ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.น่าน เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562

จำนวนโรงเรียน 145 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 145 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านดอยติ้ว 255
61 23.92
129 50.59
27 10.59
32 12.55
6 2.35
0 0.00
255 100.00%
2  โรงเรียนบ้านวังว้า 33
9 27.27
0 0.00
7 21.21
2 6.06
12 36.36
3 9.09
30 90.91%
3  โรงเรียนจอมแจ้งวิทยาคาร 75
5 6.67
21 28.00
14 18.67
12 16.00
10 13.33
13 17.33
62 82.67%
4  โรงเรียนบ้านผาเวียง 69
18 26.09
15 21.74
2 2.90
18 26.09
0 0.00
16 23.19
53 76.81%
5  โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อ 27
4 14.81
2 7.41
3 11.11
6 22.22
5 18.52
7 25.93
20 74.07%
6  โรงเรียนภูคาวิทยาคม 175
48 27.43
45 25.71
14 8.00
17 9.71
0 0.00
51 29.14
124 70.86%
7  โรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 195
15 7.69
32 16.41
11 5.64
8 4.10
53 27.18
76 38.97
119 61.03%
8  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนผู้บังคับบัญชาลูกเสือรถไฟมักกะสัน 35
2 5.71
3 8.57
6 17.14
3 8.57
5 14.29
16 45.71
19 54.29%
9  โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย 423
37 8.75
93 21.99
31 7.33
51 12.06
5 1.18
206 48.70
217 51.30%
10  โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 64
6 9.38
7 10.94
11 17.19
7 10.94
1 1.56
32 50.00
32 50.00%
11  โรงเรียนบ้านนาฝ่า 85
2 2.35
6 7.06
21 24.71
5 5.88
8 9.41
43 50.59
42 49.41%
12  โรงเรียนบ้านสว้า 189
11 5.82
51 26.98
8 4.23
11 5.82
8 4.23
100 52.91
89 47.09%
13  โรงเรียนบ้านสบกอน 385
31 8.05
25 6.49
62 16.10
27 7.01
25 6.49
215 55.84
170 44.16%
14  โรงเรียนบ้านปอน 46
5 10.87
5 10.87
4 8.70
3 6.52
3 6.52
26 56.52
20 43.48%
15  โรงเรียนบ้านตึ๊ด 12
3 25.00
2 16.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 58.33
5 41.67%
16  โรงเรียนบ้านน้ำแป่ง 17
2 11.76
2 11.76
1 5.88
2 11.76
0 0.00
10 58.82
7 41.18%
17  โรงเรียนชุมชนเจดีย์เชียงโคม 86
17 19.77
3 3.49
12 13.95
2 2.33
1 1.16
51 59.30
35 40.70%
18  โรงเรียนบ้านสะปัน 166
13 7.83
14 8.43
18 10.84
12 7.23
8 4.82
101 60.84
65 39.16%
19  โรงเรียนบ้านน้ำเลียง 119
10 8.40
11 9.24
7 5.88
18 15.13
0 0.00
73 61.34
46 38.66%
20  โรงเรียนบ้านปรางค์ 901
57 6.33
56 6.22
147 16.32
23 2.55
57 6.33
561 62.26
340 37.74%
21  โรงเรียนบ้านปางยาง 70
11 15.71
5 7.14
5 7.14
5 7.14
0 0.00
44 62.86
26 37.14%
22  โรงเรียนบ้านน้ำฮาว 38
4 10.53
1 2.63
7 18.42
1 2.63
1 2.63
24 63.16
14 36.84%
23  โรงเรียนยอดดอยวัฒนาสาขาน้ำหมาว 33
1 3.03
9 27.27
2 6.06
0 0.00
0 0.00
21 63.64
12 36.36%
24  โรงเรียนบ้านบ่อหยวก 230
6 2.61
59 25.65
15 6.52
1 0.43
0 0.00
149 64.78
81 35.22%
25  โรงเรียนบ้านปง 87
5 5.75
5 5.75
17 19.54
3 3.45
0 0.00
57 65.52
30 34.48%
26  โรงเรียนบ้านปางปุก 90
13 14.44
6 6.67
12 13.33
0 0.00
0 0.00
59 65.56
31 34.44%
27  โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง 182
12 6.59
6 3.30
17 9.34
11 6.04
15 8.24
121 66.48
61 33.52%
28  โรงเรียนบ้านสกาดใต้ 43
8 18.60
3 6.98
0 0.00
1 2.33
2 4.65
29 67.44
14 32.56%
29  โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 103
9 8.74
8 7.77
9 8.74
7 6.80
0 0.00
70 67.96
33 32.04%
30  โรงเรียนบ้านเวียงสอง 95
5 5.26
4 4.21
12 12.63
2 2.11
6 6.32
66 69.47
29 30.53%
31  โรงเรียนบ้านผาสิงห์ 20
1 5.00
2 10.00
0 0.00
2 10.00
1 5.00
14 70.00
6 30.00%
32  โรงเรียนไตรประชาวิทยา 224
17 7.59
23 10.27
8 3.57
12 5.36
7 3.13
157 70.09
67 29.91%
33  โรงเรียนบ้านสบขุ่น 98
6 6.12
5 5.10
7 7.14
5 5.10
6 6.12
69 70.41
29 29.59%
34  โรงเรียนตาลชุมมิตรภาพที่ 186 183
14 7.65
18 9.84
11 6.01
11 6.01
0 0.00
129 70.49
54 29.51%
35  โรงเรียนบ้านพร้าวกลาง 61
11 18.03
0 0.00
7 11.48
0 0.00
0 0.00
43 70.49
18 29.51%
36  โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา 129
4 3.10
6 4.65
7 5.43
8 6.20
13 10.08
91 70.54
38 29.46%
37  โรงเรียนบ้านคัวะ 59
1 1.69
1 1.69
15 25.42
0 0.00
0 0.00
42 71.19
17 28.81%
38  โรงเรียนบ้านบ่อหลวง 149
6 4.03
16 10.74
7 4.70
6 4.03
7 4.70
107 71.81
42 28.19%
39  โรงเรียนบ้านพาน 40
4 10.00
0 0.00
3 7.50
4 10.00
0 0.00
29 72.50
11 27.50%
40  โรงเรียนบ้านแหน 66
4 6.06
2 3.03
6 9.09
3 4.55
3 4.55
48 72.73
18 27.27%
41  โรงเรียนบ้านยอดดอยวัฒนา 67
3 4.48
5 7.46
6 8.96
2 2.99
2 2.99
49 73.13
18 26.87%
42  โรงเรียนบ้านส้อเด่นพัฒนา 67
8 11.94
0 0.00
10 14.93
0 0.00
0 0.00
49 73.13
18 26.87%
43  โรงเรียนบ้านนาวงศ์ 143
7 4.90
4 2.80
5 3.50
11 7.69
11 7.69
105 73.43
38 26.57%
44  โรงเรียนชุมชนบ้านเฟือยลุง 261
9 3.45
15 5.75
43 16.48
2 0.77
0 0.00
192 73.56
69 26.44%
45  โรงเรียนบ้านน้ำพิ 38
2 5.26
1 2.63
5 13.16
2 5.26
0 0.00
28 73.68
10 26.32%
46  โรงเรียนบ้านยู้ 76
7 9.21
5 6.58
3 3.95
2 2.63
3 3.95
56 73.68
20 26.32%
47  โรงเรียนบ้านนาขวาง 54
4 7.41
5 9.26
2 3.70
1 1.85
2 3.70
40 74.07
14 25.93%
48  โรงเรียนบ้านด่าน 112
2 1.79
21 18.75
6 5.36
0 0.00
0 0.00
83 74.11
29 25.89%
49  โรงเรียนบ้านดอนแท่น 35
3 8.57
3 8.57
2 5.71
1 2.86
0 0.00
26 74.29
9 25.71%
50  โรงเรียนบ้านน้ำพุร้อน 43
5 11.63
1 2.33
0 0.00
3 6.98
2 4.65
32 74.42
11 25.58%
51  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา98(บ้านงอบ) 131
12 9.16
0 0.00
19 14.50
1 0.76
0 0.00
99 75.57
32 24.43%
52  โรงเรียนบ้านบวกหญ้า 29
2 6.90
3 10.34
2 6.90
0 0.00
0 0.00
22 75.86
7 24.14%
53  โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งช้าง 146
3 2.05
6 4.11
5 3.42
9 6.16
12 8.22
111 76.03
35 23.97%
54  โรงเรียนบ้านดอนมูล (แงง) 30
0 0.00
0 0.00
7 23.33
0 0.00
0 0.00
23 76.67
7 23.33%
55  โรงเรียนไตรคามวิทยา 56
3 5.36
0 0.00
10 17.86
0 0.00
0 0.00
43 76.79
13 23.21%
56  โรงเรียนบ้านถ่อน 52
4 7.69
4 7.69
2 3.85
0 0.00
2 3.85
40 76.92
12 23.08%
57  โรงเรียนบ้านผักเฮือก 140
8 5.71
7 5.00
6 4.29
6 4.29
5 3.57
108 77.14
32 22.86%
58  โรงเรียนหม่อมเจ้าเจริญใจ จิตรพงศ์ 62
1 1.61
7 11.29
2 3.23
2 3.23
2 3.23
48 77.42
14 22.58%
59  โรงเรียนบ้านแดนพนา 36
3 8.33
0 0.00
4 11.11
1 2.78
0 0.00
28 77.78
8 22.22%
60  โรงเรียนธาราบรรพต 59
2 3.39
0 0.00
8 13.56
1 1.69
2 3.39
46 77.97
13 22.03%
61  โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี 88
2 2.27
5 5.68
9 10.23
3 3.41
0 0.00
69 78.41
19 21.59%
62  โรงเรียนบ้านนาหนุน 1-ปิตุราษฎร์ 51
1 1.96
1 1.96
8 15.69
1 1.96
0 0.00
40 78.43
11 21.57%
63  โรงเรียนบ้านน้ำสอด 110
0 0.00
11 10.00
9 8.18
1 0.91
1 0.91
88 80.00
22 20.00%
64  โรงเรียนบ้านบ่อหลวงสาขาห้วยโป่ง 80
10 12.50
6 7.50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
64 80.00
16 20.00%
65  โรงเรียนพนาสวรรค์ 91
6 6.59
0 0.00
12 13.19
0 0.00
0 0.00
73 80.22
18 19.78%
66  โรงเรียนบ้านขุนน้ำน่าน 86
1 1.16
13 15.12
3 3.49
0 0.00
0 0.00
69 80.23
17 19.77%
67  โรงเรียนบ้านขอน 31
0 0.00
0 0.00
5 16.13
0 0.00
1 3.23
25 80.65
6 19.35%
68  โรงเรียนบ้านใหม่ 48
3 6.25
3 6.25
2 4.17
0 0.00
1 2.08
39 81.25
9 18.75%
69  โรงเรียนบ้านเชียงแล นาทราย(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์) 66
3 4.55
2 3.03
7 10.61
0 0.00
0 0.00
54 81.82
12 18.18%
70  โรงเรียนบ้านสบสาย 39
0 0.00
0 0.00
7 17.95
0 0.00
0 0.00
32 82.05
7 17.95%
71  โรงเรียนบ้านนาบง 40
2 5.00
1 2.50
2 5.00
1 2.50
1 2.50
33 82.50
7 17.50%
72  โรงเรียนบ้านปางแก 284
5 1.76
26 9.15
5 1.76
12 4.23
0 0.00
236 83.10
48 16.90%
73  โรงเรียนไตรราษฎร์วิทยา 71
7 9.86
0 0.00
5 7.04
0 0.00
0 0.00
59 83.10
12 16.90%
74  โรงเรียนบ้านผาหลัก 68
3 4.41
2 2.94
3 4.41
2 2.94
1 1.47
57 83.82
11 16.18%
75  โรงเรียนบรรณโศภิษฐ์ 181
6 3.31
9 4.97
7 3.87
6 3.31
0 0.00
153 84.53
28 15.47%
76  โรงเรียนบ้านเสี้ยว 78
4 5.13
2 2.56
2 2.56
4 5.13
0 0.00
66 84.62
12 15.38%
77  โรงเรียนบ้านน้ำคา 54
3 5.56
1 1.85
4 7.41
0 0.00
0 0.00
46 85.19
8 14.81%
78  โรงเรียนบ้านพร้าว 28
1 3.57
2 7.14
1 3.57
0 0.00
0 0.00
24 85.71
4 14.29%
79  โรงเรียนบ้านน้ำโมงปางสา 149
3 2.01
9 6.04
8 5.37
0 0.00
0 0.00
129 86.58
20 13.42%
80  โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง 112
0 0.00
1 0.89
14 12.50
0 0.00
0 0.00
97 86.61
15 13.39%
81  โรงเรียนสกาดพัฒนา 182
8 4.40
6 3.30
3 1.65
3 1.65
3 1.65
159 87.36
23 12.64%
82  โรงเรียนบ้านน้ำปัวพัฒนา 74
6 8.11
2 2.70
1 1.35
0 0.00
0 0.00
65 87.84
9 12.16%
83  โรงเรียนบ้านเปียงซ้อ 140
0 0.00
0 0.00
0 0.00
17 12.14
0 0.00
123 87.86
17 12.14%
84  โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่ 115 219
14 6.39
0 0.00
12 5.48
0 0.00
0 0.00
193 88.13
26 11.87%
85  โรงเรียนท่านผู้หญิงสง่า อิงคุลานนท์ 68
2 2.94
3 4.41
2 2.94
1 1.47
0 0.00
60 88.24
8 11.76%
86  โรงเรียนบ้านหนองบัว 26
0 0.00
0 0.00
3 11.54
0 0.00
0 0.00
23 88.46
3 11.54%
87  โรงเรียนบ้านสองแคว 197
3 1.52
4 2.03
6 3.05
3 1.52
6 3.05
175 88.83
22 11.17%
88  โรงเรียนบ้านกอกจูน 45
1 2.22
0 0.00
4 8.89
0 0.00
0 0.00
40 88.89
5 11.11%
89  โรงเรียนบ้านกอก 45
1 2.22
0 0.00
2 4.44
1 2.22
1 2.22
40 88.89
5 11.11%
90  โรงเรียนบ้านแพะกลาง 72
1 1.39
1 1.39
5 6.94
1 1.39
0 0.00
64 88.89
8 11.11%
91  โรงเรียนชุมชนศิลาแลง 168
3 1.79
9 5.36
6 3.57
0 0.00
0 0.00
150 89.29
18 10.71%
92  โรงเรียนบ้านดอนมูล (ศิลาเพชร) 75
5 6.67
0 0.00
3 4.00
0 0.00
0 0.00
67 89.33
8 10.67%
93  โรงเรียนบ้านนาฝาง 19
2 10.53
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
17 89.47
2 10.53%
94  โรงเรียนบ้านชี 39
0 0.00
2 5.13
1 2.56
1 2.56
0 0.00
35 89.74
4 10.26%
95  โรงเรียนบ้านห้วยท่าง 49
2 4.08
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 6.12
44 89.80
5 10.20%
96  โรงเรียนบ้านห้วยฟอง 158
7 4.43
4 2.53
5 3.16
0 0.00
0 0.00
142 89.87
16 10.13%
97  โรงเรียนชุมชนบ้านดอนตัน 100
5 5.00
3 3.00
5 5.00
-2 -2.00
-1 -1.00
90 90.00
10 10.00%
98  โรงเรียนบ้านป่าหัด 70
2 2.86
1 1.43
3 4.29
1 1.43
0 0.00
63 90.00
7 10.00%
99  โรงเรียนบ้านท่าวังผา 516
12 2.33
12 2.33
24 4.65
0 0.00
2 0.39
466 90.31
50 9.69%
100  โรงเรียนป่ากลาง(มิตรภาพที่ 166) 406
13 3.20
11 2.71
15 3.69
0 0.00
0 0.00
367 90.39
39 9.61%
101  โรงเรียนบ้านป่าลาน 43
3 6.98
0 0.00
1 2.33
0 0.00
0 0.00
39 90.70
4 9.30%
102  โรงเรียนบ้านหนอง 54
1 1.85
1 1.85
3 5.56
0 0.00
0 0.00
49 90.74
5 9.26%
103  โรงเรียนแสนทองวิทยา 119
6 5.04
0 0.00
5 4.20
0 0.00
0 0.00
108 90.76
11 9.24%
104  โรงเรียนชุมชนศิลาเพชร 156
2 1.28
2 1.28
7 4.49
1 0.64
2 1.28
142 91.03
14 8.97%
105  โรงเรียนบ้านสะเกิน 93
0 0.00
0 0.00
7 7.53
1 1.08
0 0.00
85 91.40
8 8.60%
106  โรงเรียนบ้านผาน้ำย้อย 47
3 6.38
0 0.00
1 2.13
0 0.00
0 0.00
43 91.49
4 8.51%
107  โรงเรียนบ้านน้ำรีพัฒนา 130
7 5.38
0 0.00
4 3.08
0 0.00
0 0.00
119 91.54
11 8.46%
108  โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ 260
9 3.46
3 1.15
3 1.15
1 0.38
6 2.31
238 91.54
22 8.46%
109  โรงเรียนจตุราษฎร์ศึกษา 72
1 1.39
0 0.00
3 4.17
2 2.78
0 0.00
66 91.67
6 8.33%
110  โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 77
0 0.00
0 0.00
6 7.79
0 0.00
0 0.00
71 92.21
6 7.79%
111  โรงเรียนบ้านสบเป็ด 286
7 2.45
3 1.05
4 1.40
6 2.10
2 0.70
264 92.31
22 7.69%
112  โรงเรียนบ้านหนองผุก 26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 7.69
0 0.00
24 92.31
2 7.69%
113  โรงเรียนบ้านห้วยโก๋น 91
2 2.20
0 0.00
5 5.49
0 0.00
0 0.00
84 92.31
7 7.69%
114  โรงเรียนบ้านน้ำลักใต้ 28
0 0.00
0 0.00
2 7.14
0 0.00
0 0.00
26 92.86
2 7.14%
115  โรงเรียนบ้านน้ำยาว 130
3 2.31
0 0.00
0 0.00
0 0.00
6 4.62
121 93.08
9 6.92%
116  โรงเรียนบ้านดอนสบเปือ 46
1 2.17
0 0.00
2 4.35
0 0.00
0 0.00
43 93.48
3 6.52%
117  โรงเรียนพัฒนานิคมวิทยา 31
0 0.00
0 0.00
2 6.45
0 0.00
0 0.00
29 93.55
2 6.45%
118  โรงเรียนบ้านปางส้าน 16
0 0.00
0 0.00
1 6.25
0 0.00
0 0.00
15 93.75
1 6.25%
119  โรงเรียนบ้านทุ่งเฮ้า 51
0 0.00
0 0.00
1 1.96
2 3.92
0 0.00
48 94.12
3 5.88%
120  โรงเรียนวรนคร 533
8 1.50
6 1.13
7 1.31
4 0.75
5 0.94
503 94.37
30 5.63%
121  โรงเรียนบ้านไร่ 175
3 1.71
3 1.71
3 1.71
0 0.00
0 0.00
166 94.86
9 5.14%
122  โรงเรียนบ้านสบปืน 100
1 1.00
2 2.00
0 0.00
2 2.00
0 0.00
95 95.00
5 5.00%
123  โรงเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งกวาง 157
3 1.91
2 1.27
2 1.27
0 0.00
0 0.00
150 95.54
7 4.46%
124  โรงเรียนบ้านห่างทางหลวง 114
4 3.51
0 0.00
1 0.88
0 0.00
0 0.00
109 95.61
5 4.39%
125  โรงเรียนบ้านปงสนุก 164
1 0.61
3 1.83
3 1.83
0 0.00
0 0.00
157 95.73
7 4.27%
126  โรงเรียนเพียงหลวง 7 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 49
0 0.00
0 0.00
1 2.04
1 2.04
0 0.00
47 95.92
2 4.08%
127  โรงเรียนไลออนส์บ้านหนองปลา 29
0 0.00
0 0.00
1 3.45
0 0.00
0 0.00
28 96.55
1 3.45%
128  โรงเรียนบ้านก๋ง (มงคลประชารังสรรค์) 65
1 1.54
1 1.54
0 0.00
0 0.00
0 0.00
63 96.92
2 3.08%
129  โรงเรียนบ้านนาหนุนสอง 67
1 1.49
0 0.00
1 1.49
0 0.00
0 0.00
65 97.01
2 2.99%
130  โรงเรียนบ้านนาก้อ 35
1 2.86
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
34 97.14
1 2.86%
131  โรงเรียนบ้านท่าค้ำ(ไตรราษฎร์บำรุง) 74
2 2.70
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
72 97.30
2 2.70%
132  โรงเรียนบ้านปางกอม 118
0 0.00
0 0.00
3 2.54
0 0.00
0 0.00
115 97.46
3 2.54%
133  โรงเรียนบ้านปางหก 44
0 0.00
0 0.00
1 2.27
0 0.00
0 0.00
43 97.73
1 2.27%
134  โรงเรียนบ้านน้ำช้างพัฒนา 121
0 0.00
1 0.83
1 0.83
0 0.00
0 0.00
119 98.35
2 1.65%
135  โรงเรียนบ้านสันเจริญ 76
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 1.32
0 0.00
75 98.68
1 1.32%
136  โรงเรียนบ้านกิ่วจันทร์(เสรินทวัฒน์อุปถัมภ์) 61
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
61 100.00
0 0.00%
137  โรงเรียนบ้านน้ำลาด 43
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
43 100.00
0 0.00%
138  โรงเรียนบ้านสบมาง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
139  โรงเรียนบ้านสบหนอง 37
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
37 100.00
0 0.00%
140  โรงเรียนบ้านร้อง 210
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
210 100.00
0 0.00%
141  โรงเรียนบ้านหนาด 4
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 100.00
0 0.00%
142  โรงเรียนบ้านเกวต 48
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
48 100.00
0 0.00%
143  โรงเรียนบ้านเสี้ยว 4
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 100.00
0 0.00%
144  โรงเรียนมณีพฤกษ์ 272
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
272 100.00
0 0.00%
145  โรงเรียนศรีสระวงศ์ 42
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
42 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  15,815 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  803 5.08
เตี้ย  967 6.11
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,014 6.41
ผอมและเตี้ย  464 2.93
อ้วนและเตี้ย  351 2.22
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,216 77.24
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,599 คน


22.76%


Powered By www.thaieducation.net