ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.น่าน เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

จำนวนโรงเรียน 145 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 145 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านดอยติ้ว 242
72 29.75
128 52.89
11 4.55
27 11.16
4 1.65
0 0.00
242 100.00%
2  โรงเรียนบ้านนาขวาง 50
45 90.00
2 4.00
3 6.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
50 100.00%
3  โรงเรียนบ้านผักเฮือก 120
116 96.67
0 0.00
3 2.50
0 0.00
1 0.83
0 0.00
120 100.00%
4  โรงเรียนบ้านผาเวียง 69
19 27.54
19 27.54
2 2.90
19 27.54
1 1.45
9 13.04
60 86.96%
5  โรงเรียนจอมแจ้งวิทยาคาร 75
5 6.67
21 28.00
14 18.67
12 16.00
10 13.33
13 17.33
62 82.67%
6  โรงเรียนไตรประชาวิทยา 226
70 30.97
49 21.68
20 8.85
36 15.93
6 2.65
45 19.91
181 80.09%
7  โรงเรียนบ้านปางยาง 67
35 52.24
0 0.00
9 13.43
3 4.48
0 0.00
20 29.85
47 70.15%
8  โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อ 30
4 13.33
3 10.00
2 6.67
7 23.33
5 16.67
9 30.00
21 70.00%
9  โรงเรียนบ้านสบมาง 153
3 1.96
22 14.38
21 13.73
26 16.99
35 22.88
46 30.07
107 69.93%
10  โรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 187
15 8.02
32 17.11
11 5.88
8 4.28
53 28.34
68 36.36
119 63.64%
11  โรงเรียนภูคาวิทยาคม 177
44 24.86
38 21.47
10 5.65
13 7.34
0 0.00
72 40.68
105 59.32%
12  โรงเรียนบ้านวังว้า 29
4 13.79
2 6.90
6 20.69
1 3.45
4 13.79
12 41.38
17 58.62%
13  โรงเรียนบ้านหนอง 45
4 8.89
7 15.56
10 22.22
2 4.44
0 0.00
22 48.89
23 51.11%
14  โรงเรียนบ้านเสี้ยว 2
0 0.00
0 0.00
1 50.00
0 0.00
0 0.00
1 50.00
1 50.00%
15  โรงเรียนบ้านบ่อหยวก 216
46 21.30
41 18.98
13 6.02
6 2.78
0 0.00
110 50.93
106 49.07%
16  โรงเรียนบ้านเวียงสอง 95
10 10.53
6 6.32
14 14.74
8 8.42
8 8.42
49 51.58
46 48.42%
17  โรงเรียนบ้านนาฝ่า 74
5 6.76
6 8.11
19 25.68
5 6.76
0 0.00
39 52.70
35 47.30%
18  โรงเรียนบ้านน้ำแป่ง 15
2 13.33
2 13.33
1 6.67
2 13.33
0 0.00
8 53.33
7 46.67%
19  โรงเรียนบ้านเปียงซ้อ 145
22 15.17
41 28.28
2 1.38
0 0.00
0 0.00
80 55.17
65 44.83%
20  โรงเรียนยอดดอยวัฒนาสาขาน้ำหมาว 38
1 2.63
13 34.21
2 5.26
1 2.63
0 0.00
21 55.26
17 44.74%
21  โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 65
6 9.23
10 15.38
5 7.69
3 4.62
5 7.69
36 55.38
29 44.62%
22  โรงเรียนบ้านน้ำฮาว 36
7 19.44
2 5.56
6 16.67
1 2.78
0 0.00
20 55.56
16 44.44%
23  โรงเรียนหม่อมเจ้าเจริญใจ จิตรพงศ์ 63
6 9.52
12 19.05
6 9.52
2 3.17
0 0.00
37 58.73
26 41.27%
24  โรงเรียนชุมชนเจดีย์เชียงโคม 86
17 19.77
3 3.49
12 13.95
2 2.33
1 1.16
51 59.30
35 40.70%
25  โรงเรียนไตรคามวิทยา 59
8 13.56
1 1.69
15 25.42
0 0.00
0 0.00
35 59.32
24 40.68%
26  โรงเรียนบ้านสบกอน 404
42 10.40
25 6.19
62 15.35
17 4.21
18 4.46
240 59.41
164 40.59%
27  โรงเรียนมณีพฤกษ์ 282
80 28.37
34 12.06
0 0.00
0 0.00
0 0.00
168 59.57
114 40.43%
28  โรงเรียนบ้านบ่อหลวงสาขาห้วยโป่ง 79
4 5.06
8 10.13
4 5.06
12 15.19
2 2.53
49 62.03
30 37.97%
29  โรงเรียนบ้านขุนน้ำน่าน 88
2 2.27
18 20.45
2 2.27
9 10.23
2 2.27
55 62.50
33 37.50%
30  โรงเรียนบ้านน้ำพุร้อน 51
15 29.41
1 1.96
2 3.92
1 1.96
0 0.00
32 62.75
19 37.25%
31  โรงเรียนป่ากลาง(มิตรภาพที่ 166) 374
39 10.43
32 8.56
33 8.82
29 7.75
6 1.60
235 62.83
139 37.17%
32  โรงเรียนบ้านสะปัน 155
14 9.03
10 6.45
18 11.61
10 6.45
4 2.58
99 63.87
56 36.13%
33  โรงเรียนบ้านดอนแท่น 25
3 12.00
3 12.00
2 8.00
1 4.00
0 0.00
16 64.00
9 36.00%
34  โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง 205
20 9.76
13 6.34
18 8.78
12 5.85
10 4.88
132 64.39
73 35.61%
35  โรงเรียนบ้านกอกจูน 40
6 15.00
2 5.00
6 15.00
0 0.00
0 0.00
26 65.00
14 35.00%
36  โรงเรียนบ้านนาวงศ์ 141
10 7.09
7 4.96
7 4.96
15 10.64
9 6.38
93 65.96
48 34.04%
37  โรงเรียนบ้านพร้าวกลาง 53
12 22.64
0 0.00
6 11.32
0 0.00
0 0.00
35 66.04
18 33.96%
38  โรงเรียนบ้านยอดดอยวัฒนา 67
1 1.49
7 10.45
13 19.40
1 1.49
0 0.00
45 67.16
22 32.84%
39  โรงเรียนบ้านยู้ 83
5 6.02
7 8.43
14 16.87
1 1.20
0 0.00
56 67.47
27 32.53%
40  โรงเรียนบ้านปางกอม 107
11 10.28
7 6.54
13 12.15
3 2.80
0 0.00
73 68.22
34 31.78%
41  โรงเรียนบ้านหนองผุก 16
0 0.00
1 6.25
4 25.00
0 0.00
0 0.00
11 68.75
5 31.25%
42  โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย 419
9 2.15
78 18.62
24 5.73
13 3.10
5 1.19
290 69.21
129 30.79%
43  โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา 138
6 4.35
6 4.35
6 4.35
12 8.70
12 8.70
96 69.57
42 30.43%
44  โรงเรียนบ้านปง 89
3 3.37
2 2.25
20 22.47
2 2.25
0 0.00
62 69.66
27 30.34%
45  โรงเรียนบ้านบ่อหลวง 151
6 3.97
19 12.58
5 3.31
13 8.61
2 1.32
106 70.20
45 29.80%
46  โรงเรียนชุมชนบ้านดอนตัน 80
6 7.50
5 6.25
12 15.00
0 0.00
0 0.00
57 71.25
23 28.75%
47  โรงเรียนบ้านสกาดใต้ 35
5 14.29
0 0.00
5 14.29
0 0.00
0 0.00
25 71.43
10 28.57%
48  โรงเรียนตาลชุมมิตรภาพที่ 186 181
11 6.08
18 9.94
11 6.08
11 6.08
0 0.00
130 71.82
51 28.18%
49  โรงเรียนบ้านห้วยท่าง 44
6 13.64
0 0.00
0 0.00
6 13.64
0 0.00
32 72.73
12 27.27%
50  โรงเรียนบ้านสบหนอง 37
5 13.51
0 0.00
5 13.51
0 0.00
0 0.00
27 72.97
10 27.03%
51  โรงเรียนบรรณโศภิษฐ์ 179
12 6.70
17 9.50
7 3.91
12 6.70
0 0.00
131 73.18
48 26.82%
52  โรงเรียนบ้านน้ำสอด 102
3 2.94
12 11.76
11 10.78
1 0.98
0 0.00
75 73.53
27 26.47%
53  โรงเรียนชุมชนบ้านเฟือยลุง 261
9 3.45
15 5.75
43 16.48
2 0.77
0 0.00
192 73.56
69 26.44%
54  โรงเรียนบ้านแหน 66
3 4.55
4 6.06
5 7.58
3 4.55
2 3.03
49 74.24
17 25.76%
55  โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งช้าง 159
2 1.26
10 6.29
7 4.40
10 6.29
11 6.92
119 74.84
40 25.16%
56  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนผู้บังคับบัญชาลูกเสือรถไฟมักกะสัน 40
7 17.50
2 5.00
1 2.50
0 0.00
0 0.00
30 75.00
10 25.00%
57  โรงเรียนบ้านดอนมูล (ศิลาเพชร) 68
3 4.41
2 2.94
12 17.65
0 0.00
0 0.00
51 75.00
17 25.00%
58  โรงเรียนบ้านหนาด 4
0 0.00
0 0.00
1 25.00
0 0.00
0 0.00
3 75.00
1 25.00%
59  โรงเรียนบ้านน้ำพิ 33
3 9.09
2 6.06
3 9.09
0 0.00
0 0.00
25 75.76
8 24.24%
60  โรงเรียนชุมชนศิลาแลง 170
2 1.18
25 14.71
14 8.24
0 0.00
0 0.00
129 75.88
41 24.12%
61  โรงเรียนบ้านดอนมูล (แงง) 26
1 3.85
0 0.00
5 19.23
0 0.00
0 0.00
20 76.92
6 23.08%
62  โรงเรียนบ้านปอน 39
3 7.69
0 0.00
5 12.82
0 0.00
1 2.56
30 76.92
9 23.08%
63  โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ 292
15 5.14
7 2.40
43 14.73
2 0.68
0 0.00
225 77.05
67 22.95%
64  โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 96
11 11.46
5 5.21
0 0.00
0 0.00
6 6.25
74 77.08
22 22.92%
65  โรงเรียนบ้านส้อเด่นพัฒนา 66
7 10.61
0 0.00
7 10.61
1 1.52
0 0.00
51 77.27
15 22.73%
66  โรงเรียนบ้านสบขุ่น 99
3 3.03
7 7.07
4 4.04
3 3.03
5 5.05
77 77.78
22 22.22%
67  โรงเรียนบ้านปรางค์ 935
31 3.32
50 5.35
64 6.84
30 3.21
30 3.21
730 78.07
205 21.93%
68  โรงเรียนบ้านปางปุก 90
5 5.56
3 3.33
11 12.22
0 0.00
0 0.00
71 78.89
19 21.11%
69  โรงเรียนพนาสวรรค์ 88
3 3.41
3 3.41
10 11.36
2 2.27
0 0.00
70 79.55
18 20.45%
70  โรงเรียนบ้านหนองบัว 20
0 0.00
0 0.00
4 20.00
0 0.00
0 0.00
16 80.00
4 20.00%
71  โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่ 115 199
12 6.03
3 1.51
20 10.05
2 1.01
2 1.01
160 80.40
39 19.60%
72  โรงเรียนบ้านคัวะ 57
1 1.75
1 1.75
8 14.04
0 0.00
0 0.00
47 82.46
10 17.54%
73  โรงเรียนบ้านนาหนุน 1-ปิตุราษฎร์ 57
1 1.75
1 1.75
7 12.28
1 1.75
0 0.00
47 82.46
10 17.54%
74  โรงเรียนบ้านน้ำรีพัฒนา 137
7 5.11
17 12.41
0 0.00
0 0.00
0 0.00
113 82.48
24 17.52%
75  โรงเรียนบ้านขอน 29
0 0.00
0 0.00
4 13.79
0 0.00
1 3.45
24 82.76
5 17.24%
76  โรงเรียนบ้านบวกหญ้า 29
0 0.00
0 0.00
2 6.90
3 10.34
0 0.00
24 82.76
5 17.24%
77  โรงเรียนไตรราษฎร์วิทยา 71
7 9.86
0 0.00
5 7.04
0 0.00
0 0.00
59 83.10
12 16.90%
78  โรงเรียนบ้านด่าน 115
0 0.00
13 11.30
6 5.22
0 0.00
0 0.00
96 83.48
19 16.52%
79  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา98(บ้านงอบ) 124
10 8.06
0 0.00
10 8.06
0 0.00
0 0.00
104 83.87
20 16.13%
80  โรงเรียนบ้านท่าวังผา 571
21 3.68
31 5.43
20 3.50
15 2.63
5 0.88
479 83.89
92 16.11%
81  โรงเรียนบ้านปางหก 45
0 0.00
0 0.00
7 15.56
0 0.00
0 0.00
38 84.44
7 15.56%
82  โรงเรียนบ้านใหม่ 53
1 1.89
1 1.89
5 9.43
1 1.89
0 0.00
45 84.91
8 15.09%
83  โรงเรียนบ้านป่าหัด 61
3 4.92
1 1.64
1 1.64
3 4.92
1 1.64
52 85.25
9 14.75%
84  โรงเรียนบ้านกอก 41
0 0.00
2 4.88
4 9.76
0 0.00
0 0.00
35 85.37
6 14.63%
85  โรงเรียนบ้านแพะกลาง 69
2 2.90
2 2.90
6 8.70
0 0.00
0 0.00
59 85.51
10 14.49%
86  โรงเรียนบ้านพร้าว 28
2 7.14
1 3.57
1 3.57
0 0.00
0 0.00
24 85.71
4 14.29%
87  โรงเรียนบ้านผาหลัก 63
5 7.94
2 3.17
1 1.59
1 1.59
0 0.00
54 85.71
9 14.29%
88  โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี 94
4 4.26
3 3.19
4 4.26
2 2.13
0 0.00
81 86.17
13 13.83%
89  โรงเรียนสกาดพัฒนา 167
3 1.80
4 2.40
6 3.59
4 2.40
6 3.59
144 86.23
23 13.77%
90  โรงเรียนบ้านก๋ง (มงคลประชารังสรรค์) 60
6 10.00
0 0.00
2 3.33
0 0.00
0 0.00
52 86.67
8 13.33%
91  โรงเรียนบ้านพาน 39
2 5.13
0 0.00
3 7.69
0 0.00
0 0.00
34 87.18
5 12.82%
92  โรงเรียนบ้านเชียงแล นาทราย(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์) 63
1 1.59
0 0.00
7 11.11
0 0.00
0 0.00
55 87.30
8 12.70%
93  โรงเรียนบ้านน้ำโมงปางสา 142
4 2.82
8 5.63
6 4.23
0 0.00
0 0.00
124 87.32
18 12.68%
94  โรงเรียนบ้านป่าลาน 40
2 5.00
1 2.50
2 5.00
0 0.00
0 0.00
35 87.50
5 12.50%
95  โรงเรียนบ้านห้วยโก๋น 89
1 1.12
4 4.49
6 6.74
0 0.00
0 0.00
78 87.64
11 12.36%
96  โรงเรียนธาราบรรพต 57
1 1.75
1 1.75
4 7.02
1 1.75
0 0.00
50 87.72
7 12.28%
97  โรงเรียนบ้านถ่อน 49
1 2.04
2 4.08
1 2.04
2 4.08
0 0.00
43 87.76
6 12.24%
98  โรงเรียนบ้านเกวต 49
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 8.16
2 4.08
43 87.76
6 12.24%
99  โรงเรียนบ้านน้ำช้างพัฒนา 125
12 9.60
0 0.00
3 2.40
0 0.00
0 0.00
110 88.00
15 12.00%
100  โรงเรียนไลออนส์บ้านหนองปลา 25
0 0.00
1 4.00
2 8.00
0 0.00
0 0.00
22 88.00
3 12.00%
101  โรงเรียนบ้านนาฝาง 17
2 11.76
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
15 88.24
2 11.76%
102  โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง 128
1 0.78
3 2.34
11 8.59
0 0.00
0 0.00
113 88.28
15 11.72%
103  โรงเรียนบ้านแดนพนา 35
0 0.00
1 2.86
3 8.57
0 0.00
0 0.00
31 88.57
4 11.43%
104  โรงเรียนพัฒนานิคมวิทยา 27
0 0.00
1 3.70
2 7.41
0 0.00
0 0.00
24 88.89
3 11.11%
105  โรงเรียนบ้านสองแคว 186
3 1.61
4 2.15
8 4.30
3 1.61
2 1.08
166 89.25
20 10.75%
106  โรงเรียนบ้านสบเป็ด 261
8 3.07
7 2.68
4 1.53
7 2.68
2 0.77
233 89.27
28 10.73%
107  โรงเรียนบ้านทุ่งเฮ้า 48
0 0.00
1 2.08
2 4.17
2 4.17
0 0.00
43 89.58
5 10.42%
108  โรงเรียนบ้านชี 39
0 0.00
2 5.13
1 2.56
1 2.56
0 0.00
35 89.74
4 10.26%
109  โรงเรียนบ้านน้ำยาว 108
5 4.63
0 0.00
0 0.00
0 0.00
6 5.56
97 89.81
11 10.19%
110  โรงเรียนบ้านปางแก 299
8 2.68
5 1.67
7 2.34
9 3.01
1 0.33
269 89.97
30 10.03%
111  โรงเรียนบ้านน้ำเลียง 120
5 4.17
1 0.83
6 5.00
0 0.00
0 0.00
108 90.00
12 10.00%
112  โรงเรียนบ้านผาสิงห์ 20
0 0.00
1 5.00
0 0.00
1 5.00
0 0.00
18 90.00
2 10.00%
113  โรงเรียนชุมชนศิลาเพชร 153
3 1.96
2 1.31
6 3.92
2 1.31
2 1.31
138 90.20
15 9.80%
114  โรงเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งกวาง 156
4 2.56
3 1.92
8 5.13
0 0.00
0 0.00
141 90.38
15 9.62%
115  โรงเรียนบ้านสว้า 188
5 2.66
6 3.19
0 0.00
7 3.72
0 0.00
170 90.43
18 9.57%
116  โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 65
3 4.62
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 4.62
59 90.77
6 9.23%
117  โรงเรียนบ้านตึ๊ด 11
0 0.00
1 9.09
0 0.00
0 0.00
0 0.00
10 90.91
1 9.09%
118  โรงเรียนบ้านน้ำปัวพัฒนา 80
2 2.50
1 1.25
1 1.25
3 3.75
0 0.00
73 91.25
7 8.75%
119  โรงเรียนบ้านผาน้ำย้อย 47
3 6.38
0 0.00
1 2.13
0 0.00
0 0.00
43 91.49
4 8.51%
120  โรงเรียนศรีสระวงศ์ 48
1 2.08
0 0.00
3 6.25
0 0.00
0 0.00
44 91.67
4 8.33%
121  โรงเรียนบ้านน้ำลักใต้ 25
0 0.00
0 0.00
2 8.00
0 0.00
0 0.00
23 92.00
2 8.00%
122  โรงเรียนบ้านสบปืน 101
2 1.98
0 0.00
2 1.98
4 3.96
0 0.00
93 92.08
8 7.92%
123  โรงเรียนบ้านเสี้ยว 79
0 0.00
4 5.06
2 2.53
0 0.00
0 0.00
73 92.41
6 7.59%
124  โรงเรียนบ้านสบสาย 28
0 0.00
0 0.00
2 7.14
0 0.00
0 0.00
26 92.86
2 7.14%
125  โรงเรียนบ้านปางส้าน 16
0 0.00
0 0.00
1 6.25
0 0.00
0 0.00
15 93.75
1 6.25%
126  โรงเรียนเพียงหลวง 7 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 48
0 0.00
0 0.00
2 4.17
1 2.08
0 0.00
45 93.75
3 6.25%
127  โรงเรียนท่านผู้หญิงสง่า อิงคุลานนท์ 65
2 3.08
2 3.08
0 0.00
0 0.00
0 0.00
61 93.85
4 6.15%
128  โรงเรียนบ้านนาหนุนสอง 65
2 3.08
0 0.00
2 3.08
0 0.00
0 0.00
61 93.85
4 6.15%
129  โรงเรียนบ้านน้ำคา 68
0 0.00
1 1.47
2 2.94
0 0.00
1 1.47
64 94.12
4 5.88%
130  โรงเรียนบ้านนาก้อ 35
0 0.00
0 0.00
2 5.71
0 0.00
0 0.00
33 94.29
2 5.71%
131  โรงเรียนบ้านห้วยฟอง 151
0 0.00
5 3.31
3 1.99
0 0.00
0 0.00
143 94.70
8 5.30%
132  โรงเรียนบ้านห่างทางหลวง 135
7 5.19
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
128 94.81
7 5.19%
133  โรงเรียนบ้านร้อง 213
3 1.41
1 0.47
7 3.29
0 0.00
0 0.00
202 94.84
11 5.16%
134  โรงเรียนวรนคร 516
7 1.36
5 0.97
6 1.16
3 0.58
5 0.97
490 94.96
26 5.04%
135  โรงเรียนบ้านปงสนุก 162
2 1.23
3 1.85
3 1.85
0 0.00
0 0.00
154 95.06
8 4.94%
136  โรงเรียนแสนทองวิทยา 103
5 4.85
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
98 95.15
5 4.85%
137  โรงเรียนบ้านสะเกิน 86
0 0.00
0 0.00
4 4.65
0 0.00
0 0.00
82 95.35
4 4.65%
138  โรงเรียนบ้านนาบง 46
0 0.00
1 2.17
1 2.17
0 0.00
0 0.00
44 95.65
2 4.35%
139  โรงเรียนบ้านไร่ 161
1 0.62
3 1.86
3 1.86
0 0.00
0 0.00
154 95.65
7 4.35%
140  โรงเรียนบ้านท่าค้ำ(ไตรราษฎร์บำรุง) 82
3 3.66
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
79 96.34
3 3.66%
141  โรงเรียนจตุราษฎร์ศึกษา 76
1 1.32
1 1.32
0 0.00
0 0.00
0 0.00
74 97.37
2 2.63%
142  โรงเรียนบ้านดอนสบเปือ 45
1 2.22
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
44 97.78
1 2.22%
143  โรงเรียนบ้านกิ่วจันทร์(เสรินทวัฒน์อุปถัมภ์) 58
0 0.00
0 0.00
1 1.72
0 0.00
0 0.00
57 98.28
1 1.72%
144  โรงเรียนบ้านสันเจริญ 73
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 1.37
0 0.00
72 98.63
1 1.37%
145  โรงเรียนบ้านน้ำลาด 50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
50 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  15,812 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,208 7.64
เตี้ย  1,091 6.90
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,028 6.50
ผอมและเตี้ย  501 3.17
อ้วนและเตี้ย  297 1.88
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,687 73.91
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,125 คน


26.09%


Powered By www.thaieducation.net