ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.น่าน เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

จำนวนโรงเรียน 146 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 146 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านดอยติ้ว 255
61 23.92
129 50.59
27 10.59
32 12.55
6 2.35
0 0.00
255 100.00%
2  โรงเรียนบ้านวังว้า 33
9 27.27
0 0.00
7 21.21
2 6.06
12 36.36
3 9.09
30 90.91%
3  โรงเรียนจอมแจ้งวิทยาคาร 69
15 21.74
11 15.94
10 14.49
10 14.49
14 20.29
9 13.04
60 86.96%
4  โรงเรียนบ้านผาเวียง 69
19 27.54
15 21.74
2 2.90
21 30.43
0 0.00
12 17.39
57 82.61%
5  โรงเรียนภูคาวิทยาคม 175
52 29.71
46 26.29
14 8.00
18 10.29
0 0.00
45 25.71
130 74.29%
6  โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อ 27
4 14.81
2 7.41
3 11.11
6 22.22
5 18.52
7 25.93
20 74.07%
7  โรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 195
16 8.21
32 16.41
11 5.64
9 4.62
58 29.74
69 35.38
126 64.62%
8  โรงเรียนบ้านนาฝ่า 85
7 8.24
11 12.94
21 24.71
5 5.88
10 11.76
31 36.47
54 63.53%
9  โรงเรียนบ้านสว้า 189
14 7.41
51 26.98
15 7.94
14 7.41
15 7.94
80 42.33
109 57.67%
10  โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 64
5 7.81
8 12.50
10 15.63
9 14.06
4 6.25
28 43.75
36 56.25%
11  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนผู้บังคับบัญชาลูกเสือรถไฟมักกะสัน 35
2 5.71
3 8.57
6 17.14
3 8.57
5 14.29
16 45.71
19 54.29%
12  โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย 423
37 8.75
92 21.75
32 7.57
55 13.00
6 1.42
201 47.52
222 52.48%
13  โรงเรียนบ้านตึ๊ด 12
3 25.00
2 16.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 58.33
5 41.67%
14  โรงเรียนบ้านสะปัน 166
3 1.81
14 8.43
24 14.46
15 9.04
13 7.83
97 58.43
69 41.57%
15  โรงเรียนบ้านปอน 46
5 10.87
5 10.87
3 6.52
3 6.52
3 6.52
27 58.70
19 41.30%
16  โรงเรียนบ้านสบกอน 385
17 4.42
30 7.79
60 15.58
27 7.01
25 6.49
226 58.70
159 41.30%
17  โรงเรียนบ้านน้ำแป่ง 17
2 11.76
2 11.76
1 5.88
2 11.76
0 0.00
10 58.82
7 41.18%
18  โรงเรียนชุมชนเจดีย์เชียงโคม 86
17 19.77
3 3.49
12 13.95
2 2.33
1 1.16
51 59.30
35 40.70%
19  โรงเรียนบ้านน้ำฮาว 38
9 23.68
1 2.63
4 10.53
1 2.63
0 0.00
23 60.53
15 39.47%
20  โรงเรียนบ้านปรางค์ 891
58 6.51
57 6.40
158 17.73
23 2.58
54 6.06
541 60.72
350 39.28%
21  โรงเรียนบ้านส้อเด่นพัฒนา 67
14 20.90
0 0.00
12 17.91
0 0.00
0 0.00
41 61.19
26 38.81%
22  โรงเรียนบ้านน้ำเลียง 119
10 8.40
11 9.24
7 5.88
18 15.13
0 0.00
73 61.34
46 38.66%
23  โรงเรียนบ้านปง 87
7 8.05
5 5.75
20 22.99
1 1.15
0 0.00
54 62.07
33 37.93%
24  โรงเรียนบ้านเวียงสอง 95
8 8.42
6 6.32
12 12.63
5 5.26
4 4.21
60 63.16
35 36.84%
25  โรงเรียนยอดดอยวัฒนาสาขาน้ำหมาว 33
4 12.12
7 21.21
1 3.03
0 0.00
0 0.00
21 63.64
12 36.36%
26  โรงเรียนบ้านปางยาง 69
12 17.39
4 5.80
4 5.80
5 7.25
0 0.00
44 63.77
25 36.23%
27  โรงเรียนบ้านบ่อหยวก 230
13 5.65
53 23.04
13 5.65
4 1.74
0 0.00
147 63.91
83 36.09%
28  โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 103
10 9.71
8 7.77
12 11.65
7 6.80
0 0.00
66 64.08
37 35.92%
29  โรงเรียนบ้านพาน 40
5 12.50
1 2.50
5 12.50
3 7.50
0 0.00
26 65.00
14 35.00%
30  โรงเรียนบ้านแหน 76
9 11.84
6 7.89
4 5.26
3 3.95
4 5.26
50 65.79
26 34.21%
31  โรงเรียนบ้านขุนน้ำน่าน 86
9 10.47
15 17.44
3 3.49
2 2.33
0 0.00
57 66.28
29 33.72%
32  โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง 182
12 6.59
5 2.75
14 7.69
12 6.59
18 9.89
121 66.48
61 33.52%
33  โรงเรียนบ้านผาสิงห์ 21
1 4.76
2 9.52
2 9.52
2 9.52
0 0.00
14 66.67
7 33.33%
34  โรงเรียนบ้านสกาดใต้ 43
8 18.60
3 6.98
0 0.00
1 2.33
2 4.65
29 67.44
14 32.56%
35  โรงเรียนบ้านบ่อหลวงสาขาห้วยโป่ง 80
10 12.50
6 7.50
0 0.00
10 12.50
0 0.00
54 67.50
26 32.50%
36  โรงเรียนตาลชุมมิตรภาพที่ 186 183
14 7.65
20 10.93
11 6.01
14 7.65
0 0.00
124 67.76
59 32.24%
37  โรงเรียนบ้านยอดดอยวัฒนา 67
4 5.97
5 7.46
8 11.94
2 2.99
2 2.99
46 68.66
21 31.34%
38  โรงเรียนบ้านบ่อหลวง 149
6 4.03
19 12.75
8 5.37
6 4.03
7 4.70
103 69.13
46 30.87%
39  โรงเรียนบ้านคัวะ 63
0 0.00
2 3.17
16 25.40
1 1.59
0 0.00
44 69.84
19 30.16%
40  โรงเรียนไตรประชาวิทยา 224
17 7.59
23 10.27
8 3.57
12 5.36
7 3.13
157 70.09
67 29.91%
41  โรงเรียนบ้านพร้าวกลาง 61
14 22.95
2 3.28
1 1.64
1 1.64
0 0.00
43 70.49
18 29.51%
42  โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา 129
4 3.10
6 4.65
7 5.43
8 6.20
13 10.08
91 70.54
38 29.46%
43  โรงเรียนบ้านน้ำพิ 38
2 5.26
1 2.63
5 13.16
3 7.89
0 0.00
27 71.05
11 28.95%
44  โรงเรียนบ้านนาขวาง 52
4 7.69
5 9.62
2 3.85
2 3.85
2 3.85
37 71.15
15 28.85%
45  โรงเรียนบ้านด่าน 112
4 3.57
21 18.75
6 5.36
0 0.00
0 0.00
81 72.32
31 27.68%
46  โรงเรียนบ้านนาวงศ์ 143
7 4.90
4 2.80
5 3.50
11 7.69
11 7.69
105 73.43
38 26.57%
47  โรงเรียนบ้านสบขุ่น 98
5 5.10
5 5.10
5 5.10
4 4.08
7 7.14
72 73.47
26 26.53%
48  โรงเรียนบ้านน้ำพุร้อน 43
8 18.60
1 2.33
0 0.00
0 0.00
2 4.65
32 74.42
11 25.58%
49  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา98(บ้านงอบ) 131
12 9.16
0 0.00
20 15.27
1 0.76
0 0.00
98 74.81
33 25.19%
50  โรงเรียนบ้านดอนแท่น 36
3 8.33
3 8.33
2 5.56
1 2.78
0 0.00
27 75.00
9 25.00%
51  โรงเรียนบ้านน้ำสอด 108
0 0.00
16 14.81
9 8.33
2 1.85
0 0.00
81 75.00
27 25.00%
52  โรงเรียนบ้านยู้ 76
7 9.21
6 7.89
2 2.63
2 2.63
2 2.63
57 75.00
19 25.00%
53  โรงเรียนบ้านผาหลัก 68
9 13.24
1 1.47
4 5.88
3 4.41
0 0.00
51 75.00
17 25.00%
54  โรงเรียนบ้านแดนพนา 36
3 8.33
0 0.00
3 8.33
3 8.33
0 0.00
27 75.00
9 25.00%
55  โรงเรียนบ้านใหม่ 48
4 8.33
3 6.25
2 4.17
2 4.17
1 2.08
36 75.00
12 25.00%
56  โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งช้าง 146
3 2.05
6 4.11
5 3.42
9 6.16
12 8.22
111 76.03
35 23.97%
57  โรงเรียนชุมชนบ้านเฟือยลุง 254
14 5.51
18 7.09
27 10.63
0 0.00
0 0.00
195 76.77
59 23.23%
58  โรงเรียนไตรคามวิทยา 56
4 7.14
0 0.00
9 16.07
0 0.00
0 0.00
43 76.79
13 23.21%
59  โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี 88
2 2.27
2 2.27
11 12.50
5 5.68
0 0.00
68 77.27
20 22.73%
60  โรงเรียนบ้านดอนมูล (แงง) 31
0 0.00
0 0.00
7 22.58
0 0.00
0 0.00
24 77.42
7 22.58%
61  โรงเรียนธาราบรรพต 59
2 3.39
0 0.00
8 13.56
1 1.69
2 3.39
46 77.97
13 22.03%
62  โรงเรียนไตรราษฎร์วิทยา 74
11 14.86
0 0.00
5 6.76
0 0.00
0 0.00
58 78.38
16 21.62%
63  โรงเรียนบ้านถ่อน 52
3 5.77
4 7.69
2 3.85
0 0.00
2 3.85
41 78.85
11 21.15%
64  โรงเรียนหม่อมเจ้าเจริญใจ จิตรพงศ์ 62
1 1.61
7 11.29
2 3.23
1 1.61
2 3.23
49 79.03
13 20.97%
65  โรงเรียนบ้านเชียงแล นาทราย(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์) 65
4 6.15
4 6.15
5 7.69
0 0.00
0 0.00
52 80.00
13 20.00%
66  โรงเรียนบ้านขอน 31
0 0.00
0 0.00
5 16.13
0 0.00
1 3.23
25 80.65
6 19.35%
67  โรงเรียนชุมชนบ้านดอนตัน 104
6 5.77
3 2.88
5 4.81
5 4.81
1 0.96
84 80.77
20 19.23%
68  โรงเรียนพนาสวรรค์ 91
6 6.59
0 0.00
11 12.09
0 0.00
0 0.00
74 81.32
17 18.68%
69  โรงเรียนสกาดพัฒนา 182
9 4.95
7 3.85
8 4.40
5 2.75
4 2.20
149 81.87
33 18.13%
70  โรงเรียนบ้านสบสาย 39
0 0.00
0 0.00
7 17.95
0 0.00
0 0.00
32 82.05
7 17.95%
71  โรงเรียนบ้านผักเฮือก 140
7 5.00
5 3.57
6 4.29
4 2.86
3 2.14
115 82.14
25 17.86%
72  โรงเรียนบ้านนาหนุน 1-ปิตุราษฎร์ 51
1 1.96
1 1.96
6 11.76
1 1.96
0 0.00
42 82.35
9 17.65%
73  โรงเรียนบ้านนาบง 40
2 5.00
1 2.50
2 5.00
1 2.50
1 2.50
33 82.50
7 17.50%
74  โรงเรียนบ้านปางแก 284
5 1.76
28 9.86
5 1.76
11 3.87
0 0.00
235 82.75
49 17.25%
75  โรงเรียนบ้านม่วง 6
1 16.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 83.33
1 16.67%
76  โรงเรียนบ้านเสี้ยว 78
4 5.13
2 2.56
3 3.85
4 5.13
0 0.00
65 83.33
13 16.67%
77  โรงเรียนบรรณโศภิษฐ์ 181
8 4.42
9 4.97
7 3.87
6 3.31
0 0.00
151 83.43
30 16.57%
78  โรงเรียนบ้านแพะกลาง 72
1 1.39
5 6.94
4 5.56
1 1.39
0 0.00
61 84.72
11 15.28%
79  โรงเรียนป่ากลาง(มิตรภาพที่ 166) 406
25 6.16
16 3.94
19 4.68
0 0.00
0 0.00
346 85.22
60 14.78%
80  โรงเรียนบ้านปางปุก 92
4 4.35
2 2.17
7 7.61
0 0.00
0 0.00
79 85.87
13 14.13%
81  โรงเรียนบ้านป่าลาน 43
5 11.63
0 0.00
1 2.33
0 0.00
0 0.00
37 86.05
6 13.95%
82  โรงเรียนบ้านบวกหญ้า 29
0 0.00
3 10.34
1 3.45
0 0.00
0 0.00
25 86.21
4 13.79%
83  โรงเรียนชุมชนศิลาแลง 168
4 2.38
11 6.55
8 4.76
0 0.00
0 0.00
145 86.31
23 13.69%
84  โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง 112
0 0.00
1 0.89
14 12.50
0 0.00
0 0.00
97 86.61
15 13.39%
85  โรงเรียนบ้านกอก 45
1 2.22
1 2.22
2 4.44
1 2.22
1 2.22
39 86.67
6 13.33%
86  โรงเรียนบ้านน้ำโมงปางสา 149
3 2.01
8 5.37
8 5.37
0 0.00
0 0.00
130 87.25
19 12.75%
87  โรงเรียนบ้านน้ำปัวพัฒนา 74
6 8.11
2 2.70
1 1.35
0 0.00
0 0.00
65 87.84
9 12.16%
88  โรงเรียนบ้านเปียงซ้อ 140
0 0.00
0 0.00
0 0.00
17 12.14
0 0.00
123 87.86
17 12.14%
89  โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่ 115 219
16 7.31
0 0.00
10 4.57
0 0.00
0 0.00
193 88.13
26 11.87%
90  โรงเรียนบ้านหนองบัว 26
0 0.00
0 0.00
3 11.54
0 0.00
0 0.00
23 88.46
3 11.54%
91  โรงเรียนบ้านหนองผุก 26
1 3.85
0 0.00
2 7.69
0 0.00
0 0.00
23 88.46
3 11.54%
92  โรงเรียนบ้านป่าหัด 70
2 2.86
1 1.43
3 4.29
1 1.43
1 1.43
62 88.57
8 11.43%
93  โรงเรียนบ้านกอกจูน 45
1 2.22
0 0.00
4 8.89
0 0.00
0 0.00
40 88.89
5 11.11%
94  โรงเรียนบ้านก๋ง (มงคลประชารังสรรค์) 65
1 1.54
1 1.54
5 7.69
0 0.00
0 0.00
58 89.23
7 10.77%
95  โรงเรียนบ้านห้วยฟอง 158
8 5.06
4 2.53
5 3.16
0 0.00
0 0.00
141 89.24
17 10.76%
96  โรงเรียนบ้านพร้าว 28
2 7.14
0 0.00
1 3.57
0 0.00
0 0.00
25 89.29
3 10.71%
97  โรงเรียนบ้านชี 38
2 5.26
1 2.63
1 2.63
0 0.00
0 0.00
34 89.47
4 10.53%
98  โรงเรียนไลออนส์บ้านหนองปลา 29
1 3.45
1 3.45
1 3.45
0 0.00
0 0.00
26 89.66
3 10.34%
99  โรงเรียนท่านผู้หญิงสง่า อิงคุลานนท์ 68
2 2.94
3 4.41
2 2.94
0 0.00
0 0.00
61 89.71
7 10.29%
100  โรงเรียนบ้านห้วยท่าง 49
2 4.08
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 6.12
44 89.80
5 10.20%
101  โรงเรียนบ้านสองแคว 197
3 1.52
2 1.02
6 3.05
3 1.52
6 3.05
177 89.85
20 10.15%
102  โรงเรียนบ้านท่าวังผา 516
12 2.33
12 2.33
24 4.65
0 0.00
2 0.39
466 90.31
50 9.69%
103  โรงเรียนชุมชนศิลาเพชร 156
3 1.92
2 1.28
6 3.85
3 1.92
1 0.64
141 90.38
15 9.62%
104  โรงเรียนบ้านนาฝาง 21
2 9.52
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
19 90.48
2 9.52%
105  โรงเรียนบ้านดอนมูล (ศิลาเพชร) 75
4 5.33
0 0.00
3 4.00
0 0.00
0 0.00
68 90.67
7 9.33%
106  โรงเรียนบ้านหนอง 54
2 3.70
0 0.00
3 5.56
0 0.00
0 0.00
49 90.74
5 9.26%
107  โรงเรียนแสนทองวิทยา 119
6 5.04
0 0.00
5 4.20
0 0.00
0 0.00
108 90.76
11 9.24%
108  โรงเรียนบ้านดอนสบเปือ 45
2 4.44
0 0.00
2 4.44
0 0.00
0 0.00
41 91.11
4 8.89%
109  โรงเรียนบ้านน้ำรีพัฒนา 135
8 5.93
0 0.00
4 2.96
0 0.00
0 0.00
123 91.11
12 8.89%
110  โรงเรียนบ้านน้ำยาว 130
4 3.08
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 5.38
119 91.54
11 8.46%
111  โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ 260
9 3.46
3 1.15
3 1.15
1 0.38
6 2.31
238 91.54
22 8.46%
112  โรงเรียนจตุราษฎร์ศึกษา 72
1 1.39
0 0.00
3 4.17
2 2.78
0 0.00
66 91.67
6 8.33%
113  โรงเรียนบ้านทุ่งเฮ้า 51
0 0.00
0 0.00
1 1.96
3 5.88
0 0.00
47 92.16
4 7.84%
114  โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 77
0 0.00
0 0.00
6 7.79
0 0.00
0 0.00
71 92.21
6 7.79%
115  โรงเรียนบ้านสบเป็ด 286
7 2.45
3 1.05
4 1.40
6 2.10
2 0.70
264 92.31
22 7.69%
116  โรงเรียนบ้านสะเกิน 93
0 0.00
0 0.00
6 6.45
1 1.08
0 0.00
86 92.47
7 7.53%
117  โรงเรียนบ้านน้ำลักใต้ 28
0 0.00
0 0.00
2 7.14
0 0.00
0 0.00
26 92.86
2 7.14%
118  โรงเรียนบ้านไร่ 175
4 2.29
4 2.29
3 1.71
1 0.57
0 0.00
163 93.14
12 6.86%
119  โรงเรียนบ้านห้วยโก๋น 91
1 1.10
0 0.00
5 5.49
0 0.00
0 0.00
85 93.41
6 6.59%
120  โรงเรียนพัฒนานิคมวิทยา 31
0 0.00
0 0.00
2 6.45
0 0.00
0 0.00
29 93.55
2 6.45%
121  โรงเรียนวรนคร 533
11 2.06
7 1.31
7 1.31
5 0.94
4 0.75
499 93.62
34 6.38%
122  โรงเรียนบ้านปางส้าน 18
0 0.00
0 0.00
1 5.56
0 0.00
0 0.00
17 94.44
1 5.56%
123  โรงเรียนบ้านน้ำคา 59
0 0.00
1 1.69
2 3.39
0 0.00
0 0.00
56 94.92
3 5.08%
124  โรงเรียนบ้านปงสนุก 164
3 1.83
2 1.22
3 1.83
0 0.00
0 0.00
156 95.12
8 4.88%
125  โรงเรียนบ้านนาหนุนสอง 67
2 2.99
0 0.00
1 1.49
0 0.00
0 0.00
64 95.52
3 4.48%
126  โรงเรียนบ้านห่างทางหลวง 114
4 3.51
0 0.00
1 0.88
0 0.00
0 0.00
109 95.61
5 4.39%
127  โรงเรียนเพียงหลวง 7 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 49
0 0.00
0 0.00
1 2.04
1 2.04
0 0.00
47 95.92
2 4.08%
128  โรงเรียนบ้านท่าค้ำ(ไตรราษฎร์บำรุง) 74
3 4.05
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
71 95.95
3 4.05%
129  โรงเรียนบ้านสบปืน 100
0 0.00
2 2.00
0 0.00
2 2.00
0 0.00
96 96.00
4 4.00%
130  โรงเรียนบ้านผาน้ำย้อย 53
0 0.00
0 0.00
2 3.77
0 0.00
0 0.00
51 96.23
2 3.77%
131  โรงเรียนบ้านปางกอม 118
1 0.85
0 0.00
3 2.54
0 0.00
0 0.00
114 96.61
4 3.39%
132  โรงเรียนบ้านกิ่วจันทร์(เสรินทวัฒน์อุปถัมภ์) 61
0 0.00
2 3.28
0 0.00
0 0.00
0 0.00
59 96.72
2 3.28%
133  โรงเรียนบ้านนาก้อ 35
1 2.86
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
34 97.14
1 2.86%
134  โรงเรียนบ้านปางหก 44
0 0.00
0 0.00
1 2.27
0 0.00
0 0.00
43 97.73
1 2.27%
135  โรงเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งกวาง 157
3 1.91
3 1.91
-2 -1.27
0 0.00
-1 -0.64
154 98.09
3 1.91%
136  โรงเรียนบ้านน้ำช้างพัฒนา 121
0 0.00
1 0.83
1 0.83
0 0.00
0 0.00
119 98.35
2 1.65%
137  โรงเรียนบ้านสันเจริญ 76
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 1.32
0 0.00
75 98.68
1 1.32%
138  โรงเรียนบ้านน้ำลาด 43
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
43 100.00
0 0.00%
139  โรงเรียนบ้านร้อง 210
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
210 100.00
0 0.00%
140  โรงเรียนบ้านสบมาง 184
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
184 100.00
0 0.00%
141  โรงเรียนบ้านสบหนอง 37
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
37 100.00
0 0.00%
142  โรงเรียนบ้านหนาด 4
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 100.00
0 0.00%
143  โรงเรียนบ้านเกวต 47
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
47 100.00
0 0.00%
144  โรงเรียนบ้านเสี้ยว 4
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 100.00
0 0.00%
145  โรงเรียนมณีพฤกษ์ 272
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
272 100.00
0 0.00%
146  โรงเรียนศรีสระวงศ์ 41
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
41 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  16,018 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  890 5.56
เตี้ย  990 6.18
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,010 6.31
ผอมและเตี้ย  510 3.18
อ้วนและเตี้ย  373 2.33
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,245 76.45
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,773 คน


23.55%


Powered By www.thaieducation.net