ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

จำนวนโรงเรียน 138 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 138 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนสุเหร่าลาดน้ำขาว 152
21 13.82
12 7.89
22 14.47
33 21.71
34 22.37
30 19.74
122 80.26%
2  โรงเรียนสุเหร่าคลอง 18 168
27 16.07
8 4.76
18 10.71
34 20.24
16 9.52
65 38.69
103 61.31%
3  โรงเรียนสุเหร่าเกาะไร่ 106
9 8.49
4 3.77
20 18.87
13 12.26
13 12.26
47 44.34
59 55.66%
4  โรงเรียนวัดกระทุ่ม 90
7 7.78
11 12.22
9 10.00
6 6.67
7 7.78
50 55.56
40 44.44%
5  โรงเรียนสุเหร่าปากคลอง 20 142
36 25.35
19 13.38
8 5.63
0 0.00
0 0.00
79 55.63
63 44.37%
6  โรงเรียนวัดทด 201
8 3.98
17 8.46
61 30.35
3 1.49
0 0.00
112 55.72
89 44.28%
7  โรงเรียนบ้านบางแก้ว 86
14 16.28
9 10.47
15 17.44
0 0.00
0 0.00
48 55.81
38 44.19%
8  โรงเรียนสุเหร่าคลอง 15 158
21 13.29
15 9.49
24 15.19
8 5.06
0 0.00
90 56.96
68 43.04%
9  โรงเรียนวัดเที่ยงพิมลมุข 196
25 12.76
12 6.12
37 18.88
10 5.10
0 0.00
112 57.14
84 42.86%
10  โรงเรียนบ้านดอนเกาะกา 159
25 15.72
6 3.77
32 20.13
5 3.14
0 0.00
91 57.23
68 42.77%
11  โรงเรียนคลองพานทอง 75
4 5.33
2 2.67
9 12.00
6 8.00
11 14.67
43 57.33
32 42.67%
12  โรงเรียนสุเหร่าคลองหกวา 173
17 9.83
20 11.56
31 17.92
2 1.16
1 0.58
102 58.96
71 41.04%
13  โรงเรียนวัดลาดยาว 69
18 26.09
0 0.00
10 14.49
0 0.00
0 0.00
41 59.42
28 40.58%
14  โรงเรียนบ้านบึงพระอาจารย์ 42
4 9.52
5 11.90
8 19.05
0 0.00
0 0.00
25 59.52
17 40.48%
15  โรงเรียนวัดสนามจันทร์ 223
23 10.31
18 8.07
39 17.49
7 3.14
1 0.45
135 60.54
88 39.46%
16  โรงเรียนสะแกโดดประชาสรรค์ 273
57 20.88
10 3.66
36 13.19
2 0.73
2 0.73
166 60.81
107 39.19%
17  โรงเรียนวัดคลองบ้านโพธิ์ 41
4 9.76
0 0.00
12 29.27
0 0.00
0 0.00
25 60.98
16 39.02%
18  โรงเรียนวัดลาดบัว 47
1 2.13
5 10.64
5 10.64
7 14.89
0 0.00
29 61.70
18 38.30%
19  โรงเรียนวัดเกตุสโมสร 309
40 12.94
25 8.09
52 16.83
0 0.00
0 0.00
192 62.14
117 37.86%
20  โรงเรียนสุเหร่าดารุลนาอีม 185
31 16.76
11 5.95
26 14.05
2 1.08
0 0.00
115 62.16
70 37.84%
21  โรงเรียนวัดเทพราช 119
19 15.97
9 7.56
17 14.29
0 0.00
0 0.00
74 62.18
45 37.82%
22  โรงเรียนบ้านท่าข้ามตั้งตรงจิตร 10ฯ 360
35 9.72
22 6.11
60 16.67
16 4.44
2 0.56
225 62.50
135 37.50%
23  โรงเรียนวัดนครเนื่องเขต 334
34 10.18
26 7.78
40 11.98
19 5.69
6 1.80
209 62.57
125 37.43%
24  โรงเรียนสุเหร่าแคราย 190
14 7.37
27 14.21
29 15.26
0 0.00
0 0.00
120 63.16
70 36.84%
25  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 478
64 13.39
32 6.69
72 15.06
0 0.00
0 0.00
310 64.85
168 35.15%
26  โรงเรียนวัดผาณิตาราม 43
6 13.95
2 4.65
1 2.33
1 2.33
5 11.63
28 65.12
15 34.88%
27  โรงเรียนบ้านคลองเจ้า(เสนะวัตราษฎร์วิทยา) 107
4 3.74
7 6.54
19 17.76
5 4.67
2 1.87
70 65.42
37 34.58%
28  โรงเรียนวัดใหม่ประเวศ 73
14 19.18
9 12.33
2 2.74
0 0.00
0 0.00
48 65.75
25 34.25%
29  โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน 227
11 4.85
14 6.17
43 18.94
8 3.52
0 0.00
151 66.52
76 33.48%
30  โรงเรียนวัดสามกอ (วิรุฬห์ราษฎร์อุปถัมภ์) 39
5 12.82
0 0.00
8 20.51
0 0.00
0 0.00
26 66.67
13 33.33%
31  โรงเรียนสุเหร่าดอนเกาะกา 177
17 9.60
16 9.04
26 14.69
0 0.00
0 0.00
118 66.67
59 33.33%
32  โรงเรียนบึงเทพยา 98
9 9.18
3 3.06
8 8.16
12 12.24
0 0.00
66 67.35
32 32.65%
33  โรงเรียนวัดสองคลอง 255
22 8.63
9 3.53
52 20.39
0 0.00
0 0.00
172 67.45
83 32.55%
34  โรงเรียนวัดนีลราษฎร์ศรัทธาบำรุง 62
5 8.06
0 0.00
14 22.58
1 1.61
0 0.00
42 67.74
20 32.26%
35  โรงเรียนแพ่งพิทยาภูมิ 149
6 4.03
6 4.03
20 13.42
8 5.37
8 5.37
101 67.79
48 32.21%
36  โรงเรียนวัดดอนทราย 101
7 6.93
9 8.91
13 12.87
3 2.97
0 0.00
69 68.32
32 31.68%
37  โรงเรียนวัดดอนทอง 3272
173 5.29
107 3.27
280 8.56
280 8.56
180 5.50
2252 68.83
1020 31.17%
38  โรงเรียนวัดศรีมงคล 124
11 8.87
2 1.61
19 15.32
5 4.03
1 0.81
86 69.35
38 30.65%
39  โรงเรียนบ้านแขวงกลั่น 69
6 8.70
5 7.25
7 10.14
1 1.45
2 2.90
48 69.57
21 30.43%
40  โรงเรียนวัดพรหมสุวรรณ 115
11 9.57
3 2.61
20 17.39
1 0.87
0 0.00
80 69.57
35 30.43%
41  โรงเรียนวัดไผ่ดำ 268
13 4.85
12 4.48
20 7.46
13 4.85
23 8.58
187 69.78
81 30.22%
42  โรงเรียนวัดเกาะจันทาราม 37
0 0.00
1 2.70
7 18.92
0 0.00
3 8.11
26 70.27
11 29.73%
43  โรงเรียนวัดโพธิ์เฉลิมรักษ์ 37
2 5.41
3 8.11
6 16.22
0 0.00
0 0.00
26 70.27
11 29.73%
44  โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 139
0 0.00
2 1.44
25 17.99
2 1.44
12 8.63
98 70.50
41 29.50%
45  โรงเรียนวัดตะพังคลี 65
1 1.54
3 4.62
15 23.08
0 0.00
0 0.00
46 70.77
19 29.23%
46  โรงเรียนวัดประชาบำรุง 144
12 8.33
5 3.47
24 16.67
1 0.69
0 0.00
102 70.83
42 29.17%
47  โรงเรียนพรหมานุเคราะห์ 314
24 7.64
13 4.14
51 16.24
3 0.96
0 0.00
223 71.02
91 28.98%
48  โรงเรียนวัดหนามแดง 119
18 15.13
0 0.00
16 13.45
0 0.00
0 0.00
85 71.43
34 28.57%
49  โรงเรียนสุเหร่าคลอง 14 146
8 5.48
9 6.16
24 16.44
0 0.00
0 0.00
105 71.92
41 28.08%
50  โรงเรียนบ้านวนท่าแครง 186
10 5.38
7 3.76
33 17.74
2 1.08
0 0.00
134 72.04
52 27.96%
51  โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ 172
20 11.63
12 6.98
5 2.91
11 6.40
0 0.00
124 72.09
48 27.91%
52  โรงเรียนวัดบางปรง 196
12 6.12
4 2.04
24 12.24
14 7.14
0 0.00
142 72.45
54 27.55%
53  โรงเรียนสุเหร่าคลอง 20 139
10 7.19
5 3.60
23 16.55
0 0.00
0 0.00
101 72.66
38 27.34%
54  โรงเรียนสุเหร่าดอนกลาง 173
8 4.62
7 4.05
26 15.03
4 2.31
2 1.16
126 72.83
47 27.17%
55  โรงเรียนวัดชนะสงสาร 322
30 9.32
10 3.11
45 13.98
2 0.62
0 0.00
235 72.98
87 27.02%
56  โรงเรียนสุเหร่าใหม่ปากคลอง 17 115
5 4.35
5 4.35
20 17.39
1 0.87
0 0.00
84 73.04
31 26.96%
57  โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) 795
47 5.91
35 4.40
124 15.60
4 0.50
1 0.13
584 73.46
211 26.54%
58  โรงเรียนบ้านปลายคลอง 20 300
18 6.00
13 4.33
43 14.33
5 1.67
0 0.00
221 73.67
79 26.33%
59  โรงเรียนสกัด๔๐ (กิตตินาคประชานุกูล) 115
10 8.70
2 1.74
17 14.78
1 0.87
0 0.00
85 73.91
30 26.09%
60  โรงเรียนวัดจรเข้น้อย 51
10 19.61
0 0.00
2 3.92
1 1.96
0 0.00
38 74.51
13 25.49%
61  โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงศักดิ์ 80
8 10.00
5 6.25
6 7.50
1 1.25
0 0.00
60 75.00
20 25.00%
62  โรงเรียนวัดพุทธอุดมวิหาร 37
3 8.11
1 2.70
4 10.81
1 2.70
0 0.00
28 75.68
9 24.32%
63  โรงเรียนปากคลองบางขนาก 135
0 0.00
8 5.93
24 17.78
0 0.00
0 0.00
103 76.30
32 23.70%
64  โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ 408
16 3.92
13 3.19
43 10.54
3 0.74
19 4.66
314 76.96
94 23.04%
65  โรงเรียนสกุลดีประชาสรรค์ 192
3 1.56
3 1.56
35 18.23
2 1.04
1 0.52
148 77.08
44 22.92%
66  โรงเรียนวัดดอนสีนนท์(พายราษฎร์บำรุง) 70
4 5.71
1 1.43
11 15.71
0 0.00
0 0.00
54 77.14
16 22.86%
67  โรงเรียนพระพิมลเสนี (พร้อม หงสกุล) 92
3 3.26
0 0.00
18 19.57
0 0.00
0 0.00
71 77.17
21 22.83%
68  โรงเรียนวัดเทพนิมิตร 79
7 8.86
0 0.00
11 13.92
0 0.00
0 0.00
61 77.22
18 22.78%
69  โรงเรียนวัดพิมพาวาส 290
8 2.76
2 0.69
56 19.31
0 0.00
0 0.00
224 77.24
66 22.76%
70  โรงเรียนวัดบางสาย(บางสายประชาสรรค์) 234
7 2.99
7 2.99
37 15.81
1 0.43
0 0.00
182 77.78
52 22.22%
71  โรงเรียนวัดเกาะ 162
24 14.81
1 0.62
10 6.17
1 0.62
0 0.00
126 77.78
36 22.22%
72  โรงเรียนบ้านเกาะดอน 77
4 5.19
5 6.49
7 9.09
1 1.30
0 0.00
60 77.92
17 22.08%
73  โรงเรียนวัดคลองต้นหมัน 59
1 1.69
0 0.00
4 6.78
0 0.00
8 13.56
46 77.97
13 22.03%
74  โรงเรียนวัดโพธิ์แสงกาญจนราษฎร์ 169
8 4.73
0 0.00
29 17.16
0 0.00
0 0.00
132 78.11
37 21.89%
75  โรงเรียนวัดประชาบำรุงกิจ 119
2 1.68
4 3.36
20 16.81
0 0.00
0 0.00
93 78.15
26 21.85%
76  โรงเรียนสุเหร่าคลอง 19 147
7 4.76
3 2.04
19 12.93
3 2.04
0 0.00
115 78.23
32 21.77%
77  โรงเรียนปากบึงสิงโต 135
7 5.19
3 2.22
18 13.33
1 0.74
0 0.00
106 78.52
29 21.48%
78  โรงเรียนสุเหร่าคลองใหญ่ 187
9 4.81
4 2.14
7 3.74
18 9.63
2 1.07
147 78.61
40 21.39%
79  โรงเรียนวัดอินทาราม 114
1 0.88
0 0.00
14 12.28
8 7.02
1 0.88
90 78.95
24 21.05%
80  โรงเรียนวัดคลองเจ้า 225
5 2.22
3 1.33
32 14.22
7 3.11
0 0.00
178 79.11
47 20.89%
81  โรงเรียนวัดประตูน้ำท่าไข่ 317
22 6.94
6 1.89
38 11.99
0 0.00
0 0.00
251 79.18
66 20.82%
82  โรงเรียนสุเหร่าสมอเซ 346
10 2.89
13 3.76
49 14.16
0 0.00
0 0.00
274 79.19
72 20.81%
83  โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 2743
67 2.44
35 1.28
412 15.02
33 1.20
14 0.51
2182 79.55
561 20.45%
84  โรงเรียนวัดโพธาราม (จี๊ด น้อยใจบุญบำรุง) มิตรภาพที่ 62 147
11 7.48
11 7.48
7 4.76
1 0.68
0 0.00
117 79.59
30 20.41%
85  โรงเรียนวัดบางปลานัก 179
0 0.00
9 5.03
25 13.97
2 1.12
0 0.00
143 79.89
36 20.11%
86  โรงเรียนวัดบางแสม 420
31 7.38
17 4.05
35 8.33
0 0.00
0 0.00
337 80.24
83 19.76%
87  โรงเรียนบ้านวังตะเคียน 188
10 5.32
3 1.60
24 12.77
0 0.00
0 0.00
151 80.32
37 19.68%
88  โรงเรียนวัดจุกเฌอ 200
6 3.00
8 4.00
6 3.00
10 5.00
8 4.00
162 81.00
38 19.00%
89  โรงเรียนวัดญาณรังษาราม 127
5 3.94
3 2.36
16 12.60
0 0.00
0 0.00
103 81.10
24 18.90%
90  โรงเรียนวัดคู้เกษมสโมสร 207
12 5.80
8 3.86
8 3.86
5 2.42
6 2.90
168 81.16
39 18.84%
91  โรงเรียนบ้านสีล้ง 187
13 6.95
6 3.21
15 8.02
0 0.00
0 0.00
153 81.82
34 18.18%
92  โรงเรียนวัดบางสมัคร 324
19 5.86
4 1.23
30 9.26
2 0.62
3 0.93
266 82.10
58 17.90%
93  โรงเรียนวัดบางพระ 227
5 2.20
9 3.96
26 11.45
0 0.00
0 0.00
187 82.38
40 17.62%
94  โรงเรียนตลาดคลอง 16 514
40 7.78
0 0.00
49 9.53
0 0.00
0 0.00
425 82.68
89 17.32%
95  โรงเรียนตลาดเปร็ง 58
1 1.72
3 5.17
5 8.62
1 1.72
0 0.00
48 82.76
10 17.24%
96  โรงเรียนวัดสุขาราม 138
14 10.14
0 0.00
9 6.52
0 0.00
0 0.00
115 83.33
23 16.67%
97  โรงเรียนวัดสุคันธศีลาราม(หอมศีลวิทยาคาร) 222
11 4.95
6 2.70
17 7.66
3 1.35
0 0.00
185 83.33
37 16.67%
98  โรงเรียนวัดบ้านนา 122
0 0.00
1 0.82
8 6.56
1 0.82
10 8.20
102 83.61
20 16.39%
99  โรงเรียนคลองขวาง 43
3 6.98
0 0.00
4 9.30
0 0.00
0 0.00
36 83.72
7 16.28%
100  โรงเรียนวัดบางผึ้ง 37
4 10.81
0 0.00
2 5.41
0 0.00
0 0.00
31 83.78
6 16.22%
101  โรงเรียนบ้านบางข้าว 56
1 1.79
2 3.57
6 10.71
0 0.00
0 0.00
47 83.93
9 16.07%
102  โรงเรียนวัดหลวงแพ่ง 107
6 5.61
0 0.00
11 10.28
0 0.00
0 0.00
90 84.11
17 15.89%
103  โรงเรียนวัดคลองสวน 179
7 3.91
5 2.79
10 5.59
3 1.68
3 1.68
151 84.36
28 15.64%
104  โรงเรียนวัดประศาสน์โสภณ 91
3 3.30
3 3.30
8 8.79
0 0.00
0 0.00
77 84.62
14 15.38%
105  โรงเรียนบึงสิงโต 268
11 4.10
6 2.24
23 8.58
0 0.00
0 0.00
228 85.07
40 14.93%
106  โรงเรียนวัดบางเกลือ(ประชารัฐบำรุง) 170
10 5.88
0 0.00
15 8.82
0 0.00
0 0.00
145 85.29
25 14.71%
107  โรงเรียนสุเหร่าลำชะล่า(ลำชะล่าประชาสรรค์) 171
5 2.92
1 0.58
15 8.77
1 0.58
3 1.75
146 85.38
25 14.62%
108  โรงเรียนวัดบึงตาหอม 90
2 2.22
2 2.22
7 7.78
2 2.22
0 0.00
77 85.56
13 14.44%
109  โรงเรียนวัดรามัญ 42
2 4.76
1 2.38
2 4.76
1 2.38
0 0.00
36 85.71
6 14.29%
110  โรงเรียนสุเหร่าสมอเอก 50
3 6.00
0 0.00
4 8.00
0 0.00
0 0.00
43 86.00
7 14.00%
111  โรงเรียนวัดล่าง 569
21 3.69
14 2.46
15 2.64
13 2.28
15 2.64
491 86.29
78 13.71%
112  โรงเรียนวัดสมานรัตนาราม 54
1 1.85
1 1.85
5 9.26
0 0.00
0 0.00
47 87.04
7 12.96%
113  โรงเรียนวัดเขาดิน 282
6 2.13
3 1.06
24 8.51
1 0.35
1 0.35
247 87.59
35 12.41%
114  โรงเรียนวัดบน 109
2 1.83
0 0.00
7 6.42
3 2.75
1 0.92
96 88.07
13 11.93%
115  โรงเรียนวัดบางไทร 77
3 3.90
2 2.60
3 3.90
1 1.30
0 0.00
68 88.31
9 11.69%
116  โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง 120
0 0.00
0 0.00
14 11.67
0 0.00
0 0.00
106 88.33
14 11.67%
117  โรงเรียนวัดแสนภูดาษ 140
2 1.43
0 0.00
14 10.00
0 0.00
0 0.00
124 88.57
16 11.43%
118  โรงเรียนบ้านคลอง 21 75
0 0.00
0 0.00
8 10.67
0 0.00
0 0.00
67 89.33
8 10.67%
119  โรงเรียนวัดแพรกนกเอี้ยง 58
0 0.00
0 0.00
6 10.34
0 0.00
0 0.00
52 89.66
6 10.34%
120  โรงเรียนสุเหร่าคู้ 157
1 0.64
4 2.55
11 7.01
0 0.00
0 0.00
141 89.81
16 10.19%
121  โรงเรียนเฉลิมช่วงวิทยาทาน 241
1 0.41
0 0.00
22 9.13
0 0.00
0 0.00
218 90.46
23 9.54%
122  โรงเรียนวัดหนองกระสังสามัคคี 53
1 1.89
0 0.00
3 5.66
1 1.89
0 0.00
48 90.57
5 9.43%
123  โรงเรียนวัดอรัญญิการาม 32
0 0.00
0 0.00
3 9.38
0 0.00
0 0.00
29 90.63
3 9.38%
124  โรงเรียนวัดนิโครธาราม 46
0 0.00
2 4.35
2 4.35
0 0.00
0 0.00
42 91.30
4 8.70%
125  โรงเรียนวัดคลอง 18 215
5 2.33
4 1.86
3 1.40
3 1.40
2 0.93
198 92.09
17 7.91%
126  โรงเรียนวัดบึงทองหลาง 67
2 2.99
1 1.49
1 1.49
1 1.49
0 0.00
62 92.54
5 7.46%
127  โรงเรียนแสมขาววิทยาคาร 253
5 1.98
4 1.58
2 0.79
4 1.58
2 0.79
236 93.28
17 6.72%
128  โรงเรียนวัดพิพิธประสาทสุนทร 329
5 1.52
0 0.00
7 2.13
5 1.52
5 1.52
307 93.31
22 6.69%
129  โรงเรียนประกอบราษฎร์บำรุง 309
7 2.27
5 1.62
5 1.62
3 0.97
0 0.00
289 93.53
20 6.47%
130  โรงเรียนวัดไชยธารา 129
4 3.10
0 0.00
3 2.33
0 0.00
1 0.78
121 93.80
8 6.20%
131  โรงเรียนจันทร์เจริญ 49
0 0.00
0 0.00
3 6.12
0 0.00
0 0.00
46 93.88
3 6.12%
132  โรงเรียนสุเหร่าหลวงแพ่ง 82
2 2.44
2 2.44
0 0.00
0 0.00
1 1.22
77 93.90
5 6.10%
133  โรงเรียนสกัด 80 44
0 0.00
0 0.00
2 4.55
0 0.00
0 0.00
42 95.45
2 4.55%
134  โรงเรียนสุเหร่าจรเข้น้อย 163
0 0.00
0 0.00
4 2.45
0 0.00
0 0.00
159 97.55
4 2.45%
135  โรงเรียนวัดบึงน้ำรักษ์ 74
0 0.00
1 1.35
0 0.00
0 0.00
0 0.00
73 98.65
1 1.35%
136  โรงเรียนวัดกลางราษฎร์บำรุง 46
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
46 100.00
0 0.00%
137  โรงเรียนวัดพนมพนาวาสมิตรภาพที่ 74 26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
26 100.00
0 0.00%
138  โรงเรียนสิทธิสุนทรอุทิศ 34
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
34 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  27,934 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,652 5.91
เตี้ย  933 3.34
เริ่มอ้วน=>อ้วน  3,232 11.57
ผอมและเตี้ย  709 2.54
อ้วนและเตี้ย  438 1.57
ไม่มีภาวะโภชนาการ  20,970 75.07
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 6,964 คน


24.93%


Powered By www.thaieducation.net