ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.น่าน เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 145 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 145 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านสบมาง 155
3 1.94
22 14.19
21 13.55
26 16.77
35 22.58
48 30.97
107 69.03%
2  โรงเรียนบ้านผักเฮือก 120
21 17.50
26 21.67
13 10.83
13 10.83
4 3.33
43 35.83
77 64.17%
3  โรงเรียนชุมชนบ้านเฟือยลุง 263
17 6.46
26 9.89
53 20.15
9 3.42
62 23.57
96 36.50
167 63.50%
4  โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา 138
34 24.64
2 1.45
6 4.35
36 26.09
8 5.80
52 37.68
86 62.32%
5  โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง 205
7 3.41
53 25.85
35 17.07
6 2.93
23 11.22
81 39.51
124 60.49%
6  โรงเรียนภูคาวิทยาคม 177
44 24.86
38 21.47
10 5.65
13 7.34
0 0.00
72 40.68
105 59.32%
7  โรงเรียนบ้านวังว้า 29
4 13.79
2 6.90
6 20.69
1 3.45
4 13.79
12 41.38
17 58.62%
8  โรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 185
15 8.11
32 17.30
11 5.95
8 4.32
41 22.16
78 42.16
107 57.84%
9  โรงเรียนบ้านผาเวียง 69
18 26.09
18 26.09
3 4.35
0 0.00
0 0.00
30 43.48
39 56.52%
10  โรงเรียนบ้านตึ๊ด 11
3 27.27
1 9.09
0 0.00
2 18.18
0 0.00
5 45.45
6 54.55%
11  โรงเรียนบ้านหนอง 45
4 8.89
5 11.11
11 24.44
2 4.44
2 4.44
21 46.67
24 53.33%
12  โรงเรียนบ้านป่าหัด 64
4 6.25
5 7.81
4 6.25
2 3.13
19 29.69
30 46.88
34 53.13%
13  โรงเรียนบ้านดอยติ้ว 245
9 3.67
90 36.73
11 4.49
16 6.53
4 1.63
115 46.94
130 53.06%
14  โรงเรียนบ้านเปียงซ้อ 145
29 20.00
41 28.28
3 2.07
0 0.00
0 0.00
72 49.66
73 50.34%
15  โรงเรียนบ้านเสี้ยว 2
0 0.00
0 0.00
1 50.00
0 0.00
0 0.00
1 50.00
1 50.00%
16  โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อ 31
5 16.13
3 9.68
2 6.45
0 0.00
5 16.13
16 51.61
15 48.39%
17  โรงเรียนไตรประชาวิทยา 226
38 16.81
20 8.85
25 11.06
19 8.41
6 2.65
118 52.21
108 47.79%
18  โรงเรียนบ้านปางยาง 67
25 37.31
0 0.00
3 4.48
3 4.48
0 0.00
36 53.73
31 46.27%
19  โรงเรียนจอมแจ้งวิทยาคาร 79
5 6.33
2 2.53
29 36.71
0 0.00
0 0.00
43 54.43
36 45.57%
20  โรงเรียนบ้านน้ำฮาว 36
7 19.44
2 5.56
6 16.67
1 2.78
0 0.00
20 55.56
16 44.44%
21  โรงเรียนบ้านยอดดอยวัฒนา 67
0 0.00
7 10.45
20 29.85
0 0.00
0 0.00
40 59.70
27 40.30%
22  โรงเรียนป่ากลาง(มิตรภาพที่ 166) 380
21 5.53
68 17.89
48 12.63
8 2.11
7 1.84
228 60.00
152 40.00%
23  โรงเรียนมณีพฤกษ์ 278
76 27.34
33 11.87
0 0.00
0 0.00
0 0.00
169 60.79
109 39.21%
24  โรงเรียนบ้านนาวงศ์ 138
12 8.70
8 5.80
26 18.84
4 2.90
3 2.17
85 61.59
53 38.41%
25  โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 66
7 10.61
3 4.55
6 9.09
3 4.55
6 9.09
41 62.12
25 37.88%
26  โรงเรียนบ้านนาฝ่า 75
7 9.33
5 6.67
12 16.00
3 4.00
1 1.33
47 62.67
28 37.33%
27  โรงเรียนบ้านห้วยท่าง 44
8 18.18
2 4.55
6 13.64
0 0.00
0 0.00
28 63.64
16 36.36%
28  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา98(บ้านงอบ) 122
19 15.57
10 8.20
15 12.30
0 0.00
0 0.00
78 63.93
44 36.07%
29  โรงเรียนบ้านปอน 39
5 12.82
3 7.69
1 2.56
4 10.26
1 2.56
25 64.10
14 35.90%
30  โรงเรียนบ้านน้ำเลียง 120
12 10.00
20 16.67
11 9.17
0 0.00
0 0.00
77 64.17
43 35.83%
31  โรงเรียนบ้านส้อเด่นพัฒนา 68
7 10.29
4 5.88
13 19.12
0 0.00
0 0.00
44 64.71
24 35.29%
32  โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 96
7 7.29
2 2.08
11 11.46
8 8.33
5 5.21
63 65.63
33 34.38%
33  โรงเรียนบ้านบ่อหลวง 150
9 6.00
29 19.33
13 8.67
0 0.00
0 0.00
99 66.00
51 34.00%
34  โรงเรียนบ้านน้ำแป่ง 15
2 13.33
2 13.33
1 6.67
0 0.00
0 0.00
10 66.67
5 33.33%
35  โรงเรียนบ้านพาน 40
2 5.00
0 0.00
9 22.50
2 5.00
0 0.00
27 67.50
13 32.50%
36  โรงเรียนจตุราษฎร์ศึกษา 72
0 0.00
5 6.94
9 12.50
6 8.33
3 4.17
49 68.06
23 31.94%
37  โรงเรียนบ้านปง 91
4 4.40
4 4.40
19 20.88
1 1.10
0 0.00
63 69.23
28 30.77%
38  โรงเรียนบ้านถ่อน 49
5 10.20
5 10.20
0 0.00
2 4.08
3 6.12
34 69.39
15 30.61%
39  โรงเรียนบ้านสบกอน 408
36 8.82
12 2.94
58 14.22
17 4.17
0 0.00
285 69.85
123 30.15%
40  โรงเรียนบ้านบวกหญ้า 30
5 16.67
3 10.00
1 3.33
0 0.00
0 0.00
21 70.00
9 30.00%
41  โรงเรียนชุมชนเจดีย์เชียงโคม 87
7 8.05
2 2.30
11 12.64
6 6.90
0 0.00
61 70.11
26 29.89%
42  โรงเรียนยอดดอยวัฒนาสาขาน้ำหมาว 38
3 7.89
3 7.89
5 13.16
0 0.00
0 0.00
27 71.05
11 28.95%
43  โรงเรียนบ้านสกาดใต้ 35
5 14.29
0 0.00
5 14.29
0 0.00
0 0.00
25 71.43
10 28.57%
44  โรงเรียนตาลชุมมิตรภาพที่ 186 180
11 6.11
18 10.00
11 6.11
11 6.11
0 0.00
129 71.67
51 28.33%
45  โรงเรียนบ้านบ่อหยวก 215
13 6.05
32 14.88
13 6.05
2 0.93
0 0.00
155 72.09
60 27.91%
46  โรงเรียนบ้านเวียงสอง 98
9 9.18
6 6.12
11 11.22
1 1.02
0 0.00
71 72.45
27 27.55%
47  โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งช้าง 160
9 5.63
5 3.13
6 3.75
14 8.75
10 6.25
116 72.50
44 27.50%
48  โรงเรียนบรรณโศภิษฐ์ 176
12 6.82
17 9.66
7 3.98
12 6.82
0 0.00
128 72.73
48 27.27%
49  โรงเรียนบ้านหนองผุก 11
0 0.00
0 0.00
3 27.27
0 0.00
0 0.00
8 72.73
3 27.27%
50  โรงเรียนบ้านชี 37
0 0.00
5 13.51
2 5.41
3 8.11
0 0.00
27 72.97
10 27.03%
51  โรงเรียนบ้านแหน 65
3 4.62
4 6.15
5 7.69
3 4.62
2 3.08
48 73.85
17 26.15%
52  โรงเรียนบ้านนาบง 46
3 6.52
6 13.04
2 4.35
1 2.17
0 0.00
34 73.91
12 26.09%
53  โรงเรียนบ้านดอนมูล (ศิลาเพชร) 67
3 4.48
2 2.99
12 17.91
0 0.00
0 0.00
50 74.63
17 25.37%
54  โรงเรียนบ้านด่าน 111
1 0.90
15 13.51
12 10.81
0 0.00
0 0.00
83 74.77
28 25.23%
55  โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง 128
13 10.16
5 3.91
14 10.94
0 0.00
0 0.00
96 75.00
32 25.00%
56  โรงเรียนบ้านหนาด 4
0 0.00
0 0.00
1 25.00
0 0.00
0 0.00
3 75.00
1 25.00%
57  โรงเรียนบ้านพร้าวกลาง 53
8 15.09
0 0.00
5 9.43
0 0.00
0 0.00
40 75.47
13 24.53%
58  โรงเรียนบ้านสบขุ่น 99
3 3.03
6 6.06
7 7.07
3 3.03
5 5.05
75 75.76
24 24.24%
59  โรงเรียนหม่อมเจ้าเจริญใจ จิตรพงศ์ 62
1 1.61
7 11.29
3 4.84
4 6.45
0 0.00
47 75.81
15 24.19%
60  โรงเรียนชุมชนบ้านดอนตัน 83
6 7.23
2 2.41
5 6.02
0 0.00
7 8.43
63 75.90
20 24.10%
61  โรงเรียนบ้านยู้ 83
4 4.82
2 2.41
14 16.87
0 0.00
0 0.00
63 75.90
20 24.10%
62  โรงเรียนบ้านดอนแท่น 25
3 12.00
0 0.00
3 12.00
0 0.00
0 0.00
19 76.00
6 24.00%
63  โรงเรียนบ้านน้ำพุร้อน 50
7 14.00
1 2.00
3 6.00
0 0.00
1 2.00
38 76.00
12 24.00%
64  โรงเรียนสกาดพัฒนา 167
8 4.79
7 4.19
17 10.18
4 2.40
4 2.40
127 76.05
40 23.95%
65  โรงเรียนบ้านสะปัน 155
9 5.81
6 3.87
13 8.39
6 3.87
3 1.94
118 76.13
37 23.87%
66  โรงเรียนบ้านขุนน้ำน่าน 88
2 2.27
12 13.64
3 3.41
3 3.41
1 1.14
67 76.14
21 23.86%
67  โรงเรียนบ้านดอนมูล (แงง) 26
1 3.85
0 0.00
5 19.23
0 0.00
0 0.00
20 76.92
6 23.08%
68  โรงเรียนบ้านนาขวาง 50
3 6.00
2 4.00
6 12.00
0 0.00
0 0.00
39 78.00
11 22.00%
69  โรงเรียนบ้านกอก 41
0 0.00
2 4.88
3 7.32
3 7.32
1 2.44
32 78.05
9 21.95%
70  โรงเรียนบ้านหนองบัว 19
0 0.00
0 0.00
4 21.05
0 0.00
0 0.00
15 78.95
4 21.05%
71  โรงเรียนไลออนส์บ้านหนองปลา 29
1 3.45
2 6.90
2 6.90
0 0.00
1 3.45
23 79.31
6 20.69%
72  โรงเรียนบ้านแดนพนา 35
2 5.71
0 0.00
5 14.29
0 0.00
0 0.00
28 80.00
7 20.00%
73  โรงเรียนบ้านบ่อหลวงสาขาห้วยโป่ง 82
3 3.66
8 9.76
5 6.10
0 0.00
0 0.00
66 80.49
16 19.51%
74  โรงเรียนชุมชนศิลาเพชร 150
6 4.00
7 4.67
16 10.67
0 0.00
0 0.00
121 80.67
29 19.33%
75  โรงเรียนบ้านนาหนุน 1-ปิตุราษฎร์ 59
2 3.39
0 0.00
6 10.17
3 5.08
0 0.00
48 81.36
11 18.64%
76  โรงเรียนบ้านน้ำรีพัฒนา 135
7 5.19
16 11.85
2 1.48
0 0.00
0 0.00
110 81.48
25 18.52%
77  โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย 417
8 1.92
47 11.27
19 4.56
1 0.24
2 0.48
340 81.53
77 18.47%
78  โรงเรียนชุมชนศิลาแลง 175
1 0.57
17 9.71
14 8.00
0 0.00
0 0.00
143 81.71
32 18.29%
79  โรงเรียนบ้านน้ำพิ 33
2 6.06
0 0.00
3 9.09
1 3.03
0 0.00
27 81.82
6 18.18%
80  โรงเรียนบ้านใหม่ 55
4 7.27
2 3.64
2 3.64
2 3.64
0 0.00
45 81.82
10 18.18%
81  โรงเรียนบ้านก๋ง (มงคลประชารังสรรค์) 61
0 0.00
0 0.00
10 16.39
1 1.64
0 0.00
50 81.97
11 18.03%
82  โรงเรียนบ้านปรางค์ 933
28 3.00
41 4.39
51 5.47
27 2.89
21 2.25
765 81.99
168 18.01%
83  โรงเรียนไตรราษฎร์วิทยา 71
7 9.86
0 0.00
3 4.23
1 1.41
1 1.41
59 83.10
12 16.90%
84  โรงเรียนบ้านท่าวังผา 577
22 3.81
15 2.60
31 5.37
13 2.25
15 2.60
481 83.36
96 16.64%
85  โรงเรียนพนาสวรรค์ 88
2 2.27
2 2.27
10 11.36
0 0.00
0 0.00
74 84.09
14 15.91%
86  โรงเรียนบ้านกอกจูน 40
0 0.00
0 0.00
6 15.00
0 0.00
0 0.00
34 85.00
6 15.00%
87  โรงเรียนพัฒนานิคมวิทยา 27
0 0.00
1 3.70
2 7.41
1 3.70
0 0.00
23 85.19
4 14.81%
88  โรงเรียนบ้านพร้าว 21
1 4.76
0 0.00
2 9.52
0 0.00
0 0.00
18 85.71
3 14.29%
89  โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี 94
3 3.19
3 3.19
5 5.32
2 2.13
0 0.00
81 86.17
13 13.83%
90  โรงเรียนบ้านขอน 29
0 0.00
0 0.00
4 13.79
0 0.00
0 0.00
25 86.21
4 13.79%
91  โรงเรียนบ้านปางแก 295
11 3.73
15 5.08
6 2.03
8 2.71
0 0.00
255 86.44
40 13.56%
92  โรงเรียนบ้านสบหนอง 37
2 5.41
1 2.70
2 5.41
0 0.00
0 0.00
32 86.49
5 13.51%
93  โรงเรียนบ้านน้ำคา 68
3 4.41
2 2.94
4 5.88
0 0.00
0 0.00
59 86.76
9 13.24%
94  โรงเรียนธาราบรรพต 55
1 1.82
0 0.00
6 10.91
0 0.00
0 0.00
48 87.27
7 12.73%
95  โรงเรียนบ้านเชียงแล นาทราย(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์) 63
1 1.59
0 0.00
7 11.11
0 0.00
0 0.00
55 87.30
8 12.70%
96  โรงเรียนบ้านผาหลัก 64
4 6.25
2 3.13
1 1.56
1 1.56
0 0.00
56 87.50
8 12.50%
97  โรงเรียนบ้านป่าลาน 40
2 5.00
0 0.00
2 5.00
0 0.00
1 2.50
35 87.50
5 12.50%
98  โรงเรียนบ้านปางปุก 89
1 1.12
0 0.00
8 8.99
2 2.25
0 0.00
78 87.64
11 12.36%
99  โรงเรียนบ้านเสี้ยว 81
2 2.47
5 6.17
3 3.70
0 0.00
0 0.00
71 87.65
10 12.35%
100  โรงเรียนบ้านน้ำลักใต้ 25
1 4.00
0 0.00
2 8.00
0 0.00
0 0.00
22 88.00
3 12.00%
101  โรงเรียนบ้านนาฝาง 17
2 11.76
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
15 88.24
2 11.76%
102  โรงเรียนบ้านปงสนุก 162
12 7.41
7 4.32
0 0.00
0 0.00
0 0.00
143 88.27
19 11.73%
103  โรงเรียนบ้านแพะกลาง 69
1 1.45
2 2.90
5 7.25
0 0.00
0 0.00
61 88.41
8 11.59%
104  โรงเรียนบ้านสบเป็ด 260
9 3.46
7 2.69
4 1.54
8 3.08
2 0.77
230 88.46
30 11.54%
105  โรงเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งกวาง 156
8 5.13
0 0.00
10 6.41
0 0.00
0 0.00
138 88.46
18 11.54%
106  โรงเรียนไตรคามวิทยา 57
4 7.02
0 0.00
2 3.51
0 0.00
0 0.00
51 89.47
6 10.53%
107  โรงเรียนบ้านสองแคว 185
3 1.62
4 2.16
7 3.78
3 1.62
2 1.08
166 89.73
19 10.27%
108  โรงเรียนบ้านเกวต 49
0 0.00
0 0.00
3 6.12
2 4.08
0 0.00
44 89.80
5 10.20%
109  โรงเรียนบ้านน้ำโมงปางสา 167
2 1.20
9 5.39
6 3.59
0 0.00
0 0.00
150 89.82
17 10.18%
110  โรงเรียนบ้านผาสิงห์ 20
1 5.00
1 5.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
18 90.00
2 10.00%
111  โรงเรียนท่านผู้หญิงสง่า อิงคุลานนท์ 63
0 0.00
2 3.17
4 6.35
0 0.00
0 0.00
57 90.48
6 9.52%
112  โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ 291
13 4.47
8 2.75
5 1.72
0 0.00
1 0.34
264 90.72
27 9.28%
113  โรงเรียนบ้านน้ำยาว 108
3 2.78
1 0.93
6 5.56
0 0.00
0 0.00
98 90.74
10 9.26%
114  โรงเรียนบ้านปางกอม 108
4 3.70
0 0.00
6 5.56
0 0.00
0 0.00
98 90.74
10 9.26%
115  โรงเรียนบ้านปางหก 45
0 0.00
0 0.00
4 8.89
0 0.00
0 0.00
41 91.11
4 8.89%
116  โรงเรียนบ้านคัวะ 58
1 1.72
0 0.00
4 6.90
0 0.00
0 0.00
53 91.38
5 8.62%
117  โรงเรียนศรีสระวงศ์ 48
1 2.08
0 0.00
3 6.25
0 0.00
0 0.00
44 91.67
4 8.33%
118  โรงเรียนเพียงหลวง 7 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 48
0 0.00
0 0.00
2 4.17
2 4.17
0 0.00
44 91.67
4 8.33%
119  โรงเรียนบ้านห้วยโก๋น 85
1 1.18
1 1.18
3 3.53
1 1.18
1 1.18
78 91.76
7 8.24%
120  โรงเรียนบ้านน้ำสอด 102
4 3.92
4 3.92
0 0.00
0 0.00
0 0.00
94 92.16
8 7.84%
121  โรงเรียนวรนคร 518
12 2.32
8 1.54
20 3.86
0 0.00
0 0.00
478 92.28
40 7.72%
122  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนผู้บังคับบัญชาลูกเสือรถไฟมักกะสัน 40
2 5.00
0 0.00
1 2.50
0 0.00
0 0.00
37 92.50
3 7.50%
123  โรงเรียนบ้านสะเกิน 82
0 0.00
0 0.00
6 7.32
0 0.00
0 0.00
76 92.68
6 7.32%
124  โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่ 115 208
4 1.92
1 0.48
9 4.33
1 0.48
0 0.00
193 92.79
15 7.21%
125  โรงเรียนบ้านสบสาย 28
0 0.00
0 0.00
2 7.14
0 0.00
0 0.00
26 92.86
2 7.14%
126  โรงเรียนบ้านสบปืน 102
1 0.98
2 1.96
2 1.96
2 1.96
0 0.00
95 93.14
7 6.86%
127  โรงเรียนแสนทองวิทยา 103
3 2.91
0 0.00
4 3.88
0 0.00
0 0.00
96 93.20
7 6.80%
128  โรงเรียนบ้านปางส้าน 15
0 0.00
0 0.00
1 6.67
0 0.00
0 0.00
14 93.33
1 6.67%
129  โรงเรียนบ้านทุ่งเฮ้า 48
0 0.00
0 0.00
1 2.08
2 4.17
0 0.00
45 93.75
3 6.25%
130  โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 64
1 1.56
1 1.56
0 0.00
0 0.00
2 3.13
60 93.75
4 6.25%
131  โรงเรียนบ้านไร่ 165
3 1.82
2 1.21
5 3.03
0 0.00
0 0.00
155 93.94
10 6.06%
132  โรงเรียนบ้านนาก้อ 34
0 0.00
0 0.00
2 5.88
0 0.00
0 0.00
32 94.12
2 5.88%
133  โรงเรียนบ้านน้ำช้างพัฒนา 124
0 0.00
1 0.81
5 4.03
1 0.81
0 0.00
117 94.35
7 5.65%
134  โรงเรียนบ้านห่างทางหลวง 135
3 2.22
4 2.96
0 0.00
0 0.00
0 0.00
128 94.81
7 5.19%
135  โรงเรียนบ้านน้ำปัวพัฒนา 80
1 1.25
1 1.25
1 1.25
1 1.25
0 0.00
76 95.00
4 5.00%
136  โรงเรียนบ้านร้อง 212
3 1.42
1 0.47
6 2.83
0 0.00
0 0.00
202 95.28
10 4.72%
137  โรงเรียนบ้านห้วยฟอง 151
0 0.00
4 2.65
3 1.99
0 0.00
0 0.00
144 95.36
7 4.64%
138  โรงเรียนบ้านนาหนุนสอง 67
1 1.49
0 0.00
2 2.99
0 0.00
0 0.00
64 95.52
3 4.48%
139  โรงเรียนบ้านผาน้ำย้อย 48
0 0.00
0 0.00
1 2.08
1 2.08
0 0.00
46 95.83
2 4.17%
140  โรงเรียนบ้านท่าค้ำ(ไตรราษฎร์บำรุง) 82
3 3.66
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
79 96.34
3 3.66%
141  โรงเรียนบ้านสว้า 187
2 1.07
0 0.00
3 1.60
0 0.00
0 0.00
182 97.33
5 2.67%
142  โรงเรียนบ้านดอนสบเปือ 45
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 2.22
0 0.00
44 97.78
1 2.22%
143  โรงเรียนบ้านกิ่วจันทร์(เสรินทวัฒน์อุปถัมภ์) 58
0 0.00
0 0.00
1 1.72
0 0.00
0 0.00
57 98.28
1 1.72%
144  โรงเรียนบ้านน้ำลาด 50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
50 100.00
0 0.00%
145  โรงเรียนบ้านสันเจริญ 72
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
72 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  15,843 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  918 5.79
เตี้ย  1,037 6.55
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,131 7.14
ผอมและเตี้ย  379 2.39
อ้วนและเตี้ย  325 2.05
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,053 76.08
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,790 คน


23.92%


Powered By www.thaieducation.net