00%
47  โรงเรียนวัดสามกอ (วิรุฬห์ราษฎร์อุปถัมภ์) 44
4 9.09
0 0.00
7 15.91
0 0.00
0 0.00
33 75.00
11 25.00%
48  โรงเรียนสุเหร่าคลอง 20 140
6 4.29
8 5.71
21 15.00
0 0.00
0 0.00
105 75.00
35 25.00%
49  โรงเรียนวัดพรหมสุวรรณ 126
1 0.79
5 3.97
24 19.05
0 0.00
1 0.79
95 75.40
31 24.60%
50  โรงเรียนวัดประชาบำรุงกิจ 119
2 1.68
3 2.52
23 19.33
0 0.00
1 0.84
90 75.63
29 24.37%
51  โรงเรียนบึงสิงโต 267
17 6.37
16 5.99
32 11.99
0 0.00
0 0.00
202 75.66
65 24.34%
52  โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) 806
41 5.09
34 4.22
115 14.27
4 0.50
1 0.12
611 75.81
195 24.19%
53  โรงเรียนสุเหร่าคลอง 19 145
10 6.90
7 4.83
18 12.41
0 0.00
0 0.00
110 75.86
35 24.14%
54  โรงเรียนวัดตะพังคลี 64
4 6.25
0 0.00
11 17.19
0 0.00
0 0.00
49 76.56
15 23.44%
55  โรงเรียนวัดเทพนิมิตร 82
8 9.76
0 0.00
8 9.76
0 0.00
3 3.66
63 76.83
19 23.17%
56  โรงเรียนวัดไผ่ดำ 272
9 3.31
7 2.57
24 8.82
0 0.00
23 8.46
209 76.84
63 23.16%
57  โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ 406
20 4.93
10 2.46
39 9.61
3 0.74
22 5.42
312 76.85
94 23.15%
58  โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 140
7 5.00
2 1.43
22 15.71
1 0.71
0 0.00
108 77.14
32 22.86%
59  โรงเรียนวัดชนะสงสาร 320
21 6.56
4 1.25
47 14.69
1 0.31
0 0.00
247 77.19
73 22.81%
60  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 479
20 4.18
15 3.13
74 15.45
0 0.00
0 0.00
370 77.24
109 22.76%
61  โรงเรียนวัดพิมพาวาส 300
15 5.00
7 2.33
46 15.33
0 0.00
0 0.00
232 77.33
68 22.67%
62  โรงเรียนบ้านปลายคลอง 20 290
12 4.14
5 1.72
46 15.86
2 0.69
0 0.00
225 77.59
65 22.41%
63  โรงเรียนสุเหร่าดอนเกาะกา 174
6 3.45
4 2.30
27 15.52
2 1.15
0 0.00
135 77.59
39 22.41%
64  โรงเรียนวัดบางปลานัก 178
0 0.00
10 5.62
28 15.73
1 0.56
0 0.00
139 78.09
39 21.91%
65  โรงเรียนวัดจุกเฌอ 206
6 2.91
10 4.85
8 3.88
12 5.83
9 4.37
161 78.16
45 21.84%
66  โรงเรียนบ้านวังตะเคียน 186
11 5.91
2 1.08
27 14.52
0 0.00
0 0.00
146 78.49
40 21.51%
67  โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 2745
67 2.44
35 1.28
414 15.08
33 1.20
18 0.66
2178 79.34
567 20.66%
68  โรงเรียนวัดโพธิ์แสงกาญจนราษฎร์ 170
8 4.71
0 0.00
27 15.88
0 0.00
0 0.00
135 79.41
35 20.59%
69  โรงเรียนวัดญาณรังษาราม 127
7 5.51
3 2.36
16 12.60
0 0.00
0 0.00
101 79.53
26 20.47%
70  โรงเรียนบ้านแขวงกลั่น 64
4 6.25
2 3.13
7 10.94
0 0.00
0 0.00
51 79.69
13 20.31%
71  โรงเรียนวัดโพธาราม (จี๊ด น้อยใจบุญบำรุง) มิตรภาพที่ 62 149
10 6.71
13 8.72
6 4.03
1 0.67
0 0.00
119 79.87
30 20.13%
72  โรงเรียนวัดคลองต้นหมัน 60
3 5.00
0 0.00
1 1.67
0 0.00
8 13.33
48 80.00
12 20.00%
73  โรงเรียนบ้านคลองเจ้า(เสนะวัตราษฎร์วิทยา) 107
5 4.67
3 2.80
13 12.15
0 0.00
0 0.00
86 80.37
21 19.63%
74  โรงเรียนวัดบึงตาหอม 88
5 5.68
2 2.27
9 10.23
1 1.14
0 0.00
71 80.68
17 19.32%
75  โรงเรียนวัดอินทาราม 114
0 0.00
0 0.00
17 14.91
5 4.39
0 0.00
92 80.70
22 19.30%
76  โรงเรียนวัดลาดบัว 47
3 6.38
0 0.00
3 6.38
2 4.26
1 2.13
38 80.85
9 19.15%
77  โรงเรียนสกุลดีประชาสรรค์ 194
12 6.19
0 0.00
25 12.89
0 0.00
0 0.00
157 80.93
37 19.07%
78  โรงเรียนวัดคู้เกษมสโมสร 196
9 4.59
9 4.59
7 3.57
6 3.06
6 3.06
159 81.12
37 18.88%
79  โรงเรียนวัดบางสาย(บางสายประชาสรรค์) 229
10 4.37
3 1.31
27 11.79
2 0.87
1 0.44
186 81.22
43 18.78%
80  โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงศักดิ์ 81
3 3.70
5 6.17
3 3.70
3 3.70
1 1.23
66 81.48
15 18.52%
81  โรงเรียนสุเหร่าจรเข้น้อย 158
4 2.53
3 1.90
8 5.06
7 4.43
7 4.43
129 81.65
29 18.35%
82  โรงเรียนสุเหร่าแคราย 186
9 4.84
15 8.06
10 5.38
0 0.00
0 0.00
152 81.72
34 18.28%
83  โรงเรียนวัดบางแสม 415
13 3.13
24 5.78
37 8.92
1 0.24
0 0.00
340 81.93
75 18.07%
84  โรงเรียนวัดหลวงแพ่ง 108
2 1.85
0 0.00
12 11.11
5 4.63
0 0.00
89 82.41
19 17.59%
85  โรงเรียนวัดบางพระ 211
2 0.95
0 0.00
34 16.11
0 0.00
0 0.00
175 82.94
36 17.06%
86  โรงเรียนสุเหร่าลำชะล่า(ลำชะล่าประชาสรรค์) 171
8 4.68
1 0.58
16 9.36
1 0.58
3 1.75
142 83.04
29 16.96%
87  โรงเรียนบ้านคลอง 21 72
0 0.00
2 2.78
10 13.89
0 0.00
0 0.00
60 83.33
12 16.67%
88  โรงเรียนสุเหร่าสมอเอก 55
0 0.00
2 3.64
7 12.73
0 0.00
0 0.00
46 83.64
9 16.36%
89  โรงเรียนบ้านบึงพระอาจารย์ 43
0 0.00
0 0.00
7 16.28
0 0.00
0 0.00
36 83.72
7 16.28%
90  โรงเรียนวัดคลองเจ้า 223
0 0.00
4 1.79
26 11.66
5 2.24
1 0.45
187 83.86
36 16.14%
91  โรงเรียนวัดพนมพนาวาสมิตรภาพที่ 74 25
1 4.00
0 0.00
3 12.00
0 0.00
0 0.00
21 84.00
4 16.00%
92  โรงเรียนวัดบางไทร 77
5 6.49
1 1.30
5 6.49
1 1.30
0 0.00
65 84.42
12 15.58%
93  โรงเรียนวัดหนามแดง 116
4 3.45
0 0.00
14 12.07
0 0.00
0 0.00
98 84.48
18 15.52%
94  โรงเรียนแพ่งพิทยาภูมิ 154
3 1.95
0 0.00
19 12.34
1 0.65
0 0.00
131 85.06
23 14.94%
95  โรงเรียนวัดประศาสน์โสภณ 95
6 6.32
0 0.00
7 7.37
1 1.05
0 0.00
81 85.26
14 14.74%
96  โรงเรียนสุเหร่าคู้ 148
6 4.05
5 3.38
10 6.76
0 0.00
0 0.00
127 85.81
21 14.19%
97  โรงเรียนบ้านเกาะดอน 78
3 3.85
2 2.56
6 7.69
0 0.00
0 0.00
67 85.90
11 14.10%
98  โรงเรียนตลาดเปร็ง 57
2 3.51
1 1.75
4 7.02
1 1.75
0 0.00
49 85.96
8 14.04%
99  โรงเรียนวัดเกาะ 160
10 6.25
4 2.50
8 5.00
0 0.00
0 0.00
138 86.25
22 13.75%
100  โรงเรียนประกอบราษฎร์บำรุง 315
15 4.76
9 2.86
6 1.90
6 1.90
7 2.22
272 86.35
43 13.65%
101  โรงเรียนสุเหร่าสมอเซ 346
4 1.16
7 2.02
36 10.40
0 0.00
0 0.00
299 86.42
47 13.58%
102  โรงเรียนวัดโพธิ์เฉลิมรักษ์ 37
1 2.70
0 0.00
4 10.81
0 0.00
0 0.00
32 86.49
5 13.51%
103  โรงเรียนวัดผาณิตาราม 45
1 2.22
0 0.00
3 6.67
0 0.00
2 4.44
39 86.67
6 13.33%
104  โรงเรียนวัดลาดยาว 68
2 2.94
0 0.00
7 10.29
0 0.00
0 0.00
59 86.76
9 13.24%
105  โรงเรียนวัดหนองกระสังสามัคคี 53
3 5.66
1 1.89
3 5.66
0 0.00
0 0.00
46 86.79
7 13.21%
106  โรงเรียนวัดบน 110
0 0.00
0 0.00
11 10.00
3 2.73
0 0.00
96 87.27
14 12.73%
107  โรงเรียนวัดประตูน้ำท่าไข่ 315
15 4.76
2 0.63
23 7.30
0 0.00
0 0.00
275 87.30
40 12.70%
108  โรงเรียนวัดอรัญญิการาม 32
0 0.00
0 0.00
4 12.50
0 0.00
0 0.00
28 87.50
4 12.50%
109  โรงเรียนวัดบางผึ้ง 41
2 4.88
0 0.00
2 4.88
1 2.44
0 0.00
36 87.80
5 12.20%
110  โรงเรียนวัดแพรกนกเอี้ยง 60
0 0.00
0 0.00
7 11.67
0 0.00
0 0.00
53 88.33
7 11.67%
111  โรงเรียนวัดเกาะจันทาราม 35
1 2.86
0 0.00
3 8.57
0 0.00
0 0.00
31 88.57
4 11.43%
112  โรงเรียนวัดคลองสวน 171
4 2.34
5 2.92
4 2.34
3 1.75
3 1.75
152 88.89
19 11.11%
113  โรงเรียนวัดบ้านนา 117
0 0.00
1 0.85
5 4.27
0 0.00
7 5.98
104 88.89
13 11.11%
114  โรงเรียนคลองขวาง 46
2 4.35
0 0.00
3 6.52
0 0.00
0 0.00
41 89.13
5 10.87%
115  โรงเรียนวัดแสนภูดาษ 131
4 3.05
0 0.00
2 1.53
8 6.11
0 0.00
117 89.31
14 10.69%
116  โรงเรียนบ้านวนท่าแครง 181
3 1.66
1 0.55
14 7.73
1 0.55
0 0.00
162 89.50
19 10.50%
117  โรงเรียนวัดสุคันธศีลาราม(หอมศีลวิทยาคาร) 220
10 4.55
0 0.00
0 0.00
0 0.00
13 5.91
197 89.55
23 10.45%
118  โรงเรียนตลาดคลอง 16 519
8 1.54
15 2.89
31 5.97
0 0.00
0 0.00
465 89.60
54 10.40%
119  โรงเรียนวัดรามัญ 39
1 2.56
0 0.00
3 7.69
0 0.00
0 0.00
35 89.74
4 10.26%
120  โรงเรียนวัดบางสมัคร 325
9 2.77
20 6.15
2 0.62
1 0.31
1 0.31
292 89.85
33 10.15%
121  โรงเรียนพระพิมลเสนี (พร้อม หงสกุล) 92
0 0.00
0 0.00
9 9.78
0 0.00
0 0.00
83 90.22
9 9.78%
122  โรงเรียนสกัด 80 41
0 0.00
0 0.00
4 9.76
0 0.00
0 0.00
37 90.24
4 9.76%
123  โรงเรียนวัดนิโครธาราม 42
0 0.00
2 4.76
0 0.00
2 4.76
0 0.00
38 90.48
4 9.52%
124  โรงเรียนวัดบางเกลือ(ประชารัฐบำรุง) 171
4 2.34
0 0.00
12 7.02
0 0.00
0 0.00
155 90.64
16 9.36%
125  โรงเรียนวัดสุขาราม 139
3 2.16
2 1.44
6 4.32
0 0.00
0 0.00
128 92.09
11 7.91%
126  โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง 124
0 0.00
0 0.00
8 6.45
0 0.00
1 0.81
115 92.74
9 7.26%
127  โรงเรียนสุเหร่าลาดน้ำขาว 153
0 0.00
2 1.31
9 5.88
0 0.00
0 0.00
142 92.81
11 7.19%
128  โรงเรียนเฉลิมช่วงวิทยาทาน 239
0 0.00
0 0.00
16 6.69
0 0.00
0 0.00
223 93.31
16 6.69%
129  โรงเรียนจันทร์เจริญ 48
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 6.25
0 0.00
45 93.75
3 6.25%
130  โรงเรียนวัดเขาดิน 282
0 0.00
0 0.00
16 5.67
0 0.00
1 0.35
265 93.97
17 6.03%
131  โรงเรียนวัดบึงทองหลาง 69
2 2.90
2 2.90
0 0.00
0 0.00
0 0.00
65 94.20
4 5.80%
132  โรงเรียนแสมขาววิทยาคาร 254
3 1.18
3 1.18
4 1.57
2 0.79
0 0.00
242 95.28
12 4.72%
133  โรงเรียนวัดคลอง 18 219
2 0.91
2 0.91
2 0.91
1 0.46
1 0.46
211 96.35
8 3.65%
134  โรงเรียนสะแกโดดประชาสรรค์ 278
1 0.36
0 0.00
9 3.24
0 0.00
0 0.00
268 96.40
10 3.60%
135  โรงเรียนวัดกลางราษฎร์บำรุง 41
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
41 100.00
0 0.00%
136  โรงเรียนวัดบึงน้ำรักษ์ 78
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
78 100.00
0 0.00%
137  โรงเรียนสิทธิสุนทรอุทิศ 37
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
37 100.00
0 0.00%
138  โรงเรียนสุเหร่าหลวงแพ่ง 83
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
83 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  27,896 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,358 4.87
เตี้ย  782 2.80
เริ่มอ้วน=>อ้วน  3,382 12.12
ผอมและเตี้ย  389 1.39
อ้วนและเตี้ย  276 0.99
ไม่มีภาวะโภชนาการ  21,709 77.82
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 6,187 คน


22.18%


Powered By www.thaieducation.net